Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Болгария в Средние века

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Brill Academic Publishers, 2011. — 592 p. The law is a cultural phenomenon that impacts on the whole normative system of a civilisation and finally its core values. It is part of and simultaneously protector of these values. As such the law is in close relation with identity and with one of its main transmitters - the language. Every civilisation has a law code that should be...
 • №1
 • 28,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
London: Temple Smith, 1975. — 232 p. The two books that preceeded Browning's in this series compared likes---Venice to Amsterdam and European knights with Japanese samurai. This third book compares two civilizations that, though neighbors, cannot be judged equivalents. Appearing in the 6th century, the nomadic Turkic Bulgars overran the Balkans. At the same time, Slavic peoples...
 • №2
 • 6,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Brill, 2016. — 368 p. In The Asanids. The Political and Military History of the Second Bulgarian Empire (1185-1280) , Alexandru Madgearu offers the first comprehensive history in English of a state which played a major role in the evolution of the Balkan region during Middle Ages. This state emerged from the rebellion of two peoples, Romanians and Bulgarians, against Byzantine...
 • №3
 • 5,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Brill, 2008. — 593 p. This volume is the first comprehensive collection to gather together the records of the medieval Bulgarian centuries in English translation. Stone annals, works of religious instructions, anti-heretical treatises, apocrypha, royal charters, as well as numerous graffiti and marginal notes, shed abundant light onto a major cultural tradition of the European...
 • №4
 • 2,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Brill, 2018. — 344 p. Bulgarians by Birth is a collection of sources concerning the revolt of the Comitopuls and the Empire of Samuel, as well as the war between Bulgaria and Byzantium in the late 10th and early 11th century. Each source is accompanied by an extensive commentary. It is the first collection of sources in translation on this topic to be published. Vasilka...
 • №5
 • 1,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Печатница на Военно-издателски фондъ, 1936. — 78 с. В книгата се проследяват подготовката и развитието на сраженията между българи и византийци през годината 986, когато на трона в България е цар Самуил, а на трона на Византийската империя Василий II. Предговоръ Причините за войната Планътъ на императора Численость и командуване на византийската армия Численость и...
 • №6
 • 25,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Печатница на Армейския военно-издателски фондъ, 1929. — 220 с. В книгата подробно се разглежда подготовката и развитието на войната между Българската държава и Византия през 1190 година. Причини за войната Войната, според византийските източници Никита Акоминат Анонимната византийска хроника Акрополита Новите историци за това събитие Критика на тези мнения Град Крън...
 • №7
 • 4,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Печатница на Военно-издателски фондъ, 1929. — 253 с. В първи том се разказва за историческите събития свързани с проходите на Стара планина, Верегава и Сидера по време на Първото българско царство, Византийското владичество над българските земи, както и някои по-късни известия от ново време.
 • №8
 • 94,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Печатница на Военно-издателски фондъ, 1929. — 176 с. Във втори том се разказва за аулите от времето на прабългарския кан Омуртаг, както и за различни аспекти свързани с двете първи столици на Българската държава, Плиска и Преслав.
 • №9
 • 71,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Военно-издателски фондъ, 1929. — 204 с. В трета част се разказва за войната на византийския император Никифор I Геник срещу България през 811 година и разгромът, който претърпява, довел до неговата гибел.
 • №10
 • 6,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Второ издание. — София: Наука и изкуство, 1961. — 318 с. В книгата се представя същината на Богомилското учение, неговото зараждане през X век и разпространението му във Византия, България, Западна Европа и други държави. Предговор към второто издание Богомилството в научната литература Извори за богомилството Произход на богомилството Поява на богомилството в България. Поп...
 • №11
 • 20,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1969. — 562 с. В книгата се представя същината на Богомилското учение, неговото зараждане през X век и разпространението му във Византия, България, Западна Европа и други държави. Богомилството в научната литература Извори за богомилството Произход на богомилството Поява на богомилството в България. Поп Богомил Същност на богомилството. Учение и възгледи...
 • №12
 • 11,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1971. — 415 с. В книгата се проследяват процесите по оформянето на българската народност през ранното Средновековие. Введение Тракийският етнически субстрат Славяни и прабългари Изграждане на българската народност Завършек на етногеничния процес Българската народност през периода на византийското владичество Заключителни думи
 • №13
 • 8,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1971. — 398 с. В книгата се проследяват процесите по оформянето на българската народност през ранното Средновековие. Введение Тракийският етнически субстрат Славяни и прабългари Изграждане на българската народност Завършек на етногеничния процес Българската народност през периода на византийското владичество Заключителни думи
 • №14
 • 9,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
София, 1999. — 285 с. Увод Бележки Българската земя и нейните природни дадености Външният вид и облеклото на българите Душевност и манталитет на българите Владетелите на Първата българска държава Владетелите на Втората българската държава Заключение Извори Литература Списък на съкращенията
 • №15
 • 46,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Полис, 1999 - 160 с. В книгата са разгледани някои аспекти от средновековното минало на българите - изворите за средновековната българска история, администрация и институции, дипломацията, старобългарската култура, стопанството и развитието на народността. Изворите на средновековната българска история Институции и административна уредба на средновековна България Българската...
 • №16
 • 7,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Парадигма, 2017 - 488 с. Книгата е разделена тематично на четири дяла. Първи дял се отнася за отношенията между българи и сърби през Средновековието. Вторият дял се занимава със средновековната дипломация на българите. Третият дял е за българите в представите на другите народи. Четвъртият дял е за чуждите народи в представите на българите. Българи и Сърби през ХІІІ–ХІV в....
 • №17
 • 70,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Парадигма, 2011 - 381 с. В книгата се прави подробен анализ на различните проявления и способи на българската средновековна дипломация. Увод Извори за историята на българската средновековна дипломация Дипломацията на славяни и прабългари VI-VII в. Цели и принципи на българската средновековна дипломация Идеологически основи и аргументи в дипломатическите преговори Пътища и...
