Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Историография и источниковедение Украины

München: CeltoSlavica, 1991. - 133p. Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Einführung Die Entstehung der »allrussischen« Geschichtskonzeption Die Entstehung der ukrainischen Geschichtskonzeption Mychajlo Hrusevs’kyj (1866-1934) Nationalukrainische Konzeptionen in der Emigration Konzeptionen der nichtmarxistischen russischen Historiographie Der ideologische Hintergrund sowjetischer...
 • №1
 • 7,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Europa Orientalis. — 1986. — Vol. V. — P. 285-310. В статті розглянуто декілька напрямів написання контексту історії 1620-1690 років (Доба козаччини).
 • №2
 • 1,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український археографічний щорічник. — К., 2006. — Вип. 10/11. — С. 423-449. Інвентар заснованого під опікою князів Острозьких Степанського Михайлівського монастиря (1627)1 не належить до невідомих джерел із церковної історії українських земель – у літературійоговикористовувалище від середини XIX ст. Проте на той час увагу, природно, привертав насамперед комплексісторичних...
 • №3
 • 35,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
— Херсон — Нікополь: СПД Фельдман О.О., 2010. — 191 с. — ISBN 978-966-2421-01-9. У монографії на основі архівних документів, які переважно вперше впроваджуються до наукового вжитку та споминів сучасників, реконструйовано інтелектуальну біографію талановитого радянського історика Саула Яковича Борового (1903-1989). Докладно висвітлено наукову та викладацьку діяльність вченого,...
 • №4
 • 88,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Михайло Литвин, Б. де Віженер, Л. Борецький, Е. Ляссота. За редакцією В. Антоновича / Пер. з рос. Т. С. Завгородньої; Передмова В. С. Мороза; Худож. оформ. А. П. Дерев’янка. — Дніпропетровськ: Січ, 2005. — 220 с. — ISBN 966-511-253-8. До книги за редакцією В. Б. Антоновича (1834—1908) — історика, археографа, археолога, професора історії Київського університету — ввійшли мемуари...
 • №5
 • 13,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ф. Євлашевський, Я. Собеський, походи 1625 та 1628 рр., С. Окольський, Г. Боплан, звільнення невільників, Б. Машкевич. За редакціею В. Антоновича /пер. з рос. І. С. Голуб; передм. В. С. Мороза; худож. оформ. А. П. Дерев’янка. — Дніпропетровськ: Січ, 2006. — 440 с. — ISBN 966-511-294-5. До другого випуску книги за редакціею В.Б. Антоновича (1834—1908) — історика, археографа,...
 • №6
 • 29,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дніпропетровськ: Січ, 2005. - 191 с. До книги за редакцією В. Б. Антоновича (1834-1908) - історика, археографа, археолога, професора історії Київського університету ввійшли мемуари XVI століття: «Про звичаї татар, литовців і москвитян» (1550) Михайла Литвина; «Опис Польського королівства і порубіжних з ним країн» (1573) Блеза де Віженера; «Опис війни Івонії, господаря волоського»...
 • №7
 • 12,39 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Перекладено за виданням: Мемуары, относящиеся к истории южной Руси. — Вып. II (первая полов. XVII ст.) (Ф.Евлашевский, Я.Собеский, походы 1625 и 1628 гг., С.Окольский, Г.Боплан, освобождение невольников, Б.Машкевич)/ Подред. В.Антоновича. — К.: 1896. — 439 с. До другого випуску книги за редакціею В.Б. Антоновича (1834— 1908) — історика, археографа, професора історії Київського...
 • №8
 • 6,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядк., передм., примітки О. Василюк. — К., 1995. — 108 с. — (Пам’ятки історичної думки України). — ISBN 5-7702-0571-7. "Курс лекцій з джерелознавства" проф. В. Б. Антоновича — перша узагальнююча праця з джерелознавства історії України. Вона складається з п’яти основних розділів, у яких розглядаються: джерела західно-руської історії, козацькі літописи, офіційні документи,...
 • №9
 • 3,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ред. Микола Ковальський. — Острог; Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, Національний університет «Острозька академія», 2003. — 382 с. — ISBN 966-7631-73-7. До книги увійшли лекції з джерелознавства видатного українського історика Володимира Боніфатійовича Антоновича, прочитані ним у Київському університеті Св. Володимира у 1879—1881 та 1886 роках. Науковий коментар,...
 • №10
 • 10,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ред. Микола Ковальський. — Острог; Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, Національний університет «Острозька академія», 2003. — 382 с. — ISBN 966-7631-73-7. До книги увійшли лекції з джерелознавства видатного українського історика Володимира Боніфатійовича Антоновича, прочитані ним у Київському університеті Св. Володимира у 1879—1881 та 1886 роках. Науковий коментар,...
 • №11
 • 8,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Ніка-Центр, 2012. - 440 с. Однією з найперспективніших, активно затребуваних і популярних галузей сучасного соціокультурного знання є студії з дослідження пам'яті - соціальної та національної, історичної та культурної, колективної, сімейної, індивідуальної тощо. Саме дослідженню культурної пам'яті й присвячена одна з найцікавіших робіт знаної німецької дослідниці Аляйди...
 • №12
 • 13,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ред. Л. Винар. — Острог: Українське Історичне Товариство, 2004. — 385 с. — (Історичні джерела. Т. 1). — ISBN 966-02-3387-6. До першого випуску серії включено переважну більшість відомих сьогодні джерел описово-статистичного характеру, які стосуються Острога та Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII ст. (1542–1654 рр.). Вони містять різноманітний матеріал, який...
 • №13
 • 4,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ред. Л. Винар. — Острог: Українське Історичне Товариство, 2004. — 385 с. — (Історичні джерела. Т. 1). — ISBN 966-02-3387-6. До першого випуску серії включено переважну більшість відомих сьогодні джерел описово-статистичного характеру, які стосуються Острога та Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII ст. (1542–1654 рр.). Вони містять різноманітний матеріал, який...
 • №14
 • 11,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2009. — 270 с. — ISBN 978-966-2254-14-3. Публікація включає текст інвентаря Базалійської, Красилівської, Шульжинської та Старокостянтинівської волостей, які входили до володінь князя Януша Острозького і складали частину створеної ним Острозької ординації. До публікації вміщено також дослідження з історії краю....
 • №15
 • 9,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2009. — 270 с. — ISBN 978-966-2254-14-3. Публікація включає текст інвентаря Базалійської, Красилівської, Шульжинської та Старокостянтинівської волостей, які входили до володінь князя Януша Острозького і складали частину створеної ним Острозької ординації. До публікації вміщено також дослідження з історії краю....
 • №16
 • 8,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Критика, 2005. — 528 с. — ISBN 966-7679-67-5. До антології «Простір свободи: Україна на шпальтах паризької “Культури”» ввійшли тематично пов’язані з Україною статті, в різний час надруковані на сторінках легендарного польського еміграційного часопису «Культура» (1947—2000), який великою мірою прислужився утвердженню інтелектуальної та моральної атмосфери, що в ній...
 • №17
 • 10,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ—Хмельницький: ПП Поліграфіст-2, 2015. — 440 с. — ISBN 978-966-1502-77-1. У збірнику вперше повноцінно представлено документи, що розкривають історію створення та діяльності Кам’янець-Подільського партизанського з’єднання ім. Ф. М. Михайлова у роки Другої світової війни. Для науковців, вчителів, студентів, краєзнавців, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.
 • №18
 • 5,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kиїв: Вища школа, 2011. — 336 с. ISBN 978-966-642-431-3 Досліджено життя і творчість видатного українського історика, ключової постаті національно-визвольного руху України 70—80-х років XIX ст. В. Антоновича з метою з’ясування його внеску в пізнання української ментальності. У праці філософа про історика сама історія розкриває секрети ментальності українців. Поєднуючи...
 • №19
 • 8,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Науково-популярне видання / В. Д. Білодід; за ред. Н. П. Поліщук. - Київ : Вища школа, 2011. - 335 с. Опис: Досліджено життя і творчість видатного українського історика, ключової постаті національно-визвольного руху України 70 – 80-х років XIX ст. В. Антоновича з метою з‘ясування його внеску в пізнання української ментальності. У праці філософа про історика сама історія...
 • №20
 • 3,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник дає змогу ознайомитись з основними аспектами теми та перевірити свої знання за допомогою тестових завдань. Призначений для студентів всіх спеціальностей, різних форм навчання.
 • №21
 • 34,73 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Миколаїв: УДМТУ, 2002. - 24 с. Посібник дає змогу ознайомитись з основними аспектами теми та перевірити свої знання за допомогою тестових завдань. Призначений для студентів всіх спеціальностей, різних форм навчання.
 • №22
 • 382,71 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Учебное пособие. - Николаев: УГМТУ, 2002. Пособие дает возможность ознакомиться с основными аспектами темы и проверить свои знания с помощью тестовых заданий. Предназначено для студентов всех специальностей, разных форм обучения. Историография истории Украины: от древних времен до середины XIX века. Историография истории Украины второй половины XIX века - начала XX века....
 • №23
 • 25,48 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. — 304 + 16 (ілюстративний блок) с. В монографії представлений аналіз списків та редакцій пам'яток козацького історіописання XVIII cm. - літописів Граб'янки, Самовидця, «Короткого опису Малоросії» і творів, що постали на їх основі — родинних, регіональних історичних хронік, реєстрів подій минулого тощо. В умовах відсутності...
 • №24
 • 8,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Сага, 2012. — 234 с. — пер. с 3-го укр. изд. Учебно-методическое пособие посвящено главным проблемам теории и методики источниковедения истории Украины. Приведён также обзор развития научных знаний об исторических источниках. Пособие рассчитано на преподавателей и студентов по специальности «история», на всех, кто интересуется источниками по истории Украины и...
 • №25
 • 3,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. — 588 с. Монография посвящена анализу влияния позитивизма на развитие исторической мысли на Украине (60-е гг. XIX – 20-е гг. XX вв.). Рассматривается сущность и роль позитивистского историописания как главного историографического явления исследуемого времени. Впервые осуществлён системный анализ этой проблемы в историографическом и...
 • №26
 • 4,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: ХНУ імені В. Каразіна, 2013. — 561 с. Вступ Рецепція позитивізму в історичній науці в Україні Теоретико-методологічні засади позитивістської історіографії в Україні 1860-1920 Особливості інтерпретації історичного процесу Висновки Список джерел та літератури Іменний покажчик
 • №27
 • 17,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. — 2008. — № 1. — C. 88-112. У роботі висвітлюється життєвий і творчий шлях академіка Д. І. Багалія - видатного українського історика, історіографа, джерелознавця, музейного, архівного та громадського діяча. Показаний його внесок у розбудову вищої освіти, наукових інституцій, архівної та музейної справи, уточнюються деякі факти життя вченого.
 • №28
 • 89,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
Запоріжжя, 2009. — 434 с. — (Джерела з історії Південної України. Т. 10). ISBN 978-966-02-4988-2. Десятим томом розпочинається публікація Описів Степової України останньої чверті XVIII — початку XIX століття. В томі опубліковано Опис Катеринославського намісника з Топографічного опису Російської імперії 1784 року; опис до атласу Катеринославського намісництва 1787 року, який...
 • №29
 • 13,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Запоріжжя, 2009. — 434 с. — (Джерела з історії Південної України. Т. 10). ISBN 978-966-02-4988-2. Десятим томом розпочинається публікація Описів Степової України останньої чверті XVIII — початку XIX століття. В томі опубліковано Опис Катеринославського намісника з Топографічного опису Російської імперії 1784 року; опис до атласу Катеринославського намісництва 1787 року, який...
 • №30
 • 19,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п‐в, установ і орг.; Ред., упоряд. бібліографії та авт. післямови А. В. Подкур. — Чернігів : Черніг. обереги, 2005. — 56, [1] с. Видання містить навчально‐методичні рекомендації для вивчення джерел з історії державного управління та місцевого...
 • №31
 • 1,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Повна назва: Запорізький архів. Студії з історії євреїв Запорізького краю (XIX – І половина XX ст.): Збірник документів і матеріалів / Упоряд.: В. О. Бондар, О. Г. Величко, І. В. Козлова. Державний архів Запорізької області; Запорізький національний університет; Запорізьке міське відділення товариства «Україна-Ізраїль». – Запоріжжя, 2010. – 318 с. Анотація:...
 • №32
 • 1,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний збірник. — Вип. 11. — 2008. — с. 337 - 351. У статті проаналізовано праці сучасних дослідників з ключових проблем аграрної історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст., які розміщені на сторінках «Українського історичного журналу». Виділяється коло основних концептуальних підходів, що ними досліджуються.
 • №33
 • 398,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Феникс, 2007. - 400 с. ISBN 978-966-651-473-1 Монография представляет собой систематическое исследование историориографии проблем происхождения и расселения индоевропейских племен, образования древнеславянской этноязыковой общности и формирования восточнославянских народов, прежде всего становления украинского народа, в украинской историографии последних двух веков: от...
 • №34
 • 4,59 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Пер. з фр., приміт. та передм. В. Косика. — Львів: НВП «Мета», 1998. — 182 с. + 9 карт. — ISВN 7279-04-09. «Опис України» – відомий твір французького інженера-картографа XVII ст. Ґійома Ле Вассера де Боплана, в якому описані життя та звичаї мешканців України, її фауна та флора того часу. Зміст: Передмова Янові Казимирові – Посвята королеві Попередження читачам Видавець...
 • №35
 • 36,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. з фр., приміт. та передм. В. Косика. — Львів: НВП «Мета», 1998. — 182 с. + 9 карт. — ISВN 7279-04-09. «Опис України» – відомий твір французького інженера-картографа XVII ст. Ґійома Ле Вассера де Боплана, в якому описані життя та звичаї мешканців України, її фауна та флора того часу. Зміст: Передмова Янові Казимирові – Посвята королеві Попередження читачам Видавець...
 • №36
 • 41,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наук. думка; Кембрідж (Мас. ): Укр. наук. ін-т, 1990. 256 с.: іл. Зміст. Опис України. Ремесла, якими займаються козаки. Які повинності селян щодо панів. Про Крим, або край Татарії. Кримські татари. Про козаків. Як дівчата залицяються до парубків. Як селянин може одружитись з панночкою. Як відбувається весілля. Козацька медицина. Про фауну України. Про клімат...
 • №37
 • 339,54 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Г. Л. де Боплан. Опис України. Пер. з фр. Я.І.Кравця, З.П.Борисюк. Київ, 1990. Послання. До читачів. Читачеві від книговидавця. Опис України і річки Борисфен, званої в просторіччі Ніпром, або Дніпром, від Києва до. моря, в яке вона впадає. Ремесла, якими займаються козаки. Руська шляхта. Які повинності селян щодо панів. Про Крим, або край Татарії. Кримські татари. Про...
