Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Историография и источниковедение Украины

Дніпропетровськ: Січ, 2005. - 191 с. До книги за редакцією В. Б. Антоновича (1834-1908) - історика, археографа, археолога, професора історії Київського університету ввійшли мемуари XVI століття: «Про звичаї татар, литовців і москвитян» (1550) Михайла Литвина; «Опис Польського королівства і порубіжних з ним країн» (1573) Блеза де Віженера; «Опис війни Івонії, господаря волоського»...
 • №1
 • 12,39 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Перекладено за виданням: Мемуары, относящиеся к истории южной Руси. — Вып. II (первая полов. XVII ст.) (Ф.Евлашевский, Я.Собеский, походы 1625 и 1628 гг., С.Окольский, Г.Боплан, освобождение невольников, Б.Машкевич)/ Подред. В.Антоновича. — К.: 1896. — 439 с. До другого випуску книги за редакціею В.Б. Антоновича (1834— 1908) — історика, археографа, професора історії Київського...
 • №2
 • 6,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ред. Микола Ковальський. — Острог; Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, Національний університет «Острозька академія», 2003. — 382 с. — ISBN 966-7631-73-7. До книги увійшли лекції з джерелознавства видатного українського історика Володимира Боніфатійовича Антоновича, прочитані ним у Київському університеті Св. Володимира у 1879—1881 та 1886 роках. Науковий коментар,...
 • №3
 • 8,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ред. Л. Винар. — Острог: Українське Історичне Товариство, 2004. — 385 с. — (Історичні джерела. Т. 1). — ISBN 966-02-3387-6. До першого випуску серії включено переважну більшість відомих сьогодні джерел описово-статистичного характеру, які стосуються Острога та Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII ст. (1542–1654 рр.). Вони містять різноманітний матеріал, який...
 • №4
 • 4,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2009. — 270 с. — ISBN 978-966-2254-14-3. Публікація включає текст інвентаря Базалійської, Красилівської, Шульжинської та Старокостянтинівської волостей, які входили до володінь князя Януша Острозького і складали частину створеної ним Острозької ординації. До публікації вміщено також дослідження з історії краю....
 • №5
 • 8,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Науково-популярне видання / В. Д. Білодід; за ред. Н. П. Поліщук. - Київ : Вища школа, 2011. - 335 с. Опис: Досліджено життя і творчість видатного українського історика, ключової постаті національно-визвольного руху України 70 – 80-х років XIX ст. В. Антоновича з метою з‘ясування його внеску в пізнання української ментальності. У праці філософа про історика сама історія...
 • №6
 • 3,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. — 304 + 16 (ілюстративний блок) с. В монографії представлений аналіз списків та редакцій пам'яток козацького історіописання XVIII cm. - літописів Граб'янки, Самовидця, «Короткого опису Малоросії» і творів, що постали на їх основі — родинних, регіональних історичних хронік, реєстрів подій минулого тощо. В умовах відсутності...
 • №7
 • 8,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Запоріжжя, 2009. — 434 с. — (Джерела з історії Південної України. Т. 10). ISBN 978-966-02-4988-2. Десятим томом розпочинається публікація Описів Степової України останньої чверті XVIII — початку XIX століття. В томі опубліковано Опис Катеринославського намісника з Топографічного опису Російської імперії 1784 року; опис до атласу Катеринославського намісництва 1787 року, який...
 • №8
 • 13,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. з фр., приміт. та передм. В. Косика. — Львів: НВП «Мета», 1998. — 182 с. + 9 карт. — ISВN 7279-04-09. «Опис України» – відомий твір французького інженера-картографа XVII ст. Ґійома Ле Вассера де Боплана, в якому описані життя та звичаї мешканців України, її фауна та флора того часу. Зміст: Передмова Янові Казимирові – Посвята королеві Попередження читачам Видавець...
 • №9
 • 36,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. с фр. З. П. Борисюк; ред. перевода А. Л. Хорошкевич, Е. Н. Ющенко. – М.: Древлехранилище, 2004. – 300 л. ISBN 5-93646-048-7 «Описание Украины» французского воина, инженера, математика, картографа Гийома Левассера де Боплана, в 20-е – 70-е годы XVII в. служившего двум королям – французскому и польскому, содержит всестороннюю характеристику экономики, быта и нравов...
 • №10
 • 13,86 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
СПб.: Типографія Карла Крайя, 1832. - 203 с., Дореволюц. рус. язык и шрифт. В книге, предлагаемой в раздаче, содержится описание Украины в один из знаменательных периодов ее истории в середине XVII века. Украина показана как область Польского королевства, лежащая между землями
 • №11
 • 21,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Исследование, перевод и комментарии С. Я. Борового. Иерусалим, 1997. Перед читателем - еврейские хроники 17 века, собранные, переведенные и прокомментированные еще в сер. 1930-х годов историком С. Я. Боровым. В настоящей книге даны переводы трех наиболее крупных еврейских хроник Украины 17 века. В издание 1997 года включены именной и географический указатели, развернутая...
 • №12
 • 3,36 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Івано-Франківськ: Плай, 2003. — 278 с. — ISBN 966-640-123-1. У монографічному дослідженні вперше в українській історіографії цілісно висвітлюється комплекс джерел до вивчення державного будівництва в Західно-Українській Народній Республіці. Автором запропонована класифікація джерел, здійснено нове прочитання вже відомих та введено в науковий обіг документи і матеріали, які раніше...
 • №13
 • 3,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Центр пам’яткознавства НАН України і УТОШК. — К., 2010. — 195 с. У монографії на основі значного архівного матеріалу та наукової літератури реконструюється життєвий шлях відомого українського історика Костя Тодосьовича Штеппи. Його біографія та наукова діяльність як в Україні, так і на'еміграції подається на широкому тлі історичних подій, свідком і учасником яких був учений....
