Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинский язык

Стаття. — Working Papers in Educational Linguistics. — 2009. — Vol. 24. No. 2. — P. 19–39. Since becoming an independent nation in 1991, Ukraine, like other post-Soviet countries, has heavily promoted the use and development of the titular language to reverse the effects of historical discrimination and Russification. This paper uses an ecological framework to illustrate the...
 • №1
 • 474,24 КБ
 • добавлен
 • изменен
Slavia, Praha. — 2015. — sešit 1: 1-24. In the article, the borrowings in Ukrainian as a linguistic and terminological problem are studied on the basis of etymological, comparative, morphosemantic, and acoustic phonetic analysis. It is shown that one of the most prevalent modifications that foreign words undergo in Ukrainian is a shift of values that can lead sometimes to the...
 • №2
 • 756,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. - 175 с. Вісімнадцятий випуск. У збірнику наукових праць аналізуються перспективні питання української синхронічної та діахронічної лінгвістики. Наукові праці розраховано на фахівців спеціальних філологічних, філософських, історичних дисциплін, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів...
 • №3
 • 2,70 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Видавничо-поліграфічний центр Київський університет, 2009. - 253 с. Дев"ятнадцятий випуск. У збірнику наукових праць аналізуються перспективні питання української синхронічної та діахронічної лінгвістики. Наукові праці розраховано на фахівців спеціальних філологічних, філософських, історичних дисциплін, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів...
 • №4
 • 3,68 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Українська мова. — 2014. — № 1. — С. 3-8. У статті розглядаються найважливіші вияви семантико-прагматичних комунікативних смислів естетичного характеру в поетичних творах Т. Шевченка, породжених впливом пауз хезитації в авторському ліричному наративі, діалогах героїв, а також у внутрішньому діалозі автора та героїв творів.
 • №5
 • 135,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
Волинь - Житомирщина. — 2010. — № 21. — С. 206-209. У статті зроблено спробу дослідження норм народної етики на прикладі творів Т. Шевченка. Увагу зосереджено на особливостях вербалізації поняття ‘народження позашлюбної дитини’.
 • №6
 • 1,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бібл. вісник, 2012, № 2. – С. 15-21. In this article, the scientific background, transliteration principles and Cyrillic-Latinic transliteration tables for the Ukrainian language, are given in the context of catalogization of bibliographic data. The problems of inculcation of Ukrainian Latinics are reviewed. Key words: transliteration, alphabet, letter, Cyrillics, Latinics,...
 • №7
 • 30,53 КБ
 • добавлен
 • изменен
Україна і світ: прагнення змін: Монографія / Відп. ред. Наталія Висоцька. – К.: Дух і літера, 2010. – 448 с. – С. 268-278. Роздуми щодо стану етично-моральних норм в українській гуманітарній сфері та про наслідки цього для держави
 • №8
 • 23,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Наукові записки. – Випуск 89 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – 352 с. – С. 140-145. У роботі розглянуто практичні аспекти сучасного застосування української латиниці – міжнародного графічного представлення державної мови України.
 • №9
 • 510,46 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ „Київський університет, 2010. – Вип. 32. – 528 с. – С. 86–91. У праці досліджено проблему становлення та розвитку української фахової термінології. Розглядаються причини, які заважають нормальному її розвитку та впровадженню української латиниці. Ключові слова: термінологія, стандарт, транслітерація. В работе исследуется...
 • №10
 • 30,34 КБ
 • добавлен
 • изменен
Вісник Книжк. палати, № 9 (50). – 2000.– С. 14–15. У статті розглянуто процеси навколо національного транслітераційного стандарту.
 • №11
 • 45,34 КБ
 • добавлен
 • изменен
Слово і час, № 3, 2007. - С. 82-84. У статті йдеться про науковий і політичний підходи до мовних проблем. Розглянуто 2 підходи до аргументації: доказовий та авторитатний. Показано, що відхід від науковості неминуче тягне за собою прагнення перегинів до ненауковості в інший бік. Окреслено шляхи оптимального розвитку мовознавчих досліджень.
 • №12
 • 18,75 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. — Вивчаємо українську мову та літературу. — 2015. — №19-21. — С. 74 - 78. Пропонуємо вашій увазі статтю, що порушує проблему вживання в українських текстах взаємо-зворотного займенника один одного. Автор статті — шанувальник, знавець, дослідник українського слова Михайло Гінзбург за фахом — фізик. Сподіваємося, що цей матеріал допоможе вам розібратися в непростій...