 • №38
 • 1006,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Типографія Карла Крайя, 1832. — 201 с. Описание Украины (первой половины XVII в.) или областей Польского королевства, лежащих между пределами Московского государства и Трансильвании с приложением сведений о правах, обычаях и военном искусстве украинцев. Первое издание книги вышло в 1650 году. О популярности произведения может свидетельствовать его переиздание в 1660 году....
 • №39
 • 3,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. с фр. З. П. Борисюк; ред. перевода А. Л. Хорошкевич, Е. Н. Ющенко. – М.: Древлехранилище, 2004. – 300 л. ISBN 5-93646-048-7 «Описание Украины» французского воина, инженера, математика, картографа Гийома Левассера де Боплана, в 20-е – 70-е годы XVII в. служившего двум королям – французскому и польскому, содержит всестороннюю характеристику экономики, быта и нравов...
 • №40
 • 13,86 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
СПб.: Типографія Карла Крайя, 1832. - 203 с., Дореволюц. рус. язык и шрифт. В книге, предлагаемой в раздаче, содержится описание Украины в один из знаменательных периодов ее истории в середине XVII века. Украина показана как область Польского королевства, лежащая между землями
 • №41
 • 21,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. с фр. З. П. Борисюк; ред. перевода А. Л. Хорошкевич, Е. Н. Ющенко. — М.: Древлехранилище, 2004. — 300 с. — ISBN 5-93646-048-7. «Описание Украины» французского воина, инженера, математика, картографа Гийома Левассера де Боплана, в 20-е – 70-е годы XVII в. служившего двум королям – французскому и польскому, содержит всестороннюю характеристику экономики, быта и нравов...
 • №42
 • 64,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Типографія Карла Крайя, 1832. - 203 с. Дореволюц. рус. язык и шрифт. Описание Украины (первой половины XVII в.) или областей Польского королевства, лежащих между пределами Московского государства и Трансильвании с приложением сведений о правах, обычаях и военном искусстве украинцев. Первое издание книги вышло в 1650 году. О популярности произведения может...
 • №43
 • 124,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Санкт-Петербург: Алетейя, 2012. — 456 с. — ISBN: 9785914196247 Текстовый слой, оглавление. Очерки посвящены анализу стереотипных представлений об Украине и украинцах в русской культуре и общественном сознании в XVII—XX вв., которые рассматриваются в историческом, лингвистическом, культурологическом и литературоведческом аспектах. Содержание: Слово от редактора...
 • №44
 • 10,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Санкт-Петербург: Алетейя, 2012. — 456 с. ISBN 978-5-91419-624-7 Очерки посвящены анализу стереотипных представлений об Украине и украинцах в русской культуре и общественном сознании в XVII—XX вв., которые рассматриваются в историческом, лингвистическом, культурологическом и литературоведческом аспектах. Содержание: Слово от редактора Хорошкевич А.Л. В лабиринте...
 • №45
 • 4,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Перевод Борового С.Я. — М., Иерусалим: Гешарим, 1997. — 287 c., ил. — (Памятники еврейской исторической мысли). Основной корпус книги содержит наиболее яркие свидетельства современников и очевидцев «хмельничины» — страшного разгрома большей части еврейских общин Восточной Европы в 1648–1649 гг. Хроники Натана Ганновера «Пучина бездонная», Мейера из Щебржешина «Тяготы времен» и...
 • №46
 • 1,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Перевод Борового С.Я. — М., Иерусалим: Гешарим, 1997. — 287 c., ил. — (Памятники еврейской исторической мысли). Основной корпус книги содержит наиболее яркие свидетельства современников и очевидцев «хмельничины» — страшного разгрома большей части еврейских общин Восточной Европы в 1648–1649 гг. Хроники Натана Ганновера «Пучина бездонная», Мейера из Щебржешина «Тяготы времен» и...
 • №47
 • 1,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Исследование, перевод и комментарии С. Я. Борового. Иерусалим, 1997. Перед читателем - еврейские хроники 17 века, собранные, переведенные и прокомментированные еще в сер. 1930-х годов историком С. Я. Боровым. В настоящей книге даны переводы трех наиболее крупных еврейских хроник Украины 17 века. В издание 1997 года включены именной и географический указатели, развернутая...
 • №48
 • 3,36 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Москва; Иерусалим: Гешарим, 1997. — 288 с. — ISBN 5-88711-015-5. Основной корпус книги содержит наиболее яркие свидетельства современников и очевидцев «хмельничины» — страшного разгрома большей части еврейских общин Восточной Европы в 1648—1649 гг. Хроники Натана Ганновера «Пучина бездонная», Мейера из Щебржешина «Тяготы времен» и Саббатая Гакогена «Послание» были уже через...
 • №49
 • 42,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підготовка до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука, Дмитра Вирського (латиномовні документи). — Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. — 154 с. ISBN 978-966-02-7273-6 У книзі досліджується комплекс документів «Акти Волинського воєводства» із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві, матеріали якого хронологічно охоплюють період із 1492...
 • №50
 • 1,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: StreamArLine, 2019. — 516 с. — («З Ґалаґанівського архіву»). — ISBN 978-617-7786-01-5. Видання є продовженням проекту публікації документів з архіву родини Ґалаґанів – однієї з найпомітніших серед української еліти XVIII—XIX ст. Книга містить тревелоги (описи мандрів) — щоденники та листи, написані під час подорожей Ґалаґанів до Західної Європи у 40 х — 60 х рр. XIX ст....
 • №51
 • 16,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вид-во ФОП Антоненко Л.І. «Streamline», 2017. — 136 с. — (З «Ґалаґанівського архіву»). — ISBN 978-966-97457-4-3. У публікації репрезентовано комплекс листів з багаторічного листування Григорія Ґалаґана (1819—1888), одного з найпомітніших представників дворянства Лівобережної України XIX ст., великого землевласника, громадсько-політичного та культурно-освітнього діяча, з...
 • №52
 • 3,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
За ред. В. А. Смолія. – К., 2014. – Ч. 1. – 587 с.; Ч. 2. – 650 с. // Український археографічний щорічник: Нова серія. – Київ, 2016. – Т. 22/23, вип. 19/20. – С. 546–551. Текст ученого – своєрідний код його мислення. Він несе багату інформацію, дає змогу простежити й осягнути світосприйняття автора, відобразити впливи часу, соціуму, суспільно-політичних трансформацій. Науковий...
 • №53
 • 198,27 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ-Львів: НТШ, 2006. — 800 с. — (Універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломатарію). ISBN 966-02-3872-Х. Пропонована увазі читачів публікація включає універсали, накази та інструкції Івана Мазепи, які не потрапили до першої частини наказових документів цього гетьмана, виданої у 2002 році. У першому додатку книги містяться наказові документи українських...
 • №54
 • 36,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ-Львів: НТШ, 2004. — 1088 с. — (Універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломатарію). ISBN 966-02-3091-5. Пропонована увазі читачів збірка включає всі, які вдалося виявити в архівах України, Російської Федерації і Польщі, універсали, накази, угоди українських гетьманів, зокрема: Івана Виговського (1657—1659), Юрія Хмельницького (1660—1662, 1677—1681),...
 • №55
 • 61,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Івано-Франківськ: Плай, 2003. — 278 с. — ISBN 966-640-123-1. У монографічному дослідженні вперше в українській історіографії цілісно висвітлюється комплекс джерел до вивчення державного будівництва в Західно-Українській Народній Республіці. Автором запропонована класифікація джерел, здійснено нове прочитання вже відомих та введено в науковий обіг документи і матеріали, які раніше...
 • №56
 • 3,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Центр пам’яткознавства НАН України і УТОШК. — К., 2010. — 195 с. У монографії на основі значного архівного матеріалу та наукової літератури реконструюється життєвий шлях відомого українського історика Костя Тодосьовича Штеппи. Його біографія та наукова діяльність як в Україні, так і на'еміграції подається на широкому тлі історичних подій, свідком і учасником яких був учений....
 • №57
 • 4,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 306 с. ISBN 978-966-02-5659-0 У монографії висвітлюються проблеми концептуалізації міської історії як наукового напряму, порушується широкий комплекс теоретико-методологічних проблем сучасного містознавства – від визначення поняття «місто» і критеріїв типологізації міст до простеження еволюції міської традиції на вітчизняних...
 • №58
 • 991,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 1997. — 44 с. ISBN 5-7703-1198-9 На основі маловідомих джерел досліджується діяльність наукових товариств у Києві XIX ст. та становлення історико- регіональної школи в українознавстві.
 • №59
 • 1,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 1997. — 44 с. ISBN 5-7703-1198-9 На основі маловідомих джерел досліджується діяльність наукових товариств у Києві XIX ст. та становлення історико- регіональної школи в українознавстві.
 • №60
 • 2,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
(Коллектив авторов.) Iн-т історii Украіни НАНУ та iН. Киів; Чернігів: РВК "Деснянська правда", 2007. 254 с. На укр. и рус. языках. Содержание: открытие конференции; проблемы Киевской Руси в современной историографии; проблемы российско-украинских отношений середины XVII - середины XVIII в.; Украина в составе Российской империи; революция 1917 г. - проблемы интерпретации;...
 • №61
 • 2,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Ніка-Центр, 2011. — 296 с. — (Серія «Ідеї та Історії»; Вип. 7). ISBN 978-966-521-602-5 Монографія сучасного польського історика, керівника закладу методології історії та історії історіографії Університету імені Адама Міцкевича в Познані професора Войцеха Вжосека є синтезом двох книг, виданих мовою оригіналу впродовж останніх років. Автор обґрунтовує конструктивістський...
 • №62
 • 7,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автореферат диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Специальность: 07. 00. 09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования. Москва – 2009
 • №63
 • 319,68 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. — 300 с. — ISBN 978-966-02-8027-4. У книзі представлені найбільш значущі пам’ятки річпосполитської історіографії ХVI — першої половини XVII ст., присвячені темі війн на татарському прикордонні України. Зокрема, йдеться про тексти щодо зимової битви під Ольшаницею 1527 р., «жалісну історію» про успішний татарський набіг 1575 р.,...
 • №64
 • 2,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — 111 с. ISBN 966-02-3809-6 Видання присвячене характеристикам українського козацтва, створеним істориками Речі Посполитої останньої третини XVI — середини XVII ст. (з часів першого безкоролів’я 1572—1575 pp. до Переяславської ради 1654 p.). Добірку склали фрагменти з праць Я.А.Красіньського, С.Оржельського, Р.Гейденстейна,...
 • №65
 • 4,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — 111 с. ISBN 966-02-3809-6 Видання присвячене характеристикам українського козацтва, створеним істориками Речі Посполитої останньої третини XVI — середини XVII ст. (з часів першого безкоролів’я 1572—1575 pp. до Переяславської ради 1654 p.). Добірку склали фрагменти з праць Я.А.Красіньського, С.Оржельського, Р.Гейденстейна,...
 • №66
 • 3,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – У 2-х ч. – Ч.1. – 502 с. Видання присвячене трактуванням України та специфічно українських сюжетів у історіографії Речі Посполитої ХVI – середини. XVII ст. У центрі уваги дослідження еволюція річпосполитської україніки, генеалогія ідей та концептів, а також реальні можливості їх поширення. Аналізуються малознані українському...
 • №67
 • 4,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАНУ, 2008. — 466 с. Видання присвячене трактуванням України та специфічно українських сюжетів у історіографії Речі Посполитої XVI - середини XVII ст. У центрі уваги дослідження еволюція річпосполитської україніки, генеалогія ідей та концептів, а також реальні можливості їх поширення. Аналізуються малознані українському науковому загалу праці (та їх...
 • №68
 • 1,08 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. — 296 с. ISBN 978-966-02-6888-3 У нарисі представлений найбільш «знаковий» за впливом на вітчизняний історіографічний процес відрізок історіографії 1-ї Речі Посполитої (1505—1795) – період з кінця ХV ст. (від початків політичного руху, який привів до Радомської конституції 1505 р.) по 1659 р. (коли значна частина України...
 • №69
 • 2,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Інститут історії України НАН України, 2011, 108 с. Опрацювали Д.Вирський і Р.Москаленко. Видання джерела з історії козацької України першої третини XVIII ст. Містить дані про соціальну структуру та особистий склад козаків, міщан та цехових ремісників Миргородського полку. Для істориків, філологів, краєзнавців та всіх хто цікавиться історією України та козацтва.
 • №70
 • 1,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. — 518 с. — ISBN 978-966-02-7554-6. Монографію присвячено дослідженню ранніх київських літописів і давньоруських хронографічних творів. Розглядаються, зокрема, Повість временних літ, Київський літописний звід початку ХІІІ ст., Новгородський перший літопис молодшої редакції (точніше, київська складова цього зводу), а також...
 • №71
 • 3,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 1891. — 44 с. При своем назначении на должность Малороссийского губернатора гр. П.А. Румянцев принял должность взамен упраздненной гетманской власти. В силу этого перед ним стояла сложная задача ломки старых гетманских учреждений и порядков. Чтобы успешно достигнуть своей цели, П.А. Румянцев воспользовался мероприятиями Екатерины II по созыву комиссии для составления...
 • №72
 • 72,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. – Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2006. – 336 с. У монографії досліджено та описано соціально-політичні та соціокультурні умови функціонування історичної науки, вдосконалення її науково-організаційної структури, оновлення теоретико-методологічного інструментарію в умовах мультипарадигмальності, плюралізму ідей та альтернативності концепцій.Творче засвоєння уроків нелегкого...
 • №73
 • 1,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: «Миссіонер», 1998. - 446 с. ISBN: 966-02-0088-9. Задача данного издания - осуществить сплошную публикацию материалов, содержащих сведения по истории Украины из архивов ведомства иностранных дел и военного ведомства России, сосредоточенных в одном архивохранилище - Российском Государственном Архиве Древних Актов (РГАДА). Из фондов, которые происходят из архива...
 • №74
 • 7,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядн.: Л. Войтович, Л. Заборовський, Я. Ісаєвич, Ф. Сисин, А. Турилов, Б. Флоря. Вступ: Я. Ісаєвич, Ф. Сисин, Б. Флоря. Канадський інститут українських студій. Центр українських історичних досліджень ім. Петра Яцика; НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; РАН. Інститут слов’янознавства і балканістики. – Львів, 1988. – 444 с. Анотація: Документи російських...
 • №75
 • 4,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекций. Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету, 2003.— 336 с. — ISBN: 966-551-109-2. Язык: Украинский Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста Викладені найважливіші теоретико-методологічні проблеми вітчизняного джерелознавства та проведено аналіз найбільш значних комплексів писемних джерел з історії України від найдавніших...
