Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

История Хорватии

Студенческие работы

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Активные пользователи раздела

Split: Knizevni Krug, 1992. — 948 с. В книгата се представени избрани статии на Стйепан Антоляк, свързани с историята на хърватите през Средновековието и Ново време.
 • №1
 • 7,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Cornell University Press, 2011. — 352 p. In this highly original and influential book, Catherine Wendy Bracewell reconstructs and analyzes the tumultuous history of the uskoks of Senj, the martial bands nominally under the control of the Habsburg Military Frontier in Croatia, who between the 1530s and the 1620s developed a community based on raiding the Ottoman hinterland,...
 • №2
 • 3,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Brill, 2010. — 272 pages. — ISBN: 9789004186460 Late antique identities from the Western Balkans were transformed into new, Slavic identities after c. 600 AD. It was a process that is still having continuous impact on the discursive constructions of ethnic and regional identities in the area. Building on the new ways of reading and studying available sources from late antiquity...
 • №3
 • 4,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Zagreb: Novi Liber, 1995. — 511 с. В книгата се представя историята на хърватите от заселването им на Балканския полуостров през VII век до присъединяването на средновековната им държава към Унгария.
 • №4
 • 73,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Zagreb, 1962. — 439 s. Увод Предговор ПОстанак новинства Појава првих новина у Хрватској Новинство у раздобљу народног препорода (1835-1860) Страначко новинство (1860-1903) Новинство у Хрватској (1904-1939)
 • №5
 • 46,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
U Dubrovniku, po Pet. Franu Martecchini, 1839. — 285 s. Tiskana je u Veneciji 1756. godine. Djelo sadrži svjetovnopovijesnu tematiku, izmjenjuju se stih i proza. Knjiga je za Kačićeva života doživjela dva izdanja (1756. i 1759.). Kompozicija je kronološka, prvi dio sadrži povijest slavenskih naroda, više je u prozi nego u stihu, spominju se "slovinski (hrvatski) kraljevi". Kačićev...
 • №6
 • 23,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
U Mleczi, po Adolfu Cersaru, z’ dopusctegniem St. Arescina na MDCCCI (1801). — 285 s. Tiskana je u Veneciji 1756. godine. Djelo sadrži svjetovnopovijesnu tematiku, izmjenjuju se stih i proza. Knjiga je za Kačićeva života doživjela dva izdanja (1756. i 1759.). Kompozicija je kronološka, prvi dio sadrži povijest slavenskih naroda, više je u prozi nego u stihu, spominju se "slovinski...
 • №7
 • 24,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
U Zagrebu, raspošlja knjižara A. Jakić, 1862. – 471 s. Tiskana je u Veneciji 1756. godine. Djelo sadrži svjetovnopovijesnu tematiku, izmjenjuju se stih i proza. Knjiga je za Kačićeva života doživjela dva izdanja (1756. i 1759.). Kompozicija je kronološka, prvi dio sadrži povijest slavenskih naroda, više je u prozi nego u stihu, spominju se "slovinski (hrvatski) kraljevi". Kačićev...
 • №8
 • 27,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Zagreb: Skolska Knjiga, 1972. — 386 с. В книгата в превод на сърбохърватски са представени изворите за хърватската история от тяхното заселване на Балканския полуостров през VII век до рухването на Унгарското кралство пред Османската империя след битката при Мохач, 1526 година.
 • №9
 • 194,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Zagreb: Skolska knjiga, 1975. — 595 с. В книгата се представя историята на Хърватия през ранното Средновековие, както и развитието и устройството на тяхната държава. Обръща се внимание и на културното развитие.
 • №10
 • 179,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Zagreb, 1902. — 293 с. В книгата се представя историята на хърватските земи от 1409 до 1457 година.
 • №11
 • 31,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Zagreb, 1900. — 344 с. В книгата се представя историята на хърватските земи от 1301 година до 1409 година, когато Хърватия е част от Унгарското кралство.
 • №12
 • 32,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Zagreb, 1904. — 358 s. В книгата се представя историята на хърватите от 1458 до 1526 година.
