Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинский язык

Навчальне видання/ – Кременчук: КІ ДУЕП, 2010. – 28 с. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Українська мова» галузі знань: 0203 – «Гуманітарні науки» 0305 – «Економіка та підприємництво» Опис предмету навчальної дисципліни. Мета і завдання навчальної дисципліни «Українська мова». Зміст навчальної дисципліни за...
 • №1
 • 298,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ – Кременчук: КІ ДУЕП, 2010. – 32 с. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Українська мова» галузі знань: 0305 – «Економіка та підприємництво». Опис предмету навчальної дисципліни. Мета і завдання навчальної дисципліни «Українська мова». Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями та темами....
 • №2
 • 323,25 КБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник вправ і завдань.– Х. : Вид-во НУА, 2013. – 92 с. Для студентів І курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредитно-модульна система). Основне завдання збірника полягає в тому, щоб допомогти студентам опанувати лексичний і граматичний матеріал та поліпшити орфоепічні навички. Збірник містить матеріал з лексики, фразеології, фонетики, орфоепії....
 • №3
 • 825,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. – 274 с. У посібнику у формі порад юним мовознавцям подано основні теоретичні відомості про організацію науково-дослідницької роботи, актуальні напрями мовознавчих студій, особливості семантико-комунікативного структурування наукового тексту, методи й методику збирання, опрацювання фактичного матеріалу та наукової літератури, окреслено специфіку...
 • №4
 • 1,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. — 115 с. Розділи посібника містить матеріал, передбачений навчальним планом за програмою підготовки бакалаврів філологічних факультетів при вивченні курсу сучасної української літературної мови. До кожної теми подано теоретичні відомості та практичні завдання, список рекомендованої літератури,...
 • №5
 • 198,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. — 115 с. Розділи посібника містить матеріал, передбачений навчальним планом за програмою підготовки бакалаврів філологічних факультетів при вивченні курсу сучасної української літературної мови. До кожної теми подано теоретичні відомості та практичні завдання, список рекомендованої літератури, перелік...
 • №6
 • 8,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/– Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 112 с. Методичні рекомендації призначені для підготовки до вступного тестування з української мови. У рекомендаціях подано різні види вправ із граматики, орфографії і пунктуації та тестові завдання з орфоепії, лексики та фразеології, які допоможуть абітурієнтам при підготовці до тестування з української мови,...
 • №7
 • 1014,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/– Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 72 с. Методичні рекомендації призначені для підготовки до вступного тестування з української мови. У рекомендаціях подано різні види вправ з орфографії та тестових завдань з орфоепії, лексики та фразеології, які допоможуть абітурієнтам при підготовці до тестування з української мови, виробленні практичних умінь...
 • №8
 • 661,15 КБ
 • добавлен
 • изменен
Івано-Франківськ : Плай, 2006. — 79 с. У посібнику “Практикум з української мови” подаються плани семінарських занять, основна література до них, окремі зауваги щодо правильного вживання слів та диктанти для самоперевірки. Для студентів філологічних факультетів, вчителів-словесників, а також для всіх, хто вдосконалює свої знання з української мови.
 • №9
 • 537,02 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/– Дніпродзержинськ. ДДТУ. 2010. -65 стор. Завдання методичних вказівках з дисципліни «Практичний курс української мови» для студентів усіх форм навчання напряму 0305 «Філологія» спеціальності 7.030507 «Переклад» «Українсько-російський переклад» складені так, щоб допомогти студентам систематизувати свої знання з даної дисципліни та вміти використовувати їх на...
 • №10
 • 475,65 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: ХНАМГ, 2007. – 28 с. Для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання за напрямами: 6.060101 – «Будівництво», 6.060102 – «Архітектура», 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій», 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 – «Електромеханіка», 6.070101 – «Транспортні технології», 6.140101...
 • №11
 • 54,83 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2007.– 32с. Методичні вказівки відповідно до програми з курсу «Наукове мовлення» містять теоретичний матеріал та практичні завдання, спрямовані на формування фахової культури, лінгвістичної освіченості та мовленнєвої компетенції магістрантів усіх спеціальностей очної та заочної форм навчання. Передмова. Найважливіші...
 • №12
 • 297,30 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Кривий Ріг: Криворізький національний університет, 2014. — 77 с. Практикум розкриває систему теоретичної і практичної підготовки майбутнього словесника з актуальних питань української пареміології, містить методичні настанови щодо опанування власне паремійного й афористичного корпусів української мови, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, вимоги до рівня...