 • №76
 • 18,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекцій. — Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. — 336 с. — ISBN 966-551-109-2. Викладені найважливіші теоретико-методологічні проблеми вітчизняного джерелознавства та проведено аналіз найбільш значних комплексів писемних джерел 3 історії Укршни від найдавніших часів до кінця хх ст. Окреслено головні методи та технічні прийоми, які використовуються для аналізу кожною з видів...
 • №77
 • 28,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Фенікс, 2014. — 776 с. — (Серія документальних джерел). — ISBN 978-966-136-220-7; ISBN 978-966-136-221-4 (вип. 1). Даний документальний збірник підготовлено на підставі фронтального вивчення документального джерела масового характеру, яким є актові книги ґродських і земських судів XVI ст., що зберігаються в ЦДІАК України, м. Київ. За змістом документи збірника розкривають як...
 • №78
 • 107,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Фенікс, 2014. — 776. — (Серія документальних джерел). ISBN 978-966-136-220-7. ISBN 978-966-136-221-4 (вип. 1). Даний документальний збірник підготовлено на підставі фронтального вивчення документального джерела масового характеру, яким є актові книги ґродських і земських судів XVI ст., що зберігаються в ЦДІАК України, м. Київ. За змістом документи збірника розкривають як...
 • №79
 • 26,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сост. П. П. Гудзенко, М. К. Козыренко и др. - М.: Из-во АН СССР, 1953. – 558 с. Сборник документов и материалов 1620-1654 гг., посвященных освободительной войне Б. Хмельницкого и Переяславской раде. Сборник документов состоит из трех томов, в которые включено 747 документов; более половины из них публикуются впервые. Документы в томах расположены в хронологическом порядке. Если...
 • №80
 • 46,88 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Сост. Н. М. Апанович, Е. И. Луговая и др. - М.: Из-во АН СССР, 1953. – 586+32 с. Сборник документов и материалов 1620-1654 гг., посвященных освободительной войне Б. Хмельницкого и Переяславской раде. Сборник документов состоит из трех томов, в которые включено 747 документов; более половины из них публикуются впервые. Документы в томах расположены в хронологическом порядке....
 • №81
 • 68,88 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Науковий редактор перекладу й автор коментарів: Наталя Яковенко. — K.: Дух і літера, 2010. — 180 с. — ISBN 978-966-378-154-9. Праця Натана Гановера — одна з найвідоміших єврейських хронік, присвячених подіям 1648—1649 рр. в Україні. Оповідь про розгром єврейських громад поєднана з особистими спогадами та враженнями автора, доповнена свідченнями очевидців. В традиціях єврейської...
 • №82
 • 6,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Науковий редактор перекладу й автор коментарів: Наталя Яковенко. — K.: Дух і літера, 2010. — 180 с. — ISBN 978-966-378-154-9. Праця Натана Гановера — одна з найвідоміших єврейських хронік, присвячених подіям 1648—1649 рр. в Україні. Оповідь про розгром єврейських громад поєднана з особистими спогадами та враженнями автора, доповнена свідченнями очевидців. В традиціях єврейської...
 • №83
 • 14,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів, 1994. — 154 с. — (Львівські історичні праці. Джерела, вип. 1). ISBN 5-7702-0623-3 Гарасимчук Василь (1880—1944) — відомий український історик та педагог. Родом із села Ільківці Сокальського р-ну на Львівщині. 1900—1904 рр. — студент філософського факультету Львівського університету, де був активним слухачем історичного семінару проф. М. Грушевського. Повернувшись зі...
 • №84
 • 5,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: друкарня Каткова і Т-ва., 1857. — 380 с. Куций М. - псевдоніми Миколи Гатцука (Гаццук), українського фольклориста, мовознавця і письменника другої половини XIX ст. Окрім етнографічної цінності видання є пам’яткою правописної культури. У книзі автор зробив спробу упорядкувати український правопис на основі гражданського алфавіту. З метою відображення різноманітних...
 • №85
 • 5,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва : Типография Каткова и Ко., 1857. — 371 с. Окрім етнографічної цінності видання є пам’яткою правописної культури. У книзі автор зробив спробу упорядкувати український правопис на основі гражданського алфавіту. З метою відображення різноманітних фонетичних нюансів української мови М. Гатцук використовував діакритичні знаки. Через обтяженість останніми правопис М. Гатцука не...
 • №86
 • 88,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: університетська друкарня, 1861. — 125 с. Микола Гатцук (Гаццук) [?-?], український фольклорист, мовознавець і письменник другої половини XIX ст., написав один із перших українських букварів — «Українська абетка», де серед інших матеріалів уміщено українські думи про Хвеська Ганжу Андибера, про смерть козака-бандуриста, про бідну вдову, про сестру та брата, українські...
 • №87
 • 1,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Видавництво: КМА, 2007. - 1006 с. "Хроніка європейської Сарматії" О. Гваньїні - важливе історичне джерело та пам'ятка європейської історіографії XVI-XVII ст. Написана легко, доступно й цікаво, "Хроніка." стала неоціненним посібником для вивчення історії та географії народів і країн Центрально-Східної Європи, а також їхніх сусідів. Цей твір мав надзвичайно велику популярність у...
 • №88
 • 83,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядкування та переклад з польської о. Юрія Мицика. – Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007 – 1006 с. ISBN 966-518-389-3 «Хроніка європейської Сарматії» О. Гваньїні – важливе історичне джерело та пам’ятка європейської історіографії XVI–XVII ст. Написана легко, доступно й цікаво, «Хроніка.» стала неоціненним посібником для вивчення історії та географії...
 • №89
 • 50,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Донецьк: ДонНУ, 2014. — 90 с. — ISBN 978-966-639-656-6. У виданні подано нарис історії кафедри історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії, нариси персоналій викладачів, бібліографія їхніх праць, перелік захищених по кафедрі дисертацій. Для науковців, викладачів, студентів.
 • №90
 • 3,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киевский национальный университет. Киев, 2012. 5 с. Окреслено перебіг "гендерного звороту", основні методологічні засади сучасної гендерної історіографії та їх еволюцію, перспективи гендерного підходу.
 • №91
 • 17,75 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1931. — 436 + VI с. Так звана "Коденська книга", що її текст становить зміст другого тому "Українського Архіву", є збірка судових справ польського військового суду партій Української й Подільської найбільше за роки 1771—1772, а поміж них встановлено кілька справ, здебільшого при кінці книги, за роки 1769, 1770 та 1773. Ця книга відома,...
 • №92
 • 56,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1931. — 436 + VI с. Так звана "Коденська книга", що її текст становить зміст другого тому "Українського Архіву", є збірка судових справ польського військового суду партій Української й Подільської найбільше за роки 1771—1772, а поміж них встановлено кілька справ, здебільшого при кінці книги, за роки 1769, 1770 та 1773. Ця книга відома,...
 • №93
 • 8,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Довіра, 1992. - 75 с. Геродот Галікарнаський (грец. Ἡρόδοτος), (між 490 і 480 до н. е. — бл.425 до н. е.) — давньогрецький історик, названий Цицероном «батьком історії». Один з перших географів і вчених-мандрівників. На підставі побаченого на власні очі і почутих розповідей створив перший загальний опис відомого тоді світу. Автор «Історії» в дев'яти книгах, присвячених...
 • №94
 • 2,68 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ, 1998. — 696 с. — (Джерела з історії українського козацтва). ISBN 966-02-0104-4. ISBN 966-02-0105-2 (т.1) До першого тому документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі ввійшли 1-8 справи, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ, у фонді 229. Частина документів пов’язана з переходом Війська під протекторат Росії у 1734 році. Великий...
 • №95
 • 44,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2000. — 749 с. — (Джерела з історії українського козацтва). ISBN 966-02-0104-4. ISBN 966-02-1679-3. До другого тому серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі включено справи 9-15 фонду 229, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Ці документи висвітлюють відносини Запоріжжя з Кримським ханством, Військом...
 • №96
 • 32,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2003. — 952 с. — (Джерела з історії українського козацтва). ISBN 966-02-0104-4. ISBN 966-02-3419-8. У третьому томі серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорізької Січі опубліковано документи справ 16-20 фонду 229, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Ці документи стосуються, головним чином, взаємин Запоріжжя з...
 • №97
 • 40,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2006. — 887 с. — (Джерела з історії українського козацтва). ISBN 966-02-0104-4. ISBN 966-02-4004-X. У четвертому томі серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорізької Січі опубліковано документи справ 21-27 фонду 229, що зберігається в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Ці документи стосуються, головним чином, розвідувальної...
 • №98
 • 7,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2008. — 527 с. — (Джерела з історії українського козацтва). ISBN 966-02-0104-4. ISBN 966-02-4004-X. У п’ятому томі серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорізької Січі опубліковано документи справи 28 фонду 229, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ, а саме: реєстр козаків 38 куренів Війська Запорізького Низового...
 • №99
 • 5,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1994. — 232 с. ISBN 5-12-002674-5. Опис фонду Архіву Коша Нової Запорізької Січі, який зберігається в ЦДІАК України (ф. 229), представляє регести 368 справ. Детальна анотація кожної справи висвітлює всі сторони життя Січі 1713—1776 рр., дає змогу вільно орієнтуватися у змісті документів фонду. Опис є другим, виправленим і доповненим виданням...
 • №100
 • 19,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Довідник. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. — 68 с. Довідник містить данні про істориків-медієвістів сучасної України: зібрана інформація про дисертації і монографії, в яких вивчається історія середніх віків, визначені наукові інтереси вчених. У вступній статті висвітлені головні тенденції розвитку української...
 • №101
 • 15,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Запоріжжя: Тандем-У, 2008. — 84 с. — (Старожитності Південної України. Вип. 20). ISBN 978-966-7482-91-6 Науковому загалу представлено систематизований документальний комплекс звітної документації азовського губернатора В. О. Черткова генерал-губернатору Г. О. Потьомкіну стосовно кораблів, які прибули з іноземними товарами до азовських портів Керчі та Таганрогу в період з 1777...
 • №102
 • 1017,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. К.: Логос, 2011. – 220 с. (укр. мовою). В монографії на основі широкого кола історіографічних джерел здійснено комплексний аналіз становлення та загальних тенденцій використання цивілізаційного підходу в сучасній українській історіографії за період 1991 – 2009 рр. Особливу увагу приділено систематизації провідних ліній інтерпретації соціокультурної ідентичності...
 • №103
 • 1,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дніпро; Переяслав-Хмельницький: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», 2017. — 258 с. — (Українська бібліотека Голокосту). — ISBN 978-966-383-952-3. У монографії зроблено спробу проаналізувати досягнення українських істориків у сфері вивчення історії Голокосту. Автор зупиняється на оцінці досягнень дослідників, які вивчали нацистський геноцид євреїв на теренах...
 • №104
 • 1,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ювілейний Збірник на пошану Академіка Дмитра Йвановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ядесятих роковин наукової діяльности. — К.: З друкарні Української Академії Наук, 1927. — Т. І. — С. 165-178. Автор, подавши огляд основних збірників, виданих Д.І. Багалієм, відзначає високий рівень археографічного опрацювання матеріалу і доходить висновку, що Д.І. Багалій є не...
 • №105
 • 3,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Рух, 1923. — 25 с. Зовнішня і внутрішня критика новознайденого джерела із історії України XVIII ст.
 • №106
 • 612,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Рух, 1923. — 24 с. На весні 1923 року серед инших паперів, що переховуються нині в рукописному відділі Харківської центральної наукової книгозбірні (бувш. університ.), який я переглядав згідно завданню, поставленому мені, яко аспіранту, керовником Харк. наук.-досліди, катедри історіі Вкраіни Д. І. Багалієм, я натрапив на новий список хроніки „Краткое Описание Малороссии"....
 • №107
 • 1,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник документів. Упоряд., автор передмови та комент. В. Й. Горобець; відп. ред. Л. А. Дубровіна. — Київ: Наукова думка, 1993. — 392 с.: іл. — (Пам'ятки політично-правової культури України). ISBN 5-12-003205-2. Видання містить тексти офіційно-службових документів, більшість з яких була створена в центральних установах, полкових та сотенних канцеляріях Гетьманщини. У вступі...
 • №108
 • 58,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. з давньоукр., післям. та прим. П. Білоуса; передм. О. Субтельного; за ред. М. Москаленка. – Київ: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2000. – 768 с. ISBN 966-500-062-4 Популярний у XVIII–XIX століттях твір Василя Григоровича-Барського (1701–1747) – цікавий і захоплюючий опис мандрівки суходолом і морями по багатьох країнах Середземномор'я. Свої подорожні нотатки...
 • №109
 • 18,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український історик. - 1991-1992. - №03-04 (110-111) — №01-04 (112-115) Гол. ред.: Любомир Винар; Ред. кол.: М. Антонович, Б. Винар, О. Домбровський, М. Ждан, I. Каменецький, Р. Климкевич, Т. Мацьків, Я. Пастернак, Н. Полонська-Василенко. Українське Історичне Товариство. – Нью-Йорк -Мюнхен. — С. 117-124. В статті йдеться мова про роздуми М. Грушевського над вивченням в різгі...
 • №110
 • 616,15 КБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Наукова Думка, 1965. — 827 с. Настоящий том является дополнительным томом к изданному в 1953 г. трехтомнику «Воссоединение Украины с Россией». В сборник включены документы, выявленные учеными Польской Народной Республики в государственных архивах Польши и переданные на Украину в дни празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией в фотокопиях. Документы дают...
 • №111
 • 76,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Наукова Думка, 1965. — 826 с. Настоящий том является дополнительным томом к изданному в 1953 г. трехтомнику «Воссоединение Украины с Россией». В сборник включены документы, выявленные учеными Польской Народной Республики в государственных архивах Польши и переданные на Украину в дни празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией в фотокопиях. Документы дают...
 • №112
 • 3,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Г. Киев, 1965. – 827с. Аннотация по изданию 1965 г. : Настоящий том является дополнительным томом к изданному в 1953 г. трехтомнику «Воссоединение Украины с Россией». В сборник включены документы, выявленные учеными Польской Народной Республики в государственных архивах Польши и переданные на Украину в дни празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией в фотокопиях....
 • №113
 • 30,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
УВС ім. Ю. Липи. - Київ, 2011 - с. 225. ISBN 978-966-1513-02-9 . В збірнику статей видатного історика і громадсько-політичного діяча, професора Тараса Гунчака досліджуються проблеми української революції та боротьби за незалежність у 1917-1921 рр., українського визвольного руху 1920-1950-х рр., українсько-єврейських та українсько-польських стосунків, аналізується фальшування...
