Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Український історичний журнал

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Активные пользователи раздела

 • Без фильтрации типов файлов
Український історичний журнал. – 1957. – Вип. 1, (№1). – 169 с. Зміст Від редакційної колегії. (Про завдання, що стоять перед журналом). Супруненко М.І. - Участь трудящих України в підготовці соціалістичної революції. Первак H.H. - Робітники Донбасу в період мирного розвитку революції. (Березень – червень 1917 p.). Голуб П.Я. - Революційні події на Південно-Західному...
 • №1
 • 15,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ. — 168 с. Лихолат А.В. Комуністична партія — організатор перемоги соціалістичної революції на Україні. Терлецький B. М. Більшовики Києва в боротьбі за створення і зміцнення Рад в 1917 р. Петров В. І. Відновлення і зміцнення партійних організацій на Україні після розгрому Денікіна. Гамрецький Ю. М. Харківський паровозобудівний завод в період підготовки Жовтневої революції...
 • №2
 • 51,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ. — 162 с. Берлін Л. І., Чорномаз Й. Ш. Початок соціалістичних перетворень в промисловості України. Карпенко О. Ю. Встановлення Радянської влади у Східній Галичині в 1920 р. Суярко Л. О. Утворення Союзу РСР — подія великого міжнародного значення. Кангун Л. І. З історії одеської Червоної Гвардії. Ярошенко A. Д. Участь китайських червоногвардійців у боротьбі за владу Рад на...
 • №3
 • 5,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ. — 170 с. Залєвський A. Д. Здійснення на Україні рішення X з’їзду партії про продподаток (1921 р.). Вавильчук Т. Г. Соціалістичні спілки робітничої молоді в боротьбі за перемогу Жовтневої революції на Україні. Клоков B. І. Бойова співдружність слов’янських народів у другій світовій війні. Жебокрицький В. А. Внутрішнє становище Болгарії після Балканських воєн. Ганжа I. X....
 • №4
 • 53,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ. — 162 с. Горовський Ф. Я. Більшовики і українське національне питання в IV Державній думі. Потолов С. І. Початок монополізації гірничої і гірничозаводської промисловості України в кінці XIX ст.. Лещенко M. Н. Селянський рух на Україні в зв'язку з оголошенням маніфесту і положень 19 лютого 1861 р.. Коваль B. С. Імперіалістичні плани США в другій світовій війні. Ястребов Ф. О....
 • №5
 • 50,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Академія наук. Інститут исторії України. – 164 с. Зміст М. Є. СТРЕЛЬЦОВ (Мінськ) — 40-річчя Білоруської РСР і Комуністичної партії Білорусії М. В. ЧЕРНЕНКО—(Колгоспне будівництво на Україні в кінці відбудовного періоду (1924-НІ925 рр.) М. П. ГЕРАСИМЕНКО (Львів) — Пауперизація і соціальне розшарування сільського населення Галичини в першій половині XIX ст І. В....
 • №6
 • 4,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут исторії АН України. — 161 с. Зміст Деже Немеш (Угорщина). Двадцять років Народної Угорщини А. Ф. Вірник, П. П. Гудзенко. Методологічні основи періодизації епохи соціалізму Ф. П. Шевченк. Дискусія — неодмінна умова розвитку історичної науки A. В. Флоровський (Чехословаччина) — Російсько-австрійські відносини на початку XVIII ст. І. К. Васюта...
 • №7
 • 3,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут исторії АН України. — 161 с. Зміст Б. Ф. Поршнев (Москва) — Ленінська наука революції та соціальна психологія В. М. Гончарова, О. А. Макаренко — В. І. Ленін про співвідношення національного та інтернаціонального в розвитку суспільства О. П. Трояновський (Ленінград) — Боротьба В. І. Леніна за утвердження ідей пролетарського інтернаціоналізму М. Ф....
 • №8
 • 3,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут исторії АН України. — 161 с. Зміст[/b] Ю. М. Гамрецький — Ставлення Рад робітничих і солдатських депутатів України у період двовладдя до питань національно-визвольного руку Л. М. П у ш к а р ь о в (Москва) — Географічне середовище та історичне джерело В. М. І л ь ї н — Про використання статистичних джерел і методів при вивченні робітничого руху на Україні в...
 • №9
 • 3,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Академія наук. Інститут исторії України. – 161 с. Зміст Г. Г. Черних (Владивосток) — В. І. Ленін про буржуазну літературу з історії Великої Жовтневої соціалістичної революції Ф. П. Шевченко — Чому Михайло Грушевський повернувся на Радянську Україну? Деже Фаркаш (Угорщина) — Про аграрну політику Угорської соціал-демо- кратичної партії (1910—1914 рр.) A. Ф. К і...
 • №10
 • 3,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. – 1967. – Вип. 2, (№71). – 163 с. Зміст Значення єдності народу й армії для зміцнення обороноздатності СРСР Передумови та історичний смисл Лютневої буржуазно-демократичної революції 1917 p. Лютнева буржуазно-демократична революція на Україні Більшовицькі організації України в Лютневій революції Про суд історії З історії...
 • №11
 • 10,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
СТАТТІ. 60-річчя встановлення Радянської влади на Україні. Колотуха Я . Я. У великій сім'ї братніх народів. XXV з'їзд КПPC і проблеми комуністичного будівництва. Куліченко М. І. (Москва). Дружба народів СРСР і соціалістичний спосіб життя. До 100-річчя з дня народження Г. І. Петровського. Варгатюк П. Л. Видатний державний і партійний діяч. ПОВІДОМЛЕННЯ. Кульпінський В. Л.,...
 • №12
 • 50,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статті. Конституція Срср – основний закон розвинутого соціалістичного суспільства. Бородін О. А. Маніфест епохи будівництва комунізму. Xxv з'їзд Кпрс і проблеми комуністичного будівництва. Василенко В. К. Ідейно-виховча робота партії – важливий фактор формування і розвитку соціалістичного способу життя. 60-річчя встановлення Радянської влади на Україні. Шевел є в А. Г....
 • №13
 • 49,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статті. конституція Срср – основний закон розвинутого соціалістичного суспільства. Кожукало І. П. Зростання керівної ролі Комуністичної партії в політичній системі радянського суспільства. Xxv з'їзд Кпрс і проблеми комуністичного будівництва. Привало в а Л. В. (Одеса), Терещенко Г. І. (Одеса). Підготовка молодої зміни робітничого класу через систему професійно-технічної освіти...
 • №14
 • 50,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ. — 163 с. Акопов М. А. Ленінська ідейна спадщина ‒ теоретична основа Конституції СРСР. Соцький М. І. Зростання ролі комуністичної пропаганди в сучасних умовах. Нагорна Л. П. Ленінські інтернаціоналістські принципи в утворенні Комуністичної партії України. Солдатенко В. Ф. Ленінський план створення основ соціалізму (До 60-річ¬чя праці В. І. Леніна "Чергові завдання Радянської...
 • №15
 • 49,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статті. 325-річчя возз'єднання України з Росією. Сергієнко Г . Я . Возз'єднання України з Росією та його історичне значення. Чирко В. А. Дружба народів Срср – джерело розквіту Радянської України. Голобуцький В. О. Соціально-економічна політика гетьманської адміністрації (1648–1657 pp.). Xxv з'їзд Кпрс і проблеми комуністичного будівництва. Голубков М. Є. Підвищення ролі...
 • №16
 • 38,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статті. xxv з'їзд Кпрс і проблеми комуністичного будівництва. Турбота про кадри – закон життя партії (Республіканська науково-практична конференція). Під прапором ленінської дружби народів (До виходу в світ книги В. В. Щербицького «Избранные речи и статьи»). 325-річчя возз'єднання України з Росією. Шевченко Ф. П. Історичне коріння зв'язків, дружби та єднання народів Срср. до...
