Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Историография и источниковедение Украины

Посібник дає змогу ознайомитись з основними аспектами теми та перевірити свої знання за допомогою тестових завдань. Призначений для студентів всіх спеціальностей, різних форм навчання.
 • №1
 • 34,73 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Учебное пособие. - Николаев: УГМТУ, 2002. Пособие дает возможность ознакомиться с основными аспектами темы и проверить свои знания с помощью тестовых заданий. Предназначено для студентов всех специальностей, разных форм обучения. Историография истории Украины: от древних времен до середины XIX века. Историография истории Украины второй половины XIX века - начала XX века....
 • №2
 • 25,48 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Наук. думка; Кембрідж (Мас. ): Укр. наук. ін-т, 1990. 256 с.: іл. Зміст. Опис України. Ремесла, якими займаються козаки. Які повинності селян щодо панів. Про Крим, або край Татарії. Кримські татари. Про козаків. Як дівчата залицяються до парубків. Як селянин може одружитись з панночкою. Як відбувається весілля. Козацька медицина. Про фауну України. Про клімат...
 • №3
 • 339,54 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ : Генеза, 2004. – 496 с. Книга містить стислий виклад авторських лекцій з української історіографії, прочитаних студентам історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З'ясовується поняття предмета і завдання української історіографії, її джерела та місце в структурі історичної науки, обґрунтовується наукова періодизація заро-дження...
 • №4
 • 4,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кінан Е. Російські історичні міфи. Київ: "Критика", 2001. 284 с. Збірка статей одного з найвизначніших американських медієвістів, професора Гарвардського університету Едварда Кінана, присвячена найгострішим, найдискусійнішим аспектам російсько-української культурної спадщини, історія якої була затруєна з російського боку густою імперською міфотворчістю. Переклад Віктора...
 • №5
 • 299,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Львів: Світ, 2008. — 512 с. іл. — ISBN 978-966-603-501-4. В посібнику висвітлені предмет джерелознавства, типи, види і підвиди історичних джерел як носіїв всебічної інформації про минуле людства, особливості кодування відкритої та прихованої інформації в джерелах різних видів, українська історіографічна традиція використання історичних джерел....
 • №6
 • 362,93 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
М. : 2004. Противостояние исторических мифов. Российско-украинский диалог: повестка дня. Проблемы внешней политики и национальной безопасности в российско-украинском диалоге. Вопросы экономического сотрудничества Российской Федерации и Украины. Этнокультурные аспекты российско-украинских отношений. Некоторые особенности украинской историографии российско-украинских отношений
 • №7
 • 241,12 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Видавництво "Слово", 1991 г. , 96 стр. Книга містить огляд відгуків чужоземців про Україну та українців від найдавніших насів до середини XIX ст. Багато уваги приділяється відомостям про Запорізьку Січ, періоду Б. Хмельницького, гетьмана І. Мазепи. Наводяться цікаві дані про побут і етнографію українського народу. Для широкого кола читачів.
 • №8
 • 126,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
Публіцистичне есе. - Київ, 2013. - 58 с. Політизація історичної науки в радянську добу: 1920-30-і роки. 1940-80-і роки. Сучасна українська історіографія та політична кон’юнктура: Зв’язок політики й історії на сучасному етапі: теорія. Практики політичної кон’юнктури в українській і світовій історіографії Фактори кон’юнктурності української історичної науки. Деякі...
 • №9
 • 87,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
Переклад видання 1663 року. - Київ, 1993. Зміст. Панові графу де Брежі радникові короля. Розвідка про землі, звичаї, спосіб правління, походження та релігію козаків. Розвідка про перекопських татар. Історія війни козаків проти Польщі. Друга козацька війна. Археографічна довідка.
 • №10
 • 120,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

Предлагаю создать сборник "Малороссийский родословник". Ссылки:
...
Предлагаю создать раздел "Украинские летописи". Ссылки:
...
Предлагаю создать сборник "Архив Юго-Западной России". Ссылки:
...
Предлагаю создать сборник "Акты, относящиеся к истории Юго-Западной России". Ссылки:
...
В этом разделе нет комментариев.