 • №114
 • 11,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядники: Андрій Гречило, Мирон Капраль, Андрій Фелонюк. — Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2011. — 792 с. ISBN 978-966-441-269-5 Книга видатного українського історика Ярослава Дашкевича (1926—2010) містить статті, рецензії та інші праці з важливих ділянок української історичної науки: джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. Дослідження з цих галузей...
 • №115
 • 41,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядники: Андрій Гречило, Мирон Капраль, Андрій Фелонюк. — Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2011. — 792 с. — ISBN 978-966-441-269-5. Книга видатного українського історика Ярослава Дашкевича (1926—2010) містить статті, рецензії та інші праці з важливих ділянок української історичної науки: джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. Дослідження з цих галузей...
 • №116
 • 21,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. — 567 с. У монографії на широкому колі джерельних матеріалів, зокрема архівних, і фахової наукової літератури висвітлюються особливості тематики, хронології, жанрова й методологічна еволюція українських історико-літературних творів 30-80-х рр. XVIII ст. Автор дає детальний аналіз козацьких літописів як пам'яток історичної думки,...
 • №117
 • 8,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Історичні джерела та їх використання / Ред. кол.: І. Л. Бутич, І. П. Крип’якевич, Ф. П. Шевченко, А. М. Катренко (відп. секр). АН Української РСР. Інститут історії; Архівне управління при Раді міністрів Української РСР. – Вип. 3. – К.: Наукова думка, 1968. – С. 177-189. В статті розглядаються попередні історіографічні дослідження козацьких літописів та спроба історика в...
 • №118
 • 2,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Видана в збірнику Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Випуск Х. - С. 265-283. В даній статті аналізуються джерела "Історії Малої Росії" А.М. Бантиша-Каменського. Дослідник акцентує увагу на Українських історичних памятках XVIII ст, які були широко використані вченим поряд з архівними документами та іноземними творами, для реконструкції полдій української...
 • №119
 • 168,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дмитрієнко М., Ясь О. Часопис «Рід та Знамено» і його внесок у розвиток української еміграційної історіографії // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 1. – C. 32–37. Розглядаються журнал «Рід та Знамено», науково-дослідні практики його дописувачів, а також внесок в українську еміграційну історіографію другої половини 1940-х – початку 1950-х рр. Подано розпис змісту чотирьох чисел...
 • №120
 • 735,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ; Львів, 2004. — 850 с. — ISBN 966-02-32-32-2; ISBN 966-02-32-33-0 (Т. 1). Тематика збірника здебільшого присвячена історії мови та ономастиці (частина 1, 15 статей), спеціальним (допоміжним) історичним дисциплінам (частина 2, 33 статті) та історичному й філологічному джерелознавству, історіографії і окремим персоналіям (частина З, 34 статті) і збігається з науковими...
 • №121
 • 22,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ; Львів, 2004. — 850 с. — ISBN 966-02-32-32-2; ISBN 966-02-32-33-0 (Т. 1). Тематика збірника здебільшого присвячена історії мови та ономастиці (частина 1, 15 статей), спеціальним (допоміжним) історичним дисциплінам (частина 2, 33 статті) та історичному й філологічному джерелознавству, історіографії і окремим персоналіям (частина З, 34 статті) і збігається з науковими...
 • №122
 • 20,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ; Львів, 2004. — 656 с. — ISBN 966-02-32-32-2; ISBN 966-02-32-34-9 (Т. 2). Тематика збірника здебільшого присвячена історії мови та ономастиці (частина 1, 15 статей), спеціальним (допоміжним) історичним дисциплінам (частина 2, 33 статті) та історичному й філологічному джерелознавству, історіографії і окремим персоналіям (частина З, 34 статті) і збігається з науковими...
 • №123
 • 17,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ; Львів, 2004. — 656 с. — ISBN 966-02-32-32-2; ISBN 966-02-32-34-9 (Т. 2). Тематика збірника здебільшого присвячена історії мови та ономастиці (частина 1, 15 статей), спеціальним (допоміжним) історичним дисциплінам (частина 2, 33 статті) та історичному й філологічному джерелознавству, історіографії і окремим персоналіям (частина З, 34 статті) і збігається з науковими...
 • №124
 • 11,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Ніка-Центр, 2000. - 268 с. У своїй новій книжці відома польська дослідниця історіографії Ева Доманська простежує розвиток теорії знання про минуле від середини XX до початку XXI століття на тлі загальних змін у західній гуманітаристиці. Авторка не лише критично аналізує постмодерністський виклик історіописанню, але і розглядає становище історіографії після постмодернізму,...
 • №125
 • 13,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упоряд.: Г. Домбровська, Л. Панів; Редкол.: В. Кметь (голова), С. Білокінь, Я. Дашкевич та ін. – Львів, 2008. – 364 с.: іл., портр. Збірник присвячений пам’яті видатного українського бібліографа, бібліотекознавця та книгознавця Федора Пилиповича Максименка (1897–1983). У книжці вміщено статті, розвідки, спогади вчених та колег про маловідомі сторінки життя і діяльності Ф. П....
 • №126
 • 6,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прага: Наклад Українського Вільного Університету в Празі, 1923. — 221 с. У 1923 р. побачив світ "Огляд української історіографії", написаний як підручник для студентів на основі викладу курсу, який Дмитро Іванович читав в УВУ у Празі. Оскільки на початку 20-х рр. не існувало академічного видання з історіографії, яке охоплювало б періоди історії України з найдавніших часів і до...
 • №127
 • 3,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2017. - 278с. Зміст Вступ Текст Огляд Географія Хронологія Соціологія Іменослов Висновки Скорочення
 • №128
 • 2,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прага: видано Міністерством Внутрішніх справ, 1940. — 70 с. В монографії описані історія та напрямки діяльності Українського Історичного Кабінету, зоснованого у Празі 1930 р. Приводиться опис його фондів, до якого входять унікальні документи та матеріали.
 • №129
 • 806,34 КБ
 • добавлен
 • изменен
Прага: видано Міністерством Внутрішніх справ, 1940. — 70 с. В монографії описані історія та напрямки діяльності Українського Історичного Кабінету, зоснованого у Празі 1930 р. Приводиться опис його фондів, до якого входять унікальні документи та матеріали.
 • №130
 • 3,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Фоліо, 2012. — 224 с. — ISBN 978-966-03-5691-7. До книги увійшла епістолярна спадщина 14 українських козацьких гетьманів XVI—XVIII ст. Листи, частина з яких представлена оригіналами, писаними книжною українською мовою, решта — давніми та сучасними перекладами, присвячені найрізноманітнішій проблематиці: врегулюванню зовнішньополітичних проблем і укладенню угод, внутрішній...
 • №131
 • 2,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Памятники исторической мысли, 1998. — 374 с. — ISBN 5-88451-066-7. В сборник включены сохранившиеся источники, которые в совокупности позволяют составить довольно полное представление о ряде сторон религиозной жизни на Украине во время освободительной войны и в первые годы русско-польского конфликта. Хронологически включенные в сборник материалы относятся к 1648‒1658 гг.,...
 • №132
 • 4,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1995. - 245 с. До видання увійшли грамоти володимирських актових книг 16 ст. - так звані кріпосні документи (духовні, дарчі, продажні, закладні та ін.). Це важливі для вивчення історії пам'ятки ділової писемності того часу. До тексту додається передмова, коментарі, словник застарілих слів, укладений на основі лексичного матеріалу грамот. Упоряд. В. Б....
 • №133
 • 3,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: ПАІС, 2007. 312 с. Посібник для студентів історичних спеціальностей університетів Посібник містить основну інформацію про розвиток світової історичної думки і науки у д.п. XX - поч. XXI ст., характеризує методологічні й тематичні здобутки та проблеми провідних історіографій світу, насамперед європейських країн та США, а також вибраних посткомуністичних країн і народів...
 • №134
 • 8,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник для студентів історичних спеціальностей університетів. - Львів, 2007. - 312 с. Посібник містить основну інформацію про розвиток світової історичної думки і науки в другій половині XX і на початку XXI століття, характеризує методологічні й тематичні здобутки та проблеми провідних історіографій світу, насамперед європейських країн та США, а також вибраних посткомуністичних...
 • №135
 • 17,52 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
НАУКМА, 2001р. До збірника на пошану пам'яті Миколи Олександровича Чмихова ввійшли статті про життєвий шлях, багатогранну професійну діяльність та наукові погляди відомого українського науковця, археолога, доктора історичних наук, професора, засновника кафедри культурології та археології Національного університету "Києво-Могилянська академія". Збірник містить...
 • №136
 • 6,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статья – Опубликована в … Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. 2010 № 3.29.- с.265-280. В статті розглядається проблема дослідженості в працях українських істориків специфіки реалізації нової економічної політики на Півдні України. Автором проаналізовані праці провідних вчених України та висвітлено основні підходи...
 • №137
 • 238,23 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Друкарня Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 2008. – 176 с. ISBN 978-966-02-4886-1 У виданні здійснено джерелознавче і книгознавче дослідження архівної та бібліотечної спадщини видатного діяча українського просвітницького руху України кінця XIX – початку XX ст. Б.Д. Грінченка. Архів та книжкове зібрання Б.Д. Грінченка розглянуті як комплексне...
 • №138
 • 2,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Видана журналі Народна творчість та етнологія. 2013. - № 5. - С. 88-100. У статті аналізується еволюція поглядів В.Липинського як історика та політолога на процес державотворення в Україні. Особлива увага приділяється історичній та теоретичній інтерпретації В.Липинського значення еліти у творенні національної держави. Досліджуються чинники, що вплинули на формування...
 • №139
 • 366,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Актуальні проблеми вітчизняної та Всесвітньої Історії. — 2008. — №11. — с. 212-221. Стаття присвячена історіографічному огляду літератури з проблеми міграції населення до великих промислових міст України в повоєнні часи (1950-2008 рр.). Дослідники різних наукових напрямків (економгеографи, демографи, економісти, історики, соціологи та ін.) висвітили багато питань з міграції...
 • №140
 • 485,45 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2009. - 16 с. Проаналізовано праці Т. Сушицького, О. Шахматова, М. Улащика, В. Чемерицького, М. Тихомирова за такими параметрами: групування літописів у викладі даного автора - склад, назва, місце та час створення кожної з груп; джерела літописів; особи, пов'язані з літописанням; центри літописання; коло проблем, що цікавили автора.
 • №141
 • 22,40 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2018. — 612 с. — ISBN 978-966-02-8743-3. У збірнику опубліковано агентурні відомості та звіти з архівів Департаменту державної варти, Політичного департаменту та Департаменту політичної інформації Міністерства внутрішніх справ Української Народної Республіки. У записах за період від липня 1918 до...
 • №142
 • 4,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2017. — 336 с. — ISBN 978-966-02-8391-6. У збірнику опубліковано справоздання губерніяльних старост і комісарів від травня 1918 року до червня 1920 року з архіву Міністерства внутрішніх справ Української Народної Республіки. У цих документах повідомляється про становище в повітах Волинської,...
 • №143
 • 2,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2016. — 796 с. — ISBN 978-966-02-8049-6. У збірнику друкуються раніше не публіковані дипломатичні документи з архіву Канцелярії міністра та Департаменту чужоземних зносин Міністерства закордонних справ УНР, в яких визначено зовнішню політику УНР: узагальнювальний огляд міжнародного становища УНР,...
 • №144
 • 3,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2013. — 232 с. — ISBN 978-966-2765-59-5. У виданні здійснено публікацію перепису с. Дягови, укладеного під час проведення у 1765—1769 рр. Генерального опису Лівобережної України. Книга містить 93 документи (оригінали, копії, чернетки), що включать відомості про козацьке та посполите (піддане) населення с. Дягови, угоди купівлі-продажу...
 • №145
 • 550,62 КБ
 • добавлен
 • изменен
Історичне джерелознавство: Підручник для студентів істор. Спец. ВНЗ/ Авт.: Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, Б. І. Корольов та ін. — К.: Либідь, 2002. — 488 с. — ISBN 966-06-0261-8. У підручнику висвітлюються такі вузлові проблеми, як предмет, об'єкти та структура джерелознавства, його значення і завдання. Розкриваються такі поняття, як історичне джерело, природа,...
 • №146
 • 65,50 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ : Генеза, 2004. – 496 с. Книга містить стислий виклад авторських лекцій з української історіографії, прочитаних студентам історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З'ясовується поняття предмета і завдання української історіографії, її джерела та місце в структурі історичної науки, обґрунтовується наукова періодизація заро-дження...
 • №147
 • 4,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ : Генеза, 2004. – 496 с. Анотація: Книга містить стислий виклад авторських лекцій з української історіографії, прочитаних студентам історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З'ясовується поняття предмета і завдання української історіографії, її джерела та місце в структурі історичної науки, обґрунтовується наукова періодизація...
 • №148
 • 6,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Генеза, 2004. — 496 с. Анотація: Книга містить стислий виклад авторських лекцій з української історіографії, прочитаних студентам історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З'ясовується поняття предмета і завдання української історіографії, її джерела та місце в структурі історичної науки, обґрунтовується наукова періодизація...
 • №149
 • 6,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Тип. Грачева, 1870.— 191 с. В своей педантичной работе профессор Харьковского университета внимательно описывает исторические источники XVII в. и проводит детальный анализ их использования в современной автору историографии. Ученый указывает на фальсификации, ошибки, неточности, неполноту приведенных сведений и ошибочные трактовки, обнаруженные им в трудах своих коллег по...
 • №150
 • 3,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. Упорядник тому: Марія Вавричин. — Львів; Київ: Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 2000. — 346 с. — ISBN 996-02-1663-7. Публікуються статті, написані на підставі виступів на науковій конференції "Картографічна спадщина України" (Львів, 6—7 жовтня 1998 p.), у яких висвітлюються питання історичного картознавства та історії картографії України, використання...
 • №151
 • 17,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. Упорядник тому: Марія Вавричин. — Львів; Київ: Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 2000. — 346 с. — ISBN 996-02-1663-7. Публікуються статті, написані на підставі виступів на науковій конференції "Картографічна спадщина України" (Львів, 6—7 жовтня 1998 p.), у яких висвітлюються питання історичного картознавства та історії картографії України, використання...
 • №152
 • 54,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2013. — 128 с. Предметом аналізу у цій доповіді є образ України в російському історичному дискурсі. Термін «історичний дискурс» означає комплекс сталих, культурно, ідеологічно і політично обумовлених стандартних мовних практик стосовно минулого, які є основою культурних стереотипів, що впливають на формування політичних рішень і дій, на стан суспільної свідомості, на...
 • №153
 • 868,97 КБ
 • добавлен
 • изменен
Уклад.: Л.Я. Муха, І.Л. Островська. — К.: Ін-т історії України НАН України, 2018. — 46 с. В каталозі відбита наукова продукція інституту, яка видається у редакційно-видавничому відділі тиражами від 100 до 300 примірників. Монографії та збірники документів розповсюджуються по наукових бібліотеках. Каталог знайомить наукову та культурну громадськість з видавничою діяльністю...
