Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Активные пользователи раздела

 • Без фильтрации типов файлов
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 18). Z początku roku 1470 pojawił się na dworze arcybiskupa lwowskiego Grzegorza z Sanoka niezwykły cudzoziemiec. Przybywał, by losy swoje związać na ćwierćwiecze z wchodzącym w okres swej największej świetności państwem polsko-litewskim Jagiellonów. Nazywał się Filippo Buonacorsi - lecz w...
 • №1
 • 16,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1998. — 75 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 10). U podstaw związku Polski z Litwą leży akt podpisany w Krewie 14 sierpnia 1385 roku, w ktrym wielki książę litewski Jagiełło, występujący w nim łącznie z braćmi "przyrzekał ziemie swoje Litwy i Rusi do Korony Królestwa Polskiego na trwałe przyłączyć". Zawarte w tym preliminarzu sformułowanie...
 • №2
 • 20,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 14). Po wielkiej wojnie zakończonej Pokojem toruńskim w 1411 roku, Zakon krzyżacki dotknął wewnętrzny kryzys. Wyzyskiwana szlachta i miasta Państwa zakonnego coraz częściej były wrogo nastawiona do Krzyżaków, co znalazło swój wyraz w zorganizowaniu się w utworzonym w 1440 roku Związku Pruskim,...
 • №3
 • 39,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 56). Spis treści: Geneza autonomii Konserwatyści i liberałowie Galicja po 1869 roku Początki ruchu ludowego i socjalistycznego Wieś, miasta i miasteczka Szkolnictwo i nauka W walce o demokrację Na przełomie stuleci Lata 1905-1907 w Galicji W przededniu I wojny światowej
 • №4
 • 42,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 58). Krótka broszura na temat początków II RP, spraw wewnętrznych i polityki zagranicznej, gospodarki, wojskowości, a także wojny polsko-bolszewickiej.
 • №5
 • 109,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 61). Ilustracje: Jerzy Kochanowski. Seria wydawnicza Dzieje narodu i Państwa polskiego redagują dwa zespoły: krakowski i warszawski Krajowej agencji Wydawniczej. Każdy z wolumenów posiada swój własny tytuł i numer i omawiać będzie odrębny okres dziejów Polski, bądź temat ujęty monograficznie,...
 • №6
 • 32,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 60). Seria wydawnicza Dzieje narodu i Państwa polskiego redagują dwa zespoły: krakowski i warszawski Krajowej agencji Wydawniczej. Każdy z wolumenów posiada swój własny tytuł i numer i omawiać będzie odrębny okres dziejów Polski, bądź temat ujęty monograficznie, przy zachowaniu przyjętej w...
 • №7
 • 27,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 43). Treść: Między Jeną a Warszawą Między Warszawą a Tylżą Dwa trudne lata W obronie państwa Wojna nadziei i klęski A tymczasem na świecie.
 • №8
 • 43,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 42). Po upadku powstania kościuszkowskiego i trzecim rozbiorze większość Polaków popadła w apatię i przygnębienie. Wszyscy prawie uważali wydarzenia roku 1795 za ostateczne, a sprawę polską za pogrzebaną. Starali się prowadzić normalne życie i nie narażać się okupantom. Niektórzy starali się...
 • №9
 • 43,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 23). Dobiegały końca burzliwe dni grudniowej elekcji 1574 roku. Niepodobieństwem stawało się znalezienie kompromisu między mniejszością złożoną głównie z katolickich magnatów, która forsowała kandydaturę cesarza Maksymiliana II, a ogromną większością szlachty, popieraną przez protestanckich...
 • №10
 • 27,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1996. — 75 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 26). Sarmatyzm – barokowa formacja kulturowa dominująca w Rzeczypospolitej od końca XVI do drugiej połowy XVIII wieku. Opierała się na przekonaniu, że szlachta polska pochodzi od Sarmatów – starożytnego ludu zamieszkującego początkowo między Dolną Wołgą a Donem. Po Sarmatach szlachta miała...
 • №11
 • 31,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 51). Treść: Koniec dawnej epoki Ludność Stany Wieś - nowa struktura społeczna. Migracje Miasto - proletariat Miasto - grupy graniczne Miasto - inteligencja Miasto - burżuazja Struktura społeczna a naród Społeczeństwo a państwo Oświata i społeczny obieg informacji Literatura i sztuka...