 • №13
 • 696,42 КБ
 • добавлен
 • изменен
У 2-х частинах. — Навчально-методичний посібник. — Миколаїв: Іліон, 2014. — 208 с. Фрагмент: в файле представлена лише частина для ЗФН 2 курс. У посібнику подано матеріал з вивчення сучасної української літературної мови згідно вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу у вищій школі. У першій частині запропоновано інформаційний обсяг дисципліни із...
 • №14
 • 19,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. — Переяслав-Хмельницький: Лукашевич О.М., 2013. – 142 с. У посібнику подано теоретичний і практичний матеріал з питань синтаксису словосполу-чення, простого і складного речення. Навчально-методичний посібник рекомендований для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарних спеціальностей. Матеріали можуть бути використані...
 • №15
 • 2,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичний посібник для студентів філологічних факультетів. — Харків, 2010. — 92 с. Синтаксис – розділ граматики, який є своєрідним містком між мовою і мовленням, адже саме синтаксичні одиниці, ґрунтуючись на одиницях інших мовних рівнів, стають будівельним матеріалом для висловлення в акті комунікації. Саме від вдалого їх вибору і правильності поєднання залежить успішність...
 • №16
 • 371,81 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: ХНАМГ, 2008. – 30 с. Для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». Дані методичні вказівки призначені для студентів 1 курсу денної форми навчання, які вивчають курс «Українська мова». Їх мета – допомогти студентам здобути навички практичного застосування теоретичних знань, отриманих під час...
 • №17
 • 39,87 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання / – Кременчук: КІ ДУЕП, 2007. - 51 с. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни „Українська мова для напряму 0501 – „Економіка і підприємництво. Опис предмету навчальної дисципліни. Мета і завдання навчальної дисципліни „Українська мова. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями та темами....
 • №18
 • 453,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
Донецьк: ДІСО, 2004. — 106 с. У посібнику подано вправи та контрольні питання з усіх основних тем орфографії та пунктуації, варіанти контрольних завдань. Для студентів спеціальності “Українська мова і література. Психологія”, “Українська мова і література. Іноземна мова”, “Журналістика”, “Початкове навчання. Психологія”, “Дошкільне виховання (іноземна мова)”.
 • №19
 • 131,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2004.– 40с. Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів, які вивчають українську мову на початковому етапі. Передмова Мова як найважливіший та універсальний засіб спілкування. Українська мова за межами України. Геній України. Спогад про Тараса Григоровича Шевченка. Причарувати мовою. Національна...
 • №20
 • 352,81 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ – Керч: КДМТУ, 2009. - 15с. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання. Особливості розвитку мовної системи і професійне спілкування. Особливості української і російської мовних систем і професійне спілкування. Фонетика і правопис. Значення і функції власних назв у мові і суспільстві. Морфологія і правопис....
 • №21
 • 172,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальне видання/ – Керч: КДМТУ, 2010. - 44с. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей. Заліковий кредит 1. Мова й література як основи формування націоцентричного світогляду особистості. Державна мова: система норм і стилів. Стилі і норми української літературної мови. Текст як засіб різностильової комунікації....
 • №22
 • 393,15 КБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник для вчителів. — Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. — 128 с. Зміст 5 КЛАС Повторення вивченого в початкових класах Синтаксис і пунктуація Фонетика Лексикологія Фразеологія Будова слова. Орфографія Словотвір. Орфографія 6 КЛАС Повторення. Морфологія. Орфографія. Іменник Прикметник Числівник Займенник Дієслово 7 КЛАС Дієприкметник Дієприслівник...
 • №23
 • 3,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації. - Рівне: Волинські обереги, 2013. - 30 с. Методичні рекомендації укладені на основі навчальної програми з дисципліни "Українська мова для перекладачів (редагування перекладу)", містять загальні методичні вказівки щодо опанування курсом, тематику кожного практичного заняття, орієнтовні питання і список основної та додаткової літератури для самостійної...
 • №24
 • 223,22 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації до практичних занять. — Івано-Франківськ : ПНУ, 2017. — 24 c. У методичних рекомендаціях пропонується плани практичних занять, завдання та література для опрацювання з курсу «Літературний стиль». Акцент зроблено на практичному застосуванні художніх стилів у професійній творчійдіяльності.Розраховано на студентів-журналістів та філологів.