 • №17
 • 39,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статті. xxv з'їзд Кпрс і проблеми комуністичного будівництва. Гайдуков Л. Ф. Здійснення ленінських ідей комплексного народногосподарського розвитку на сучасному етапі. В. І. Ленін і Україна. Гарчев П. І. (Запоріжжя), Кононенко Л. П. (Запоріжжя). В. І. Ленін – організатор єдиного фронту оборони на півдні країни в березні – квітні 1916 Р. До 40-річчя возз'єднання...
 • №18
 • 38,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст СТАТТІ XXV з'їзд КПРС і проблеми комуністичного будівництва Куценко В. І. Піклування партії про задоволення матеріальних і культурних потреб трудящих УРСР До 40-річчя возз'єднання західноукраїнських земель в єдиній Українській Радянській державі Бурлуцький Д. М. (Львів). Визвольний похід Червоної Армії в Західну Україну і Західну Білорусію (вересень 1939 р.)...
 • №19
 • 48,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
160 с. Панченко П. П., Кравченко В. І. Підвищення активності трудящих у діяльності Рад Української РСР (1971 — 1987 pp.) Кожукало І. П. Вдосконалення організації праці в сільському господарстві Української РСР у сучасних умовах З історії боротьби трудящих за встановлення і зміцнення Радянської влади Гриценко А. П. Зародження нового ставлення до праці у залізничників у...
 • №20
 • 48,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ. — 240 с. Мельниченко В.Ю. Правда історії та художня література. Панченко Є.Г. Кардинальна перебудова управління економікою: досвід, проблеми, перспективи. Козицький М.Ю. Боротьба В.І.Леніна за здійснення лівоблокістської тактики у виборчій кампанії до ІІ Державної думи. Котляр М.Ф. Деякі дискусійні проблеми історії Київської Русі. Тараник В.П. Спогади як джерело вивчення...
 • №21
 • 49,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ.— 160 с. Кульчицький С.В. Нова технічна реконструкція народного господарства. Котляр М.Ф. Запровадження християнства у Давньоруській державі. Соловйова А.А. Щедріна Д.С. Хроніка партійного архівного будівництва на Україні: ( 70-річчя ленінського Декрету з архівної справи ). - C. 26-32. Ставинський В.І. Відомості про Русь з “Історії монголів” Плано Карпіні. Батирбеков Г.О....
 • №22
 • 47,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст СТАТТІ XXVII з'їзд КПРС. Актуальні проблеми вдосконалення соціалізму Актуальні проблеми історико-партінної науки: перебудова, пошуки 70-річчя Радянських Збройних Сил Щусь О. Й. Створення Робітничо-Селянської Червоної Армії Бойко О. Д., Буравченков А. О. Участь військових спеціалістів в організації Червоної Армії та їх роль у захисті революційних завоювань...
 • №23
 • 51,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст СТАТТІ XXVIІ з'їзд КПPC. Актуальні проблеми вдосконалення соціалізму Соломко Е. Т. (Тернопіль). Підвищення ролі Рад народних депутатів Української РСР у здійсненні соціальної політики партії на селі на сучасному етапі Кульчицький С. В. До оцінки становища в сільському господарстві УСРР у 1931‒1933 рр. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО Терещенко Ю. І. Дослідження...
 • №24
 • 52,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст СТАТТІ XXVII з'їзд КПPC. Актуальні проблеми вдосконалення соціалізму Кондуфор Ю. Ю. Завдання дальшого розвитку історичних досліджень в Українській РСР у світлі рішень XXVII з'їзду КПPC До 118-річчя з дня народження В. І. Леніна Нагорна Л. П. Ленінське мистецтво ідейного спору: уроки діалектики Варгатюк П. Л. Донецько-Криворізька Радянська Республіка в оцінці В. І....
 • №25
 • 49,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут исторії АН України. — 161 с. Зміст Статті Курсом оновлення соціалізму Грущенко І.П. Вироблення сучасного економічного мислення в керівних кадрів Якунін В.К. Формування культу особи Сталіна та історико-партійна наука Історіографія та джерелознавство Тицький С. І. Ідеологічна діяльність партійних організацій України у відбудовний період (1921—1925...
 • №26
 • 55,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії АН України. — 161 с. — ISSN 0130-5247 Зміст Статті: Курсом оновлення соціалізму Зайцев Ю.Д. Атестація робочих місць — засіб підвищення ефективності виробництва Кожукало І.П. Вплив культу особи Сталіна на ідеологічні процеси на Україні в 40-і — на початку 50-х років Історіографія та джерелознавство: Франчук В.Ю. Джерала оповіді про похід князя Ігоря на...
 • №27
 • 48,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії АН України. — 163 с. — ISSN 0130-5247 Статті: Курсом оновлення соціалізму Шевченко В.С. На принципах соціалістичного народовладдя До 175-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка Сергієнко Г.Я. Тарас Григорович Шевченко - революційний демократ, мислитель, борець Сарбей В.Г. Т.Г. Шевченко і О.М. Лазаревський Мельниченко В.Ю. Х.Г. Раковський і державні відносини...
 • №28
 • 56,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії АН України. — 163 с. — ISSN 0130-5247 Зміст Статті: До 119-річчя з дня народження В.І. Леніна Горбань Ю.А. Ленінська концепція соціалізму і революційна перебудова суспільства Орлов В.М. Ленінська концепція Комуністичної партії Гошуляк І.Л. До питання про роль В.І. Леніна у зміцненні Компартії України (1918-1920 рр.) Історіографія та джерелознавство: Тараник...
 • №29
 • 60,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії АН України. — 163 с. — ISSN 0130-5247 Зміст Курсом оновлення соціалізму ХІХ Всесоюзна конференція КПРС і вдосконалення міжнаціональних відносин (Міркування учасників "круглого столу" напередодні Пленуму ЦК партії) Статті Методологія та методика історичних досліджень Санцевич А.В. Предмет та об'єкти дослідження історіографії Мерцалов А.М. Сталін, сталінізм і...
 • №30
 • 55,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії АН України. — 163 с. — ISSN 0130-5247 Зміст Статті Курсом оновлення соціалізму ХІХ Всесоюзна конференція КПРС і вдосконалення міжнаціональних відносин (Міркування учасників "круглого столу" напередодні Пленуму ЦК партії) (закінчення) Сиволоб Ю.В. Робітничу ініціативу - перебудові До 50-річчя возз'єднання Західної України з УРСР Рудич Ф.М. Історія КПЗУ: нове...
 • №31
 • 57,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ. — 160 с. Кондуфор Ю.Ю. Великий Жовтень і доля інтелігенції. Хорьков А.Г. Становище на південно-західній ділянці радянсько-німецького кордону напередодні фашистської агресії. Мельниченко В.Ю. ХІІ з'їзд РКП(б): Раковський проти Сталіна. Стрельський Г.В. Мемуари перших комсомольців як історичне джерело. Мельник Л.Г. Міста України за всеросійським переписом 1840 р. Борисенко...
 • №32
 • 34,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії АН України. — 162 с. — ISSN 0130-5247 Зміст Статті Шляхами перебудови Бушин М.І. Соціально-культурне перетворення села в умовах перебудови До 120-річчя з дня народження В.І. Леніна на колективістську сутність соціалізму Носков А.М. Радянсько-фінська війна 1939-1940 рр. Історіографія та джерелознавство Бойко М.К. Промислова статистика - джерело з історії...
 • №33
 • 61,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії АН України. — 161 с. — ISSN 0130-5247 Зміст Статті Матеріали до "Нарисів історії Компартії України" Шморгун П.М. З історії соціал-демократичних організацій України напередодні і в період першої російської революції (1903-1907 рр.): новий підхід Перковський А.Л., Пирожков С.І. Демографічні втрати народонаселення Української РСР у 40-х рр. Носков А.М....