 • №154
 • 379,79 КБ
 • добавлен
 • изменен
Актуальні проблеми вітчизняної та Всесвітньої Історії. — 2009. — Т. 9. — С. 249-255. В статті розглядаються історіографічні погляди вихованця та викладача Харківського університету В. Ф. Циха. Інтерес до творчості істориків з’явився у молодого вченого ще в роки навчання. У своїй магістерській дисертації Цих застосував елементи історіографічного аналізу до вирішення проблем теорії...
 • №155
 • 462,53 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. - Харків: ХДАК. 2008 г. , 288стр. У монографії запропоновано авторську концепцію української історіософії як переважного способу істроико-пізнавальної діяльності в Україні. Українська історіософія: концепт и концепція Становлення історіософії в українській культурі Класична та модерна українська історіософія. Національно-культурна пам’ять Висновки Список...
 • №156
 • 1,24 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Стаття. Видана в Українському історичному журналі- 1991. - № 2. - С. 64-76. У статті висвітлюється життєвий і творчий шлях видатного українського історика В. Б. Антоновича, розповідається про найважливіші праці вченого, розглядаються основні риси його схеми історичного процесу на Україні.
 • №157
 • 757,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2002. — 194 с. ISBN 966-02-2570-9 Монографія присвячена історії формування українського китаєзнавства протягом XVIII — першої половини XX століття, яке фактично входило до синологічних східноєвропейських шкіл. Досліджені спадщина українських китаєзнавців та процес розвитку цієї наукової галузі в Україні із залученням маловідомих та невідомих історичних джерел, шо...
 • №158
 • 5,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кінан Е. Російські історичні міфи. Київ: "Критика", 2001. 284 с. Збірка статей одного з найвизначніших американських медієвістів, професора Гарвардського університету Едварда Кінана, присвячена найгострішим, найдискусійнішим аспектам російсько-української культурної спадщини, історія якої була затруєна з російського боку густою імперською міфотворчістю. Переклад Віктора...
 • №159
 • 299,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Критика, 2001 - 284 с. Збірка статей одного з найвизначніших американських мідієвістів, професора Гарвардського університету Едварда Кінана, присвячена найгострішим, найдискусійнішим аспектам російсько-української культурної спадщини, історія якої була затруєна з російського боку густою імперською міфотворчістю.
 • №160
 • 3,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Критика, 2001 - 284 с. Збірка статей одного з найвизначніших американських мідієвістів, професора Гарвардського університету Едварда Кінана, присвячена найгострішим, найдискусійнішим аспектам російсько-української культурної спадщини, історія якої була затруєна з російського боку густою імперською міфотворчістю.
 • №161
 • 6,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Критика, 2001. — 284 с. — ISBN 966-7679-17-9. Переклад Віктора Шовкуна та Павла Гречки (Відповідь критикам). Наукова редакція Наталі Яковенко. Збірка статей одного з найвизначніших американських медієвістів, професора Гарвардського університету Едварда Кінана, присвячена найгострішим, найдискусійнішим аспектам російсько-української культурної спадщини, історія якої була...
 • №162
 • 282,75 КБ
 • добавлен
 • изменен
Кам`янець-Подільський : Друк. держ. укр. ун-ту, 1920. – 137, ІІІ с. Джерела візантійські, арабські, західні, українсько-руські юридичні пам`ятки, літописи, хронографи,й синодики, подорожі чужоземців. Від Автора. Візантійські джерела. Арабські джерела. Західні джерела. Середне європейські аннали і хроніки. Прусько-Ливонські хроніки. Місцеві юридичні пам'ятки давньої доби....
 • №163
 • 17,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
В 2-х ч. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. — 314 с. ISBN 978-966-02-7357-3 ISBN 978-966-02-7358-0 (ч. 1) Книга складається з двох частин. Перша становить дослідження зображувальних джерел, їхнього місця в типолого-видовій класифікації історичних носіїв інформації, кількісного складу, функцій, інформативних та інтерпретаційних можливостей з огляду на...
 • №164
 • 2,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
В 2-х ч. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. — 330 с.: іл. ISBN 978-966-02-7357-3 ISBN 978-966-02-7359-7 (ч. 2) Книга складається з двох частин. Перша становить дослідження зображувальних джерел, їхнього місця в типолого-видовій класифікації історичних носіїв інформації, кількісного складу, функцій, інформативних та інтерпретаційних можливостей з огляду на...
 • №165
 • 9,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 1999. — 76 с. — (Історичні зошити). ISBN 966-02-1080-9 У науковій праці робиться спроба історіософського осмислення історіографічного процесу у галузі проблематики періоду Другої світової та Великої Вітчизняної війн. Виконано аналіз стану розробки окремих напрямів та здобутків досліджень історії України воєнного періоду, піддано...
 • №166
 • 13,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 1999. — 76 с. — (Історичні зошити). ISBN 966-02-1080-9 У науковій праці робиться спроба історіософського осмислення історіографічного процесу у галузі проблематики періоду Другої світової та Великої Вітчизняної війн. Виконано аналіз стану розробки окремих напрямів та здобутків досліджень історії України воєнного періоду, піддано...
 • №167
 • 36,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск, ДГУ, 1979. — 74 с. Настоящая книга является пятой частью исследования по источниковедению истории Украины XVI — первой половины XVII в. Как и в предыдущей (четвертой) части этого источниковедческого труда, объектом изучения послужили неопубликованные источники из отечественных архивохранилищ. В книге произведен обзор и систематизацня...
 • №168
 • 10,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск, ДГУ, 1979. — 74 с. Настоящая книга является пятой частью исследования по источниковедению истории Украины XVI — первой половины XVII в. Как и в предыдущей (четвертой) части этого источниковедческого труда, объектом изучения послужили неопубликованные источники из отечественных архивохранилищ. В книге произведен обзор и систематизацня...
 • №169
 • 9,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие по спецкурсу. — Днепропетровск: ДГУ, 1978. — 114 с. Вторая часть исследования по источниковедению истории Украины XVI — первой половины XVII в. посвящена характеристике и анализу дореволюционных отечественных археографических публикаций XIX — начала XX в. Автором впервые в историографии произведена классификация и группировка опубликованных в этих изданиях...
 • №170
 • 14,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие по спецкурсу. — Днепропетровск: ДГУ, 1978. — 114 с. Вторая часть исследования по источниковедению истории Украины XVI — первой половины XVII в. посвящена характеристике и анализу дореволюционных отечественных археографических публикаций XIX — начала XX в. Автором впервые в историографии произведена классификация и группировка опубликованных в этих изданиях...
 • №171
 • 4,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Днепропетровск: ДГУ, 1985. — 64 с. Украинско-русские связи являются важнейшей проблемой отечественной историографии. Особо важным в научном и политическом отношении представляется изучение связей между Украиной и Россией в XVI — первой половине XVII в., послуживших объективной, необходимой и исторически закономерной предпосылкой воссоединения двух братских восточнославянских...
 • №172
 • 7,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Днепропетровск: ДГУ, 1985. — 64 с. Украинско-русские связи являются важнейшей проблемой отечественной историографии. Особо важным в научном и политическом отношении представляется изучение связей между Украиной и Россией в XVI — первой половине XVII в., послуживших объективной, необходимой и исторически закономерной предпосылкой воссоединения двух братских восточнославянских...
 • №173
 • 2,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1977. — 96 с. В первой части пособия по источниковедению истории Украины XVI — первой половины XVII в. рассматриваются некоторые вопросы разыскания источников (источниковая эвристика) путем анализа информации, заключенной в изданных в советское время (20—70-е гг.) публикациях документальных источников, проводится их классификация по видовым...
 • №174
 • 11,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1977. — 96 с. В первой части пособия по источниковедению истории Украины XVI — первой половины XVII в. рассматриваются некоторые вопросы разыскания источников (источниковая эвристика) путем анализа информации, заключенной в изданных в советское время (20—70-е гг.) публикациях документальных источников, проводится их классификация по видовым...
 • №175
 • 3,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1978. — 96 с. Настоящая книга по источниковедению истории Украины феодального периода (XVI — первой половины XVII в.) представляет собой третью часть изданного в 1977 году пособия под аналогичным общим названием. Автором произведен обзор и сделана краткая характеристика основных и наиболее значительных иностранных публикаций источников...
 • №176
 • 12,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1978. — 96 с. Настоящая книга по источниковедению истории Украины феодального периода (XVI — первой половины XVII в.) представляет собой третью часть изданного в 1977 году пособия под аналогичным общим названием. Автором произведен обзор и сделана краткая характеристика основных и наиболее значительных иностранных публикаций источников...
 • №177
 • 4,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие по спецкурсу. — Днепропетровск: ДГУ, 1979. — 110 с. Четвертая часть работы по источниковедению истории Украины XVI — первой половины XVII в. является органическим продолжением изданных в 1977 и 1978 гг. трех частей исследования о советских, отечественных дореволюционных и иностранных публикациях источников и посвящена обзору собраний неопубликованных источников в...
 • №178
 • 13,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие по спецкурсу. — Днепропетровск: ДГУ, 1979. — 110 с. Четвертая часть работы по источниковедению истории Украины XVI — первой половины XVII в. является органическим продолжением изданных в 1977 и 1978 гг. трех частей исследования о советских, отечественных дореволюционных и иностранных публикациях источников и посвящена обзору собраний неопубликованных источников в...
 • №179
 • 3,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1984. — 84 с. В данном пособии рассматриваются истопники по истории Украины второй половины XVI — середины XVII вв., обнаруженные авторами в архивах и отделах рукописей библиотек и музеев Варшавы, Кракова и Вроцлава (ПНР). Большое внимание уделено вопросам репрезентативности этого комплекса источников, его соотношения с материалами,...
 • №180
 • 10,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1984. — 84 с. В данном пособии рассматриваются истопники по истории Украины второй половины XVI — середины XVII вв., обнаруженные авторами в архивах и отделах рукописей библиотек и музеев Варшавы, Кракова и Вроцлава (ПНР). Большое внимание уделено вопросам репрезентативности этого комплекса источников, его соотношения с материалами,...
 • №181
 • 4,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1986. — 80 с. В данном учебном пособий рассмотрены источники по истории Освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. в хронологической последовательности, по мере их ввода в научный оборот. С этой целью проведен анализ соответствующих документальных публикаций, прослежен процесс обогащения и расширения источниковой базы, что...
 • №182
 • 11,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1986. — 80 с. В данном учебном пособий рассмотрены источники по истории Освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. в хронологической последовательности, по мере их ввода в научный оборот. С этой целью проведен анализ соответствующих документальных публикаций, прослежен процесс обогащения и расширения источниковой базы, что...
 • №183
 • 4,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Донецьк: ДонНУ, 2009. - 24 с. У методичному посібнику подано розяснення щодо різних видів роботи студента з вивчення курсу. Наведено методичні рекомендації до окремих видів самостійного вивчення матеріалу. Вивчення процесу становлення, реорганізації та сучасного стану української історичної науки передбачає ознайомлення з діяльністю державних закладів історичної науки в...
 • №185
 • 177,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дніпропетровськ: ДДУ, 1972. — 84 с. Славнозвісний майстер східнослов’янського друку й засновник друкарень в Москві, Заблудові, Львові та в Острозі, Іван Федоров був широко обдарованою людиною свого часу, редактором, видавцем та розповсюджувачем своєї друкованої продукції. Життя та діяльність І. Федорова вже більше двохсот років привертають увагу дослідників як в нашій країні, так...
 • №186
 • 10,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Видана в журналі Чорноморський літопис - 2013. Вип. 8. - С. 60-65. Предметом вивчення є нові явища джерелознавства доби романтизму: це перш за все поява інтересу українських істориків до джерельної бази історії Київської Русі; формування власного бачення історії ІХ – ХІV ст. і джерел до неї; розширення джерельної бази як наслідок появи нових напрямків дослідження...
 • №187
 • 373,83 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. — 309 с. ISBN 978-966-02-6538-7 У монографії розглядаються особливості розвитку історичних студій національної архітектурно-мистецької спадщини доби середньовіччя та раннього нового часу, які здійснювались у Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Висвітлюється внесок у вивчення пам’яток художньої старовини...
 • №188
 • 1,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
За ред. В. Смолія. НАН України. Інститут історії України. — К.: Інститут історії України, 2013. — 566 с. Українська історіографія представлена під кутом зору історії понять. Проаналізовано, як ускладнювався, доповнювався, удосконалювався лексичний багаж української історіографії від доби Модерну до наших днів. Збагачення й оновлення поняттєвого апарату української історіографії...
 • №189
 • 7,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
За ред. В. Смолія. НАН України. Інститут історії України. — К.: Інститут історії України, 2013. — 566 с. Українська історіографія представлена під кутом зору історії понять. Проаналізовано, як ускладнювався, доповнювався, удосконалювався лексичний багаж української історіографії від доби Модерну до наших днів. Збагачення й оновлення поняттєвого апарату української історіографії...
 • №190
 • 12,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Генеза, 2000. — 256 с. — ISBN 966-504-073-1. Підручник орієнтований на сучасну дослідницьку та дидактичну практику. У книзі подано аналіз гносеологічної природи історіографічного знання, понятійного апарату та методи історіографії, досить докладно розглянуто питання історії української історіографії, проаналізовано основні напрями розвитку української історичної думки XVIII...
 • №191
 • 4,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Генеза, 2000. — 256 с. — ISBN 966-504-073-1. Підручник орієнтований на сучасну дослідницьку та дидактичну практику. У книзі подано аналіз гносеологічної природи історіографічного знання, понятійного апарату та методи історіографії, досить докладно розглянуто питання історії української історіографії, проаналізовано основні напрями розвитку української історичної думки XVIII...
 • №192
 • 6,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Видавний центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. — 262 с. У навчальному посібнику проаналізовано наукову історичну літературу, яка побачила світ після проголошення незалежності України, і присвячена новітній добі в історії. Для студентів та аспірантів історичних факультетів і всіх, хто цікавиться станом сучасної української історичної науки.
 • №193
 • 169,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — 466 с. — ISBN 966-7975-55-X. В монографії з’ясовуються закономірності зародження й розвитку історичної думки в Україні (остання третина XVII – початок XX ст.) у дослідженні минулого слов’янських народів. Приділяється велика увага висвітленню гносеологічних та соціокультурних функцій історичних знань, аналізу творчого доробку видатних...