 • №13
 • 33,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Zagreb, 1899. — 318 с. В книгата се представя историята на хърватите от заселването им на Балканския полуостров през VII век, през периода на независимата им държава до 1301 година, когато измира унгарската династия на Арпадите, които включват Хърватия в рамките на своята държава.
 • №14
 • 29,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Zagreb, 1911. — 464 s. В книгата се представя историята на хърватските земи от 1527 година до 1608 година, когато хърватските земи се намират под властта на Хабсбургите.
 • №15
 • 45,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Zagrabiae: Typis officinae societatis typographicae, 1896. — 470 p. Romae.Laterani, 4 Januarii 1200. Innocentius III papa scribit fidelibus christi in Ragusana provincia constitutis, quia maior instat necessitas quam unquam , ut terrae sanctae celeriter succuratur, et de succursu speratur maior quam unquam provenerat utilitas proventura.
 • №16
 • 42,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
U Zagrebu: Brzotiskom Dragutina Albrechta, 1860. — 304 s. Dva professora i poznata knijzevnika hrvatska, gg. Antun Mazuranic i Vinko Pacel, predadose druztvu za jugoslavensku povjestniku i starine, svoje hrvatsko i srbsko knjigopisje sto su ga velikim trudom , tecaem mnogih godinah sastavili.
 • №17
 • 9,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Zagreb, 1972. — 324 s. "Drang nach Osten" i Slavenski jug Kriza Monarhije i politika u Hrvatskoj Osnovne determinante politickog zivota banske Hrvatske na prijelazu stoljeia Mlada generacija burzoaske opozicije Hrvatska burzoaska opozicija od 1897.do 1903. Hrvatsko-srpski odnosi i srpska burzoaska opozicija 1897.-1903. Dalmacija od 1897. do 1903. Predvederje Narodnog pokreta...
 • №18
 • 44,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Zagreb: Izdavacki zavod Jugoslavenske akademije, 1948. — 229 s. Предговор О току Цетине О обичајима Морлака Живот Станислава Сочивице Додатак Поговор Тумач таблама
 • №19
 • 37,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Split, 2011. — 367 с. В книгата се представят някои аспекти от историята на хърватите през IX век.
 • №20
 • 3,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Split, 2013. — 285 с. Книгата е посветена на хронологията на управленията и историята на хърватските владетели в периода до IX век.
 • №21
 • 3,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Zagreb, 1968. — 352 s. Предговор Хрватске земље на прагу шездесетих година XIX стољећа Хрватски народ у раздобљу од г. 1860. до 1871. Хрватски народ у раздобљу од г. 1871. до 1883 Хрватски народ у раздобљу од г. 1883. до 1903. Кхуенов режим г. 1887-1895. Кхуенов режим г. 1895-1903. Далмација након свршетка народног препорода Далмација деведесетих година Истра осамдесетих и...
 • №22
 • 32,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Zagreb: Skolska knjiga, 1997 - 620 с. В книгата подробно се разглежда устройството и развитието на обществото на хърватската държава през Средновековието.
 • №23
 • 46,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Split: Marjan Tisak, 2004. — 271 с. В книгата се представя историята на хърватите от тяхното заселване на Балканския полуостров през VII век до битката при Мохач, 1526 година.
 • №24
 • 66,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Zagreb: Matice Hrvatske, 1916. — 361 с. В книгата се представя историята на хърватите от времето, когато се заселват на Балканския полуостров през VII век до 1873 година.
 • №25
 • 18,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Third Edition. — The Scarecrow Press, 2010. — 452 pp. — (Historical Dictionaries of Europe, No. 74). — ISBN 978-0-8108-6750-5. Croatia, a former republic of Yugoslavia, has been a self-declared independent state since July 25, 1991. To its own people, however, it is a much older country that is finally getting another chance to forge a nation. The Croats trace their roots back...
 • №26
 • 1,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
The Scarecrow Press, 2003. — 408 р. — ISBN 9780810855922. English language The Historical Dictionary of Croatia, Second Edition, describes the history of Croatia and illuminates the reasons the Croats have for establishing an independent state. Substantially updated and expanded, this second edition now includes both the whole reign of President Tudman and the first years of...