 • №18
 • 3,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
София, 1992. — 220 с. Предговор България, земя на блажени Царят, аристокрацията и народът Делниците и празниците на българите през XII-XIV в. Войната и мирът
 • №19
 • 20,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тырново: Абагар, 1996. — 239 с. Язык: Болгарский. Книга посвящена образованию и истории Второго болгарского царства. Предговор България, българите и съседите им през XII-XIV век Въстанието на асеневци и възстановяването на българската държава Селската война в България начело с Ивайло Завладяването на България от османските турки Българи и кумани през средните векове Българското...
 • №20
 • 6,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
1250-1299. — 152 л. (304 с.) Этот Апостол-лекционарий, написанный на пергаменте во второй половине XIII века, является одним из важнейших лингвистических источников, позволяющих провести границу между ранней (преславской) и поздней (афонской) редакциями этой богослужебной книги. Лекционарий содержит фрагменты Священного Писания — поучения, предназначенные для чтения на...
 • №21
 • 38,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
България в творчеството на чуждестранни историци XVII - XIX век. Книга 2 - София: Наука и изкуство, 1987 - 285 с. В книгата са представени в превод на български отрязъци свързани с българската история от съчинението на Ватиканския учен от XVIII век, Йосиф Симоний Асемани.
 • №22
 • 11,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Изток-Запад, 2015. — ISBN 978-619-152-614-7. В Първостроителите на Българската дъержавност читателят ще открие нови, неподозирани сведения и обобщаващи анализи за първите ни ханове. Ще долови колко по-пълнокръвна е картината на нашето начало благодарение на интердисциплинарния подход кьм личностите и събития-та, съчетал последните открития на археолозите от Волга до Италия,...
 • №23
 • 6,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Велико Търново, 2009. — 496 с. Атанасов Георгий. Добруджское царство: политическая, церковная, экономическая и культурная история Добруджи до XIV века (на болг. яз.) Съдържание: Въведение. Добруджа в навечерието на деспотата – демографско състояние, етнокултурни и политически процеси през ХI – началото на ХIV в. Формирането на Варненско-карвунска митрополия – основен...
 • №24
 • 50,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Плевен: ЕА - АД, 1999. — 291 с. В тази книга се представят подробно регалиите, инсигниите и облеклото на българските владетели през Първата българска държава и Втората българска държава. Увод Източниците Регалиите, костюмите и вероизповеданието на българските ханове Инсигниите и костюмите на владетелите от Първото българско царство след покръстването (864-1018) Инсигниите и...
 • №25
 • 40,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Плевен: ЕА - АД, 1999. — 291 с. В тази книга се представят подробно регалиите, инсигниите и облеклото на българските владетели през Първата българска държава и Втората българска държава. Увод Източниците Регалиите, костюмите и вероизповеданието на българските ханове Инсигниите и костюмите на владетелите от Първото българско царство след покръстването (864-1018) Инсигниите и...
 • №26
 • 5,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Анубис, 1995. — 271 с. Монографията се занимава с развитието на титулатурата на българския владетел в Средновековна България. Увод Основни черти в развитието на римовизантийската владетелска титулатура Владетелска титулатура в първата българска държава Владетелска титулатура във втората българска държава Заключение Извори Библиография
 • №27
 • 3,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Анубис, 1995. — 271 с. Монографията се занимава с развитието на титулатурата на българския владетел в Средновековна България. Увод Основни черти в развитието на римовизантийската владетелска титулатура Владетелска титулатура в първата българска държава Владетелска титулатура във втората българска държава Заключение Извори Библиография
 • №28
 • 4,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Печатница П. Глушковъ, 1924 - 20 с. В тази студия се разискват ред въпроси свързани с заселването на славяните на Балканския полуостров и отношенията им с прабългарите.
 • №29
 • 13,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издание на Българската Академия на Науките, 1954. - 246 c. Язык: греческий, болгарский В книге представлены греческоязычные источники по болгарской истории. Болгарское государство, так называемое Первое Болгарское царство, возникло в 681 с переселением части булгар во главе с ханом Аспарухом на Дунае. Уже тогда возник союз между местными славянами и кочевыми...
 • №30
 • 2,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1998. — 425 с. В книгата се прави анализ на различните титли използвани във Второто българско царство - деспот, севастократор и други, като се дават и биографични данни за личностите, които са ги заемали. Уводни думи Титли Централна управа Провинциална администрация Литература
 • №31
 • 7,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
София, 2004. — 105 с. В книгата се представя развитието на култа към Св. цар Петър и Св. Параскева - Петка в Средновековна България. Няколко думи от автора Увод Св. цар Петър Св. Петка Заключение Protectors of the Empire. Saint Tsar Peter and Saint Paraskeva/Petka (Abstract)
 • №32
 • 1,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Черноризец Храбър, 2011. — 493 с. Уводни дума Въведение Българската правна лексика през средновековието: очертаване на проблема. Цели и задачи на изследването Словник на средновековната българска правна лексика Словник на лексиката от домашни извори Словник на правната лексика от законъ соудьный людьмх Право, език и идентичност Правна лексика свързана с върховната власт...
 • №33
 • 7,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Придворна печатница на братия Прошекови, 1906. — 272 с. В книгата се разглеждат редица правни аспекти от Първата българска държава. Обръща се внимание на робството в Средновековието, правата на свободните, правомощията на управляващия елит. Увод Територия Население Върховна власть
 • №34
 • 6,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Печатница на П. М. Бозайтовъ, 1903. — 176 с. В книгата се представят текстовете на средновековните правни паметници от средновековна България. Прави се и анализ на тези паметници. Предговор Историко-юридически бележки Гръцкият номоканон Старо българската Кърмчая и нейната съдба Законъ Соудный Людьмъ Хрисовули Литература и пособия по изучване старобългарските правни...
 • №35
 • 9,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пловдив: Анубис, 1999. — 704 с. Тази книга е посветена на Средновековна България. На нейното раждане във времето, наречено Велико преселение на народите. На нейния изпълнен с духовни и политически превратности седемвековен исторически живот. На нейния залез в края на четиринадесетото столетие… Фундаментално изследване върху многовековния исторически път на българския народ, което...
