Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинский язык

Без вихідних даних. — 28 с. Мета дослідження: дослідити наявність та вживання кольоропозначень у романі Василя Шкляра "Чорний Ворон". Виявити та дослідити індивідуальність гами кольорів письменника; визначити граматичні категорії, якими виражені назви кольору; показати синонімічні ряди слів, на означення кольору; визначити семантичну групу назв кольорів, що є різними...
 • №1
 • 32,19 КБ
 • добавлен
 • изменен
ТНУ ім. Вернадского, 2011 г., 34 с Дисципліна- Мовознавство Зміст Вступ Епітет в українській поезії ХХ ст Образність художнього мовлення Семантика епітетів на позначення зовнішності людини в українській поезії 20-30-х рр. ХХ ст. Епітет в творчості максима рильського Риси індивідуального стилю письменника Епітет Максима Рильського Висновки Список літератури
 • №2
 • 37,00 КБ
 • добавлен
 • изменен
Слов’янський державний педагогічний університет, Кафедра української мови та літератури, філологічний факультет, III курс. 47 сторінок. Вступ Предметно-тематична характеристика лексики на позначення назв їжі: Лексика на позначення перших страв Лексика на позначення других страв Лексика на позначення напоїв Лексика на позначення виробів з тіста Лексика на позначення...
 • №3
 • 94,62 КБ
 • добавлен
 • изменен
40 с., 16 позицій списку використаної літератури. Перелік ключових слів: гімн України, лексика і фразеологія гімну України, слово, лексичне значення слова, метафора, метонімія, синекдоха, фразеологізми, класифікація. Курсова робота складається зі вступної частини, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. У вступній частині формулюється актуальність даної...
 • №4
 • 59,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Без в/д Введение І. Паремиология как наука, которая изучает, исследует и поясняет пословицы Источники пословиц и поговорок Пословицы как объект фразеологи Выводы к первому разделу Лексик-грамматические параллели пословицы русского и украинского языка Сравнительный анализ русских и украинских поговорок и пословиц Установление лексико-грамматической параллельности в...
 • №5
 • 39,46 КБ
 • добавлен
 • изменен
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Кафедра української мови, 23 стр. Мета роботи – з’ясування сутності категорії бажальності як суб’єктивно-модального значення й виявлення засобів її вираження в синтаксичних конструкціях української мови. Вступ Бажальність як категорія суб'єктивної модальності: - Модальність речення і обгрунтуввання...
 • №6
 • 29,72 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
РДГУ, Рівне, 2008, 27 с. Дисципліна - Українська мова. Вступ. Явище лексичної синонімії в українській літературній мові. Поняття синонімів та історія їх дослідження. Класифікація синонімів. Використання синонімів в різних стилях мови. Застосування синонімів в романі М. Стельмаха „Правда і. кривда”. Дієслівна синонімія у романі „Правда і кривда”. Естетично- зображальна та...
 • №7
 • 44,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Курсова робота-дослідження. ЛНУ імені Т.Шевченка Стахановський факультет. Доцільною та актуальною є тема нашої роботи. Об’єктом роботи є казки Івана Франка. Мета: проаналізувати мовні засоби образності. Завдання: визначити теоретичні засади лінгвістичного аналізу творів для дітей; Ознайомитися з казками Івана Франка; Зробити аналіз казок письменника. I. Теоретичні засади...
 • №8
 • 58,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, 2012, 46 ст. Уроботі розглянуто метафору з лінгвістичної точки зору, проаналізовано теоритичне підгрунтя метафори як мовного засобу та способи її репрезентації у романі І. Багряного.
 • №9
 • 60,88 КБ
 • добавлен
 • изменен
Без вихідних даних. — 30 с. Вступ. Метафора як засіб вираження індивідуально-авторського мислення. Різновиди метафори та їх функції в поезіях І.Франка. Висновки. Список використаної літератури (22 поз.).
 • №10
 • 49,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
ЗНУ, Запоріжжя, Україна, доц. Зубець Н. О., 33 стор., 2014 р. Сучасна українська літературна мова. Мінімальні фразеологізми як об’єкт лінгвістичних досліджень Структурно-семантичні особливості мінімальних фразеологізмів, уживаних у романі І. Нечуя-Левицького «Хмари» Загальна характеристика фразеологічного багатства у творах І. Нечуя-Левицького Семантика МФ, ужитих у...