 • №34
 • 53,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії АН України. — 162 с. — ISSN 0130-5247 Зміст Статті Шляхами перебудови Гаврилюк О.Ю. Соціальний розвиток села в умовах перебудови: проблеми, пошуки Новий погляд на проблему Сиволоб Ю.В. Масове трудове змагання: ідеали і реальність Повідомлення Маловідомі сторінки історії Бакулін В.І., Горбань Ю.А. Л.Д. Троцький про організацію суспільної праці в умовах...
 • №35
 • 61,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії АН України. — 161 с. — ISSN 0130-5247 Зміст Статті 120-річчя з дня народження В.І. Леніна Орлов В.М. Інтернаціональна природа марксистсько-ленінської партії Громов А.В. Роль В.І. Леніна в розробці концесійної політики Радянської держави (1918-1920 рр.) Гребенніков В.М. Більшовики в боротьбі проти впливу реакційної ідеології на пролетаріат (1907-1914 рр.)...
 • №36
 • 61,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії АН України. — 163 с. — ISSN 0130-5247 Зміст Статті Количев В.Г. ЦК ВКП(б) у 1938-1941 рр. Савушкін Р.О. Радянська воєнна наука наперододні фашистського вторгнення Повідомлення 45-річчя Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. Чайковський А.С. Партизанський рух у Криму: роздуми над проблемами і фактами Довганич О.Д., Пашкевич В.Г....
 • №37
 • 61,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії АН України. — 163 с. — ISSN 0130-5247 Зміст Статті Количев В.Г. ЦК ВКП(б) у 1938-1941 рр. (закінчення) Савушкін Р.О. Радянська воєнна наука наперододні фашистського вторгнення (закінчення) Понне А. Візантійсько-руський союзницький трактат 987 р. Історіографія та джерелознавство Кривошея В.В. В.І. Ленін і більшовицькі організації України (серпень 1903 р. -...
 • №38
 • 61,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії АН України. — 163 с. — ISSN 0130-5247 Зміст Статт і Новий погляд на проблему Моця О.П. Давньоруська народність Матеріали до "Нарисів історії Компартії України" Варгатюк П.Л. Особливості революційного процесу в Росії на початку ХХ ст. Історіографія та джерелознавство Солдатенко В.Ф. Більшовицька періодика України (лютий 1918 р. - лютий 1919 р.) Писаренко Ю.Г....
 • №39
 • 62,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії АН України. — 161 с. — ISSN 0130-5247 Зміст Статті Овчаренко П.Д., Чишко В.С. Діяльність учених в аграрному секторі економіки України (60-ті - перша пол. 80-х рр.) Маковійчук І.М., Пилявець Ю.Г. Голод на Україні у 1946-1947 рр. Новий погляд на проблему Цаплін В.В. Оборонна готовність промисловості СРСР у передвоєнні роки Історіографія та джерелознавство...
 • №40
 • 63,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії АН України. — 162 с. — ISSN 0130-5247 Зміст Статті Новий погляд на проблем у Симоненко Р.Г., Боєчко В.Д., Бузало В.Й. З історії зв'язків і співробітництва українського та молдавського народів Історіографія та джерелознавство Мариновський Ю.Ю. Писемні джерела XI - XIV ст. про Канів Повідомлення Маловідомі сторінки історії Кулинич І.М. Німецькі колонії на...
 • №41
 • 62,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії АН України. — 163 с. — ISSN 0130-5247 Зміст Інтерв'ю Герасимов І.О. Створення Книг Пам'яті Статті Новий погляд на проблему Смолій В.А., Гуржій О. І. Становлення української федеральної державності Симоненко Р.Г., Боєчко В.Д., Бузало В.Й. З історії зв'язків і співробітництва українського та молдавського народів (Закінчення) Бугай М.Ф. Депортації населення з...
 • №42
 • 65,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії АН України. — 163 с. — ISSN 0130-5247 Зміст Республіканська програма розвитку історичних досліджень, поліпшення вивчення і пропаганди історії Української РСР Статті Новий погляд на проблему Кондуфор Ю.Ю. Революційні події 1917 р. на Україні: пошук альтернативи Бугай М.Ф. Депортації населення з України в 30-50-ті роки (Закінчення) Методологія та методика...
 • №43
 • 62,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії АН України. — 163 с. — ISSN 0130-5247 Зміст Республіканська програма розвитку історичних досліджень, поліпшення вивчення і пропаганди історії Української РСР (Закінчення) До 500-річчя виникнення українського козацтва Українське козацтво: сучасний стан та перспективи дослідження проблеми (Матеріали "круглого столу") Статті Новий погляд на проблему Мовчан О.М....
 • №44
 • 62,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вип. 1, (№358). – 162 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є...
 • №45
 • 17,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
1991. – Вип. 2, (№359). – 160 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є...
 • №46
 • 19,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
1991. – Вип. 3, (№360). – 161 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є...
 • №47
 • 28,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
1991. – Вип. 4, (№361). – 161 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є...
 • №48
 • 14,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
1991. – Вип. 5, (№362). – 160 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є...
 • №49
 • 14,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
1991. – Вип. 6, (№363). – 160 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є...
 • №50
 • 16,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
1991. – Вип. 7, (№364). – 160 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є...
 • №51
 • 16,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
1991. – Вип. 8, (№365). – 160 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є...
 • №52
 • 14,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
1991. – Вип. 9, (№366). – 160 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є...
 • №53
 • 15,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
1991. – Вип. 10, (№367). – 156 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики...
 • №54
 • 14,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
1991. – Вип. 11, (№368). – 161 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики...
 • №55
 • 16,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
1991. – Вип. 12, (№369). – 155 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики...
 • №56
 • 15,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вип. 1, (№370). – 162 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є...
 • №57
 • 58,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
1992. – Вип. 2, (№371). – 162 с. ISBN: ISSN: 0130-5247 Зміст: Title Зміст У пошуках історичної правди («круглий стіл») Статті. Маловідомі сторінки історії Шаповал Ю. І. - Сталінізм і Україна (Продовження) Коваль М. В. - Нацистський геноцид щодо євреїв та українське населення (1941–1944 pp.) Новий погляд на проблему Олійник О. Л. - Ще раз про причини...
 • №58
 • 60,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
159 с. Статті До 175-річчя з дня народження М. І. Костомарова До оцінки наукової й громадської діяльності М. І. Костомарова Маловідомі сторінки історії Сталінізм і Україна (Продовження) З історії політичних партій і рухів України Ліворадикальні партії в Україні напередодні жовтневого перевороту Історіографія та джерелознавство Оцінка творчої спадщини Ю. І....
 • №59
 • 60,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
160 с. Статті Історія і час. Роздуми історика Маловідомі сторінки історії Сталінізм і Україна (Продовження) Повідомлення Про створення Кримської Радянської Республіки в 1919 р. М. П. Драгоманов і російський лібералізм Замітки Чернихівська трагедія 1908 р. На допомогу викладачу історії Кабінет історії України в навчальному закладі (методичні рекомендації)...
 • №60
 • 58,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Академія наук. Інститут истории України. – 162 с. Зміст[/b] Статті 175-річчя з дня народження М. І. Костомарова Пінчук Ю.А. М. І. Костомаров у Києві (1844—1847 pp.) Маловідомі сторінки історії Коваль М.В, Медведюк П.В. Фольксдойче в Україні (1941 — 1944 pp.) Шаповал Ю. І. Сталінізм і Україна (Продовження) Новий погляд на проблему Солдатенко В.Ф....