 • №12
 • 70,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 55). Seria wydawnicza Dzieje narodu i Państwa polskiego redagują dwa zespoły: krakowski i warszawski Krajowej agencji Wydawniczej. Każdy z wolumenów posiada swój własny tytuł i numer i omawiać będzie odrębny okres dziejów Polski, bądź temat ujęty monograficznie, przy zachowaniu przyjętej w...
 • №13
 • 43,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1998. — 83 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 05). "Przerwany hejnał" Tomasza Jasińskiego opisuje zmagania ludności polskiej z najazdami Mongołów. Autor opisuje w niej przebieg trzech wielkich najazdów, jakie dotknęły ziemie polskie w okresie rozbicia dzielnicowego oraz ich skutki z gospodarczego i politycznego punktu widzenia. W pierwszej...
 • №14
 • 63,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 06). Każdy z zeszytów posiada swój własny tytuł i omawia odrębny okres dziejów Polski, bądź temat ujęty monograficznie, przy zachowaniu przyjętej w historii Polski chronologii wydarzeń. Książka omawia czasy Bolesława Krzywoustego oraz dzieje Polski w okresie rozbicia dzielnicowego, czyli...
 • №15
 • 38,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 49). Wybitny polski historyk, Stefan Kieniewicz, wyczerpująco odpowiada na postawione pytania w jedynym syntetycznym dziele na temat powstania styczniowego. Dzięki imponującej kwerendzie archiwalnej przedstawia na szerokim tle historycznym obraz ostatniego polskiego zrywu niepodległościowego w...
 • №16
 • 69,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 15). Książka omawia rozwój szkolnictwa i edukacji w Polsce na tle rozwoju szkolnictwa i edukacji w innych krajach europejskich. Opisuje ona szkoły katedralne, parafialne, kolegiackie, klasztorne. Jednak szczególnie dużo miejsca poświęca uniwersytetom. Najważniejszymi i najwcześniej powstałymi w...
 • №17
 • 40,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1992. — 76 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 09). Życie i działalność Kazimierza Wielkiego oraz rządy jego węgierskiego siostrzeńca wypełniają niemal całe czternaste stulecie. Były to czasy przełomowe w dziejach większości krajw naszego kontynentu. W jednym z opublikowanych opracowań historycznych okres ten zyskał miano klęsk, wszelkiego...
 • №18
 • 13,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. — 83 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 12). Nieustanne dążenie do reform, które często wykraczały poza ramy ortodoksji i przybierały postać herezji, wewnętrzne rozłamy czyli schizmy, od początku chrześcijaństwa stanowiły jego głęboki, wewnętrzny nurt. Odbijały się w nich dzieje wielkości i upadków Kościoła, wznosłość ideałów i...
 • №19
 • 68,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1996. — 76 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 03). Anonim Gall, koncząc swój rodział o Mieszku II, którego nieszczęśliwe dzieje omówił kilku zaledwie zdaniami, tak zagaił dalszą swoją opowieść: "Lecz zamilczmy o Mieszku, a przejdźmy do Kazimierza, odnowiciela Polski". Z tych słów kronikarza wizął się przydomek Kazimierza "Odnwieciel".
 • №20
 • 33,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 02). Tematem tej książki jest geneza powstania państwa polskiego. Autor stara się wyjaśnić, jak z małego plemienia Polan powstała organizacja państwowa łącząca wszystkie plemiona słowiańskie na obszarze między Odrą a Bugiem. Omawia też stosunki młodego państwa polskiego z sąsiadami, przede...
 • №21
 • 38,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 63). Publikacja dotycząca sytuacji gospodarczej Polski w latach 1918-1945. Seria wydawnicza Dzieje narodu i Państwa polskiego redagują dwa zespoły: krakowski i warszawski Krajowej agencji Wydawniczej. Każdy z wolumenów posiada swój własny tytuł i numer i omawiać będzie odrębny okres dziejów...