 • №14
 • 4,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 1997. — 44 с. ISBN 5-7703-1198-9 На основі маловідомих джерел досліджується діяльність наукових товариств у Києві XIX ст. та становлення історико- регіональної школи в українознавстві.
 • №15
 • 1,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — 111 с. ISBN 966-02-3809-6 Видання присвячене характеристикам українського козацтва, створеним істориками Речі Посполитої останньої третини XVI — середини XVII ст. (з часів першого безкоролів’я 1572—1575 pp. до Переяславської ради 1654 p.). Добірку склали фрагменти з праць Я.А.Красіньського, С.Оржельського, Р.Гейденстейна,...
 • №16
 • 3,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядн.: Л. Войтович, Л. Заборовський, Я. Ісаєвич, Ф. Сисин, А. Турилов, Б. Флоря. Вступ: Я. Ісаєвич, Ф. Сисин, Б. Флоря. Канадський інститут українських студій. Центр українських історичних досліджень ім. Петра Яцика; НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; РАН. Інститут слов’янознавства і балканістики. – Львів, 1988. – 444 с. Анотація: Документи російських...
 • №17
 • 4,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекций. Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету, 2003.— 336 с. — ISBN: 966-551-109-2. Язык: Украинский Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста Викладені найважливіші теоретико-методологічні проблеми вітчизняного джерелознавства та проведено аналіз найбільш значних комплексів писемних джерел з історії України від найдавніших...
 • №18
 • 18,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Фенікс, 2014. — 776. — (Серія документальних джерел). ISBN 978-966-136-220-7. ISBN 978-966-136-221-4 (вип. 1). Даний документальний збірник підготовлено на підставі фронтального вивчення документального джерела масового характеру, яким є актові книги ґродських і земських судів XVI ст., що зберігаються в ЦДІАК України, м. Київ. За змістом документи збірника розкривають як...
 • №19
 • 26,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сост. П. П. Гудзенко, М. К. Козыренко и др. - М.: Из-во АН СССР, 1953. – 558 с. Сборник документов и материалов 1620-1654 гг., посвященных освободительной войне Б. Хмельницкого и Переяславской раде. Сборник документов состоит из трех томов, в которые включено 747 документов; более половины из них публикуются впервые. Документы в томах расположены в хронологическом порядке. Если...
 • №20
 • 46,88 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Сост. Н. М. Апанович, Е. И. Луговая и др. - М.: Из-во АН СССР, 1953. – 586+32 с. Сборник документов и материалов 1620-1654 гг., посвященных освободительной войне Б. Хмельницкого и Переяславской раде. Сборник документов состоит из трех томов, в которые включено 747 документов; более половины из них публикуются впервые. Документы в томах расположены в хронологическом порядке....
 • №21
 • 68,88 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Науковий редактор перекладу й автор коментарів: Наталя Яковенко. — K.: Дух і літера, 2010. — 180 с. — ISBN 978-966-378-154-9. Праця Натана Гановера — одна з найвідоміших єврейських хронік, присвячених подіям 1648—1649 рр. в Україні. Оповідь про розгром єврейських громад поєднана з особистими спогадами та враженнями автора, доповнена свідченнями очевидців. В традиціях єврейської...
 • №22
 • 6,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва : Типография Каткова и Ко., 1857. — 371 с. Окрім етнографічної цінності видання є пам’яткою правописної культури. У книзі автор зробив спробу упорядкувати український правопис на основі гражданського алфавіту. З метою відображення різноманітних фонетичних нюансів української мови М. Гатцук використовував діакритичні знаки. Через обтяженість останніми правопис М. Гатцука не...
 • №23
 • 88,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Видавництво: КМА, 2007. - 1006 с. "Хроніка європейської Сарматії" О. Гваньїні - важливе історичне джерело та пам'ятка європейської історіографії XVI-XVII ст. Написана легко, доступно й цікаво, "Хроніка." стала неоціненним посібником для вивчення історії та географії народів і країн Центрально-Східної Європи, а також їхніх сусідів. Цей твір мав надзвичайно велику популярність у...
 • №24
 • 83,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1931. — 436 + VI с. Так звана "Коденська книга", що її текст становить зміст другого тому "Українського Архіву", є збірка судових справ польського військового суду партій Української й Подільської найбільше за роки 1771—1772, а поміж них встановлено кілька справ, здебільшого при кінці книги, за роки 1769, 1770 та 1773. Ця книга відома,...
 • №25
 • 8,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Довіра, 1992. - 75 с. Геродот Галікарнаський (грец. Ἡρόδοτος), (між 490 і 480 до н. е. — бл.425 до н. е.) — давньогрецький історик, названий Цицероном «батьком історії». Один з перших географів і вчених-мандрівників. На підставі побаченого на власні очі і почутих розповідей створив перший загальний опис відомого тоді світу. Автор «Історії» в дев'яти книгах, присвячених...
 • №26
 • 2,68 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харків: Рух, 1923. — 25 с. Зовнішня і внутрішня критика новознайденого джерела із історії України XVIII ст.
 • №27
 • 612,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. з давньоукр., післям. та прим. П. Білоуса; передм. О. Субтельного; за ред. М. Москаленка. – Київ: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2000. – 768 с. ISBN 966-500-062-4 Популярний у XVIII–XIX століттях твір Василя Григоровича-Барського (1701–1747) – цікавий і захоплюючий опис мандрівки суходолом і морями по багатьох країнах Середземномор'я. Свої подорожні нотатки...
 • №28
 • 18,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Г. Киев, 1965. – 827с. Аннотация по изданию 1965 г. : Настоящий том является дополнительным томом к изданному в 1953 г. трехтомнику «Воссоединение Украины с Россией». В сборник включены документы, выявленные учеными Польской Народной Республики в государственных архивах Польши и переданные на Украину в дни празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией в фотокопиях....
