Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинские летописи

Активные пользователи раздела

Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. — 348 s. — (Slavica Wratislaviensia CXXIV). — ISBN 83-229-2412-7. Książka zostałą napisana przez Henryk Suszko - Siedemnastowieczny Latopis hustyński od czasu pierwszego i jedynego wydania w 1843 r. niejednokrotnie zwracał uwagę historyków i źródłoznawców nie tylko jako ciekawy zabytek piśmiennictwa ukraińskiego, ale również...
 • №1
 • 18,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
За виданням: О.А.Бевзо. . — Київ, 1971. — 200 с. Два найраніші відомі історичній науці українські літописи, що дійшли до нас у рукописних оригіналах, як джерело для висвітлення внутрішнього життя, культури і побуту українського народу, його господарської діяльності, класової боротьби в XVI — першій половині XVII ст., а також політичного становища України напередодні визвольної...
 • №2
 • 426,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
За виданням: О.А.Бевзо. . — Київ, 1971. — 200 с. Два найраніші відомі історичній науці українські літописи, що дійшли до нас у рукописних оригіналах, як джерело для висвітлення внутрішнього життя, культури і побуту українського народу, його господарської діяльності, класової боротьби в XVI — першій половині XVII ст., а також політичного становища України напередодні визвольної...
 • №3
 • 1,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1971. — 200 с. У книзі досліджуються два найраніші відомі історичній науці українські літописи, що дійшли до наших часів у рукописних оригіналах, як джерело для висвітлення внутрішнього життя, культури і побуту українського народу, його господарської діяльності, класової боротьби в XVI — першій половині XVII ст., а також політичного становища України...
 • №4
 • 5,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1971. — 200 с. У книзі досліджуються два найраніші відомі історичній науці українські літописи, що дійшли до наших часів у рукописних оригіналах, як джерело для висвітлення внутрішнього життя, культури і побуту українського народу, його господарської діяльності, класової боротьби в XVI — першій половині XVII ст., а також політичного становища України...
 • №5
 • 8,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
1856. — 188 с. От издателя: Издаваемые мной летописи принадлежат к тем «кроничкам козацким», о которых пишет Величко в «Предмов до чительника». Они очень кратки и разноречивы, но при всем том заключают в себе весьма много до сих пор нам неизвестного. Особенно важны так называемые «Черниговская Летопись» и «Хронология высокославных ясневельможных гетманов».
 • №6
 • 3,70 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Пер. з книжної української мови, вст. стаття, комент. В. О. Шевчука. Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1991. — 384 с. — (Давньоруські та давні українські літописи). — ISBN 5-308-00314-9 (т. І). Літопис Самійла Величка (роки народження і смерті невідомі) – наймонументальніший твір української історико-мемуарної прози XVII–XVIII ст., який разом з Літописом Самовидця,...
 • №7
 • 82,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. з книжної української мови, вст. стаття, комент. В. О. Шевчука. Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1991. — 384 с. — (Давньоруські та давні українські літописи). — ISBN 5-308-00314-9 (т. І). Літопис Самійла Величка (роки народження і смерті невідомі) – наймонументальніший твір української історико-мемуарної прози XVII–XVIII ст., який разом з Літописом Самовидця,...
 • №8
 • 27,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. з книжної української мови, комент. В. О. Шевчука. Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1991. — 647 с. — (Давньоруські та давні українські літописи). — ISBN 5-308-00315-7 (т. 2). — ISBN 5-308-00316-5. Літопис Самійла Величка (роки народження і смерті невідомі) – наймонументальніший твір української історично-мемуарної прози XVII–XVIII ст., який разом з Літописом...
 • №9
 • 36,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. з книжної української мови, комент. В. О. Шевчука. Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1991. — 647 с. — (Давньоруські та давні українські літописи). — ISBN 5-308-00315-7 (т. 2). — ISBN 5-308-00316-5. Літопис Самійла Величка (роки народження і смерті невідомі) – наймонументальніший твір української історично-мемуарної прози XVII–XVIII ст., який разом з Літописом...
 • №10
 • 107,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядники та перекладачі: Густинський літопис — В. Крекотень, Літопис Самійла Величка — В. Шевчук, Літопис Грабянки — Р. Іванченко. — Київ: Дніпро, 2006. — 976 с., іл. ISBN 966-578-147-2 Цей збірник — унікальний корпус козацької історіографії. До нього входять: Густинський літопис — видатна пам'ятка української історичної прози першої половини XVII ст., що охоплює основні...
