Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Польша в Новое время

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Zagreb: Srednja Europa, 2004. — 126 s. — ISBN 953-6979-22-5. Ova je knjižica namijenjena prije svega studentima povijesti i slavistike da im olakša sudjelovanje u nastavi i pripremu ispita na studiju, ali i svima onima koje zanima ovo važno razdoblje poljske povijesti. Hrvatski čitatelji iz nje mogu saznati kako je tekao politički razvoj poljske povijesti u vrijeme nakon što su...
 • №1
 • 1,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
: studjum z dziejów kultury i szkolnictwa polskiego Kraków Wydawnictwo Księży Jezuitów 1933 537 s. Автор является одним из наиболее авторитетных польских историков в сфере изучения прошлого иезуитского ордена в Речи Посполитой. Акцент сделан на времени упадка иезуитских школ в период Просвещения. Отдельно рассмотрена ситуация с преподаванием здесь языков, красноречия, истории,...
 • №2
 • 21,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta, 1925. — 134 s. В данной книге описывается Январское восстание 1863-64 годов.
 • №3
 • 4,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ithaca: Cornell University Press, 1995. — 300 p. — ISBN-10: 0801430542; ISBN-13: 978-0801430541 The revolution of 1905 in the Russian-ruled Kingdom of Poland marked the consolidation of major new influences on the political scene. As he examines the emergence of a mass political culture in Poland, Robert E. Blobaum offers the first history in any Western language of this watershed...
 • №4
 • 5,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1976. — 144 s. Mianem potopu szwedzkiego określa się szwedzki najazd na Polskę w 1655 roku w czasie II wojny północnej (1655-1660). Po europejskiej wojnie trzydziestoletniej Szwecja usadowiła się mocno na południowych wybrzeżach Bałtyku, miała wielkie bezczynne armie i puste kasy królewskie. Sprawą zasadniczą dla Szwedów stało się więc...
 • №5
 • 56,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Jolanta Sikorska-Kulesza. Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku. Warszawa - 2004. Domy publiczne oraz uliczne prostytutki stały sic integralnym elementem pejzażu kapitalistycznego miasta. Liczba kobiet oferujących usługi erotyczne w europejskich metropoliach - w Londynie, Paryżu, Berlinie, Petersburgu, a nawet w Warszawie - zdaniem ówczesnych obserwatorów...
 • №6
 • 9,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Warszawa: PWN, 1991. — 190 s. Wstęp. Potoczne wizje nowoczesności. Modernizacja gospodarki. Moralne aspekty modernizacji. Nowoczesność i polityka. Zakończenie. Bibliografia.
 • №7
 • 2,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. — 155 s. — (Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace monograficzne nr 305). — ISBN 83-7271-097-X Монография рассказывает о жизни Тадеуша Рутовского (1852‒1918), известного польского общественного и политического деятеля Галиции конца XIX ‒ начала XX вв., журналиста, мецената искусства,...
 • №8
 • 13,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Warszawa: Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, 2008. — 185 s. ISBN 978–83–7543–046–2 Jednym z podstawowych problemów historii modernizacji przełomu XIX i XX w. oraz historii chłopów Królestwa Polskiego jest stosunek środowiska wiejskiego do zmian cywilizacyjnych, w tym w sferze kultury chłopskiej, którą autorka opisuje jako kulturę społeczności wiejskiej typu...
 • №9
 • 4,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Warszawa, 1910. — 443 s. Bohdan Chmielnicki i jego działalność do r. 1654 Przypiski i odsyłacze Przysięga w Pereasławiu. — Zajęcie Kijowa przez Moskwę i zatarg prawosławnej ruskiej cerkwi z patryachatem moskiewskim. — «Stati» Bogdana Chmielnickiego Przypieki i odsyłacze Sejm zerwany w r. 1654. — Drugie «Liberum Veto» Przypiski i odsyłacze Dwa poselstwa w r. 1654 Przypieki i...
 • №10
 • 195,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Wolne głosy. – 1917. – № 5. – 21 s. Книга описывает развитие польского национального движения в разных регионах (не только польских, но и украинских, белорусских, литовских) в XIX в.
