Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Историография и источниковедение Украины

München: CeltoSlavica, 1991. - 133p. Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Einführung Die Entstehung der »allrussischen« Geschichtskonzeption Die Entstehung der ukrainischen Geschichtskonzeption Mychajlo Hrusevs’kyj (1866-1934) Nationalukrainische Konzeptionen in der Emigration Konzeptionen der nichtmarxistischen russischen Historiographie Der ideologische Hintergrund sowjetischer...
 • №1
 • 7,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
— Херсон — Нікополь: СПД Фельдман О.О., 2010. — 191 с. — ISBN 978-966-2421-01-9. У монографії на основі архівних документів, які переважно вперше впроваджуються до наукового вжитку та споминів сучасників, реконструйовано інтелектуальну біографію талановитого радянського історика Саула Яковича Борового (1903-1989). Докладно висвітлено наукову та викладацьку діяльність вченого,...
 • №2
 • 88,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Михайло Литвин, Б. де Віженер, Л. Борецький, Е. Ляссота. За редакцією В. Антоновича / Пер. з рос. Т. С. Завгородньої; Передмова В. С. Мороза; Худож. оформ. А. П. Дерев’янка. — Дніпропетровськ: Січ, 2005. — 220 с. — ISBN 966-511-253-8. До книги за редакцією В. Б. Антоновича (1834—1908) — історика, археографа, археолога, професора історії Київського університету — ввійшли мемуари...
 • №3
 • 13,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ф. Євлашевський, Я. Собеський, походи 1625 та 1628 рр., С. Окольський, Г. Боплан, звільнення невільників, Б. Машкевич. За редакціею В. Антоновича /пер. з рос. І. С. Голуб; передм. В. С. Мороза; худож. оформ. А. П. Дерев’янка. — Дніпропетровськ: Січ, 2006. — 440 с. — ISBN 966-511-294-5. До другого випуску книги за редакціею В.Б. Антоновича (1834—1908) — історика, археографа,...
 • №4
 • 29,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядк., передм., примітки О. Василюк. — К., 1995. — 108 с. — (Пам’ятки історичної думки України). — ISBN 5-7702-0571-7. "Курс лекцій з джерелознавства" проф. В. Б. Антоновича — перша узагальнююча праця з джерелознавства історії України. Вона складається з п’яти основних розділів, у яких розглядаються: джерела західно-руської історії, козацькі літописи, офіційні документи,...
 • №5
 • 3,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ред. Микола Ковальський. — Острог; Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, Національний університет «Острозька академія», 2003. — 382 с. — ISBN 966-7631-73-7. До книги увійшли лекції з джерелознавства видатного українського історика Володимира Боніфатійовича Антоновича, прочитані ним у Київському університеті Св. Володимира у 1879—1881 та 1886 роках. Науковий коментар,...
 • №6
 • 10,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Ніка-Центр, 2012. - 440 с. Однією з найперспективніших, активно затребуваних і популярних галузей сучасного соціокультурного знання є студії з дослідження пам'яті - соціальної та національної, історичної та культурної, колективної, сімейної, індивідуальної тощо. Саме дослідженню культурної пам'яті й присвячена одна з найцікавіших робіт знаної німецької дослідниці Аляйди...
 • №7
 • 13,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ред. Л. Винар. — Острог: Українське Історичне Товариство, 2004. — 385 с. — (Історичні джерела. Т. 1). — ISBN 966-02-3387-6. До першого випуску серії включено переважну більшість відомих сьогодні джерел описово-статистичного характеру, які стосуються Острога та Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII ст. (1542–1654 рр.). Вони містять різноманітний матеріал, який...
 • №8
 • 11,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2009. — 270 с. — ISBN 978-966-2254-14-3. Публікація включає текст інвентаря Базалійської, Красилівської, Шульжинської та Старокостянтинівської волостей, які входили до володінь князя Януша Острозького і складали частину створеної ним Острозької ординації. До публікації вміщено також дослідження з історії краю....
 • №9
 • 9,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Критика, 2005. — 528 с. — ISBN 966-7679-67-5. До антології «Простір свободи: Україна на шпальтах паризької “Культури”» ввійшли тематично пов’язані з Україною статті, в різний час надруковані на сторінках легендарного польського еміграційного часопису «Культура» (1947—2000), який великою мірою прислужився утвердженню інтелектуальної та моральної атмосфери, що в ній...
 • №10
 • 10,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ—Хмельницький: ПП Поліграфіст-2, 2015. — 440 с. — ISBN 978-966-1502-77-1. У збірнику вперше повноцінно представлено документи, що розкривають історію створення та діяльності Кам’янець-Подільського партизанського з’єднання ім. Ф. М. Михайлова у роки Другої світової війни. Для науковців, вчителів, студентів, краєзнавців, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.
 • №11
 • 5,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kиїв: Вища школа, 2011. — 336 с. ISBN 978-966-642-431-3 Досліджено життя і творчість видатного українського історика, ключової постаті національно-визвольного руху України 70—80-х років XIX ст. В. Антоновича з метою з’ясування його внеску в пізнання української ментальності. У праці філософа про історика сама історія розкриває секрети ментальності українців. Поєднуючи...
 • №12
 • 8,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Миколаїв: УДМТУ, 2002. - 24 с. Посібник дає змогу ознайомитись з основними аспектами теми та перевірити свої знання за допомогою тестових завдань. Призначений для студентів всіх спеціальностей, різних форм навчання.
 • №13
 • 382,71 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Х.: Сага, 2012. — 234 с. — пер. с 3-го укр. изд. Учебно-методическое пособие посвящено главным проблемам теории и методики источниковедения истории Украины. Приведён также обзор развития научных знаний об исторических источниках. Пособие рассчитано на преподавателей и студентов по специальности «история», на всех, кто интересуется источниками по истории Украины и...
 • №14
 • 3,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. — 588 с. Монография посвящена анализу влияния позитивизма на развитие исторической мысли на Украине (60-е гг. XIX – 20-е гг. XX вв.). Рассматривается сущность и роль позитивистского историописания как главного историографического явления исследуемого времени. Впервые осуществлён системный анализ этой проблемы в историографическом и...
 • №15
 • 4,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. — 3-е вид., доп. та переробл. — Харків: Сага, 2008. — 214 с. Навчально-методичний посібник присвячений головним проблемам теорії та методики джерелознавства історії України. Поданий також огляд розвитку наукових знань про історичні джерела. Посібник розрахований на викладачів та студентів з спеціальності «Історія», на всіх, хто цікавиться джерелами з...
 • №16
 • 1,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: ХНУ імені В. Каразіна, 2013. — 561 с. Вступ Рецепція позитивізму в історичній науці в Україні Теоретико-методологічні засади позитивістської історіографії в Україні 1860-1920 Особливості інтерпретації історичного процесу Висновки Список джерел та літератури Іменний покажчик
 • №17
 • 17,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Запоріжжя, 2009. — 434 с. — (Джерела з історії Південної України. Т. 10). ISBN 978-966-02-4988-2. Десятим томом розпочинається публікація Описів Степової України останньої чверті XVIII — початку XIX століття. В томі опубліковано Опис Катеринославського намісника з Топографічного опису Російської імперії 1784 року; опис до атласу Катеринославського намісництва 1787 року, який...
 • №18
 • 19,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п‐в, установ і орг.; Ред., упоряд. бібліографії та авт. післямови А. В. Подкур. — Чернігів : Черніг. обереги, 2005. — 56, [1] с. Видання містить навчально‐методичні рекомендації для вивчення джерел з історії державного управління та місцевого...
 • №19
 • 1,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Повна назва: Запорізький архів. Студії з історії євреїв Запорізького краю (XIX – І половина XX ст.): Збірник документів і матеріалів / Упоряд.: В. О. Бондар, О. Г. Величко, І. В. Козлова. Державний архів Запорізької області; Запорізький національний університет; Запорізьке міське відділення товариства «Україна-Ізраїль». – Запоріжжя, 2010. – 318 с. Анотація:...
 • №20
 • 1,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Феникс, 2007. - 400 с. ISBN 978-966-651-473-1 Монография представляет собой систематическое исследование историориографии проблем происхождения и расселения индоевропейских племен, образования древнеславянской этноязыковой общности и формирования восточнославянских народов, прежде всего становления украинского народа, в украинской историографии последних двух веков: от...
 • №21
 • 4,59 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Пер. з фр., приміт. та передм. В. Косика. — Львів: НВП «Мета», 1998. — 182 с. + 9 карт. — ISВN 7279-04-09. «Опис України» – відомий твір французького інженера-картографа XVII ст. Ґійома Ле Вассера де Боплана, в якому описані життя та звичаї мешканців України, її фауна та флора того часу. Зміст: Передмова Янові Казимирові – Посвята королеві Попередження читачам Видавець...
 • №22
 • 41,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Г. Л. де Боплан. Опис України. Пер. з фр. Я.І.Кравця, З.П.Борисюк. Київ, 1990. Послання. До читачів. Читачеві від книговидавця. Опис України і річки Борисфен, званої в просторіччі Ніпром, або Дніпром, від Києва до. моря, в яке вона впадає. Ремесла, якими займаються козаки. Руська шляхта. Які повинності селян щодо панів. Про Крим, або край Татарії. Кримські татари. Про...
 • №23
 • 1006,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. с фр. З. П. Борисюк; ред. перевода А. Л. Хорошкевич, Е. Н. Ющенко. — М.: Древлехранилище, 2004. — 300 с. — ISBN 5-93646-048-7. «Описание Украины» французского воина, инженера, математика, картографа Гийома Левассера де Боплана, в 20-е – 70-е годы XVII в. служившего двум королям – французскому и польскому, содержит всестороннюю характеристику экономики, быта и нравов...
 • №24
 • 64,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Типографія Карла Крайя, 1832. - 203 с. Дореволюц. рус. язык и шрифт. Описание Украины (первой половины XVII в.) или областей Польского королевства, лежащих между пределами Московского государства и Трансильвании с приложением сведений о правах, обычаях и военном искусстве украинцев. Первое издание книги вышло в 1650 году. О популярности произведения может...
 • №25
 • 124,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Типографія Карла Крайя, 1832. — 201 с. Описание Украины (первой половины XVII в.) или областей Польского королевства, лежащих между пределами Московского государства и Трансильвании с приложением сведений о правах, обычаях и военном искусстве украинцев. Первое издание книги вышло в 1650 году. О популярности произведения может свидетельствовать его переиздание в 1660 году....
 • №26
 • 3,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва; Иерусалим: Гешарим, 1997. — 288 с. — ISBN 5-88711-015-5. Основной корпус книги содержит наиболее яркие свидетельства современников и очевидцев «хмельничины» — страшного разгрома большей части еврейских общин Восточной Европы в 1648—1649 гг. Хроники Натана Ганновера «Пучина бездонная», Мейера из Щебржешина «Тяготы времен» и Саббатая Гакогена «Послание» были уже через...
 • №27
 • 42,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підготовка до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука, Дмитра Вирського (латиномовні документи). — Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. — 154 с. ISBN 978-966-02-7273-6 У книзі досліджується комплекс документів «Акти Волинського воєводства» із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві, матеріали якого хронологічно охоплюють період із 1492...
 • №28
 • 1,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: StreamArLine, 2019. — 516 с. — («З Ґалаґанівського архіву»). — ISBN 978-617-7786-01-5. Видання є продовженням проекту публікації документів з архіву родини Ґалаґанів – однієї з найпомітніших серед української еліти XVIII—XIX ст. Книга містить тревелоги (описи мандрів) — щоденники та листи, написані під час подорожей Ґалаґанів до Західної Європи у 40 х — 60 х рр. XIX ст....
 • №29
 • 16,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вид-во ФОП Антоненко Л.І. «Streamline», 2017. — 136 с. — (З «Ґалаґанівського архіву»). — ISBN 978-966-97457-4-3. У публікації репрезентовано комплекс листів з багаторічного листування Григорія Ґалаґана (1819—1888), одного з найпомітніших представників дворянства Лівобережної України XIX ст., великого землевласника, громадсько-політичного та культурно-освітнього діяча, з...
 • №30
 • 3,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: StreamARLine, 2019. — 208 с. — ISBN 978-617-7786-00-8. Видання є результатом науко-дослідницького проекту, реалізованого викладачами та студентами кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка. Щоденник О. О. Половцова (1832—1909), впливового російського урядовця, людини з розгалуженими зв’язками в імперських бюрократичних та аристократичних колах,...
 • №31
 • 1,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ-Львів: НТШ, 2006. — 800 с. — (Універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломатарію). ISBN 966-02-3872-Х. Пропонована увазі читачів публікація включає універсали, накази та інструкції Івана Мазепи, які не потрапили до першої частини наказових документів цього гетьмана, виданої у 2002 році. У першому додатку книги містяться наказові документи українських...
 • №32
 • 36,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ-Львів: НТШ, 2004. — 1088 с. — (Універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломатарію). ISBN 966-02-3091-5. Пропонована увазі читачів збірка включає всі, які вдалося виявити в архівах України, Російської Федерації і Польщі, універсали, накази, угоди українських гетьманів, зокрема: Івана Виговського (1657—1659), Юрія Хмельницького (1660—1662, 1677—1681),...