 • №11
 • 39,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядники та перекладачі: Густинський літопис — В. Крекотень, Літопис Самійла Величка — В. Шевчук, Літопис Грабянки — Р. Іванченко. — Київ: Дніпро, 2006. — 976 с., іл. ISBN 966-578-147-2 Цей збірник — унікальний корпус козацької історіографії. До нього входять: Густинський літопис — видатна пам'ятка української історичної прози першої половини XVII ст., що охоплює основні...
 • №12
 • 82,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр . — К.: Т-во «Знання» України, 1992, — 192 с. Літопис Г. Грабянки — один з найяскравіших і найцінніших творів українського літописання. Закінчений у 1710 р., він користувався великою популярністю і тривалий час поширювався у багатьох списках. У центрі уваги Літопису події визвольної війни 1648 — 1654 рр.,...
 • №13
 • 963,64 КБ
 • добавлен
 • изменен
Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр . — К.: Т-во «Знання» України, 1992, — 192 с. Літопис Г. Грабянки — один з найяскравіших і найцінніших творів українського літописання. Закінчений у 1710 р., він користувався великою популярністю і тривалий час поширювався у багатьох списках. У центрі уваги Літопису події визвольної війни 1648 — 1654 рр.,...
 • №14
 • 306,26 КБ
 • добавлен
 • изменен
Галицько-Волинський літопис [Переклав і пояснив Теофіль Коструба]. Львів 1936. 58 с. У цій книжці подаємо читачеві, що любить минуле Рідного Краю, одну з найкращих книжок, яку залишила нам наша Княжа Держава. Є це Гал.-вол. літопис, що описує Галичину й Волинь у XIII. столітті, себто перед 700 літами. Перед цим літописом побачуть читачі виїмки з інших українських (і одного...
 • №15
 • 346,81 КБ
 • добавлен
 • изменен
Галицько-Волинський літопис / Пер. Теофіль Коструба. — Львів, 1936., 200 с. У цій книжці подаємо читачеві, що любить минуле Рідного Краю, одну з найкращих книжок, яку залишила нам наша Княжа Держава. Є це Гал.-вол. літопис, що описує Галичину й Волинь у XIII. столітті, себто перед 700 літами. Перед цим літописом побачуть читачі виїмки з інших українських (і одного...
 • №16
 • 1,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 2002. - 400 с. Це перше в науці коментоване, споряджене дослідницькими статтями видання Галицько-Волинського літопису XIII ст. — надзвичайно важливого і загалом єдиного джерела з політичної, соціальної, економічної та культурної історії Південно-Західної Русі, насамперед її західних земель (Галицької та Волинської), зв'язків з іншими давньоруськими землями і...
 • №17
 • 6,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії НАНУ, 2009. — 316 с. Складова частина Південноруського ізвода кінця 13 - початку 14 ст., що звично публікується за Іпатіївським списком 15 ст., Київський літописний ізвод не має собі рівних в давньоруському письменстві за різноманітністю і багатством історичної інформації й надзвичайно високими літературно-художніми властивостями. Досі в науці немає єдності...
 • №18
 • 12,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Издание источника и исследования, Сост. Н.Ф. Котляр, В.Ю. Франчук, А.Г. Плахонин. — Санкт-Петербург: Алетейя, 2005. — 424 с. Комментированное, снабженное исследовательскими статьями и переводом издание Галицко-Волынской летописи 13 в. - важнейшего и, в большинстве случаев единственного источника по истории (политической, экономической, культурной) Юго-Западной Руси, прежде...
 • №19
 • 8,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сост. Н.Ф. Котляр, В.Ю. Франчук, А.Г. Плахонин. — Санкт-Петербург: Алетейя, 2005. — 424 с. — (Славянская библиотека). — ISBN 5-89329-756-3. Комментированное, снабженное исследовательскими статьями и переводом издание Галицко-Волынской летописи XIII в. — важнейшего и, в большинстве случаев единственного источника по истории (политической, экономической, культурной) Юго-Западной...
 • №20
 • 45,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хмельницкая летопись // Летопись Самовидца по новооткрытым спискам / Под ред. О. И. Левицкого. — К., 1878. — с. 77-81. Року 1636 преставися сенаторъ великій Лука Жолкевский, староста хмелницкий, калуский и переяславский, въ Переяславлю и похованъ мЂсяца декабря 12. Былъ то панъ добрый. Року 1637, мЂсяца генваря 24 дня, земля тряслась съ суботы на неделю о куроглашении. Въ...
