Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гетманат Скоропадского

К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. - 124 с. Активна пропаганда 90-річчя української адміністративної традиції сприятиме глибшому знанню громадянами України власної історії, вихованню патріотизму, підвищенню авторитету держави та дасть новий поштовх реформі державної служби та державного управління. Збірка вміщує наукові статті про перший...
 • №1
 • 3,08 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Видавництво: імені Олени Теліги, 2008. - 324 c. Джерело: balik2 + taras1994 В основу збірника покладено матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії» (м. Київ, 19 - 20 травня 2008 p.), присвяченої 90-річчю утворення Української Держави та 135-річчю від дня народження П. Скоропадського.
 • №2
 • 4,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавець Марко Мельник, 2019. — 298 с. — ISBN 978-617-7838-00-4. У новій книзі доктора історичних наук П. П. Гай-Нижника для широкого загалу у популярній формі висвітлено підготовку й перебіг перевороту П. Скоропадського 29 квітня 1918 р. Показано боротьбу гетьманських спецслужб і поліції з ліворадикальною опозицією та антидержавним підпіллям. Розкрито перебіг підготовки...
 • №3
 • 4,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Гай-Нижник П.П. Власна Його світлості пана гетьмана всієї України канцелярія (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) // Гілея. – 2011. – Спецвипуск. – квітень. – С. 67– 75. (ч.1) Гай-Нижник П.П. Власна Його світлості пана гетьмана всієї України канцелярія (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) // Гілея. – 2011. – №46 (4) – С.54-62 (ч.2)
 • №4
 • 745,87 КБ
 • добавлен
 • изменен
Гай-Нижник П.П. Власний Штаб гетьмана П.Скоропадського: структура, штати, завдання (1918 р.) // Гілея. – 2011. – Випуск 53 (10). – С.73–80 (частина 1) Гай-Нижник П.П. Власний Штаб гетьмана П.Скоропадського: структура, штати, завдання (1918 р.) // Гілея. – 2011. – Випуск 54 (11). – С.91–101 (частина 2) Гай-Нижник П.П. Власний Штаб гетьмана П.Скоропадського: структура,...
 • №5
 • 1,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Гай-Нижник П . З’їзд хліборобів 29 квітня 1918 р.: представницька складова гетьманського перевороту // Гілея. – 2012. – № 62. – С.25-31.
 • №6
 • 545,62 КБ
 • добавлен
 • изменен
Гай-Нижник П.П. Міністерство праці Української Держави і робітниче законодавство Гетьманату 1918 р. у світлі невідомих документів // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.XVIII. – К.: Поліграфічний цент Фоліат, 2007.– C.325–350
 • №7
 • 595,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
Гай-Нижник П.П. Особисті ад'ютанти й секретарі П.Скоропадського (до історії функціонування Головної квартири гетьмана України). // Український історичний журнал. - 2010. - № 6. - С.106-126. Hai-Nyzhnyk Pavlo. Personal Adjutants and Secretaries of P.Skoropads’kyi (to the History of Ukraine Hetman Head Quarters Functioning) // Ukrainian historical magazine. - 2010. - № 6....
 • №8
 • 369,27 КБ
 • добавлен
 • изменен
Гай-Нижник П . Палац Його світлості ясновельможного гетьмана всієї України: життя і будні // Час і Події (Чикаго, США). – 2013. – № 6. – 7–13 лютого. – С.13–14. У статті оповідається про принципи функціонування та буденного життя почту, охорони, оточення та сім'ї гетьмана України ( 29.04.-14.12.1918) Павла Скоропадського.
 • №9
 • 162,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
Гай-Нижник П.П. Повалення Гетьманату П.Скоропадського: підготовка та здійснення (1918 р.) // Гілея. – 2011. – №47 (5). – С.18-29 (частина 1) Гай-Нижник П.П. Повалення Гетьманату П.Скоропадського: підготовка та здійснення (1918 р.) // Гілея. – 2011. – №48 (6). – С.88- 99. (частина 2) Гай-Нижник П.П. Повалення Гетьманату П.Скоропадського: підготовка та здійснення...