 • №11
 • 64,66 КБ
 • добавлен
 • изменен
Міністерство освіти,науки, молоді та спорту ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра української мови Студентки 3 курсу Спеціальності «Українська мова та література» Стахановського факультету ЛНУ імені Тараса Шевченка Луганськ 2012 Вступ Марія Матіос – прима сучасної української літератури Основні риси творчого портрету Марії Матіос...
 • №12
 • 56,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Измаильский государственный гуманитарный университет, г. Измаил, 2010, 59 стр. Вступ Проблеми вивчення українського мовного етикету Мовні знаки ритуальної гостинності у мультилінгвальному середовищі села Молога Історія села Молога Етикетні формули родинних ритуалів Етикетні формули ритуалів календарного циклу Висновки Список використаних джерел Додатки
 • №13
 • 94,06 КБ
 • добавлен
 • изменен
Выходные данные неизвестны. 24 стор. Курсова робота із сучасної української літературної мови Вступ Фонетичні модифікації та їх різновиди. Модифікаційні зміни у системах вокалізму та консонантизму. Позиційні модифікації фонем Комбінаторні видозміни голосних і приголосних фонем Висновки Список використаної літератури
 • №14
 • 58,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
УАД, Львов/Украина, 2016, 32 с. Роль та місце праць Володимира Левицького в розвитку української науки та аналіз його наукових робіт.
 • №15
 • 1,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курсовая работа на тему "Неологізми в мові газет". Актуальність теми. Вивчення інноваційної лексики полягає у виникненні нових реалій, і, як наслідок, появі найновішої інноваційної лексики, яка потребує системного аналізу, унормування та закріплення в лексико- і термінографічній літературі. Засоби масової інформації чи не найактивніше використовують неологізми, але їх невдале та...
 • №16
 • 74,92 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Курсова робота з української мови передбачає повне висвітлення теми дослідження. Вступ Розділ І. Лінгвістичні особливості функціонування односкладних особових речень у поезії Івана Драча 1.1. Характеристика означено-особових односкладних речень 1.2. Односкладні неозначено-особові речення. Розділ II. Безоособові односкладні речення та специфіка їх уживання у поетичному...
 • №17
 • 40,63 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Фраземний склад української мови. Фразеологізми як особливий вид лексики. Лексичний склад фразеологічних одиниць. Класифікація фразеологізмів. Будова фразеологізмів.
 • №18
 • 79,80 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 2012. Вступ. Творчість Василя Шкляра у дослідженнях мовознавців. Проблема метафор в українському мовознавстві. II Особливості метафори у романі Василя Шкляра «Чорний ворон». Особливості метафор на основі подібності. Особливості метафор за належністю до того чи іншого мовного рівня. Особливості метафор...
 • №19
 • 78,72 КБ
 • добавлен
 • изменен
Без вихідних даних. — 34 с. Вступ З історії вивчення паронімів в мовознавстві Поняття паронімії Суперечливість факту паронімічності Відмінність паронімів від омонімів і варіантів слів Історичні передумови виникнення паронімів Паронімія та парономазія Паронімічні гнізда Структурні та семантичні особливості паронімів Пароніми-іменники Пароніми-прикметники...
 • №20
 • 43,05 КБ
 • добавлен
 • изменен
Выходные данные неизвестны. Вступ англіцизм як вид запозичення запозичення та його типи Визначення англіцизму Сфери проникнення англіцизмів в українську мову історія взаємодії української та англійської мов Англіцизми 20-го століття Англіцизми в молодіжному жаргоні Вплив запозичень на українську мову висновки список використаних джерел список джерел фактичного...
 • №21
 • 20,75 КБ
 • добавлен
 • изменен
Типи фразеологізмів у творчості Остапа Вишні . НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014р., 25 с. Дисципліна - Сучасна українська літературна мова. Поняття фразеологізм. Своєрідність фразеологічних одиниць. Типологія фразеологізмів. Джерела української фразеології. Фразеологізми як засіб гумору. Їх функціонування у творах Остапа Вишні. Типи фразеологізмів у творчості гумориста.
 • №22
 • 32,87 КБ
 • добавлен
 • изменен
49 с. Фразеологічне багатство української мови Фразеологія як розділ мовознавства Основні напрямки фразеологічних досліджень Фразеологічне значення. Системні відношення у фразеології Класифікація фразеологізмів Джерела фразеології Експресивно-стилістичні властивості фразеології Використання фразеології Т.Г. Шевченко на прикладі поеми "Катерина" Про способи...