 • №22
 • 107,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 45). Treść: Rewolucja w nierewolucyjnej sytuacji Przegrane zwycięstwo Wojna polsko-rosyjska nieopodległe państwo Kryzys i radykalizacja powstania Upadek rewolucji Bilans i dziedzictwo
 • №23
 • 43,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994. — 76 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 33). Seria wydawnicza Dzieje narodu i Państwa polskiego redagują dwa zespoły: krakowski i warszawski Krajowej agencji Wydawniczej. Każdy z wolumenów posiada swój własny tytuł i numer i omawiać będzie odrębny okres dziejów Polski, bądź temat ujęty monograficznie, przy zachowaniu przyjętej w...
 • №24
 • 50,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 50). Spis treści: Najpierw trzeba żyć Dwie drogi zmiany ustroju agrarnego Przewrót przemysłowy Postępy uprzemysłowienia Dwie drogi rozwoju rolnictwa Przełom w poziomie życia
 • №25
 • 34,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1999. — 72 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 39). Treść: Czasy saskie. Od ostatniego bezkrólewia do pierwszego rozbioru. Między pierwszym rozbiorem a Sejmem Czteroletnim. Geneza i pierwsze lata Sejmu Czteroletniego. Sprawa miejska na Sejmie Czteroletnim. Działania sejmowe w 1790 roku. Konstytucja 3 maja. Ostatni rok Sejmu Czteroletniego....
 • №26
 • 21,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1993. — 76 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 37). Treść: Słowo wstępne U źródeł wielkiej reformy Spadek po jezuitach Pierwsze lata działalności KEN 1773-1780 Pierwszy statut szkolny Wprowadenie "dobrych nauk". Uniwersytety w latach 1777-1793 Nowa kadra nauczycielska Szkoły średnie Najniższy szczebel hierarchii szkolnej Wielka reforma -...
 • №27
 • 33,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 52). Treść: Polacy wśród socjalistów Europy po 1863 r. Warunki rozwoju ruchu na ziemiach polskich Początki ruchu socjalistycznego w trzech zaborach i na wychodźstwie Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat i jej kontynuatorzy Tworzenie się zalążków masowych partii robotniczych Na przełomie...
 • №28
 • 19,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 64). Dwudziestolecie międzywojenne były dla polaków okresem wielkiej przemiany. Naród okrzepł we własnym państwie, Zyskał tożsamość, dzięki której stawił czoło katastrofom spadającym nań od 1939 r. (.) Z trudem daje się opisać tą przemianę duchową Polaków(.) Suwerenność przyczyniła się...
 • №29
 • 32,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 59). Spis treści: Kształty Rzeczypospolitej Tasowanie kart My albo oni Reformy Grabskiego Dojrzewanie zamachu
 • №30
 • 115,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 04). Ilustrowana historia wojen polsko-niemieckich od czasów Mieszka I do okresu Władysława Wygnańca. Tematem tej książki są dzieje walk wczesnofeudalnej Polski z Niemcami w latach 963- 1157. Niemcy ówczesne były największym i najpotężniejszym krajem zachodniej Europy. Cesarze rzymscy uzurpowali...
 • №31
 • 77,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 34). Treść: Rzeczpospolita sejmem stała O sejmach w czasach Augusta Mocnego Idee przedostatniego bezkrólewia "Głos wolny wolność ubezpieczający" Sejm na dnie upadku za Augusta III Pierwsze symptomy odrodzenia w literaturze politycznej Stanisława Konarskiego "O skutecznym rad sposobie" Plany...
 • №32
 • 20,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994. — 76 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 31). Rokosz Lubomirskiego, zbrojne wystąpienie opozycji magnackiej przeciwko Janowi II Kazimierzowi w 1665. Głównym inspiratorem buntu był hetman polny koronny J.S. Lubomirski. Rokoszanie występowali przeciwko królewskiemu programowi reform. Blokując obrady sejmowe, paraliżowali na drodze...
 • №33
 • 20,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 22). Tradycja elekcyjności tronu w Polsce istniała od dawna. Była to jednak elekcja w obrębie panującej dynastii. Kandydat na króla wysuwany był wówczas przez radę królewską i zatwierdzany przez sejm elekcyjny. W praktyce zasada elekcyjności była fikcją - Zygmunt August, na przykład, koronowany...