 • №194
 • 11,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — 466 с. — ISBN 966-7975-55-X. В монографії з’ясовуються закономірності зародження й розвитку історичної думки в Україні (остання третина XVII – початок XX ст.) у дослідженні минулого слов’янських народів. Приділяється велика увага висвітленню гносеологічних та соціокультурних функцій історичних знань, аналізу творчого доробку видатних...
 • №195
 • 20,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Покажчик бібліографічних посібників. — К.: Міністерство культури України; Національна парламентська бібліотека України, 2014. — 272 с. У покажчику подано інформацію про бібліографічні посібники, що вийшли друком в Україні протягом 2013 року, а також видання 2012 р., що надійшли до фондів Національної парламентської бібліотеки України із запізненням, підготовлені бібліотеками...
 • №196
 • 2,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Смолоскип, 2005. — 907 с. Монографія є першим науковим літературознавчим дослідженням великого пласта національної культури, створеної давньою українською, польською, латинською, російською мовами, яка розвивалася на всьому українському просторі — від Попраду до Дону — і впливала на розвиток духовності нації, оберігала її від денаціоналізації. Різнобічно аналізуючи тематику,...
 • №197
 • 16,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Смолоскип, 2005. — 907 с. Монографія є першим науковим літературознавчим дослідженням великого пласта національної культури, створеної давньою українською, польською, латинською, російською мовами, яка розвивалася на всьому українському просторі — від Попраду до Дону — і впливала на розвиток духовності нації, оберігала її від денаціоналізації. Різнобічно аналізуючи тематику,...
 • №198
 • 85,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекцій. — Чернівці: Золоті литаври, 1999. — 520 с. — ISBN 966-7577-05-8. Цей курс лекцій є першим навчальним посібником спеціально присвяченим українській історіографії. Широко висвітлені основні напрямки та діяльність представників різних течій і наукових шкіл в історичній думці України з давніх часів до сьогодення. Для студентів вузів. Вступ Історіографія давньої історії...
 • №199
 • 19,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекцій. — Чернівці: Золоті литаври, 1999. — 526 с. — ISBN 966-7577-05-8. Цей курс лекцій є першим навчальним посібником спеціально присвяченим українській історіографії. Широко висвітлені основні напрямки та діяльність представників різних течій і наукових шкіл в історичній думці України з давніх часів до сьогодення. Для студентів вузів. Зміст: Вступ Історіографія...
 • №200
 • 10,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядники Микола Крикун, Олексій Піддубняк. Вступ Миколи Крикуна. — Львів: Наукове товариство імені Шевченка, 2008. — 1220 с. — (Історичні джерела. Том 8). — ISBN 966-8868-02-1. Збірник уміщає усі виявлені на сьогодні документи Брацлавського воєводства від його створення у 1566 р. і до смерті у 1606 р. брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського, з архіву якого походить...
 • №201
 • 49,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ВМБ, 2015. — 90 с. — ISBN 9781310613081. Вступ. Історія Київської Русі: розвиток досліджень до 1990-х років. Державна діяльність Володимира Великого у поглядах українських та російських істориків кінця ХХ ст. Особисті риси Володимира у висвітленні істориків Росії та України 1991-2000 рр. Висновки. На сучасному етапі розвитку історичної науки стосовно певних тем та...
 • №202
 • 1,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавничий дім «Альтернативи», 1998. — 384 с., іл. — (Універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломатарію). ISBN 966-7217-53-1. У збірці вміщено всі відомі універсали і накази Богдана Хмельницького, а також угоди і вимоги гетьмана за 1648—1657 pp. з архівів України, Російської Федерації, Білорусі, Польщі, США, Бразилії, в яких йдеться про...
 • №203
 • 32,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: АН УРСР, 1961. — 740 с. Язык: украинский, русский, малорусское наречие, польский, латинский. У збірнику вміщені наявні листи, універсали та накази Богдана Хмельницького за 1648-1657 рр. з архівів та бібліотек Української РСР, Москви, Ленінграду, а також Польщі, Угорщини, Швеції, Німеччини, Австрії. У цих документах висвітлюється головним чином взаємовідносини України з...
 • №204
 • 23,25 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Львів, накладом Наукового Товариства імені Шевченка, 1908. - 487 с. Книга містить джерела (документи, грамоти, свідчення) до історії України та козаччини. Ці джерела, зокрема, були використані М. Грушевським при написанні його "Історії України".
 • №205
 • 26,00 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1962. — 84 с. Праця дає огляд публікацій джерел з історії Галичини від найдавніших часів до 1772 р. Хронологічно вона охоплює два періоди: 1) Галицькі землі у складі Древньоруської держави та Галицько-Волинського князівства, 2) Галичина під владою феодальної Польщі. Виходячи з інтересів дослідників, матеріали поділено на розділи та...
 • №206
 • 7,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1962. — 84 с. Праця дає огляд публікацій джерел з історії Галичини від найдавніших часів до 1772 р. Хронологічно вона охоплює два періоди: 1) Галицькі землі у складі Древньоруської держави та Галицько-Волинського князівства, 2) Галичина під владою феодальної Польщі. Виходячи з інтересів дослідників, матеріали поділено на розділи та...
 • №207
 • 1,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1962. — 84 с. Праця дає огляд публікацій джерел з історії Галичини від найдавніших часів до 1772 р. Хронологічно вона охоплює два періоди: 1) Галицькі землі у складі Древньоруської держави та Галицько-Волинського князівства, 2) Галичина під владою феодальної Польщі. Виходячи з інтересів дослідників, матеріали поділено на розділи та...
 • №208
 • 26,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упоряд., вст. стаття, ком. Дмитра Гордієнка. — К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2017. — 144 с. — ISBN 978-966-02-7804-2. Спогади Бориса Крупницького (1894—1956) складаються з низки нарисів мемуарного характеру як про доемігрантський, так і емігрантський період. Насамперед увага зосереджена на роках навчання в Київському...
 • №209
 • 1,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Острог; Львів, 2002. — 304 с. — ISBN 966-7631-21-4. У монографії розглянуто діяльність канцелярії Руської (Волинської) метрики — однієї з загальнодержавних інституцій у Речі Посполитій другої половини XVI—XVII ст., що забезпечували реалізацію реґіональних інтересів української шляхти. Значну увагу в праці приділено аналізу чинників, які протягом зазначеного періоду підживлювали ці...
 • №210
 • 42,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Острог; Львів, 2002. — 304 с. — ISBN 966-7631-21-4. У монографії розглянуто діяльність канцелярії Руської (Волинської) метрики — однієї з загальнодержавних інституцій у Речі Посполитій другої половини XVI—XVII ст., що забезпечували реалізацію реґіональних інтересів української шляхти. Значну увагу в праці приділено аналізу чинників, які протягом зазначеного періоду підживлювали ці...
 • №211
 • 7,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: НТШ імені Шевченка., 2004. - 1283 с. Книга представляє дослідження і найповніше видання текстів актів і документів Галицько-Волинського князівства. Вміщає оригінальні та копійні автентичні акти та документи. Матеріали розкривають умови формування князівства, його соціально-економічні відносини, політичний лад, контакти з іншими землями та державами, служить для вивчення...
 • №212
 • 64,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів, 2004. — 1284 с. — ISBN 966-7155-85-4. Книжка представляє дослідження і найповніше видання текстів актів і документів Галицько-Волинського князівства. Вміщає ориґінальні та копійні автентичні акти та документи, реконструйовані акти з літописів і літописців, сумнівні щодо достовірності документи, а також документи тогочасних і пізніших сторіч, у яких згадуються відомі і...
 • №213
 • 6,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Джура, 2006. — 220 с. — ISBN 966-8650-42-5. У монографії комплексно досліджено особливості сприйняття та інтерпретації національної історії у синтетично-узагальнюючих працях українських істориків Галичини 1830-х — 1894 рр., а також вплив цих науково-історичних інтерпретацій на процес національної самоідентифікації галицьких українців. Окреслено визначальні концепції,...
 • №214
 • 24,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Джура, 2006. — 220 с. — ISBN 966-8650-42-5. У монографії комплексно досліджено особливості сприйняття та інтерпретації національної історії у синтетично-узагальнюючих працях українських істориків Галичини 1830-х — 1894 рр., а також вплив цих науково-історичних інтерпретацій на процес національної самоідентифікації галицьких українців. Окреслено визначальні концепції,...
 • №215
 • 11,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Типография Императорского Университета Св. Владимира Н. Т. Корчак-Новицкого, 1900. — 110 с. Переписные книги — наименование специальных рукописных книг, в которых указывались сводные сведения по количеству и составу населения в России XVII—XVIII столетий. Переписные книги были созданы в середине XVII века в связи с переходом к подворному описанию, в отличие от проводимого...
 • №216
 • 85,30 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
СПб.: Типография губернского правления, 1858. — 122 с. Историографически-библиографический очерк с указанием основных источников истории Украины XVI—XVIII веков.
 • №217
 • 1,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернигов, Губернская типография, 865 с. Румянцевская Опись — так называется перепись населения, с его движимым и недвижимым имуществом, произведенная в Малороссии по распоряжению графа П. А. Румянцева, на основании инструкции, данной ему Екатериной II при назначении на должность малороссийского генерал-губернатора. Приехав в Малороссию весной 1765 г., Румянцев целое лето...
 • №218
 • 38,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернигов: Губернская Типография, 1856. — 36 с. Выдающийся украинский историк Александр Матвеевич Лазаревский (1834—1902) публиковал на страницах «Черниговских губернских ведомостей» ежегодные библиографические обзоры под общим названием «Украинская литературная летопись». Эти обзоры были одной из первых попыток текущего учета литературы, которая касалась Украины. «Украинская...
 • №219
 • 15,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1929. — 576 + XXII с. Генеральне слідство про маєтності як ревізія та розмежування земельної власності було проведене у 1729—1730-х рр. в десяти полках Гетьманщини за часів Данила Апостола. Спустивши на терени козацького Гетьманату наказ "зверху", уряд Російської імперії ставив чітку мету встановлення точного числа дворів податного...
 • №220
 • 15,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1929. — 576 + XXII с. Генеральне слідство про маєтності як ревізія та розмежування земельної власності було проведене у 1729—1730-х рр. в десяти полках Гетьманщини за часів Данила Апостола. Спустивши на терени козацького Гетьманату наказ "зверху", уряд Російської імперії ставив чітку мету встановлення точного числа дворів податного...
 • №221
 • 79,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1931. — 186 + VIII с. Генеральне слідство про маєтності як ревізія та розмежування земельної власності було проведене у 1729—1730-х рр. в десяти полках Гетьманщини за часів Данила Апостола. Спустивши на терени козацького Гетьманату наказ "зверху", уряд Російської імперії ставив чітку мету встановлення точного числа дворів податного...
 • №222
 • 24,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1931. — 186 + VIII с. Генеральне слідство про маєтності як ревізія та розмежування земельної власності було проведене у 1729—1730-х рр. в десяти полках Гетьманщини за часів Данила Апостола. Спустивши на терени козацького Гетьманату наказ "зверху", уряд Російської імперії ставив чітку мету встановлення точного числа дворів податного...
 • №223
 • 14,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Варшава, 1935. — 72 с. — (Праці Українського Наукового Інституту, том XXIX. Серія філологічна, книга 4). Окрім власне українського перекладу Хроніки Мартіна Бєльского (за рукописом із Музею Чарторийських у Кракові), видання містить: короткий огляд різних перекладів Хроніки, палеографічний опис рукопису Чарторийських, аналіз змісту рукопису, його структури. Також у виданні...
 • №224
 • 1,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Опубліковано: Варшава, 1935 Сторінок: 76 с. Опис: Праці Українського наукового інституту. Серія філологічна, кн. 4 Окрім власне українського перекладу Хроніки Мартіна Бєльского (за рукописом із Музею Чарторийських у Кракові), видання містить: короткий огляд різних перекладів Хроніки, палеографічний опис рукопису Чарторийських, аналіз змісту рукопису, його структури. Також у...
 • №225
 • 6,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Біобібліографічний довідник. — Київ: Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, 2013. — 382 с. ISBN 978-966-02-6972-9 (загальний). ISBN 978-966-02-6973-6 (Том 1). Книга є складовою проекту, завданнями якого є формування узагальнювальної картини стану вивчення історії Південної України; популяризація напрацювань науковців, що...
 • №226
 • 4,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Біобібліографічний довідник. — Київ: Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, 2016. — 496 с. : іл. ISBN 978-966-02-6972-9 (загальний). ISBN 978-966-02-7970-4 (Том 2). Книга є складовою проекту «Історіографія історії Південної України», завданнями якого є формування узагальнюючої картини стану вивчення історії Південної України;...
 • №227
 • 14,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Запоріжжя, 2011. — 376 с. ISBN 978-966-488-096-8 Книга присвячена науковій школі з дослідження історії Південної України XVIII—XX ст. професора Анатолія Васильовича Бойка, інституційними "стрижнями" якої були і залишаються Запорізьке відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Запорізьке наукове товариство імені Я....
 • №228
 • 2,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Вища школа, 2002. — 432 c. З урахуванням сучасних наукових поглядів пояснено й уточнено близько 600 термінів, визначень, понять, концепцій, явищ, подій і фактів всесвітньої історії, історичної та споріднених із нею наук. Для студентів вищих навчальних закладів. Стане у пригоді викладачам, учителям загальноосвітніх шкіл, усім, хто цікавиться питаннями історичної науки.
 • №229
 • 5,97 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Актуальні проблеми вітчизняної та Всесвітньої Історії. — 2010. — Т. 13. — С. 181-187. Представлена стаття, присвячена зображенню постаті гетьмана Івана Виговського у світлі німецької хроніки «Theatrum Europaeum» («Театр Європи»). Хроніка «Театр Європи» є результатом роботи колективу авторів, які переважно висвітлювали перебіг військово-політичних подій у Західній Європі того часу....
 • №230
 • 3,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра історії слов'ян, 2 курс, 2011 р.,29 с. Вступ Атрибуція «Літопису попа Дуклянина». Списки «Літопису попа Дуклянина» та їх характеристика. Авторство та датування «Літопису попа Дуклянина». Джерела «Літопису попа Дуклянина». Історична цінність «Літопису попа Дуклянина». Характеристика синхронних «Літопису попа...
 • №231
 • 50,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Видавництво «К.І.С.», 2010. - 288 с. Переклад: Красівська Оксана, Саповська Наталя Ядро збірки складають результати проекту дослідження викладання національної історії у школах Центральної і Східної Європи, проведеного Міжнародним інститутом дослідження підручників імені Георга Еккерта в Брауншвейзі (Німеччина) і спрямованого на критичний аналіз шкільних підручників історії...
