Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Історичні зошити

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Активные пользователи раздела

 • Без фильтрации типов файлов
Київ: Інститут історії України НАН України, 1999. — 64 с. ISBN 966-02-1033-7 У цьому випуску "Історичних зошитів" автор робить певний крок на шляху висвітлення важливого і практично не дослідженого питання про розгортання руху за національне відродження Серед .українців в місцях іх компактного проживання на теренах колишньої Російської імперії. Особлива увага приділяється...
 • №1
 • 2,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 1999. — 64 с. ISBN 966-02-1033-7 У цьому випуску "Історичних зошитів" автор робить певний крок на шляху висвітлення важливого і практично не дослідженого питання про розгортання руху за національне відродження Серед .українців в місцях іх компактного проживання на теренах колишньої Російської імперії. Особлива увага приділяється...
 • №2
 • 2,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 1997. — 94 с. ISBN 5-7702-0983-б Зроблено спробу визначити основні політичні сили, які претендували на владу в Україні у 1920 р., показати головні напрями їхнього протистояння, проаналізувати вплив на хід подій у республіці міжнародних факторів. Розраховано на науковців, викладачів і студентів вузів, учнів, усіх, хто цікавиться...
 • №3
 • 4,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 1997. — 94 с. ISBN 5-7702-0983-б Зроблено спробу визначити основні політичні сили, які претендували на владу в Україні у 1920 р., показати головні напрями їхнього протистояння, проаналізувати вплив на хід подій у республіці міжнародних факторів. Розраховано на науковців, викладачів і студентів вузів, учнів, усіх, хто цікавиться...
 • №4
 • 2,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України HAH України, 1993. — 101 с. — ("Історичні зошити"). ІSBN 5-7702-0664-0 У цьому випуску "Історичних зошитів" автор прагне дати аналіз внутрішнього стану кожного з основних політичних таборів, що змагалися за оволодіння владою в Україні наприкінці 1917 р. — на початку 1919 р., показати їхнє протистояння. Пильну увагу приділено визначенню впливу на...
 • №5
 • 782,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України HAH України, 1996. — 81 с. — ("Історичні зошити"). ISBN 5-7702-0948-6 У цьому випуску "Історичних зошитів" автор прагне дати аналіз внутрішнього стану кожного з основних політичних таборів, що змагалися за оволодіння владою в Україні у 1919 р. (українського національного, радянського та прибічників відновлення "єдиної і неділимої Росії"),...
 • №6
 • 730,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України, 1992. — 51 с. — (Історичні зошити). 1-й Всеукраїнський робітничий з'їзд, який працював у Києві 11 (24) - 14 (27) липня 1917 р., став невід’ємною ланкою у ланцюгу подій поряд з Національним конгресом, військовими та селянським з'їздами, які передували остаточному оформленню Центральної ради як всеукраїнського парламенту. Але якщо військові та...
 • №7
 • 447,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
К., 1992. — 52 с. Монографія присвячена особливостям геополітичної ролі України, чинникам, які впливали та впливають на неї. На перехресті силових полів. В обіймах "східного брата". Геополітика незалежності.
 • №8
 • 487,03 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2002. — 72 с. ISBN 966-02-2602-0 В брошурі на основі узагальнення документів та опублікованих даних проаналізовано діяльність генерального секретарства (згодом народного міністерства) судових справ Української Центральної Ради в галузі законотворення та реформування судової системи України в жовтні 1917 — квітні 1918 рр.
 • №9
 • 2,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2002. — 72 с. ISBN 966-02-2602-0 В брошурі на основі узагальнення документів та опублікованих даних проаналізовано діяльність генерального секретарства (згодом народного міністерства) судових справ Української Центральної Ради в галузі законотворення та реформування судової системи України в жовтні 1917 — квітні 1918 рр.
 • №10
 • 743,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України, 1994. — 39 с. — (Історичні зошити). — ISBN 5-7702-0921-6. Робиться спроба визначити характер і динаміку соціальних процесів Української революції 1917—1920 рр. Розраховано на науковців, викладачів і студентів вузів, учнів, всіх, хто цікавиться питаннями історії України. Зміст: Передмова. Специфіка кризового розвитку Росії. Соціальне...
 • №11
 • 337,05 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2000. — 150 с. ISBN 966-02-1393-Х У праці розглядаються проблеми становлення і функціонування двох форм виконавчої влади на першому етапі Української револющї {Генерального секретаріату і Народного секретаріату).
 • №12
 • 5,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2000. — 150 с. ISBN 966-02-1393-Х У праці розглядаються проблеми становлення і функціонування двох форм виконавчої влади на першому етапі Української револющї {Генерального секретаріату і Народного секретаріату).
 • №13
 • 3,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України, 1994. — 62 с. — ("Історичні зошити"). — ISBN 5-7702-0677-2. 6—8 квітня 1993 р. виповнилося 76 років з масу проведення Українського національного конгресу-з'їзду. Між тим, серед багатьох проблем української історії, які довгі роки замовчувалися українською радянською історіографією, це питання, за виключенням окремих фрагментів, продовжує...
 • №14
 • 499,33 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України, 1994. — 62 с. — ("Історичні зошити"). — ISBN 5-7702-0677-2. 6—8 квітня 1993 р. виповнилося 76 років з масу проведення Українського національного конгресу-з'їзду. Між тим, серед багатьох проблем української історії, які довгі роки замовчувалися українською радянською історіографією, це питання, за виключенням окремих фрагментів, продовжує залишатися...
 • №15
 • 12,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України, 1992. — 36 с. — (Історичні зошити). Публікація матеріалів Першого Всеукраїнського селянського з'їзду викликана необхідністю відновити ще одну сторінку нашої історії, яка досі замовчувалася в радянській історіографії або, у кращому разі, згадувалася кількома рядками в негативному плані. Тим часом резолюції та постанови цього з'їзду мають неперехідне...
 • №16
 • 309,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України, 1992. — 40 с. — (Історичні зошити). Зміст: Бойко О.Д. Українська інтелігенція в пошуках шляхів національного самовизначення (1917-1920 pp.). Заруда Т.В. Переговори між Українською Державою та Радянською Росією (23.V. -7.Х.1918 p.).
 • №17
 • 374,59 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України, 1992. — 86 с. — (Історичні зошити). Лютневі дні 1917 р. дали поштовх до розгортання національно-визвольного руху на Україні, утворення національного центру – Української Центральної Ради, яка приступила до об'єднання всіх українських організацій на основі спільної вимоги - надання Україні автономії. В умовах першої світової війни в армії була...
 • №18
 • 670,23 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України, 1991. — 68 с. — (Історичні зошити). Зміст: Маловідомі конституційні акти України. 1917 - 1920 pp. Додатки. Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні. Конституція Української Народної Республіки / Статут про державний устрій, права і вільності УНРЛ. Закони про тимчасовий державний устрій України. Універсал Трудового...
 • №19
 • 600,22 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.