 • №34
 • 31,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1998. — 75 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 29). Potop szwedzki – najazd Szwecji na Rzeczpospolitą w 1655 w czasie II wojny północnej (1655–1660). Formalnie zakończył go pokój w Oliwie zawarty w 1660. Wojna ta prowadzona była nie tylko przez Szwecję, w czasie wojny zmieniały się zarówno sojusze, jak i siły obu stron. Była ona kontynuacją...
 • №35
 • 35,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994. — 76 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 11). Bitwa pod Grunwaldem to jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy (pod względem liczby uczestników), stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 w czasie trwania wielkiej wojny między siłami zakonu krzyżackiego wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeuropejskie...
 • №36
 • 24,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1997. — 76 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 36). Treść: Wstęp Barok doby Wazów Sztuka czasów Jana III Sobieskiego Barok dynamiczny Posłowie Aneks Słowniczek terminów Wskazówki bibliograficzne
 • №37
 • 36,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 17). Książka ma za cel ukazanie polskiej architektury, rzeźby oraz malarstwa okresu romańskiego i gotyckiego. Sztuka wczesnoromańska i romańska rozwijała się od czasu przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa i napływu zachodnioeuropejskich rzemieślników i artystów, którzy przenosili do Polski...
 • №38
 • 36,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. — 76 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 19). W poł. XV wieku dotarły nad Wisłę prądy humanistyczne płynące do Polski z południowej Europy. (.) Przybycie do Krakowa Filipa Buonacorsiego,zwanego Kalimachem przyczynilo sie do rozwoju Polskiego humanizmu. (.) Renesans ze swoim pełnym optymizmem na świat, umiłowaniem ładu, afirmacja...
 • №39
 • 22,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 08). W swojej książce zatytułowanej "Łokietkowe czasy" Henryk Samsonowicz opisuje i omawia wydarzenia ostatniego ćwierćwiecza XIII wieku, które doprowadziły do zjednoczenia większości ziem polskich przez Władysława Łokietka oraz okres panowania tego władcy, który był okresem nieprzerwanych walk...
 • №40
 • 47,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 57). Opis rozgrywek dyplomatycznych i walk o odzyskanie wolności po ponad stu latach niewoli. Szansa pojawiła się w czasie I wojny światowej gdy mocarstwa zaborcze walczyły przeciwko sobie, Prusy z Austrią po jednej stronie przeciwko Rosji. Wszystkie te kraje potrzebowały Polaków, żeby walczyli...
 • №41
 • 24,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1997. — 75 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 35). Treść: Rzeczpospolita i sąsiedzi sprawa dysydencka konfederacja barska- koliszczyzna wojna rosyjsko - turecka 1768 - 1774 aktywizacja Barżan pierwszy rozbiór Polski sejm rozbiorowy
 • №42
 • 25,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 65). Spis treści: Wstęp Pierwsze kroki Polska w Europie W Lidze Narodów Nowi wykonawcy i stare problemy Między Berlinem a Moskwą Marzenia o „ równej odległości Brytyjski „szach i niemiecko- radziecki „mat
 • №43
 • 110,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 44). Spis treści: Rozczarowania, nadzieje, oczekiwania społeczeństwa polskiego Poszukiwanie dróg wyjścia z podwójnego kryzysu Najliberalniejsze konstytucje i autonomia polityczna Polityczne realia „Wyobrażenia liberalne podkopują trony. „O klasyczności i romantyczności - spory o estetykę czy...
 • №44
 • 54,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 47). Treść: Kraj po katastrofie powstania Początki gruntownych przeobrażeń gospodarczo-połecznych Inicjatywy organicznikowskie Próby powstańcze Zaliwskiego Środowiska i formy konspiracji SLP - katastrofa konspiracji o ambicjach ogólnokrajowych Od konspiracji do próby powstania trójzaborowego...
 • №45
 • 35,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 01). Polacy stanowią część wielkiej rodziny ludów słowiańskich. Pytanie o początki naszego narodu poprzedzone być powinno pytaniem o początki Słowian. Niestety, łatwo je postawić, ale odpowiedzieć nań - ogromnie trudno. Początki narodu i państwa polskiego, podobnie jak całej Słowiańszczyzny...