 • №61
 • 62,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. – 1992. – Вип. 6, (№375). – 162 с. Title Зміст Статті Маловідомі сторінки історії Сталінізм і Україна (Продовження) Новий погляд на проблему Чи могла бути реалізованою Продовольча програма в СРСР (роздуми історика) Центральна Рада та українізація армії Повідомлення Історія і політика Традиції шахтарського Донбасу в...
 • №62
 • 62,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут исторії НАН України. — 160 с. — ISSN 0130-5247. Title Зміст[/b] Статті Історія і політика Куди ми йдемо? (Роздуми історика) Маловідомі сторінки історії Сталінізм і Україна (Продовження) Запровадження автономії України і збройні сили республіки Повідомлення Культурно-ідеологічні процеси в Україні у 40—50-х pp. М. В. Лисенко і...
 • №63
 • 58,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. – 1992. – Вип. 9, (№378). – 160 с. Title Зміст Шляхи до цивілізованої державності України: політологи розмірковують, дискутують (круглий стіл) Статті Маловідомі сторінки історії Сталінізм і Україна (Продовження) Історіографія та джерелознавство Історія українського козацтва в публікаціях журналу Киевская старина...
 • №64
 • 54,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. – 1992. – Вип. 10,11, (№379–380). – 137 с. Title Зміст Статті Маловідомі сторінки історії Сталінізм і Україна (Продовження) Новий погляд на проблему Про особливості украінсько-російських взаємовідносин у середині XVII ст. (1654—1657 pp.) З історії політичних партій і рухів України Центральна Рада і Бунд (листопад 1917— квітень...
 • №65
 • 40,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
172 с. Title Зміст[/b] Статті Маловідомі сторінки історії Сталінізм і Україна (Закінчення) Дипломатична місія Української Народної Республіки в Болгарії (1918—1920 pp.) Новий погляд на проблему Виникнення і розвінчання міфу про комуністичне ставлення до праці Збройні сили в Україні (грудень 1917 p.— квітень 1918 р.) Історіографія та джерелознавство...
 • №66
 • 58,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст. Статті . Новий погляд на проблему. Онопрієнко В. I., Щербань Т. О. Доля науки в Україні (кінець XIX ст. – 30-ті роки XX ст.). Яременко В. І. (Хмельницький). Про історизм поеми «Москалева криниця» (До проблеми історіософії Т. Г. Шевченка). Головко О. Б. Київська Русь на сторінках хроніки В. Кадлубека. Чернихівський Г. І. (Кременець). Українські літописи XVII–XVIII ст....
 • №67
 • 45,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст. Статті . Нагорна Л . П . Позиція України у новоствореній союзній державі: 20-ті роки крізь призму 90-х. Карпенко О. Ю. (Івано-Франківськ). Листопадова 1918 р. національно-демократична революція на західноукраїнських землях. Врублевський В. Г. До створення Української Академії наук. Трубайчук А. Ф. Червона Армія і рейхсвер у 20-ті роки. Батюк В. С. (Дрогобич)....
 • №68
 • 51,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст Статті Солдатенко В. Ф., Солдатенко І. В. Виступ полуботківців у 1917 р. (Закінчення) 225-річчя Коліївщини Смолій В. А. Деякі дискусійні питання історії Коліївщини (1768 р.) Санцевич А. В. Погляди М. І. Яворського на історію України Питання історичного краєзнавства Кузьмінець О. В., Цепенда І. Є. (Івано-Франківськ). Товариство «Рідна школа» в Галичині (20–30-ті pp....
 • №69
 • 52,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст Статті До 75-річчя Академії наук України Юрчук В. І. Національний фактор у заснуванні та перші кроки діяльності Академії наук України Коваль М. В. Доля української культури за «нового порядку» (1941–1944 pp.) Чишко В. С. Проблеми створення Українського біографічного словника: проект концепції Дмитрієнко М. Ф., Савчук Ю. К. (Вінниця). З історії гербової традиції міст...
 • №70
 • 60,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст. Статті . Ковалюк В. Р. (Львів). Культурологічні та духовні аспекти «радянизації» Західної України (вересень 1939 p. – червень 1941 р.). Розовик Д. Ф. Центральна Рада й українська культура. Ричка В. М. Про характер соціальних конфліктів у Київській Русі. Мовчан О. М. Придушення меншовицької опозиції у профспілковому русі України (1920–1924 pp.). Пащенко В. О....
 • №71
 • 46,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст. Статті . Сарбей В. Г. Етапи формування української національної самосвідомості (кінець XVIII – початок XX ст.). Солдатенко В. Ф., Солдатенко І. В. Виступ полуботківців у 1917 р. (Спроба хронікально-документальної реконструкції події). Питання історичного краєзнавства. Колпакова О. В. Український державний університет у Києві (1917–1920 рр.). Волков І. М. (Москва)....
 • №72
 • 58,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст Статті Нагорна Л. П., Савельев В. Л. Сучасні етнічні процеси в контексті конфліктології Коваль М. В. Українська культура та її діячі в політиці нацистських колонізаторів Солдатенко В. Ф., Солдатенко І. В. Виступ полуботківців у 1917 р. (Спроба хронікально-документальної реконструкції події) (Продовження) Дорошко М. С., Колесник В. Ф. Формування в Україні більшовицької...
 • №73
 • 55,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
1994. – Вип. 1, (№394). – 160 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є...
 • №74
 • 65,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
1994. – Вип. 2,3, (№395–396). – 160 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної...
 • №75
 • 62,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
1994. – Вип. 4, (№397). – 159 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є...
 • №76
 • 61,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
1994. – Вип. 5, (№398). – 160 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є...
 • №77
 • 61,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
1994. – Вип. 6, (№399). – 158 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є...
 • №78
 • 62,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
1995. – Вип. 1, (№400). – 161 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є...
 • №79
 • 63,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
1995. – Вип. 2, (№401). – 148 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є...
 • №80
 • 62,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
1995. – Вип. 3, (№402). – 162 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є...
 • №81
 • 65,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
1995. – Вип. 4, (№403). – 153 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є...
 • №82
 • 56,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
1995. – Вип. 5, (№404). – 149 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є...
 • №83
 • 60,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
1995. – Вип. 6, (№405). – 156 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є...
 • №84
 • 57,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. – 1996. – Вип. 1, (№406). – 160 с. Title Зміст Статті Новий погляд на проблему Становлення селянського (фермерського) господарства в Україні після скасування кріпосного права (1861–1918 pp.) До 150-річчя заснування. Кирило-Мефодіївського товариства Кирило-Мефодіївське товариство: утвердження ідеї національного відродження України в...
 • №85
 • 52,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. – 1996. – Вип. 2, (№407). – 162 с. Title Зміст Статті Новий погляд на проблему Битва біля Синіх Вод 1362 p.: маловідомі та незнані аспекти До 400-річчл Берестейської унії Артикули Берестейської унії 1596 р. Історіографія та джерелознавство «Українське питання» в Російській імперії очима дослідників початку і кінця XX...
 • №86
 • 60,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. – 1996. – Вип. 3, (№408). – 160 с. Title Зміст До 10-річня Чорнобильської трагедії Соціально-екологічні проблеми Чорнобильської катастрофи Чорнобиль: факти і документи Коріння Чорнобильської трагедії: питання безпеки атомної енергетики мовою документів З історії другої світової війни Невідомий варіант плану «Барбаросса» Рік 1941-й:...
 • №87
 • 68,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. – 1996. – Вип. 4, (№409). – 163 с. Title Зміст Доповідь на урочистих зборах з нагоди 400-річчя від дня народження Богдана Хмельницького Будівництво Збройних Сил України: проблеми і перспективи 400-річчя Берестейської унії Українська церква між двома уніями (1569–1596 pp.) Берестейська унія в працях польських істориків XX ст....
