Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Внешняя политика Украины

Washington: The German Marshall Fund of the United States, 2015. — 46 p. — (Europe Policy Paper 1/2015). The Russian aggression against Ukraine is not only an assault on the sovereignty, territorial integrity, and peaceful development of one of the European Union’s largest neighbors; it has ramifications for Europe at large. It has sent shockwaves throughout the EU’s Eastern...
 • №1
 • 791,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
Moroney J.D.P., Kuzio T., Molchanov M. (eds.). Ukrainian foreign and security policy: theoretical and comparative perspectives. Westport, Praeger, 2002. - 298 p. Contents 1 Ukraine’s Foreign and Security Policy: Theoretical and Comparative Perspectives Jennifer D.P.Moroney PART I International Relations Theory and Ukrainian Foreign Policy 2 The Limits of Realism:...
 • №2
 • 500,56 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Львів, 2008 Це видання підтримано Всесвітнім фондом природи — Дунайсько-Карпатська програма (WWF-DCP) (www.panda.org/dcpo) і Всесвітнім фондом природи-Норвегія із співфінансуванням Міністерства закордонних справ Норвегії і Європейського Союзу. За зміст публікації відповідають виключно автори і він, за жодних обставин, невідображає позицію Міністерства закордонних справ Норвегії...
 • №3
 • 1,36 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Представництво ЕС в Україні, — 19 с. Вступ Інструмент для проєвропейських перетворень Не декларації, а юридичні зобов’язання В основі угоди - спільні цінності Держава і суспільство: відносини європейського зразка Посилення прав споживачів Більше товарів за нижчими цінами Чистіше довкілля Менше смертей на автошляхах Якісніша освіта Імпульс для секторальної...
 • №4
 • 2,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
М., 2015 (Доклады Института Европы Ран №317). Сборник статей посвящён проблемам евроинтеграции Украины. Его авторы – экономисты, политологи и историки, работающие в Институте Европы Ран, – рассматривают здесь причины, последствия и перспективы этого процесса. Результатом анализа стали сформулированные в сборнике рекомендации для российских властных структур с целью...
 • №5
 • 1,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Анотована історична хроніка міжнародних відносин (1991-2003)/відпр. ред. С.В.Віднянський. - К.:Генеза,2004. - 616 с. Зміст Фомування зовнішньополітичних пріоритетів України Українська дипломатія в міжнародних організаціях Україна у двосторонньому співробітництві з крахнами світу Двосторонні відносини України з колишніми Радянськими республіками Відносини України з...
 • №6
 • 18,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – К.: НІПМБ. – 450 с. Монографія, підготовлена до 10-річчя Національного інституту проблем міжнародної безпеки, містить комплексний аналіз сучасного стану та ключових тенденцій формування і реалізації внутрішньої та зовнішньої політики України на етапі системних трансформаційних перетворень. На загальному тлі загострення нових...
 • №7
 • 2,38 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К. : НІСД, 2017. — 304 с. Виокремлено й витлумачено актуальні теоретико-методологічні та пов’язані з ними ідеологічні питання подальшої розбудови системи національної безпеки України за умов зовнішньої агресії і втрати частини території держави. Особливу увагу приділено: опису міжнародного, безпекового, соціопсихологічного аспектів історичної ситуації, в якій опинилася сучасна...
 • №8
 • 953,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Пособие. — Киев: Стилос, 2010. — 79 с.; ил. В этой публикации автор стремится дать ответы на вопросы об Украине, которые обычно ставит зарубежная, и прежде всего российская, аудитория. Для понимания позиции Киева на международной арене автор объясняет основы украинской политики. Геополитически и цивилизационно Украина — часть Европы, что при всей неоднозначности ситуации в стране...
 • №9
 • 2,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наук.-аналітична доповідь. — Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2014. — 102 с. Резюме. Зміст. Експертна оцінка можливих наслідків покращення торговельних режимів у результаті підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Оцінки впливу на окремі галузі економіки і товарні ринки. Ринок праці. Фінансовий сектор. Зміни інституційного середовища. Підходи до зменшення...
