Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинский язык

ВДПУ ім.Коцюбинського, Україна, 2013, 9 сторінок. Вступ Маршрут Кроки 1-5 Підсумок Рекомендовані веб-ресурси
 • №1
 • 1,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
ЗНУ, Запоріжжя, Денисенко Л.П., 9 слайдів, 4 курс, 2014 р. Дисципліна "Сучасна українська літературна мова". Поняття про відокремлення. Умови відокремлення поширених і непоширених означень.
 • №2
 • 785,45 КБ
 • добавлен
 • изменен
ЗНУ, Запоріжжя, Денисенко Л.П., 12 слайдів, 4 курс, 2014 р. Дисципліна "Сучасна українська літературна мова". Презентація містить інформацію про вставлені конструкції, їх відмінність від вставних конструкцій, особливості їх будови, приєднання до речення, функції та способи виділення розділовими знаками.
 • №3
 • 129,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
ЗНУ, Запоріжжя, Денисенко Л.П., 22 слайди, 4 курс, 2014 р. Дисципліна "Сучасна українська літературна мова". Визначення поняття вставні конструкції. Зв’язок вставних конструкцій з реченням, способи приєднання. Класифікація вставних конструкцій за складом. Частини мови, що можуть виступати в якості вставних конструкцій. Класифікація вставних конструкцій за значенням....
 • №4
 • 502,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
Запорожский национальный университет, г. Запорожье, Украина, доц. Денисенко Л.П., 2-й курс, 2013 г., 11 слайдов. Дисциплина "Диалектология". Складні речення в діалектному синтаксисі. Складносурядні речення. Складнопідрядні речення. Сложные предложения в диалектном синтаксисе. Сложносочинённые предложения. Сложноподчинённые предложения.
 • №5
 • 82,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
НУВГП, Рівне, Корнійчук Т.С., 12 слайдів, 2 курс, 2016 р. Дисципліна "Українська мова". Презентація містить назви законів, та коротку інформацію про них.
 • №6
 • 2,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
ЗНУ, Запоріжжя, Денисенко Л.П., 16 слайдів, 4 курс, 2014 р. Дисципліна "Сучасна українська літературна мова". Поняття про звертання. Поширене і непоширене звертання. Стилі, у яких може вживатися звертання. Власне звертання і риторичне звертання. Функції звертання у реченні.
 • №7
 • 59,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
СНУ імені Лесі Українки м. Луцьк Викладач: Мірченко М.В. Кількість слайдів: 15 Рік написання: 2014 Характеристика зіставного методу різні типологічні класифікації мов
 • №8
 • 1,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Національний педагогічний універститет імені М. П. Драгоманова. Предмет - СУЛМ, 2014. Презентація об'ємом 8 слайдів. В презентації висвітлені іменники, які мають різний зміст (Передплата - підписка, не біблейський, а біблійний і т.д.)
 • №9
 • 94,64 КБ
 • добавлен
 • изменен
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. 2014 р. Дисципліна "Практика української мови" Презентація на 10 файлів. Зміст: 1. Рання історія 2. Шкільна класифікація 3. Класифікація частин мови В.В. Виноградова 4. Частини мови в різних мовах
 • №10
 • 907,28 КБ
 • добавлен
 • изменен

Мова

 • ppt
МДПУ ім.Б.Хмельницького, Мелітополь, Україна, Денисенко А.А., 2013 р., 23 слайди. 1. Мова – це … Структурні одиниці мови: - звуки - морфеми - слова - словосполучення - речення 2. Суспільний характер походження мови 3. Мова як засіб спілкування Літературна мова Функції мови: - комунікативна - ідентифікаційна - експресивна - гносеологічна - мислетворча -...
 • №11
 • 596,59 КБ
 • добавлен
 • изменен
ЗНУ, Запоріжжя, Денисенко Л.П., 11 слайдів, 4 курс, 2014 р. Дисципліна "Сучасна українська літературна мова". Визначення однорідних означень, умови однорідності і неоднорідності означень.
 • №12
 • 96,72 КБ
 • добавлен
 • изменен
ЗНУ, Запоріжжя, Денисенко Л.П., 16 слайдів, 4 курс, 2014 р. Дисципліна "Сучасна українська літературна мова". Визначення однорідності членів речення. Відкритий і закритий ряд. Члени речення, які не є однорідними.
 • №13
 • 130,34 КБ
 • добавлен
 • изменен
Студента І-го курсу. НПУ ім. Драгоманова. м. Київ. Україна. 2012 рік. Презентація з 12 слайдів. Зміст . Крилатий вислів. Демосфе́н. Оратором може стати кожен. Перше враження. Підготовка до промови. Структура промови. Як виступатимеш? Як позбутися стресу та хвилювання? Притча Кожен чи Ніхто? Список використаних джерел.
 • №14
 • 3,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
ЗНУ, Запоріжжя, Денисенко Л.П., 10 слайдів, 4 курс, 2014 р. Дисципліна "Сучасна українська літературна мова". Презентація містить інформацію про поняття про відокремлення то про члени речення, які можуть відокремлюватися.
