Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Страноведение англоговорящих стран / Country Studies of English-speaking Nations

English-Speaking Countries Англомовні країни Збірка текстів та завдань для аудиторного опрацювання та самостійної роботи студентів II курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
 • №1
 • 1023,34 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації до курсу / Укл. : О.С. Бескорса – Слов’янськ : ДДПУ, 2014. — 28 с. Уміщено основні теми і плани практичних занять із курсу «Лінгвокраїнознавство», а також подано список рекомендованої літератури, основні тематичні поняття, питання для самоконтролю, практичні завдання. Посібник призначено для студентів денної та заочної форм навчання, аспірантів,...
 • №2
 • 61,53 КБ
 • добавлен
 • изменен
Івано-Франківськ : ПНУ, 2005. Contents: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland The United States of America (USA) Additional questions
 • №3
 • 9,59 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методическое пособие, Нижний Новгород 2012, 27 страниц. Методическое пособие предназначено не только для студентов ВУЗов, но и для школьников. Пособие предлагает краткую информацию по различным темам, касающихся культуры Англии и Америки.
 • №4
 • 118,79 КБ
 • добавлен
 • изменен
ПНУ, Івано-Франківськ, 11 с. Зміст: Тематика семінарських занять Індивідуальне науково-дослідне завдання Критерії оцінювання знань, умінь та навичок Перелік питань для підсумкового контролю Зразок поточної контрольної роботи Зразок підсумкової контрольної роботи Система розподілу балів Рекомендована література
 • №5
 • 1,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Івано-Франківськ : НАІР, 2013. — 20 c. Мета викладання дисципліни – надати майбутнім спеціалістам систематичних знань про історію Великої Британії та США, а також про їх сучасне громадсько-політичне, економічне та культурне життя. Посібник призначений для студентів-філологів англійського відділення для застосування на третьому курсі денної та заочної форми навчання під час...
 • №6
 • 336,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
ПНУ, Івано-Франківськ, 7 с. Мета викладання дисципліни – надати майбутнім спеціалістам систематичних знань про історію Великої Британії та США, а також про їх сучасне громадсько-політичне, економічне та культурне життя. Комплексні контрольні роботи з навчальної дисципліни “Країнознавство Великобританії та США” для студентів спеціальності 6.030502 – “Мова та література...
 • №7
 • 202,88 КБ
 • добавлен
 • изменен
ПНУ, Івано-Франківськ, 7 с. Мета викладання дисципліни – надати майбутнім спеціалістам систематичних знань про історію Великої Британії та США, а також про їх сучасне громадсько-політичне, економічне та культурне життя. Комплексні контрольні роботи з навчальної дисципліни “Країнознавство Великобританії та США” для студентів спеціальності 6.030502 – “Мова та література...
 • №8
 • 165,42 КБ
 • добавлен
 • изменен
ПНУ, Івано-Франківськ, 6 с. Мета викладання дисципліни – надати майбутнім спеціалістам систематичних знань про історію Великої Британії та США, а також про їх сучасне громадсько-політичне, економічне та культурне життя. Комплексні контрольні роботи з навчальної дисципліни “Країнознавство Великобританії та США” для студентів спеціальності 6.030502 – “Мова та література...
 • №9
 • 205,45 КБ
 • добавлен
 • изменен
ПНУ, Івано-Франківськ, 21 с. Мета викладання дисципліни – надати майбутнім спеціалістам систематичних знань про історію Великої Британії та США, а також про їх сучасне громадсько-політичне, економічне та культурне життя. Комплексні контрольні роботи з навчальної дисципліни “Країнознавство Великобританії та США” для студентів спеціальності 6.030502 – “Мова та література...
 • №10
 • 279,09 КБ
 • добавлен
 • изменен
ПНУ, Івано-Франківськ, 5 с. Мета викладання дисципліни – надати майбутнім спеціалістам систематичних знань про історію Великої Британії та США, а також про їх сучасне громадсько-політичне, економічне та культурне життя. Комплексні контрольні роботи з навчальної дисципліни “Країнознавство Великобританії та США” для студентів спеціальності 6.030502 – “Мова та література...
 • №11
 • 157,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
ПНУ, Івано-Франківськ, 24 с. Мета викладання дисципліни – надати майбутнім спеціалістам систематичних знань про історію Великої Британії та США, а також про їх сучасне громадсько-політичне, економічне та культурне життя. Комплексні контрольні роботи з навчальної дисципліни “Країнознавство Великобританії та США” для студентів спеціальності 6.030502 – “Мова та література...
 • №12
 • 246,48 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для студентів 3 – 4 курсів факультету іноземної філології. — Запоріжжя: ЗНУ, 2010. — 83 с. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал та комплекс практичних завдань з лінгвокраїнознавства. Рекомендований студентам 3 – 4 курсів денної та заочної форм навчання.
 • №13
 • 118,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 114. – 96 с. (Методична серія) Методичні рекомендації з курсу Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни призначені для студентів фахових факультетів вищих навчальних закладів України. Вони передбачають не тільки формування у студентів, що вивчають іноземну мову, необхідних іншомовних навичок та вмінь, але й знайомлять їх через...
 • №14
 • 441,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Глазов. гос. пед. ин-т. – Глазов: Изд. Центр ГГПИ, 2006. – 41 с. Пособие предназначено для организации самостоятельной работы студентов факультета иностранных языков по курсу лингвострановедение и страноведение (по специальности «033200.32 – Иностранный язык»). Включает в себя задания для контрольных работ, темы семинарских занятий, темы для докладов и лабораторных работ,...
 • №15
 • 61,73 КБ
 • добавлен
 • изменен
Рязанская государственная радиотехническая академия. Содержит тексты страноведческого и научно-популярного характера, сопровождающиеся упражнениями с целью интенсификации контроля понимания, активизации словаря и развития навыков устной речи. Предназначено для студентов I-II курсов технических и гуманитарных факультетов.
 • №16
 • 16,91 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Івано-Франківськ : видавець Кушнір Г.М., 2010. — 28 с. Дане видання містить рекомендації щодо організації вивчення курсу "Країнознавство країн, мова яких вивчається як друга іноземна" студентами п’ятого курсу спеціальності 7.030500 «Мова та література (німецька)», «Мова та література (французька)». У ньому розкриваються мета і завдання дисципліни, подано назви тем і перелік питань...
 • №17
 • 50,05 КБ
 • добавлен
 • изменен
Учебн.-метод. пособие. — 2-е изд. — 2012. — 121 с. В учебно-методическом пособии рассматриваются вопросы, связанные с формированием страноведческой и лингвострановедческой компетентности будущего учителя иностранного языка. Освещены вопросы культуры и межкультурной коммуникации как основы для формирования указанных видов компетентности. Предназначено для студентов педагогических...
 • №18
 • 1,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

Спасибо, очень много полезного :-)
Всем огромное спасибо за труд!
Все только у вас!
Всем спасибо за полезную информацию )
Nashla pochti vse, chto iskala! sps bolwoe!
В этом разделе нет комментариев.