 • №88
 • 65,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. – 1996. – Вип. 5, (№410). – 162 с. Title Зміст 130-річчя від дня народження М. С. Грушевського Внесок М. С. Грушевського в концепцію української революції М. С. Грушевський і деякі проблеми розбудови Української держави М. С. Грушевський у перший період діяльності Центральної Ради Михайло Грушевський; перший рік у Радянській Україні...
 • №89
 • 59,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. – 1996. – Вип. 6, (№411). – 159 с. Title Зміст 130-річчя від дня народження М. С. Грушевського Михайло Грушевський: перший рік у Радянській Україні (спроба реконструкції) (Закінчення) Листування М. С. Грушевського й О. О. Шахматова (Закінчення) Діяльність істориків українського зарубіжжя в обороні імені М. С. Грушевського До 60-річчя...
 • №90
 • 69,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії НАН України. — 162 с. — ISSN 0130-5247. Зміст Привітання "Українському історичному журналу" Статті 40-річчя "Українського історичного журналу" Коваль М.В. Флагман вітчизняної історіографії 900-річчя Любецького з'їзду князів Котляр М.Ф. Давньоруська державність: до і після Любеча *** Світленко С.І. Народництво в Україні: сучасний погляд на проблему...
 • №91
 • 52,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії НАН України. — 162 с. — ISSN 0130-5247. Зміст Статті 80-річчя української революції Солдатенко В.Ф. Проблема класово- і національно-політичних сил у концепції української революції (Закінчення) Бойко О.Д. Утворення єдиного національного фронту українськими політичними силами у 1918 р. Повідомлення До 325-річчя від дня народження П. Орлика Мельник Л.Г....
 • №92
 • 54,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії НАН України. — 161 с. — ISSN 0130-5247. Статті 80-річчя української революції Солдатенко В.Ф. Проблема класово- і національно-політичних сил у концепції української революції Верстюк В.Ф. Роль і місце Центральної Ради в модерній історії України Бойко В.М. Участь українських партій у муніципальній кампанії 1917 р. Проблеми давньої та середньовічної історії...
 • №93
 • 47,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ. — 248 с. Студії Котляр М.Ф. Війна і воїнська слава очима давньоруських книжників. Горобець В.М. Зовнішня політика Гетьманату другої половини 50-х рр. XVII ст.: впливи суспільно-політичного протистояння в Україні та трансформацій регіональних геополітичних процесі. Чухліб Т.В. Особливості зовнішньої політики I. Самойловича та проблема міжнародного становища Українського...
 • №94
 • 1,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: «Дієз продукт», 2008. – Вип. 2, (№479). – 240 с. Студії Поліщук В.В. Городенська гілка князів Масальських на Волині у XVI ст. (Руська титулована знать Великого князівства Литовського у структурі шляхетського землеволодіння) Русина О.В. Послання Папі Римському Сіксту IV і проблема інтерреляції літературних пам'яток XV ст Огуй О. Д. (Чернівці). Проблеми грошового...
 • №95
 • 3,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: «Дієз продукт», 2008. – Вип. 4, (№481). – 240 с. Студії До 90-річчя гетьманату Павла Скоропадського Солдатенко В.Ф. Прихід П.Скоропадського до влади: механізм державного перевороту та визначальні чинники закріплення режиму Терещенко Ю.І. Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції Пиріг Р. Я. Гетьманат Павла Скоропадського з погляду...
 • №96
 • 3,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: «Дієз продукт», 2008. – Вип. 5, (№482). – 241 с. Студії Котляр М.Ф. Шляхи християнства на Русь (легендарні й реальні) Мицик Ю. А. Облога Збаража (1649 p.): відоме й невідоме Станіславський В. В. Іван Мазепа в таборі Карла XII: турецький вектор дипломатичної діяльності Горобець В.М. Структура врядування та соціальне дисциплінування в південних полках...
 • №97
 • 2,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: «Дієз продукт», 2008. – Вип. 6, (№483). – 234 с. Зміст Студії. До 90-річчя Національної академії наук України Матвеева Л.В. Становлення Української академії наук (1918-1928 рр.) Ульяновський В.І. Гетьман Павло Скоропадський і справа заснування Української академії наук Набок С.В. - Українська академія наук як чинник формування національного наукового...
 • №98
 • 918,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: «Дієз продукт», 2009. – Вип. 1, (№484). – 238 с. Зміст Студії До 90-річчя Акту злуки УНР і ЗУНР Реєнт О.П. - Проголошення ЗУНР: проблема легітимації Солдатенко В.Ф. - Осінь 1919 р.: доля об'єднаного фронту Добржанський О.В. - Соборницькі прагнення українців Буковини восени 1918 р. Райківський І.Я. - Взаємини галицьких і наддніпрянських діячів у...
 • №99
 • 2,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: «Дієз продукт», 2009. – Вип. 2, (№485). – 235 с. Содержание Студії Русяєва А. С. Про храм Партенос - верховної богині Херсонеса Таврійського Чухліб Т. В. Мазепинська Україна між Російською та Шведською коронами: дилема вибору протекції Сокирко О. Г. Війська українських гетьманів у Полтавській битві 27 червня 1709 р. Даниляк П. Г. Тадеуш Чацький та його...
 • №100
 • 1,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: «Дієз продукт», 2009. – Вип. 3, (№486). – 240 с. Зміст Студії До 130-річчя від дня народження Симона Петлюри Піскун В. М. С. Петлюра як політичний лідер УНР в умовах еміграції: міжнародний і український контексти Пиріг Р. Я. Симон Петлюра у сприйнятті Павла Скоропадського (за спогадами гетьмана) Стемпень С. С. Львівський період життя С. Петлюри: вплив галицького...
 • №101
 • 980,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: «Дієз продукт», 2009. – Вип. 4, (№487). – 239 с. ЗМІСТ СТУДІЇ Котляр М.Ф Воїнські повісті в південноруському літописанні XII ст. Мельникова О.О. Ренесанс середньовіччя? Роздуми про міфотворчість у сучасній історичній науці Головко О. Б. Останній похід князя Романа Мстиславича у джерелах та історичній думці Горобець В. М. «Це вікопомне склеювання знову в...
 • №102
 • 1,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: «Дієз продукт», 2009. – Вип. 5, (№488). – 241 с. Зміст Студії Скржинська М.В. Судочинство в античних державах Північного Причорномор'я Войтович Л.В. «Баварський географ»: спроба етнолокалізації населення Центрально-Східної Європи IX ст. Михайловський В.М. Правління Коріатовичів на Поділлі (1340-ві — 1394 рр.): соціальна структура князівського оточення...
 • №103
 • 2,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: «Дієз продукт», 2009. – Вип. 6, (№489). – 239 с. ЗМІСТ СТУДІЇ Котляр М.Ф. «Вещий» Олег в історичній пам’яті Дзюба О.М. Чи писав гетьман Іван Мазепа листи Мотрі Кочубеївні? Гуржій І.О. Окремі аспекти повсякденного життя київських купців XIX ст. Бойко О.Д. Зміна урядів та урядової політики Директорії УНР у 1919 р. Заброварний С.І. Економічні погляди...
 • №104
 • 2,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: «Дієз продукт», 2010. – Вип. 1, (№490). – 240 с. З М І С Т До 60-річчя головного наукового редактора «Українського історичного журналу» академіка НАН України В.А.Смолія ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ До 20-річчя створення Народного руху України Кульчицький С. В. Народження Народного руху України Андрощук О. В. В. Чорновіл та ідея федералізації України: еволюція...