 • №11
 • 510,78 КБ
 • добавлен
 • изменен
Warszawa: Bellona, 2008. — 250 s. — (Historyczne bitwy; 160). — ISBN 978-8311108080. Ksiazka poswiecona polsko-tureckim dzialaniom wojennym w latach 1672-1676. Zwyciestwo chocimskie to centralne wydarzenie opracowania. Pelna dramatycznych zwrotów wojna trwala jednak 3 lata po nim. Nastepujace po sobie kampanie az kipialy od starc, potyczek, bitew, oblezen. Autor koncentrowal sie...
 • №12
 • 2,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Издательство: Bellona, 2010. — 278 с. — ISBN: 978 8311117082 Язык: Polish Bitwa pod Boremlem, stoczona na Wołyniu, nad Styrem 19 kwietnia 1831 roku została oceniona wysoko przez najlepszych polskich historyków wojskowości i znawców epoki. Polska kawaleria dokonała w niej najświetniejszej - w opinii prof. W. Tokarza - szarży w powstaniu listopadowym. Bitwa rozpoczęła się wraz z...
 • №13
 • 10,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Great Britain: 1848 Productions Press, 1998. - 47 pgs. These are a reprinting of articles originally published in the United Services Journal in February 1838 and November 1843. It is unlikely the battle of Ostrolenka will be among the great battles of history, but it does deserve a place in that it does possess all the classic characteristics we associate with such struggles....
 • №14
 • 19,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Zgromadzone w „Bibule” wspomnienia Józefa Piłsudskiego z okresu jego PPSowskiej konspiracji, zamykają się w dziesięcioleciu 1893-1903. Jak nietrudno będzie Czytelnikowi zauważyć, bohaterowie opisywanych i komentowanych zdarzeń są bezimienni, podobnie jak anonimowe są fakty – nie do zidentyfikowania, bo pozbawione dat, wyprane z realiów geograficznych. Wybór takiej...
 • №15
 • 236,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
Памфлет. — Nakl. Wydawn. Biblioteki Polskiej, 1859. Propozycja reformy podatkowej: "Na przykład kto pali gorzałkę, musi dać czopowe; drugi co ją w alembiku przepala, drugie czopowe; trzeci co ją w kramiku, albo w domu przedaje, trzecie czopowe. Także kto księgi drukuje, a przedaje je sam w domu swoim introligowane, chcą od niego nowego podatku; kto je zaś wiezie na jarmarczek...
 • №16
 • 18,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Seattle: University of Washington Press, 1974. - 431 pgs. The Lands of Partitioned Poland, 1795-1918 , Volume VII in the series A History of East Central Europe , comprehensively covers an important, complex and controversial period in the history of Poland and East Central Europe, beginning in 1795 when the remnants of the Polish Commonwealth were distributed among Prussia,...
 • №17
 • 176,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Издание А.С. Суворина, 1908. — 266 с. пер. с польск. под ред. и с предисл. приват-доцента Н.В. Ястребова. Настоящий труд проф. О. Бальцера стоит в теснейшей связи с недавно вышедшей в русском переводе -под редакцией автора этих строк - работой пр.-доц. С. Кутшебы: "Очерк истории общественно - государственнаго строя Польши". Книга проф. Бальцера - критический разбор...
 • №18
 • 10,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Кучково поле, 2008. — 400 с. — (Российская военно-историческая библиотека). — ISBN 978-5-9950-0021-1. "Записки о польских заговорах и восстаниях 1831-1862 годов" Николая Васильевича Берга основаны на нелегальной литературе и неопубликованных ранее документах официальных архивов. Сам автор являлся непосредственным участником событий 1863 года, когда в Польше вспыхнула...
 • №19
 • 24,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Кучково поле, 2008. — 400 с. — (Российская военно-историческая библиотека). — ISBN 978-5-9950-0021-1. "Записки о польских заговорах и восстаниях 1831-1862 годов" Николая Васильевича Берга основаны на нелегальной литературе и неопубликованных ранее документах официальных архивов. Сам автор являлся непосредственным участником событий 1863 года, когда в Польше вспыхнула...