 • №13
 • 165,61 КБ
 • добавлен
 • изменен
Культура слова. — 2015. — Вип. 83. — С. 85-89. У полі зору дослідників мови засобів масової інформації – вивчення способів творення мас-медійних текстів, розуміння та сприймання текстів масової інформації, стратегії й тактики комунікантів тощо. Особливо гостро ці питання постають у зв’язку з поширенням різноманітних технологій ведення сучасної інформаційної війни, які спрямовані...
 • №14
 • 276,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2012. — Вип. 16. — С. 196-200. У статті з’ясовано, що для вивчення лінгвокультурного типажу мовної особистості треба звертатися до аналізу документальних джерел певного періоду розвитку мови. Такими джерелами є фольклор, твори класиків української...
 • №15
 • 301,42 КБ
 • добавлен
 • изменен
Культура слова. — 2014. — Вип. 81. — С. 111-114. Формування мовної особистості, зокрема й елітарної, пов’язане з високим професіоналізмом у викладанні мови, який має забезпечуватися не тільки виконанням вимог програми, а й упровадженням нових технологій навчання, що сприятиме створенню нестандартних ситуацій спілкування, активізуватиме використання різноманітних мовних засобів.
 • №16
 • 296,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
Професор Олекса Горбач відомий славіст, крім того, всебічно вивчав українську мову, а зокрема діалектологію, арґо, граматику. Найкраще досліджено його діалектологічний спадок. 1962-1993.
 • №17
 • 4,14 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2014. — Вип. 4. — С. 187-190. У статті проаналізовано відприкметникові, відіменникові, відзайменникові та відчислівникові прислівники, зафіксовані в поетичних творах Тараса Шевченка; визначено особливості функціонування різних розрядів прислівників у поетичному тексті; з’ясовано семантико-словотвірну структуру...
 • №18
 • 192,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць (до ювілею професора кафедри української мови Л. Г. Савченко). — Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. — 208 с. — ISBN 978-966-623-586-5. У збірнику, підготовленому на пошану професора Л. Г. Савченко, вміщено статті, присвячені атуальним проблемам української стилістики, зокрема мови художньої літератури, а також фразеології, словотвору.
 • №19
 • 4,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Опублікована в Філологічні науки. Збірник наукових праць. Випуск № 1 (7) - Полтава, 2011. - С. 106-113 У цій статті розглянуто типову структуру комісивів та їхніх модифікацій на прикладі мовленнєвих актів обіцянки, клятви,присяги, з’ясовано їх функціональні особливості, побіжно описано функціонування комісивів у різних ситуаціях та з’ясовано вплив найближчого контексту...
 • №20
 • 347,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. — Т. ХVІІ . — К., 2003 - 2012. — 509 с. Цей збірник – наукове періодичне видання в галузі історичних, філософських та філологічних наук. Науково-дослідного інституту українознавства. Він включає в себе праці з галузей і тем: філософія мови, стилістика тексту, соціолінгвістика, рідномовна освіта, структурні рівні...
 • №21
 • 4,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття з книги Миколи Зерова "Нове українське письменство"
 • №22
 • 31,77 КБ
 • добавлен
 • изменен
Григорій Кочур - один із найяскравіших прикладів сучасного українського письменства, творець найвищої історичної проби, неймовірної загальної і філологічної культури, майстер з унікальним естетичним відчуттям, із сакральним сприйняттям рідної мови та історичної пам"ятки як оберегів народу - зробив такий велегранний внесок у світову культуру, що його доробок заслужив на окрему...
 • №23
 • 600,14 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
В статті описуються проблеми художнього перекладу та його вплив на творення національних цінностей.
 • №24
 • 27,14 КБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. – Упорядники Губарева Г.А., Трифонов Р.А. — Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2016. — 132 с. — ISBN 978-966-285-334-6. Автором наукових праць, розміщених у представленому збірнику, є Володимир Семенович Калашник (1936 р.н.) – відомий український мовознавець, доктор філологічних наук (1992), професор (1994), академік АН ВШ...
 • №25
 • 891,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. — Українська мова. — 2011. — № 2. — С. 3-18. Розглянуто зміни в структурі сучасної української мови. Об’єкт аналізу становить слово як основна одиниця номінації, здатна змінюватися сама і спричинювати зміни в одиницях вищих і нижчих рівнів системи мови. На матеріалі активно оновлюваних розрядів української лексики показано можливості моделювання структурних змін і...
