Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Периодика по вспомогательным историческим дисциплинам

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Активные пользователи раздела

 • Без фильтрации типов файлов
Journal of the East European Branch of the Manitoba Genealogical Society, 1992-1993, Vol. 1, № 1, 2, 3, 4. Winnipeg, Manitoba, Canada | PDF | 57 Mb Contents: Indexing Ships' Passenger Lists Federation of East European Family History Societies Established State Archives in Przemysl, Poland St. Nicholas Ukrainian Greek Orthodox Church, Gardenton, MB Austrian Land Records:...
 • №1
 • 57,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Journal of the East European Branch of the Manitoba Genealogical Society, 1993-1994, Vol. 2, № 1, 2, 3, 4. Winnipeg, Manitoba, Canada | PDF | 71 Mb Contents: The Keeping of Vital Records in the Austrian Partition German Lutherans in Lodz, Poland An Overview of Germanic Migration to Language Enclaves in Eastern Europe Ukrainian Research in Poland East European Village...
 • №2
 • 71,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Winnipeg, Manitoba, Canada | 2000 Special Double Issue - No. 1 & 2: Ukrainian Farmsteads in Manitoba. No. 3: The Greek Catholic Collection in the Central State Historical Archive in L'viv, Ukraine; Swedes in Ukraine and Their German Connection; Success in East Europe - A Needle in a Haystack. No. 4: Spelling Variations in First and Last Names: Strzalkowce, Borszczow, Galicia...
 • №3
 • 99,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одесса: Полис. — 19 с. Музей нумизматики был открыт в Одессе в январе 1999 года. Это первый не только в Украине, но и на территории бывшего СССР, специализированный исторический музей, посвященный истории монетного дела и денежного обращения. Экспозиция музея содержит обширный материал, связанный с различными периодами истории Украины, начиная с монет античных городов-государств...
 • №4
 • 1,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірка наукових праць. Голова редколегії В. А. Смолій; упорядник В. В. Томазов. — К.: ВД «Простір», 2013. — 442 с. Збірка наукових праць вміщує матеріали Перших генеалогічних читань, що відбулися у Києві 27–29 травня 2011 р. Видання розраховане на фахівців у галузі генеалогії та суміжних спеціальних історичних дисциплін, архівних, бібліотечних, музейних працівників, викладачів,...
 • №5
 • 8,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник присвячений одному із метрів кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства, нашому учителю і старшому колезі професору Анатолію Григоровичу Болебруху на знак великої вдячності і визнання його науково-педагогічних здобутків. Статті і публікації джерел розташовані в одному проблемному полі: епістолярна культура та культура епістолярії. Гадаємо, що це здатне...
 • №6
 • 5,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
З нагоди 60-річного ювілею Євгена Абрамовича Чернова / За ред. О.І. Журби. — Дніпропетровськ: Ліра, 2010. — 316 с. — ISBN 978-966-383-299-9. Збірник підготовлений до ювілею одного з провідних істориків та історіографів Дніпропетровського університету Євгена Абрамовича Чернова і представляє собою зібрання його текстів останніх 30 років, присвячених проблемам історії історичного...
 • №7
 • 2,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Альманах древней культуры и искусства. — Рыбинск: Искатели. — 272 с. Отв.ред. - Трошин А.Н. Средневековая русская металлопластика как предмет коллекционирования. Нательные кресты XI-XIII веков. Древнерусские нательные кресты с выемчатой эмалью. Булавки: хронология и типология. Бляхи-застежки Среднего Поочья в I тыс. н. э. Некоторые сюжеты Скандинавской мифологии в...
 • №8
 • 75,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва–Сыктывкар: Жеребцов И.Л. (гл.ред.), 2009. — 101 с. Содержание Такижбаева Н.З. Философия исторической демографии Муравьев В.В. Становление культуры воспроизводства населения Аверьянов К.А. Использование методов археологии в демографии Биланчук Р.П. О числовой символике в устной исторической традиции Европейского Севера Прокопенко С.А. Проблемы точности методов построения...
