Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

История фракийцев

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Активные пользователи раздела

Sofia - Tokyo: 'Vodolei' Publishing - Japan International Cooperation Agency, 2006. — 32 p. — ISBN 978-954-9415-20-9. Bulgaria is situated in the southeast part of Europe, on the Balkan Peninsula. Here is the cradle of one of the most enigmatic and brilliant civilizations - that of the Thracians. A mystical people with magical culture, which combines the vitality of wine with the...
 • №1
 • 160,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Varna: Slavena, 2003. — 48 p. — (Cultural and Historical Heritage Library). — ISBN 954-579-297-3. As result of strange coincidence of historical circumstances, the oldest known by science people who inhabited the Bulgarian lands, the Thracians, were the last to be discovered compared to all the rest. Deprived of their own written tradition, they cannot tell us anything about...
 • №2
 • 125,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Varna: Slavena, 2003. — 46 p. — ISBN 954-579-315-5. The 1992-1999 excavations of TEMP (Thracian Expedition for Tumular Investigations), directed by PhD. Georgi Kitov in Kazanlak provoked a series of archaeological sensations. The Valley of the Thracian Rulers was discovered for the science. The number of the impressive under-tumular constructions reached thirteen. It was found out...
 • №3
 • 102,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Varna: Slavena, 2003. — 47 p. This book presents archeological research on a Thracian cult center near Starossel, Bulgaria.
 • №4
 • 118,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Sofia: Svyat Publishers, 1989. — 184 p. A detailed account, including many photographs, of the re-discovered Thracian Treasure. In July 1985, while digging a well in his back yard, tractor driver Ivan Dimitrov from Rogozen, a small village located 160 km north of Sofia, stumbled upon one of the greatest archaeological discoveries ever made in Bulgaria - the Rogozen Treasure. It...
 • №5
 • 63,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Sofia: Svyat Publishers, 1989. — 184 p. A detailed account, including many photographs, of the re-discovered Thracian Treasure. In July 1985, while digging a well in his back yard, tractor driver Ivan Dimitrov from Rogozen, a small village located 160 km north of Sofia, stumbled upon one of the greatest archaeological discoveries ever made in Bulgaria - the Rogozen Treasure. It...
 • №6
 • 81,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Proceedings of the Fourth International Congress of Thracology Rotterdam, 24-26 September 1984 / Edited by Jan G. P. Best, Nanny M. W. De Vries. — Sofia - Leiden: Terra Antiqua Balcanica - E. J. Brill, 1989. — 306 p. — ISBN 90-04-08864-4. — (Publications from the Henry Frankfort Foundation). (отсутствуют с. 73-76, 95-98, 135-152, 156-173, 205-230, 246-306). The Fourth...
 • №7
 • 64,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Exhibition of Thracian Treasures from Bulgaria / Edited and Translated by: Namio Egami, Katsumi Tanabe, Akira Hori, Takeshi Gotoh. — Tokyo: Japan Chunichi Shimbun, 1979. — 160 p. Around the fifteenth century B.C., brave warriors of an equestrian people called Thracians proudly rode the great range (Thrace) to be found in the eastern part of the Balkan Peninsula, in what is...
 • №8
 • 136,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Wiley-Blackwell, 2015. — 487 p. — (Blackwell companions to the ancient world). — ISBN 978-1-4443-5104-0. A Companion to Ancient Thrace presents a series of essays that reveal the newly recognized complexity of the social and cultural phenomena of the peoples inhabiting the Balkan periphery of the Classical world. - Features a rich and detailed overview of Thracian history from the...
 • №9
 • 16,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Sofia: Sofia Press, 1968. — 70 p. The Thracians inhabited the eastern half of the Balkan Peninsula in antiquity, and the oldest information we have on them is to be found in Homer's epics. During the Trojan War, described in the Iliad, they were the European allies of Troy and of King Priamus, along with all the other peoples who inhabited the shores of the Aegean Sea in Asia...
 • №10
 • 19,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките, 1965. — 130 с. Уводна бележка. Даване на личните имена у траките. Гръцки лични имена у траките. Римски имена. Полатинчени и погърчени тракийски имена. Редуване на тракийски имена с гръцки и латински в едно и също семейство. Причина за възприемане на латински и гръцки имена от траките. Гръцките и римски имена като белег на...
 • №11
 • 13,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Гутенберг, 2000. — 167 с. В книгата се разглеждат ред въпроси по историята, религията и културата на древните траки.
 • №12
 • 4,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Български художник, 1973. — 407 с. В книгата се прави анализ на паметниците на тракийското изкуство от дълбока древност до I в. пр. Хр. Книгата притежава богат снимков материал.