 • №26
 • 218,55 КБ
 • добавлен
 • изменен
Мюнхен, 1946. - 17 с. У статті відомого професора-мовознавця подається детальна характеристика складнопідрядних речень із займенниками котрий, який, що; піднімаються питання культури мовлення і правильного слововживання згаданих займенників.
 • №27
 • 152,67 КБ
 • добавлен
 • изменен
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. — 2014. — Вип. 11. — С. 99-103. У статті проаналізовано прикладки та сполучення слів апозитивного типу, визначено їх відмінність від власне апозитивів, а також подано лексико-семантичну класифікацію.
 • №28
 • 292,65 КБ
 • добавлен
 • изменен
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. — 2012. — Вип. 9. — С. 113-116. У статті розглядається семантична специфіка речень структурної схеми N1ім.–N1ім. з найтиповішою формою вираження присудка – називним відмінком. Він, функціонуючи як іменна частина складеного присудка,...
 • №29
 • 588,87 КБ
 • добавлен
 • изменен
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. — 2011. — Вип. 7. — С. 187-191. У статті визначено лексико-семантичні та граматичні ознаки синсемантичних слів, з’ ясовано їх функції як обов’язкових компонентів у синтаксично неподільних чи семантично неподільних словосполученнях, які...
 • №30
 • 536,59 КБ
 • добавлен
 • изменен
У статті розглянуто проблему видової й типологічної класифікації термінологічних словників. Запропоновано схему класифікації, визначено основні видові класифікаційні ознаки термінологічних словників. Метою дослідження є встановлення видових і типологічних особливостей термінологічних словників, розроблення класифікаційної схеми. Це створить передумови для розроблення...
 • №31
 • 155,33 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Волинь - Житомирщина. — 2013. — № 24. — С. 250-259. У статті проаналізовано конотації синтаксичних конструкцій, які характеризують особливості ідіостилю О. Ольжича: заперечно-протиставні підмети в однорідному ряду, складені іменні присудки, ускладнені частками, широка палітра окличних речень, різних за семантикою і структурою, а також питальних (риторичних, альтернативних,...
 • №32
 • 266,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
Волинь - Житомирщина. — 2010. — № 20. — С. 261-270. У статті обґрунтовуються семантичні і структурні особливості порівняльних конструкцій в історичній повісті В. Шевчука «Розсічене коло».
 • №33
 • 281,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
Волинь - Житомирщина. — 2010. — № 21. — С. 244-249. У статті розглядаються основні аспекти дослідження мови творів Т.Г. Шевченка в сучасному українському мовознавстві.
 • №34
 • 241,74 КБ
 • добавлен
 • изменен
Мельник К. О. Взаємодія фонетичного і лексичного мовних рівнів як підґрунтя формально-змістової єдності твору (на прикладі аналізу вірша юрія дарагана «шамотіння шамшаве, шипшина…») // Магістеріум. - 2011. - С. 53-57. У статті простежено специфіку мовної організації одного із віршів Юрія Дарагана. За допомогою лінгвістичного аналізу тексту доведено, що взаємодія фонетичного і...
 • №35
 • 1,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
"Мова та література у полікультурному просторі": Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 13-14 лютого 2015 р. - Львів: ГО "Наукова філологічна організація "ЛОГОС", 2015. - 144 с.
 • №36
 • 1,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Відповідальний редактор: Б.М. Ажнюк Рецензенти: С.Я.Єрмоленко, Т.В. Радзієвська Рекомендовано до друку вченою радою Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України 28Л1.2013. Мовні права в сучасному світі (Збірник наукових праць). - Ужгород, 2014.-351 с. Збірник наукових праць присвячено висвітленню поняття «мовні права», що є водночас соціолінгвістичною і юридичною...
 • №37
 • 12,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Непийвода, Василь. Мова сучасних шкільних підручників: нотатки нефахівця // Українська мова. – № 3– 2008.– С. 48 – 63.
 • №38
 • 12,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська філологія. — 2011. — Вип. 545-546. — С. 223-228. У статті розглядаються основні засоби вираження кількісної семантики у мові творів Ольги Кобилянської.
 • №39
 • 298,53 КБ
 • добавлен
 • изменен
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2014. — № 40. — С. 371-380. У статті здійснюється лінгвістичний аналіз мовних одиниць на означення назв осіб. Виокремлюються лексико-семантичні групи цих назв і розглядається їх емоційне забарвлення, звертається увага на позитивно оцінні та негативно...
