Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Монгольский язык

Справочные материалы

Улаанбаатар: Очирпресс XXК, 2013. — 133 х. Цэцэрлэгийн багшийн гарын авлага. Агуулга. Өмнөтгөл. Зөв Монгол хүүхэд үндэсний хөтөлбөр. Багшийн хөгжил хөтөлбөр. Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлого. Хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжих сургалтын технологи, арга зүйн шинэчлэл. Сургуулийн өмнөх боловсролын чанарын шинэчлэл цэцэрлэгүүдэд. Боловсролын тухай...
  • №1
  • 13,27 МБ
  • добавлен
  • изменен
Улаанбаатар: МУИС, Битпресс, 2009. — 44 x. — ISBN 9789992953276. ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠩ ᠤᠠ ᠵᠦᠪᠠ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠲᠦᠷᠮᠢᠮ ᠣᠠ ᠬᠣᠷᠢᠢᠨᠬᠭᠣᠢ Нэмэн зассан гурав дахь хэвлэл. Тус номын дижитал хувилбарыг МУИС-ын Монгол хэл соёлын сургуулийн Эх бичиг-Алтай судлалын тэнхимийн профессор Ш.Чоймаа багшийн зөвшөөрөл, заавраар бэлтгэж оруулав.
  • №2
  • 40,60 МБ
  • добавлен
  • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Монгольский язык #
Огромное спасибо!
в разделе Монгольский язык #
Срочно мне найдите пожалуйста. " книгу С.Галсан Сопоставительная грамматика русского и монгольского языков. Спасибо.
В этом разделе нет комментариев.