 • №33
 • 61,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 306 с. ISBN 978-966-02-5659-0 У монографії висвітлюються проблеми концептуалізації міської історії як наукового напряму, порушується широкий комплекс теоретико-методологічних проблем сучасного містознавства – від визначення поняття «місто» і критеріїв типологізації міст до простеження еволюції міської традиції на вітчизняних...
 • №34
 • 991,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 1997. — 44 с. ISBN 5-7703-1198-9 На основі маловідомих джерел досліджується діяльність наукових товариств у Києві XIX ст. та становлення історико- регіональної школи в українознавстві.
 • №35
 • 2,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
(Коллектив авторов.) Iн-т історii Украіни НАНУ та iН. Киів; Чернігів: РВК "Деснянська правда", 2007. 254 с. На укр. и рус. языках. Содержание: открытие конференции; проблемы Киевской Руси в современной историографии; проблемы российско-украинских отношений середины XVII - середины XVIII в.; Украина в составе Российской империи; революция 1917 г. - проблемы интерпретации;...
 • №36
 • 2,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Ніка-Центр, 2011. — 296 с. — (Серія «Ідеї та Історії»; Вип. 7). ISBN 978-966-521-602-5 Монографія сучасного польського історика, керівника закладу методології історії та історії історіографії Університету імені Адама Міцкевича в Познані професора Войцеха Вжосека є синтезом двох книг, виданих мовою оригіналу впродовж останніх років. Автор обґрунтовує конструктивістський...
 • №37
 • 7,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. — 300 с. — ISBN 978-966-02-8027-4. У книзі представлені найбільш значущі пам’ятки річпосполитської історіографії ХVI — першої половини XVII ст., присвячені темі війн на татарському прикордонні України. Зокрема, йдеться про тексти щодо зимової битви під Ольшаницею 1527 р., «жалісну історію» про успішний татарський набіг 1575 р.,...
 • №38
 • 2,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — 111 с. ISBN 966-02-3809-6 Видання присвячене характеристикам українського козацтва, створеним істориками Речі Посполитої останньої третини XVI — середини XVII ст. (з часів першого безкоролів’я 1572—1575 pp. до Переяславської ради 1654 p.). Добірку склали фрагменти з праць Я.А.Красіньського, С.Оржельського, Р.Гейденстейна,...
 • №39
 • 4,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – У 2-х ч. – Ч.1. – 502 с. Видання присвячене трактуванням України та специфічно українських сюжетів у історіографії Речі Посполитої ХVI – середини. XVII ст. У центрі уваги дослідження еволюція річпосполитської україніки, генеалогія ідей та концептів, а також реальні можливості їх поширення. Аналізуються малознані українському...
 • №40
 • 4,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАНУ, 2008. — 466 с. Видання присвячене трактуванням України та специфічно українських сюжетів у історіографії Речі Посполитої XVI - середини XVII ст. У центрі уваги дослідження еволюція річпосполитської україніки, генеалогія ідей та концептів, а також реальні можливості їх поширення. Аналізуються малознані українському науковому загалу праці (та їх...
 • №41
 • 1,08 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. — 296 с. ISBN 978-966-02-6888-3 У нарисі представлений найбільш «знаковий» за впливом на вітчизняний історіографічний процес відрізок історіографії 1-ї Речі Посполитої (1505—1795) – період з кінця ХV ст. (від початків політичного руху, який привів до Радомської конституції 1505 р.) по 1659 р. (коли значна частина України...
 • №42
 • 2,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Інститут історії України НАН України, 2011, 108 с. Опрацювали Д.Вирський і Р.Москаленко. Видання джерела з історії козацької України першої третини XVIII ст. Містить дані про соціальну структуру та особистий склад козаків, міщан та цехових ремісників Миргородського полку. Для істориків, філологів, краєзнавців та всіх хто цікавиться історією України та козацтва.
 • №43
 • 1,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. — 518 с. — ISBN 978-966-02-7554-6. Монографію присвячено дослідженню ранніх київських літописів і давньоруських хронографічних творів. Розглядаються, зокрема, Повість временних літ, Київський літописний звід початку ХІІІ ст., Новгородський перший літопис молодшої редакції (точніше, київська складова цього зводу), а також...
 • №44
 • 3,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 1891. — 44 с. При своем назначении на должность Малороссийского губернатора гр. П.А. Румянцев принял должность взамен упраздненной гетманской власти. В силу этого перед ним стояла сложная задача ломки старых гетманских учреждений и порядков. Чтобы успешно достигнуть своей цели, П.А. Румянцев воспользовался мероприятиями Екатерины II по созыву комиссии для составления...
 • №45
 • 72,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. — 328 с. — ISBN 978-966-285-333-9. У монографії проаналізовані історіографічні образи видатного громадського діяча, вченого та винахідника, засновника Харківського університету Василя Назаровича Каразіна (1773–1842). Ці образи формувалися упродовж тривалого періоду в дореволюційній, радянській, сучасній українській, а також закордонній...
 • №46
 • 6,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. – Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2006. – 336 с. У монографії досліджено та описано соціально-політичні та соціокультурні умови функціонування історичної науки, вдосконалення її науково-організаційної структури, оновлення теоретико-методологічного інструментарію в умовах мультипарадигмальності, плюралізму ідей та альтернативності концепцій.Творче засвоєння уроків нелегкого...
 • №47
 • 1,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: «Миссіонер», 1998. - 446 с. ISBN: 966-02-0088-9. Задача данного издания - осуществить сплошную публикацию материалов, содержащих сведения по истории Украины из архивов ведомства иностранных дел и военного ведомства России, сосредоточенных в одном архивохранилище - Российском Государственном Архиве Древних Актов (РГАДА). Из фондов, которые происходят из архива...
 • №48
 • 7,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекцій. — Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. — 336 с. — ISBN 966-551-109-2. Викладені найважливіші теоретико-методологічні проблеми вітчизняного джерелознавства та проведено аналіз найбільш значних комплексів писемних джерел 3 історії Укршни від найдавніших часів до кінця хх ст. Окреслено головні методи та технічні прийоми, які використовуються для аналізу кожною з видів...
 • №49
 • 28,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ; Старокостянтинів: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2001. — 416 с. — ISBN 966-02-1656-4. Публікація містить переклад частини унікального джерела першої половини XVII ст. — Інвентаря маєтків князів Острозьких 1620 р. Вона дає багатий і різноманітний матеріал стосовно 127 поселень, що за сучасним...
 • №50
 • 14,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Фенікс, 2014. — 776 с. — (Серія документальних джерел). — ISBN 978-966-136-220-7; ISBN 978-966-136-221-4 (вип. 1). Даний документальний збірник підготовлено на підставі фронтального вивчення документального джерела масового характеру, яким є актові книги ґродських і земських судів XVI ст., що зберігаються в ЦДІАК України, м. Київ. За змістом документи збірника розкривають як...
 • №51
 • 107,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Науковий редактор перекладу й автор коментарів: Наталя Яковенко. — K.: Дух і літера, 2010. — 180 с. — ISBN 978-966-378-154-9. Праця Натана Гановера — одна з найвідоміших єврейських хронік, присвячених подіям 1648—1649 рр. в Україні. Оповідь про розгром єврейських громад поєднана з особистими спогадами та враженнями автора, доповнена свідченнями очевидців. В традиціях єврейської...
 • №52
 • 14,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів, 1994. — 154 с. — (Львівські історичні праці. Джерела, вип. 1). ISBN 5-7702-0623-3 Гарасимчук Василь (1880—1944) — відомий український історик та педагог. Родом із села Ільківці Сокальського р-ну на Львівщині. 1900—1904 рр. — студент філософського факультету Львівського університету, де був активним слухачем історичного семінару проф. М. Грушевського. Повернувшись зі...
 • №53
 • 5,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: друкарня Каткова і Т-ва., 1857. — 380 с. Куций М. - псевдоніми Миколи Гатцука (Гаццук), українського фольклориста, мовознавця і письменника другої половини XIX ст. Окрім етнографічної цінності видання є пам’яткою правописної культури. У книзі автор зробив спробу упорядкувати український правопис на основі гражданського алфавіту. З метою відображення різноманітних...
 • №54
 • 5,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: університетська друкарня, 1861. — 125 с. Микола Гатцук (Гаццук) [?-?], український фольклорист, мовознавець і письменник другої половини XIX ст., написав один із перших українських букварів — «Українська абетка», де серед інших матеріалів уміщено українські думи про Хвеська Ганжу Андибера, про смерть козака-бандуриста, про бідну вдову, про сестру та брата, українські...
 • №55
 • 1,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядкування та переклад з польської о. Юрія Мицика. – Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007 – 1006 с. ISBN 966-518-389-3 «Хроніка європейської Сарматії» О. Гваньїні – важливе історичне джерело та пам’ятка європейської історіографії XVI–XVII ст. Написана легко, доступно й цікаво, «Хроніка.» стала неоціненним посібником для вивчення історії та географії...
 • №56
 • 50,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Донецьк: ДонНУ, 2014. — 90 с. — ISBN 978-966-639-656-6. У виданні подано нарис історії кафедри історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії, нариси персоналій викладачів, бібліографія їхніх праць, перелік захищених по кафедрі дисертацій. Для науковців, викладачів, студентів.
 • №57
 • 3,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1931. — 436 + VI с. Так звана "Коденська книга", що її текст становить зміст другого тому "Українського Архіву", є збірка судових справ польського військового суду партій Української й Подільської найбільше за роки 1771—1772, а поміж них встановлено кілька справ, здебільшого при кінці книги, за роки 1769, 1770 та 1773. Ця книга відома,...
 • №58
 • 56,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 1998. — 696 с. — (Джерела з історії українського козацтва). ISBN 966-02-0104-4. ISBN 966-02-0105-2 (т.1) До першого тому документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі ввійшли 1-8 справи, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ, у фонді 229. Частина документів пов’язана з переходом Війська під протекторат Росії у 1734 році. Великий...
 • №59
 • 44,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2000. — 749 с. — (Джерела з історії українського козацтва). ISBN 966-02-0104-4. ISBN 966-02-1679-3. До другого тому серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі включено справи 9-15 фонду 229, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Ці документи висвітлюють відносини Запоріжжя з Кримським ханством, Військом...
 • №60
 • 32,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2003. — 952 с. — (Джерела з історії українського козацтва). ISBN 966-02-0104-4. ISBN 966-02-3419-8. У третьому томі серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорізької Січі опубліковано документи справ 16-20 фонду 229, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Ці документи стосуються, головним чином, взаємин Запоріжжя з...
 • №61
 • 40,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2006. — 887 с. — (Джерела з історії українського козацтва). ISBN 966-02-0104-4. ISBN 966-02-4004-X. У четвертому томі серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорізької Січі опубліковано документи справ 21-27 фонду 229, що зберігається в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Ці документи стосуються, головним чином, розвідувальної...
 • №62
 • 7,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2008. — 527 с. — (Джерела з історії українського козацтва). ISBN 966-02-0104-4. ISBN 966-02-4004-X. У п’ятому томі серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорізької Січі опубліковано документи справи 28 фонду 229, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ, а саме: реєстр козаків 38 куренів Війська Запорізького Низового...
 • №63
 • 5,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1994. — 232 с. ISBN 5-12-002674-5. Опис фонду Архіву Коша Нової Запорізької Січі, який зберігається в ЦДІАК України (ф. 229), представляє регести 368 справ. Детальна анотація кожної справи висвітлює всі сторони життя Січі 1713—1776 рр., дає змогу вільно орієнтуватися у змісті документів фонду. Опис є другим, виправленим і доповненим виданням...
 • №64
 • 19,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Запоріжжя: Тандем-У, 2008. — 84 с. — (Старожитності Південної України. Вип. 20). ISBN 978-966-7482-91-6 Науковому загалу представлено систематизований документальний комплекс звітної документації азовського губернатора В. О. Черткова генерал-губернатору Г. О. Потьомкіну стосовно кораблів, які прибули з іноземними товарами до азовських портів Керчі та Таганрогу в період з 1777...
 • №65
 • 1017,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. К.: Логос, 2011. – 220 с. (укр. мовою). В монографії на основі широкого кола історіографічних джерел здійснено комплексний аналіз становлення та загальних тенденцій використання цивілізаційного підходу в сучасній українській історіографії за період 1991 – 2009 рр. Особливу увагу приділено систематизації провідних ліній інтерпретації соціокультурної ідентичності...
 • №66
 • 1,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дніпро; Переяслав-Хмельницький: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», 2017. — 258 с. — (Українська бібліотека Голокосту). — ISBN 978-966-383-952-3. У монографії зроблено спробу проаналізувати досягнення українських істориків у сфері вивчення історії Голокосту. Автор зупиняється на оцінці досягнень дослідників, які вивчали нацистський геноцид євреїв на теренах...
 • №67
 • 1,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Рух, 1923. — 24 с. На весні 1923 року серед инших паперів, що переховуються нині в рукописному відділі Харківської центральної наукової книгозбірні (бувш. університ.), який я переглядав згідно завданню, поставленому мені, яко аспіранту, керовником Харк. наук.-досліди, катедри історіі Вкраіни Д. І. Багалієм, я натрапив на новий список хроніки „Краткое Описание Малороссии"....
 • №68
 • 1,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник документів. Упоряд., автор передмови та комент. В. Й. Горобець; відп. ред. Л. А. Дубровіна. — Київ: Наукова думка, 1993. — 392 с.: іл. — (Пам'ятки політично-правової культури України). ISBN 5-12-003205-2. Видання містить тексти офіційно-службових документів, більшість з яких була створена в центральних установах, полкових та сотенних канцеляріях Гетьманщини. У вступі...