 • №29
 • 30,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прага: Наклад Українського Вільного Університету в Празі, 1923. — 221 с. У 1923 р. побачив світ "Огляд української історіографії", написаний як підручник для студентів на основі викладу курсу, який Дмитро Іванович читав в УВУ у Празі. Оскільки на початку 20-х рр. не існувало академічного видання з історіографії, яке охоплювало б періоди історії України з найдавніших часів і до...
 • №30
 • 3,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прага: видано Міністерством Внутрішніх справ, 1940. — 70 с. В монографії описані історія та напрямки діяльності Українського Історичного Кабінету, зоснованого у Празі 1930 р. Приводиться опис його фондів, до якого входять унікальні документи та матеріали.
 • №31
 • 806,34 КБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Фоліо, 2012. — 224 с. — ISBN 978-966-03-5691-7. До книги увійшла епістолярна спадщина 14 українських козацьких гетьманів XVI—XVIII ст. Листи, частина з яких представлена оригіналами, писаними книжною українською мовою, решта — давніми та сучасними перекладами, присвячені найрізноманітнішій проблематиці: врегулюванню зовнішньополітичних проблем і укладенню угод, внутрішній...
 • №32
 • 2,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Памятники исторической мысли, 1998. — 374 с. — ISBN 5-88451-066-7. В сборник включены сохранившиеся источники, которые в совокупности позволяют составить довольно полное представление о ряде сторон религиозной жизни на Украине во время освободительной войны и в первые годы русско-польского конфликта. Хронологически включенные в сборник материалы относятся к 1648‒1658 гг.,...
 • №33
 • 4,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1995. - 245 с. До видання увійшли грамоти володимирських актових книг 16 ст. - так звані кріпосні документи (духовні, дарчі, продажні, закладні та ін.). Це важливі для вивчення історії пам'ятки ділової писемності того часу. До тексту додається передмова, коментарі, словник застарілих слів, укладений на основі лексичного матеріалу грамот. Упоряд. В. Б....
 • №34
 • 3,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: ПАІС, 2007. 312 с. Посібник для студентів історичних спеціальностей університетів Посібник містить основну інформацію про розвиток світової історичної думки і науки у д.п. XX - поч. XXI ст., характеризує методологічні й тематичні здобутки та проблеми провідних історіографій світу, насамперед європейських країн та США, а також вибраних посткомуністичних країн і народів...
 • №35
 • 8,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Історичне джерелознавство: Підручник для студентів істор. Спец. ВНЗ/ Авт.: Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, Б. І. Корольов та ін. — К.: Либідь, 2002. — 488 с. — ISBN 966-06-0261-8. У підручнику висвітлюються такі вузлові проблеми, як предмет, об'єкти та структура джерелознавства, його значення і завдання. Розкриваються такі поняття, як історичне джерело, природа,...
 • №36
 • 65,50 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Генеза, 2004. — 496 с. Анотація: Книга містить стислий виклад авторських лекцій з української історіографії, прочитаних студентам історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З'ясовується поняття предмета і завдання української історіографії, її джерела та місце в структурі історичної науки, обґрунтовується наукова періодизація...
 • №37
 • 6,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Критика, 2001 - 284 с. Збірка статей одного з найвизначніших американських мідієвістів, професора Гарвардського університету Едварда Кінана, присвячена найгострішим, найдискусійнішим аспектам російсько-української культурної спадщини, історія якої була затруєна з російського боку густою імперською міфотворчістю.
 • №38
 • 3,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 1999. — 76 с. — (Історичні зошити). ISBN 966-02-1080-9 У науковій праці робиться спроба історіософського осмислення історіографічного процесу у галузі проблематики періоду Другої світової та Великої Вітчизняної війн. Виконано аналіз стану розробки окремих напрямів та здобутків досліджень історії України воєнного періоду, піддано...
 • №39
 • 13,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск, ДГУ, 1979. — 74 с. Настоящая книга является пятой частью исследования по источниковедению истории Украины XVI — первой половины XVII в. Как и в предыдущей (четвертой) части этого источниковедческого труда, объектом изучения послужили неопубликованные источники из отечественных архивохранилищ. В книге произведен обзор и систематизацня...
 • №40
 • 10,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие по спецкурсу. — Днепропетровск: ДГУ, 1978. — 114 с. Вторая часть исследования по источниковедению истории Украины XVI — первой половины XVII в. посвящена характеристике и анализу дореволюционных отечественных археографических публикаций XIX — начала XX в. Автором впервые в историографии произведена классификация и группировка опубликованных в этих изданиях...
 • №41
 • 4,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Днепропетровск: ДГУ, 1985. — 64 с. Украинско-русские связи являются важнейшей проблемой отечественной историографии. Особо важным в научном и политическом отношении представляется изучение связей между Украиной и Россией в XVI — первой половине XVII в., послуживших объективной, необходимой и исторически закономерной предпосылкой воссоединения двух братских восточнославянских...
 • №42
 • 2,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1977. — 96 с. В первой части пособия по источниковедению истории Украины XVI — первой половины XVII в. рассматриваются некоторые вопросы разыскания источников (источниковая эвристика) путем анализа информации, заключенной в изданных в советское время (20—70-е гг.) публикациях документальных источников, проводится их классификация по видовым...
 • №43
 • 3,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1978. — 96 с. Настоящая книга по источниковедению истории Украины феодального периода (XVI — первой половины XVII в.) представляет собой третью часть изданного в 1977 году пособия под аналогичным общим названием. Автором произведен обзор и сделана краткая характеристика основных и наиболее значительных иностранных публикаций источников...
 • №44
 • 4,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие по спецкурсу. — Днепропетровск: ДГУ, 1979. — 110 с. Четвертая часть работы по источниковедению истории Украины XVI — первой половины XVII в. является органическим продолжением изданных в 1977 и 1978 гг. трех частей исследования о советских, отечественных дореволюционных и иностранных публикациях источников и посвящена обзору собраний неопубликованных источников в...