 • №21
 • 7,42 КБ
 • добавлен
 • изменен
Kиев, 1916. — 456 с. Віддруковані аркуші з видання, яке не побачило світ. Походять, ймовірно, з бібліотеки Михайла Грушевського або Миколи Василенка. М. Грушевський 1922 р. у 8-му томі "Історії України-Руси" зазначив: "Записки Якима Єрлича Latopisiec albo kroniczka róznych spraw i dziejów dawnych i terazniejszych czasów z wieku i życia mego […] досї маємо їx тільки в доволї...
 • №22
 • 18,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kиев, 1916. — 456 с. Віддруковані аркуші з видання, яке не побачило світ. Походять, ймовірно, з бібліотеки Михайла Грушевського або Миколи Василенка. М. Грушевський 1922 р. у 8-му томі "Історії України-Руси" зазначив: "Записки Якима Єрлича Latopisiec albo kroniczka róznych spraw i dziejów dawnych i terazniejszych czasów z wieku i życia mego […] досї маємо їx тільки в доволї...
 • №23
 • 29,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 1854. - 445 с. Действия презельной и от начала поляков кровавой небывалой брани Богдана Хмелницкого, Гетмана Запорожского, с поляками за Найяснейших Королей Полских Владислава, потом и Казимира, в року 1648, отправоватися начатой и за лет десять по смерти Хмелницкого неоконченной, з розных летописцов и из диариуша, на той войне писаного, в граде Гадячу, трудом Григория...
 • №24
 • 13,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ипатьевская летопись-древнейший общерусский летописный свод южной редакции кон. XIII- нач. XIV в. Старший (XV в. ) из сохранившихся списков, Ипатьевский, найден в Ипатьевском монастыре (Кострома) Н. М. Карамзиным. И. л. по составу разделяется на три основные части: первая — "Повесть временных лет" с продолжением до 1117; вторая (события 1118—1199) — Киевский свод конца 12 в.;...
 • №25
 • 184,86 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Киев, 1878. - 589 с. Летопись Самовидца по новооткрытым спискам с приложением трех малороссийских хроник: Хмельницкой, "Краткого описания Малороссии" и "Собрания исторического". Летопись Самовидца - казацкая летопись, написанная на староукраинском языке, одно из фундаментальных источников по истории Восточной Европы XVII века, в частности периода Хмельничины и Руины....
 • №26
 • 22,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: в Университетской типографии, 1846. — 176 с. Летопись Самовидца — казацкая летопись, написанная на староукраинском языке, один из фундаментальных источников по истории Восточной Европы XVII века, в частности периода Хмельничины и Руины. Написана очевидцем событий, выходцем из старшины Войска Запорожского. По заключению профессора Владимира Антоновича — первая казацкая...
 • №27
 • 137,87 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
// В 4 томах. - Киев, 1848-1864. Летопись событий в Юго-Западной России в XVII-ом веке. Составил Самоил Величко, бывший канцелярист канцелярии Войска Запорожского, 1720. Летопись событий в Юго-Западной России в XVII-ом веке, в которой Самойло Величко, используя сравнительно широкий круг малороссийских и иностранных источников, излагает историю Малороссии в связи с историей...
 • №28
 • 76,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1971. - 177 с. Літопис Самовидця — козацький літопис староукраїнською мовою, одне з фундаментальних джерел з історії Східної Європи 17 століття, зокрема періоду Хмельниччини і Руїни в Україні. Написана очевидцем подій, вихідцем з старшини Війська Запорозького. Літопис Самовидця складається із вступу, який оповідає про стан України перед Хмельниччиною, і...
 • №29
 • 12,49 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харків: Державне видавництво України, 1930. — 454 с. З Вступу: "В цій праці я подаю так загальні відомості про літопис Самовидця, як і критичний розгляд звісток цього літопису. В цій монографії я спочатку бажав дати окремий додаток, присвячений боротьбі клясів і партій на Україні від 1648 р. й до кінця XVII в., щоб з цього була ясніша клясова фізіономія автора літопису...
 • №30
 • 26,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Державне видавництво України, 1930. — 454 с. З Вступу: "В цій праці я подаю так загальні відомості про літопис Самовидця, як і критичний розгляд звісток цього літопису. В цій монографії я спочатку бажав дати окремий додаток, присвячений боротьбі клясів і партій на Україні від 1648 р. й до кінця XVII в., щоб з цього була ясніша клясова фізіономія автора літопису...