 • №232
 • 8,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Житомир: Полісся, 2013. — 244 с. — (Волинський текст: пам’ятки української мови. Вип. 2.). — ISBN 978-966-655-711-0. До видання увійшли справи актової книги Книга Овруцького замкового уряду за 1678 р. Опубліковані документи ілюструють картину тогочасних правових та культурних відносин на українських землях, які на той час входили до складу Речі Посполитої. У книзі відображено...
 • №233
 • 25,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Львів: Світ, 2008. — 512 с. іл. — ISBN 978-966-603-501-4. В посібнику висвітлені предмет джерелознавства, типи, види і підвиди історичних джерел як носіїв всебічної інформації про минуле людства, особливості кодування відкритої та прихованої інформації в джерелах різних видів, українська історіографічна традиція використання історичних джерел....
 • №234
 • 362,93 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Курс лекцій. Рецензенти В.І. Наулко, О.Я. Мацюк. — Львів: Світ, 1999. — 352 c. — ISBN 966-603-060-8. Ця книга — плід багаторічної «праці відомого українського історика, професора Степана Арсентійовича Макарчука. У ній в хронологічній послідовності та за видовими ознаками аналізуються писемні джерела з історії України від найдавніших часів до наших днів у тому числі твори...
 • №235
 • 11,54 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Севастополь: Просвіта, 2013. — 316 с. — ISBN 978-966-97292-2-4. У збірнику вміщено архівні документи і джерела, які розкривають політичні інсинуації навколо процесу військово-морського будівництва в Україні протягом XX століття: рух за українізацію Чорноморського флоту та перехід його під юрисдикцію УНР в 1917—1919 рр., а також зародження і вирішення флотської проблеми України...
 • №236
 • 1,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Суми: ВВП "Мрія-1" АТД, 2003. — 52 с. Більше 70-ти років минуло від того чорного дня, коли нацисти, розпочавши агресію, одразу ж заходилися завойовувати, розчленовувати, нищити українські землі. Досить довгий час документи установ, які діяли під час окупації Сумської області, знаходилися на таємному зберіганні. Нині вони стали доступними для дослідників. Ці матеріали дають...
 • №237
 • 2,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Суми: ВВП "Мрія-1" АТД, 2003. — 52 с. Більше 70-ти років минуло від того чорного дня, коли нацисти, розпочавши агресію, одразу ж заходилися завойовувати, розчленовувати, нищити українські землі. Досить довгий час документи установ, які діяли під час окупації Сумської області, знаходилися на таємному зберіганні. Нині вони стали доступними для дослідників. Ці матеріали дають...
 • №238
 • 355,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
К., 1959. - 259 с. У книзі висвітлені головні напрямки і творчість видатних представників історичної науки на Україні в період феодально-кріпосницької епохи. Праця складається з двох частин. У першій частині розглядаються історичні знання в стародавній Русі (11-12 ст.) та в українських землях в період ліквідації південних феодальних князівств і за часів литовсько-польського...
 • №239
 • 119,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Видавництво Київського університету, 1959. — 259 с. У книзі висвітлені головні напрямки і творчість видатних представників історичної науки на Україні в період феодально-кріпосницької епохи. Праця складається з двох частин. У першій частині розглядаються історичні знання в стародавній Русі (11-12 ст.) та в українських землях в період ліквідації південних феодальних князівств і...
 • №240
 • 44,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Довідкове вид. / вступ. стат. Н. Удод. — Київ: Нац. істор. б-ка України , 2011. — 47 с. Пропоноване видання включає 180 книг (у тому числі багатотомних видань) з бібліотеки митрополита Флавіана. Описи документів складено мовою оригіналів на основі їхнього вивчення de visu, заголовок і підзаголовок подаються так, як вони дані на титульній сторінці видання. Для різноаспектного...
 • №241
 • 439,47 КБ
 • добавлен
 • изменен
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,2015. - 480с. Зміст. Вступ. Розділ І. Історіографія проблеми та джерельна база дослідження. Історіографія проблеми. Джерельна база дослідження. Розділ 2. Суспільне та інтелектуальне тло формування сучасного бачення ранньомодерної української державності в Польщі та Росії. Вплив радикальних змін...
 • №242
 • 2,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Відп. ред. В.А. Смолій. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2011. – 184 с. Анотація: У пропонованій розвідці на основі опрацювання створеного в Інституті історії України НАН України значного наукового доробку в царині вивчення національного історичного процесу раннього нового часу розглянуто місце установи в конституюванні новістичного...
 • №243
 • 2,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України HAH України, 1996. — 58 с. — (Історичні зошити). — ISBN 5-7702-0948-8. Розглядається стан медієвістичних досліджень в Україні у другій половині XIX — на початку XX сг. На основі порівняння з історіографічною ситуацією у західноєвропейських країнах переглядається існуюча оцінка вітчизняного історіографічного процесу зазначеного періоду....
 • №244
 • 489,82 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1986. - 222 с. Видатна пам'ятка ранньомодерної історії України містить багатий матеріал для характеристики суспільних відносин, культури, побуту різних верств суспільства того часу. До тексту ратушної книги додаються передмова, покажчики та словник малозрозумілих слів. Упоряд. О. М. Маштабей, В. Г. Самійленко, Б. А. Шарпило
 • №245
 • 3,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1986. — 224 с. Видатна пам’ятка староукраїнської ділової та народнорозмовної мови друкується вперше. Вона містить багатий матеріал для характеристики суспільних відносин, культури, побуту різних верств суспільства того часу. В тексті книги відображені найважливіші особливості лексики й фразеології, фонетики та граматики живого народного та діалектного...
 • №246
 • 9,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Опубліковано у Віснику Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка - 2010 - Випуск 75 Серія: Філософські науки (другі Кулішеві читання з філософії етнокультури). - С. 39-43. У статті розкриваються основні принципи методології, якими керувався П. Куліш при дослідженні історичних процесів. Підкреслюється діалектична єдність його...
 • №247
 • 358,97 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харьков: без издательства, 1840. — 71 с. В книге описывается большинство памятников российской Империи.
 • №248
 • 1,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
За ред. Г. К. Швидько. — Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2007. — 392 с. — ISBN 978-966-383-126-8. Збірник присвячений пам'яті видатного українського джерелознавця та історіографа доктора історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського. Містяться спогади учнів та колег М. П. Ковальського. Висвітлені актуальні аспекти теорії та методології історичних досліджень, історичного...
 • №249
 • 45,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
За ред. Г. К. Швидько. — Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2007. — 392 с. — ISBN 978-966-383-126-8. Збірник присвячений пам'яті видатного українського джерелознавця та історіографа доктора історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського. Містяться спогади учнів та колег М. П. Ковальського. Висвітлені актуальні аспекти теорії та методології історичних досліджень, історичного...
 • №250
 • 26,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
М. : 2004. Противостояние исторических мифов. Российско-украинский диалог: повестка дня. Проблемы внешней политики и национальной безопасности в российско-украинском диалоге. Вопросы экономического сотрудничества Российской Федерации и Украины. Этнокультурные аспекты российско-украинских отношений. Некоторые особенности украинской историографии российско-украинских отношений
 • №251
 • 241,12 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Головн. упор. д.і.н., проф. прот. Юрій Мицик, упорядник к.і.н. І. Синяк, к.і.н. І. Тарасенко, П. Яницька. — К.: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2017. — 608 с. — (Документальна спадщина монастирів Гетьманщини, Т. 3). — ISВN 978-966-0281-47-9. У виданні представлена публікація актових документів ХVІІ—ХVІІІ ст. з унікальної збірки «книги-архіву» Свято-Михайлівського...
 • №252
 • 2,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Канадський інститут українських студій (Едмонтон), 2012. – 680 с. Редколегія: В. А. Брехуненко, Д. В. Бурім, О. О. Маврін, П. С. Сохань, Г. К. Швидько. НАН України. Даний збірник відкриває собою тритомну серію джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр.,...
 • №253
 • 2,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2015. — 540 с. ISBN 978-966-02-6571-4 (загальний) ISBN 978-966-02-7362-7 (Т. 4) Даний збірник завершує чотиритомну публікацію серії джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648—1658 рр., насамперед архівних, виявлених в польських архівосховищах. Джерела проливають світло на тогочасні військово-політичні події, висвітлюють героїчну боротьбу...
 • №254
 • 5,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2013. — 704 с. ISBN 978-966-02-6571-4 (загальний). ISBN 978-966-02-6833-3 (Том 2). Даний збірник відкриває собою чотиритомну серію джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр., насамперед архівних, виявлених в польських архівосховищах. Джерела проливають світло на тогочасні військово-політичні події, висвітлюють героїчну боротьбу...
 • №255
 • 3,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2014. — 424 с. ISBN 978-966-02-6571-4 (загальний) ISBN 978-966-02-7361-0 (Т. 3) Даний збірник продовжує собою чотиритомну серію джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648—1658 рр., насамперед архівних, виявлених в польських архівосховищах. Джерела проливають світло на тогочасні військово-політичні події, висвітлюють героїчну боротьбу...
 • №256
 • 3,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дніпропетровськ: ВПОП «Дніпро», 1996. - 268 с. Монографія присвячена дослідженню всього комплексу джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. проти колоніального гніту Речі Посполитої. Проведена класифікація та систематизація джерел, визначена повнота, репрезентативність, ступінь достовірності, тощо кожної з категорій джерел та...
 • №257
 • 14,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дніпропетровськ: ВПОП «Дніпро», 1996. - 268 с. Монографія присвячена дослідженню всього комплексу джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. проти колоніального гніту Речі Посполитої. Проведена класифікація та систематизація джерел, визначена повнота, репрезентативність, ступінь достовірності, тощо кожної з категорій джерел та...
 • №258
 • 5,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукові записки. — Том 14. Історія. — 1999. — С. 93-112. У даній статті розглядається проблема публікації корпусу документів гетьманів України Б. Хмельницького та І. Виговського, аналізується незнана раніше група кореспонденції даних осіб, визначається їх місце серед інших документальних джерел та їхні інформативні можливості, подаються тексти 16 архівних документів.
 • №259
 • 286,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
З фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Зб. док. / Автори-укладачі: Ю.А. Мицик, С.В. Сохань, Т.В. Міцан, І.Л. Синяк, Я.В. Затилюк; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. — К., 2011. — 559 с.: 31 іл. — ISBN 978-966-02-6328-4. У виданні представлена публікація 318...
 • №260
 • 7,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2003. — 350 с. — ISBN 966-02-3017-6. Присяжні книги 1654 р. Ніжинського та Білоцерківського козацьких полків є надзвичайно важливим джерелом з історії Гетьманщини. Як і Реєстр Війська Запорозького 1649 p., присяжні книги містять безцінну інформацію з просопографії, генеалогії, історичної...
 • №261
 • 10,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зб. документів. / Автори-укладачі: о. Юрій Мицик, Інна Тарасенко; Інститут української археографії та джерелознавства НАН України ім. М. С. Грушевського. — К., 2015. — 174 с. — (Документальна спадщина монастирів Гетьманщини, т. 2). — ISВN 978-966-02-6328-4. У виданні представлена публікація актових документів ХVІІ—ХVІІІ ст. з унікальної збірки «книги-архіву» Свято-Преображенського...
 • №262
 • 1,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Доповідь на V Міжнародному конгресі україністів (м. Чернівці, 26-29 серпня 2002 р.). — Київ: Стилос, 2002. — 36 с. Брошура є розгорнутою рецензією на книгу: Иван Поп. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Издательство В.Падяка. – Ужгород, 2001. – 430 с. О. Мишанич гостро критикує це антиукраїнське, антинаукове заполітизоване довідкове видання, яке поширює міф про відрубність Закарпаття...
 • №263
 • 3,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
У статті досліджуються історіографічні праці, присвячені вивченню специфіки візантійської агіографії як історичного джерела. З огляду на це оцінюється інформативний потенціал агіографіч­ного тексту та специфіка використання; зовнішні характеристики та історія формування корпусу східнохристиянської агіографії.
 • №264
 • 192,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. з польськ. Івана Сварника. — Львів - Нью-Йорк: Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, 1997. — 564 с. Акція "Вісла" належить до безпрецедент­них актів етноциду, вчинених у центрі Європи, в середині XX ст. супроти автохтон­ного населення, що тисячоліттями прожива­ло на обширних теренах на захід від Сяну та Бугу. Характерні особливості акції "Віс­ла" - жорстока,...
 • №265
 • 24,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України НАН України, 1997. — 164 с. — (Історичні зошити). — ISBN 966-02-0393-4. Анотований бібліографічний покажчик включає наукову продукцію Інституту історії України, розмножену комп’ютерно-видавничим відділом у невеликій кількості примірників (від 50 до 200) і поширену серед наукових бібліотек. Інститут створив власну поліграфічну дільницю у 1988 р. з метою...
 • №266
 • 4,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Житомир, 2004. — 254 с. — ISBN 966-655-120-9. До видання увійшли справи актової книги Житомирського гродського уряду за 1590 та 1635 роки. Це важливі документи для вивчення історії української мови кінця XVI початку XVII ст. Вони дають бгатий і різноманітний матеріал для характеристики суспільних правових відносин і побуту передовсім поліщуків. Разом з особливостями ділової мови...
 • №267
 • 13,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядкування, підготовка до друку, вступна стаття В.О. Мокляка. — Полтава: АСМІ, 2007. — 400 с., іл. — ISBN 966-7653-52-8. Пропоноване увазі читача видання розпочинає серію публікацій документів з історії Полтавського козацького полку середини XVII—XVIII століть. Перший том містить уже відомий читачеві Компут 1649 р. та вперше повністю опублікований Компут 1718 р. Для науковців,...
 • №268
 • 18,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядкування, підготовка до друку, вступна стаття В.О. Мокляка. — Полтава: АСМІ, 2007. — 400 с., іл. — ISBN 966-7653-52-8. Пропоноване увазі читача видання розпочинає серію публікацій документів з історії Полтавського козацького полку середини XVII—XVIII століть. Перший том містить уже відомий читачеві Компут 1649 р. та впереше повністю опублікований Компут 1718 р. Для науковців,...
 • №269
 • 7,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ніжин: ТОВ Видавництво Аспект-Поліграф, 2003. – 320 с. Пропоноване видання містить інформацію про документи обласного архіву з історії єврейського народу, представники якого здавна мешкали на території Чернігівщини та залишили помітний слід в економічно-культурному розвитку краю. Довідник доповнює інформацію Путівника по фондах Державного архіву Чернігівської області, виданого...
 • №270
 • 1,10 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. — 19 с. Дисертацію присвячено дослідженню усних джерел Повісті временних літ із застосуванням соціально-культурного підходу до феномену...
 • №271
 • 34,83 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Видана в журналі Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки, 2011, вип. 8. - С. 185-192. На основі аналізу опублікованого епістолярію висвітлюється катеринославський період (1832-1833) біографії І.І. Срезневського та визначається його роль у розвитку фольклорно-етнографічних студій вченого.