 • №46
 • 15,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. — 83 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 21). Autorka opisuje w jaki sposób udział szlachty we władzy prawodawczej przyczynił się do rozwoju teorii o nadrzędnej, czyli suwerennej roli prawa w państwie, które dotyczyło również monarchii. Historycy używają do określenia tego ruchu - terminu "ruch egzekucyjny" - czyli egzekucja praw....
 • №47
 • 51,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994. — 76 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 13). Bitwa pod Warną – starcie zbrojne, które miało miejsce 10 listopada 1444 roku między oddziałami polsko-węgierskimi oraz innymi wojskami koalicji antytureckiej pod dowództwem króla polskiego i węgierskiego Władysława Warneńczyka i wojewody siedmiogrodzkiego Jana Hunyadyego, a wojskami...
 • №48
 • 62,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 54). Treść: W przeddzień wybuchu rewolucji Rok 195 Schyłek rewolucji Bilans
 • №49
 • 64,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 30). Reformacja w Rzeczypospolitej Obojga Narodów była ruchem religijnym i społecznym, postulującym zmiany w polskim Kościele; istniała od lat 20. XVI w. do połowy XVII w., kiedy ostatecznie zwyciężyła kontrreformacja. Polską reformację cechował dynamiczny rozwój od XVI do XVII w., a następnie...
 • №50
 • 24,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1999. — 75 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 16). Książka została podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy informuje Czytelników o tym, w jakich okolicznościach doszło do zawarcia małżeństwa królowej Jadwigi z Wielkim Księciem Litewskim — Jagiełłą, a tym samym o początkach panowania dynastii Jagiellonów w Polsce. W drugim rozdziale Autor...
 • №51
 • 32,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 2001. — 148 s. Seria: Dzieje Narodu i Państwa Polskiego (Tom 66) W niniejszej książce znajdą Państwo opis dzień po dniu kampanii polskiej z 1939 roku. Pozycja jest bogato ilustrowana i na wysokim poziomie merytorycznym.
 • №52
 • 57,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 62). Seria wydawnicza Dzieje narodu i Państwa polskiego redagują dwa zespoły: krakowski i warszawski Krajowej agencji Wydawniczej. Każdy z wolumenów posiada swój własny tytuł i numer i omawiać będzie odrębny okres dziejów Polski, bądź temat ujęty monograficznie, przy zachowaniu przyjętej w...
 • №53
 • 31,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. — 81 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 24). Rokosz Zebrzydowskiego to bunt szlachty przeciwko Zygmuntowi III Wazie trwający w latach 1606–1609. Wybuchł po śmierci głównego opozycjonisty wobec polityki króla – Jana Zamoyskiego – który był przeciwnikiem zbrojnych wystąpień przeciwko władzy monarszej. Wystąpienie zostało stłumione...
 • №54
 • 20,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1992. — 76 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 28). Liberum veto (z łacińskiego dosłownie - "wolne «nie pozwalam»"), prawo zezwalające jednemu posłowi na zerwanie sejmu i unieważnienie także wszystkich wcześniejszych jego uchwał. Funkcjonowało w Polsce w XVII i XVIII w. Wyrosło z prawa jednomyślności wymaganej do podejmowania uchwał...
 • №55
 • 21,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. — 80 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 27). Społeczeństwo ruskie było bardzo zróżnicowane. Najniżej stało chłopstwo, czyli czerń. Była to warstwa niejednolita, złożona głównie z miejscowych, a częściowo ze zruszczonych chłopów ? zbiegów m.in. Korony i innych okolicznych ziem. Czysto ruskie mieszczaństwo właściwie nie istniało ? miasta...
 • №56
 • 43,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego №20). W książce tej autor w przystępny sposób omawia gospodarkę, strukturę społeczną, kształt władzy, prawo i kulturę umysłową Polski za czasów Zygmunta I. Omawiając wymienione wyżej dziedziny, autor porównuje je do analogicznych w Europie Zachodniej. Celem jest udowodnienie czytelnikowi, iż...