 • №20
 • 4,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Кучково поле, 2008. — 400 с. — (Российская военно-историческая библиотека). — ISBN 978-5-9950-0021-1. «Записки о польских заговорах и восстаниях 1831–1862 годов» Николая Васильевича Берга основаны на нелегальной литературе и неопубликованных ранее документах официальных архивов. Сам автор являлся непосредственным участником событий 1863 года, когда в Польше вспыхнула...
 • №21
 • 554,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
Вильна, 1895. - 51 с. Небольшая работа русского педагога и историка, написанная им в период руководства народными училищами Курляндской губернии. Адресованная широкой публике брошюра кратко излагает исторические уроки, которые можно извлечь из судьбы государства, некогда соперничающего почти на равных с Россией, но затем павшего от внутренней анархии. Примечательны яркая...
 • №22
 • 2,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: типография В. Грачева, 1862. — 676 с. В книге излагается один эпизод из важной и богатой последствиями роли, которую Россия стала играть в европейских делах со времен Петра Великого. Этот эпизод – борьба за польский престол в 1733 году. После смерти польского короля Августа II начались выборы нового короля Польши. Франция выдвинула кандидатуру Станислава Лещинского, дочь...
 • №23
 • 19,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Перевод с польского. — СПб., 1909. — 292 с. Настоящая книга раскрывает суть польского национального движения второй половины XIX – начала ХХ в.в., его политическое лицо и взгляды. Автор искренне и прямо, опираясь на факты и строго логическую аргументацию, описывает состояние польского вопроса и цели национал-демократического движения поляков. Его идеологию он впервые согласует с...
 • №24
 • 67,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Варшава: Типография сыновей Ст. Немиры, 1905. — 792 с. Язык: русский дореформенный. С целью ознакомления торгово-промышленного мира внутренних губерний с продуктами фабричной деятельности губерний Царства Польского, Собрание Техников в городе Варшаве решило составить подробный список фабрично-промышленных заведений губерний Царства Польского. Результатом работы в этом...
 • №25
 • 125,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1973. — 232 с. В настоящем исследовании впервые в советской историографии делается попытка на основе статистических материалов показать сословный состав участников польского восстания 1863–1864 гг. на всей охваченной им территории и установить степень активности различных сословий и общественных групп как в пределах каждого...
 • №26
 • 5,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Русская политика в Польше со времени разделов до начала XX века : Д31 К674 Корнилов, А. А. Русская политика в Польше со времени разделов до начала XX века :Исторический очерк с тремя картами. -Петроград : Изд-во "Огни",1915. -93 с. :Карты.
 • №27
 • 3,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Русская политика в Польше со времени разделов до начала XX века : Д31 К674 Корнилов, А. А. Русская политика в Польше со времени разделов до начала XX века :Исторический очерк с тремя картами. -Петроград : Изд-во "Огни",1915. -93 с. :Карты.
 • №28
 • 3,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: АН СССР, 1962. – 494 с. Крестьянская реформа, проведенная в 1864—1870 гг. в польских землях, входивших в состав Российской империи (Царство Польское), была важным событием в истории польского народа. Являясь следствием предшествующего социально-экономического развития, антифеодальной и национально-освободительной борьбы польского народа, реформа по существу закрепила...
 • №29
 • 4,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Типография В.Д. Смирнова, 1906. - 24 с. Кулаковский Платон Андреевич (26.06.1848 - 18.12.1913), проф., историк и филолог-славист, общественный деятель, активный участник Славянского движения, член Совета Русского Собрания (PC). Переживший ужасы польского восстания 1863- 1864 гг., проф. Кулаковский убежденно замечал: «Допустить автономию Польши значило бы положить начало...
 • №30
 • 569,65 КБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука, 1966. - 145 с. Кругобайкальское восстание 1866 года было поднято ссыльными поляками в Прибайкалье летом 1866 года. После подавления восстания 1863—1864 годов в Польше тысячи его участников высылались за пределы Царства Польского; многие — на поселение и каторгу вглубь Российской империи, в том числе в Сибирь. В апреле 1866 года императором Александром II была...