 • №45
 • 3,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1984. — 84 с. В данном пособии рассматриваются истопники по истории Украины второй половины XVI — середины XVII вв., обнаруженные авторами в архивах и отделах рукописей библиотек и музеев Варшавы, Кракова и Вроцлава (ПНР). Большое внимание уделено вопросам репрезентативности этого комплекса источников, его соотношения с материалами,...
 • №46
 • 4,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1986. — 80 с. В данном учебном пособий рассмотрены источники по истории Освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. в хронологической последовательности, по мере их ввода в научный оборот. С этой целью проведен анализ соответствующих документальных публикаций, прослежен процесс обогащения и расширения источниковой базы, что...
 • №47
 • 4,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
За ред. В. Смолія. НАН України. Інститут історії України. — К.: Інститут історії України, 2013. — 566 с. Українська історіографія представлена під кутом зору історії понять. Проаналізовано, як ускладнювався, доповнювався, удосконалювався лексичний багаж української історіографії від доби Модерну до наших днів. Збагачення й оновлення поняттєвого апарату української історіографії...
 • №48
 • 7,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Генеза, 2000. — 256 с. — ISBN 966-504-073-1. Підручник орієнтований на сучасну дослідницьку та дидактичну практику. У книзі подано аналіз гносеологічної природи історіографічного знання, понятійного апарату та методи історіографії, досить докладно розглянуто питання історії української історіографії, проаналізовано основні напрями розвитку української історичної думки XVIII...
 • №49
 • 4,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. — 466 с. — ISBN 966-7975-55-X. В монографії з’ясовуються закономірності зародження й розвитку історичної думки в Україні (остання третина XVII – початок XX ст.) у дослідженні минулого слов’янських народів. Приділяється велика увага висвітленню гносеологічних та соціокультурних функцій історичних знань, аналізу творчого доробку видатних...
 • №50
 • 11,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Смолоскип, 2005. — 907 с. Монографія є першим науковим літературознавчим дослідженням великого пласта національної культури, створеної давньою українською, польською, латинською, російською мовами, яка розвивалася на всьому українському просторі — від Попраду до Дону — і впливала на розвиток духовності нації, оберігала її від денаціоналізації. Різнобічно аналізуючи тематику,...
 • №51
 • 16,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекцій. — Чернівці: Золоті литаври, 1999. — 526 с. — ISBN 966-7577-05-8. Цей курс лекцій є першим навчальним посібником спеціально присвяченим українській історіографії. Широко висвітлені основні напрямки та діяльність представників різних течій і наукових шкіл в історичній думці України з давніх часів до сьогодення. Для студентів вузів. Зміст: Вступ Історіографія...
 • №52
 • 10,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: АН УРСР, 1961. — 740 с. Язык: украинский, русский, малорусское наречие, польский, латинский. У збірнику вміщені наявні листи, універсали та накази Богдана Хмельницького за 1648-1657 рр. з архівів та бібліотек Української РСР, Москви, Ленінграду, а також Польщі, Угорщини, Швеції, Німеччини, Австрії. У цих документах висвітлюється головним чином взаємовідносини України з...
 • №53
 • 23,25 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1962. — 84 с. Праця дає огляд публікацій джерел з історії Галичини від найдавніших часів до 1772 р. Хронологічно вона охоплює два періоди: 1) Галицькі землі у складі Древньоруської держави та Галицько-Волинського князівства, 2) Галичина під владою феодальної Польщі. Виходячи з інтересів дослідників, матеріали поділено на розділи та...
 • №54
 • 26,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1962. — 84 с. Праця дає огляд публікацій джерел з історії Галичини від найдавніших часів до 1772 р. Хронологічно вона охоплює два періоди: 1) Галицькі землі у складі Древньоруської держави та Галицько-Волинського князівства, 2) Галичина під владою феодальної Польщі. Виходячи з інтересів дослідників, матеріали поділено на розділи та...
 • №55
 • 1,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Острог; Львів, 2002. — 304 с. — ISBN 966-7631-21-4. У монографії розглянуто діяльність канцелярії Руської (Волинської) метрики — однієї з загальнодержавних інституцій у Речі Посполитій другої половини XVI—XVII ст., що забезпечували реалізацію реґіональних інтересів української шляхти. Значну увагу в праці приділено аналізу чинників, які протягом зазначеного періоду підживлювали ці...
 • №56
 • 7,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів, 2004. — 1284 с. — ISBN 966-7155-85-4. Книжка представляє дослідження і найповніше видання текстів актів і документів Галицько-Волинського князівства. Вміщає ориґінальні та копійні автентичні акти та документи, реконструйовані акти з літописів і літописців, сумнівні щодо достовірності документи, а також документи тогочасних і пізніших сторіч, у яких згадуються відомі і...
 • №57
 • 6,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Джура, 2006. — 220 с. — ISBN 966-8650-42-5. У монографії комплексно досліджено особливості сприйняття та інтерпретації національної історії у синтетично-узагальнюючих працях українських істориків Галичини 1830-х — 1894 рр., а також вплив цих науково-історичних інтерпретацій на процес національної самоідентифікації галицьких українців. Окреслено визначальні концепції,...
 • №58
 • 11,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Типография губернского правления, 1858. — 122 с. Историографически-библиографический очерк с указанием основных источников истории Украины XVI—XVIII веков.
 • №59
 • 1,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1929. — 576 + XXII с. Генеральне слідство про маєтності як ревізія та розмежування земельної власності було проведене у 1729—1730-х рр. в десяти полках Гетьманщини за часів Данила Апостола. Спустивши на терени козацького Гетьманату наказ "зверху", уряд Російської імперії ставив чітку мету встановлення точного числа дворів податного...