 • №40
 • 532,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
Лінгвістика. — 2013. — № 1. — С. 151-157. На матеріалі роману О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа молодиця" розглянуто прояв у житті українців гумору як провідної риси етнічного характеру. В історико-культурному аспекті наведено основні етнокультурні риси українців, такі, як волелюбність, прагнення до свободи, патріотизм, емоційність, чутливість,...
 • №41
 • 185,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
Лінгвістичнi студiї : зб. наук. праць – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Вип. 27. – – С. 96-100. У статті розглядаються проблеми співвідношення понять «норма літературної мови» і «узус». Аналізуються деякі узусні вияви інституційно-правового дискурсу. Стверджується, що інституційно-правовий узус поширюється на всі мовні та мовленнєві форми, використовувані в усному та писемному...
 • №42
 • 22,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Проблемы преподавания башкирской и тюркской филологии: Сборник статей – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2013. – С. 159-163. У статті розглянуть проблеми суб'єктивної модальности як комунікативно-прагматичної категорії синтаксису Вона включає в себе різнорідні комунікативно-прагматичні характеристики. Саме суб’єктивна модальність відкриває широкі можливості для...
 • №43
 • 13,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Функциональная лингвистика: Сб. науч.работ. –Симферополь: КРИППО, 2013. – № 5. –С. 336-339. У статті аналізуються питання, пов’язані з особливостями репрезентації другорядних членів речення в інституційно-правовому дискурсі, зокрема у текстах законів та підзаконних актів. Доводиться, що тексти законів та підзаконних актив мають свою власну, відмінну від узвичаєної,...
 • №44
 • 18,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статья, Дзеркало тижня, No 9 (688) 8 — 14 березня 2008 Відривок Тарас Шевченко перестав бути поетом однієї доби, — він наш повсякчасний провідник». Ця проста, але глибокоправдива сентенція, з афористичного ареалу Митрополита Іларіона (Огієнка), сьогодні особливо доречна, бо «обличителей жестоких» і «палачей» душ («Тризна»), себто злісної і брутальної українофобії, зараз не...
 • №45
 • 182,45 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
// Мовознавство. – 2007. – № 3. – С. 48–61. У статті йдеться про зловживання термінологією в сучасних наукових текстах. Воно виявляється в перенасиченні викладу малозрозумілими й зайвими термінами, невиправданому залученні термінів з інших, навіть не суміжних наук, у вигадуванні нових назв для явищ і понять, що вже мають узвичаєні терміни. Особливу увагу приділено зловживанню...
 • №46
 • 375,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії». Збірник статей / За заг. ред. канд. філол. наук, проф. О. С. Черемської, д-ра філософ. наук, проф. О. М. Кузя. — Х. : Видавець Іванченко І. С., 2016. — 371, [1] с. У статтях Збірника представлений мовознавчий, філософський, культурологічний, історичний аналіз...
 • №47
 • 1,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріали всеукраїнської наукової інтернет-конференції, 22-23 жовтня 2012 р., м. Київ. - 120 с. Зміст Вітальне слово Історія української культури, науки та техніки: актуальні сторінки історії України Береговий С.І. Проблеми і перспективи викладання історичних дисциплін у негуманітарному ВНЗ (з досвіду кафедри українознавства НУХТ) Зваричук Е.О. До 100-річчя з дня...
 • №48
 • 186,65 КБ
 • добавлен
 • изменен
Тези доповідей II Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 24−26 квітня 2012 року. − К.: ІУМ НАНУ, 2012. – 464 с. ISBN 978-966-96911-8-7 У збірнику вміщено тези молодих науковців України, Росії, Білорусії, Польщі, Чехії, Німеччини, присвячені актуальним питанням сучасного мовознавства. Аналізуються проблеми етимології та історії української мови, української...
 • №49
 • 8,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Без вихідних даних. — 19 с. Висвітлюються методологія збору та результати аналізу даних 77 загальноукраїнських соціологічних опитувань (близько 173 тисяч інтерв’ю), проведених Київським міжнародним інститутом соціології у 1991-2003 роках. Описана динаміка та регіональні особливості поширеності вибору української чи російської мови при спілкуванні з інтерв’юерами серед...
 • №50
 • 887,80 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Стаття. — Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Іноземна філологія. — 2015. — Вип. 82. — С. 21-28. Грунтуючись на результатах порівняльного стилістичного аналізу англо- й україномовного текстів перекладу книги "Буття" Біблії, встановлено їх спільні та відмінні синтактико-стилістичні характеристики, які можуть враховуватися у змісті навчання зіставноїстилістики та перекладу текстів...