 • №27
 • 3,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Varaždin: Gradski muzej Varaždin, 1999. — 72 s. Прослов Политички и управни развој Жупаније вараждинске Познати вараждински жупани до краја 16. стољећа Археологија средњега вијека Топоними О писању и изговору наших топонима Археолошка топографија Каталошки попис
 • №28
 • 13,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Нестор-История, 2016. — 380 с. — ISBN 978-5-4469-0970-4. В книге рассматривается процесс формирования хорватского этноса на территории бывшей римской провинции Далмации в раннем Средневековье. На основании анализа широкого круга источников воссоздаются исторические обстоятельства и социально-политический контекст, в которых происходило формирование хорватской общности как...
 • №29
 • 2,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Абагар, 1998. — 383 с. В книгата е представена историята на хърватите от тяхното заселване на Балканския полуостров през VII век до разпада на Югославия и създаването на независимата Хърватска държава.
 • №30
 • 7,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Наука, 1977. — 304 с. Монография посвящена истории общественно-политической и национальной борьбы и массового движения в хорватских землях Австрийской империи в период революции 1848—1849 гг. На широком фоне европейских событий исследуется сложный комплекс социальных, политических и национальных противоречий в австрийском государстве, антифеодальное движение крестьян в...
 • №31
 • 3,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2001. — 501 с. Книгата се занимава с националистическата идеология на Усташите и образуването на независимата Хърватска държава по време на Втората световна война. Обръща се значително внимание на отношенията на усташите с Германия и Италия.
 • №32
 • 11,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. - 209 с. В монографии проводится комплексный анализ известий византийского императора Константина VII Багрянородного и других письменных источников о происхождении и расселении хорватских племен, этнической истории славянского населения Прикарпатского региона. С учетом новейших археологических и лингвистических данных...
 • №33
 • 16,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Казань: Университетская типография, 1879. — 131 с. Работа посвящена рассмотрению вопросов становления и развития Хорватского государства с VІ в. до конца XI в. Славянские племена хорватов, давшие начало хорватской нации, мигрировали к восточному побережью Адриатического моря в VII веке. Вскоре Хорватское королевство стало одним из сильнейших в регионе. В 1102 г....
 • №34
 • 7,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — Казань: Университетская типография, 1879. — 131 с. Работа посвящена рассмотрению вопросов становления и развития Хорватского государства с VІ в. до конца XI в. Славянские племена хорватов, давшие начало хорватской нации, мигрировали к восточному побережью Адриатического моря в VII веке. Вскоре Хорватское королевство стало одним из сильнейших в регионе. В 1102 г....
 • №35
 • 35,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1997. — 164 с. Центральной темой книги является югославизм – система идей реального или потенциального национального (вариант: наднационального) единства южных славян. На материале истории Далмации, части Республики Хорватия, прослежена роль югославизма при решении некоторых общих для хорватов и сербов задач (ликвидации господства...
 • №36
 • 2,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Краткий очерк с древнейших времён до образования республики (1991 г.). – СПб.: Алетейя, 2001. – 319 с. – (Славянская библиотека. Bibliotheca slavica). ISBN 5-89329-384-3 В книге впервые в русской науке изложены основные моменты истории Хорватии за 1400 лет. Потеряв независимость в начале XII в., хорваты обрели её в двадцатом веке. История небольшого славянского народа,...
 • №37
 • 7,59 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
СПб.: Алетейя, 2001. — 318 с. — (Славянская библиотека. Bibliotheca slavica). — ISBN 5-89329-384-3. В книге впервые в русской науке изложены основные моменты истории Хорватии за 1400 лет. Потеряв независимость в начале XII в., хорваты обрели ее в XX-ом. История небольшого славянского народа, расположенного на юго-востоке Центральной Европы, в Средиземноморье и на Балканах,...
 • №38
 • 3,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1993. — 188 с. ISBN 5-900698-11-4 С судьбами крестьянства в XIX — начале XX в. связано множество проблем современности. То, что говорится в работе о Хорватии, во многом относится и к другим странам Центральной Европы и соседних регионов. Поэтому изучаемая тема менее всего является локальной по значению. В частности, в работе...
 • №39
 • 2,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.