 • №36
 • 17,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Проф. д.и.н. Иван Ангелов Божилов, чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Тодоров Гюзелев. История на България в три тома. Том І. История на Средновековна България VII-XIV век. Пловдив: Анубис, 1999. — 704 с. Тази книга е посветена на Средновековна България. На нейното раждане във времето, наречено Велико преселение на народите. На нейния изпълнен с духовни и политически превратности...
 • №37
 • 1,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: ДП Георги Димитров Лозенец, 1983. — 443 с. В книгата в превод на български са представени историческите съчинения от домашен характер на Средновековна България - летописи, приписки, надписи, преводни хроники и други. Българската средновековна историопис Именник на българските канове Надписи Книжовни исторически паметници Преводни хроници Бележки Съкращения Речник на имената
 • №38
 • 26,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: ПАМ Пъблишинг Къмпани, 2012. — 386 с. През 1211 година българският цар Борил свиква Събор срещу богомилите. След приключването му е създаден Синодик, който става известен като Борилов Синодик. В книгата е даден оригиналният текст на Синодика, заедно с български превод и подробен коментар. Встъпителни думи Въведение в проблематиката на българския синодик Текст и превод...
 • №39
 • 5,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Академично издателство Марин Дринов, 1995. — 372 с. Книгата е посветена на българите, които живеели и развивали дейността си във Византийската империя. Дадени са кратки биографични очерци, както и литература по въпроса. Предговор Увод Масово заселване и присъствие на българи във Византийската империя (VII-XV в.) Индивидуално проникване и присъствие на българи във...
 • №40
 • 6,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Гутенберг, 2010. — 139 с. В книгата се дава текстът на договора от 1253 година между българския цар Иван Александър и Дубровник, заедно със подробен коментар на този документ. Кратко предисловие Международните договори на средновековна България Договорът между България и Дубровник (15 юни 1253). Коментар и издание Apparatus criticus Текст Библиография Извори Литература
 • №41
 • 1,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Анубис, 1995. — 367 с. В книгата са разгледани седем теми от средновековната история на България. Предговор Раждането на Средновековна България (нова интерпретация) От „варварската“ държава до царството. България от средата на IX в. до първите десетилетия на X в. Асеневци: Renovatio imperii Bulgarorum et Graecorum Българската средновековна историопис Жофроа дьо Вилардуен и...
 • №42
 • 6,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Анубис, 1995. — 367 с. В книгата са разгледани седем теми от средновековната история на България. Предговор Раждането на Средновековна България (нова интерпретация) От „варварската“ държава до царството. България от средата на IX в. до първите десетилетия на X в. Асеневци: Renovatio imperii Bulgarorum et Graecorum Българската средновековна историопис Жофроа дьо Вилардуен и...
 • №43
 • 29,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките Марин Дринов, 1994. — 507 с. В книгата са представени биографиите на всички известни членове на българската фамилия на Асеневци, както в България, така и във Византия и други държави. Предговор Увод Асеневци в България (1186-1396) Асеневци във Византия (1280-1460) Списък на членовете на Асеневата Фамилия Addenda et Corrigenda...
 • №44
 • 14,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките, 1968. — 328 с. Тази книга представлява сборник със статии на българския историк Александър Бурмов. В първи том се съдържат статии свързани със средновековната история на България. Предговор Петър Хр. Петров - Александър Бурмов като историк на средновековна България Към вопроса за произхода на прабългарите Въпроси из историята...
 • №45
 • 6,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Тангра ТанНакРа, 2003. — 232 с. В сборника се съдържат статии свързани с отношенията между прабългарите и хазарите.
 • №46
 • 4,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Материали от Четвъртата национална конференция по история, археология и културен туризъм "Пътуване към България" - Шумен, 14 - 16. 05. 2014 г. — Шумен, 2015. — 528 с. В сборника се съдържат статии свързани със средновековната история на българските земи. Има и някои археологически статии свързани с Античността.
 • №47
 • 16,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1996. — 360 с. Книгата е първото комплексно изследване на историко-апокалиптичната книжнина, която се е раазпространявала във Византия и в Бъгария през Средновековието. Анализират се, коментират се и се публикуват в оригинал и в превод на съвременен български език редица съчинения, непознати или малко познати както за...
 • №48
 • 5,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Военно издателство, 1979 - 161 с. Предговор. Увод. Правителството и Вътрешната област. Комитатите. Общ поглед върху администрацията и военната организация на българската държава. Българската администрация при Комитопулите. Загадъчните царе от Апокрифната българска летопис. Заключение.
 • №49
 • 2,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Типография Николая Степанова, 1849. - 356 с. Юрий Иванович Венелин (настоящее имя — Георгий Гуца, лат. Georgius Hutza; 22 апреля (4 мая) 1802, Тибава, Береговский комитат, Королевство Венгрия, ныне Свалявский район Закарпатской области — 26 марта (7 апреля) 1839, Москва) — российский и болгарский историк и публицист, один из создателей славистики, деятель славянского...
 • №50
 • 14,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издание на Българската Академия на Науките, 1981. - 291 с. Язык: латинский, болгарский В книге представлены латиноязычные источники по болгарской истории. Болгарское государство, так называемое Первое Болгарское царство, возникло в 681 с переселением части булгар во главе с ханом Аспарухом на Дунае. Уже тогда возник союз между местными славянами и кочевыми болгарами,...
 • №51
 • 7,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издание на Българската Академия на Науките, 1965. - 407 с. Язык: латинский, болгарский В книге представлены латиноязычные источники по болгарской истории. Болгарское государство, так называемое Первое Болгарское царство, возникло в 681 с переселением части булгар во главе с ханом Аспарухом на Дунае. Уже тогда возник союз между местными славянами и кочевыми болгарами,...
 • №52
 • 4,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките (БАН), 1983. - 205 с. Последний том Греческие источники болгарской истории (т.XI), посвящен произведения Никита Хониат, Михаил Хониат и Никифор Григора.
 • №53
 • 59,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2004. — 298 с. В книгата се представят отношенията между българите и участниците в различните Кръстоносни походи. Въведение Първият поход Вторият поход Третият поход Четвъртият поход Неосъществените походи Походът на граф Амадей VI Походът от 1396 г. Походът от 1443/1444 г. Послеслов Извори Литература
 • №54
 • 5,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2002 - 356 с. Настоящата книга представя историята и историческата география на част от българските земи, а именно Тракия. Област, която представлява контактната зона между България и Византийската империя, а за кратко и на Латинската империя. Проследени са основните политически събития, обърнато е внимание и на пътищата,...