 • №57
 • 20,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1999. — 75 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 07). Według legendy, gdy polski książę krakowsko-sandomierski Bolesław poprosił o rękę węgierskiej królewny Kingi, ta zwróciła się do swego ojca, aby w wianie nie dawano jej złota i kosztowności, gdyż niosą za sobą pot i łzy ludzkie. Nie chciała też roju służby, bo ta jest znamieniem pychy....
 • №58
 • 20,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. — 84 s. Z serii Dzieje Narodu i Państwa Polskiego (№46). Treść: Narodziny Wielkiej Emigracji Pierwsze komitety (walka o władzę) Młoda Polska Towarzystwo Demokratyczne Polskie (1832-1835) Gromady Ludu Polskiego Wielki Manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego O sprawę polską. Dyplomacja księcia Adama Hotel Lambert a kraj....
 • №59
 • 35,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 40). Treść: Młodość W walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych W obronie Konstytucji 3 maja Geneza i początek insurekcji Wiosno powstańczej Polski - od Racławic do Warszawy Obrona Warszawy Maciejowice Wódz klęsk i nadziei Wskazówki bibliograficzne Tablice synchronistyczne
 • №60
 • 22,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 53). Treść: Jak było w kraju Wakie były początki Tymczasem w zaborze rosyjskim W czasach Hakaty i Kulturkampfu Franciszek Stefczyk i jego kasy Rozłam w galicyjskim ruchu ludowym Tymczasem w zaborze pruskim Podczas WIelkiej Wojny
 • №61
 • 39,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 48). Spis treści: Wstęp Sprawa polska przed rewolucją Rok 1848 w Wielkiej Brytanii Rewolucja we Francji Rewolucja w Niemczech i w Austrii Rewolucja na ziemiach polskich zaboru pruskiego Rok 1848 w zaborze austriackim Rok 1848 z zaborze rosyjskim Parlament frankfurcki Przesilenie rewolucji w...
 • №62
 • 39,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1996. — 75 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 38). Treść: Będzie królem! Protagonista polskiego Oświecenia Podstawowe znaczenie pierwszych reform Pierwsze ostrzeżenie Król i Zamek. Obiady czwartkowe Komisja Edukacji Narodowej Literatura i ludzie pióra Warszawa - narodziny nowoczesnego miasta Łazienki Na narodowej scenie Był postacią...
 • №63
 • 35,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. — 83 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 41). Książka opowiada o jednym z najczarniejszych okresów naszych dziejów. O okresie, w którym uzależniona od Rosji i pogrążona w wewnętrznej anarchii Rzeczpospolita została unicestwiona, a jej ziemie rozdzielone między sąsiadów. Z drugiej jednak strony okres ten obfitował w wydarzenia, które z...
 • №64
 • 23,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. — 83 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 41). Książka opowiada o jednym z najczarniejszych okresów naszych dziejów. O okresie, w którym uzależniona od Rosji i pogrążona w wewnętrznej anarchii Rzeczpospolita została unicestwiona, a jej ziemie rozdzielone między sąsiadów. Z drugiej jednak strony okres ten obfitował w wydarzenia, które z...
 • №65
 • 110,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994. — 77 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 25). Słowo hetman (do XV wieku etman) początkowo oznaczało tylko kapitana lub rotmistrza ustanowionego przez króla. Król mianował również hetmana generalnego i nadwornego, mógł ich też w każdej chwili dymisjonować. Od końca XV wieku funkcja stawała się dożywotnią. Od XVI wieku słowo to oznaczało...
 • №66
 • 14,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994. — 76 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 32). Imperium osmańskie od chwili swojego powstania opierało się na podbojach. Na przestrzeni wieków kolejne państwa były najeżdżane i podbijane przez sułtanat turecki. W połowie XIV wieku Turcy podjęli planowy podbój Bałkanów opanowując Bizancjum, Bułgarię, Albanię i Serbię. W roku 1541...
 • №67
 • 19,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Dzieje Narodu i Państwa Polskiego #
Почему по два раза L и Ł? Это такой баг? Возможно это поправить?
в разделе Dzieje Narodu i Państwa Polskiego #
Да, вроде бага, но насколько мне известно, поправить его не так просто.
В этом разделе нет комментариев.