 • №69
 • 58,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Наукова Думка, 1965. — 826 с. Настоящий том является дополнительным томом к изданному в 1953 г. трехтомнику «Воссоединение Украины с Россией». В сборник включены документы, выявленные учеными Польской Народной Республики в государственных архивах Польши и переданные на Украину в дни празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией в фотокопиях. Документы дают...
 • №70
 • 3,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Наукова Думка, 1965. — 827 с. Настоящий том является дополнительным томом к изданному в 1953 г. трехтомнику «Воссоединение Украины с Россией». В сборник включены документы, выявленные учеными Польской Народной Республики в государственных архивах Польши и переданные на Украину в дни празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией в фотокопиях. Документы дают...
 • №71
 • 76,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
УВС ім. Ю. Липи. - Київ, 2011 - с. 225. ISBN 978-966-1513-02-9 . В збірнику статей видатного історика і громадсько-політичного діяча, професора Тараса Гунчака досліджуються проблеми української революції та боротьби за незалежність у 1917-1921 рр., українського визвольного руху 1920-1950-х рр., українсько-єврейських та українсько-польських стосунків, аналізується фальшування...
 • №72
 • 11,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. — 567 с. У монографії на широкому колі джерельних матеріалів, зокрема архівних, і фахової наукової літератури висвітлюються особливості тематики, хронології, жанрова й методологічна еволюція українських історико-літературних творів 30-80-х рр. XVIII ст. Автор дає детальний аналіз козацьких літописів як пам'яток історичної думки,...
 • №73
 • 8,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Ніка-Центр, 2000. - 268 с. У своїй новій книжці відома польська дослідниця історіографії Ева Доманська простежує розвиток теорії знання про минуле від середини XX до початку XXI століття на тлі загальних змін у західній гуманітаристиці. Авторка не лише критично аналізує постмодерністський виклик історіописанню, але і розглядає становище історіографії після постмодернізму,...
 • №74
 • 13,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упоряд.: Г. Домбровська, Л. Панів; Редкол.: В. Кметь (голова), С. Білокінь, Я. Дашкевич та ін. – Львів, 2008. – 364 с.: іл., портр. Збірник присвячений пам’яті видатного українського бібліографа, бібліотекознавця та книгознавця Федора Пилиповича Максименка (1897–1983). У книжці вміщено статті, розвідки, спогади вчених та колег про маловідомі сторінки життя і діяльності Ф. П....
 • №75
 • 6,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2017. - 278с. Зміст Вступ Текст Огляд Географія Хронологія Соціологія Іменослов Висновки Скорочення
 • №76
 • 2,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прага: видано Міністерством Внутрішніх справ, 1940. — 70 с. В монографії описані історія та напрямки діяльності Українського Історичного Кабінету, зоснованого у Празі 1930 р. Приводиться опис його фондів, до якого входять унікальні документи та матеріали.
 • №77
 • 3,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник для студентів історичних спеціальностей університетів. - Львів, 2007. - 312 с. Посібник містить основну інформацію про розвиток світової історичної думки і науки в другій половині XX і на початку XXI століття, характеризує методологічні й тематичні здобутки та проблеми провідних історіографій світу, насамперед європейських країн та США, а також вибраних посткомуністичних...
 • №78
 • 17,52 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
НАУКМА, 2001р. До збірника на пошану пам'яті Миколи Олександровича Чмихова ввійшли статті про життєвий шлях, багатогранну професійну діяльність та наукові погляди відомого українського науковця, археолога, доктора історичних наук, професора, засновника кафедри культурології та археології Національного університету "Києво-Могилянська академія". Збірник містить...
 • №79
 • 6,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Друкарня Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 2008. – 176 с. ISBN 978-966-02-4886-1 У виданні здійснено джерелознавче і книгознавче дослідження архівної та бібліотечної спадщини видатного діяча українського просвітницького руху України кінця XIX – початку XX ст. Б.Д. Грінченка. Архів та книжкове зібрання Б.Д. Грінченка розглянуті як комплексне...
 • №80
 • 2,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2019. — 350 с. — ISBN 978-966-02-9163-8 (друковане видання); ISBN 978-966-02-9164-5 (електронне видання). У збірнику документів вперше публікуються доповіді директорів про внутрішній устрій, компетенцію та працю департаментів Міністерства внутрішніх справ УНР за червень 1918 — січень 1921 роки....
 • №81
 • 1,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2018. — 612 с. — ISBN 978-966-02-8743-3. У збірнику опубліковано агентурні відомості та звіти з архівів Департаменту державної варти, Політичного департаменту та Департаменту політичної інформації Міністерства внутрішніх справ Української Народної Республіки. У записах за період від липня 1918 до...
 • №82
 • 4,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2017. — 336 с. — ISBN 978-966-02-8391-6. У збірнику опубліковано справоздання губерніяльних старост і комісарів від травня 1918 року до червня 1920 року з архіву Міністерства внутрішніх справ Української Народної Республіки. У цих документах повідомляється про становище в повітах Волинської,...
 • №83
 • 2,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2016. — 796 с. — ISBN 978-966-02-8049-6. У збірнику друкуються раніше не публіковані дипломатичні документи з архіву Канцелярії міністра та Департаменту чужоземних зносин Міністерства закордонних справ УНР, в яких визначено зовнішню політику УНР: узагальнювальний огляд міжнародного становища УНР,...
 • №84
 • 3,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2013. — 232 с. — ISBN 978-966-2765-59-5. У виданні здійснено публікацію перепису с. Дягови, укладеного під час проведення у 1765—1769 рр. Генерального опису Лівобережної України. Книга містить 93 документи (оригінали, копії, чернетки), що включать відомості про козацьке та посполите (піддане) населення с. Дягови, угоди купівлі-продажу...
 • №85
 • 550,62 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Генеза, 2012. — 512 с. Книга містить стислий виклад авторських лекцій з української історіографії, прочитаних студентам історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З’ясовуються поняття предмета й завдання української історіографії, її джерела та місце в структурі історичної науки, обґрунтовується наукова періодизація зародження і...
 • №86
 • 13,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ : Генеза, 2004. – 496 с. Анотація: Книга містить стислий виклад авторських лекцій з української історіографії, прочитаних студентам історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З'ясовується поняття предмета і завдання української історіографії, її джерела та місце в структурі історичної науки, обґрунтовується наукова періодизація...
 • №87
 • 6,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Тип. Грачева, 1870.— 191 с. В своей педантичной работе профессор Харьковского университета внимательно описывает исторические источники XVII в. и проводит детальный анализ их использования в современной автору историографии. Ученый указывает на фальсификации, ошибки, неточности, неполноту приведенных сведений и ошибочные трактовки, обнаруженные им в трудах своих коллег по...
 • №88
 • 3,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2013. — 128 с. Предметом аналізу у цій доповіді є образ України в російському історичному дискурсі. Термін «історичний дискурс» означає комплекс сталих, культурно, ідеологічно і політично обумовлених стандартних мовних практик стосовно минулого, які є основою культурних стереотипів, що впливають на формування політичних рішень і дій, на стан суспільної свідомості, на...
 • №89
 • 868,97 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. - Харків: ХДАК. 2008 г. , 288стр. У монографії запропоновано авторську концепцію української історіософії як переважного способу істроико-пізнавальної діяльності в Україні. Українська історіософія: концепт и концепція Становлення історіософії в українській культурі Класична та модерна українська історіософія. Національно-культурна пам’ять Висновки Список...
 • №90
 • 1,24 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ, 2002. — 194 с. ISBN 966-02-2570-9 Монографія присвячена історії формування українського китаєзнавства протягом XVIII — першої половини XX століття, яке фактично входило до синологічних східноєвропейських шкіл. Досліджені спадщина українських китаєзнавців та процес розвитку цієї наукової галузі в Україні із залученням маловідомих та невідомих історичних джерел, шо...
 • №91
 • 5,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Критика, 2001 - 284 с. Збірка статей одного з найвизначніших американських мідієвістів, професора Гарвардського університету Едварда Кінана, присвячена найгострішим, найдискусійнішим аспектам російсько-української культурної спадщини, історія якої була затруєна з російського боку густою імперською міфотворчістю.
 • №92
 • 6,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кам`янець-Подільський : Друк. держ. укр. ун-ту, 1920. – 137, ІІІ с. Джерела візантійські, арабські, західні, українсько-руські юридичні пам`ятки, літописи, хронографи,й синодики, подорожі чужоземців. Від Автора. Візантійські джерела. Арабські джерела. Західні джерела. Середне європейські аннали і хроніки. Прусько-Ливонські хроніки. Місцеві юридичні пам'ятки давньої доби....
 • №93
 • 17,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
В 2-х ч. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. — 314 с. ISBN 978-966-02-7357-3 ISBN 978-966-02-7358-0 (ч. 1) Книга складається з двох частин. Перша становить дослідження зображувальних джерел, їхнього місця в типолого-видовій класифікації історичних носіїв інформації, кількісного складу, функцій, інформативних та інтерпретаційних можливостей з огляду на...
 • №94
 • 2,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
В 2-х ч. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. — 330 с.: іл. ISBN 978-966-02-7357-3 ISBN 978-966-02-7359-7 (ч. 2) Книга складається з двох частин. Перша становить дослідження зображувальних джерел, їхнього місця в типолого-видовій класифікації історичних носіїв інформації, кількісного складу, функцій, інформативних та інтерпретаційних можливостей з огляду на...
 • №95
 • 9,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 1999. — 76 с. — (Історичні зошити). ISBN 966-02-1080-9 У науковій праці робиться спроба історіософського осмислення історіографічного процесу у галузі проблематики періоду Другої світової та Великої Вітчизняної війн. Виконано аналіз стану розробки окремих напрямів та здобутків досліджень історії України воєнного періоду, піддано...
 • №96
 • 36,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск, ДГУ, 1979. — 74 с. Настоящая книга является пятой частью исследования по источниковедению истории Украины XVI — первой половины XVII в. Как и в предыдущей (четвертой) части этого источниковедческого труда, объектом изучения послужили неопубликованные источники из отечественных архивохранилищ. В книге произведен обзор и систематизацня...
 • №97
 • 9,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие по спецкурсу. — Днепропетровск: ДГУ, 1978. — 114 с. Вторая часть исследования по источниковедению истории Украины XVI — первой половины XVII в. посвящена характеристике и анализу дореволюционных отечественных археографических публикаций XIX — начала XX в. Автором впервые в историографии произведена классификация и группировка опубликованных в этих изданиях...
 • №98
 • 14,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Днепропетровск: ДГУ, 1985. — 64 с. Украинско-русские связи являются важнейшей проблемой отечественной историографии. Особо важным в научном и политическом отношении представляется изучение связей между Украиной и Россией в XVI — первой половине XVII в., послуживших объективной, необходимой и исторически закономерной предпосылкой воссоединения двух братских восточнославянских...
 • №99
 • 7,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1977. — 96 с. В первой части пособия по источниковедению истории Украины XVI — первой половины XVII в. рассматриваются некоторые вопросы разыскания источников (источниковая эвристика) путем анализа информации, заключенной в изданных в советское время (20—70-е гг.) публикациях документальных источников, проводится их классификация по видовым...
 • №100
 • 11,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1978. — 96 с. Настоящая книга по источниковедению истории Украины феодального периода (XVI — первой половины XVII в.) представляет собой третью часть изданного в 1977 году пособия под аналогичным общим названием. Автором произведен обзор и сделана краткая характеристика основных и наиболее значительных иностранных публикаций источников...
 • №101
 • 12,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие по спецкурсу. — Днепропетровск: ДГУ, 1979. — 110 с. Четвертая часть работы по источниковедению истории Украины XVI — первой половины XVII в. является органическим продолжением изданных в 1977 и 1978 гг. трех частей исследования о советских, отечественных дореволюционных и иностранных публикациях источников и посвящена обзору собраний неопубликованных источников в...
 • №102
 • 13,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1984. — 84 с. В данном пособии рассматриваются истопники по истории Украины второй половины XVI — середины XVII вв., обнаруженные авторами в архивах и отделах рукописей библиотек и музеев Варшавы, Кракова и Вроцлава (ПНР). Большое внимание уделено вопросам репрезентативности этого комплекса источников, его соотношения с материалами,...
 • №103
 • 10,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1986. — 80 с. В данном учебном пособий рассмотрены источники по истории Освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. в хронологической последовательности, по мере их ввода в научный оборот. С этой целью проведен анализ соответствующих документальных публикаций, прослежен процесс обогащения и расширения источниковой базы, что...
 • №104
 • 11,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Донецьк; Вінниця: Нілан-ЛТД, 2015. — 462 с. — ISBN 978-966-924-028-6. Монографію присвячено джерелознавчому аспекту партизанського та підпільного руху на території України в 1941—1945 роках. З’ясовано питання пошуку, виявлення, опрацювання та використання історичних джерел, сформульовано методики їх аналізу й класифікації, висвітлено процеси формування джерельного масиву та...
 • №106
 • 45,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Донецьк: ДонНУ, 2009. - 24 с. У методичному посібнику подано розяснення щодо різних видів роботи студента з вивчення курсу. Наведено методичні рекомендації до окремих видів самостійного вивчення матеріалу. Вивчення процесу становлення, реорганізації та сучасного стану української історичної науки передбачає ознайомлення з діяльністю державних закладів історичної науки в...