 • №55
 • 5,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под редакцией В. Бешевлиева, София: Издание на Българската Академия на Науките, 1954. - 240 + VII c. (Серия «Извори за Българската история», т. I) Сборник отрывков из письменных грекоязычных источников по истории средневековой Болгарии с переводом на болгарский язык (Дексипп, Евсевий, Созомен, Приск, Псевдо-Кесарий и другие). На протяжении 1954-1994 годов было издано 11 томов в 12...
 • №56
 • 22,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под редакцией И. Дуйчева, Г. Цанковой-Петковой и других, София: Издание на Българската Академия на Науките, 1958. - 380 c. (Серия «Извори за Българската история», т. III) Сборник отрывков из письменных грекоязычных источников по истории средневековой Болгарии с переводом на болгарский язык (Юстиниан, Прокопий Кесарийский, Агафий Миринейский, Менандр, Псевдо-Маврикий, Феофилакт...
 • №57
 • 10,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под редакцией И. Дуйчева, Г. Цанковой-Петковой и других, София: Издание на Българската Академия на Науките, 1960. - 330 c. (Серия «Извори за Българската история», т. VI) Сборник отрывков из письменных грекоязычных источников по истории средневековой Болгарии с переводом на болгарский язык (Иоанн Мосх, Пасхальная хроника, Патриарх Никифор, Феофан Исповедник и другие). На протяжении...
 • №58
 • 9,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под редакцией И. Дуйчева, Г. Цанковой-Петковой и других, София: Издание на Българската Академия на Науките, 1961. - 359 c. (Серия «Извори за Българската история», т. VIII) Сборник отрывков из письменных грекоязычных источников по истории средневековой Болгарии с переводом на болгарский язык (Псевдо-Калисфен, Феодор Студит, Патриарх Фотий, Лев VI Философ, Патриарх Николай Мистик и...
 • №59
 • 9,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под редакцией И. Дуйчева, Г. Цанковой-Петковой и других, София: Издание на Българската Академия на Науките, 1964. - 356 c. (Серия «Извори за Българската история», т. IX) Сборник отрывков из письменных грекоязычных источников по истории средневековой Болгарии с переводом на болгарский язык (Иоанн Камениат, Мефодий Патарский, Продолжатель Феофана, Константин Багрянородный, Лев...
 • №60
 • 23,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под редакцией И. Дуйчева, В. Тъпкова-Заимова и других, София: Издание на Българската Академия на Науките, 1965. - 370 c. (Серия «Извори за Българската история», т. XI) Сборник отрывков из письменных грекоязычных источников по истории средневековой Болгарии с переводом на болгарский язык (Василий II, Монемвазийская хроника, Брюссельская хроника, Михаил Пселл, Михаил Атталиат,...
 • №61
 • 10,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под редакцией Г. Цанковой-Петковой, П. Тивчева, София: Издание на Българската Академия на Науките, 1968. - 300 c. (Серия «Извори за Българската история», т. XIV) Сборник отрывков из письменных грекоязычных источников по истории средневековой Болгарии с переводом на болгарский язык (Кекавмен, Алексей I Комнин, Никифор Вриенний, Иоанн Зонара, Иоанн Киннам и другие). На протяжении...
 • №62
 • 9,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под редакцией М. Войнова, В. Тъпкова-Заимова и других, София: Издание на Българската Академия на Науките, 1971. - 322 c. (Серия «Извори за Българската история», т. XV) Сборник отрывков из письменных грекоязычных источников по истории средневековой Болгарии с переводом на болгарский язык (Анна Комнина, Георгий Акрополит, Феодор Скутариот). На протяжении 1954-1994 годов было издано...
 • №63
 • 10,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под редакцией С. Маслева, София: Издание на Българската Академия на Науките, 1974. - 182 c. (Серия «Извори за Българската история», т. XIX) Сборник отрывков из письменных грекоязычных источников по истории средневековой Болгарии с переводом на болгарский язык (Феофилакт Охридский). На протяжении 1954-1994 годов было издано 11 томов в 12 книгах. Представленный скан является полным,...
 • №64
 • 8,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под редакцией И. Божилова, София: Издание на Българската Академия на Науките, 1994. - 240 c. (Серия «Извори за Българската история», т. XXX) Сборник отрывков из письменных грекоязычных источников по истории средневековой Болгарии с переводом на болгарский язык (Феофилакт Охридский). На протяжении 1954-1994 годов было издано 11 томов в 12 книгах. Представленный скан является...
 • №65
 • 7,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под редакцией М. Войнова, В. Тъпкова-Заимова и других, София: Издание на Българската Академия на Науките, 1980. - 420 c. (Серия «Извори за Българската история», т. XXII) Сборник отрывков из письменных грекоязычных источников по истории средневековой Болгарии с переводом на болгарский язык (Патриарх Герман, Константин Маннасия, Иоанн Цец, Михаил Глика, Георгий Пахимер, Иоанн...
 • №66
 • 13,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под редакцией М. Войнова, В. Тъпкова-Заимова и других, София: Издание на Българската Академия на Науките, 1983. - 204 c. (Серия «Извори за Българската история», т. XXV) Сборник отрывков из письменных грекоязычных источников по истории средневековой Болгарии с переводом на болгарский язык (Никита Хониат, Михаил Хониат, Никифор Григора). На протяжении 1954-1994 годов было издано 11...
 • №67
 • 5,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
София, 2000. — 271 с. В книгата са представени като оригинален текст и в превод на български средновековни извори за българската история. Представени са следните източници: Из "Венецианска хроника" на Джан Джакомо Каролдо (XV в.), Сведения в анонимни "Венециански дневници" за 1412 - 1442 година, Из "Хроника" на Антонио Морозини, Протокол на шестнадесетото заседание на Шести...
