Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Историография и источниковедение Украины

Europa Orientalis. — 1986. — Vol. V. — P. 285-310. В статті розглянуто декілька напрямів написання контексту історії 1620-1690 років (Доба козаччини).
 • №1
 • 1,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український археографічний щорічник. — К., 2006. — Вип. 10/11. — С. 423-449. Інвентар заснованого під опікою князів Острозьких Степанського Михайлівського монастиря (1627)1 не належить до невідомих джерел із церковної історії українських земель – у літературійоговикористовувалище від середини XIX ст. Проте на той час увагу, природно, привертав насамперед комплексісторичних...
 • №2
 • 35,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. — 2008. — № 1. — C. 88-112. У роботі висвітлюється життєвий і творчий шлях академіка Д. І. Багалія - видатного українського історика, історіографа, джерелознавця, музейного, архівного та громадського діяча. Показаний його внесок у розбудову вищої освіти, наукових інституцій, архівної та музейної справи, уточнюються деякі факти життя вченого.
 • №3
 • 89,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний збірник. — Вип. 11. — 2008. — с. 337 - 351. У статті проаналізовано праці сучасних дослідників з ключових проблем аграрної історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст., які розміщені на сторінках «Українського історичного журналу». Виділяється коло основних концептуальних підходів, що ними досліджуються.
 • №4
 • 398,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Санкт-Петербург: Алетейя, 2012. — 456 с. ISBN 978-5-91419-624-7 Очерки посвящены анализу стереотипных представлений об Украине и украинцах в русской культуре и общественном сознании в XVII—XX вв., которые рассматриваются в историческом, лингвистическом, культурологическом и литературоведческом аспектах. Содержание: Слово от редактора Хорошкевич А.Л. В лабиринте...
 • №5
 • 4,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Санкт-Петербург: Алетейя, 2012. — 456 с. — ISBN: 9785914196247 Текстовый слой, оглавление. Очерки посвящены анализу стереотипных представлений об Украине и украинцах в русской культуре и общественном сознании в XVII—XX вв., которые рассматриваются в историческом, лингвистическом, культурологическом и литературоведческом аспектах. Содержание: Слово от редактора...
 • №6
 • 10,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
За ред. В. А. Смолія. – К., 2014. – Ч. 1. – 587 с.; Ч. 2. – 650 с. // Український археографічний щорічник: Нова серія. – Київ, 2016. – Т. 22/23, вип. 19/20. – С. 546–551. Текст ученого – своєрідний код його мислення. Він несе багату інформацію, дає змогу простежити й осягнути світосприйняття автора, відобразити впливи часу, соціуму, суспільно-політичних трансформацій. Науковий...
 • №7
 • 198,27 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ювілейний Збірник на пошану Академіка Дмитра Йвановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ядесятих роковин наукової діяльности. — К.: З друкарні Української Академії Наук, 1927. — Т. І. — С. 165-178. Автор, подавши огляд основних збірників, виданих Д.І. Багалієм, відзначає високий рівень археографічного опрацювання матеріалу і доходить висновку, що Д.І. Багалій є не...
 • №8
 • 3,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український історик. - 1991-1992. - №03-04 (110-111) — №01-04 (112-115) Гол. ред.: Любомир Винар; Ред. кол.: М. Антонович, Б. Винар, О. Домбровський, М. Ждан, I. Каменецький, Р. Климкевич, Т. Мацьків, Я. Пастернак, Н. Полонська-Василенко. Українське Історичне Товариство. – Нью-Йорк -Мюнхен. — С. 117-124. В статті йдеться мова про роздуми М. Грушевського над вивченням в різгі...
 • №9
 • 616,15 КБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядники: Андрій Гречило, Мирон Капраль, Андрій Фелонюк. — Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2011. — 792 с. ISBN 978-966-441-269-5 Книга видатного українського історика Ярослава Дашкевича (1926—2010) містить статті, рецензії та інші праці з важливих ділянок української історичної науки: джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. Дослідження з цих галузей...
 • №10
 • 41,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядники: Андрій Гречило, Мирон Капраль, Андрій Фелонюк. — Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2011. — 792 с. — ISBN 978-966-441-269-5. Книга видатного українського історика Ярослава Дашкевича (1926—2010) містить статті, рецензії та інші праці з важливих ділянок української історичної науки: джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. Дослідження з цих галузей...
 • №11
 • 21,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Історичні джерела та їх використання / Ред. кол.: І. Л. Бутич, І. П. Крип’якевич, Ф. П. Шевченко, А. М. Катренко (відп. секр). АН Української РСР. Інститут історії; Архівне управління при Раді міністрів Української РСР. – Вип. 3. – К.: Наукова думка, 1968. – С. 177-189. В статті розглядаються попередні історіографічні дослідження козацьких літописів та спроба історика в...
 • №12
 • 2,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Видана в збірнику Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. Випуск Х. - С. 265-283. В даній статті аналізуються джерела "Історії Малої Росії" А.М. Бантиша-Каменського. Дослідник акцентує увагу на Українських історичних памятках XVIII ст, які були широко використані вченим поряд з архівними документами та іноземними творами, для реконструкції полдій української...
