Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

История Боснии и Герцеговины

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Активные пользователи раздела

Sarajevo, 1985. — 658 s. Увод Introduction Садржај оригинала Биљешка писара о попису Хасови његове екселенције цара у вилајету Херцеговини Хасови санџакбега вилајета Херцеговина Тимари и зеамени (Нахија Сокол) Посадници тврђаве Љубушки Тврђава Рог Посадници тврђаве Кључ Посадници тврђаве Мостар, припада вилајету Херцеговина Посадници тврђаве Благај Посадници тврђаве Почитељ,...
 • №1
 • 40,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Sarajevo: Svjetlost, 1982. - 242 s. Osnovne znacajske teritorijalnopoliticke organizacije u srednjovekovnoj Bosni. Problem naselja i uzeg teritorija pod imenom Bosna. Teritorijalno sirenje imena Bosna u prvim stoljecima razvitka. Srednjovjekovna zupa Trstivnica. Lepenica u srednjem vijeku. Stara bosanska zupa Vidogosca ili Vogosca. Teritorijalnopoliticka organizacija...
 • №2
 • 13,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Sarajevo: 1985. — 119 s. Предговор Увод Локалитети са столицама Облици столица Рељефи на столицама Натписи на столицама Аналогије Функције и припадност столица Вријеме настанка столица Општи поглед Summary Важнија литература
 • №3
 • 7,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Sarajevo : Institut za istoriju, 2005. — 560 s. Uvodne napomene Stanje izvora i literature Crkva bosanska u očima kršćanskih suvremenika Crkva bosanska u doba oblasnih gospodara Između “rusaške gospode” i Dubrovčana Crkvena politika bosanskih vladara Organizacija bosanskih krstjana Krstjani Starci Gosti Strojnici Djed Zaključak The bosnian church in the 15th century - summary...
 • №4
 • 2,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
The Scarecrow Press, Inc. — 503 р. Language: English Diversity has been the core of Bosnia and Herzegovina's personality. Even its "dualistic" name and physical geography display a lack of homeogeneity. The medieval Bosnian state never enjoyed lasting political and ideological unity. Its rifts were feudal, regional, and religious in nature, or a combination of the three....
 • №5
 • 1,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Zagrabia: Academia Scientiarum et Artium Slavorum Meridionalium, 1892. — 613 s. Lectori benevolo Acta Nomina nobilium regni Bosnae familiarum Additamenta Index nominum
 • №6
 • 115,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Sarajevo, 1970. — 315 s. Предговор Уводна разматрања Приказивање БиХ на географским картама које настају по обавјештењима или компилацијом Приказивање БиХ на географским картама које настају компилирањем и стимањем Приказивање БиХ на географским картама које настају на основу геодетских премјеравања и топографских снимања БиХ Закључна разматрања Zussammenfassung Преглед...
 • №7
 • 24,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Sarajevo, 2004. — 336 с. В книгата много подробно се представя историята на босненските земи през IX - X век.
 • №8
 • 176,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Sarajevo: Veselin Masleša, 1989. — 377 str. Труд историка Омера Хаджиселимовича (1946-2016), представляющий собой собранную и прокомментированную исследователем антологию описаний и заметок о Боснии и Герцеговине, выполненных несколькими английскими путешественниками на протяжении 16-20 вв.
 • №9
 • 36,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Sarajevo: Art 7, 1999. — 325 s. Увод Најстарије доба Средњи вијек Доба турске владавине Раздобље аустроугарске владавине
 • №10
 • 43,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1999. — 255 s. Увод Језик, писмо и национални односи Земаљски устав - Састав и дјелокруг Сабора Покретање језичког питања у Сабору - Аграрно питање и појава хрватско-муслиманског блока Хрватско-муслимански пакт и нови распоред политичких снага Проблем озакоњења званичног назива народног језика и употребе писама...
 • №11
 • 18,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Zagreb: Dionicka tiskara, 1882. — 352 s. Увод. Нешто об изворих и помагалих за повиест Босне Хисторијски земљопис Босне и Херцеговине Босна и Херцеговина од најстарије добе до 7. стољећа Босна од сеобе јужних Словена до Кулина бана (1180) Босна за бана Кулина и Матеја Нинослава Босна од задњих дана Матеја Нинослава до Стјепана Котроманића Хумска земља до 14. стољећа Бан Стјепан...
 • №12
 • 20,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Sarajevo: Veselin Masleša, 1978. — 412 s. Предговор Последњих деценија турске владавине Под аустроугарском управом Увод Званичне публикације Агенцијско-информативни листови Забавно-поучни листови Верски листови Политички листови Превредни листови Књижевни листови Научни и педагошки листови Напомена Регистар личних имена
 • №13
 • 45,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Sarajevo, 1984. — 558 s. Predgovor prvom izdanju Predgovor drugom izdanju Uvod u stariju praistoriju Paleolitsko doba Mladje kameno i prelazno doba Bronzano i zeljezno doba Period rimske vladavine do kraja III vijeka n.e. Kasnoanticko doba Rani srednji vijek Doba srednjovjekovne bosanske drzave
 • №14
 • 114,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Краткий обзор истории культуры Боснии и Герцеговины. Zagreb: Durieux. 1998. - 270 с. Generalna teza koja se Ivanu Lovrenoviću nadaje nakon retrospektive od dvije i pol tisuće godina bosanske kulture, za nacionaliste je nepodnošljiva: da Hrvati, Srbi, bosanski Muslimani i sefardski Židovi najdulje vrijeme nisu znali kako da među sobom prave razliku, nego su kao grupe koje se...