 • №68
 • 5,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Издательство: Главно управление на архивите при Министерския съвет, 2001. - 351 с. Язык: Болгарский/Латинский Васил Гюзелев - Венециански документи за историята на България и българите от XII-ХV в. Серия: Архивите говорят № 18 Описание: Венецианские документы по истории Болгарии. Предговор Документи Коментар - commentarium Библиография - bibliographia Съкращения - abbreviationes...
 • №69
 • 6,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пловдив: Българско историческо наследство, 2007. — 127 с. — ISBN 978-954-91983-1-7. Монография (на болгарском яз.) посвящена институтам кавхана и ичиргу боила, как элементам военно-административной структуры Первого Болгарского царства (VII-XI вв.). За тази книга и издаването й Увод Извори, историография и методика на изследването Кавханите Ичиргу боилите Заключение Съществувал ли...
 • №70
 • 2,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1969. — 530 с. Книгата е посветена на управлението на българския владетел княз Борис I, владетелят покръстил българите, приел учениците на св. св. Кирил и Методий и създал старобългарската култура. Предговор Деветият век в историята на Европа и България България по нов път Християнството в българските земи преди покръстването Проповедта на меча Бележки към...
 • №71
 • 15,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1969. — 530 с. Книгата е посветена на управлението на българския владетел княз Борис I, владетелят покръстил българите, приел учениците на св. св. Кирил и Методий и създал старобългарската култура. Предговор Деветият век в историята на Европа и България България по нов път Християнството в българските земи преди покръстването Проповедта на меча Бележки към...
 • №72
 • 15,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Борина, 1995. — 143 с. В книгата се представя историята на днешна Североизточна България по времето на Българското царство и по време на независимото Добруджанско деспотство в периода XII - XV век . В книгата са дадени в превод на български и някои малко известни извори за историята на тази област. Увод Добруджа и черноморската област на север от Балкана в края на XII-XIII...
 • №73
 • 109,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Държавно издателство Народна просвета, 1981 - 260 с. В книгата са дадени някои извороведчески статии на българския медиевист Васил Гюзелев. Разгледани са някои малко известни извори за българската средновековна история, като Баварският географ, Сефер Юзефон и други. Предговор Старобългарски извори Домашните извори за история на средновековна България (Класификация, опит за...
 • №74
 • 7,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Народна просвета, 1985. — 266 с. В книгата се разглеждат някои основни сфери от духовната култура на средновековна България. Въз основа на аналитичното използване главно на домашни извори са разкрити състоянието на образованието, дейността на скрипториите и книжовните средища, съставът на библиотеките и обемът на знанията. Направен е опит конкретно да се проследят връзките...
 • №75
 • 8,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките, 1985. — 206 с. Книгата се занимава с отношенията между Българската държава и Латинската империя в периода 1204 - 1261 година. Предговор Българо-латинските отношения и отражението им в изворите и литературата Българската държава - бариера срещу латинската експанзия в югоизточна Европа )1204-1207) Временно признаване на...
 • №76
 • 29,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Академично издателство Проф. Марин Дринов, 2011. — 536 с. В книгата се представя историята на българския град Пловдив през Средновековието.
 • №77
 • 22,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Славиздат, 1946. — 283 с. В първи том на историята на академик Николай Державин се представя историята на ранните славяни и прабългари до времето на образуването на Първата българска държава при кан Аспарух. Предговор Увод в изучаване историята на славянските народи Произход на южните славяни Нахлуването на славяните в Балканския полуостров през VI-VII вв. Племенен състав...
 • №78
 • 52,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пловдив: Фондация Българско историческо наследство, 2011. — 329 с. Книгата е посветена на отношенията на България с номадските племена през ранното Средновековие. Проследяват се контактите на българите с авари, хазари, маджари и печенеги.
 • №79
 • 44,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Академично издателство Марин Дринов, 1998. — 417 с. Книгата е посветена на отношенията между унгарци и българи още докато маджарите се намират в своята прародина до края на Българската държавност през XIV век. Разгледани са и някои по-късни аспекти на българо-унгарските отношения през XV - XVI век.
 • №80
 • 62,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бургас, 2019. — 53 с. Битката при Варна през 1444 г. между християнската армия командвана от полско-унгарския крал Владислав Ягелон и турската войска предвождана от султан Мурад ІІ като събитие с интернационално значение е обект на множество публикации и изследвания. По тази причина е обърнато по-голямо внимание на въпросите свързани с ролята на българите по време на военната...
 • №81
 • 4,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издание на Българската Академия на Науките, 1960. - 394 c. Язык: латинский, болгарский. В книге представлены латиноязычные источники по болгарской истории.
 • №82
 • 5,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издание на Българската Академия на Науките, 1958. - 456 с. Язык: латинский, болгарский. В книге представлены латиноязычные источники по болгарской истории.
 • №83
 • 7,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1972. - 652 с. Събиране на статии от известния български медиевист Иван Дуйчев обхване период от миграцията на славянските племена на Балканите преди завладяването на турците. Предговор Балканският югоизток през първата половина на VI век Обединението на славянските племена в Мизия през VII век Най-ранни връзки между първобългари и славяни Славяни-скити...
 • №84
 • 10,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Хемус, 1943 - 248 с. В първи том са представени всички извори от български произход за периода на Първото българско царство - от "Именника на българските ханове" до Апокрифна българска летопис.
 • №85
 • 14,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Хемус, 1945. — 432 с. В том втори са представени изворите от домашен характер за българската история от Второто българско царство.
 • №86
 • 14,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1986 - 70 с. В книгата се дава оригиналният текст на Рилската грамота на българския цар Иван Шишман с превод на български, придружен с обширен коментар.
 • №87
 • 8,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Славика, 1999. — 129 с. В книгата в превод на български са дадени два от важните извори за българската историята - Преписката на българския цар Калоян с папа Инокентий III и Синодикът на цар Борил от 1211 година.
 • №88
 • 1,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Тангра ТанНакРа, 2000. — 135 с. В христоматията са представени сведенията за българите - Дунваска България и Волжка България на арабските историци и географи. Представени са следните арабски учени - Ибн Хурдазбих, Ибн Факих, Ал-Масуди, Ибн Фадлан, Ал-Истахри, Ибн Хаукал, Ибн ал-Асир, Ал-Хамауи, Абу ал-Фида, Ал-Амри, Ибн Батута, Ибн Халдун и Ал-Химяри.