 • №13
 • 168,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дмитрієнко М., Ясь О. Часопис «Рід та Знамено» і його внесок у розвиток української еміграційної історіографії // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 1. – C. 32–37. Розглядаються журнал «Рід та Знамено», науково-дослідні практики його дописувачів, а також внесок в українську еміграційну історіографію другої половини 1940-х – початку 1950-х рр. Подано розпис змісту чотирьох чисел...
 • №14
 • 735,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ; Львів, 2004. — 850 с. — ISBN 966-02-32-32-2; ISBN 966-02-32-33-0 (Т. 1). Тематика збірника здебільшого присвячена історії мови та ономастиці (частина 1, 15 статей), спеціальним (допоміжним) історичним дисциплінам (частина 2, 33 статті) та історичному й філологічному джерелознавству, історіографії і окремим персоналіям (частина З, 34 статті) і збігається з науковими...
 • №15
 • 22,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ; Львів, 2004. — 850 с. — ISBN 966-02-32-32-2; ISBN 966-02-32-33-0 (Т. 1). Тематика збірника здебільшого присвячена історії мови та ономастиці (частина 1, 15 статей), спеціальним (допоміжним) історичним дисциплінам (частина 2, 33 статті) та історичному й філологічному джерелознавству, історіографії і окремим персоналіям (частина З, 34 статті) і збігається з науковими...
 • №16
 • 20,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ; Львів, 2004. — 656 с. — ISBN 966-02-32-32-2; ISBN 966-02-32-34-9 (Т. 2). Тематика збірника здебільшого присвячена історії мови та ономастиці (частина 1, 15 статей), спеціальним (допоміжним) історичним дисциплінам (частина 2, 33 статті) та історичному й філологічному джерелознавству, історіографії і окремим персоналіям (частина З, 34 статті) і збігається з науковими...
 • №17
 • 17,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ; Львів, 2004. — 656 с. — ISBN 966-02-32-32-2; ISBN 966-02-32-34-9 (Т. 2). Тематика збірника здебільшого присвячена історії мови та ономастиці (частина 1, 15 статей), спеціальним (допоміжним) історичним дисциплінам (частина 2, 33 статті) та історичному й філологічному джерелознавству, історіографії і окремим персоналіям (частина З, 34 статті) і збігається з науковими...
 • №18
 • 11,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статья – Опубликована в … Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. 2010 № 3.29.- с.265-280. В статті розглядається проблема дослідженості в працях українських істориків специфіки реалізації нової економічної політики на Півдні України. Автором проаналізовані праці провідних вчених України та висвітлено основні підходи...
 • №19
 • 238,23 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Видана журналі Народна творчість та етнологія. 2013. - № 5. - С. 88-100. У статті аналізується еволюція поглядів В.Липинського як історика та політолога на процес державотворення в Україні. Особлива увага приділяється історичній та теоретичній інтерпретації В.Липинського значення еліти у творенні національної держави. Досліджуються чинники, що вплинули на формування...
 • №20
 • 366,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Актуальні проблеми вітчизняної та Всесвітньої Історії. — 2008. — №11. — с. 212-221. Стаття присвячена історіографічному огляду літератури з проблеми міграції населення до великих промислових міст України в повоєнні часи (1950-2008 рр.). Дослідники різних наукових напрямків (економгеографи, демографи, економісти, історики, соціологи та ін.) висвітили багато питань з міграції...
 • №21
 • 485,45 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статья. — Петербургский исторический журнал. — 2019. — № 2. — С. 211–225. Современный уровень развития исторической науки в изучении движения декабристов позволяет создать новую периодизацию и особенно выделить первый период становления и развития украинской декабристоведческой школы.
 • №22
 • 169,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. Упорядник тому: Марія Вавричин. — Львів; Київ: Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 2000. — 346 с. — ISBN 996-02-1663-7. Публікуються статті, написані на підставі виступів на науковій конференції "Картографічна спадщина України" (Львів, 6—7 жовтня 1998 p.), у яких висвітлюються питання історичного картознавства та історії картографії України, використання...
 • №23
 • 54,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наукових праць. Упорядник тому: Марія Вавричин. — Львів; Київ: Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 2000. — 346 с. — ISBN 996-02-1663-7. Публікуються статті, написані на підставі виступів на науковій конференції "Картографічна спадщина України" (Львів, 6—7 жовтня 1998 p.), у яких висвітлюються питання історичного картознавства та історії картографії України, використання...
 • №24
 • 17,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Актуальні проблеми вітчизняної та Всесвітньої Історії. — 2009. — Т. 9. — С. 249-255. В статті розглядаються історіографічні погляди вихованця та викладача Харківського університету В. Ф. Циха. Інтерес до творчості істориків з’явився у молодого вченого ще в роки навчання. У своїй магістерській дисертації Цих застосував елементи історіографічного аналізу до вирішення проблем теорії...