 • №51
 • 1,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Опубліковано у Віснику Львівського університету. – Львів, 2009. – Вип. 46, ч .1. – С. 134-138. Статтю присвячено актуальним питанням сучасної соціолінгвістики – наслідкам тривалого контактного українсько-російського білінгвізму в публіцистичному функціональному стилі української літературної мови – граматичній інтерференції.
 • №52
 • 108,67 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Украинский язык #
Может быть лучше название /Украинский язык для специалистов
Подобные подразделы есть в др. языках.
в разделе Украинский язык #
Ок.
в разделе Украинский язык #
Судя по заголовкам файлов, это официальное название дисциплины.
в разделе Украинский язык #
Не понятна идея этого раздела.
в разделе Украинский язык #
Я искренне извиняюсь за доставленные неудобства неразборчивым изложением своих мыслей. Я нашла подходящий раздел для этих книг. В преть 100 раз проверю, а потом буду писать :)
в разделе Украинский язык #
Раздел уже создан - называется Для специалистов.
Это стандартное у нас название для подобных папок во всех языковых разделах.
в разделе Украинский язык #
И в связи с этим вопрос в разделе Деловой укр.яз и в разделе Для специалистом есть рад похожей литературы касательно укр. яз в различных профессиях. Например /file/862559/ и вот /file/1304092/ Что с ними делать - из в раздел для специалистов?
в разделе Украинский язык #
Посмотрела, теперь думаю, что эти два раздела впору сливать воедино.
Раздел Для специалистов, как правило, подразумевает, что туда идут материалы, ориентированные на представителей конкретных профессий и специальностей (например, условно говоря, "Англо-украинский словарь самолётостроительных терминов").
Соответственно, материалы по деловому/профессиональному общению вообще можно поместить в Деловой украинский язык.
Вы можете просмотреть оба раздела и предложить переносы так, чтобы этот принцип соблюдался?
Если не получится (не наберётся столько файлов в категории Для специалистов), нужно будет предлагать слияние.
в разделе Украинский язык #
Вот я собрала некоторые ссылки, но у меня есть ряд сомнений в отношении некоторых из них
/file/862559/
/file/1336985/
/file/1260426/
/file/1389152/
/file/1378554/
/file/1281684/
/file/621462/
/file/776760/
/file/905616/
/file/1109195/
/file/1251269/
/file/1210966/
/file/411316/
/file/1210978/
в разделе Украинский язык #
Думаю, все подойдут. Вы можете смело предлагать их к переносу.
в разделе Украинский язык #
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Ок, я займусь этим уже завтра на свежую голову. Спасибо
в разделе Украинский язык #
Я себя тоже не всегда понимаю, так что эт нормальная ситуация в моем случае. Я перейду на українську, сподіваюсь я так точніше зможу висловити свої думки. Українською цей розділ можна назвати Українська мова за професійним спрямуванням. Сюди можуть таким чином увійти підручники, які розглядають українську як функціональний різновид сучасної української літературної мови, специфіку якого зумовлюють особливості спілкування у професійній сфері: мета, функції, ситуація, особистісні риси учасників спілкування. Як то так.
в разделе Украинский язык #
Звичайно, сайт дуже корисну містить інформацію, проте в розділі Словники дуже непросто знайти необхідне. Пропоную подати окремо перекладні словники, тлумачні, етимологічні і так далі. По-моєму, це полегшить пошуки. А досвід у Вас уже є: так "розбито" словники російські. У будь-якому - ДЯКУЮ!
в разделе Украинский язык #
Вы можете разобрать словари по предлагаемым категориям и привести списки ссылок в комментарии?
У нас так принято.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю свернуть студенческие работы.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел "Украинский язык как иностранный" - так же, как сделано для русского языка. А сейчас тут литература в основном для тех, для кого украинский является родным. Учебные пособия для изучающих украинский как неродной найти трудно.
в разделе Украинский язык #
Украинский язык как иностранный
Спасибо за идею создания раздела :-)
в разделе Украинский язык #
Чтобы предлагать раздел, нужны файлы, которые можно было бы туда положить. А на нет и суда нет.
в разделе Украинский язык #
Кое-что есть. Например:
Ющук И.Ф. Украинский язык для начинающих
Терлак З., Сербеньска О. Украинский язык для начинающих
Press І., Pugh S. Colloquial Ukrainian
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел "Периодика по украинскому языку" с подразделом "Українська мова". Девять номеров этого журнала размещены здесь:
...