 • №107
 • 177,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дніпропетровськ: ДДУ, 1972. — 84 с. Славнозвісний майстер східнослов’янського друку й засновник друкарень в Москві, Заблудові, Львові та в Острозі, Іван Федоров був широко обдарованою людиною свого часу, редактором, видавцем та розповсюджувачем своєї друкованої продукції. Життя та діяльність І. Федорова вже більше двохсот років привертають увагу дослідників як в нашій країні, так...
 • №108
 • 10,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. — 309 с. ISBN 978-966-02-6538-7 У монографії розглядаються особливості розвитку історичних студій національної архітектурно-мистецької спадщини доби середньовіччя та раннього нового часу, які здійснювались у Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Висвітлюється внесок у вивчення пам’яток художньої старовини...
 • №109
 • 1,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
За ред. В. Смолія. НАН України. Інститут історії України. — К.: Інститут історії України, 2013. — 566 с. Українська історіографія представлена під кутом зору історії понять. Проаналізовано, як ускладнювався, доповнювався, удосконалювався лексичний багаж української історіографії від доби Модерну до наших днів. Збагачення й оновлення поняттєвого апарату української історіографії...
 • №110
 • 12,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Генеза, 2000. — 256 с. — ISBN 966-504-073-1. Підручник орієнтований на сучасну дослідницьку та дидактичну практику. У книзі подано аналіз гносеологічної природи історіографічного знання, понятійного апарату та методи історіографії, досить докладно розглянуто питання історії української історіографії, проаналізовано основні напрями розвитку української історичної думки XVIII...
 • №111
 • 6,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Видавний центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. — 262 с. У навчальному посібнику проаналізовано наукову історичну літературу, яка побачила світ після проголошення незалежності України, і присвячена новітній добі в історії. Для студентів та аспірантів історичних факультетів і всіх, хто цікавиться станом сучасної української історичної науки.
 • №112
 • 169,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — 466 с. — ISBN 966-7975-55-X. В монографії з’ясовуються закономірності зародження й розвитку історичної думки в Україні (остання третина XVII – початок XX ст.) у дослідженні минулого слов’янських народів. Приділяється велика увага висвітленню гносеологічних та соціокультурних функцій історичних знань, аналізу творчого доробку видатних...
 • №113
 • 20,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Смолоскип, 2005. — 907 с. Монографія є першим науковим літературознавчим дослідженням великого пласта національної культури, створеної давньою українською, польською, латинською, російською мовами, яка розвивалася на всьому українському просторі — від Попраду до Дону — і впливала на розвиток духовності нації, оберігала її від денаціоналізації. Різнобічно аналізуючи тематику,...
 • №114
 • 85,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекцій. — Чернівці: Золоті литаври, 1999. — 520 с. — ISBN 966-7577-05-8. Цей курс лекцій є першим навчальним посібником спеціально присвяченим українській історіографії. Широко висвітлені основні напрямки та діяльність представників різних течій і наукових шкіл в історичній думці України з давніх часів до сьогодення. Для студентів вузів. Вступ Історіографія давньої історії...
 • №115
 • 19,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядники Микола Крикун, Олексій Піддубняк. Вступ Миколи Крикуна. — Львів: Наукове товариство імені Шевченка, 2008. — 1220 с. — (Історичні джерела. Том 8). — ISBN 966-8868-02-1. Збірник уміщає усі виявлені на сьогодні документи Брацлавського воєводства від його створення у 1566 р. і до смерті у 1606 р. брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського, з архіву якого походить...
 • №116
 • 49,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ВМБ, 2015. — 90 с. — ISBN 9781310613081. Вступ. Історія Київської Русі: розвиток досліджень до 1990-х років. Державна діяльність Володимира Великого у поглядах українських та російських істориків кінця ХХ ст. Особисті риси Володимира у висвітленні істориків Росії та України 1991-2000 рр. Висновки. На сучасному етапі розвитку історичної науки стосовно певних тем та...
 • №117
 • 1,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавничий дім «Альтернативи», 1998. — 384 с., іл. — (Універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломатарію). ISBN 966-7217-53-1. У збірці вміщено всі відомі універсали і накази Богдана Хмельницького, а також угоди і вимоги гетьмана за 1648—1657 pp. з архівів України, Російської Федерації, Білорусі, Польщі, США, Бразилії, в яких йдеться про...
 • №118
 • 32,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів, накладом Наукового Товариства імені Шевченка, 1908. - 487 с. Книга містить джерела (документи, грамоти, свідчення) до історії України та козаччини. Ці джерела, зокрема, були використані М. Грушевським при написанні його "Історії України".
 • №119
 • 26,00 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1962. — 84 с. Праця дає огляд публікацій джерел з історії Галичини від найдавніших часів до 1772 р. Хронологічно вона охоплює два періоди: 1) Галицькі землі у складі Древньоруської держави та Галицько-Волинського князівства, 2) Галичина під владою феодальної Польщі. Виходячи з інтересів дослідників, матеріали поділено на розділи та...
 • №120
 • 7,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упоряд., вст. стаття, ком. Дмитра Гордієнка. — К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2017. — 144 с. — ISBN 978-966-02-7804-2. Спогади Бориса Крупницького (1894—1956) складаються з низки нарисів мемуарного характеру як про доемігрантський, так і емігрантський період. Насамперед увага зосереджена на роках навчання в Київському...
 • №121
 • 1,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Острог; Львів, 2002. — 304 с. — ISBN 966-7631-21-4. У монографії розглянуто діяльність канцелярії Руської (Волинської) метрики — однієї з загальнодержавних інституцій у Речі Посполитій другої половини XVI—XVII ст., що забезпечували реалізацію реґіональних інтересів української шляхти. Значну увагу в праці приділено аналізу чинників, які протягом зазначеного періоду підживлювали ці...
 • №122
 • 42,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: НТШ імені Шевченка., 2004. - 1283 с. Книга представляє дослідження і найповніше видання текстів актів і документів Галицько-Волинського князівства. Вміщає оригінальні та копійні автентичні акти та документи. Матеріали розкривають умови формування князівства, його соціально-економічні відносини, політичний лад, контакти з іншими землями та державами, служить для вивчення...
 • №123
 • 64,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Джура, 2006. — 220 с. — ISBN 966-8650-42-5. У монографії комплексно досліджено особливості сприйняття та інтерпретації національної історії у синтетично-узагальнюючих працях українських істориків Галичини 1830-х — 1894 рр., а також вплив цих науково-історичних інтерпретацій на процес національної самоідентифікації галицьких українців. Окреслено визначальні концепції,...
 • №124
 • 24,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Типография Императорского Университета Св. Владимира Н. Т. Корчак-Новицкого, 1900. — 110 с. Переписные книги — наименование специальных рукописных книг, в которых указывались сводные сведения по количеству и составу населения в России XVII—XVIII столетий. Переписные книги были созданы в середине XVII века в связи с переходом к подворному описанию, в отличие от проводимого...
 • №125
 • 85,30 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Чернигов, Губернская типография, 865 с. Румянцевская Опись — так называется перепись населения, с его движимым и недвижимым имуществом, произведенная в Малороссии по распоряжению графа П. А. Румянцева, на основании инструкции, данной ему Екатериной II при назначении на должность малороссийского генерал-губернатора. Приехав в Малороссию весной 1765 г., Румянцев целое лето...
 • №126
 • 38,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернигов: Губернская Типография, 1856. — 36 с. Выдающийся украинский историк Александр Матвеевич Лазаревский (1834—1902) публиковал на страницах «Черниговских губернских ведомостей» ежегодные библиографические обзоры под общим названием «Украинская литературная летопись». Эти обзоры были одной из первых попыток текущего учета литературы, которая касалась Украины. «Украинская...
 • №127
 • 15,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1929. — 576 + XXII с. Генеральне слідство про маєтності як ревізія та розмежування земельної власності було проведене у 1729—1730-х рр. в десяти полках Гетьманщини за часів Данила Апостола. Спустивши на терени козацького Гетьманату наказ "зверху", уряд Російської імперії ставив чітку мету встановлення точного числа дворів податного...
 • №128
 • 79,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1931. — 186 + VIII с. Генеральне слідство про маєтності як ревізія та розмежування земельної власності було проведене у 1729—1730-х рр. в десяти полках Гетьманщини за часів Данила Апостола. Спустивши на терени козацького Гетьманату наказ "зверху", уряд Російської імперії ставив чітку мету встановлення точного числа дворів податного...
 • №129
 • 24,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Опубліковано: Варшава, 1935 Сторінок: 76 с. Опис: Праці Українського наукового інституту. Серія філологічна, кн. 4 Окрім власне українського перекладу Хроніки Мартіна Бєльского (за рукописом із Музею Чарторийських у Кракові), видання містить: короткий огляд різних перекладів Хроніки, палеографічний опис рукопису Чарторийських, аналіз змісту рукопису, його структури. Також у...
 • №130
 • 6,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Біобібліографічний довідник. — Київ: Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, 2013. — 382 с. ISBN 978-966-02-6972-9 (загальний). ISBN 978-966-02-6973-6 (Том 1). Книга є складовою проекту, завданнями якого є формування узагальнювальної картини стану вивчення історії Південної України; популяризація напрацювань науковців, що...
 • №131
 • 4,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Біобібліографічний довідник. — Київ: Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, 2016. — 496 с. : іл. ISBN 978-966-02-6972-9 (загальний). ISBN 978-966-02-7970-4 (Том 2). Книга є складовою проекту «Історіографія історії Південної України», завданнями якого є формування узагальнюючої картини стану вивчення історії Південної України;...
 • №132
 • 14,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Запоріжжя, 2011. — 376 с. ISBN 978-966-488-096-8 Книга присвячена науковій школі з дослідження історії Південної України XVIII—XX ст. професора Анатолія Васильовича Бойка, інституційними "стрижнями" якої були і залишаються Запорізьке відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Запорізьке наукове товариство імені Я....
 • №133
 • 2,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Вища школа, 2002. — 432 c. З урахуванням сучасних наукових поглядів пояснено й уточнено близько 600 термінів, визначень, понять, концепцій, явищ, подій і фактів всесвітньої історії, історичної та споріднених із нею наук. Для студентів вищих навчальних закладів. Стане у пригоді викладачам, учителям загальноосвітніх шкіл, усім, хто цікавиться питаннями історичної науки.
 • №134
 • 5,97 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Видавництво «К.І.С.», 2010. - 288 с. Переклад: Красівська Оксана, Саповська Наталя Ядро збірки складають результати проекту дослідження викладання національної історії у школах Центральної і Східної Європи, проведеного Міжнародним інститутом дослідження підручників імені Георга Еккерта в Брауншвейзі (Німеччина) і спрямованого на критичний аналіз шкільних підручників історії...
 • №135
 • 8,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Житомир: Полісся, 2013. — 244 с. — (Волинський текст: пам’ятки української мови. Вип. 2.). — ISBN 978-966-655-711-0. До видання увійшли справи актової книги Книга Овруцького замкового уряду за 1678 р. Опубліковані документи ілюструють картину тогочасних правових та культурних відносин на українських землях, які на той час входили до складу Речі Посполитої. У книзі відображено...
 • №136
 • 25,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекцій. Рецензенти В.І. Наулко, О.Я. Мацюк. — Львів: Світ, 1999. — 352 c. — ISBN 966-603-060-8. Ця книга — плід багаторічної «праці відомого українського історика, професора Степана Арсентійовича Макарчука. У ній в хронологічній послідовності та за видовими ознаками аналізуються писемні джерела з історії України від найдавніших часів до наших днів у тому числі твори...
 • №137
 • 11,54 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Севастополь: Просвіта, 2013. — 316 с. — ISBN 978-966-97292-2-4. У збірнику вміщено архівні документи і джерела, які розкривають політичні інсинуації навколо процесу військово-морського будівництва в Україні протягом XX століття: рух за українізацію Чорноморського флоту та перехід його під юрисдикцію УНР в 1917—1919 рр., а також зародження і вирішення флотської проблеми України...
 • №138
 • 1,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., 1959. - 259 с. У книзі висвітлені головні напрямки і творчість видатних представників історичної науки на Україні в період феодально-кріпосницької епохи. Праця складається з двох частин. У першій частині розглядаються історичні знання в стародавній Русі (11-12 ст.) та в українських землях в період ліквідації південних феодальних князівств і за часів литовсько-польського...
 • №139
 • 119,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Довідкове вид. / вступ. стат. Н. Удод. — Київ: Нац. істор. б-ка України , 2011. — 47 с. Пропоноване видання включає 180 книг (у тому числі багатотомних видань) з бібліотеки митрополита Флавіана. Описи документів складено мовою оригіналів на основі їхнього вивчення de visu, заголовок і підзаголовок подаються так, як вони дані на титульній сторінці видання. Для різноаспектного...
 • №140
 • 439,47 КБ
 • добавлен
 • изменен
Відп. ред. В.А. Смолій. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2011. – 184 с. Анотація: У пропонованій розвідці на основі опрацювання створеного в Інституті історії України НАН України значного наукового доробку в царині вивчення національного історичного процесу раннього нового часу розглянуто місце установи в конституюванні новістичного...