 • №15
 • 185,27 КБ
 • добавлен
 • изменен
Бердянский государственный педагогический университет, Бердянск, Салюк Б.А.,16 слайдов, 2011 г. Дисциплина- "Українська мова"
 • №16
 • 1001,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Україна, Київ 2012 рік. Презентація складається з 13 слайдів. План: Пряма мова; Правила вживання прямої мови; Висновок.
 • №17
 • 685,81 КБ
 • добавлен
 • изменен
Запорожский национальный университет, Украина, доц. Бойко Л.П., 3-й курс, 2014 г., 17 слайдов. Дисциплина специализации "Лексикография" Відомості про Словарь української мови за ред. Б. Д. Грінченка. Про варіант правопису Кулешівка. Грінчевичівка, правопис Словаря.
 • №18
 • 4,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Без вихідних даних. — 8 слайдів. Презентація для вивчення української мови, яка допоможе легко засвоїти теорію. Складається з 8 заповнених інформацією та докладно роз'яснених слайдів. Теоретичний блок. Згадай! Замалюй в зошиті! Теорія. Теорія: уточнення.
 • №19
 • 17,48 КБ
 • добавлен
 • изменен
ЗНУ, Запоріжжя, Денисенко Л.П., 10 слайдів, 4 курс, 2014 р. Дисципліна "Сучасна українська літературна мова". Визначення узагальнювального слова. Способи вираження узагальнювальних слів. Розділові знаки при узагальнювальних членах речення.
 • №20
 • 102,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
БДПУ, м. Бердянськ, філології та соціальних комунікацій, 3 курс, 21 слайд. Матеріал для ознайомлення + вікторина для учнів середньої та вищої шкіл. Презентація може слугувати, як додатковий матеріал при вивченні теми "Фразеології" в школі. Основні групи фразеологізмів. Істория деяких фразеологізмів. Вікторина.
 • №21
 • 4,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Украинский язык #
Может быть лучше название /Украинский язык для специалистов
Подобные подразделы есть в др. языках.
в разделе Украинский язык #
Ок.
в разделе Украинский язык #
Судя по заголовкам файлов, это официальное название дисциплины.
в разделе Украинский язык #
Не понятна идея этого раздела.
в разделе Украинский язык #
Я искренне извиняюсь за доставленные неудобства неразборчивым изложением своих мыслей. Я нашла подходящий раздел для этих книг. В преть 100 раз проверю, а потом буду писать :)
в разделе Украинский язык #
Раздел уже создан - называется Для специалистов.
Это стандартное у нас название для подобных папок во всех языковых разделах.
в разделе Украинский язык #
И в связи с этим вопрос в разделе Деловой укр.яз и в разделе Для специалистом есть рад похожей литературы касательно укр. яз в различных профессиях. Например /file/862559/ и вот /file/1304092/ Что с ними делать - из в раздел для специалистов?
в разделе Украинский язык #
Посмотрела, теперь думаю, что эти два раздела впору сливать воедино.
Раздел Для специалистов, как правило, подразумевает, что туда идут материалы, ориентированные на представителей конкретных профессий и специальностей (например, условно говоря, "Англо-украинский словарь самолётостроительных терминов").
Соответственно, материалы по деловому/профессиональному общению вообще можно поместить в Деловой украинский язык.
Вы можете просмотреть оба раздела и предложить переносы так, чтобы этот принцип соблюдался?
Если не получится (не наберётся столько файлов в категории Для специалистов), нужно будет предлагать слияние.
в разделе Украинский язык #
Вот я собрала некоторые ссылки, но у меня есть ряд сомнений в отношении некоторых из них
/file/862559/
/file/1336985/
/file/1260426/
/file/1389152/
/file/1378554/
/file/1281684/
/file/621462/
/file/776760/
/file/905616/
/file/1109195/
/file/1251269/
/file/1210966/
/file/411316/
/file/1210978/
в разделе Украинский язык #
Думаю, все подойдут. Вы можете смело предлагать их к переносу.
в разделе Украинский язык #
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Ок, я займусь этим уже завтра на свежую голову. Спасибо
в разделе Украинский язык #
Я себя тоже не всегда понимаю, так что эт нормальная ситуация в моем случае. Я перейду на українську, сподіваюсь я так точніше зможу висловити свої думки. Українською цей розділ можна назвати Українська мова за професійним спрямуванням. Сюди можуть таким чином увійти підручники, які розглядають українську як функціональний різновид сучасної української літературної мови, специфіку якого зумовлюють особливості спілкування у професійній сфері: мета, функції, ситуація, особистісні риси учасників спілкування. Як то так.
в разделе Украинский язык #
Звичайно, сайт дуже корисну містить інформацію, проте в розділі Словники дуже непросто знайти необхідне. Пропоную подати окремо перекладні словники, тлумачні, етимологічні і так далі. По-моєму, це полегшить пошуки. А досвід у Вас уже є: так "розбито" словники російські. У будь-якому - ДЯКУЮ!
в разделе Украинский язык #
Вы можете разобрать словари по предлагаемым категориям и привести списки ссылок в комментарии?