Спасибо
в разделе Украинский язык #
Полезен был бы подраздел "Украинские диалектные словари" (аналогично тому, как сделано в разделе "Русский язык"). Сейчас эти словари разбросаны между разделами "Словари", где они теряются между другими, и "Диалектология", что неудобно. Это следующие файлы:
...
Спасибо.
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Грамматика
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Культура украинского языка
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Диалектология
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю раздел
Фонетика и орфография
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю добавить папку "Диалектология"
в разделе Украинский язык #
Поддерживаю!
в разделе Украинский язык #
Спасибо за создание саита... у меня желание было изучить язык... с удовольствием изучаю...
в разделе Украинский язык #
В раздел "История украинского языка и литературы"
...
в разделе Украинский язык #
В раздел "Лексикология и стилистика"
...
в разделе Украинский язык #
Hi i am new to this site. i am learning ukrainian. unfortunately in this site all the reference materials are in russian language and i dont know russian. so please anyone can provide me any audio or study resources with english. Thanks : )
в разделе Украинский язык #
Hello! i can help you, i know english, but unfortunately i don't speak ukrainian - if you need some help in russian or may be you have some question i try to help you
в разделе Украинский язык #
Вопрос: зачем в таком красноречивом разделе аннотации подаются на русском языке ( или на двух)? Не думаю, что те, кто не может прочитать аннотацию к изданию (на украинском языке!), что-либо прочтут в этих файлах.
в разделе Украинский язык #
Посмотрите, пожалуйста, повторы: неизвестная ссылка (не смотря на замечание в скобках о лучшем качестве)
/file/348572/
в разделе Украинский язык #
Підкажіть де знайти Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів.
в разделе Украинский язык #
Очень жаль что нет ничего по методике обучения украинского языка, долго искал и ничего не нашёл.Помогите найти учебники по ней
, пожалуйста!
в разделе Украинский язык #
Цікавий і дуже корисний сайт!
Дякую всім хто підтримує українську мову!
Харків
в разделе Украинский язык #
Я так зрозумів, що книжки з українською поезією Б.-І. Антонича (і тим паче, з англійським перекладом) у цей розділ викладувати не слід? може, сюди:Зарубежная литература: /library/foreign/
чи сюди? /files/languages/english/translation/
в разделе Украинский язык #
И еще ссылки для нового раздела Викладання української мови та літератури
...
в разделе Украинский язык #
Ты не знаешь, где можно найти их?
в разделе Украинский язык #
Также предлагаю создать раздел Ділова українська мова и перенести туда файлы:
...
в разделе Украинский язык #
Предлагаю создать раздел Радіожурнал Слово и перенести туда следующие ссылки:
...
в разделе Украинский язык #
Дякуємо засновникам та активним учасникам сайту за благородну справу!
в разделе Украинский язык #
Сайт і справді чудовий! Аж розгубилася - що скачувати, як розтягти ті 100 балів. І звісно вже думаю, чим же поділитися...
в разделе Украинский язык #
Дуже хороший сайт. Надзвичайно багато різноманітних матеріалів, які охоплюють різні галузі. Хоча трохи жаль, що мало підручників з української мови для іноземців
в разделе Украинский язык #
Возможно ли выделить папку "Словари"
...
в разделе Украинский язык #
Да, конечно.
Спасибо за ссылки.
в разделе Украинский язык #
Мені сподобалая бібліогафія сайту. дуже цінні матеріали - просто ціла бібліотека вдома! дякую за роботу творцям сайту!
в разделе Украинский язык #
Щира вдячність і повага засновникам сайту! Успіхів всім!
в разделе Украинский язык #
Очень удобный и есть из чего выбрать
в разделе Украинский язык #
Очень хороший сайт) супер супер
в разделе Украинский язык #
Дякую дуже!)шикарний сайт!
в разделе Украинский язык #
Действительно, сайт для студентов незаменимый. Спасибо огромное!
в разделе Украинский язык #
Спосибо создателям сайт, очень помогает)
в разделе Украинский язык #
Ничего не нашла по методике украинского языка и планов-конспектов уроков укр.языка и чтения в младших классах! ОБИДНО!
в разделе Украинский язык #
Поделитесь, если у Вас есть! Помогите другим!
в разделе Украинский язык #
Есть предложение выделить отдельные разделы "Українська мова", "Українська література", "Словники та енциклопедії" для удобства поиска.
В этом разделе нет комментариев.