 • №25
 • 710,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
/-Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2011. -15с. У методичних вказівках вміщено завдання для студентів заочної форми навчання напряму 6.020303 «Філологія» з дисципліни «Практичний курс української мови» (Морфологія). Завдання складені так, щоб допомогти студентам систематизувати свої знання з даної дисципліни та вміти використовувати їх на практиці. Наводиться список літератури, який може...
 • №26
 • 204,00 КБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2002. - 64 с. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт різних типів (реферативної і дослідницької) з української мови
 • №27
 • 92,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Украинский язык #
Может быть лучше название /Украинский язык для специалистов
Подобные подразделы есть в др. языках.
в разделе Украинский язык #
Ок.
в разделе Украинский язык #
Судя по заголовкам файлов, это официальное название дисциплины.
в разделе Украинский язык #
Не понятна идея этого раздела.
в разделе Украинский язык #
Я искренне извиняюсь за доставленные неудобства неразборчивым изложением своих мыслей. Я нашла подходящий раздел для этих книг. В преть 100 раз проверю, а потом буду писать :)
в разделе Украинский язык #
Раздел уже создан - называется Для специалистов.
Это стандартное у нас название для подобных папок во всех языковых разделах.
в разделе Украинский язык #
И в связи с этим вопрос в разделе Деловой укр.яз и в разделе Для специалистом есть рад похожей литературы касательно укр. яз в различных профессиях. Например /file/862559/ и вот /file/1304092/ Что с ними делать - из в раздел для специалистов?
в разделе Украинский язык #
Посмотрела, теперь думаю, что эти два раздела впору сливать воедино.
Раздел Для специалистов, как правило, подразумевает, что туда идут материалы, ориентированные на представителей конкретных профессий и специальностей (например, условно говоря, "Англо-украинский словарь самолётостроительных терминов").
Соответственно, материалы по деловому/профессиональному общению вообще можно поместить в Деловой украинский язык.
Вы можете просмотреть оба раздела и предложить переносы так, чтобы этот принцип соблюдался?
Если не получится (не наберётся столько файлов в категории Для специалистов), нужно будет предлагать слияние.
в разделе Украинский язык #
Вот я собрала некоторые ссылки, но у меня есть ряд сомнений в отношении некоторых из них
/file/862559/
/file/1336985/
/file/1260426/
/file/1389152/
/file/1378554/
/file/1281684/
/file/621462/
/file/776760/
/file/905616/
/file/1109195/
/file/1251269/
/file/1210966/
/file/411316/
/file/1210978/
в разделе Украинский язык #
Думаю, все подойдут. Вы можете смело предлагать их к переносу.
в разделе Украинский язык #
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Ок, я займусь этим уже завтра на свежую голову. Спасибо
в разделе Украинский язык #
Я себя тоже не всегда понимаю, так что эт нормальная ситуация в моем случае. Я перейду на українську, сподіваюсь я так точніше зможу висловити свої думки. Українською цей розділ можна назвати Українська мова за професійним спрямуванням. Сюди можуть таким чином увійти підручники, які розглядають українську як функціональний різновид сучасної української літературної мови, специфіку якого зумовлюють особливості спілкування у професійній сфері: мета, функції, ситуація, особистісні риси учасників спілкування. Як то так.
в разделе Украинский язык #
Звичайно, сайт дуже корисну містить інформацію, проте в розділі Словники дуже непросто знайти необхідне. Пропоную подати окремо перекладні словники, тлумачні, етимологічні і так далі. По-моєму, це полегшить пошуки. А досвід у Вас уже є: так "розбито" словники російські. У будь-якому - ДЯКУЮ!
в разделе Украинский язык #
Вы можете разобрать словари по предлагаемым категориям и привести списки ссылок в комментарии?
У нас так принято.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю свернуть студенческие работы.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел "Украинский язык как иностранный" - так же, как сделано для русского языка. А сейчас тут литература в основном для тех, для кого украинский является родным. Учебные пособия для изучающих украинский как неродной найти трудно.
в разделе Украинский язык #
Украинский язык как иностранный
Спасибо за идею создания раздела :-)
в разделе Украинский язык #
Чтобы предлагать раздел, нужны файлы, которые можно было бы туда положить. А на нет и суда нет.
в разделе Украинский язык #
Кое-что есть. Например:
Ющук И.Ф. Украинский язык для начинающих
Терлак З., Сербеньска О. Украинский язык для начинающих
Press І., Pugh S. Colloquial Ukrainian
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел "Периодика по украинскому языку" с подразделом "Українська мова". Девять номеров этого журнала размещены здесь:
...