 • №105
 • 4,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: «Дієз продукт», 2010. – Вип. 2, (№491). – 239 с. ЗМІСТ ІСТОРИЧНІ СТУДII Котляр М.Ф. «Отчина» у правосвідомості Давньої Русі Сас П.М. Чисельність запорозького війська у Хотинській битві 1621 р. Маслійчук В.Л. Вік дорослішання: початок повної кримінальної відповідальності в Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII ст. . ПІеретюк Р.М....
 • №106
 • 5,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Гол. редактор В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К.: Вид-во "Вперед", 2010. - Вип. 3 (492). - 240 с. Зміст: До уваги авторів. Історичні студії До 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні Вєдєнєєв Д. В., Лисенко О. Є. Україна у Другій світовій війні: деякі питання теорії,...
 • №107
 • 3,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Гол. редактор В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К.: Вид-во "Вперед", 2010. - Вип. 4 (493). - 240 с. Зміст: Title. Зміст. До уваги авторів. Історичні студії Михайловський В. М. Васальні стосунки князів Коріатовичів із Казимиром III та Людовіком Угорським. Сас П. М. Відновлення...
 • №108
 • 2,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
К: «Дієз продукт», 2010. – Вип. 5, (№494). – 241 с. З М І С Т ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ Толочко О. П. Так званий «напис Петра Могили» у Софії Київській та дата заснування собору Архипова Є. І. Натурні дослідження у Софії Київській: декларації та реалії Федорук Я. О. Посольства кримського хана Мегмеда Ґірея IV до Швеції, Данії та Австрії у 1655 р. Петренко І. М. Згода...
 • №109
 • 7,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
К: «Дієз продукт», 2010. – Вип. 6, (№495). – 243 с. ЗМІСТ ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ Войтович Л. В. (Львів). Тевтонський орден у політиці Галицько-Волинського князівства Кочеґаров К. О. (Москва, Російська Федерація). Участь козаків Лубенського полку в придушенні Башкирського повстання 1704 – 1711 рр. Гончар О. Т. Українофільська діяльність М. Костомарова у дзеркалі його...
 • №110
 • 6,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
К: «Дієз продукт», 2011. – Вип.#1,(496). – 243 с. ЗМІСТ ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ Чухліб Т.В. Козацтво Правобережної України в міжнародних відносинах під час Північної війни 1700–1721 рр. Реєнт О.П. До проблеми скасування кріпосного права в 1861 р. Іваненко О.А. Міжнародні зв’язки Університету св.Володимира (60-ті рр. XIX ст.) Передерій І.Г. В’ячеслав Липинський як...
 • №111
 • 9,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
К: «Дієз продукт», 2011. – Вип. 2, (№496). – 240 с. Зміст: Історичні студії Кириченко К.В. Читацькі зацікавлення у Великому князівстві Литовському на початку XVI ст. та рецепція прочитаного (на матеріалі Віленського списку Хронографа 1262 р.). Земський Ю.С. Соціальний проект для України за світоглядними переконаннями українофілів середини XIX ст. Опря І.А....
 • №112
 • 1,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: «Дієз продукт», 2011. – Вип. 3, (№498). – 240 с. Зміст: Історичні студії Котляр М.Ф. Князі-ізгої та удільна роздробленість на Русі. Волощук М.М. До питання східнослов’янського походження Петра Петуні. Сас П.М. Коли народився Петро Конашевич-Сагайдачний?. Когут Зенон. Кордони України: територіальні візії козаків від гетьмана Б.Хмельницького до гетьмана...
 • №113
 • 17,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
К: «Дієз продукт», 2011. – Вип. 4, (№499). – 240 с. Зміст Історичні студії До 20-річчя незалежності України Даниленко В.М., Смольніцька М.К. Шлях до незалежності: громадські рухи й суспільні настрої в УРСР другої половини 1980-х рр. Агапов В.Л. Взаємовідносини страйкового шахтарського й національно-демократичного рухів у 1991 р. Кузьменко Ю.В. Серпневий путч...
 • №114
 • 2,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
К: «Дієз продукт», 2011. – Вип. 5, (№500). – 240 с. Зміст Історичні студії Старченко Н.П. - Про ефективність судочинства на Волині (на прикладі роботи Луцького ґродського суду 1598 і 1600 рр.) Затилюк Я.В. - «Спадкоємці», «власники» та «охоронці» києво-руської спадщини в уявленнях мешканців Гетьманщини другої половини XVII ст. Дзюба О.М. - Інтелектуальне...
 • №115
 • 8,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
К: «Дієз продукт», 2011. – Вип. 6, (№501). – 240 с. Зміст Історичні студії Страшко В.В., Сухих Л.А. Хотинська війна 1621 р. за актовими книгами ЦДІАК України Сас П.М. Артилерія у Хотинській битві 1621 р Шевченко Т.М. Рекрутація русинів до єзуїтського ордену (остання чверть XVI – середина XVII ст.): на прикладі викладацького складу шкіл в українських землях Польської...
 • №116
 • 5,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: «Дієз продукт», 2012. – № 1(502). – 240 с. Зміст До 75-річчя інституту історії України НАНУ Смолій В.А., Удод О.А., Ясь О.В. - Історія інститутська, історія українська (ювілейні роздуми з академічної проблематики) Історичні студії Ричка В.М. - Пригадування Русі (осмислення спадщини св.Володимира в українській суспільно-політичній думці XVII ст.) Романова...
 • №117
 • 7,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: «КВІЦ», 2012. - 240 с. Зміст Історичні студії До 650-річчя битви на Синіх Водах Моця О.П. - Синьоводська битва та її наслідки в контексті історії середньовічної Європи Козир І.А, Чорний О.В. - Локалізація місця битви на Синіх Водах 1362 р. у світлі нових джерел Котляр М.Ф. - Початки Русі. Довкола 862-го року Котенко А.Л. - До питання про творення...
 • №118
 • 7,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: «КВІЦ», 2012. - 240 с. Зміст Історичні студії До 95-річчя початку Української революції 1917–1921 рр. Верстюк В.Ф. - Українська Центральна Рада й українізація військових частин російської армії Пиріг Р.Я. - Проблема виборів до сейму у внутрішній політиці гетьманату П.Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) Корольов Г.О. - Консервативна утопія...
 • №119
 • 3,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: «КВІЦ», 2012. - 240 с. Зміст Історичні студії Ричка В.М. - Візантійські походи київських князів в історичній пам’яті східного слов’янства Волощук М.М. - Руські переселенці в Угорщині XII–XIV ст.: обов’язки та соціальне становище Сокирко О.Г. - Артилерія козацької держави: створення, розвиток, внутрішня організація (1648–1781 рр.) Горобець В.М. - Старшина...
 • №120
 • 7,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: «КВІЦ», 2012. - 240 с. Зміст Сучасний український ґранд-наратив: підходи, концепції, реалізація Лабораторія українського наративу (вступне слово головного наукового редактора) Ясь О.В. - Традиції великих історичних наративів у світлі культурних епох кінця XVIII–XX ст. Історичні студії Козубовський Г.А. - Про шляхи надходження празьких грошів до Східної...
 • №121
 • 2,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: «КВІЦ», 2012. - 240 с. Зміст Title Зміст Сучасний український ґранд-наратив: підходи, концепції, реалізація Касьянов Г.В., Толочко О.П. - Національні історії та сучасна історіографія: виклики й небезпеки при написанні нової історії України Історичні студії Старченко Н.П. - Честь як реґулятор шляхетського повсякдення (Волинь останньої третини XVI –...
 • №122
 • 3,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. – 2013. – Вип. 1 (№508). – 240 с. Зміст: Title Зміст Сучасний український ґранд-наратив: підходи, концепції реалізація *** К.Ю.Галушко - У пошуку common sense: до дискусії з приводу національного ґранд-наративу *** О.М.Майборода - «Національна історія» заслуговує бути більш живою, ніж мертвою Історичні студії Дячок О.О. -...