 • №89
 • 2,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Русе: Скоро-печатницата на Спиро Гулабчевъ, 1902. — 223 с. В книгата се обръща внимание на демографските процеси на българското население през Средновековието, както и на юридическото положение на различните социални групи от българското население.
 • №90
 • 31,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Огледало, 2016. — 97 с. — ISBN 9786197261141. Въз основа на стигналия до наши дни изворов материал и на богата научна библиография младият историк в настоящата студия разглежда най-важните събития в продължилото повече от четири десетилетия управление на българския цар Петър I, като сред основните външнополитически фактори, влияли върху българското общество тогава -...
 • №91
 • 2,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1970. — 639 с. В первом томе рассматривается история Первого Болгарского царства (681-1018), в первой части идёт речь о появлении булгар, Великой Булгарии, появлении и развитии Первого Болгарского царства до 852 года.
 • №92
 • 142,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1972. — 582 с. Во втором томе рассматриваются события в период византийского владычества над Болгарией в 1018-1187 годы.
 • №93
 • 155,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1972. — 655 с. В третьем томе рассматриваются история Второго Болгарского царства в правление династии Асень в 1187-1280 годы.
 • №94
 • 176,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Държавна печатница, 1909. — 688 с. В книгата са представени статии и студии на големия български историк Марин Дринов. В том първи са представени съчиненията му свързани с българската и славянска средновековна история.
 • №95
 • 31,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Издательство: Наука и изкуство, 1972. — 575 с. Язык: Болгарский, Русский, Сербский. Сборник статей известного болгарского медиевиста Васил Златарски. Предговор Нови известия за най-древния период на българската история Насељавање словена на балканском полуострову Исвестието на Михаил Сирийски за преселението на българите Сюлейманкьойският надпис Един от провадийските омортагови...
 • №96
 • 8,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сборник статей. Составление и редакция П. Петрова. — София: Наука и изкуство, 1984. — 436 с. В этом издании собраны научные работы разных лет историка Васил Златарски (1866-1935) по болгарской истории, хронологически охватывающие период с X по XIII век. Предговор Первый поход болгарского царя Симеона на Константинополь Словенското житие на св. Наум от XVI век Кой е бил Тудор...
 • №97
 • 6,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — София: Захарий Стоянов : Св. Климент Охридский, 2007. — 486 с. — (Българско историческо наследство). Трёхтомное фототипное издание болгарского историка Васил Златарски (1866—1935). В первом томе рассматривается история Первого Болгарского царства (681-1018), в первой части идёт речь о появлении булгар, Великой Булгарии, появлении и развитии Первого Болгарского...
 • №98
 • 11,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — София: Захарий Стоянов : Св. Климент Охридский, 2007. — 894 с. — (Българско историческо наследство). Трёхтомное фототипное издание болгарского историка Васил Златарски (1866—1935). В первом томе рассматривается история Первого Болгарского царства (681-1018), во второй части идёт речь о периоде (852-1018 годы) славянизации булгар, принятии христианства и...
 • №99
 • 15,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — София: Захарий Стоянов : Св. Климент Охридский, 2007. — 567 с. — (Българско историческо наследство). Трёхтомное фототипное издание болгарского историка Васил Златарски (1866—1935). Во втором томе рассматриваются события в период византийского владычества над Болгарией в 1018-1187 годы. Впервые издание было опубликовано в 1934 году, а затем дважды фототипично в 1972 и...
 • №100
 • 11,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. — София: Захарий Стоянов : Св. Климент Охридский, 2007. — 639 с. — (Българско историческо наследство). Трёхтомное фототипное издание болгарского историка Васил Златарски (1866—1935). В третьем томе рассматриваются история Второго Болгарского царства в правление династии Асень в 1187-1280 годы. Впервые издание было опубликовано в 1940 году, а затем дважды фототипично в...
 • №101
 • 12,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1970. Книга посвящена источникам по истории юго-западной территории (современная Македония) средневекового Болгарского государства. Предговор от редакторите Съдържание на български старини из Македония Бележки (от редакторите)
 • №102
 • 14,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1970. — 703 с. Книга посвящена источникам по истории юго-западной территории (современная Македония) средневекового Болгарского государства. Предговор от редакторите. Съдържание на български старини из Македония. Бележки (от редакторите).
 • №103
 • 12,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките (БАН), 1994. - 240 с. Язык: Старогреческий / Болгарский Девятый томь, часть второй, Греческие источники болгарской истории, посвящен произведения Феофилакта Охридскаго (XI- нач. XII вв.). Предговор - Иван Божилов Увад - Илия Г. Илиев Житие на Климент Охридски Мъченичество на 15-те тивериуполски мъченици Писма Стихотворение,...
 • №104
 • 9,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
София, 1979. — 95 с. Увод. Изследвани материали върху черепа и в пръстта около него. Изследвани материали в областта на трупа и крайниците. Калояновият пръстен. Изводи от изследванията. Резюме на френски език.
 • №105
 • 52,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките, 1981. — 505 с. Книгата представя подробно историята на българските земи от идването на Балканите на славяните и от произхода и ранната история на прабългарите до рухването на Българската държава пред византийците в XI век.
 • №106
 • 25,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките, 1982. — 525 с. В том трети на многотомната история на БАН се представя историята на Второто българско царство от въстанието на братята Асен и Петър през 1185 година до рухването на Българската държава пред османците в края на XIV век.
 • №107
 • 15,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
1841 — 44 л. (88 с.) Эта рукописная копия летописи Паисия Хилендарского "Исторіѧ славянобългарска" ("История славяноболгарская") была составлена в 1841 году священником Василием Мануиловым. В дополнение к основному тексту, рукопись содержит описание двух чудес Богородицы. Летопись Паисия Хилендарского, впервые опубликованная в 1762 году, стала стимулом для болгарского народа, на...