 • №31
 • 52,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: в Университетской типографии, 1846. — 176 с. Летопись Самовидца — казацкая летопись, написанная на староукраинском языке, один из фундаментальных источников по истории Восточной Европы XVII века, в частности периода Хмельничины и Руины. Написана очевидцем событий, выходцем из старшины Войска Запорожского. По заключению профессора Владимира Антоновича — первая казацкая...
 • №32
 • 71,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Видання підготував Я. І. Дзира. — К.: Наукова думка, 1971. — 211 с. — (Джерела з історії України). Літопис Самовидця – одна з найвидатніших історіографічних пам’яток і одне з найдостовірніших історичних джерел XVII ст., самобутня й оригінальна пам’ятка української мови та літератури. Як історичне джерело, написане очевидцем, літопис містить цінні фактичні відомості з історії...
 • №33
 • 3,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підготовка тексту до друку, передмова, коментарі Ю. А Мицика, В. М. Кравченка. — Київ: Наукова думка, 1992. — 336 с. — (Пам’ятки українського літописання). — ISBN 5-12-002045-3. «Хроніка» визначного культурного діяча України XVII ст. Ф. Софоновича — одна з перших узагальнюючих праць з історії України з найдавніших часів до 1673 р. Вона складається з трьох частин-хронік: про...
 • №34
 • 52,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підготовка тексту до друку, передмова, коментарі Ю. А Мицика, В. М. Кравченка. – К.: Наук. думка, 1992. – 342 с. – (Пам’ятки укр. літописання). – Текст укр. та рос. мовами. ISBN 5-12-002045-3 (в опр.) «Хроніка» визначного культурного діяча України XVII ст. Ф. Софоновича – одна з перших узагальнюючих праць з історії України з найдавніших часів до 1673 р. Вона складається з...
 • №35
 • 23,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Відп. за вип., автор вступ. сл., упор. Р. М. Федорів. – Львів: Червона калина, 1994. – 257 с. ISBN 5-7707-0698-8 До книжки включено один із найкращих перекладів "Галицько-Волинського літопису" – знаменитої історико-літературної пам’ятки XIII ст., а також два інші, менш відомі джерела з історії України – Львівський літопис та Острозький літописець. Книга проілюстрована...
 • №36
 • 4,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Відповідальний за випуск, автор вступного слова і упорядник Р. М. Федорів. — Львів: Червона калина, 1994. — 256 с. — ISBN 5-7707-0698-8. До книжки включено один із найкращих перекладів "Галицько-Волинського літопису" — знаменитої історико-літературної пам’ятки XIII ст., а також два інші, менш відомі джерела з історії України — "Львівський літопис" та "Острозький літописець"....
 • №37
 • 9,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Архіви України. — 1989. — № 5. — С. 56-74 До цього часу побажання М. О. Максимовича не було здійснено. І, відбираючи цей літопис до друкування, ми переслідуємо мету не лише ознайомити з ним найширшу громадськість, а й дати можливість історикам і публіцистам здійснити його широке наукове коментування і залучення до своїх наукових розробок і публіцистичних праць з історії...
 • №38
 • 146,87 КБ
 • добавлен
 • изменен
Величко С. В. Літопис. Т. 1. / Пер. з книжної української мови, вст. стаття, комент. В. О. Шевчука; Відп. ред. О. В. Мишанич.— К.: Дніпро, 1991.— 371 с. Зміст. «Сказання про війну козацьку з поляками.» передмова до читальника. Частина перша і рік перший початку війни хмельницького проти поляків. Частина п’ята - Розділи ii—vi. Частина шоста і рік шостий війни хмельницького...
 • №39
 • 482,47 КБ
 • добавлен
 • изменен
Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з давньоруської, післяслово, комент. В. В. Яременка.— К.: Рад. письменник, 1990.—558 с. Кожен, хто цікавиться національною історією і тисячолітньою традицією її передачі і відтворення у слові, знає найдавнішу пам’ятку нашої літератури «Повість врем’яних літ», що створювалась в XI — на початку XII століття Нестором та...
 • №40
 • 104,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Украинские летописи #
Предлагаю создать ссылку с разделом "Полное собрание русских летописей":
/files/historic/russia/ancient/polnoe_sobranie_russkih_letopisey/
В этом разделе нет комментариев.