 • №25
 • 462,53 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Видана в Українському історичному журналі- 1991. - № 2. - С. 64-76. У статті висвітлюється життєвий і творчий шлях видатного українського історика В. Б. Антоновича, розповідається про найважливіші праці вченого, розглядаються основні риси його схеми історичного процесу на Україні.
 • №26
 • 757,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Видана в журналі Чорноморський літопис - 2013. Вип. 8. - С. 60-65. Предметом вивчення є нові явища джерелознавства доби романтизму: це перш за все поява інтересу українських істориків до джерельної бази історії Київської Русі; формування власного бачення історії ІХ – ХІV ст. і джерел до неї; розширення джерельної бази як наслідок появи нових напрямків дослідження...
 • №27
 • 373,83 КБ
 • добавлен
 • изменен
Актуальні проблеми вітчизняної та Всесвітньої Історії. — 2010. — Т. 13. — С. 181-187. Представлена стаття, присвячена зображенню постаті гетьмана Івана Виговського у світлі німецької хроніки «Theatrum Europaeum» («Театр Європи»). Хроніка «Театр Європи» є результатом роботи колективу авторів, які переважно висвітлювали перебіг військово-політичних подій у Західній Європі того часу....
 • №28
 • 3,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Опубліковано у Віснику Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка - 2010 - Випуск 75 Серія: Філософські науки (другі Кулішеві читання з філософії етнокультури). - С. 39-43. У статті розкриваються основні принципи методології, якими керувався П. Куліш при дослідженні історичних процесів. Підкреслюється діалектична єдність його...
 • №29
 • 358,97 КБ
 • добавлен
 • изменен
За ред. Г. К. Швидько. — Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2007. — 392 с. — ISBN 978-966-383-126-8. Збірник присвячений пам'яті видатного українського джерелознавця та історіографа доктора історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського. Містяться спогади учнів та колег М. П. Ковальського. Висвітлені актуальні аспекти теорії та методології історичних досліджень, історичного...
 • №30
 • 45,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
За ред. Г. К. Швидько. — Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2007. — 392 с. — ISBN 978-966-383-126-8. Збірник присвячений пам'яті видатного українського джерелознавця та історіографа доктора історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського. Містяться спогади учнів та колег М. П. Ковальського. Висвітлені актуальні аспекти теорії та методології історичних досліджень, історичного...
 • №31
 • 26,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукові записки. — Том 14. Історія. — 1999. — С. 93-112. У даній статті розглядається проблема публікації корпусу документів гетьманів України Б. Хмельницького та І. Виговського, аналізується незнана раніше група кореспонденції даних осіб, визначається їх місце серед інших документальних джерел та їхні інформативні можливості, подаються тексти 16 архівних документів.
 • №32
 • 286,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
У статті досліджуються історіографічні праці, присвячені вивченню специфіки візантійської агіографії як історичного джерела. З огляду на це оцінюється інформативний потенціал агіографіч­ного тексту та специфіка використання; зовнішні характеристики та історія формування корпусу східнохристиянської агіографії.
 • №33
 • 192,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Видана в журналі Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки, 2011, вип. 8. - С. 185-192. На основі аналізу опублікованого епістолярію висвітлюється катеринославський період (1832-1833) біографії І.І. Срезневського та визначається його роль у розвитку фольклорно-етнографічних студій вченого.
 • №34
 • 358,01 КБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. — К.: Дієз продукт, 2010. — Вип. 6. — №495. У статті наводяться приклади, які ілюструють твердження, що при підготовці «Повісті временних літ» широко використовувалися цитати й цілі сюжети не лише з Біблії, а й з багатьох творів візантійських авторів.
 • №35
 • 214,82 КБ
 • добавлен
 • изменен
Археологія. — 2011. — №3. Розглянуті українофільські погляди відомого археолога та історика В.Б. Антоновича, а також використану ним термінологію.
 • №36
 • 180,97 КБ
 • добавлен
 • изменен
Актуальні проблеми вітчизняної та Всесвітньої Історії. — 2008. — Т. 11. — С. 186-191. Героїчний міф в контексті праць істориків державницької школи: спроба реконструкції образу героя. У статті здійснено спробу реконструкції образу героя в працях українських істориків державницької школи, визначення відповідних критеріїв і характеристик, а також порушується питання про життєвість...
 • №37
 • 447,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
Острог; Нью-Йорк, 1999. — 596 с. — ISBN 966-95166-7-6. Збірник наукових статей та спогадів на пошану доктора історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського містить праці його друзів, колег та учнів у тих галузях історичної науки, що завжди цікавили самого Ювіляра: археографії, джерелознавства, історіографії, персонології, історії культури тощо. Видається з нагоди...
 • №38
 • 23,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Острог; Нью-Йорк, 1999. — 596 с. — ISBN 966-95166-7-6. Збірник наукових статей та спогадів на пошану доктора історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського містить праці його друзів, колег та учнів у тих галузях історичної науки, що завжди цікавили самого Ювіляра: археографії, джерелознавства, історіографії, персонології, історії культури тощо. Видається з нагоди...