 • №60
 • 15,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1931. — 186 + VIII с. Генеральне слідство про маєтності як ревізія та розмежування земельної власності було проведене у 1729—1730-х рр. в десяти полках Гетьманщини за часів Данила Апостола. Спустивши на терени козацького Гетьманату наказ "зверху", уряд Російської імперії ставив чітку мету встановлення точного числа дворів податного...
 • №61
 • 14,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
Варшава, 1935. — 72 с. — (Праці Українського Наукового Інституту, том XXIX. Серія філологічна, книга 4). Окрім власне українського перекладу Хроніки Мартіна Бєльского (за рукописом із Музею Чарторийських у Кракові), видання містить: короткий огляд різних перекладів Хроніки, палеографічний опис рукопису Чарторийських, аналіз змісту рукопису, його структури. Також у виданні...
 • №62
 • 1,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Видавництво Київського університету, 1959. — 259 с. У книзі висвітлені головні напрямки і творчість видатних представників історичної науки на Україні в період феодально-кріпосницької епохи. Праця складається з двох частин. У першій частині розглядаються історичні знання в стародавній Русі (11-12 ст.) та в українських землях в період ліквідації південних феодальних князівств і...
 • №63
 • 44,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1986. — 224 с. Видатна пам’ятка староукраїнської ділової та народнорозмовної мови друкується вперше. Вона містить багатий матеріал для характеристики суспільних відносин, культури, побуту різних верств суспільства того часу. В тексті книги відображені найважливіші особливості лексики й фразеології, фонетики та граматики живого народного та діалектного...
 • №64
 • 9,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дніпропетровськ: ВПОП «Дніпро», 1996. - 268 с. Монографія присвячена дослідженню всього комплексу джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. проти колоніального гніту Речі Посполитої. Проведена класифікація та систематизація джерел, визначена повнота, репрезентативність, ступінь достовірності, тощо кожної з категорій джерел та...
 • №65
 • 5,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядкування, підготовка до друку, вступна стаття В.О. Мокляка. — Полтава: АСМІ, 2007. — 400 с., іл. — ISBN 966-7653-52-8. Пропоноване увазі читача видання розпочинає серію публікацій документів з історії Полтавського козацького полку середини XVII—XVIII століть. Перший том містить уже відомий читачеві Компут 1649 р. та впереше повністю опублікований Компут 1718 р. Для науковців,...
 • №66
 • 7,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1988. — 76 с. В данном учебном пособии рассматриваются письменные источники по истории Освободительной войны украинского народа против гнета магнатско-шляхетской Речи Посполитой 1648—1654 гг., хранящиеся в архивах и музеях, отделах рукописей библиотек СССР и ПНР. Большое внимание уделено вопросам репрезентативности этого комплекса...
 • №67
 • 2,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Днепропетровск: ДГУ, 1983. — 80 с. В данной (1-й части) настоящего учебного пособия по источниковедению Освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг. рассматриваются документы гетмана Богдана Хмельницкого, как уже введенные в научный оборот, так и обнаруженные автором в архивохранилищах СССР и ПНР. Анализируется формуляр универсалов и приказов, изучается вопрос о его...
 • №68
 • 4,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Днепропетровск: ДГУ, 1985. — 84 с. В настоящей учебном пособии проанализирован широкий круг известных, а также обнаруженных автором в хранилищах СССР и ПНР сочинений иностранных хронистов и мемуаристов, газет, «летучих листков» середины XVII — начала XVIII в., которые являются денными источниками по истории восточнославянских народов, и в первую очередь по истории...
 • №69
 • 3,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Днепропетровск: ДГУ, 1978. — 88 с. В настоящем пособии рассматриваются украинские летописи XVII в. — ценные исторические источники и памятники историографии, как уже введенные в научный оборот, так и открытые автором. При этом характеризуется история происхождения памятников, выявляются их источники, отмечаются наиболее важные оригинальные известия....
 • №70
 • 5,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. з османсько-турецької О. Галенка та О. Кульчинського. — К.: Видавництво Жупанського, 2016. — 288 с. — (Історична думка). — ISBN 978-966-2355-65-9. Хроніка Мустафи Наїми описує події в Османській імперії 1593—1660 рр. Багато з них стосуються України, адже османці вважали її небезпечним пограниччям. У даній книзі зібрано і перекладено українською мовою повідомлення про події на...
 • №71
 • 9,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Відп. ред. В. В. Німчук; Упорядн.: Г. В. Боряк, Т. Ю. Гирич, Л. З. Гісцова, В. М. Кравченко, В. В. Німчук, Г. С. Сергійчук, В. В. Страшко, Н. М. Яковенко. АН України. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Археографічна комісія; Інститут історії; Центральний державний історичний архів України у м. Києві. – Київ: Наукова думка, 1991. – 344 с. – (Пам’ятки української мови. Серія...
 • №72
 • 12,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: "Наукова думка", 1981, 312 с. Сборник содержит тексты из трех актовых книг Житомирского гродского уряда 1605, 1609 и 1649-1650 гг. и Подкоморной книги Киевского воеводства 1643 г., которые охватывают различные сферы жизни украинского народа, дают богатый материал исследователям украинского языка, его культуры и истории.
 • №73
 • 3,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2008. — 352 с. — ISBN 978-966-2142-47-1 На великому документальному матеріалі розкрита історія заснування і розвитку Українського наукового товариства (1907—1921) — однієї з перших національних наукових інституцій. Проаналізовано принципи організації Товариства як вільної наукової асоціації та його роль в організації науки і культурно-...
 • №74
 • 11,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Києво-Могилянська академія, 2009. - 1054 с. Скан: AndriyDM У книзі "Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах" вміщено царські розпорядження, універсали, листи гетьмана, кореспонденцію російських та українських урядовців, спогади сучасників подій, що відбувалися протягом 1687-1710 рр. і безпосередньо впливали на життя України. У збірці джерельних...