 • №31
 • 3,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Типография В.В. Комарова, 1889. — 233 с. Венедикт Александрович Мякотин – русский писатель, ученый-историк и политический деятель, родился 12 марта 1867 года, в семье почтмейстера, в городе Гатчина Санкт-Петербургской губернии Российской Империи. Отучившись в школе родного города, среднее образование получал в гимназии Кронштадта. Затем поступил на историко-филологический...
 • №32
 • 9,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Индрик, 2004. — 729 с. — ISBN 5-85759-278-X. В монографии исследованы основные этапы политики России в Польше от начала Семилетней войны до заключения в 1768 г. российско-польского договора о «гарантии» государственного и сословного строя Речи Посполитой. Развитие польско-российских отношений указанного периода рассматривается в контексте внутренней политики...
 • №33
 • 8,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука, 1979. — 295 с. Данная книга описывает экономическое положение Королевства Польского периода автономии (1815 - 1830), дает краткую историю освоения новых отраслей промышленности, развития сельского хозяйства и оживления внутренней торговли, строительства путей сообщения и организации профессионального обучения. Содержание: Ситуация накануне и в первые годы после...
 • №34
 • 23,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Издатель В. Квитницкий, Типография Э. Веймара, 1867. — 500 с. Язык: русский дореформенный Содержание: - Хржановскій, Замѣчанія о военныхъ дѣйствіяхъ происходившихъ въ Польшѣ. - Прондзинскій, Замѣчанія по поводу Исторіи польскаго возстанія и войны, Ф. Смита. - Замѣтки русскаго генерала о польской инсуррекціонной войнѣ, съ примѣчаніями генералъ-квартирмейстера...
 • №35
 • 20,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Типография В.С. Балашова, 1878. — 263 с. Происхождение анархии и войны за Украину 1592 - 1699. Люблинской унии 1569. Внутренняя организация. Король. Выборы. Начало и ход анархии 1572 - 1608. Сигизмунд. Брестская уния. Украина. Конституция 1590. Восстание казаков 1592 - 1632. Владислав. Масловставская комиссия 1632 - 1638. Порабощение казаков 1638 - 1647. Восстание...
 • №36
 • 20,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Издание В.С. Балашева, 1878. — 275 с. Последние годы жизни Н.И. Павлищев занимался изданием своих трудов, в числе которых обширная монография по истории Польши второй половины XVI – XVII вв. «Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину», составившая т. 1–3 его сочинений. В рецензиях того времени отмечалось основательное знание источников и исторических трудов...
 • №37
 • 9,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Издание В.С. Балашева, 1878. — 275 с. Последние годы жизни Н.И. Павлищев занимался изданием своих трудов, в числе которых обширная монография по истории Польши второй половины XVI – XVII вв. «Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину», составившая т. 1–3 его сочинений. В рецензиях того времени отмечалось основательное знание источников и исторических трудов...
 • №38
 • 13,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Полтава: ПНПУ имени В.Г. Короленка, 2014. — 59 с. Зміст Поділи Польщі. Статус польських земель у складі Російської імперії Висновки до розділу 1 Утворення Варшавського герцогства (1807-1813 рр.) Висновки до розділу 2 Польське повстання 1830-1831 рр. Основні передумови та причини повстання Початок та хід повстання, його наслідки для польських земель Висновки до...
 • №39
 • 89,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
М.: АСТ, Астрель, 2003. — 372 с. В книгу замечательного историка XIX века Сергея Соловьева включены две научные работы, в которых рассматриваются политические процессы XVIII и XIX веков. В одной из них подробно анализируется история исчезновения Польши с карты Европы, в другой - распад Османской империи. Обстоятельность автора, органическое изложение истории, а главное -...
 • №40
 • 25,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Тип. Грачева и комп., 1863. — 378 с. Монография великого русского историка, посвященная событиям раздела Речи Посполитой в конце 18 столетия, раскрывает сложные социально-политические, культурные и религиозные обстоятельства, предшествовавшие распаду Польской державы.
 • №41
 • 11,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Тип. Грачева и комп., 1863. — 378 с. Монография великого русского историка, посвященная событиям раздела Речи Посполитой в конце 18 столетия, раскрывает сложные социально-политические, культурные и религиозные обстоятельства, предшествовавшие распаду Польской державы.