 • №39
 • 20,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Видана в збірнику ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. Наукові праці. Том 69. Випуск 56. - С. 142-147. У статті аналізується еволюція поглядів В.Липинського як історика та політолога на процес державотворення в Україні. Особлива увага приділяється історичній та теоретичній інтерпретації В.Липинського значення еліти у творенні національної держави. Досліджуються чинники, що...
 • №40
 • 393,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріали круглого столу (Харків, 29 листоп. 2016 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди — Х. : Вид-во Віровець А. П. «Апостроф», 2016. — 280 с. До збірника ввійшли матеріали круглого столу, який відбувся у Харкові 29 листопада 2016 р. Більша частина статей збірника присвячена характеристиці впливу позитивізму на розвиток історичної думки в Україні (60-ті рр. XIX–20-. ті...
 • №41
 • 4,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статья. Опубликована в сборнике Історіографічні дослідження в Україні. - 2008. - Вип .19. - С.42 - 72. В статье проведен анализ современных подходов к теоретическим и методологическим проблемам историографии как науки.
 • №42
 • 386,49 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харківський історіографічний збірник / Ред. С.І.Посохов. — Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2017. — Вип.16. — 312 с. У випуску наукового збірника зібрано статті з широкого кола проблем теорії та історії історичної науки та освіти. Для науковців, викладачів, усіх, хто цікавиться історіографією.
 • №43
 • 2,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. — Східний світ. — 2003. — №4. — С. 82-87. В статті розглянут розвиток єгиптологічних досліджень в Україні, описуюється внесок українських дослідників на россійську та чеську школи єгиптологіїі.
 • №44
 • 66,83 КБ
 • добавлен
 • изменен
У статті висвітлено бачення сучасними англомовними істориками ідеологічної орієнтації країн-учасниць Східного питання. Основну увагу приділено поглядам англомовних науковців на витоки, потенціал та взаємодію проектів великих держав. Опубліковано в журналі: Історичні записки : Збірник наукових праць / Гол. ред. В.П. Михайлюк. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. - Випуск 32.
 • №45
 • 663,45 КБ
 • добавлен
 • изменен
Історіографічні дослідження в Україні. — 2008. — 19. — С. 259-282. Історіографію, присвячену життю та творчості Д.І. Багалія, автор поділяє на 4 блоки: дореволюційна, історіографія радянських часів (у якій виокремлюються два періоди: 1920–1930 та 1930–1980-ті рр.), діаспорна та доби незалежності та вдається до характеристики кожного з цих періодів.
 • №46
 • 326,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Історіографічні дослідження в Україні. — 2012. — № 22. — С. 201-214. Освещается проблема украинизации 1920-х – начала 1930-х годов в современной историографии. Рассматриваются политические аспекты политики украинизации.
 • №47
 • 154,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
Опубліковано: Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. - Випуск 6: На пошану професора А.Г. Філінюка У статті висвітлене ставлення М. Драгоманова до застосування народниками політичничних замахів як засобу політичної боротьби. Ключові слова: М. Драгоманов, Олександр ІІ, Російська імперія, насилля, тероризм, політичні замахи.
 • №48
 • 233,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ukraine on the Historiographic Map of Interwar Europe: Матеріали міжнародної наукової конференції (Мюнхен, Німеччина, 1–3 липня 2012 р.) / Ред. рада: Я. Мельник, С. Плохій, Ф. Е. Сисин, В. Смолій, О. Юркова (відп. секр.); Авт. кол.: В. Ададуров, Т. Боряк, В. Верстюк, М. фон Гаґен, Я. Грицак, Л. Зашкільняк, З. Е. Когут, М. Мозер, О. Павлишин, С. Плохій, А. Портнов, Ф. Е. Сисин, О....
 • №49
 • 2,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 75. — С. 103-106. Розглянуто основні тенденції розвитку української історичної науки у середині 1950-х - 1970-х рр. Особливу увагу приділено політиці, ідеології та офіційному баченню партійними ідеологами минулого УРСР, впливам партійних структур на специфіку істричних праць, формуванню історичних концепцій, репресивним заходам проти науковців,...
 • №50
 • 92,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2009. — Вип. 98. — С. 54-56. В статті досліджуються циркуляри цензурних установ Києва як джерело з історії України ХІХ - поч. ХХ ст.
 • №51
 • 1,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
// Советские нации и национальная политика в 1920–1950-е годы: Материалы VI международной научной конференции. Киев, 10–12 октября 2013 г. – М.: Политическая энциклопедия; Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2014. – С. 247–255. Освещается роль «покаянных» и «обличительных» текстов в исследовательских практиках украинских историков первой половины 1930-х годов, что...
 • №52
 • 1,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Освещается и анализируется терминологический аппарат современной украинской историографии, в частности возможности и перспективы его конструирования / проектирования. Ясь Алексей. Украинская историография и слово-логос: игра проекций и возможностей? (Рец. на кн.: Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія / за ред. В. Смолія. – К.: НАН України. Ін-т історії...