 • №23
 • 63,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Характеристика прислівників часу у творах Ольги Кобилянської Лінгвістичний час (темпоральність) – категорія, що охоплює різні мовні засоби вираження часу. Серед цих засобів чітко окреслюється клас прислівників а саме лексико-сомантична група обставинних прислівників – прислівники часу. Вони виконують суттєву функцію – виражають засобами мови об’єктивно реальний час, поза яким не...
 • №24
 • 59,75 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Украинский язык #
Может быть лучше название /Украинский язык для специалистов
Подобные подразделы есть в др. языках.
в разделе Украинский язык #
Ок.
в разделе Украинский язык #
Судя по заголовкам файлов, это официальное название дисциплины.
в разделе Украинский язык #
Не понятна идея этого раздела.
в разделе Украинский язык #
Я искренне извиняюсь за доставленные неудобства неразборчивым изложением своих мыслей. Я нашла подходящий раздел для этих книг. В преть 100 раз проверю, а потом буду писать :)
в разделе Украинский язык #
Раздел уже создан - называется Для специалистов.
Это стандартное у нас название для подобных папок во всех языковых разделах.
в разделе Украинский язык #
И в связи с этим вопрос в разделе Деловой укр.яз и в разделе Для специалистом есть рад похожей литературы касательно укр. яз в различных профессиях. Например /file/862559/ и вот /file/1304092/ Что с ними делать - из в раздел для специалистов?
в разделе Украинский язык #
Посмотрела, теперь думаю, что эти два раздела впору сливать воедино.
Раздел Для специалистов, как правило, подразумевает, что туда идут материалы, ориентированные на представителей конкретных профессий и специальностей (например, условно говоря, "Англо-украинский словарь самолётостроительных терминов").
Соответственно, материалы по деловому/профессиональному общению вообще можно поместить в Деловой украинский язык.
Вы можете просмотреть оба раздела и предложить переносы так, чтобы этот принцип соблюдался?
Если не получится (не наберётся столько файлов в категории Для специалистов), нужно будет предлагать слияние.
в разделе Украинский язык #
Вот я собрала некоторые ссылки, но у меня есть ряд сомнений в отношении некоторых из них
/file/862559/
/file/1336985/
/file/1260426/
/file/1389152/
/file/1378554/
/file/1281684/
/file/621462/
/file/776760/
/file/905616/
/file/1109195/
/file/1251269/
/file/1210966/
/file/411316/
/file/1210978/
в разделе Украинский язык #
Думаю, все подойдут. Вы можете смело предлагать их к переносу.
в разделе Украинский язык #
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Ок, я займусь этим уже завтра на свежую голову. Спасибо
в разделе Украинский язык #
Я себя тоже не всегда понимаю, так что эт нормальная ситуация в моем случае. Я перейду на українську, сподіваюсь я так точніше зможу висловити свої думки. Українською цей розділ можна назвати Українська мова за професійним спрямуванням. Сюди можуть таким чином увійти підручники, які розглядають українську як функціональний різновид сучасної української літературної мови, специфіку якого зумовлюють особливості спілкування у професійній сфері: мета, функції, ситуація, особистісні риси учасників спілкування. Як то так.
в разделе Украинский язык #
Звичайно, сайт дуже корисну містить інформацію, проте в розділі Словники дуже непросто знайти необхідне. Пропоную подати окремо перекладні словники, тлумачні, етимологічні і так далі. По-моєму, це полегшить пошуки. А досвід у Вас уже є: так "розбито" словники російські. У будь-якому - ДЯКУЮ!
в разделе Украинский язык #
Вы можете разобрать словари по предлагаемым категориям и привести списки ссылок в комментарии?
У нас так принято.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю свернуть студенческие работы.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел "Украинский язык как иностранный" - так же, как сделано для русского языка. А сейчас тут литература в основном для тех, для кого украинский является родным. Учебные пособия для изучающих украинский как неродной найти трудно.
в разделе Украинский язык #
Украинский язык как иностранный
Спасибо за идею создания раздела :-)
в разделе Украинский язык #
Чтобы предлагать раздел, нужны файлы, которые можно было бы туда положить. А на нет и суда нет.
в разделе Украинский язык #
Кое-что есть. Например:
Ющук И.Ф. Украинский язык для начинающих
Терлак З., Сербеньска О. Украинский язык для начинающих
Press І., Pugh S. Colloquial Ukrainian
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел "Периодика по украинскому языку" с подразделом "Українська мова". Девять номеров этого журнала размещены здесь:
...