 • №10
 • 1,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Гай-Нижник П . Протистояння: гетьманські спецслужби проти більшовицького підпілля // Час і Події (Чикаго, США). – 2013. – № 9. – 27 лютого. – С.60, 62. У статті висвітлюються заходи спецслужб Власного штабу гетьмана П.Скоропадського та Департаменту Державної Варти МВС проти більшовицького підпілля під час існування Української Держави (Гетьманату) від 29 квітня до 14 грудня...
 • №11
 • 218,85 КБ
 • добавлен
 • изменен
Гай-Нижник П.П. Управління коменданта Штабу гетьмана П.Скоропадського // Гілея. - 2010. - № 41. - листопад. - С.81-89. Hai-Nyzhnyk Pavlo. Management of commandant of the State of hetman P.Skoropadskyi and his armed subdivisions (1918) // Gilеya. - 2010. - № 41. - P.81-89.
 • №12
 • 80,06 КБ
 • добавлен
 • изменен
/ Павло Гай-Нижник. – К.: [Б.в.], 2004. – 430 с. Монография является первым в современной историографии комплексным историко-источниковедческим исследованием финансовой политики правительства украинского государства во время гетманства Павла Скоропадского. Именно на время Гетманата 1918 г. приходится период юридического завершения внедрения национальных денежных единиц,...
 • №13
 • 2,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Всеукраїнська наукова конференція 19 – 20 травня 2008 р. — Київ: Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. — 319 с. В основу збірника покладено матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії» (м. Київ, 19-20 травня 2008 p.), присвяченої 90-річчю утворення Української Держави та 135-річчю від дня народження П. Скоропадського....
 • №14
 • 7,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Прапор, 2007. — 224 с. — ISBN 978-966-8699-64-1. У монографії на основі залучення до наукового обігу широкого кола джерел вперше у вітчизняній історіографії здійснено комплексний аналіз діяльності центральних та місцевих органів влади, самоврядувань різних рівнів, громадських спілок у царині охорони здоров’я та опіки соціально незахищених прошарків населення за доби...
 • №15
 • 2,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сборник документов. — М.: Политическая энциклопедия, 2014. — 1087 с. : ил. — ISBN 978-5-8243-1852-4. Сборник документов «Гетман П. П. Скоропадский. Украина на переломе. 1918 год» посвящен одному из самых драматичных эпизодов Гражданской войны и личности Павла Петровича Скоропадского – потомка гетманского рода, генерала от инфантерии российской императорской армии, ставшего в...
 • №16
 • 4,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Видання перше. — К.: ТОВ «Українська прес-група», 2018. — 680 с. — ISBN 978-966-8152-78-8. Що Ви знаєте про Гетьмана Скоропадського та його час? І чому це знання необхідне? Чому історія 100-річної давнини, така важлива для нас, опинилася на маргінесі? Як відновити розірваний зв'язок часів? Спадкоємцями якої політичної традиції ми є? Потрібно дати відповіді на ці запитання. Книга...
 • №17
 • 38,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Видання перше. — К.: Українська прес-група, 2018. — 680 с. — ISBN 978-966-8152-78-8. Що Ви знаєте про Гетьмана Скоропадського та його час? І чому це знання необхідне? Чому історія 100-річної давнини, така важлива для нас, опинилася на маргінесі? Як відновити розірваний зв'язок часів? Спадкоємцями якої політичної традиції ми є? Потрібно дати відповіді на ці запитання. Книга...
 • №18
 • 6,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Місце видання: Торонто. Видавництво: Батьківщина. Кількість сторінок: 189. Опис: Збірка статей та виступів, написаних та проголошених з нагоди 60-річчя проголошення Української Держави Павлом Скоропадським у 1918 році.
 • №19
 • 4,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Торонто, Basilian Press, 1983. - 160 с. Книга містить документи, матеріали, спогади і статті про діяльність Павла Скоропадського на посту гетьмана Української Держави у 1918 р. Видана в 1983 році у Канаді прихильниками Гетьманства. Упорядник - Мирон Королишин, дослідник історії Української революції 1917-1920 рр. у діаспорі.