 • №53
 • 239,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. Борис Крупницький // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2003. – Вип. 12: Визначні постаті української історіографії ХІХ–ХХ ст. – С.405–458. Висвітлюються інтелектуальна біографія та історичні погляди українського історика Бориса Дмитровича Крупницького (1894-1956), зокрема наводиться бібліографія його праць
 • №54
 • 5,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. В’ячеслав Липинський // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2005. – Вип. 15: Визначні постаті української історіографії ХІХ – ХХ ст. – С.432–486. Висвітлюються інтелектуальна біографія та історичні погляди українського вченого й політичного мислителя В’ячеслава Казимировича Липинського (1882–1931), зокрема наводиться...
 • №55
 • 5,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. «Великі повороти» соціогуманітарного знання в історії історієписання ХХ ст.: українська проекція // Український історичний журнал. – 2018. – № 5. – С. 107–135. Висвітлюються знакові трансформації соціогуманітарного знання ХХ ст., метафорично означені як «великі повороти» – неокантіанство, соціологізація історії, феноменологія, антропологічний і лінґвістичний повороти....
 • №56
 • 460,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. Вступна стаття до розвідки О. Єфименко «Письма из хутора. Об украинской истории» (До 170-річчя О. Єфименко та 100-ліття першої публікації її допису) // Український історичний журнал. – 2018. – № 1. – С.174–179; Ефименко А. Письма из хутора. Об украинской истории // Там само. – 2018. – № 1. – С.179–183. У листі-дописі О.Єфименко окреслюються кардинальні трансформації...
 • №57
 • 338,05 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. Вступна стаття до розвідки О. Й. Пріцака «Що таке історія України?» // Український історичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 177–184. Пріцак О. Що таке історія України? // Український історичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 185–210. У двох однойменних і знакових статтях-доповідях (1980 та 1990 рр.) видатного українського історика, сходознавця, першого директора...
 • №58
 • 728,25 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. Генеалогічна ідея в науковій творчості та методології О.П. Оглоблина // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. пр. та спогадів: (Пам’яті О. С. Компан). — К.: НАН України. Ін-т історії України, 2000. — Число 4, ч.1. — С. 146–158. Висвітлюються наукові погляди українського історика Олександра Петровича Оглоблина (1899–1992), зокрема...
 • №59
 • 2,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. З методики і термінології історичного дослідження: поняття «архітектоніка», «структура» та «техніка викладу» // Історичний журнал. – 2004. – № 1/2. – С. 79–86. Розглядаються походження та циркуляція понять «архітектоніка», «структура» та «техніка викладу», їх функціональне призначення й продуковані смисли.
 • №60
 • 561,21 КБ
 • добавлен
 • изменен
// Ейдос. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2013. – Вип. 7. – С. 204–224. Розглядається ідеал науковості Ф. Шевченка у світлі його текстів другої половини 1940-х — початку 1970-х років. Обстоюється думка про те, що Ф. Шевченко не обмежувався практично-утилітарними настановами, а й відводив поважне місце проблемам побутування фахової корпорації українських істориків за...
 • №61
 • 825,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. Ідеалістичні та ірраціональні мотиви в науковій творчості Миколи Костомарова // Україна модерна. – 2006. – Ч.10. – С. 37–57. Стаття є спробою аналізу методичного інструментарію Миколи Костомарова в контексті ідеалістичного повороту, що стається в романтичному історіописанні. Автор показує, що найважливішим ідеалістичним компонентом наукової творчости Костомарова був...
 • №62
 • 1000,30 КБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. — 2018. — № 6. — С. 4–32. Висвітлюється походження ідеї української академії як спільного плану наддніпрянських та галицьких інтелектуалів на рубежі 1880–1890-х рр. Розглядаються тексти вчених і громадсько-культурних діячів кінця ХІХ – початку ХХ ст., в яких побутувала ідея її конституювання. Аналізуються різноманітні контексти, котрі ґенерували як...
 • №63
 • 357,73 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. Історична доба у світлі наукової дискусії української еміграції другої половини 40-х рр. ХХ ст. (Б. Крупницький, В. Петров) // Молода нація: Альманах. — 2002. — № 2. — С. 24–39. Крупницький Б. Теорії доби і сучасність; Бер В. [Петров В. П.] Проблема епохи; / Підготовка тексту та ком. О. Яся // Молода нація: Альманах. — 2002. — № 2. — С. 40–74. Висвітлюється дискусія...
 • №64
 • 1,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хроніка 2000. — К., 2009. — Вип. 78: Пантелеймон Куліш: письменник, філософ, громадянин. До 190-річчя від дня народження П. О. Куліша. — С. 459–528. Висвітлюються історичні погляди українського письменника й історика Пантелеймона Куліша (1819–1897). Розглядаються сполучення ідей і концептів пізньопросвітницького раціоналізму, пізнього романтизму та раннього позитивізму у його...