 • №13
 • 16,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките, 1960. — 111 с. В книгата се прави анализ на археологическите находки на тракийски колесници. Книгата притежава богат снимков материал.
 • №14
 • 7,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1961. — 406 с. — (Годишник на Софийския университет. Филологически факултет, том 54, част 3, 1959 - 1960). В книгата се разказва за историята на някои западни тракийски племена - меди, лееи, агриани, дентелети през Римско време.
 • №15
 • 22,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Държавно издателство Народна просвета, 1982. — 183 с. Книгата представлява кратко изложение на историята на траките от най-ранните времена до завладяването им от римляните.
 • №16
 • 6,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2014. — 540 с. В книгата е представена историята на тракийските племена в Югозападна Тракия, намираща се сега на територията на днешна Югозападна България и Северна Гърция. Племената, чиято история се проследява са следните: Агриани, Беси, Бисалти, Бистонци, Ботиеи, Бриги, Бризи, Граеи, Дентелети, Дерони, Дерсаи, Диаки,...
 • №17
 • 16,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2004. — 463 с. Книгата е посветена на Лизимах. Приближен на Александър Македонски, след неговата смърт той управлява македонските владения в Тракия. Блестящ пълководец и далновиден политик, той постепенно разпростира властта си и над Мала Азия, Македония и Тесалия, докато накрая не загубва животът си в битката при Корупедион.
 • №18
 • 7,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Академично издателство Марин Дринов, 1999. — 179 с. Книгата представлява проучване на тракийските археологическите находки открити в района на река Места на територията на днешна България.
 • №19
 • 38,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Враца: Микротест ООД, 2013. — 123 с. В сборника се съдържат статии свързани с различни аспекти от историята и културата на древните траки.
 • №20
 • 3,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука, 1971. - 258 с. В книге рассматриваются экономика, социальные и политические институты фракийцев - одного из наиболее многочисленных племен Юго-Восточной Европы античного времени. Исследование основано на тщательном анализе сообщений древних авторов, памятников материальной культуры, нумизматических материалов и надписей древней Фракии.
 • №21
 • 15,84 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
М.: Наука, 1971. — 258 с. В книге рассматриваются экономика, социальные и политические институты фракийцев - одного из наиболее многочисленных племен Юго-Восточной Европы античного времени. Исследование основано на тщательном анализе сообщений древних авторов, памятников материальной культуры, нумизматических материалов и надписей древней Фракии.
 • №22
 • 5,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука, 1969. — 192 с. — (Материалы и исследования по археологии СССР; №150). Сборник посвящён фракийцам — одному из величайших, по словам Геродота, народов древности. Исследования советских учёных доказали, что фракийцы в I тысячелетии до н.э. наряду с другими племенами населяли междуречье Прута и Днестра, а их влияние простиралось и на другие области Северного...
 • №23
 • 4,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука, 1969. — 192 с. — (Материалы и исследования по археологии СССР; № 150). Сборник посвящён фракийцам — одному из величайших, по словам Геродота, народов древности. Исследования советских учёных доказали, что фракийцы в I тысячелетии до н.э. наряду с другими племенами населяли междуречье Прута и Днестра, а их влияние простиралось и на другие области Северного...
 • №24
 • 14,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Плевен, 2013. — 117 с. В книгата се прави анализ на сведенията за планината Родопа през Античността, когато тя е населена от тракийски племена. В превод на български са представени и сведенията от изворите за планината.
 • №25
 • 5,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Царска придворна печатница, 1915. — 199 с. В книгата са дадени в превод на български източниците за историята на древните тракийци и македонци от Херодот до Клавдий Птолемей.
 • №26
 • 48,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Придворна печатница, 1926. — 87 с. В този кратък очерк се проследява историята на българските земи от Праисторическо време до Римската колонизация.
 • №27
 • 12,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сборник с доклади от Националната научна конференция 27 - 29 октомври 2016 година. — Шумен, 2016. — 471 с. Иван Маразов. Българската самодива - лазарка и гръцката сирена. Любен Лещаков. Нови данни за развитието на металургията през Късната бронзова епоха в Шуменско. Мая Иванова. За предназначението на една структура с материали от Късната бронзова епоха, открита в Пловдив. Иван...
 • №28
 • 17,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Нов български университет, 2010. — 63 с. В книгата се представят сюжетите, които служат за украса върху парадните наколенници на траките. Книгата съдържа богат снимков материал.
 • №29
 • 2,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Захарий Стоянов, 2010. — 115 с. В книгата се представи изкуствоведски анализ на ритоните с глава на овен открити на територията на България от тракийско време. Книгата има богат снимков материал.
 • №30
 • 2,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Русе: Дунав Прес, 2000. — 288 с. В книгата се представят тракийските ритуали свързани с виното, важна съставна част от религиозните им вярвания.