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Полезен был бы подраздел "Украинские диалектные словари" (аналогично тому, как сделано в разделе "Русский язык"). Сейчас эти словари разбросаны между разделами "Словари", где они теряются между другими, и "Диалектология", что неудобно. Это следующие файлы:
...
Спасибо.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Грамматика
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Культура украинского языка
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Диалектология
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Фонетика и орфография
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю добавить папку "Диалектология"
в разделе Украинский язык #
Поддерживаю!
в разделе Украинский язык #
Спасибо за создание саита... у меня желание было изучить язык... с удовольствием изучаю...
в разделе Украинский язык #
В раздел "История украинского языка и литературы"
...
в разделе Украинский язык #
В раздел "Лексикология и стилистика"
...
в разделе Украинский язык #
Hi i am new to this site. i am learning ukrainian. unfortunately in this site all the reference materials are in russian language and i dont know russian. so please anyone can provide me any audio or study resources with english. Thanks : )
в разделе Украинский язык #
Hello! i can help you, i know english, but unfortunately i don't speak ukrainian - if you need some help in russian or may be you have some question i try to help you
в разделе Украинский язык #
Вопрос: зачем в таком красноречивом разделе аннотации подаются на русском языке ( или на двух)? Не думаю, что те, кто не может прочитать аннотацию к изданию (на украинском языке!), что-либо прочтут в этих файлах.
в разделе Украинский язык #
Посмотрите, пожалуйста, повторы: неизвестная ссылка (не смотря на замечание в скобках о лучшем качестве)
/file/348572/
в разделе Украинский язык #
Підкажіть де знайти Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів.
в разделе Украинский язык #
Очень жаль что нет ничего по методике обучения украинского языка, долго искал и ничего не нашёл.Помогите найти учебники по ней
, пожалуйста!
в разделе Украинский язык #
Цікавий і дуже корисний сайт!
Дякую всім хто підтримує українську мову!
Харків
в разделе Украинский язык #
Я так зрозумів, що книжки з українською поезією Б.-І. Антонича (і тим паче, з англійським перекладом) у цей розділ викладувати не слід? може, сюди:Зарубежная литература: /library/foreign/
чи сюди? /files/languages/english/translation/
в разделе Украинский язык #
И еще ссылки для нового раздела Викладання української мови та літератури
...
в разделе Украинский язык #
Ты не знаешь, где можно найти их?
в разделе Украинский язык #
Также предлагаю создать раздел Ділова українська мова и перенести туда файлы:
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел Радіожурнал Слово и перенести туда следующие ссылки:
...
в разделе Украинский язык #
Дякуємо засновникам та активним учасникам сайту за благородну справу!
в разделе Украинский язык #
Сайт і справді чудовий! Аж розгубилася - що скачувати, як розтягти ті 100 балів. І звісно вже думаю, чим же поділитися...
в разделе Украинский язык #
Дуже хороший сайт. Надзвичайно багато різноманітних матеріалів, які охоплюють різні галузі. Хоча трохи жаль, що мало підручників з української мови для іноземців
в разделе Украинский язык #
Возможно ли выделить папку "Словари"
...
в разделе Украинский язык #
Да, конечно.
Спасибо за ссылки.
в разделе Украинский язык #
Мені сподобалая бібліогафія сайту. дуже цінні матеріали - просто ціла бібліотека вдома! дякую за роботу творцям сайту!
в разделе Украинский язык #
Щира вдячність і повага засновникам сайту! Успіхів всім!
в разделе Украинский язык #
Очень удобный и есть из чего выбрать
в разделе Украинский язык #
Очень хороший сайт) супер супер
в разделе Украинский язык #
Дякую дуже!)шикарний сайт!
в разделе Украинский язык #
Действительно, сайт для студентов незаменимый. Спасибо огромное!
в разделе Украинский язык #
Спосибо создателям сайт, очень помогает)
в разделе Украинский язык #
Ничего не нашла по методике украинского языка и планов-конспектов уроков укр.языка и чтения в младших классах! ОБИДНО!
в разделе Украинский язык #
Поделитесь, если у Вас есть! Помогите другим!
в разделе Украинский язык #
Есть предложение выделить отдельные разделы "Українська мова", "Українська література", "Словники та енциклопедії" для удобства поиска.
В этом разделе нет комментариев.