 • №108
 • 15,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
София, 2007. — 183 с. Увод. Защо: “Средновековен урбанизъм: памет-сакралност-традиции”? Албена Миланова. Градът във византийска България (XI-XII в): приемственост и промяна Александър Николов. “Гостите” на средновековна Унгария: Немската и куманската колонизация и полюсите на средновековната интеграция (XI-XV в.) Анастас Герджиков. Речта на Евмений към Констанций I за...
 • №109
 • 2,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1990. — 204 с. В книгата се прави анализ на паметниците на българската средновековна историопис (хроники, апокрифи, надписи, преводни византийски хроники) за периода на VII - XV век.
 • №110
 • 2,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Печатница на Военно-издателски фондъ, 1933. — 84 с. В книгата се представя Българската епопея, войната между византийския император Василий II и българските царе Самуил, Гаврил Радомир и Иван Владислав, довела до падането на България под византийска власт през XI век.
 • №111
 • 23,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките, 1979. — 87 с. В част първа се описва политическата география на Първата българска държава - VII - XI век.
 • №112
 • 35,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките, 1989. — 157 с. Във втора част се представя политическата география на Второто българско царство - XII - XIV век.
 • №113
 • 64,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издательство болгарской Академии наук, 1986. — 233 с. Основной задачей болгарской медиевистики является издание древнеболгарских письменных памятников, хранящихся как в Болгарии, так и в других странах, и их исследование. Одним из таких ценных памятников является Евангелие Кохно - среднеболгарская рукопись XIII в.
 • №114
 • 8,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Въ Букурещъ, на печатисѧ в Тѵпографіата ѹ Їосифа Копайнига, 1846. — 66 с. Книга "Краткое разъяснение о Святой Церкви, сколько церковной утвари и облачения там хранится, о ежедневных церковных службах, Божественной литургии и Святых церковных таинствах" представляет собой болгарский перевод богослужебной книги, первоначально написанной на греческом языке. Здесь представлено второе...
 • №115
 • 13,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Велико Търново, 2012 - 294 с. Ранният църковен диоцез на византийската провинция Хемимонт, според историческите извори и научната литература. Кратка хронология на славяно-византийския исихазъм през XIV век. Опити за локализация на Парория в научната литература. Лингвистичен анализ на житийната хронотопия от XIV век. Лингвотопография на средновековни крепости и църкви в Южна...
 • №116
 • 9,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под редакцией И. Дуйчева, М. Войнова и других, София: Издание на Българската Академия на Науките, 1958. - 454 c. (Серия «Извори за Българската история», т. II) Сборник отрывков из письменных латиноязычных источников по истории средневековой Болгарии с переводом на болгарский язык (Лактанций, Евтропий, Аммиан Марцеллин, Павел Орозий, Иордан, Исидор Севильский, Беда Преподобный,...
 • №117
 • 23,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под редакцией И. Дуйчева, М. Войнова и других, София: Издание на Българската Академия на Науките, 1960. - 411 c. (Серия «Извори за Българската история», т. VII) Сборник отрывков из письменных латиноязычных источников по истории средневековой Болгарии с переводом на болгарский язык (Папа Лев III, Фулденские анналы, Папа Николай I, Анастасий Библиотекарь, Ксантенские анналы,...
 • №118
 • 8,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под редакцией И. Дуйчева, М. Войнова и других, София: Издание на Българската Академия на Науките, 1965. - 407 c. (Серия «Извори за Българската история», т. XII) Сборник отрывков из письменных латиноязычных источников по истории средневековой Болгарии с переводом на болгарский язык (Экхарт, Козьма Пражский, Роберт Монах, Саксонский анналист, Дуклянские анналы, Вильгельм Тирский,...
 • №119
 • 7,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под редакцией В. Гюзелева, С. Лишева и других, София: Издание на Българската Академия на Науките, 1981. - 292 c. (Серия «Извори за Българската история», т. XXIV) Сборник отрывков из письменных латиноязычных источников по истории средневековой Болгарии с переводом на болгарский язык (Император Генрих, Папа Гонорий III, Папа Григорий IX, Касинские анналы, Снорри Стурлуссон,...
 • №120
 • 7,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под редакцией И. Божилова, София: Издание на Българската Академия на Науките, 2001. - 195 c. (Серия «Извори за Българската история», т. XXXI) Сборник отрывков из письменных латиноязычных венгерских источников по истории средневековой Болгарии с переводом на болгарский язык (Венгерский Аноним, Рикард, Юлиан, Рогерий, Венгерская иллюстрированная хроника, Антонио де Бонфини, Петр...
 • №121
 • 4,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1987. — 381 с. Книгата представя отношенията между българи и византийци по време на Византийското владичество над българските земи през XI - XII век. Представени са аграрните отношения, данъчното бреме над покореното българско население, както и въстанията на българите срещу тази чужда на тях власт.
 • №122
 • 7,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Държавна печатница, 1934. — 445 с. В сборника се съдържат статии свързани с Мадарския конник, произведение на прабългарското изкуство, както и с други находки още от Античността.
 • №123
 • 102,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и Искусство, 1986. - 216 с. Язык: Болгарский Описание: Объектом исследования в монографии является историческое развитие югозападных болгарских земель (географическая область Македония) в XIV веке. Уводни думи Югозападните български земи в периода на сръбската власт (края на XIII - първата половина на XIV век) Установяване на сръбската власт в югозападните български...
 • №124
 • 5,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пловдив: Издание и печат на Христо Г. Данов, 1896. — 39 с. В книгата в превод на български е представено Житието на Св. Климент Охридски написано от охридския архиепископ Теофилакт.
 • №125
 • 1,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1990. — 201 с. В книгата са проследени ранните контакти между южните и източните славяни. Основното внимание е съсредоточено върху отношенията между българи и руси от VII - X век.
 • №126
 • 7,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Придворна печатница, 1930. — 35 с. В този кратък очерк се представя историята на столицата на Първото българско царство, Велики Преслав, както и останките, които се откриват в нея.
 • №127
 • 1,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1973. — 683 с. В настоящата книга се съдържат статии и студии по средновековна история на България и Византия.
 • №128
 • 10,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1973. — 751 с. В настоящата книга се съдържат статии и студии по средновековна история на България.