 • №141
 • 2,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України HAH України, 1996. — 58 с. — (Історичні зошити). — ISBN 5-7702-0948-8. Розглядається стан медієвістичних досліджень в Україні у другій половині XIX — на початку XX сг. На основі порівняння з історіографічною ситуацією у західноєвропейських країнах переглядається існуюча оцінка вітчизняного історіографічного процесу зазначеного періоду....
 • №142
 • 489,82 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1986. - 222 с. Видатна пам'ятка ранньомодерної історії України містить багатий матеріал для характеристики суспільних відносин, культури, побуту різних верств суспільства того часу. До тексту ратушної книги додаються передмова, покажчики та словник малозрозумілих слів. Упоряд. О. М. Маштабей, В. Г. Самійленко, Б. А. Шарпило
 • №143
 • 3,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харьков: без издательства, 1840. — 71 с. В книге описывается большинство памятников российской Империи.
 • №144
 • 1,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Головн. упор. д.і.н., проф. прот. Юрій Мицик, упорядник к.і.н. І. Синяк, к.і.н. І. Тарасенко, П. Яницька. — К.: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2017. — 608 с. — (Документальна спадщина монастирів Гетьманщини, Т. 3). — ISВN 978-966-0281-47-9. У виданні представлена публікація актових документів ХVІІ—ХVІІІ ст. з унікальної збірки «книги-архіву» Свято-Михайлівського...
 • №145
 • 2,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Канадський інститут українських студій (Едмонтон), 2012. – 680 с. Редколегія: В. А. Брехуненко, Д. В. Бурім, О. О. Маврін, П. С. Сохань, Г. К. Швидько. НАН України. Даний збірник відкриває собою тритомну серію джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр.,...
 • №146
 • 2,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2015. — 540 с. ISBN 978-966-02-6571-4 (загальний) ISBN 978-966-02-7362-7 (Т. 4) Даний збірник завершує чотиритомну публікацію серії джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648—1658 рр., насамперед архівних, виявлених в польських архівосховищах. Джерела проливають світло на тогочасні військово-політичні події, висвітлюють героїчну боротьбу...
 • №147
 • 5,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2013. — 704 с. ISBN 978-966-02-6571-4 (загальний). ISBN 978-966-02-6833-3 (Том 2). Даний збірник відкриває собою чотиритомну серію джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр., насамперед архівних, виявлених в польських архівосховищах. Джерела проливають світло на тогочасні військово-політичні події, висвітлюють героїчну боротьбу...
 • №148
 • 3,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2014. — 424 с. ISBN 978-966-02-6571-4 (загальний) ISBN 978-966-02-7361-0 (Т. 3) Даний збірник продовжує собою чотиритомну серію джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648—1658 рр., насамперед архівних, виявлених в польських архівосховищах. Джерела проливають світло на тогочасні військово-політичні події, висвітлюють героїчну боротьбу...
 • №149
 • 3,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дніпропетровськ: ВПОП «Дніпро», 1996. - 268 с. Монографія присвячена дослідженню всього комплексу джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. проти колоніального гніту Речі Посполитої. Проведена класифікація та систематизація джерел, визначена повнота, репрезентативність, ступінь достовірності, тощо кожної з категорій джерел та...
 • №150
 • 14,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
З фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Зб. док. / Автори-укладачі: Ю.А. Мицик, С.В. Сохань, Т.В. Міцан, І.Л. Синяк, Я.В. Затилюк; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. — К., 2011. — 559 с.: 31 іл. — ISBN 978-966-02-6328-4. У виданні представлена публікація 318...
 • №151
 • 7,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2003. — 350 с. — ISBN 966-02-3017-6. Присяжні книги 1654 р. Ніжинського та Білоцерківського козацьких полків є надзвичайно важливим джерелом з історії Гетьманщини. Як і Реєстр Війська Запорозького 1649 p., присяжні книги містять безцінну інформацію з просопографії, генеалогії, історичної...
 • №152
 • 10,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зб. документів. / Автори-укладачі: о. Юрій Мицик, Інна Тарасенко; Інститут української археографії та джерелознавства НАН України ім. М. С. Грушевського. — К., 2015. — 174 с. — (Документальна спадщина монастирів Гетьманщини, т. 2). — ISВN 978-966-02-6328-4. У виданні представлена публікація актових документів ХVІІ—ХVІІІ ст. з унікальної збірки «книги-архіву» Свято-Преображенського...
 • №153
 • 1,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Доповідь на V Міжнародному конгресі україністів (м. Чернівці, 26-29 серпня 2002 р.). — Київ: Стилос, 2002. — 36 с. Брошура є розгорнутою рецензією на книгу: Иван Поп. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Издательство В.Падяка. – Ужгород, 2001. – 430 с. О. Мишанич гостро критикує це антиукраїнське, антинаукове заполітизоване довідкове видання, яке поширює міф про відрубність Закарпаття...
 • №154
 • 3,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Спецкурс з джерелознавства, історіографії та методики викладання історії : навч. посіб. —Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. — 208 с. — ISBN 978-966-336-381-3. Навчальний посібник висвітлює головні питання історичного джерелознавства, археографії та методики дослідження джерел, подає лекційний матеріал, рекомендовану літературу, проблемні питання, завдання для контролю...
 • №155
 • 1,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. з польськ. Івана Сварника. — Львів - Нью-Йорк: Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, 1997. — 564 с. Акція "Вісла" належить до безпрецедент­них актів етноциду, вчинених у центрі Європи, в середині XX ст. супроти автохтон­ного населення, що тисячоліттями прожива­ло на обширних теренах на захід від Сяну та Бугу. Характерні особливості акції "Віс­ла" - жорстока,...
 • №156
 • 24,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України НАН України, 1997. — 164 с. — (Історичні зошити). — ISBN 966-02-0393-4. Анотований бібліографічний покажчик включає наукову продукцію Інституту історії України, розмножену комп’ютерно-видавничим відділом у невеликій кількості примірників (від 50 до 200) і поширену серед наукових бібліотек. Інститут створив власну поліграфічну дільницю у 1988 р. з метою...
 • №157
 • 4,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Житомир, 2004. — 254 с. — ISBN 966-655-120-9. До видання увійшли справи актової книги Житомирського гродського уряду за 1590 та 1635 роки. Це важливі документи для вивчення історії української мови кінця XVI початку XVII ст. Вони дають бгатий і різноманітний матеріал для характеристики суспільних правових відносин і побуту передовсім поліщуків. Разом з особливостями ділової мови...
 • №158
 • 13,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядкування, підготовка до друку, вступна стаття В.О. Мокляка. — Полтава: АСМІ, 2007. — 400 с., іл. — ISBN 966-7653-52-8. Пропоноване увазі читача видання розпочинає серію публікацій документів з історії Полтавського козацького полку середини XVII—XVIII століть. Перший том містить уже відомий читачеві Компут 1649 р. та вперше повністю опублікований Компут 1718 р. Для науковців,...
 • №159
 • 18,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Одеса: ОНУ, 2019. — 436 с. У монографії на базі широкого кола історичних джерел реконструйовано основні напрямки розвитку історичної науки, думки, освіти, комунікації між істориками на території Південної України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Головну увагу приділено еволюції історіографічного процесу у таких сучасних містах як Одеса, Херсон, Миколаїв,...
 • №160
 • 3,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1988. — 76 с. В данном учебном пособии рассматриваются письменные источники по истории Освободительной войны украинского народа против гнета магнатско-шляхетской Речи Посполитой 1648—1654 гг., хранящиеся в архивах и музеях, отделах рукописей библиотек СССР и ПНР. Большое внимание уделено вопросам репрезентативности этого комплекса...
 • №161
 • 9,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Днепропетровск: ДГУ, 1983. — 80 с. В данной (1-й части) настоящего учебного пособия по источниковедению Освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. рассматриваются документы гетмана Богдана Хмельницкого, как уже введенные в научный оборот, так и обнаруженные автором в архивохранилищах СССР и ПНР. Анализируется формуляр универсалов и приказов, изучается вопрос о его...
 • №162
 • 10,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Днепропетровск: ДГУ, 1985. — 84 с. В настоящей учебном пособии проанализирован широкий круг известных, а также обнаруженных автором в хранилищах СССР и ПНР сочинений иностранных хронистов и мемуаристов, газет, «летучих листков» середины XVII — начала XVIII в., которые являются денными источниками по истории восточнославянских народов, и в первую очередь по истории...
 • №163
 • 10,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Днепропетровск, 1976. — 89 с. В настоящем пособии рассматриваются украинские летописи XVII в. — ценные исторические источники и памятники историографии, как уже введенные в научный оборот, так и открытые автором. При этом характеризуется история происхождения памятников, выявляются их источники, отмечаются наиболее важные оригинальные известия. Прослеживаются исторические взгляды...
 • №164
 • 996,61 КБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1978. — 88 с. В настоящем пособии рассматриваются украинские летописи XVII в. — ценные исторические источники и памятники историографии, как уже введенные в научный оборот, так и открытые автором. При этом характеризуется история происхождения памятников, выявляются их источники, отмечаются наиболее важные оригинальные известия....
 • №165
 • 10,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. з османсько-турецької О. Галенка та О. Кульчинського. — К.: Видавництво Жупанського, 2016. — 288 с. — (Історична думка). — ISBN 978-966-2355-65-9. Хроніка Мустафи Наїми описує події в Османській імперії 1593—1660 рр. Багато з них стосуються України, адже османці вважали її небезпечним пограниччям. У даній книзі зібрано і перекладено українською мовою повідомлення про події на...
 • №166
 • 19,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прага, 1940. — 16 с. В книзі описано діяльність Українського Історично-Філологічного Товариства в Празі (1923-1938).
 • №167
 • 1,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прага: Українське Історично-Філологічне Товариство в Празі, 1941. — 22 с. В книзі описано Одеське товариство Історії й Старовини - перше в Україні історико-археологічне товариство, завдання, його склад, діяльність та наукове значення.
 • №168
 • 2,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прага, 1944. — 17 с. Дається характеристика Харківського Історико-Філологічного товариства, його наукової та видавничої діяльності.
 • №169
 • 2,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Метабібліографія / Уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич; Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ. – К., 2010. – 472 с. Метабібліографія подає огляд бібліо- та біобібліографічних персональних посібників понад тисячі науковців України ХХ – ХХІ століть, що мають ступінь доктора наук. Опис кожного покажчика, розташованого за абеткою, містить інформацію про науковий ступінь...
 • №170
 • 7,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Відп. ред. В. В. Німчук; Упорядн.: Г. В. Боряк, Т. Ю. Гирич, Л. З. Гісцова, В. М. Кравченко, В. В. Німчук, Г. С. Сергійчук, В. В. Страшко, Н. М. Яковенко. АН України. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Археографічна комісія; Інститут історії; Центральний державний історичний архів України у м. Києві. – Київ: Наукова думка, 1991. – 344 с. – (Пам’ятки української мови. Серія...
 • №171
 • 35,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нові підходи до історіописання / упоряд. Берк П. К.: Ніка-Центр, 2010. 638 с. Головне призначення збірки «Нові підходи до історіописання» -продемонструвати можливості (а також обмеження) найновітніших методологічних течій в західній історіографії. Що є так званою новою історією? Наскільки новою вона є? Це швидкоплинна мода чи довгочасна тенденція? Чи здатна вона замінити...
 • №172
 • 19,02 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Ню Йорк: Організація оборони чотирьох свобід України, 1963. — 87 с. Монографія є продовженням попередніх праць, де аналізувався стан радянської іісторіографії 40-х - 50-х рокав, і у яких автор дійшов висновків, що "...українська історіграфія на терені УССР втратила свій український характер і традиції", "... після Другої світової війни вільна історична наука на Україні фактично...
 • №173
 • 4,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Переклад зроблено за виданням: Olexander Ohloblyn. Ukrainian Historiography. 1917–1956 // The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – New York, 1957. У монографії відомого українського історика-емігранта, вихованця і викладача Київського університету Олександра Оглоблина (1899–1992) простежено поступ національної історичної думки за 1917–1956 роки як...
 • №174
 • 846,45 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2008. — 352 с. — ISBN 978-966-2142-47-1 На великому документальному матеріалі розкрита історія заснування і розвитку Українського наукового товариства (1907—1921) — однієї з перших національних наукових інституцій. Проаналізовано принципи організації Товариства як вільної наукової асоціації та його роль в організації науки і культурно-...
 • №175
 • 19,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харьков: Права людини, 2010. — 116 с. Впервые за годы независимости Украины открыта структура и содержание архивных фондов советских спецслужб, а также историю и основные направления деятельности ОГА СБУ. Научно-справочное издание рассчитано на всех, кто интересуется новейшей историей Украины.
 • №176
 • 851,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
Павло Павлович Гай-Нижник // Україна наприкінці XIX ст. - у 30-х рр. XX ст. (наукова школа): біобібліографічний покажчик. - Серія: Наукові школи університету; Вип .2. - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. - С.42-56. В статті висвітлена біографія та бібліографія (станом на кінець 2008 р.) відомого історика...
 • №177
 • 1,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Запоріжжя, 2011. — 126 с. — ISBN 978-966-02-6190-7. Науковому загалу представлено цінні джерела з історії чиновництва Південної України другої половини XVIII століття – групові формулярні списки чиновництва Новоросійської губернії за 1798 рік. Формулярні списки чиновництва – це документи офіційного діловодства, які створювалися з метою обліку цивільного та військового...