 • №20
 • 3,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник документів і матеріалів. — Київ—Нью-Йорк—Філадельфія: Видавництво М. П. Коць, 1999. — 368 с. — ISВN 966-02-0372-1. У збірнику подаються найважливіші документи українсько-російських мирних переговорів 1918 року. Вперше публікуються протоколи і стенограми пленарних засідань, в ході яких було підготовлено прелімінарний мирний договір між Українською Державою та Радянською...
 • №21
 • 5,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Авгсбург: Друкарня В.Криницького, 1951. - 49 с. Після встановлення в Україні радянської влади українська еміграція організувалась навколо двох (конкуруючих) центрів. Один утворили прихильники "соціалістичної" УНР, другий - прихильники Гетьманату П.Скоропадського. 17-18 грудня 1950 року (вже після смерті П.Скоропадського) відбувся З'їзд Союзу Гетьманців-Державників Німеччини...
 • №22
 • 726,46 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. -Рим - 1989. - 486 с. Книга доктора Ісидора Нагаєвського, написана в еміграції, висвітлює події в Україні часів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії (1917-1921 рр.). На основі документів, свідчень сучасників, на тлі тогочасних подій в Європі автор розгортає картину боротьби за державність України в усій її складності і суперечливості.
 • №23
 • 5,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
// Громада. Громадсько-кооперативний і літературний народний журнал. - Київ, 1919. - 28 лютого. - №4- 5. - С.10-11; 20 березня. - №6- 7. - С.14-16. У спогадах визначного українського громадсько-політичного діяча, публіциста і дипломата А.Ніковського описуються події, що передували перевороту П.Скоропадського в Україні 29 квітня 1918р. Подано цікаву інформацію про співвідношення...
 • №24
 • 5,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., 2004. - 420 с. Монографія присвячена практично не вивченому сучасними джерелознавцями та архівознавцями історичному феномену — архівній спадщині української національної еліти, фамільним архівам, накопиченим представниками української старшини/шляхти упродовж другої половини XVII-XX ст. — за доби Гетьманщини, періоду існування України в складі Російської імперії, до років...
 • №25
 • 28,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2016. ‒ 518 с. ISBN 978-966-02-7761-8 . У книзі функціонування Ради Міністрів Української Держави 1918 р. висвітлюється через персональну участь кожного з членів уряду в законотворчій роботі, виробленні та реалізації державної політики в основних галузевих сферах. Розглядаються фахові, управлінські,...
 • №26
 • 27,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України, 2011. — 336 с. ISBN 978-966-02-6005-4 У книзі висвітлюється утворення і функціонування однієї з державних формацій доби Української революції — гетьманату Павла Скоропадського (квітень — грудень 1918 року). Розкривається форма і сутність державно-політичної моделі, ідеологічна платформа, соціальна база, проведення економічних реформ. Показано...
 • №27
 • 3,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України, 2011. — 336 с. ISBN 978-966-02-6005-4 У книзі висвітлюється утворення і функціонування однієї з державних формацій доби Української революції — гетьманату Павла Скоропадського (квітень — грудень 1918 року). Розкривається форма і сутність державно-політичної моделі, ідеологічна платформа, соціальна база, проведення економічних реформ. Показано...
 • №28
 • 2,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Саратов. Саратовское областное государственное изд-во, 1942. — 28 с. В брошюре приводятся некоторые факты вооружённого сопротивления червоных партизан и народных повстанцев германо-австрийской оккупации Украины и марионеточному правительству гетьмана П. Скоропадьского. Издано в начальный период Великой отечественной войны и предназначено для широких масс читателей.
 • №29
 • 3,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Нестор-История, 2013. — 353 с. — ISBN 978-5-4469-0092-3. Книга рассказывает об истории Украины и Крыма в 1918 – начале 1919 гг. В монографии рассматриваются политические процессы на Украине и в Крыму, в центре внимания автора – история украинской Державы гетмана П. П. Скоропадского, немецкая оккупация Украины, идеология гетманщины, взаимоотношения Скоропадского с...