 • №272
 • 358,01 КБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1988. — 76 с. В данном учебном пособии рассматриваются письменные источники по истории Освободительной войны украинского народа против гнета магнатско-шляхетской Речи Посполитой 1648—1654 гг., хранящиеся в архивах и музеях, отделах рукописей библиотек СССР и ПНР. Большое внимание уделено вопросам репрезентативности этого комплекса...
 • №273
 • 9,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1988. — 76 с. В данном учебном пособии рассматриваются письменные источники по истории Освободительной войны украинского народа против гнета магнатско-шляхетской Речи Посполитой 1648—1654 гг., хранящиеся в архивах и музеях, отделах рукописей библиотек СССР и ПНР. Большое внимание уделено вопросам репрезентативности этого комплекса...
 • №274
 • 2,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Днепропетровск: ДГУ, 1983. — 80 с. В данной (1-й части) настоящего учебного пособия по источниковедению Освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. рассматриваются документы гетмана Богдана Хмельницкого, как уже введенные в научный оборот, так и обнаруженные автором в архивохранилищах СССР и ПНР. Анализируется формуляр универсалов и приказов, изучается вопрос о его...
 • №275
 • 10,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Днепропетровск: ДГУ, 1983. — 80 с. В данной (1-й части) настоящего учебного пособия по источниковедению Освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. рассматриваются документы гетмана Богдана Хмельницкого, как уже введенные в научный оборот, так и обнаруженные автором в архивохранилищах СССР и ПНР. Анализируется формуляр универсалов и приказов, изучается вопрос о его...
 • №276
 • 4,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Днепропетровск: ДГУ, 1985. — 84 с. В настоящей учебном пособии проанализирован широкий круг известных, а также обнаруженных автором в хранилищах СССР и ПНР сочинений иностранных хронистов и мемуаристов, газет, «летучих листков» середины XVII — начала XVIII в., которые являются денными источниками по истории восточнославянских народов, и в первую очередь по истории...
 • №277
 • 3,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Днепропетровск: ДГУ, 1985. — 84 с. В настоящей учебном пособии проанализирован широкий круг известных, а также обнаруженных автором в хранилищах СССР и ПНР сочинений иностранных хронистов и мемуаристов, газет, «летучих листков» середины XVII — начала XVIII в., которые являются денными источниками по истории восточнославянских народов, и в первую очередь по истории...
 • №278
 • 10,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1978. — 88 с. В настоящем пособии рассматриваются украинские летописи XVII в. — ценные исторические источники и памятники историографии, как уже введенные в научный оборот, так и открытые автором. При этом характеризуется история происхождения памятников, выявляются их источники, отмечаются наиболее важные оригинальные известия....
 • №279
 • 10,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1978. — 88 с. В настоящем пособии рассматриваются украинские летописи XVII в. — ценные исторические источники и памятники историографии, как уже введенные в научный оборот, так и открытые автором. При этом характеризуется история происхождения памятников, выявляются их источники, отмечаются наиболее важные оригинальные известия....
 • №280
 • 5,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Днепропетровск, 1976. — 89 с. В настоящем пособии рассматриваются украинские летописи XVII в. — ценные исторические источники и памятники историографии, как уже введенные в научный оборот, так и открытые автором. При этом характеризуется история происхождения памятников, выявляются их источники, отмечаются наиболее важные оригинальные известия. Прослеживаются исторические взгляды...
 • №281
 • 996,61 КБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. з османсько-турецької О. Галенка та О. Кульчинського. — К.: Видавництво Жупанського, 2016. — 288 с. — (Історична думка). — ISBN 978-966-2355-65-9. Хроніка Мустафи Наїми описує події в Османській імперії 1593—1660 рр. Багато з них стосуються України, адже османці вважали її небезпечним пограниччям. У даній книзі зібрано і перекладено українською мовою повідомлення про події на...
 • №282
 • 19,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. з османсько-турецької О. Галенка та О. Кульчинського. — К.: Видавництво Жупанського, 2016. — 288 с. — (Історична думка). — ISBN 978-966-2355-65-9. Хроніка Мустафи Наїми описує події в Османській імперії 1593—1660 рр. Багато з них стосуються України, адже османці вважали її небезпечним пограниччям. У даній книзі зібрано і перекладено українською мовою повідомлення про події на...
 • №283
 • 9,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прага, 1940. — 16 с. В книзі описано діяльність Українського Історично-Філологічного Товариства в Празі (1923-1938).
 • №284
 • 1,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прага: Українське Історично-Філологічне Товариство в Празі, 1941. — 22 с. В книзі описано Одеське товариство Історії й Старовини - перше в Україні історико-археологічне товариство, завдання, його склад, діяльність та наукове значення.
 • №285
 • 2,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прага, 1944. — 17 с. Дається характеристика Харківського Історико-Філологічного товариства, його наукової та видавничої діяльності.
 • №286
 • 2,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Метабібліографія / Уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич; Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ. – К., 2010. – 472 с. Метабібліографія подає огляд бібліо- та біобібліографічних персональних посібників понад тисячі науковців України ХХ – ХХІ століть, що мають ступінь доктора наук. Опис кожного покажчика, розташованого за абеткою, містить інформацію про науковий ступінь...
 • №287
 • 7,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Актуальні проблеми вітчизняної та Всесвітньої Історії. — 2008. — Т. 11. — С. 186-191. Героїчний міф в контексті праць істориків державницької школи: спроба реконструкції образу героя. У статті здійснено спробу реконструкції образу героя в працях українських істориків державницької школи, визначення відповідних критеріїв і характеристик, а також порушується питання про життєвість...
 • №288
 • 447,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
Відп. ред. В. В. Німчук; Упорядн.: Г. В. Боряк, Т. Ю. Гирич, Л. З. Гісцова, В. М. Кравченко, В. В. Німчук, Г. С. Сергійчук, В. В. Страшко, Н. М. Яковенко. АН України. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Археографічна комісія; Інститут історії; Центральний державний історичний архів України у м. Києві. – Київ: Наукова думка, 1991. – 344 с. – (Пам’ятки української мови. Серія...
 • №289
 • 12,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Відп. ред. В. В. Німчук; Упорядн.: Г. В. Боряк, Т. Ю. Гирич, Л. З. Гісцова, В. М. Кравченко, В. В. Німчук, Г. С. Сергійчук, В. В. Страшко, Н. М. Яковенко. АН України. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Археографічна комісія; Інститут історії; Центральний державний історичний архів України у м. Києві. – Київ: Наукова думка, 1991. – 344 с. – (Пам’ятки української мови. Серія...
 • №290
 • 35,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: "Наукова думка", 1981, 312 с. Сборник содержит тексты из трех актовых книг Житомирского гродского уряда 1605, 1609 и 1649-1650 гг. и Подкоморной книги Киевского воеводства 1643 г., которые охватывают различные сферы жизни украинского народа, дают богатый материал исследователям украинского языка, его культуры и истории.
 • №291
 • 3,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нові підходи до історіописання / упоряд. Берк П. К.: Ніка-Центр, 2010. 638 с. Головне призначення збірки «Нові підходи до історіописання» -продемонструвати можливості (а також обмеження) найновітніших методологічних течій в західній історіографії. Що є так званою новою історією? Наскільки новою вона є? Це швидкоплинна мода чи довгочасна тенденція? Чи здатна вона замінити...
 • №292
 • 19,02 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Ню Йорк: Організація оборони чотирьох свобід України, 1963. — 87 с. Монографія є продовженням попередніх праць, де аналізувався стан радянської іісторіографії 40-х - 50-х рокав, і у яких автор дійшов висновків, що "...українська історіграфія на терені УССР втратила свій український характер і традиції", "... після Другої світової війни вільна історична наука на Україні фактично...
 • №293
 • 4,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Переклад зроблено за виданням: Olexander Ohloblyn. Ukrainian Historiography. 1917–1956 // The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – New York, 1957. У монографії відомого українського історика-емігранта, вихованця і викладача Київського університету Олександра Оглоблина (1899–1992) простежено поступ національної історичної думки за 1917–1956 роки як...
 • №294
 • 846,45 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2008. — 352 с. — ISBN 978-966-2142-47-1 На великому документальному матеріалі розкрита історія заснування і розвитку Українського наукового товариства (1907—1921) — однієї з перших національних наукових інституцій. Проаналізовано принципи організації Товариства як вільної наукової асоціації та його роль в організації науки і культурно-...
 • №295
 • 11,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2008. — 352 с. — ISBN 978-966-2142-47-1 На великому документальному матеріалі розкрита історія заснування і розвитку Українського наукового товариства (1907—1921) — однієї з перших національних наукових інституцій. Проаналізовано принципи організації Товариства як вільної наукової асоціації та його роль в організації науки і культурно-...
 • №296
 • 19,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Острог; Нью-Йорк, 1999. — 596 с. — ISBN 966-95166-7-6. Збірник наукових статей та спогадів на пошану доктора історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського містить праці його друзів, колег та учнів у тих галузях історичної науки, що завжди цікавили самого Ювіляра: археографії, джерелознавства, історіографії, персонології, історії культури тощо. Видається з нагоди...
 • №297
 • 23,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Острог; Нью-Йорк, 1999. — 596 с. — ISBN 966-95166-7-6. Збірник наукових статей та спогадів на пошану доктора історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського містить праці його друзів, колег та учнів у тих галузях історичної науки, що завжди цікавили самого Ювіляра: археографії, джерелознавства, історіографії, персонології, історії культури тощо. Видається з нагоди...
 • №298
 • 20,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харьков: Права людини, 2010. — 116 с. Впервые за годы независимости Украины открыта структура и содержание архивных фондов советских спецслужб, а также историю и основные направления деятельности ОГА СБУ. Научно-справочное издание рассчитано на всех, кто интересуется новейшей историей Украины.
 • №299
 • 851,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Києво-Могилянська академія, 2009. - 1054 с. Скан: AndriyDM У книзі "Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах" вміщено царські розпорядження, універсали, листи гетьмана, кореспонденцію російських та українських урядовців, спогади сучасників подій, що відбувалися протягом 1687-1710 рр. і безпосередньо впливали на життя України. У збірці джерельних...
 • №300
 • 16,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Павло Павлович Гай-Нижник // Україна наприкінці XIX ст. - у 30-х рр. XX ст. (наукова школа): біобібліографічний покажчик. - Серія: Наукові школи університету; Вип .2. - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. - С.42-56. В статті висвітлена біографія та бібліографія (станом на кінець 2008 р.) відомого історика...
 • №301
 • 1,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Запоріжжя, 2011. — 126 с. — ISBN 978-966-02-6190-7. Науковому загалу представлено цінні джерела з історії чиновництва Південної України другої половини XVIII століття – групові формулярні списки чиновництва Новоросійської губернії за 1798 рік. Формулярні списки чиновництва – це документи офіційного діловодства, які створювалися з метою обліку цивільного та військового...
 • №302
 • 1,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядники Панкєєв О. С., Олененко А.Г. – Запоріжжя, 2011. – 98 с. ISBN 978-966-02-6188-4. Науковому загалу представлено цінне джерело з історії Азовської губернії – "Учреждение земских распоряжений Азовского наместничества", яке стало результатом проектної діяльності чиновництва Південної України. Опублікований документ є унікальним планом облаштування Азовської губернії...
 • №303
 • 797,33 КБ
 • добавлен
 • изменен
Біобібліографічний покажчик. — K.: KM Academia, 2000. — 64 с. — (Сер.: "Вчені НаУКМА".) У покажчику висвітлюються основні етапи життя, педагогічної, наукової, науково-організаційної діяльності доктора історичних наук, професора, священика Ю. Мицика, добре знаного в Україні й поза її межами фахівця та дослідника історичного минулого нашої країни. Для науковців та всіх...
 • №304
 • 16,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мюнхен: Бистриця, 1948. — 114 с. — (Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. 158). Зріст зацікавлення світу політичними, культурними і господарськими питаннями Східної Европи, а зокрема Україною, другою що до величини східно-європейською державою, спонукує нас видати цю працю. Оця праця, що подає спис вибраних писань про Україну в західно-європейських мовах, має хоч у...
 • №305
 • 3,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Видана в збірнику ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наукові праці. Том 69. Випуск 56. - С. 142-147. У статті аналізується еволюція поглядів В.Липинського як історика та політолога на процес державотворення в Україні. Особлива увага приділяється історичній та теоретичній інтерпретації В.Липинського значення еліти у творенні національної держави. Досліджуються чинники, що...
 • №306
 • 393,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистический справочник. Москва, тип. кн. Мещерского, архивное издание 1904г. 310 ст. Распределение населения по полу, возрасту, сословным группам, семейному состоянию и месту рождения.
 • №307
 • 54,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Львівське відділення ІУАД, 2017. — 308 с. — (Львівські історичні праці. Джерела. — Вип. 8). — ISBN 978-966-02-8208-7. Опубліковано книгу шлюбів латинської катедри Львова другої половини XVI ст., котра є найдавнішою збереженою церковною метрикою на українських землях. Записи шлюбів містять інформацію про територіальне та етноконфесійне походження, професію наречених, їхній...
 • №308
 • 1,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Издательство АН УРСР, 1946. - 256 с. В этой подборке помещены документы в истории Украины перед освободительной войной украинского народа против шляхетской Польши в 1648 - 1654 гг Документы сборника охватывают время: 1639 - начало 1648, то есть тот период истории Украины, о котором выдано очень мало первоисточников. Документы подбирались в течение нескольких лет...
 • №309
 • 16,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво Академії Наук УРСР, 1941. — 292 с. З передмови: Цей том "Історії України в документах і матеріалах" охоплює період 1569—1654 років, тобто час від Люблінської унії до приєднання України до Росії включно. Цей період характеризується ростом гніту панської Польщі на Україні, який важким тягарем лягав на всі сторони життя українського народу. Український народ не...
 • №310
 • 6,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво Академії Наук УРСР, 1941. — 292 с. З передмови: Цей том "Історії України в документах і матеріалах" охоплює період 1569—1654 років, тобто час від Люблінської унії до приєднання України до Росії включно. Цей період характеризується ростом гніту панської Польщі на Україні, який важким тягарем лягав на всі сторони життя українського народу. Український народ не...
 • №311
 • 17,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1974. - 219 с. Писемні документи XIV ст., представлені у збірці, являють собою пам'ятки юридично-ділового стилю давньої української мови. Крім самих текстів пам'яток, що супроводжуються фотокопіями оригіналів, читач знайде у виданні бібліографію як до кожної грамоти зокрема, так і до тих історичних осіб та географічних назв, що згадуються в документах.
 • №312
 • 11,08 МБ
 • добавлен
 • изменен