 • №9
 • 1,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сыктывкар: Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, 2016. — 88 с. Гл. ред. И.Л. Жеребцов. Савельева Э.А. (Сыктывкар). Население Припечорья в эпоху средневековья Леонтьев Е.В. (Минусинск). Естественное движение населения разночинцев г. Иркутска по материалам третьей податной ревизии 1763 года Чагин Г.Н. (Пермь). Коми-язьвинцы, их этническая территория и численность...
 • №10
 • 1,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
София, 2017. — 370 с. В списанието се съдържат статии свързани с монетни находки и печати от Античността до Ново време открити по българските земи.
 • №11
 • 29,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Архів Української Церкви. Том III. Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI – першої половини XVII ст. — К.: Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2001. — 464 с. — ISBN 966-625-039-X. До складу збірника включено нові документи з історії Уніатської церкви на Волині й Київщині. В їх числі листи митрополитів та...
 • №12
 • 5,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: З Друкарні Української Академії Наук, 1926. — 354 с. У 1926 р. Археографічною комісією Всеукраїнської Академії Наук на чолі з М. С. Грушевським було започатковано видання "Українського археографічного збірника". До 1931 р. було опубліковано було всього три томи (в планах був четвертий том, але він так і не був виданий). Головним редактором усіх трьох томів був М. С....
 • №13
 • 8,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: З Друкарні Української Академії Наук, 1926. — 354 с. У 1926 р. Археографічною комісією Всеукраїнської Академії Наук на чолі з М. С. Грушевським було започатковано видання "Українського археографічного збірника". До 1931 р. було опубліковано було всього три томи (в планах був четвертий том, але він так і не був виданий). Головним редактором усіх трьох томів був М. С....
 • №14
 • 36,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: З Друкарні Української Академії Наук, 1931. — 346 с. У 1926 р. Археографічною комісією Всеукраїнської Академії Наук на чолі з М. С. Грушевським було започатковано видання "Українського археографічного збірника". До 1931 р. було опубліковано було всього три томи (в планах був четвертий том, але він так і не був виданий). Головним редактором усіх трьох томів був М. С....
 • №15
 • 23,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: З Друкарні Української Академії Наук, 1931. — 346 с. У 1926 р. Археографічною комісією Всеукраїнської Академії Наук на чолі з М. С. Грушевським було започатковано видання "Українського археографічного збірника". До 1931 р. було опубліковано було всього три томи (в планах був четвертий том, але він так і не був виданий). Головним редактором усіх трьох томів був М. С....
 • №16
 • 44,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукове видання. — Київ: Археографічна комісія НАН України, 2001. — 383 с. — (Український археографічний збірник. Том 8/9). — ISBN 966-02-2253-Х. Черговий випуск “Українського археографічного щорічника” вміщує нові праці з історіографії, джерелознавства, археографії, інших спеціальних історичних дисциплін, а також публікації текстів документальних джерел та наративів,...
 • №17
 • 29,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
(Український археографічний збірник. Т. 18). — К.: Український письменник, 2010. — 784 с. У черговому томі «Українського археографічного щорічника» (вип. 15) друкуються статті й документальні матеріали, що стосуються історії України XI–XX ст., зокрема: аналіз писемних джерел з історії Галицької єпархії, починаючи з XII ст., подимний реєстр Києва 1571 р., мистецькі проекти князя...
 • №18
 • 6,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
(Український археографічний збірник. Т. 19/20). — К.: Український письменник, 2012. — 780 с. У вип. 16/17 «Українського археографічного щорічника» опубліковано статті й джерела до історії, що охоплює період від початку XI ст. до наших днів. Публікації вміщено в шести рубриках: «Археографія, джерелознавство», «Картографія, фалеристика», «Історичні статті», «Публікації джерел»,...
 • №19
 • 9,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.