 • №65
 • 2,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. Концепції генерацій: культурне походження, міждисциплінарні виміри, інструментальні можливості та пізнавальні ліміти // Academia Terra Historiae. Студії на пошану Валерія Смолія: У 2-х кн. / Відп. ред. Г. Боряк. – Київ: НАН України. Ін-т історії України; ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2020. – Кн. 2: Простори історика. – С. 19–42....
 • №66
 • 417,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
Хроніка 2000. — К., 2011. — Вип. 4 (90): Україна–Білорусь, кн. 1. — С. 175–197. Освещается распространение и циркуляция циклических теорий истории во второй половине XIX — первой половине XX ст. Анализируется рецепция циклических теорий истории, в частности теорий А.Тойнби и О. Шпенглера в трудах украинского и белорусского историка Льва Окиншевича (1898–1980). Висвітлюється...
 • №67
 • 665,05 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. Лев Окіншевич та його есе «Між Заходом і Сходом» // Розбудова держави. – 1997. – № 7/8. – C.102–107. Окіншевич Л. Між Заходом і Сходом / Публікація та примітки О. Яся // Розбудова держави. – 1997. – № 7/8. – C. 108–113. Висвітлюються й аналізуються історичні погляди вченого-правника Лева Олександровича Окіншевича (1898–1980) у контексті його есе «Між Заходом і...
 • №68
 • 748,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
// Переяславська рада 1654 року: (Історіографія та дослідження) / Редколегія: П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін. – К.: Смолоскип, 2003. – С. 524–604. Освещается становление и циркуляция образов Переяславского договора 1654 г. в украинской историографии ХІХ – 80-х гг. ХХ ст.
 • №69
 • 8,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
// Бібліотечний вісник. – 1996. – № 2. – C.10–16. У статті подається перелік персональних бібліографій 48 істориків та вчених-гуманітаріїв з української діаспори. В статье представлен перечень персональных библиографий 48 историков и ученых-гуманитариев с украинской диаспоры
 • №70
 • 5,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. Персональна бібліографія істориків України (Матеріали до бібліографії бібліографій)// Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. пр. на пошану Я.І.Дзири: У 2 ч. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2002. — Вип. 8/9, ч.1. — С. 404–424. У статті представлено перелік персональних бібліографій українських істориків ХІХ–ХХ ст.
 • №71
 • 587,78 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. Раціоналізм versus романтизм: М. Маркевич як перехідний тип історика // Історичний журнал. – 2007. – № 5. – С. 62–73. The intellectual foundations of vive-volume study «History of Malorossia» (Moscow, 1842-1843) by Mykola Markevich are highlighted. The co-existence and competition of elements of late-enlightenment rationalism and antiquarian-aesthetic apologia in...
 • №72
 • 659,75 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. Три візії українського органіцизму: тіло-ідеал, органічна сполука й організм-конструкція (кілька думок щодо інструментальних трансформацій історичної термінології)// Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2009. – Вип. 4. – С. 524–552. Висвітлюються три способи «органічного» представлення минувшини у візіях...
 • №73
 • 5,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. Українська зарубіжна історіографія 1945-1991 рр. у світлі рефлексій її репрезентантів // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. — К., 2005. — Вип.1. — С. 333–357. У статті розглянуто чотири покоління українських істориків-емігрантів, зокрема висвітлено їхні інституції, організаційні засади та взаємини між різними поколіннями вчених протягом 1945–1991 рр.
 • №74
 • 1,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
// Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики [Число 5] / Історіографічні дослідження в Україні [Вип.10]: Об’єднаний випуск зб. наук. пр. на пошану акад. В. А. Смолія (З нагоди 25-річчя наукової діяльності та 50-річчя від дня народження): У 2 ч. – К.: НАН України. Ін–т історії України, 2000. – Ч.2: Історіографія. – С.352–391. Висвітлено етно- та соціокультурні...
 • №75
 • 8,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
// States. Societies. Cultures: East and West: Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski / Ed. I.Duzinkiewicz. – New York: National Academy of Sciences of Ukraine. European Research Institute; Ross Publishing, 2004. – P.1227–1247. Висвітлюється життєвий і творчий шлях українського історика Бориса Дмитровича Крупницького (1894–1956). Розглядаються й аналізуються його історичні...
 • №76
 • 667,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. — 2017. — № 6. — С. 251–257; Звернення головного редактора до читачів першого числа «Українського історичного журналу»: програмна стаття Ф. Шевченка 1957 р. // Там само. — С. 258–265. У програмній статті 1957 р. першого головного редактора «Українського історичного журналу» Ф.Шевченка (1914–1995 рр.) висвітлено основні напрями редакційної політики...
 • №77
 • 344,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. В. Вступна стаття до розвідки Б. Д. Крупницького «Дещо про історичну Немезіду» // Український історичний журнал. – 2015. – № 6. – С. 195–200. Крупницький Б. Д. Дещо про історичну Немезіду // Український історичний журнал. – 2015. – № 6. – С. 200–210. Розглядається формування «масової людини» як ключової передумови постання тоталітарних режимів 1920–1930-х рр....