 • №30
 • 3,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Нестор-История, 2013. — 353 с. — ISBN 978-5-4469-0092-3. Книга рассказывает об истории Украины и Крыма в 1918 – начале 1919 гг. В монографии рассматриваются политические процессы на Украине и в Крыму, в центре внимания автора – история украинской Державы гетмана П. П. Скоропадского, немецкая оккупация Украины, идеология гетманщины, взаимоотношения Скоропадского с...
 • №31
 • 3,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чикаго, 1933. — 62 с. Оця брошура є передруком низки статтей, що були міщені у филаделфійській "Америці", а опісля в "Січи", що виходить в Шикаго. Праця ся оперта лиш на фактах і документах, не на поголосках, сплетнях чи здогадках. Довкола останньої Гетьманщини накопичено гору політичних видумок та клевет, що затемнюють погляд нашого на недавню спробу віднови Гетьманщини.
 • №32
 • 14,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
США: Хутір діда Петра, 1973. - 384 с. Книжку цю складено зі статтів автора, які друкувалися в канадійській газеті "Батьківщина" в роках 1969-1972. Для деяких читачів такий заголовок здаватиметься дивним. Насправді він відбиває теперішню дійсність не тільки України та її народу, а всієї Європи та далі поза Європою. Без України Росія не була б такою великою та сильною, якою вона...
 • №33
 • 6,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Темпора, 2014. — 152 с. — ISBN 978-617-569-173-1. Сучасні дослідники по-різному оцінюють період правління в Україні гетьмана П. П. Скоропадського у травні-листопаді 1918 року. Одні перераховують чимало здобутків останнього Гетьманату, інші засуджують Скоропадського за ухили в російську сторону та марнування часу. У військовій галузі — організації українських збройних сил, гетьман...
 • №34
 • 63,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін. — К.: Темпора, 2015. — XVIII + 790 с. — ISBN 978-617-569-242-4; ISBN 978-617-569-243-1. У збірнику подано великий комплекс документів вищих органів влади Української Держави — Гетьмана Павла Скоропадського, уряду, міністерств. Вони відображають складний процес національного державотворення на засадах консервативно-ліберальної ідеології, його...
 • №35
 • 20,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін. — К.: Темпора, 2015. — XVIII + 790 с. — ISBN 978-617-569-242-4; ISBN 978-617-569-243-1. У збірнику подано великий комплекс документів вищих органів влади Української Держави — Гетьмана Павла Скоропадського, уряду, міністерств. Вони відображають складний процес національного державотворення на засадах консервативно-ліберальної ідеології, його...
 • №36
 • 18,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін. — К.: Темпора, 2015. — XX + 412 с. — ISBN 978-617-569-242-4; ISBN 978-617-569-244-8. У збірнику подано великий комплекс документів вищих органів влади Української Держави — Гетьмана Павла Скоропадського, уряду, міністерств. Вони відображають складний процес національного державотворення на засадах консервативно-ліберальної ідеології, його...
 • №37
 • 14,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упоряд.: Р. Пиріг (керівник) та ін. — К.: Темпора, 2015. — XX + 412 с. — ISBN 978-617-569-242-4; ISBN 978-617-569-244-8. У збірнику подано великий комплекс документів вищих органів влади Української Держави — Гетьмана Павла Скоропадського, уряду, міністерств. Вони відображають складний процес національного державотворення на засадах консервативно-ліберальної ідеології, його...
 • №38
 • 13,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Інформація про місце видання та видавництво відсутні, 14 ст. Книжка доктора Панаса Феденка про історію Української революції. В другому томі він розповідає про прихід до влади гетьмана Скоропадського.
 • №39
 • 11,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Ярославль, 1993. — 80 с. — ISBN 5-230-18237-7. Показаны обстоятельства возникновения и краха гетманского режима — первого из антибольшевистских государственных образований периода гражданской войны. Предназначено для студентов-историков, аспирантов, преподавателей.
 • №40
 • 7,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Фоліо, 2010. — 284 с. Нова книга журналіста, телеведучого, доктора історичних наук є черговою частиною навчального посібника для політиків, журналістів, політологів та любителів з написання, переписування та удосконалювання Конституції України. На сторінках цієї книги автор намагається сформувати цілісне, несуперечливе, ясне уявлення про феномен Української гетьманської...
 • №41
 • 7,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.