Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украина в составе Литовско-Русского государства

Активные пользователи раздела

Издание Комиссии для разбора древних актов. — Киев: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. — [4], LIX, [1], 322 c. Антонович, Владимир Бонифатьевич (1834—1908) - историк, археолог, этнограф, член-корреспондент Петербургской Академии наук, один из родоначальников украинской историографии. В 1863—1880 гг. — главный редактор "Временной комиссии для разбора древних актов" в Киеве. С...
 • №1
 • 12,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України НАН України, 2017. — 423 с. Уперше в історіографії досліджується політика земельних надань представників династії Яґеллонів на українських теренах Великого князівства Литовського. Проведено оцінку типів документів надавчого характеру, виявлено механізми впливу великокнязівської влади на поземельні відносини, проаналізовано правове підґрунтя...
 • №2
 • 2,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2006. — 660 с. — ISBN 966-350-055-7 Аналізується процес становлення та розвитку досліджень у галузі політичної історії Великого князівства Литовського (від його утворення до Люблінської унії 1569 р.) в білоруській, російській та українській історіографіях XIX - першої третини XX ст. На підставі вивчення масштабного корпусу джерел...
 • №3
 • 47,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., 2016. ‒ 467 с. Літописи, складені на території Великого князівства Литовського в кінці 14 – 16 ст., очевидним чином діляться на дві групи. Перша з них докладно розповідає про князів Палемона, Кунаса та Монтвіла, але нічого не знає за князів Кия, Аскольда й Олега. Цій групі я даю умовну назву "Литовських літописів". Друга група розповідає про Кия зі Щеком та Хоривом, Аскольда з...
 • №4
 • 3,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Книга, 2003. - 180 с. Тысячу лет идут рядом по сложным и тернистым дорогам истории соседи - государства: Русь—Россия и Литва—Литовско-Русское государство. Не всегда простыми (а точнее— всегда непростыми) были взаимоотношения наших народов. Известный летописец русской истории Н.М. Карамзин сказал однажды, что история злопамятнее народа, и это верно. Забываются со сменой...
 • №5
 • 18,05 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
СПб.: Книга, 2002. - 300 с. Тысячу лет идут рядом по сложным и тернистым дорогам истории соседи - государства: Русь—Россия и Литва—Литовско-Русское государство. Не всегда простыми (а точнее— всегда непростыми) были взаимоотношения наших народов. Известный летописец русской истории Н.М. Карамзин сказал однажды, что история злопамятнее народа, и это верно. Забываются со сменой...
 • №6
 • 23,93 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Міжнародна фінансова агенція, 1997. — 28 с. — ISBN-966-7009-80-7. У книзі на підставі вивчення різноманітних джерел, як російських, так і іноземних, розглядаються маловідомі сторінки військово-дипломатичної боротьби між Московською державою та Великим князівством Литовським за давньоруські землі на межі 70—80-х років XV ст. Розрахована на викладачів, студентів та читачів,...
 • №7
 • 188,02 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України, 2013. – 292 с. ISBN 978-966-02-5254-7 ISBN 978-966-02-5255-4 (Т. II) У наукових статтях та розвідках запропонованого читацькому загалу збірника розглядаються раніше не досліджені або маловивчені питання вітчизняної історії литовської доби, а також важливе коло проблем, пов’язаних з генезою поліетнічної держави епохи пізнього середньовіччя –...
 • №8
 • 2,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України, 2009. – 218 с. ISBN 978-966-02-5254-7 ISBN 978-966-02-5255-4 (Т. І) У наукових статтях та розвідках запропонованого читацькому загалу збірника розглядаються раніше не досліджені або маловивчені питання вітчизняної історії литовської доби, а також важливе коло проблем, пов’язаних з ґенезою поліетнічної держави епохи пізнього середньовіччя –...
 • №9
 • 2,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 1998. — 244 с. — ISBN 966-02-0737-7. У монографії розглянуто комплекс проблем історичного розвитку Сіверщини у XIV—XV ст., коли вона, як і більшість українських земель, перебувала у складі Литовської держави. Значну увагу в дослідженні приділено аналізу терміна "Сіверщина" й з’ясуванню...