 • №78
 • 470,01 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. В. Вступна стаття до розвідки В. П. Петрова «Наш час як він є (З приводу статті Нормана Казнса Несучасність сучасної людини)» // Український історичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 194–198. Петров В. П. Наш час як він є (З приводу статті Нормана Казнса Несучасність сучасної людини)» // Український історичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 198–211. В...
 • №79
 • 918,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. В. Вступна стаття до розвідки Л.-Р. Р. Біласа «Історія як спокусник» // Український історичний журнал. — 2015. — № 4. — С. 189–194. Білас Л.-Р. Р. Історія як спокусник // Український історичний журнал. — 2015. — № 4. — С. 195–208. В есе Л.-Р.Біласа висвітлюється походження, поширення й циркуляція у соціогуманітаристиці 1930–1950-х рр. теорії цивілізацій А.Дж.Тойнбі....
 • №80
 • 590,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. — 2017. — № 5. — С. 166–170; Максимович М. А. О малороссийских народных песнях // Там само. — С. 170–179. У вступній статті М.Максимовича до етнографічної збірки 1827 р. висвітлюється роль української пісенної традиції в розкритті народного/національного духу, зокрема для розуміння минувшини. У світлі уявлень раннього романтизму розглянуто духовне,...
 • №81
 • 405,30 КБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. – 2016. – № 1. – С. 176–180; 180–194. У статті М.Грушевського актуалізується роль і значення степу й моря як географічної, кліматичної та природної підоснови територіальної («порайонної») історії України у світлі багатоманітних соціальних, політичних, етнокультурних, демографічних, господарських, транспортних, колонізаційних, комунікаційних та...
 • №82
 • 472,61 КБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. – 2016. – № 6. – С. 192–198. Оглоблин О. П. Проблема схеми історії України 19–20 століття (до 1917 року) // Український історичний журнал. – 2016. – № 6. – С. 198–210. У статті О.Оглоблина висвітлюються основні проблеми та виклики, котрі постали у царині концептуалізації історії України ХІХ–ХХ ст. перед ґенерацією істориків 1920-х рр. Аналізуються й...
 • №83
 • 400,80 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. В. Вступна стаття до розвідки О. С. Компан «Кипень у “казані історії”» (до 100-річчя від дня народження автора статті – Олени Станіславівни Компан) // Український історичний журнал. – 2016. – № 2. – С. 198–206. Компан О. С. Кипень у «казані історії» // Український історичний журнал. – 2016. – № 2. – С. 206–221. У студії О.Компан розглядається феномен Запорізької Січі...
 • №84
 • 376,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. В. Вступна стаття до розвідки С. Т. Томашівського «Схід і Захід: Історично-політичний нарис» // Український історичний журнал. – 2015. – № 2. – С. 184–187. Томашівський С.Т. Схід і Захід: Історично-політичний нарис // Український історичний журнал. – 2015. – № 2. – С. 188–196. В есе Степана Томашівського подається неоромантична візія Галичини як українського...
 • №85
 • 882,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. — 2017. — № 6. — С. 266–273; Шевченко Ф. П. Про суд історії (До 60-річчя заснування Українського історичного журналу» та 50-ліття першої публікації статті Ф.Шевченка) // Там само. — С. 274–284. У статті першого головного редактора «Українського історичного журналу» Ф.Шевченка висунуто своєрідну візію про призначення та фах історика, пов’язану з...
 • №86
 • 363,78 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. В. Вступна стаття до студії П. О. Куліша «Історія України од найдавніших часів» // Український історичний журнал. – 2016. – № 3. – С. 172–177. Куліш П. О. Історія України од найдавніших часів // Український історичний журнал. – 2016. – № 3. – С. 178–200. У вступі та першому розділі своєї праці, що їх опублікував журнал «Основа» 1861 р., П. Куліш анонсував пошук нових,...
 • №87
 • 567,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
// Український історичний журнал. – 2015. – № 5. – С. 186–191. [Мартос А. И.] Рец. на кн.: Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России. Четыре тома. – М., 1822; Бантыш-Каменский Д. Письмо к Издателю // Український історичний журнал. – 2015. – № 5. – С. 192–198. У рецензії О. Мартоса на перше видання «Истории Малой России» Д. Бантиша-Каменського та листі-відповіді автора...
 • №88
 • 18,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. Між пізнім романтизмом та позитивізмом (роздуми над «Историей воссоединения Руси» П. Куліша) // Історичний журнал. – 2006. – № 2. – С.57–67. У статті розглядаються пізньоромантичні та позитивістські складові у низці історичних студій Пантелеймона Куліша – відомого українського письменника, мислителя та вченого-аматора. The late-romantic and positivistic approaches in...
 • №89
 • 644,14 КБ
 • добавлен
 • изменен
// Історіографічні дослідження в Україні. — К.: НАН України. Ін-т історії України, 2004. — Вип.14. — С. 365–404. Висвітлюються соціокультурні та інтелектуальні передумови появи монографічних студій в українській історіографії ХІХ ст. Розглядаються внутрішні рефлексії дослідників щодо монографічних праць. З’ясовуються особливості становлення цього виду публікацій на теренах...
