Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Історія України. Маловідомі імена, події, факти

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Активные пользователи раздела

 • Без фильтрации типов файлов
Київ: Рідний край, 1999. У збірнику на основі широкого кола джерел розкриваються маловідомі сторінки в історії України, аналізується внесок української інтелігенції у збереження та популяризацію багатовікових народних традицій, розвиток науки і культури, висвітлюються найбільш визначні події Другої світової війни, публікуються документи з архівів колишніх спецслужб. Для...
 • №1
 • 36,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник статей. Гол. ред. П. Т. Тронько. — Київ-Донецьк: Інститут історії України НАН України, 2000. — 588 с. У збірнику на основі широкого кола джерел, які здебільшого вперше вводяться у науковий обіг, розглядаються актуальні малодосліджені про­ блеми громадсько-політичного, культурного і релігійного життя України у ХVIII-ХХ ст., висвітлюється внесок української інтелігенції у...
 • №2
 • 55,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник статей. Гол. ред. П. Т. Тронько. — Київ-Донецьк: Інститут історії України НАН України, 2001. — 361 с. У збірнику на основі широкого кола джерел, які здебільшого вперше вводяться у науковий обіг, розглядаються актуальні малодосліджені про­ блеми громадсько-політичного, культурного і релігійного життя України у ХVIII-ХХ ст., висвітлюється внесок української інтелігенції у...
 • №3
 • 43,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник статей. Гол. ред. П. Т. Тронько. — Київ-Донецьк: Інститут історії України НАН України, 2001. — 326 с. У збірнику на основі широкого кола джерел, які здебільшого вперше вводяться у науковий обіг, розглядаються актуальні малодосліджені про­ блеми громадсько-політичного, культурного і релігійного життя України у ХVIII-ХХ ст., висвітлюється внесок української інтелігенції у...
 • №4
 • 39,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ-Донецьк: Рідний край, 2001. - 554 с. У збірнику на основі широкого кола джерел, які здебільшого вперше вводяться у науковий обіг, розглядаються актуальні малодосліджені проблеми громадсько-політичного, культурного і релігійного життя України у XVIII— XX ст., висвітлюється внесок української інтелігенції у збереження та популяризацію багатовікових народних традицій, розвиток...
 • №5
 • 54,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник статей. Гол. ред. П. Т. Тронько. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — 240 с. У збірнику, присвяченому ювілею академіка НАН України П. Т. Тронька, на основі широкого кола джерел, які здебільшого вперше вводяться в науковий обіг, розглядаються актуальні проблеми формування та функціонування радянської тоталітарної системи в УРСР, досліджуються...
 • №6
 • 9,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. – Вип. 26 / НАН України. Ін-т історії України; Голов. ред. П. Т. Тронько. – К., 2004. – 440 с. Зміст Titul До 60-річчя визволення України Тронько П.Т. - Внесок українського народу в Перемогу у Великій Вітчизняній війні Реєнт О.П., Лисенко О.Є. - Українське питання в період Першої і Другої світових воєн:...
 • №7
 • 5,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Історія України: Маловідомі імена, події, факти. (Зб. ст.). Вип. 34/ Голов. ред. П.Т. Тронько. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. - 390 с. Зміст Titul Відновлення історичної правди. Тронько П.Т. - Державна програма науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»: досвід, проблеми, перспективи Політичні репресії як засіб здійснення влади...
 • №8
 • 6,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Історія України: Маловідомі імена, події, факти. (Зб. ст.). Вип. 35/ Голов. ред. П.Т. Тронько. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2008. - 380 с. Зміст title Тронько П.Т. - Слово про учня.(Пам’яті Юрія Зіновійовича Данилюка) Політичні репресії як засіб здійснення влади в УСРР–УРСР Бабюх Віталій - Еволюція поглядів В. Леніна та А. Луначарського щодо...
 • №9
 • 5,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей / НАН України. Інститут історії України. Випуск 36. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 440 с. У збірнику, присвяченому 95-річчю з дня народження відомого українського історика, організатора науки академіка НАН України, Героя України ПЕТРА ТИМОФІЙОВИЧА ТРОНЬКА, на основі широкого кола джерел...
 • №10
 • 5,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. – Вип. 37 / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2011. – 272 с. У збірнику висвітлюються окремі історіографічні та джерелознавчі проблеми, публікуються результати досліджень з політичної історії України ХХ ст., зокрема, про використання державного терору як засобу здійснення влади в...
 • №11
 • 1,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.