 • №123
 • 4,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. – 2013. – Вип. 2 (№509). – 240 с. Зміст Title Зміст Ададуров В.В. - Теоретичні засади та методологія вписування української історії в європейський контекст (погляд історика-всесвітника) Історичні студії Котляр М.Ф. - Феномен удільної роздробленості Русі (повернення до проблеми) Сас П.М. - Укладення Хотинського мирного договору...
 • №124
 • 11,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. – 2013. – Вип. 3 (№510). – 240 с. Зміст Title Зміст Сучасний український ґранд-наратив: підходи, концепції, реалізація Плохій С.М. - Якої історії потребує сучасна Україна? Історичні студії До 95-річчя гетьманату Павла Скоропадського Пиріг Р.Я. - Німецько-австрійська окупація України 1918 р.: до питання про термінологічну...
 • №125
 • 8,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. – 2013. – Вип. 4 (№511). – 240 с. Зміст Title Зміст Сучасний український ґранд-наратив: підходи, концепції, реалізація П.Р. Маґочій - Конструювання чи деконструкція: як повинна виглядати «майбутня історія України»? Історичні студії До річниці незалежності України Даниленко В.М., Деревінський В.Ф. - Державницька діяльність...
 • №126
 • 6,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Зміст Сучасний український ґранд-наратив: підходи, концепції, реалізація Верменич Я.В. - Локально-регіональні рівні вітчизняного наративу Історичні студії Із нагоди 1025-річчя запровадження християнства в Київській Русі Ричка В.М. - Anni Mundi: народження християнської країни Ульяновський В.І. -...
 • №127
 • 4,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Зміст Сучасний український ґранд-наратив: підходи, концепції, реалізація Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. - Національні історії в метанаративі процесу ґлобалізації: з європейського досвіду Історичні студії До роковин Голодомору 1932-1933 рр. Кульчицький С.В. - Український Голодомор у контексті...
 • №128
 • 4,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Зміст Сучасний український ґранд-наратив: підходи, концепції, реалізація Потульницький В.А. - Щодо дослідницьких пріоритетів у справі створення нового академічного синтезу української історії в контексті історії світової Історичні студії Головко О.Б. Північне Причорномор’я та Приазов’я в політичному й...
 • №129
 • 4,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Зміст Сучасний український ґранд-наратив: підходи, концепції, реалізація Горенко О.М. - Український метанаратив в епоху пропаґанди Історичні студії До 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка Реєнт О.П. - Сім Шевченкових ювілеїв Яременко В.І. - «Во Іудеї во дні они…»: Біблійна та священна історія у...
 • №130
 • 4,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Зміст: Історичні студії До 100-річчя початку Першої світової війни Реєнт О.П., Янишин Б.М. Велика війна 1914–1918 рр. у сучасній українській історіографії Донік О.М. Всеросійський земський союз в Україні: структура, напрями та результати діяльності Жванко Л.М. (Харків). Процес формування етнічних...
 • №131
 • 4,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Зміст: Смолій В.А., Боряк Г.В. «Енциклопедія історії України» та сучасна українська енциклопедистика Історичні студії Скржинська М.В. Релігія та влада в Боспорському царстві й Ольвії VI–І ст. до н.е. Русина О.В. Українські сторінки біографії Альберта Станіслава Радзивілла Горобець В.М. Полковник...
 • №132
 • 11,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Зміст Історичні студії *** Грицюк В.М., Лисенко О.Є. Найбільша воєнна операція на українських теренах (до 70-річчя вигнання нацистських окупантів з України) *** Ричка В.М. Над чим сміялися в Київській Русі Галенко О.І. Східна Європа XVI–XVIII ст. на карті османського історика Мегмеда Різи Вавжонек М....
 • №133
 • 11,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Історичні студії Гулевич В.П. Кримське ханство й Північне Причорномор’я в період правління Гаджи Ґірея (1442–1466 рр.) Русина О.В. Радзивіллівські володіння новітніх часів очима сучасників Шляхов О.Б. (Дніпропетровськ). «Ми менше за все бажали б, щоб нам дорікали у крайовому шовінізмі» (До історії створення...
 • №134
 • 8,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Історичні студії Моця О.П. Самоідентифікація східних слов’ян у часи Русі Іщенко О.С. (Новочеркаськ, Російська Федерація). Володимир Мономах в українській історичній пам’яті Вирський Д.С. Виправа князя С.К.Корецького у Степове Побужжя (серпень – жовтень 1644 р.) Андрєєв В.М. (Херсон), Руденко А.С. (Херсон)....
 • №135
 • 4,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Історичні студії . До 70-річчя Перемоги над нацизмом в Європі . Лисенко О.Є. Подолання «міфу війни», або Від якої спадщини ми відмовляємося: науковий дискурс, політика пам’яті та сучасні виклики (з приводу 70-річчя перемоги над нацизмом і фашизмом). Вронська Т.В., Пастушенко Т.В. Зворотний бік війни:...
 • №136
 • 8,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Історичні студії[/b] *** Реєнт О.П. З історії Національної спілки краєзнавців України (до 90-річчя заснування) *** Котляр М.Ф. Еволюція суспільного життя Київської Русі (до середини ХІІ ст.) Войтович Л.В. (Львів). Гольмґард: де правили руські князі Святослав Ігоревич, Володимир Святославич та Ярослав...
 • №137
 • 6,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст Історичні студії Білоус Н.О. Луцьке війтівство в ХV–ХVІІ ст.: характеристика інституту та персоналії урядників Станіславський В.В. Ідентифікація українських купців Війська Запорозького у «зовнішній» і «внутрішній» документації російського посольства в Османській імперії (початок XVIII ст.) Глизь Ю.І. Фінансова діяльність Київської міської думи (1871–1914 рр.) Пиріг...
 • №138
 • 4,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. – 2015. – Вип. 5 (№524). – 240 с. Зміст Історичні студії До 70-річчя завершення Другої світової війни Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. Світ після 2 вересня 1945 р. Лисенко О.Є. Важкий шлях до миру: українське суспільство та влада у середині 1940 – на початку 1950-х рр. *** Юсупович А. (Варшава, Польща). Чи ходив Володимир Великий...
 • №139
 • 4,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Институт истории Украины: Институт политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса. — 240 с. Історичні студії. Скржинська М.В. Захист території Ольвії та Херсонеса в V—І ст. до н.е. Котляр М.Ф. Соціальна структура давньоруського суспільства. Гарасимчук М.Є. (Львів). Посаг, віно та «внесення» у шлюбній практиці мешканців Самбірської економії першої...
 • №140
 • 6,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ Котляр М.Ф. З історії міського самоврядування на Русі Іщенко О.С. (Новочеркаськ, Російська Федерація). Візантійська спадщина Володимира Мономаха в історичній пам’яті Козубовський Г.А. Про грошовий обіг на галицько-волинських землях у першій половині XIV ст. Заяць А.Є. (Львів). Міста Волині у XVI – першій половині XVII ст.: джерела поповнення міського...
 • №141
 • 4,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ До 150-річчя від дня народження М.С.Грушевського Тельвак В.В. (Дрогобич). П'ять ювілеїв Михайла Грушевського Гирич І.Б. П'ятдесятитомник творів Михайла Грушевського: концепція, здобутки, перспективи Шелудякова H.A. М.Грушевський ‒ колекціонер * * * Бовгиря A.M. Образа честі гетьмана у XVIII ст. Руккас А.О. Українські емігранти в польських школах...
 • №142
 • 2,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ До 150-річчя від дня народження М.С.Грушевського Калакура Я.С. Михайло Грушевський – фундатор історіографічних досліджень Панькова С.М. Творча майстерня вченого: до історії написання 3-го тому «Історії України-Руси» М.Грушевського *** Балушок В.Г. Севрюки XIV–XVII ст.: спроба етнічної атрибуції Дзюба О.М. Вихованці Києво-Могилянської академії:...