 • №178
 • 1,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядники Панкєєв О. С., Олененко А.Г. – Запоріжжя, 2011. – 98 с. ISBN 978-966-02-6188-4. Науковому загалу представлено цінне джерело з історії Азовської губернії – "Учреждение земских распоряжений Азовского наместничества", яке стало результатом проектної діяльності чиновництва Південної України. Опублікований документ є унікальним планом облаштування Азовської губернії...
 • №179
 • 797,33 КБ
 • добавлен
 • изменен
Біобібліографічний покажчик. — K.: KM Academia, 2000. — 64 с. — (Сер.: "Вчені НаУКМА".) У покажчику висвітлюються основні етапи життя, педагогічної, наукової, науково-організаційної діяльності доктора історичних наук, професора, священика Ю. Мицика, добре знаного в Україні й поза її межами фахівця та дослідника історичного минулого нашої країни. Для науковців та всіх...
 • №180
 • 16,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистический справочник. Москва, тип. кн. Мещерского, архивное издание 1904г. 310 ст. Распределение населения по полу, возрасту, сословным группам, семейному состоянию и месту рождения.
 • №181
 • 54,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Львівське відділення ІУАД, 2017. — 308 с. — (Львівські історичні праці. Джерела. — Вип. 8). — ISBN 978-966-02-8208-7. Опубліковано книгу шлюбів латинської катедри Львова другої половини XVI ст., котра є найдавнішою збереженою церковною метрикою на українських землях. Записи шлюбів містять інформацію про територіальне та етноконфесійне походження, професію наречених, їхній...
 • №182
 • 1,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Издательство АН УРСР, 1946. - 256 с. В этой подборке помещены документы в истории Украины перед освободительной войной украинского народа против шляхетской Польши в 1648 - 1654 гг Документы сборника охватывают время: 1639 - начало 1648, то есть тот период истории Украины, о котором выдано очень мало первоисточников. Документы подбирались в течение нескольких лет...
 • №183
 • 16,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво Академії Наук УРСР, 1941. — 292 с. З передмови: Цей том "Історії України в документах і матеріалах" охоплює період 1569—1654 років, тобто час від Люблінської унії до приєднання України до Росії включно. Цей період характеризується ростом гніту панської Польщі на Україні, який важким тягарем лягав на всі сторони життя українського народу. Український народ не...
 • №184
 • 17,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1974. - 219 с. Писемні документи XIV ст., представлені у збірці, являють собою пам'ятки юридично-ділового стилю давньої української мови. Крім самих текстів пам'яток, що супроводжуються фотокопіями оригіналів, читач знайде у виданні бібліографію як до кожної грамоти зокрема, так і до тих історичних осіб та географічних назв, що згадуються в документах.
 • №185
 • 11,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво "Українознавство", 1994. — 272 с. ISBN 5-7702-0569-5 Монографія написана на основі дослідження структури тексту рукописних історичних пам'яток ХІ—ХVІІ ст. Пропонується опис мовного оформлення композиційно! структури наукових творів, способи включення чужого до авторської розповіді, особливості розгортання тексту при наявності в ньому таблиць і малюнків,...
 • №186
 • 14,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2014. — 232 c. — ISBN 978-966-02-7203-3. Монографія присвячена відображенню військово-політичного протистояння Речі Посполитої та Османської імперії у польській суспільно-політичній думці середини XVI – середини XVII ст. Особлива увага приділена місцю і значенню українських земель у...
 • №187
 • 6,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. — Днепропетровск, 1983. — 64 с. В данных методических указаниях рассматриваются вопросы отражения событий освободительной войны украинскою народа 1648—1654 гг. в восточноевропейской историографии середины ХVІІ века. Ввиду того,что изучаемые сочинения написаны на малодоступном студентам латинском языке, в методических указаниях даётся подробный анализ этих...
 • №188
 • 22,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернополь, 2010. – 372 с. В книге проводится источниковедческий анализ документов органов государственной безопасности Украины 1920 – 1930-х годов. Особое внимание уделяется изучению организационно-распорядительных документов, архивно-следственных дел, оперативных материалов. Для всех, кто интересуется историей органов государственной безопасности, историей Украины 1920– 1930-х...
 • №189
 • 2,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мюнхен: Український вільний університет, 1964. — 52 с. Книга авторитетної вченої-історика Наталії Дмитрівни Полонської-Василенко висвітлює актуальні сторінки давньої української та російської історії. Незважаючи на те, що з часу опублікування праці пройшло майже 50 років, маніпуляції з історичними фактами тривають і досі. За стилем і стислістю викладення думок книга є цікавою...
 • №190
 • 3,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Опубліковано: Мюнхен, 1971 Сторінок: 104 с. Опис: Український Вільний Університет Скрипти: ч. 38 Скорочений курс "Української історіографії" проф. Наталії Дмитрівної Полонської-Василенко розрахований для вжитку у Високих школах і поручається як посібник у формі скрипту для тих студентів, що бажають поглибити свої знання з історії України,чи хоч би окремих її періодів,або -...
 • №191
 • 5,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Редактор І. Л. Бутич; описи склали: Л. А. Попова, З. С. Хомутецька, В. Д. Чунтулова. – Київ, 1959. – 256 с. Описи склали наукові працівники відділу стародавніх актів Центрального державного історичного архіву УРСР в Києві Л. А. Попова, З. С. Хомутецька, В. Д. Чунтулова. У підготовці описів до друку допомогу подав кандидат історичних наук К. Г. Гуслистий. Виданням цієї книги...
 • №192
 • 10,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одесса: Бондаренко М.А., 2017. — 456 с. В книге Т.Н. Поповой, профессора Одесского национального университета имени И.И. Мечникова, рассмотрен широкий круг проблем теории, методологии и практики биографических исследований. Проанализированы интеллектуальные стратегии, заявленные в различных сферах социогуманитаристики и представляющие интерес для обновления биоисториографии...
 • №193
 • 23,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Критика, 2011. — 245 с. Книжку історика Андрія Портнова присвячено долям та ідеям, історіографічній спадщині й історіографічній рецепції українських науковців XX століття - Дмитра Яворницького і Володимира Пархоменка, Івана Степаніва і Костя Гуслистого, В’ячеслава Заїкина і Віктора Петрова, Ярослава Ісаєвича і Ярослава Дашкевича та багатьох інших, знаних і менш відомих,...
 • №194
 • 6,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків, 2007. — 496 с. — ISBN 966-02-4132-1. До видання увійшли найважливіші обліково-статистичні джерела з історії Слобідської України 60-х рр. XVIII ст. Документи було підготовлено напередодні брутального скасування Росією козацького устрою краю та в перші роки після цих переломних подій в історії Слобожанщини. Джерела містять унікальні відомості про слобідську козацьку...
 • №195
 • 9,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упоряд. О. Є. Мальченко. — Запорiжжя–Київ: Тандем-У, 1997. — 84 c. — (Старожитностi Пiвденної України; Вип. 2). ISBN 966-7089-46-0 У виданні публікується доповідна записка барського старости Бернарда Претвича, подана королю Сигізмунду Августу в 1550 р. у вигляді спогадів. Дана пам'ятка є важливим історичним джерелом, яке проливає світло на icтopію України середини XVI ст.,...
 • №196
 • 3,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Інститут історії України НАН України. – Київ, 2010 – 182 с. ISBN 978-966-02-5825-9. У книзі здійснено комплексний аналіз північноамериканської історіографії діяльності ОУН і УПА. Досліджено політико-ідеологічний та інтелектуальний контекст історіографії США та Канади другої половини XX ст. Розглянуто як сам процес становлення північноамериканської історіографії проблеми...
 • №197
 • 1,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Джерело: Сайт "Дом живоначальной Троицы" Свято-Троїцької Сергієвої Лаври, 16XX? р. - 94 с. Головний сюжет рукопису – боротьба козаків під керівництвом Б. Хмельницького проти Польщі. Розповідь обривається перед смертю Богдана Хмельницького: можливо, саме у цей час вона була написана. За деякими даними, шрифт рукопису – напівустав київського типу, який виходить із вжитку в XVII...
 • №198
 • 25,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2004. — 264 с. — (Некрополістика в Україні. Вип. 3 (8)). ISBN 966-02-3172-5. У виданні вперше публікуються тексти унікальної пам'ятки української рукописної спадщини — Поменника Софії Київської другої половини XVIII — першої чверті XIX ст. Для істориків, археографів, просопографів, некрополістів та всіх, хто цікавиться історією України
 • №199
 • 4,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Издательство: Партвидав "Пролетар", 1933. — 238 с. Язык: Украинский В книге представлены документы Центрального архива Украины по истории революции и гражданской войны 1917-1918 гг., имеющие отношение к немецко-австрийской интервенции на Украине. Часть представленных документов составлена на украинском языке, другая часть - на русском языке.
 • №200
 • 18,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Реестра всего войства Запорожского, после Зборовского договора с Королем Польским, Яном Казимиром, 1649 года, Октября 16-го дня, составленные и изданные по подлиннику, с Предисловием О.М. Бодянского. Москва. 1875 Более 39 тыс. имен и фамилий реестровых казаков Запорожской Сечи. Издание оцифровано, легко вести поиск! Орфография не проверялась.
 • №201
 • 58,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 1997. — 118 с. ISBN 966-02-0361-6 У монографії на основі аналізу видань Інституту історії України НАНУ за останнє 10-річчя розглядаються різні аспекти питань історії України з часів Давньої Русі до наших днів, простежується роль "Історичних зошитів", що стали наче своєрідним полігоном, на якому науковими співробітниками Інституту...
 • №202
 • 11,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2008. — 720 с. — (Універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломатарію). ІSBN 978-966-02-4706-2. Пропонована увазі читачів публікація включає універсали, накази, інструкції та інші документи наказного гетьмана Павла Полуботка, які він видавав з генеральною старшиною. Збірник включає десять додатків – які складаються: з листів Павла Полуботка, його...
 • №203
 • 5,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
М. Одесса, 1842, 28 стр. Микита Леонтіойвич Корж (1731 - 1835) розповідає про життя-буття запорожців, про заснування Екатеринослава та про інше. Одне з основних джерел для праць Скальковського, Яворницького та інших істориків. Переднє слово видавця Про життя М. Л. Коржа Про заснування села Михайлівки Про Запорізьку січ Права запорізькі й закони Про смертні страти...
 • №204
 • 360,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 1933. — 448 с. Переписні книги всіх полків Гетьманщини, складені у 1666 р., відносяться до великої групи економіко-статистичних джерел, які утримують в собі дуже цінну інформацію про населенні пункти козацької держави, співвідношення міських і сільських поселень, кількість і становий склад населення, його господарські заняття, землеволодіння і землекористування, розвиток...
 • №205
 • 17,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Печатня Видавничого Товариства "Друкарь", 1919. — 10 с. — (Окрема відбитка з журналу "Наше минуле", 1918, № 3). У рецензії В. Романовський дав власну оцінку праці Г. А. Максимовича, яка присвячена "незвичайно цікавому моментові в життю України". За словами автора, "Г. А. Максимович зробив описання виборів, але вивчення їх на підставі соціяльних стосунків він не дав". Тому В....
 • №206
 • 2,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підготував до друку Петро Кулаковський. — Острог; Варшава; Москва, 1999. — 608 с. — (Пам’ятки історії Східної Європи. Джерела XV—XVII ст. Т. V). — ISBN 5-88253-029-6. Публікований том вміщує книгу Руської або Волинської метрики — джерела, генетично спорідненого з Коронною метрикою, але яке в останні два століття має спільну архівну історію з Литовською метрикою. Загальновідомо, що...
 • №207
 • 18,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк; Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2003. — 328 с. — (Історіографічні студії, ч. 1). — ISBN 966-7018-91-1. Монографію присвячено часопису "Український історик", що є офіційним друкованим органом Українського історичного товариства, яке діє на Заході від 1965 року, поширило свою наукову діяльність в сучасній Україні. Всебічно висвітлюється історія журналу, його доробок....
 • №208
 • 8,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України, 1993. — 70 с. — ("Історичні зошити"). Довгі роки замовчувалися всякі відомості про життя та творчість М.Є.Слабченка, як і про інших репресованих видатних українських істориків. Цей зошит с першою спробою узагальнюючого дослідження життєвого та творчого шляху визначного історика, натхненного будівничого української культури. Робота написана...
 • №209
 • 527,53 КБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріяли упорядкував і зредагував Роман Сербин. — Торонто—Київ, 1992. — 704 с. — (Джерела з новітньої історії України; Документи історії української діяспори). ISBN 0-9696301-0-7 (Canada). ISBN 5-7702-0421-4 (Ukraine). В основній частині праці передруковано матеріяли з української канадської преси 1921—1923 рр., які були безпосередньо чи посередньо повязані з першим...
 • №210
 • 38,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ; Стамбул: НАН України Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського; Стамбульський університет, 2018. — 176 c. — ISBN 978-966-02-8769-3. В історико-документальному дослідженні вперше запропоновано широке коло джерел з історії дипломатичних відносин Османської держави з Гетьманською Україною. Зокрема, представлено документи османсько-турецькою мовою, здійснено транслітерацію...