 • №75
 • 16,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мюнхен: Бистриця, 1948. — 114 с. — (Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. 158). Зріст зацікавлення світу політичними, культурними і господарськими питаннями Східної Европи, а зокрема Україною, другою що до величини східно-європейською державою, спонукує нас видати цю працю. Оця праця, що подає спис вибраних писань про Україну в західно-європейських мовах, має хоч у...
 • №76
 • 3,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво Академії Наук УРСР, 1941. — 292 с. З передмови: Цей том "Історії України в документах і матеріалах" охоплює період 1569—1654 років, тобто час від Люблінської унії до приєднання України до Росії включно. Цей період характеризується ростом гніту панської Польщі на Україні, який важким тягарем лягав на всі сторони життя українського народу. Український народ не...
 • №77
 • 6,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво "Українознавство", 1994. — 272 с. ISBN 5-7702-0569-5 Монографія написана на основі дослідження структури тексту рукописних історичних пам'яток ХІ—ХVІІ ст. Пропонується опис мовного оформлення композиційно! структури наукових творів, способи включення чужого до авторської розповіді, особливості розгортання тексту при наявності в ньому таблиць і малюнків,...
 • №78
 • 9,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. — Днепропетровск, 1983. — 64 с. В данных методических указаниях рассматриваются вопросы отражения событий освободительной войны украинскою народа 1648—1654 гг. в восточноевропейской историографии середины ХVІІ века. Ввиду того,что изучаемые сочинения написаны на малодоступном студентам латинском языке, в методических указаниях даётся подробный анализ этих...
 • №79
 • 16,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мюнхен: Український вільний університет, 1964. — 52 с. Книга авторитетної вченої-історика Наталії Дмитрівни Полонської-Василенко висвітлює актуальні сторінки давньої української та російської історії. Незважаючи на те, що з часу опублікування праці пройшло майже 50 років, маніпуляції з історичними фактами тривають і досі. За стилем і стислістю викладення думок книга є цікавою не...
 • №80
 • 1,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Опубліковано: Мюнхен, 1971 Сторінок: 104 с. Опис: Український Вільний Університет Скрипти: ч. 38 Скорочений курс "Української історіографії" проф. Наталії Дмитрівної Полонської-Василенко розрахований для застосування у Вищій школі і поручається як посібник для тих студентів, що бажають поглибити свої знання з історії України. Авторка розробила цей посібникі використовувала його...
 • №81
 • 8,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Редактор І. Л. Бутич; описи склали: Л. А. Попова, З. С. Хомутецька, В. Д. Чунтулова. – Київ, 1959. – 256 с. Описи склали наукові працівники відділу стародавніх актів Центрального державного історичного архіву УРСР в Києві Л. А. Попова, З. С. Хомутецька, В. Д. Чунтулова. У підготовці описів до друку допомогу подав кандидат історичних наук К. Г. Гуслистий. Виданням цієї книги...
 • №82
 • 4,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: ОГИ, Полит.ру, Мемориал, 2010. 224 с Новая серия книг рассказывающих об исторической памяти в период формирования новых наций и государств, о попытках использования истории в политических целях, открывается работой современного украинского историка Андрея Портнова, исследующего закономерности и парадоксы упражнений с историей в его стране.
 • №83
 • 2,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Издательство: Партвидав "Пролетар", 1933. — 238 с. Язык: Украинский В книге представлены документы Центрального архива Украины по истории революции и гражданской войны 1917-1918 гг., имеющие отношение к немецко-австрийской интервенции на Украине. Часть представленных документов составлена на украинском языке, другая часть - на русском языке.
 • №84
 • 11,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 1997. — 118 с. ISBN 966-02-0361-6 У монографії на основі аналізу видань Інституту історії України НАНУ за останнє 10-річчя розглядаються різні аспекти питань історії України з часів Давньої Русі до наших днів, простежується роль "Історичних зошитів", що стали наче своєрідним полігоном, на якому науковими співробітниками Інституту...
 • №85
 • 5,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 1933. — 448 с. Переписні книги всіх полків Гетьманщини, складені у 1666 р., відносяться до великої групи економіко-статистичних джерел, які утримують в собі дуже цінну інформацію про населенні пункти козацької держави, співвідношення міських і сільських поселень, кількість і становий склад населення, його господарські заняття, землеволодіння і землекористування, розвиток...
 • №86
 • 7,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова думка, - 1965, - 164 с. У цьому випуску зібрані українські грамоти XV ст., які раніше або зовсім не публікувалися, або були опубліковані у виданнях, що не призначалися для мовознавчих досліджень Грамоти згруповані за їх територіальним походженням: окремо подані грамоти центральної України, Західного Полісся, Галичини, українські грамоти з території Молдавії,...
 • №87
 • 3,13 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Нью-Йорк; Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2003. — 328 с. — (Історіографічні студії, ч. 1). — ISBN 966-7018-91-1. Монографію присвячено часопису "Український історик", що є офіційним друкованим органом Українського історичного товариства, яке діє на Заході від 1965 року, поширило свою наукову діяльність в сучасній Україні. Всебічно висвітлюється історія журналу, його доробок....
 • №88
 • 7,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріяли упорядкував і зредагував Роман Сербин. — Торонто—Київ, 1992. — 704 с. — (Джерела з новітньої історії України; Документи історії української діяспори). ISBN 0-9696301-0-7 (Canada). ISBN 5-7702-0421-4 (Ukraine). В основній частині праці передруковано матеріяли з української канадської преси 1921—1923 рр., які були безпосередньо чи посередньо повязані з першим...
 • №89
 • 23,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одеса: Астропринт, 2015. — 312 с. — ISBN 978-966-927-105-1. В історико-документальному дослідженні вперше запропоновано широке коло османсько-турецьких джерел з історії Півдня України. Зокрема, залучено понад тридцять різних за обсягом і змістом османських документів, які дають можливість відтворити уявлення про османсько-українські взаємини початку XVIII ст.; долю козацтва під...