 • №10
 • 1,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : НІСД, 2016. — 688 с. Глобальна безпека та виклики для України Протидія збройній агресії Зміцнення сектору безпеки і оборони напрями несилової деокупації Інформаційна політика: відповідь на виклики гібрідної війни
 • №11
 • 2,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України. — К. : НІСД, 2017. — 928 с. Внутрішнє і зовнішнє становище України в 2017 році визначається складною сукупністю факторів, що несуть у собі як загрози і ризики поглиблення кризових явищ, так і можливості для виходу на магістральний шлях національного розвитку.
 • №12
 • 3,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : НІСД, 2015. – 684 с. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році».
 • №13
 • 2,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник для журналістів. К., Фонд «Європа ХХІ», 2001, 216 с. Вступ до ЄС проголошено стратегічною метою України. Посібник містить інформацію про те, як розвиваються процеси європейської інтеграції та який вплив вони мають на Україну. Посібник знайомить читача з юридично-правовими та економічними засадами функціонування ЄС, його органів і стосунками України з ЄС. Розрахований на...
 • №14
 • 9,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — К. : Знання, 2010. — 572 с. У навчальному посібнику на основі широкого фактологічного матеріалу розкрито основні етапи формування та розвитку зовнішньополітичної діяльності української державності. Подано цілісну картину зовнішньополітичної діяльності урядів України, проаналізовано місце і роль нашої держави у міжнародних відносинах.
 • №15
 • 795,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Т-во «Знання» України, 2007. — 24 с. У даному науково-популярному виданні надається інформація щодо участі та перспектив участі України в міжнародних організаціях. Розрахована на широке коло читачів незалежно від їх фахової та освітянської підготовки, які бажають сформувати свою особисту думку щодо зовнішньополітичного курсу України. Зміст Вступ РОЗДІЛ І. Участь...
 • №16
 • 109,30 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Аналітичне дослідження. — Київ: Рада зовнішньої політики «Українська призма», Фонд ім. Ф. Еберта, 2017. — 204 с. Аналітичне дослідження є системним та комплексним аналізом зовнішньої політики України за 2016 р. Проаналізовано понад чотири десятки напрямів – від співпраці з ключовими партнерами та міжнародними організаціями до публічної дипломатії. За- стосовано п`ять критеріїв...
 • №17
 • 967,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
Збірка статей. — Одеса : Фенікс, 2010. — 244 с. — ISBN 978-966-438-277-6. У збірці зібрані 22 статті українського вченого-міжнародника Владлена Макуха, присвячені питанням двостороннього співробітництва України та країн арабського Магрібу у різних сферах політики та економіки. Зокрема, розглядаються актуальні питання взаємодії та співробітництва в аграрній та транспортній...
 • №18
 • 1,27 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 320 с. У підручнику висвітлюється еволюція інтеграційного процесу в межах Європейського Союзу. Визначаються суть,організаційні засади та напрями діяль- ності Європейського Союзу в контексті інституційних змін ,внесених Лісабонським договором. Підручник розрахований на студентів міжнародників, економістів, географів і всіх, хто...
 • №19
 • 2,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — Кер. авт. кол. В. А. Манжола; за ред. Л. В. Губерського. — К.: Київський університет, 2008. — 512 с. У постбіполярному світі розвиток міжнародної системи визначають різні тенденції, а саме: традиційні, які існували у попередні періоди розвитку міжнародних відносин, та новітні, що сформувалися під впливом сучасних політичних, суспільних, економічних процесів. У...
 • №20
 • 15,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Авторський колектив: С.В. Віднянський, О.М. Горенко, А.Ю. Мартинов (відповідальний редактор), В.В. Піскіжова. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. — 394 с. ISBN 978-966-02-7574-4. Видання є хронологічним продовженням попередньої анотованої хроніки зовнішньої політики України в умовах глобалізації (1991-2003 рр.), яка вийшла друком 2004 р. у видавництві «Генеза»....