 • №15
 • 111,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Chicago-Rim: Zajednica izdanja ranjeni labud, 1978. — 605 s. Предговор Предговор првому издању Земљишни развој Босне и Херцеговине Државна припадност стедовјечне Босне и Херцеговине Вјерска припадност средовјечне Босне и Херцеговине Књигописје Кратице Казало наведених списа Казало мјесних имена Казало особних имена
 • №16
 • 54,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Chicago-Rim: Zajednica izdanja ranjeni labud, 1979. — 620 s. Предговор Предговор првому издању Стање питања и опће напомене Босански крстјани били су новоманихејски кривовјерци Постанак и успон цркве босанских крстјана Унутрашње уређење цркве босанских крстјана Одношај босанске цркве с уређењем других богомилско-катарских цркава Куће босанских крстјана Обвезе и дужности...
 • №17
 • 114,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Chicago-Rim: Zajednica izdanja ranjeni labud, 1982. — 708 s. Предговор Предговор првом издању Етничко стање БиХ у средњем вијеку Исламизација Босне и Херцеговине Хрвати католици и муслимани за турскога и аустро-угарскога запосједнућа Постанак и досељење Срба у Босну и Херцеговину Закључак Додатак Земљописне картице
 • №18
 • 61,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Split, 2008. — 183 s. Uvod u literaturu o bosanskim krstjanima Hrvatska kronika o krstjanima i poganima u srednjovjekovnoj Bosni Pretkršćanska simbolika starosjeditelja u srednjovjekovnoj Bosni Nedualistička hereza bosanskih krstjana Prilozi Naseljavanje Bosne i Hercegovine. Raznolikost Y-vezanih molekularnih biljega u referentnom uzorku bosansko-hercegovačkoga stanovništva (Damir...
 • №19
 • 1,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Sarajevo: Hrvatsko kulturno druztvo Napredak, 1942. — 853 с. В книгата се представя историята на Босна от основаването на средновековната им държава до падането им под турска власт.
 • №20
 • 135,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Stolac: HKD “Napredak”, podružnica Stolac i Humska zemlja, 1997. — 384 s. Posvećeno hrvatskoj slobodi.
 • №21
 • 17,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Без выходных данных. — 234 с. Књига је посвећена босанској историји, њеном положају у Османском царству и територијалном и административном развоју. Постанак босанског пашалука Управна подјела босанског пашалука
 • №22
 • 41,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Без выходных данных. — 190 с. Predgovor Uvod Osnovna dostignuća evropske historiografije u izučavanju aneksione krize Historijske pretpostavke Aneksione krize Bosna i Hercegovina u vrijeme austrougarske uprave Odnosi Austro-Ugarske i Srbije 1878-1908. Austrougarska politika na Balkanu na početku XX stoljeća Pripreme za aneksiju Bosne i Hercegovine. Proglašenje aneksije i objava...
 • №23
 • 525,46 КБ
 • добавлен
 • изменен
Sarajevo: Svjetlost, 1957. — 184 s. Књига представља опис насељених више места средњовековне босанске државе. Аутор је унео готово све познате жупе, градове, руднике, царинарнице, трговачке путеве, грбове и нека културна налазишта, а од других насеља само она која су му се чинила важнијим. Predgovor. Naselja. Dodatak I. Registar.
 • №24
 • 7,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Samobor: Tiskara Dragutin Spuller, 1937. — 166 s. Pradomovina Slovena napose Hrvata Gotska ili germanska hipoteza o podrijetlu Hrvata Poziv cara Heraklija Hrvatima i Srbima da dodu na Balkanski poluotok Ime Hrvat i njegovo sirenje Humska zemlja od pocetka do sjedinjenja s Bosnom 1322. Humska zemlja Prvi poznati humski knez Mihajlo »Visevic« i njegovo doba Kome pripada Zahumlje u...
 • №25
 • 32,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Sarajevo: DES, 2003. — 611 s. Uvod Bošnjačka socijalna i politička misao Uvod Muhamed Emin Hadžjjahić Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak Šerif Arnautović Safoet-Beg Bašagić Osman Nuri Hadžić Šukrija Kurtović Smail-Aga Ćemalović Fadil Kurtagić Alija Hotrć Sakib Korkut Salih Kazazović Iz biografija Socijalna i politička misao bosanskih Srba Gavro Vucković Vaso Pelagić Petar Kocić Đorđe...