 • №42
 • 9,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография великого русского историка, посвященная событиям раздела Речи Посполитой в конце 18 столетия, раскрывает сложные социально-политические, культурные и религиозные обстоятельства, предшествовавшие распаду Польской державы.
 • №43
 • 78,95 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Варшава: Типография Осипа Унгера, 1860. — 68 с. Полный список генералам и гражданским по старшинству чинам, служащим в царстве Польском, составленный на 1 января 1860 г. В списке приводятся данные на чиновников: ФИО, заслуги с указанием всех государственных наград и даты последней высочайшей награды, дата вступления в службу, дата вступления в чин. Весь список чиновников разбит...
 • №44
 • 22,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Варшава: Типография святого Оргельбранда, 1851. — 208 с. Язык русский дореформенный и польский. Краткие сведения о доказательствах дворянства и порядке рассмотрения оных в царстве Польском (на русском дореформенном и польском языках). Алфавитный список дворян Царства Польского (фамилия, имя и чей сын) с указанием доказательств дворянства и к какому гербу принадлежит дворянин.
 • №45
 • 55,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Междунар. отношения, 2002. — 696 с. — ISBN 5-7133-1152-Х. Книга представляет собой первое после классических трудов отечественных историков XIX века монографическое исследование разделов Польши 1772, 1793 и 1795 годов и роли в них российской дипломатии. Разделы – исходная точка польского вопроса, остававшегося в центре европейской политики на протяжении полутора веков, –...
 • №46
 • 11,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Международные отношения, 2002. — 696 с. — ISBN 5-7133-1152-Х. Книга представляет собой первое после классических трудов отечественных историков XIX века монографическое исследование разделов Польши 1772, 1793 и 1795 годов и роли в них российской дипломатии. Разделы – исходная точка польского вопроса, остававшегося в центре европейской политики на протяжении полутора веков, –...
 • №47
 • 47,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Варшава: Казенная типография Варшавского учебного округа, 1870. — 153 с. Язык: русский дореформенный Книга ярко и эмоционально живописует русскую версию событий польского мятежа (освободительного восстания, если угодно) 1863-1864 годов.
 • №48
 • 84,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука, 1984. — 297 с. Серия или выпуск: Центральная и Юго-Восточная Европа в эпоху перехода от феодализма к капитализму. В книге показаны перемены в сфере экономики, социальной структуры, культуры, идеологии и политики, происходившие в Польше в процессе создания капиталистического общества и формирования польской нации, прослежены закономерности и особенности этого...
 • №49
 • 5,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Индрик, 2010. — 584 с. В монографии впервые в российской и польской историографии комплексно исследуется история конституционного Королевства Польского 1815—1830 гг. в составе Российской империи. Рассмотрены основные тенденции экономического, общественного и политического развития польского государства, фундаментальные процессы трансформации польского общества первой трети XIX...
 • №50
 • 30,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Индрик, 2004. – 152 с. Монография посвящена историческим воззрениям видного польского ученого, поэта и литературного критика первой половины XIX века К. Бродзиньского. Предметом исследования является его язык описания истории – ключевые слова, а также библейские образы и аналогии. Путем анализа этого языка характеризуется представления К. Бродзиньского о движении истории,...
 • №51
 • 3,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Печатается по изданию: П. Я. Чаадаев. Полное собрание сочинений и избранные письма. М., 1991, Т. 1, стр. 512 - 515 Статья представляет собой конспективную заметку, написанную русским философом П. Чаадаевым после антироссийского мятежа в Варшаве в 1830 году.Дается анализ "революционной" ситуации, называются причины и обстоятельства. сопутствующие трем разделам Польши, обсуждаются...
 • №52
 • 29,72 КБ
 • добавлен
 • изменен
Изд. 3-е, испр. и доп. — Минск: Врата, 2013. — 128 с.: ил. Книга повествует о малоизвестных страницах польского национально-сословного восстания, проходившего в 1863—1864 годах на территории Польши, Литвы, Белоруссии и Украины. Посвящена она главным образом судьбам двух православных церковнослужителей – священника Даниила Конопасевича и псаломщика Федора Юзефовича, убитых...
 • №53
 • 3,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.