 • №21
 • 3,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Авт. кол.: С. В. Віднянський, О. М. Горенко, А. Ю. Мартинов (відп. ред.), В. В. Піскіжова. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2015. – 378 с. ISBN 978-966-02-7759-5 . Видання є хронологічним продовженням історичної праці «Зовнішня політика України в умовах глобалізації». Два попередніх її видання були опубліковані 2004 р. видавництвом «Генеза»...
 • №22
 • 2,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія / За ред. д.е.н.,проф. Н. Мікули, к.е.н., доц. В. Борщевського, к.е.н. Т.Васильціва. – Львів: Ліга Прес, 2009. - 436 с. У монографії розглядається транскордонне співробітництво України, як специфічна сфера сучасних міжнародних і міждержавних стосунків, яка являє собою спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних,...
 • №23
 • 2,51 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Матеріали круглого столу, 4 квітня 2008 р. – К. : НІСД, 2008. – 98 с. До видання включено Стенограма круглого столу Зовнішня політика України: перші підсумки та перспективи 2008 року, Що відбувся 4 квітня 2008 р. та підготовлений фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень Моніторинг основних зовнішньополітичних подій у І кварталі 2008 р. 2-4 квітня 2008 року...
 • №24
 • 747,85 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія. — Ужгород: Карпати, 2012. — 274 с. — (Серія «Studia Regionalistica»; № 6). — ISBN 978-966-332-109-7. У монографії досліджується процес становлення і розвитку системи українсько-словацького міждержавного співробітництва у 90-х роках ХХ — на початку ХХІ ст. Розглядаються проблеми перехідного періоду співробітництва та формування договірно-правової бази міждержавних...
 • №25
 • 3,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони.
 • №26
 • 330,03 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. – Донецьк: ДонНУ, 2006. - 268 с. У монографії розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя європейського та євроатлантичного покликання України, особливості співробітництва України з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного Договору в період 1991-2004 рр. На багатому і різноманітному фактичному матеріалі проаналізовано роботу центральних...
 • №27
 • 2,10 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: KEY Communications, 2013, - 33 с. Видання цієї публікації здійснене в рамках проекту «Дослідження обізнаності цільових груп та стратегія комунікаційної кампанії щодо Угоди про асоціацію Україна - ЄС, включно із ЗВТ», який фінансується Урядом Великої Британії через Посольство Великої Британії в Україні. Погляди, висловлені в цій публікації, відображають позицію авторів і...
 • №28
 • 351,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
К., 2001. Існує можливість вибору орієнтації на Схід і на Захід. Північ та Південь не можуть бути пріоритетними геополітичними цілями. Вони можуть бути лише корисним додатком до Євроатлантичного вибору України. Зробити правильний вибір та трансформувати його в реальність є питанням життєвої необхідності для України. Цей вибір визначить майбутню природу суспільної...
 • №29
 • 3,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Либідь, 2006. - 355 с. У підручнику розглянуто проблемні питання зовнішньої політики України за концепцією: "людина — суспільство — держава — міжнародні структури в добу міжнародної правосуб'єктності. Виявлено потенційні загрози, що є наслідком нерозв'язаних зовнішньополітичних проблем. Особливу увагу приділено пошукові оптимальних форм реалізації прав людини, стабільності...
 • №30
 • 6,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекцій. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 105 с. Лекції відповідають програмі вивчення спеціальних дисциплін і містять матеріал, який умовно поділяється на кілька взаємопов’язаних складових: зовнішньополітичний потенціал та засади зовнішньої політики України; аналіз здобутків, тенденцій, закономірностей та перспектив зовнішньої політики нашої держави; подальші шляхи...
 • №31
 • 1,09 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.