 • №211
 • 27,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одеса: Астропринт, 2015. — 312 с. — ISBN 978-966-927-105-1. В історико-документальному дослідженні вперше запропоновано широке коло османсько-турецьких джерел з історії Півдня України. Зокрема, залучено понад тридцять різних за обсягом і змістом османських документів, які дають можливість відтворити уявлення про османсько-українські взаємини початку XVIII ст.; долю козацтва під...
 • №212
 • 76,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
(Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів 1734—1775. — Т. 6/7: Справи № 227—229) / За ред. акад. Валерія Смолія. Упорядкування, передмова та коментарі Івана Синяка. — К.: НАН України, Інститут історії України, 2019. — 494 с. — ІSBN 978-966-02-8827-0; ISBN 978-966-02-8828-7 (Т. 1). У збірці представлена публікація джерел, що стосуються повстання на Правобережній Україні...
 • №213
 • 4,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядкування, передмова і коментарі І. Л. Синяка. — Київ, 2010. — 148 с. ISBN 978-966-02-5578-4. У збірці здійснено археографічну публікацію джерел про діяльність маловідомого військового писаря Війська Запорозького часів Нової Січі Андрія Семеновича Товстика (Терентенка). Документи, які стали об’єктом видання, відображають походження, родинні зв’язки, кар’єру Андрія Товстика...
 • №214
 • 2,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2015. — 240 с. — ISBN 978-617-7223-79-4. У збірці здійснено археографічну публікацію групи джерел, які стосуються приведення до присяги на вірність імператору Петру ІІІ запорозьких козаків у 1762 р. Джерельна база публікації охоплює реєстр запорозьких козаків, котрі проживали на Запорозькій Січі та в її околицях і присягнули на вірність новому...
 • №215
 • 1,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернігів: Сіверянська думка, 2006. — 100 с. — ISBN 966-7089-49-3. У виданні вперше публікується текст унікальної памятки української рукописної спадщини — щоденник ховзовських священиків 1787—1788 рр. Він знайомить нас із побутом та звичаями парафіяльного духовенства, пересічних українців другої пол. XVIII ст. На його сторінках ми знаходимо рядки, присвячені видатному суспільному...
 • №216
 • 21,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Фенікс, 2013. — 712 с. — ISBN 378-617-712-226-4. У книзі подані монографічне дослідження, фототипічне відтворення та переклад малознаної пам’ятки української літератури ХVII ст. — “Патерикону” Сильвестра Косова (1635). Видання розраховане на істориків, літературознавців та богословів, а також на широке коло шанувальників духовної та релігійної літератури.
 • №217
 • 54,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Опубліковано: Авґсбурґ, 1946. Сторінок: 118 с. Опис: Видання Петра Павловича. Книга містить огляд відгуків чужоземців про Україну та українців від найдавніших насів до середини XIX ст. Багато уваги приділяється відомостям про Запорізьку Січ, періоду Б. Хмельницького, гетьмана І. Мазепи. Наводяться цікаві дані про побут і етнографію українського народу. Для широкого кола...
 • №218
 • 6,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Издательство: "Слово", 1991 г. , 96 стр. Книга содержит обзор отзывов чужестранцев об Украине и украинцах от древнейших времён до середины XIX в. Много внимания уделяется сведениям о Запорожской Сечи, периодам Б. Хмельницкого, гетмана Мазепы. Приводятся интересные сведения о быте и этнографии украинского народа.
 • №219
 • 5,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Колективна монографія / Відп. ред. В. Смолій; Тв. кер. проекту І. Колесник; Авт. кол.: В. Андрєєв, О. Богдашина, В. Ващенко, І. Верба, Д. Вирський, Л. Зашкільняк, Я. Калакура, А. Киридон, Ю. Кісельова, В. Масненко, В. Осін, А. Острянко, С. Світленко, О. Удод, В. Яремчук, О. Ясь. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 543 с....
 • №220
 • 3,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
За ред. В. Смолія. — Київ: НАН України. Інститут історії України, 2019. — 44 с. Висвітлюються візії та проекції українських інтелектуалів щодо гаданої прий­дешності. Показуються дисциплінарні сфери, предметні області, інструментальні можливості й пізнавальні ліміти для застосування концепцій генерацій з обсягу студіювання різних пластів поколіннєвих уявлень. Розглядаються...
 • №221
 • 544,23 КБ
 • добавлен
 • изменен
За ред. В. Смолія; упорядк. бібліограф., імен. і предмет. покажчиків С. Блащук. — Київ: НАН України. Інститут історії України, 2019. — 302 с. — ISBN 978-966-02-9196-6 Висвітлюється динамічний і мозаїчний діапазон уявлень українських інтелектуалів щодо гаданого майбутнього у багатоманітних контекстах і трансформаціях українства протягом ХХ — початку ХХІ ст. Акцентується увага на...
 • №222
 • 2,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України НАН України, 2011. — 630 с. До видання, підготовленого до 75-річчя Інституту історії України НАН України, вміщено документи, що дають уявлення про багатовимірне життя Інституту та доробок науковців за період від часу заснування установи у 1936 р. до 1991 р., коли із здобуттям Україною незалежності відбувся історіографічний злам. У першій книзі...
 • №223
 • 3,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів. "Афиша". 2005. - 126 с. (укр.) Сборник состоит из письменных и устных источников об историческом периоде уничтожения Запорожской Сечи. Письменные источники представлены различными сведениями, которые включают информацию, связанную с самим фактом уничтожения казацких свобод. Устные - раскрывают народный взгляд на эту трагедию. В художественной форме выражено отношение...
 • №224
 • 3,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2009. У монографії в контексті часу проаналізовано майже 70-річний неперервний науковий процес історії історичного осягнення проблеми воєнно-мобілізаційної кампанії в УРСР у межах першого періоду війни.
 • №225
 • 2,18 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Киев, Всеукраинская Академия Наук, 1929. 404 стр. // Ред. О.Назаревский. Данная книга является разбором проблематики и особенностей Западно-русских летописей, то есть Белорусско-Литовских сводов, а так же их генеалогии. Будет полезной для студентов историков, и всех интересующихся. Зміст. Списки і редакції західно-руського літопису. Склад І джерела західньо-руських...
 • №226
 • 129,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 1921. — 136 с. — (Збірник історично-філологічного відділу Української Академії Наук. Вип. 2). У роботі розглядається склад і джерела західно-руських літописів, дається огляд їхніх списків і редакцій. Автор аналізує загально-руську частину литовських літописів (список Супрасльский) і литовську частину «Обрання літописання» (1431—1446 рр.).
 • №227
 • 18,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: З друкарні Всеукраїнської Академії Наук 1929. — 404 с. — (Праці з історії письменства Давньої України. Том 1). У роботі розглядається склад і джерела західно-руських літописів, дається огляд їхніх списків і редакцій. Автор аналізує загально-руську частину литовських літописів (список Супрасльский) і литовську частину «Обрання літописання» (1431–1446 рр.).
 • №228
 • 35,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. — 255 с. — ISBN 978-5-288-04241-6 (вып. 1); ISBN 978-5-288-04242-3. В первый выпуск вошли уникальные документы, относящиеся к 1687—1705 гг., затрагивающие различные аспекты гетманства И. Мазепы, в том числе материалы так называемого «Батуринского архива», вывезенного А. Д. Меншиковым в 1708 г. и публикуемого впервые....
 • №229
 • 5,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2011. — 207 с. — (Серія "Літописи та хроніки", т. 2). ISSN 978-966-02-5877-8. Монографія к. і. н. І. Ю. Тарасенко присвячена дослідженню найважливішого твору класика польської літератури та історіографії XVII ст. Самоеля з Скшипни Твардовського "Wojna Domowa". У ній висвітлюється життя й творчість С. Твардовського, його світогляд, суспільно-політичні та історичні...
 • №230
 • 17,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Раритети України, 2016. — 120 с. — ISBN 978-966-2408-66-9. Ця книга присвячена термінологічним проблемам історії перебудови в Україні. Історія перебудови є об’єктом уваги вітчизняної історичної науки практично від часу розпаду СРСР. Відтак, чимала кількість досліджень на цю тему є цілком достатньою джерельною базою для історіографічних гіпотез. На такому розлогому тлі...
 • №231
 • 454,80 КБ
 • добавлен
 • изменен
Опрацював Конрад Жеменецький, вступ українською переклав Євген Чернецький. — Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2015. — 272 с. — ISBN 978-617-604-057-6. Ця книга є другим томом серії "Джерела до історії Правобережної України" та містить текст тарифу подимного податку Київського воєводства за 1754 рік. Публіковане джерело супроводжується коментарями і покажчиками, а також...
 • №232
 • 26,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
36ірка наукових статей - Kиїв: Генеза, 2000. - 368 с.: іл. ISBN 966-504-138-Х Опис: Книга містить публікації відомих учених і педагогів з різних країн, що присвятили свої зусилля аналізу новітніх підручників з історії України, а також обговоренню більш широких і принципово важливих питань історичної дидактики. Велику увагу приділено також міжнародному досвіду створення...
 • №233
 • 12,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ-Дрогобич: Вимір, 2008. — 494 с. ISBN 978-966-02-4841-0 У монографії розглядається проблема рецепції творчої спадщини Михайла Грушевського в історичній думці кінця XIX — 30-х років XX століття. Простежено становлення та поглиблення національних (передусім української, російської, польської, чеської, німецької) традицій інтерпретації наукового доробку вченого. З...
 • №234
 • 26,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ–Дрогобич, 2005. – 334 с. ISBN 966-8260-51-1. Монографія присвячена дослідженню історіографічної творчості М. Грушевського у контексті стану української історичної науки кінця XIX – першої третини XX століття. Простежено формування його історіографічної моделі. Проаналізовано теоретичні проблеми історії історичної науки у працях М. Грушевського. Вивчено погляди вченого на...
 • №235
 • 4,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Світ, 2016. — 424 с. — (Серія «Грушевськіяна» : Т. 9). — ISBN 978–966–603–991–3. У монографії розглянуто проблему становлення та функціонування львівської історичної школи Михайла Грушевського. Відтворено її історіографічні образи, проаналізовано евристичний потенціал залучених джерел. Реконструйовано структуру та персональний склад школи; показано особливості...
 • №236
 • 3,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Наукова думка, 1989. — 160 с. — ISBN 5-12-000666-3. В монографии освещаются главные направления деятельности Общества истории и древностей российских при Московском университете по изучению истории Украины. Раскрыт его вклад в разработку таких проблем, как национально-освободительная война украинского народа 1648—1657 гг., история просвещения, книгопечатания в XVI—XVIII...
 • №237
 • 7,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підгот. до друку О. В. Тодійчук (голов. упоряд.) та ін.; Редкол.: Ф. П. Шевченко (відп. ред.) та ін. — Київ: Наукова думка, 1995. — 592 с. — (Джерела з історії українського козацтва). ISBN 5-12-002042-9. Реєстр Війська Запорозького 1649 року — унікальне джерело з історії українського козацтва й державності України, пам’ятка української мови половини XVII ст. Складений урядом...
 • №238
 • 34,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Laurus, 2012. — 256 с. — (Золотые ворота). — ISBN 978-966-2449-41-9. На рубеже XVIII-XIX веков мало кому пришло бы в голову, что такие разные регионы, как «казацкая» Малороссия, «запорожская» и «татарская» Новороссия, «польские» Волынь и Подолье и «австрийская» Галиция имеют общую историю и заселены одним народом. Напротив, по все стороны «культурных границ» считали, что...
 • №239
 • 26,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наук. ред. Я. Дашкевич. — К.: НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. M. С. Грушевського, 2000. — 332 с. — ISBN 966-02-1542-8. У монографії вперше ґрунтовно досліджуються українсько-польсько-кримсько-османські дипломатичні відносини середини XVII ст. на підставі турецьких історичних документів. Подається ретельна інтерпретація названих джерел з...
 • №240
 • 19,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Києво-Могилянська академія, 2016. — 606 с. — ISBN 978-966-518-693-9. У монографії на основі широкого спектра залучених до наукового обігу османсько-турецьких писемних джерел, зокрема турецьких архівних документів та літописів, вперше комплексно досліджено інформаційний потенціал, специфіку та значення названих пам’яток писемності в процесі дослідження історії...
 • №241
 • 15,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. — К.: 2010. — 369 с. Досліджуються проблеми методології османської історіографії, аналізується історія українсько-польсько-кримсько-османських відносин у XVI–XVIII ст. на підставі османсько-тюркських архівних документів і літописних творів. Рекомендується...
 • №242
 • 25,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: НАН України, Ін-т історії України, 2016. — 214 с. (серія «Студії з інституціональної історії»). У монографії висвітлюється діяльність Інституту історії України НАН України протягом 1936–2016 рр. у галузі української історичної дидактики, головним напрямком якої було творення підручників з історії. Навчальна книга з історії розглядається як історіографічне явище та...
 • №243
 • 1,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Генеза, 2019. — 288 с. — ISBN 978-966-11-1072-3. Розглядається становлення і конституювання низки субдисциплінарних напрямів — локальної історії, соціальної історії, економічної історії, публічної історії та історії права. Висвітлюються основні періоди, провідні тенденції, домінуючі практики, а також ролі визначних учених у формуванні певного субдисциплінарного сегмента....
