Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Историография и источниковедение Украины

Довідник. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. — 68 с. Довідник містить данні про істориків-медієвістів сучасної України: зібрана інформація про дисертації і монографії, в яких вивчається історія середніх віків, визначені наукові інтереси вчених. У вступній статті висвітлені головні тенденції розвитку української...
 • №1
 • 15,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Уклад.: Л.Я. Муха, І.Л. Островська. — К.: Ін-т історії України НАН України, 2018. — 46 с. В каталозі відбита наукова продукція інституту, яка видається у редакційно-видавничому відділі тиражами від 100 до 300 примірників. Монографії та збірники документів розповсюджуються по наукових бібліотеках. Каталог знайомить наукову та культурну громадськість з видавничою діяльністю...
 • №2
 • 379,79 КБ
 • добавлен
 • изменен
Покажчик бібліографічних посібників. — К.: Міністерство культури України; Національна парламентська бібліотека України, 2014. — 272 с. У покажчику подано інформацію про бібліографічні посібники, що вийшли друком в Україні протягом 2013 року, а також видання 2012 р., що надійшли до фондів Національної парламентської бібліотеки України із запізненням, підготовлені бібліотеками...
 • №3
 • 2,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Суми: ВВП "Мрія-1" АТД, 2003. — 52 с. Більше 70-ти років минуло від того чорного дня, коли нацисти, розпочавши агресію, одразу ж заходилися завойовувати, розчленовувати, нищити українські землі. Досить довгий час документи установ, які діяли під час окупації Сумської області, знаходилися на таємному зберіганні. Нині вони стали доступними для дослідників. Ці матеріали дають...
 • №4
 • 2,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Суми: ВВП "Мрія-1" АТД, 2003. — 52 с. Більше 70-ти років минуло від того чорного дня, коли нацисти, розпочавши агресію, одразу ж заходилися завойовувати, розчленовувати, нищити українські землі. Досить довгий час документи установ, які діяли під час окупації Сумської області, знаходилися на таємному зберіганні. Нині вони стали доступними для дослідників. Ці матеріали дають...
 • №5
 • 355,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ніжин: ТОВ Видавництво Аспект-Поліграф, 2003. – 320 с. Пропоноване видання містить інформацію про документи обласного архіву з історії єврейського народу, представники якого здавна мешкали на території Чернігівщини та залишили помітний слід в економічно-культурному розвитку краю. Довідник доповнює інформацію Путівника по фондах Державного архіву Чернігівської області, виданого...
 • №6
 • 1,10 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Літера А. Пробний зошит. — Київ, 1999. — 74 с. — ISBN 966-02-1346-8 Окрім очевидної історичної інформативності, пам’ятка є важливою й для мовознавства, особливо щодо вивчення стану ономастикону та його національних джерел у XVII ст.: як відомо, антропонімія запорожців формувалась представниками багатьох етносів Європи та Азії. Поряд з власними особовими іменами і прізвищевими...
 • №7
 • 1,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Літера А. Пробний зошит. — Київ, 1999. — 74 с. ISBN 966-02-1346-8 Окрім очевидної історичної інформативності, пам’ятка є важливою й для мовознавства, особливо щодо вивчення стану ономастикону та його національних джерел у XVII ст.: як відомо, антропонімія запорожців формувалась представниками багатьох етносів Європи та Азії. Поряд з власними особовими іменами і прізвищевими...
 • №8
 • 2,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: ИНИОН РАН, 2002. — 156 с. — ISBN 978-5-248-00163-3. Указатель содержит сведения о монографиях, сборниках, статьях, авторефератах диссертаций, а также депонированных работах по археологии, истории, культурологии, литературоведению, науковедению, политологии, правоведению, религиоведению, социологии, философии, экономике, этнологии и языкознанию.
 • №9
 • 10,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: ИНИОН РАН, 2002. — 156 с. — ISBN 978-5-248-00163-3. Указатель содержит сведения о монографиях, сборниках, статьях, авторефератах диссертаций, а также депонированных работах по археологии, истории, культурологии, литературоведению, науковедению, политологии, правоведению, религиоведению, социологии, философии, экономике, этнологии и языкознанию.
 • №10
 • 1,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: ИНИОН РАН, 2013. — 196 с. — ISBN 978-5-248-00707-3. Указатель содержит сведения о монографиях, сборниках и статьях, авторефератах диссертаций по археологии, истории, культурологи, литературоведению, науковедению, политологии, правоведению, религиоведению, социологии, философии, экономике, этнологии и языкознанию.
 • №11
 • 1,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. — 742 с. — ISBN 978-966-02-8671-9. Енциклопедичний довідник присвячений науковцям, які працювали на ниві історії в структурних підрозділах НАН України з часу її заснування і до сьогодні та завершили своє земне життя. Відкриває видання історіографічний нарис про академічну історичну науку та її творців, непрості відносини істориків...
 • №12
 • 5,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України, 2011. — 440 с. Бібліографічний покажчик містить відомості про захищені у спеціалізованій вченій раді Інституту історії України НАН України за 1991–2011 рр. дисертації на здобуття вчених ступенів кандидата та доктора історичних наук за трьома спеціальностями: 07.00.01 – «Історія України», 07.00.02 – «Всесвітня історія», 07.00.06 – «Історіографія,...
 • №13
 • 4,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України НАН України, 1996. — С. 150 Довідник підготовлений співробітниками Відділу історії культури українського народу Інституту історії України НАН України До 60-річчя Інституту і містить короткі творчі біографії понад 400 науковців, які працюють або працювали в Інституті у період з 1036 по 1996 р. Видання є частиною проекту «Українські історики», який...
 • №14
 • 7,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: НТМТ, 2018. — 132 с. — ISBN 978-617-578-291-0. Покажчик містить бібліографію наукового доробку викладачів кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Видання здійснене з нагоди 40-річчя заснування кафедри 1978 р. Покажчик може бути корисним науковцям і студентам — історикам, археологам, історіографам,...
 • №15
 • 4,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. — 344 с. — (Українські історики). ISBN 978-966-02-0021-8 (серія). 978-966-02-5212-7 (вип. 3). Третій випуск біобібліографічного довідника серії «Українські історики» присвячено дослідникам минулого України та українським ученим, які досліджують історію інших країн. Випуск містить біобібліографічні матеріали про 261 вченого,...
 • №16
 • 2,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

Предлагаю создать сборник "Малороссийский родословник". Ссылки:
...
Предлагаю создать раздел "Украинские летописи". Ссылки:
...
Предлагаю создать сборник "Архив Юго-Западной России". Ссылки:
...
Предлагаю создать сборник "Акты, относящиеся к истории Юго-Западной России". Ссылки:
...
В этом разделе нет комментариев.