 • №90
 • 42,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упор. та вступна стаття І. Ситого. — Чернігів: ЦНТЕІ, 2005. — 524 с. — ISBN 966-02-3601-8. У виданні вперше публікується текст унікальної пам’ятки української рукописної спадщини — Мазепиної книги 1726 p., яка містить у собі описи Батурина, Любеча та 72 сіл, хуторів, слобід, частина з яких належала І. Мазепі. Для істориків, археографів та всіх, хто цікавиться історією України.
 • №91
 • 9,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернігів: Сіверянська думка, 2006. — 100 с. — ISBN 966-7089-49-3. У виданні вперше публікується текст унікальної памятки української рукописної спадщини — щоденник ховзовських священиків 1787—1788 рр. Він знайомить нас із побутом та звичаями парафіяльного духовенства, пересічних українців другої пол. XVIII ст. На його сторінках ми знаходимо рядки, присвячені видатному суспільному...
 • №92
 • 21,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Опубліковано: Авґсбурґ, 1946. Сторінок: 118 с. Опис: Видання Петра Павловича. Книга містить огляд відгуків чужоземців про Україну та українців від найдавніших насів до середини XIX ст. Багато уваги приділяється відомостям про Запорізьку Січ, періоду Б. Хмельницького, гетьмана І. Мазепи. Наводяться цікаві дані про побут і етнографію українського народу. Для широкого кола...
 • №93
 • 1,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Житомир : Волынская губернская типография, 1906. - 522 с. в книзі складено поіменний список всіх дворян Волинської губернії станом на початок XX ст.
 • №94
 • 21,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 1921. — 136 с. — (Збірник історично-філологічного відділу Української Академії Наук. Вип. 2). У роботі розглядається склад і джерела західно-руських літописів, дається огляд їхніх списків і редакцій. Автор аналізує загально-руську частину литовських літописів (список Супрасльский) і литовську частину «Обрання літописання» (1431—1446 рр.).
 • №95
 • 7,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: З друкарні Всеукраїнської Академії Наук 1929. — 404 с. — (Праці з історії письменства Давньої України. Том 1). У роботі розглядається склад і джерела західно-руських літописів, дається огляд їхніх списків і редакцій. Автор аналізує загально-руську частину литовських літописів (список Супрасльский) і литовську частину «Обрання літописання» (1431–1446 рр.).
 • №96
 • 10,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2011. — 207 с. — (Серія "Літописи та хроніки", т. 2). ISSN 978-966-02-5877-8. Монографія к. і. н. І. Ю. Тарасенко присвячена дослідженню найважливішого твору класика польської літератури та історіографії XVII ст. Самоеля з Скшипни Твардовського "Wojna Domowa". У ній висвітлюється життя й творчість С. Твардовського, його світогляд, суспільно-політичні та історичні...
 • №97
 • 8,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Опрацював Конрад Жеменецький, вступ українською переклав Євген Чернецький. — Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2015. — 272 с. — ISBN 978-617-604-057-6. Ця книга є другим томом серії "Джерела до історії Правобережної України" та містить текст тарифу подимного податку Київського воєводства за 1754 рік. Публіковане джерело супроводжується коментарями і покажчиками, а також...
 • №98
 • 4,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ-Дрогобич: Вимір, 2008. — 494 с. ISBN 978-966-02-4841-0 У монографії розглядається проблема рецепції творчої спадщини Михайла Грушевського в історичній думці кінця XIX — 30-х років XX століття. Простежено становлення та поглиблення національних (передусім української, російської, польської, чеської, німецької) традицій інтерпретації наукового доробку вченого. З...
 • №99
 • 14,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Наукова думка, 1989. — 160 с. — ISBN 5-12-000666-3. В монографии освещаются главные направления деятельности Общества истории и древностей российских при Московском университете по изучению истории Украины. Раскрыт его вклад в разработку таких проблем, как национально-освободительная война украинского народа 1648—1657 гг., история просвещения, книгопечатания в XVI—XVIII...
 • №100
 • 2,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Laurus, 2012. — 256 с. — ISBN 978-966-2449-40-2; ISBN 978-966-2449-41-9. На рубеже XVIII—XIX веков мало кому пришло бы в голову, что такие разные регионы, как «казацкая» Малороссия, «запорожская» и «татарская» Новороссия, «польские» Волынь и Подолье и «австрийская» Галиция имеют общую историю и заселены одним народом. Напротив, по все стороны «культурных границ» считали, что...
 • №101
 • 7,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Киевская Академия евробизнеса, 1994. - 88 с. На основі власних спостережень та досліджень автор, видатний український історик, академік П. П. Толочко досконало проаналізував чи не найцікавіший період нашого історичного минулого - літописну традицію всієї Київської Русі. Праця грунтується на історичних та археологічний матеріалах.
 • №102
 • 1,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наук. ред. Я. Дашкевич. — К.: НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. M. С. Грушевського, 2000. — 332 с. ISBN 966-02-1542-8. У монографії вперше ґрунтовно досліджуються українсько-польсько-кримсько-османські дипломатичні відносини середини XVII ст. на підставі турецьких історичних документів. Подається ретельна інтерпретація названих джерел з...
 • №103
 • 17,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2010. — 368 с. ISBN 978-966-02-5899-0 Досліджуються проблеми методології османської історіографії, аналізується історія українсько-польсько-кримсько-османських відносин у XVI—XVIII ст. на підставі османсько-тюркських архівних документів і літописних творів....
 • №104
 • 17,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Колективна монографія. — К.: НАН України. Ін-т історії України, 2012. — 722 с. — ISBN 966-8126-39-4. Висвітлюються актуальні питання української історіографії, зокрема з теорії, методології й історії історичної науки, біоісторіографії, проблемної історіографії та ін. Розглядаються наукова спадщина та історичні погляди відомих учених, у т. ч. М. Грушевського, М. Костомарова, П....