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Полезен был бы подраздел "Украинские диалектные словари" (аналогично тому, как сделано в разделе "Русский язык"). Сейчас эти словари разбросаны между разделами "Словари", где они теряются между другими, и "Диалектология", что неудобно. Это следующие файлы:
...
Спасибо.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Грамматика
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Культура украинского языка
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Диалектология
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Фонетика и орфография
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю добавить папку "Диалектология"
в разделе Украинский язык #
Поддерживаю!
в разделе Украинский язык #
Спасибо за создание саита... у меня желание было изучить язык... с удовольствием изучаю...
в разделе Украинский язык #
В раздел "История украинского языка и литературы"
...
в разделе Украинский язык #
В раздел "Лексикология и стилистика"
...
в разделе Украинский язык #
Hi i am new to this site. i am learning ukrainian. unfortunately in this site all the reference materials are in russian language and i dont know russian. so please anyone can provide me any audio or study resources with english. Thanks : )
в разделе Украинский язык #
Hello! i can help you, i know english, but unfortunately i don't speak ukrainian - if you need some help in russian or may be you have some question i try to help you
в разделе Украинский язык #
Вопрос: зачем в таком красноречивом разделе аннотации подаются на русском языке ( или на двух)? Не думаю, что те, кто не может прочитать аннотацию к изданию (на украинском языке!), что-либо прочтут в этих файлах.
в разделе Украинский язык #
Посмотрите, пожалуйста, повторы: неизвестная ссылка (не смотря на замечание в скобках о лучшем качестве)
/file/348572/
в разделе Украинский язык #
Підкажіть де знайти Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів.
в разделе Украинский язык #
Очень жаль что нет ничего по методике обучения украинского языка, долго искал и ничего не нашёл.Помогите найти учебники по ней
, пожалуйста!
в разделе Украинский язык #
Цікавий і дуже корисний сайт!
Дякую всім хто підтримує українську мову!
Харків
в разделе Украинский язык #
Я так зрозумів, що книжки з українською поезією Б.-І. Антонича (і тим паче, з англійським перекладом) у цей розділ викладувати не слід? може, сюди:Зарубежная литература: /library/foreign/
чи сюди? /files/languages/english/translation/
в разделе Украинский язык #
И еще ссылки для нового раздела Викладання української мови та літератури
...
в разделе Украинский язык #
Ты не знаешь, где можно найти их?
в разделе Украинский язык #
Также предлагаю создать раздел Ділова українська мова и перенести туда файлы:
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел Радіожурнал Слово и перенести туда следующие ссылки:
...
в разделе Украинский язык #
Дякуємо засновникам та активним учасникам сайту за благородну справу!
в разделе Украинский язык #
Сайт і справді чудовий! Аж розгубилася - що скачувати, як розтягти ті 100 балів. І звісно вже думаю, чим же поділитися...
в разделе Украинский язык #
Дуже хороший сайт. Надзвичайно багато різноманітних матеріалів, які охоплюють різні галузі. Хоча трохи жаль, що мало підручників з української мови для іноземців
в разделе Украинский язык #
Возможно ли выделить папку "Словари"
...
в разделе Украинский язык #
Да, конечно.
Спасибо за ссылки.
в разделе Украинский язык #
Мені сподобалая бібліогафія сайту. дуже цінні матеріали - просто ціла бібліотека вдома! дякую за роботу творцям сайту!
в разделе Украинский язык #
Щира вдячність і повага засновникам сайту! Успіхів всім!
в разделе Украинский язык #
Очень удобный и есть из чего выбрать
в разделе Украинский язык #
Очень хороший сайт) супер супер
в разделе Украинский язык #
Дякую дуже!)шикарний сайт!
в разделе Украинский язык #
Действительно, сайт для студентов незаменимый. Спасибо огромное!
в разделе Украинский язык #
Спосибо создателям сайт, очень помогает)
в разделе Украинский язык #
Ничего не нашла по методике украинского языка и планов-конспектов уроков укр.языка и чтения в младших классах! ОБИДНО!
в разделе Украинский язык #
Поделитесь, если у Вас есть! Помогите другим!
в разделе Украинский язык #
Есть предложение выделить отдельные разделы "Українська мова", "Українська література", "Словники та енциклопедії" для удобства поиска.
В этом разделе нет комментариев.