 • №10
 • 7,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 1998. — 244 с. — ISBN 966-02-0737-7. У монографії розглянуто комплекс проблем історичного розвитку Сіверщини у XIV—XV ст., коли вона, як і більшість українських земель, перебувала у складі Литовської держави. Значну увагу в дослідженні приділено аналізу терміна "Сіверщина"...
 • №11
 • 5,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Науково-популярне видання. — К.: Балтія-Друк, 2008. — 176 с. — ISBN 966-8137-30-2. Книгу присвячено періоду, коли частина українських земель перебувала в складі Великого князівства Литовського. Презентація книги відбулася 29 січня 2009 року в приміщенні національного заповідника «Софія Київська». Лауреат рейтингу «Книжка року 2008» (номінація «Минувшина», розділ «Популярні...
 • №12
 • 47,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2011. — 256 с.; 28 с. іл. — ISBN 978-966-361-593-6. У книзі на підставі джерел та доробку класичної й сучасної литуаністики приділено увагу окремим малодослідженим аспектам політичної, правової та соціально-економічної історії України у складі Великого князівства Литовського кінця XIV — першої половини XVI століть, коли державотворчий процес на...
 • №13
 • 65,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2011. — 286 с. У книзі на підставі джерел та доробку класичної й сучасної литуаністики приділено увагу окремим малодослідженим аспектам політичної, правової та соціально-економічної історії України у складі Великого князівства Литовського кінця XIV - першої половини XVI століть, коли державотворчий процес на українських землях відбувався в...
 • №14
 • 35,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України НАН України, 2006. — 246 с. — ISBN 966-02-4022-8. У праці досліджується місце і роль України в політичних відносинах Східної Європи, передусім Великого князівства Литовського і Кримського ханату з 1515 по 1540 р. На основі широкого джерельного та історіографічного матеріалу відновлюється хронологія подій, робиться характеристика й аналіз впливу...
 • №15
 • 1,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вільнюс, 2012. — 110 с. — ISBN 978-609-412-034-3. Про похід великого князя литовського Ольгерда (Альгірдаса, 1345—1377) на ординське Поділля 1362 року і розгром його військом в битві біля Синіх Вод збройних сил трьох ординських князів, тогочасних спадкоємних володарів Подільської землі, розповідають лише деякі з літописних джерел. Більшість з них була створена приблизно через сто,...
 • №16
 • 2,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упор. О. Д. Брайченко. – К.: Інститут історії України, 2005. – 172 с. ISBN 966-02-3563-1 Збірник статей присвячено маловідомим сторінкам історії Центральної України XIV ст. Дослідження істориків, археологів, філологів вводять у науковий обіг невідомі досі джерела і крізь призму синьоводської проблеми більш широко окреслюють українсько-ординські та литовсько-ординські стосунки...
 • №17
 • 2,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Наукова думка, 1987. – 183 с. В монографии освещаются конкретно-исторические обстоятельства перехода под власть Литовского государства Волынской, Подольской, Киевской и Чернигово-Северской земель, их общественно-политическое устройство, исследуются вопросы борьбы против господства Золотой Орды, за воссоединение всех земель Руси в едином государстве. Для научных...
 • №18
 • 6,76 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Киев: Наукова думка, 1987. – 183 с. В монографии освещаются конкретно-исторические обстоятельства перехода под власть Литовского государства Волынской, Подольской, Киевской и Чернигово-Северской земель, их общественно-политическое устройство, исследуются вопросы борьбы против господства Золотой Орды, за воссоединение всех земель Руси в едином государстве. Для научных...
 • №19
 • 17,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. В монографии освещаются конкретно-исторические обстоятельства перехода под власть Литовского государства Волынской, Подольской, Киевской и Чернигово-Северской земель, их общественно-политическое устройство, исследуются вопросы борьбы против господства Золотой Орды, за воссоединение всех земель Руси...
 • №20
 • 186,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.