 • №105
 • 10,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ-Львів: НТШ, 2006. — 803с. Пропонована увазі читачів публікація включає універсали, накази та інструкції Івана Мазепи, які не потрапили до першої частини наказових документів цього гетьмана, виданої у 2002 році, у першому додатку книги містяться наказові документи українських гетьманів до часів правління Івана Мазепи, у другий додаток включені аналогічні документи...
 • №106
 • 10,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Віпол, 2008. — 723 с. Пропонована увазі читачів публікація включає універсали, накази, інструкції та інші документи наказного гетьмана Павла Полуботка, які він видавав з генеральною старшиною. Збірник включає десять додатків - які складаються: з листів Павла Полуботка, його майнових докуменів, опису маєтносгей Полуботків, грамоти наданої Сенатом на управління Україною...
 • №107
 • 8,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ-Львів: НТШ, 2004. — 1120 с. Пропонована увазі читачів збірка включає всі, які вдалося виявити в архівах України, Російської Федерації і Польщі, універсали, накази, угоди українських гетьманів, зокрема: Івана Виговського (1657-1659), Юрія Хмельницького (1660-1662 1677-1681), Якима Сомка (1660-1663), Павла Тетері (1663-1665), Івана Брюховецького (1663-1668), Петра Дорошенка...
 • №108
 • 23,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упоряд. М. О. Рябий; післям. В. О. Яворівського. — Київ: Ярославів Вал, 2009. — 294 с. ISBN 966-579-235-0. ISBN 978-966-8382-23-9. Подорожній щоденник описує мандри Антиохійського патріарха Макарія Третього з Халеба до Москви і назад через Україну, землю козаків, за часів урядування христолюбивого і хороброго гетьмана Зиновія-Богдана Хмельницького (у 1654—1656 р.).
 • №109
 • 7,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. под ред. А.С. Тверитиновой. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1961. — 375 с. В первый выпуск записок турецкого географа и путешественника XVII в. Эвлии Челеби включены переводы извлечений из его произведения «Сейахатнаме», посвященные описанию территорий современных Украины и Молдавии. Текст содержит много любопытных сведений о исторических...
 • №110
 • 5,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 1998. — 98 с. ISBN 966-02-0602-X. У випуску розглянуті основні праці, що висвітлюють історію заснування та діяльність грецької громади в Ніжині другої половини XVII — кінця XIX ст. Проаналізована низка неопублікованих або маловідомих матеріалів вітчизняних та закордонних дослідників. Розглядається питання, збереження архівної...
 • №111
 • 3,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України НАН України, 1998. — 86 с. ISBN 5-7703-1198-9 На основі поглибленого аналізу історичних джерел зроблено спробу по-новому й інакше, ніж в усталеній історіографічній традиції, висвітлити проблему Синьоводської битви 1362 р.
 • №112
 • 1,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. з фр. Ю. Назаренко. — К.: Томіріс, 1993. — 224 с. — ISBN 5-87498-087-3. Автор цієї книги — французький офіцер. 1645 року він командував загоном козаків, які були завербовані французьким урядом в Україні. Загін запорожців брав участь в облозі Дюнкерка під час Тридцятилітньої війни 1618—1648 рр. На початку визвольної війни 1648—1654 рр. Шевальє був секретарем французького...
 • №113
 • 11,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1988. — 568 с. — (Пам’ятки філософської думки українського народу). — ISBN 5–12–000017–7. Підготовка до видання та коментарі В. М. Нічик, В. I. Крекотня, В. В. Німчука, О. М. Дзюби, В. А. Передерієнка, О. І. Білодіда, Я. М. Стратій, В. В. Яременка, Г. І. Павленка, В. А. Роменця, І. I. Сварника, В. О. Шевчука, В. Й. Омельянчика. «Пам’ятки братських шкіл на...
 • №114
 • 12,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Інститут історії України, 2001. — 210 с. ISBN 966-02-2247-5. Документи, представлені в даному дослідженні, розповідають про час створення та перші (довоєнні) роки функціонування Інституту історії України НАН України. Це маловивчений і найбільш трагічний період діяльності провідної науково-дослідної установи історичного профілю в Україні. В збірнику також наводяться...
 • №115
 • 7,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Вінниця: ТОВ «Консоль», 2005. — 546 с. — ISBN 966-8086-36-8. Монографія присвячена дослідженню генезису концепції давньоруської народності в контексті розвитку історичної науки в СРСР упродовж 1930-х – першої половини 1940-х рр. Праця побудована на значному комплексі архівних матеріалів з архівосховищ України і Російської Федерації; а також історіографічних...
 • №116
 • 9,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2009. — 526 с. ISBN 978-966-2254-01-3 У монографії досліджено українську радянську історіографію післясталінської доби в аспекті опрацювання нею історії України. Розглянуто взаємодію соціокультурних та інтелектуальних чинників, що впливали на професійне вивчення національної минувшини. Проаналізовано ідеї,...
 • №117
 • 7,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. — 288 с. — ISBN 978-617-7328-52-9. У книзі здійснено спробу аналізу української історіографії академічної доби (з кінця ХVІІІ ст. до нинішнього часу) через призму суспільних і політичних контекстів її історії. Не випускаючи з уваги інтелектуальних, персоналійних, інституційних вимірів...
 • №118
 • 7,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

Предлагаю создать сборник "Малороссийский родословник". Ссылки:
...
Предлагаю создать раздел "Украинские летописи". Ссылки:
...
Предлагаю создать сборник "Архив Юго-Западной России". Ссылки:
...
Предлагаю создать сборник "Акты, относящиеся к истории Юго-Западной России". Ссылки:
...
В этом разделе нет комментариев.