 • №143
 • 4,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статті До 150-річчя від дня народження М.С.Грушевського Пиріг Р. Я. Михайло Грушевський: суспільне усвідомлення історичної постаті Еміґраційні будні очима Катерини Грушевської: політика та повсякденність (1919–1921 рр.) (вступна стаття й публікація І.Б.Матяш) З епістолярної спадщини Михайла, Марії та Катерини Грушевських: листи до Д.Петрушевського (1933–1941 рр.) (вступна...
 • №144
 • 4,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статті Смолій В. А., Удод О. А., Ясь О. В. Інститут історії України НАН України: віхи інституціональної та інтелектуальної історії. Рубльов О. С. Вивільняючись із маґнетичного поля імперщини: обговорення в Інституті історії АН УССР праці М.Брайчевського "Приєднання чи возз’єднання?" (4 липня 1974 р.). "Життя окрім роботи я собі й помислити не можу": Вибрані листи Михайла...
 • №145
 • 5,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статті Шаповал Ю. І. Михайло Грушевський: еміґрація й повернення в Україну (1919–1924 рр.). Юркова О. В. Світлина з ювілею М.Грушевського 1926 р.: проблеми атрибуції. Шевчук Т. М. Невідомі сторінки з історії української гуманітаристики 1920-х рр.: Катерина Грушевська й Королівський антропологічний інститут Великобританії та Ірландії в міжнародному проекті з вивчення народного...
 • №146
 • 9,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статті Гулевич В. П. Загадковий правитель Кримського ханства Джанібек Султан (1476–1477 рр.). Старченко Н. П. "В обороні честі дому шляхетського": справа про страту слуг князем Самуелем Каролем Корецьким на Волині 1645 р.. Слісаренко О. М. Волоські полки армій Карла ХІІ та Петра І в кампаніях 1708–1709 рр. Куліков В. О. Корпоративні міста: визначення, характерні риси, історична...
 • №147
 • 5,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статті Скржинська М. В. Дипломати в античних державах Північного Причорномор’я. Горбач Т. С. Руське королівство й Німецький орден за часів Юрія ІІ. Лильо О. М. Повсякденне життя та професійна діяльність скульпторів Львова другої половини XVIII ст.. Білоусова Л. Г. Національні товариства в Одесі в XIX – на початку XX ст.. Якименко М. А. Кредитна система сільського господарства...
 • №148
 • 31,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст: Історичні студії До 100-річчя Української революції 1917–1921 рр. Виступ академіка В.А.Смолія на Міжнародній науковій конференції "Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.)" (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 червня 2017 р.). Верстюк В. Ф. Від "Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны...
 • №149
 • 4,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст Котляр М.Ф. До історії давньоруської провінції. Горобець В.М. Соціальні аванси та матеріальні вигоди від посідання полкового уряду в Гетьманщині: шляхетство, маєтності, соболі…. Скрипник А.Ю. Ганебна поразка чи "піррова перемога"? (До історії російсько-турецької війни 1828–1829 рр.). Бикова Т.Б. Кримські татари в імперській Росії: витіснення з Батьківщини. Гончар О.Т. Образ...
 • №150
 • 6,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Русина О. В. Політико-конфесійні орієнтири православних канцеляристів рубежу XV–XVІ ст.. Ніколайчук Д. О. Київське ґубернське правління: організація діяльності (кінець XVIII – початок ХХ ст.). Вронська Т. В., Лисенко О. Є., Шандра В. С. Режими воєнного та надзвичайного стану на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: ретроспективний аналіз російського...
 • №151
 • 10,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Інтерв’ю головного наукового редактора "Українського історичного журналу" академіка НАН України В.А.Смолія з нагоди 60-річчя видання. Матях В. М. Медієвістично-ранньоновістичний конструкт "Українського історичного журналу": проблемно-видова структура та евристичні ракурси. Бацак Н. І., Реєнт О. П. Проблеми й напрями досліджень історії України XIX – початку ХХ ст. в...
 • №152
 • 2,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Михайловський В. Володіння "трьох татарських царів" та уявлення про "потрійне Поділля" в битві під Ґрюнвальдом. Русина О. Радзивілли й Україна: соціокультурні аспекти взаємин (XVІІ – середина XVІІІ ст.). Томас Приймак. Вольтер про Мазепу та Україну початку XVIII ст.. Матяш І. Діяльність надзвичайної дипломатичної місії УНР на Кавказі (1919–1921 рр.). Бикова Т. Кримськотатарський...
 • №153
 • 6,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ. — 240 с. Історичні студії Ващук Д. Подільське князівство у другій половині XIV ст.: особливості правового статусу. Вирський Д. Початковий дискурс про козаків: творення образу українського козацтва в Речі Посполитій 1560–1570-х рр. Ковалевська О. Козакознавчі студії в науковій спадщині С.Рудницького. Матяш І. Роль дипломатичних установ у започаткуванні українсько-болгарських...
 • №154
 • 5,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одрін О. Рабська праця у сільському господарстві Ольвійського поліса: до постановки проблеми. Заяць А. Райці волинських міст XVI – першої половини XVII ст.: чисельність, персоналії, повноваження. Ґліва А. Асиметричний аспект татарського військового мистецтва (ХVII ст.). Бевзюк Є. Матеріальне заохочення слов’янських "будителів " як знаряддя поширення Російською імперією ідеї...
 • №155
 • 3,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ. Історичні студії Волощук М. Галицькі князі та знать у відносинах із Литвою ХІІ–XIV ст. Магась В. Всеросійський залізничний союз та влада в Наддніпрянській Україні в 1905–1908 рр.: трансформація взаємин Пиріг Р. Військова еліта Української Держави: еволюція політичних лояльностей Ковальчук М. Російсько-Тульський загін Армії УНР: формування та бойовий шлях (квітень – травень...
 • №156
 • 7,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Шумило С. Руська Успенська лавра на Афоні та Антоній Печерський. Горобець В. Гадяцький договір 1658 р. – чому угода так і не стала унією? (Про перспективи та проблеми реалізації проекту у 360-ліття його укладення). Срібняк І. Інтимний вимір жіночого повсякдення в таборах інтернованих вояків-українців у Польщі (1921–1922 рр.). Євсєєва Т. Тилове ополчення як структурний підрозділ у...
 • №157
 • 5,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: НАН України, Інститут історії України. — 240 с. Гол. наук. ред.: акад. В.А. Смолій. Редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський та ін. Зміст Історичні студії До 100-річчя Національної академії наук України Ясь О. Ідея академії в українській науковій і громадській думці кінця ХІХ —початку ХХ ст.: тексти та контексти Іваненко О. Роль міжнародних зв'язків університетів...
 • №158
 • 6,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Русина О. Українські реалії в літературному доробку Михалона Литвина. Заяць А. Правове становище волинських міщан у XVI – першій половині XVII ст.. Доманова Г. Чернігівський маґістрат за гетьманування К.Розумовського: проблема взаємовідносин із місцевою козацькою адміністрацією. Верстюк В. Соборність в українській суспільно-політичній думці та реальній політиці (до 100-річчя...
 • №159
 • 4,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Уклад.: О. І. Ваславик, Л. Я. Муха, А. В. Невмержицька, О. І. Островська; Відп. ред. О. П. Реєнт. — Київ: Інститут исторії НАН України, 2012. — 176 с. Методологія історичних досліджень Історія України: загальні питання Археологія, античні часи Історія України в добу раннього середньовіччя Історія України в XIII–XVI ст. Історія України в XVII ст. Історія України...
 • №160
 • 924,43 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.