У нас так принято.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю свернуть студенческие работы.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел "Украинский язык как иностранный" - так же, как сделано для русского языка. А сейчас тут литература в основном для тех, для кого украинский является родным. Учебные пособия для изучающих украинский как неродной найти трудно.
в разделе Украинский язык #
Украинский язык как иностранный
Спасибо за идею создания раздела :-)
в разделе Украинский язык #
Чтобы предлагать раздел, нужны файлы, которые можно было бы туда положить. А на нет и суда нет.
в разделе Украинский язык #
Кое-что есть. Например:
Ющук И.Ф. Украинский язык для начинающих
Терлак З., Сербеньска О. Украинский язык для начинающих
Press І., Pugh S. Colloquial Ukrainian
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел "Периодика по украинскому языку" с подразделом "Українська мова". Девять номеров этого журнала размещены здесь:
...
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Полезен был бы подраздел "Украинские диалектные словари" (аналогично тому, как сделано в разделе "Русский язык"). Сейчас эти словари разбросаны между разделами "Словари", где они теряются между другими, и "Диалектология", что неудобно. Это следующие файлы:
...
Спасибо.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Грамматика
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Культура украинского языка
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Диалектология
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Фонетика и орфография
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю добавить папку "Диалектология"
в разделе Украинский язык #
Поддерживаю!
в разделе Украинский язык #
Спасибо за создание саита... у меня желание было изучить язык... с удовольствием изучаю...
в разделе Украинский язык #
В раздел "История украинского языка и литературы"
...
в разделе Украинский язык #
В раздел "Лексикология и стилистика"
...
в разделе Украинский язык #
Hi i am new to this site. i am learning ukrainian. unfortunately in this site all the reference materials are in russian language and i dont know russian. so please anyone can provide me any audio or study resources with english. Thanks : )
в разделе Украинский язык #
Hello! i can help you, i know english, but unfortunately i don't speak ukrainian - if you need some help in russian or may be you have some question i try to help you
в разделе Украинский язык #
Вопрос: зачем в таком красноречивом разделе аннотации подаются на русском языке ( или на двух)? Не думаю, что те, кто не может прочитать аннотацию к изданию (на украинском языке!), что-либо прочтут в этих файлах.
в разделе Украинский язык #
Посмотрите, пожалуйста, повторы: неизвестная ссылка (не смотря на замечание в скобках о лучшем качестве)
/file/348572/
в разделе Украинский язык #
Підкажіть де знайти Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів.
в разделе Украинский язык #
Очень жаль что нет ничего по методике обучения украинского языка, долго искал и ничего не нашёл.Помогите найти учебники по ней
, пожалуйста!
в разделе Украинский язык #
Цікавий і дуже корисний сайт!
Дякую всім хто підтримує українську мову!
Харків
в разделе Украинский язык #
Я так зрозумів, що книжки з українською поезією Б.-І. Антонича (і тим паче, з англійським перекладом) у цей розділ викладувати не слід? може, сюди:Зарубежная литература: /library/foreign/
чи сюди? /files/languages/english/translation/
в разделе Украинский язык #
И еще ссылки для нового раздела Викладання української мови та літератури
...
в разделе Украинский язык #
Ты не знаешь, где можно найти их?
в разделе Украинский язык #
Также предлагаю создать раздел Ділова українська мова и перенести туда файлы:
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел Радіожурнал Слово и перенести туда следующие ссылки:
...
в разделе Украинский язык #
Дякуємо засновникам та активним учасникам сайту за благородну справу!
в разделе Украинский язык #
Сайт і справді чудовий! Аж розгубилася - що скачувати, як розтягти ті 100 балів. І звісно вже думаю, чим же поділитися...
в разделе Украинский язык #
Дуже хороший сайт. Надзвичайно багато різноманітних матеріалів, які охоплюють різні галузі. Хоча трохи жаль, що мало підручників з української мови для іноземців
в разделе Украинский язык #
Возможно ли выделить папку "Словари"
...
в разделе Украинский язык #
Да, конечно.
Спасибо за ссылки.
в разделе Украинский язык #
Мені сподобалая бібліогафія сайту. дуже цінні матеріали - просто ціла бібліотека вдома! дякую за роботу творцям сайту!
в разделе Украинский язык #
Щира вдячність і повага засновникам сайту! Успіхів всім!
в разделе Украинский язык #
Очень удобный и есть из чего выбрать
в разделе Украинский язык #
Очень хороший сайт) супер супер
в разделе Украинский язык #
Дякую дуже!)шикарний сайт!
в разделе Украинский язык #
Действительно, сайт для студентов незаменимый. Спасибо огромное!
в разделе Украинский язык #
Спосибо создателям сайт, очень помогает)
в разделе Украинский язык #
Ничего не нашла по методике украинского языка и планов-конспектов уроков укр.языка и чтения в младших классах! ОБИДНО!
в разделе Украинский язык #
Поделитесь, если у Вас есть! Помогите другим!
в разделе Украинский язык #
Есть предложение выделить отдельные разделы "Українська мова", "Українська література", "Словники та енциклопедії" для удобства поиска.
В этом разделе нет комментариев.