Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Историография и источниковедение Украины

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. — 19 с. Дисертацію присвячено дослідженню усних джерел Повісті временних літ із застосуванням соціально-культурного підходу до феномену...
 • №1
 • 34,83 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. - Київ, 2012. - 615 с. Спеціальність: 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Вступ. Історіографічні, джерелознавчі та методологічні аспекти дослідження. Стан наукової розробки проблеми. Джерельний комплекс дисертації. Теоретико-методологічний інструментарій дослідження....
 • №2
 • 663,80 КБ
 • добавлен
 • изменен
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — 38 с. У дисертації досліджується комплекс унікальних повідомлень з давньоруської історії, що міститься в знаменитому труді Василя Татіщева Історія...
 • №3
 • 58,29 КБ
 • добавлен
 • изменен
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. — Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2008. — 16 с. Дисертація присвячена комплексному історіографічному аналізу доробку Н.Д. Полонської-Василенко з...
 • №4
 • 32,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

Предлагаю создать сборник "Малороссийский родословник". Ссылки:
...
Предлагаю создать раздел "Украинские летописи". Ссылки:
...
Предлагаю создать сборник "Архив Юго-Западной России". Ссылки:
...
Предлагаю создать сборник "Акты, относящиеся к истории Юго-Западной России". Ссылки:
...
В этом разделе нет комментариев.