 • №26
 • 53,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Београд: Народна књига, Историјски институт у Београду, 1979. — 264 с. Предговор Увод Догађаји у лето 1466 Борба за депозит Херцег Влатко као турски харачар Повратак у хришћански табор Територијалне промене Последње тачке отпора и даља судбина херцега Влатка Потомци Владислава Херцеговића Венецијанске Косаче Ахмет-паша Херцеговић Прилози Списак извора и литературе Riassunto...
 • №27
 • 43,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бања Лука, 2018. — 456 с. Ријеч унапријед Хроника једне националне патологије Уводни дио Поријекло овдашњег становништва и посљедице турског освајања и исламизације Посљедице аустроугарске окупације Кроатизација овдашњег простора Посљедице стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца Посљедице комунистичке Југославије Суштина једне националне патологије Приватизација државне...
 • №28
 • 65,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Спб.: Издание Д. Е. Кожанчикова, 1873. — 565 с. В 1857-59 годах Александр Федорович Гильфердинг был назначен консулом в Боснию, что позволило ему более тщательно и основательно изучить историю и быт данной территории, являющейся взрывоопасной в самые судьбоносные моменты истории, вплоть до сегодняшнего дня. Находясь на столь важном посту, Гильфердинг прилагает большие усилия к...
 • №29
 • 32,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Спб.: Издание Д. Е. Кожанчикова, 1873. - 551 с. В 1857-59 годах Александр Федорович Гильфердинг был назначен консулом в Боснию, что позволило ему более тщательно и основательно изучить историю и быт данной территории, являющейся взрывоопасной в самые судьбоносные моменты истории, вплоть до сегодняшнего дня. Находясь на столь важном посту, Гильфердинг прилагает большие усилия к...
 • №30
 • 8,78 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Београд, 1987. — 281 с. Предговор Списак скраћеница Главни правци у проучавању цркве босанске Изворна грађа о цркви босанској и босанским крстјанима Босански крстјани у верском и црквеном животу средњовековне босанске државе Порекло и нестанак цркве босанске Црквена организација босанских крстјана Босански крстјани и учење правоверних цркава Теологија босанских крстјана Црквени...
 • №31
 • 18,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Београд, 2008. — 440 с. Реч аутора Хронологија Листа владара Босне, Србије, Угарске и Османског царства Уводна разматрања Природна средина и њене промене Ток историје Свет у покрету - динамика становништва Типологија и мрежа насеља Старо и ново: жупе, нахије и насеља Плодови земље Завршна разматрања Summary Речник османских термина Списак карата Списак скраћеница, извора и...
 • №32
 • 11,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Београд, 2002. — 389 с. Реч аутора Уводна разматрања Постанак и развој Доњих Краја - крајине босанске државе Доњи Краји и јајачка бановина - (1463-1527/28) Црквена организација у Доњим Крајима Жупе и насеља на територији Доњих Краја Привреда и саобраћај Закључна разматрања Summary Списак скраћеница, извора и литературе Списак карата и идустрација Регистар личних имена Регистар...
 • №33
 • 63,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. Москва : Гуманитарий, 2006. Введение. Глава 1. Османская Босния накануне "Эпохе реформ". Глава 2. "Эпоха реформ": от политики централизации к реформированию администранивной и экономической систем. Глава 3. Социокультурный облик Боснии в "эпоху реформ". Заключение.
 • №34
 • 6,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Београд: Српска књижевна задруга. 1964. - 415 с. Историја средњовековне босанске државе је књига српског историчара Симе Ћирковића први пут издата у Београду 1964. године у којој је дат синтетички преглед, углавном политичке, историје средњовековне Босне. Књига је добила веома позитивне критике стручне и научне јавности и данас представља референтно дело за историју...
 • №35
 • 136,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Београд-Земун: Графички завод "Макарије" А.Д., 1925. — 106 с. Долазак на владу бана Твртка. Прве године владе. Односи с мађарским краљем Лајошем Борбе Војислава Војиновића с Дубровником и Твртков однос према њима Напад Мађара на Босну 1363. год. Буна у Босни 1366. год. Сукоб између Твртка и брата му Вука. Долазак Твртков у Дубровник Верске противности у Босни. Вук, брат Твртков,...
 • №36
 • 17,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Государственная типографія, 1901. — 305 с. Содержание: Яйце и его древности; вопросъ о гербѣ Босніи; останки короля Стефана Томашевича. Езеро; вооруженное столкновеніе австро-венгерцевъ съ инсургентами; оккупація Босны-Герцеговины. Древніе замки Бочацъ и Винацъ. Изученіе Босніи равникъ; новая мечеть. Отношеніе правительства къ мусульманамъ. Іезуитская коллегія....
 • №37
 • 7,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бања Лука, 1996. — 116 с. Историографски преглед Историја и легенда Вријеме самосталне средњовјековне државе Први сачувани писани извори Од 1557. до 1690. - затишје, обнове, наставак традиције Вријеме одмазди и сеоба Вијекови народног црквеног неимарства Посљедњих стотину година - обнове, устанци, ратови, обнове Стваралаштво Градитељство Зидно сликарство Иконе Књиге Предмети...
 • №38
 • 30,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.