Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Регионоведение Украины

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Активные пользователи раздела

Науково-аналітична доповідь / [В. В. Борщевський, Х. М. Притула, В. Є. Крупін, І. М. Куліш]; НАН України. Інститут регіональних досліджень; [наук. ред. В. В. Борщевський]. – Львів, 2011. – 60 с. В доповіді розглянуто сучасний стан та проблеми розвитку сільських територій України, а також виявлено основні чинники впливу на формування та використання виробничого і соціального...
 • №1
 • 619,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Відп. ред. В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України, Відділ історичної регіоналістики. – К.: Інститут історії України, 2016. – 482 с. — ISBN 978-966-02-7809-7. В монографії представлений у хронологічному діапазоні понад двох з половиною тисячоліть соціокультурний і ментальний образ Південної України – регіону, який сформувався на перехресті різноспрямованих...
 • №2
 • 2,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Аналітична записка. — Відп. ред. В.А. Смолій. НАН України. Інститут історії України. — К.: Інститут історії України, 2015. — 81 с. Аналітичну записку підготовлено у відділі історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України на виконання цільової комплексної програми наукових дослід жень НАН України «Модернізація соціокультурної сфери в Європі та Україні» та...
 • №3
 • 488,48 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України НАН України, 2018. — 370 с. — ISBN 978-966-02-8442-5. У монографії крізь призму теорії і методології рубіжності розглядається феномен Криму і Донбасу як пограничних субрегіонів України. Акцент зроблено на пошуку шляхів розв’язання геополітичної кризи, пов’язаної із зовнішніми загрозами суверенітету, територіальній цілісності та національній безпеці...
 • №4
 • 1,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Институт славяноведения РАН, 2005. — 305 с. — ISBN 5-7576-0171-Х. Комплексное исследование складывания региональных особенностей и границ Украины в XVII-XX веках. Границы и регионы рассматриваются в политическом, административном, этническом, языковом, конфессиональном и культурном отношениях. Анализируется широкий спектр представлений о территории Украины, включая...
 • №5
 • 4,00 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2017. — 840 с. — ISBN 978-966-02-8312-1. У монографії представлено результати комплексного дослідження етнополітичних процесів у Галичині після Другої світової війни у контексті загальних суспільних змін за часів комуністично-радянського режиму і в суверенній Україні. Розкрито зв’язок політичного й етнічного у динаміці складу населення...
 • №6
 • 5,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Відп. ред. В. Смолій. НАН України. Інститут історії України. — К.: Інститут історії України, 2015. — 813 с. — ISBN 978-966-02-7864-6. На тлі поворотних етапів політичної, соціально-економічної та етнокультурної історії нового й новітнього часу в монографії реконструйовані обставини колонізації Донеччини і Луганщини, участь окремих етнічних груп в господарському освоєнні регіону,...
 • №7
 • 4,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наук. ред. Руденко Л.Г. — К.: Реферат, 2007. — 224 с. Поняття глобалізації стає невід'ємною частиною розуміння і аналізу суспільного розвитку. Оцінка прояву і наслідків глобалізаційних процесів заслужено стає об'єктом прискіпливої уваги представників різних наукових галузей. В роботі розкриті суспільно-географічні аспекти та термінологічні особливості категорії «глобалізація»...
 • №8
 • 10,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. — 405 с. Монографія присвячена аналізу на українському матеріалі одного з нових, стимульованих викликами глобалізаційної ери, суспільно політичних феноменів — регіональних ідентичностей. Регіональний вимір ціннісних орієнтацій і політичних проекцій простежений на широкому історичному фоні, у контексті складних...
 • №9
 • 1,28 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2003. — 336 с. У книзі подано зведений аналіз досліджень, проведених у 24 областях України, м. Києві та АРК за уніфікованими показниками, які відображають цілісну картину політичних, економічних та соціальних перетворень у регіонах. "Регіональний портрет України" склався в результаті досліджень обізнаних з регіональною...
 • №10
 • 941,49 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посібник. — Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. — 372 с. Викладені теоретичні та методичні підходи аналізу територіальної організації регіонів, географічні основи розробки регіональних стратегій і програм соціально-економічного розвитку. Обговорюються питання регіоналізації країни, регіонального розвитку і регіональної політики, реформування адміністративно-територіального устрою...
 • №11
 • 7,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.