 • №31
 • 23,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издание на Българската академия на науките, 1958. — 59 с. В книгата се представя историята на откриването на Вълчитрънското съкровище, открито на територията на днешна България, неговите художествени качества и времето на производство. Това съкровище е от ранннотракийско време.
 • №32
 • 64,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Асеновград: Екобелан, 2012. — 267 с. Книгата се занимава с историята на тракийските племена по долината на река Струма на територията на днешна България, както и със селищната система в региона през Елинистическата и Римската епоха.
 • №33
 • 1,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Велико Търново: Витал, 1996. — 140 с. В книгата се разглеждат редица въпроси свързани с общественото устройство, религията и политическата идеология на древните тракийци.
 • №34
 • 13,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Враца, 1987. — 125 с. В книгата подробно се разглежда Рогозенското съкровище, намерено на територията на България и отнасящо се към тракийската епоха.
 • №35
 • 10,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Кишинев: Штиинца, 1987. — 270 с. В монографии на основе анализа письменных и археологических источников прослеживаются процессы, приведшие к образованию северофракийских племен гетов и даков, которые обитали в VI-I вв. до н.э. на территории, расположенной между Днестром и Балканами, Тисой и Черным морем. Исследуются также основные этапы экономического и...
 • №36
 • 21,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Шумен: Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 2018 - 102 с. В този учебник се представя въпросът за етногенезиса на траките и тяхната история от дълбока древност до Късната Античност.
 • №37
 • 1014,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
София: Лик, 2009. — 343 с. В книгата подробно се представя историята на древните траки, както и тяхната религия и културно развитие.
 • №38
 • 13,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1981. — 126 с. Постановка на проблематиката. Произход, същност и локализация на култа към Бендида. Бендида в Атина. Бендида по паметниците на изкуството. Иконографски каталог на паметниците. Движение и разпространение на култа на Бендида. Бендида в българските народни обичаи и вярвания. Списък на античните автори, на епиграфските сбирки, на литературата и...
 • №39
 • 26,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2002. — 195 с. Книгата е посветена на Елинистическа Тракия, на проблемите в днешното тълкуване на археологическите и литературните извори за духовното общуване между елини и траки.
 • №40
 • 2,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1997. — 358 с. Книгата се занимава с политическата история на тракийските земи в Елинистическата епоха след смъртта на Александър Македонски до завоюването на траките от римляните през I век. Обръща се внимание и на развитието на траките в Римската епоха.
 • №41
 • 64,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Агато, 2000 - 51 с. В книгата се представят находките открити в Древна Тракия свързвани с управлението на одриския владетел Севт III.
 • №42
 • 1,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1982. — 520 с. В книгата се представя развитието на източните религиозни култови в Тракия през Античността.
 • №43
 • 11,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Велико Търново: Фабер, 2011. — 412 с. В книгата се представя историческото развитие на областта Добруджа - днешна Североизточна България и Източна Румъния от праисторическо време, през тракийската древност до времето на Късната античност. Предговор Природо–географски условия в Добруджа Палеоклиматичните промени в следледниковия период Добруджа през праисторическата епоха Добруджа...
 • №44
 • 38,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Софийски университет Св. Климент Охридски, 1993 - 131 с. В книгата са представени в превод на български изворите за историята, религията и културата на траките от дълбока древност до III в. сл. Хр. Представени са както сведенията на античните автори, така и множество надписи.
 • №45
 • 47,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1972. — 215 с. В книгата се проследява ранната история на тракийските племена до V век пр. н. е.
 • №46
 • 1,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Европалия България 2002 - 59 с. На болгарском языке! Автор, Валерия Фол, одна из самых выдающихся исследователей древнейшей истории Фракии, собрала в одной маленкой книжечке очень интересный сбор фактов и иллюстраций об одной из самых древнейших цивилизаций мира - фракийской. Множество фотографий фракийских сокровищ и артефактов, карты древнейших мест обитания фракийцев.
 • №47
 • 4,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Институт фракологии Болгарской Академии Наук. Новый Болгарский Университет. — София: Национальный комитет Европалия, 2003. — 59 с. Историческая презентация популярных фактов о цивилизации Древней Фракии. Книга опубликована на болгарском языке.
 • №48
 • 161,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Варна: Славена, 2009. — 58 с. Книгата е посветена на историята и културата на тракийското племе - троглодити, обитаващо територията край бреговете на Северозападното Черноморие.
 • №49
 • 3,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Велико Търново: Фабер, 2008. — 335 с. В книгата е представена историята на тракийските племена в Тракийския Херсонес от Троянската война до Римската епоха. Обръща се внимание и на Гръцката колонизация на тази територия.
 • №50
 • 9,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.