 • №90
 • 2,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вісник НАН України. – 2018. – № 11. – С. 5–17. doi: https://doi.org/10.15407/visn2018.11.005 У статті висвітлено передумови та обставини заснування Української Академії наук. Розглянуто основні хронологічні віхи конституювання Академії протягом 1918 р. Проаналізовано створення Комісії для вироблення законопроекту про заснування УАН та головні проблеми в її діяльності. Зіставлено...
 • №91
 • 387,00 КБ
 • добавлен
 • изменен
// Українки в історії. Нові сторінки / Відп. ред. В. Борисенко. — К.: Либідь, 2010. — С. 80–86. Висвітлюється інтелектуальна біографія українського історика Олени Компан (1916—1986). Розглядаються її історичні погляди та дослідницький інструментарій, зокрема вживання компаративного методу у студіях із ранньомодерної історії України.
 • №92
 • 372,75 КБ
 • добавлен
 • изменен
// Історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та перспективи. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Харків, 15 -17 листопада 1995 р.) – Харків: Авеста, 1995. – C. 92 – 97. Освещаются проблемы формирования научной терминологии в украинской историографии первой половины 1990-х годов.
 • №93
 • 376,07 КБ
 • добавлен
 • изменен
Symposium historiographicum Czercasiensium = Черкаський історіографічний симпозіум / За ред. В. Масненка. — Черкаси: Видавець ФОП Гордієнко Є. І., 2017. — Т. ІІ: (Нові сенси історичного знання). — С. 21–36. Розглядаються поняття «культурна доба» та «стиль мислення», їх функціональні та інструментальні аспекти у широкому історичному контексті. Висвітлюється формування та...
 • №94
 • 1,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. Поняття «методика» і «методологія»: співвідношення, субординація та функціональне призначення // Історичний журнал. – 2005. – № 4. – С.45–56. Висвітлюються походження, циркуляція та застосування понять «методика» та «методологія».
 • №95
 • 617,98 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. – Історичний журнал. – 2006. – № 6. – С. 52–61. Висвітлюються походження та циркуляція поняття «стиль мислення», аналізується його функціональне призначення й змістовне наповнення.
 • №96
 • 560,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
// Генеза. – 2006. – № 1. – С.51–63. Висвітлюються співвідношення, співіснування раціональних та ірраціональних, образно-художніх та ідеалістичних мотивів і елементів у наративі Михайла Максимовича. Розглядається техніка викладу, стилістичні та структурні особливості наукових розвідок ученого. The article revels the ratio and coexistence of the rational and irrational,...
 • №97
 • 767,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
// На службі Кліо: Зб. наук. пр. на пошану Л.-Р. Винара з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. – Київ – Нью-Йорк – Торонто – Париж – Львів: Місіонер, 2000. – С. 660–669. Висвітлюється вживання відмінних різновидів рецензій в українській історіографії ХІХ–ХХ ст., зокрема у наукових практиках низки істориків.
 • №98
 • 334,19 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ясь О. Українська історіографія з методичної та дидактичної перспективи. Рец. на кн.: Калакура Я.С. Українська історіографія: Курс лекцій. – К.: Генеза, 2004. – 496 с. // Історичний журнал. – 2004. – № 10/11. – С. 125–129. Розглядається й аналізується сучасна дидактична література з обсягу української історіографії.
 • №99
 • 397,77 КБ
 • добавлен
 • изменен
Український історичний журнал. — 2017. — № 6. — С. 207–209; «Український історичний журнал» у дзеркалі діаспорних часописів: дайджест 1958–1992 рр. // Там само. — С. 210–250. У присвяченому «Українському історичному журналові» дайджесті публікацій діаспорної преси висвітлюється багатопланова рецепція цього часопису впродовж 1958–1992 рр. Аналізується різноманітна проблематика та...
 • №100
 • 464,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
// Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. пр.: У 2 ч. – К.: НАН України. Ін–т історії України, 2005. – Ч. 12 – С.118–153. Освещается история применения «движущих карточек» и конспективных записей в практиках ученых и интеллектуалов.
 • №101
 • 178,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
// Історичний журнал. – 2003. – №1 – С.111–117. Освещаются проблемы выбора тематики исследований в научных практиках известных украинских историков
 • №102
 • 3,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Scriptorium nostrum. — 2017. — № 2 (8). — С. 118–129. Висвітлюється післявоєнний період інституціональної й інтелектуальної історії Інституту історії України в основних контекстах історії української радянської історичної науки. Розглядається участь історика С. Борового у нараді з обговорення проспекту «Короткого курсу історії України». Показуються зміни та трансформація образів і...
 • №103
 • 286,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

Предлагаю создать сборник "Малороссийский родословник". Ссылки:
...
Предлагаю создать раздел "Украинские летописи". Ссылки:
...
Предлагаю создать сборник "Архив Юго-Западной России". Ссылки:
...
Предлагаю создать сборник "Акты, относящиеся к истории Юго-Западной России". Ссылки:
...
В этом разделе нет комментариев.