 • №244
 • 6,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Генеза, 2018. — 288 с. — ISBN 978-966-110-952-9. Розглядається становлення, конституювання й інституціоналізація субдисциплінарних напрямів у розрізі інтердисциплінарних трансферів і міждисциплінарних впливів. Висвітлюються субдисциплінарні перетворення та конфігурації інтелектуальної історії, регіональної історії та візуальних студій. Аналізується багатоманітна взаємодія...
 • №245
 • 4,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Колективна монографія / Відп. ред. та керівник авт. колективу О. А. Удод. — Київ: НАН України. Інститут історії України, 2012. — 720 с. ISBN 966-8126-39-4. Висвітлюються актуальні питання української історіографії, зокрема з теорії, методології й історії історичної науки, біоісторіографії, проблемної історіографії та ін. Розглядаються наукова спадщина та історичні погляди...
 • №246
 • 27,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Колективна монографія / Відп. ред. та керівник авт. колективу О. А. Удод. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2015. – 462 с. ISBN 978-966-02-7730-4. Висвітлюються актуальні питання української історіографії, зокрема з теорії, методології й історії історичної науки, біоісторіографії, проблемної. історіографії та ін. Розглядаються наукова спадщина та історичні погляди...
 • №247
 • 53,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
У книзі вміщено матеріали міжнародної наукової конференції «Україна — Росія: діалог історіографій», що проходила у Чернігові 22—25 серпня 2002 р. за участю істориків з Канади, США, Росії та України. Зроблена спроба проаналізувати деякі аспекти розвитку української та російської історіографій в умовах, що склалися після розпаду СРСР, виявити їх національні особливості, тенденції,...
 • №248
 • 2,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Запоріжжя: Вид-во Хортицької національної академії, 2018. — 460 с. — ISBN 978-966-8157-68-4. У монографії, що носить міждисциплінарний характер, з точки зору джерелознавства досліджено твори живопису та графіки як джерела з історії північно-причорноморського регіону останньої чверті XVIII — середини ХIX ст. Пропоноване дослідження проведене на матеріалах музейних закладів,...
 • №249
 • 8,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упоряд. М. О. Рябий; післям. В. О. Яворівського. — Київ: Ярославів Вал, 2009. — 294 с. — ISBN 966-579-235-0; ISBN 978-966-8382-23-9. Подорожній щоденник описує мандри Антиохійського патріарха Макарія Третього з Халеба до Москви і назад через Україну, землю козаків, за часів урядування христолюбивого і хороброго гетьмана Зиновія-Богдана Хмельницького (у 1654—1656 р.).
 • №250
 • 16,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Головний редактор – доктор історичних наук, професор С. І. Посохов Відповідальний секретар – старший викладач Ю. А. Кісельова Періодичне видання виникло за ініціативи співробітників кафедри історіографії, джерелознавства та археології. На його сторінках публікуються статті з актуальних проблем теорії та історії історичної науки і освіти. Раз на два роки в «Харківський...
 • №251
 • 1,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., "Наукова думка", 1986. "Монография представляет наиболее полное историографическое обобщение исследований по истории Украины и издается как дополнительный том к многотомной «Истории Украинской ССР». В книге раскрываются основные течения дореволюционной историо- графии, освещаются достижения советской исторической науки, разоблачается современная буржуазная историография...
 • №252
 • 74,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: ФОП Стебеляк О.М., 2012. — 144 с. Читач має змогу ознайомитися з неупередженим пере­кладом «Історії Геродота», в якому виправлені основні не­точності та свідомі перекручення фальшивих істориків, і поринути в прадавні часи Скитії, поглянувши на скитів очами очевидця тих подій. Примітки пояснять старі назви земель, країн, народів, міст і рік. Також в них проведений аналіз...
 • №253
 • 3,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Інститут української мови НАН України; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Хмельниц. нац. ун-т; Центр. держ. іст. арх. України у м. Києві [підгот. до вид. І. Б. Царалунга]; [відп. ред. В. М. Мойсієнко]. — Житомир, 2015. — 170 с. — (Серія актових документів і грамот); (Пам’ятки української мови). Видання є першою публікацією справ актової книги Вижвівського міського уряду XVII ст....
 • №254
 • 12,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бібліографічний покажчик (1990-2018). — Черкаси : Вид-во ФОП Гордієнко Є. І., 2018. — 352 с. Цє видання, підготовлено в рік 70-літнього ювілею вченого й засвідчує доробок українського історика, доктора історичних наук, професора, професора кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного університету імені Богдан Хмельницького Віктора...
 • №255
 • 2,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. под ред. А.С. Тверитиновой. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1961. — 375 с. В первый выпуск записок турецкого географа и путешественника XVII в. Эвлии Челеби включены переводы извлечений из его произведения «Сейахатнаме», посвященные описанию территорий современных Украины и Молдавии. Текст содержит много любопытных сведений о исторических...
 • №256
 • 31,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одеса: Гермес, 1997. — 84 с. — ISBN 966-95178-0-X. В книзі подаються матеріали з зібрань відомого турецького мандрівника Евлії Челебі, який неодноразово подорожував по Україні в ХVII ст. і як спостерігач, описав історичні події, життя і побут українців, інших народів. В цьому випуску друкуються свідчення лише про Північне Причорномор’я. Книга для істориків, краєзнавців, студентів...
 • №257
 • 33,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 1998. — 98 с. ISBN 966-02-0602-X У випуску розглянуті основні праці, що висвітлюють історію заснування та діяльність грецької громади в Ніжині другої половини XVII — кінця XIX ст. Проаналізована низка неопублікованих або маловідомих матеріалів вітчизняних та закордонних дослідників. Розглядається питання, збереження архівної...
 • №258
 • 4,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2018. — 336 с. — ISBN 978-966-502-603-7. У монографії на основі аналізу наукової літератури та залучення широкого кола писемних, зокрема літописних та агіографічних джерел, XIІІ—XVI ст. здійснено комплексне дослідження чернігівських літописних фрагментів ХІ — середини ХІІІ ст. Завдяки окресленим критеріям і методиці виокремлення чернігівських літописних...
 • №259
 • 1,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 1998. — 86 с. ISBN 5-7703-1198-9. На основі поглибленого аналізу історичних джерел зроблено спробу по-новому й інакше, ніж в усталеній історіографічній традиції, висвітлити проблему Синьоводської битви 1362 р.
 • №260
 • 3,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дніпро: Домінанта Прінт, 2017. — 256 с. — ISBN 978-617-7371-19-8. Монографію присвячено українському козацтву у добу, коли воно вже завершило своє існування у якості військової спільноти. Втім, головними героями книги є козаки не реальні, а уявні. У центрі дослідження — уявлення про козаків, які побутували у суспільній думці Російської імперії у другій половині ХVIII — першій...
 • №261
 • 1,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бібліографічний покажчик. — Харків: ЦНБ Харк. нац. ун-та, 2002. — 112 с. — (До 100-річчя ХІІ Археологічного з’їзду). Від укладачів: матеріал розташований у межах розділів за хронологією видань; джерела, не перевірені de visu, позначені зіркою.
 • №262
 • 560,15 КБ
 • добавлен
 • изменен
М. Київ: Томіріс, 1993. - 224 с. Автор цієї книги — французький офіцер. 1645 року він командував загоном козаків, які були завербовані французьким урядом в Україні. Загін запорожців брав участь в облозі Дюнкерка під час Тридцятилітньої війни 1618—1648 рр. На початку визвольної війни 1648—1654 рр. Шевальє був секретарем французького посольства в Польщі. У 1653— 1663 рр. написав...
 • №263
 • 8,84 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Миколаїв, 2012. — 228 с. — ISBN 978-617-576-040-6. У монографії вперше у вітчизняній історіографії узагальнено наукові досягнення істориків світу по вивченню жахливої трагедії XX століття — голодомору 1932—1933 років в Україні. Показано масштаби голодомору, людські втрати від трагедії в Україні. Видання присвячене для науковців, істориків-краєзнавців, дослідників, всіх, хто...
 • №264
 • 37,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Источниковедческое исследование. — М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. — 666 с. — (Россия и Христианский Восток. Библиотека. Вып. 8). — ISBN 978-5-9551-0334-1. Работа посвящена Львовскому Успенскому Ставропигийскому братству – общественной организации, функционировавшей на протяжении двух веков (1586–1788) и сохранившей уникальный в своём роде архив, документы которого...
 • №265
 • 17,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Библиотека украинской литературы, 2014. — 64 с. Книга повествует о жизни и многолетней научной деятельности замечательного ученого-слависта Якова Федоровича Головацкого (1814-1888), стоявшего у истоков национального пробуждения Галицкой Руси. Издание книги приурочено к 200-летней годовщине со дня рождения этого «выдающегося галицко-руского ученого», как называл его Иван...
 • №266
 • 4,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
K.: Видавн. дім "KM Academia", 2000. — 64 с. — (Сер.: "Вчені НаУКМА".) У покажчику висвітлюються основні етапи життя, педагогічної, наукової, науково-організаційної діяльності доктора історичних наук, професора, священика Ю. Мицика, добре знаного в Україні й поза її межами фахівця та дослідника історичного минулого України. Для науковців та всіх зацікавлених історичною наукою.
 • №267
 • 16,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 1999. — 433 с. — ISBN 966-02-1329-8. У монографії вперше в історіографії досліджується історія створення та діяльності однієї з провідних інституцій Історичних установ акад. М.С. Грушевського у ВУАН. Особлива увага звертається на процес формування київської історичної школи М.С. Грушевського. Також реконструйовані життєписи науковців,...
 • №268
 • 14,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України, 2001. — 210 с. ISBN 966-02-2247-5. Документи, представлені в даному дослідженні, розповідають про час створення та перші (довоєнні) роки функціонування Інституту історії України НАН України. Це маловивчений і найбільш трагічний період діяльності провідної науково-дослідної установи історичного профілю в Україні. В збірнику також наводяться...
 • №269
 • 9,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: НАН України, Інститут історії України, 2011. – 336 с. В монографии на основе преимущественно архивных и устных источников, а также опубликованных документов и материалов воспроизведена биография известного украинского советского историка, специалиста по проблематике казачества и социально-экономической истории Украины Владимира Голобуцкого (1903-1993 гг.) Подробно освещены...
 • №270
 • 21,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: НАН України, Інститут історії України, 2011. — 350 с. У монографії на основі переважно архівних та усних джерел, а також опублікованих документів і матеріалів відтворено біографію відомого українського радянського історика, фахівця з проблематики козаччини та соціально-економічної історії України Володимира Голобуцького (1903–1993 рр.). Докладно висвітлено наукову і...
 • №271
 • 4,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Вінниця: ТОВ «Консоль», 2005. — 546 с. ISBN 966-8086-36-8. Монографія присвячена дослідженню генезису концепції давньоруської народності в контексті розвитку історичної науки в СРСР упродовж 1930-х – першої половини 1940-х рр. Праця побудована на значному комплексі архівних матеріалів з архівосховищ України і Російської Федерації; а також історіографічних...
 • №272
 • 18,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Національний університет Острозька академія. – Острог: Вид-во Національного університету Острозька академія, 2009. – 526 с. Анотація: У монографії досліджено українську радянську історіографію післясталінської доби в аспекті опрацювання нею історії України. Розглянуто взаємодію соціокультурних та інтелектуальних чинників, що впливали на професійне вивчення національної...
 • №273
 • 1,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. — 288 с. — ISBN 978-617-7328-52-9. У книзі здійснено спробу аналізу української історіографії академічної доби (з кінця ХVІІІ ст. до нинішнього часу) через призму суспільних і політичних контекстів її історії. Не випускаючи з уваги інтелектуальних, персоналійних, інституційних вимірів...
 • №274
 • 1,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія: У 2 ч. / за ред. В. А. Смолія. — Київ: НАН України. Інститут історії України, 2014. — 587 с. — ISBN 978-966-02-7132-64; ISBN 978-966-02-7133-3 (Ч. 1). Висвітлюються й аналізуються дослідницькі практики та тексти відомих українських істориків ХІХ—ХХ ст., зокрема В. Антоновича, Д. Бантиша-Каменського, М. Грушевського, М. Драгоманова, О. Компан, М. Костомарова, Б....
 • №275
 • 7,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія: У 2 ч. / за ред. В. А. Смолія. — Київ: НАН України. Інститут історії України, 2014. — 650 с. — ISBN 978-966-02-7132-6; ISBN 978-966-02-7134-0 (Ч. 2) Висвітлюються й аналізуються дослідницькі практики та тексти відомих українських істориків ХІХ–ХХ ст., зокрема В. Антоновича, Д. Бантиша-Каменського, М. Грушевського, М. Драгоманова, О. Компан, М. Костомарова, Б....
 • №276
 • 7,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вступне слово та наук. ред. Валерія Смолія. — К.: НАН України. Ін-т історії України, 2016. — 542 с. — (Студії з інституціональної історії). Висвітлюється передісторія Інституту (1930–1936), а також різні періоди інституціональної історії установи, зокрема передвоєнної доби (1936–1941), воєнного та повоєнного часу (1941–1947), епохи пізнього сталінізму і початків...
 • №277
 • 3,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

Предлагаю создать сборник "Малороссийский родословник". Ссылки:
...
Предлагаю создать раздел "Украинские летописи". Ссылки:
...
Предлагаю создать сборник "Архив Юго-Западной России". Ссылки:
...
Предлагаю создать сборник "Акты, относящиеся к истории Юго-Западной России". Ссылки:
...
В этом разделе нет комментариев.