 • №129
 • 13,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство Българска книга, 1943 - 394 с. Книгата е посветена на историята на Първото българско царство - VII - XI век. В началото на книгата накратко е представена историята на траките, като изложението продължава с ранната история на славяни и прабългари, докато се стигне до основаването на Българската държава по времето на кан Аспарух, която просъществувала до началото...
 • №130
 • 4,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Българска книга, 1943. — 329 с. В книгата се разглежда историята на Второто българско царство - XII - XIV век. Книгата започва с Византийското владичество над българските земи, продължава с въстанието на братята Асен и Петър и образуването на Втората българска държава и достига до времето на българския цар Иван Шишман, когато Търновското царство попада под властта на...
 • №131
 • 6,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките, 1992. — 210 с. В книгата се прави единственият опит в българската историография за философско преосмисляне на средновековната история на българския народ.
 • №132
 • 2,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1960. — 175 с. В книгата се представя в оригинал и в превод на български съчинението на арабския средновековен географ ал-Идриси в тази му част, която описва територията на България и съседните и земи.
 • №133
 • 30,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
София, 1922. — 124 с. Труд посвящён истории видинского княжества. В исследовании изучены предыстория и генезис данного политического образования, его основные события и включение его в состав средневекового болгарского государства. ПРедистория и генезисъ на видинското княжество Видинското княжество до 1323 година Приложения
 • №134
 • 70,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2018. — 272 с. В настоящия сборник са представени статии свързани с историята на България по времето на цар Симеон.
 • №135
 • 2,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2013. — 426 с. В този сборник се съдържат множество статии свързани със средновековната история на българите.
 • №136
 • 18,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Парадигма, 2006. — 351 с. В книгата се разглеждат някои аспекти на политиката на българските владетели Борис I - Михаил, Симеон и Петър.
 • №137
 • 10,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2013. — 644 с. В сборника се съдържат статии свързани със средновековната история на българските земи.
 • №138
 • 6,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Шумен, 2009. — 178 с. В библиографията по азбучен ред са представени книги и статии свързани с управлението на българския владетел княз Борис I Михаил.
 • №139
 • 7,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките, 1980. — 425 с. Увод. Разпространение на патеричните разкази в България. Художествени особености на патеричните разкази. Патеричните разкази и фолклорът. Заключение. Текст на Сводния патерик с коментар. Факсимилета. Съкращения. Именен показалец. Показалец на личните и географските имена в Сводния патерик.
 • №140
 • 10,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Велико Търново: Слово, 1995. — 151 с. В книгата се разглежда нашествието на турците в българските земи и покоряването на България в края на XIV век. Разглежда се и въпросът за първата съпротива срещу османците след покоряването на България - въстанието на Константин и Фружин в началото на XV век.
 • №141
 • 22,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Велико Търново: Абагар, 2008. — 256 с. В книгата са събрани подбрани статии на българския медиевист Пламен Павлов, съдържаща статии за средновековното минало на българските земи.
 • №142
 • 43,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Изток-Запад, 2014. — 230 с. Книгата се занимава с управленията на българските царе Петър I, Борис II, Самуил, Гавраил Радомир и Иван Владислав (X - XI).
 • №143
 • 8,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Gaberoff, 1999. — 96 с. В книгата се разглеждат различни аспекти от завладяването на Първото българско царство от византийците.
 • №144
 • 17,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Санкт-Петербург: Типографий Императорской Академии Наукъ, 1852. — 166 с. Книгата е посветена на управлението на българския цар Симеон, смятано за един от най-големите възходи на Българската държава.
 • №145
 • 4,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1978. — 486 с. В христоматията са представени в превод на български сведенията за ранната история на славяни и прабългари, както и за историята на Първата българска държава. Обръща се внимание и на сведенията за Византийското владичество над българските земи.
 • №146
 • 194,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1978 - 245 с. В книгата са представени повечето извори за историята на Второто българско царство през XII - XIV век. Краят на книгата липсва.
 • №147
 • 10,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Београд: Византолошки институт, 1997. — 228 с. В книгата се представя управлението на българския цар Самуил и сблъсъкът му с византийския император Василий II Българоубиец.
 • №148
 • 88,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
София, 1984. — 480 с. Белези от рани Вместо предговор Недатирани приписки Бележки към недатирани приписки Датирани приписки Бележки към датирани приписки Летописи Бележки към летописите Обяснения на наименованията на църковните книги Извори и литература Съкращения в показалците Показалец на имената Показалец на географските наименования
 • №149
 • 17,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Наука и изкуство, 1989. — 179 с. В книгата е представено развитието на града във Второто българско царство. Обръща се внимание на стопанството на градовете, както и на занаятите и търговията.
 • №150
 • 18,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Иваново: Ивановский государственный университет, 2000. — 290 с. В монографии впервые в отечественной научной литературе история средневековой болгарской культуры рассматривается через призму ее своеобразия на фоне духовного общения православных славянских народов и Византии в IX-XV вв. Исследованы формирование культурного самосознания средневековой Болгарии и трансформации...
 • №151
 • 1,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Държавна печатница, 1930. — 32 с. Кратък очерк за историята на първите представители на българската династия на Асеневци.
 • №152
 • 838,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
Бѣлградъ: Кн. Сьрб. книго-печатница, 1860. — 127 с. В книгата се представят някои черти от управленията на българските царе Асен I и Иван Асен II. Прѣдговоръ Нѣколко рѣчи о Асѣню Пьрвому, великому царю българскому и сыну му Асѣню Второму Забѣлѣшки Наролни пѣсни Прибавление
 • №153
 • 4,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Белград, 1860. — 127 с. В книгата се представят някои черти от управленията на българските царе Асен I и Иван Асен II.
 • №154
 • 7,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Придворна печатница, 1935. — 100 с. В книгата се разглеждат стопанските отношения на България с другите страни през XIV век.
 • №155
 • 27,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Струмица, 2015. — 340 с. Воведни забелешки Александар Атанасовски и Воислав Саракински. Кои биле комитопулите и од кого „отпаднале„? Илија Велев. Улогата на Самуиловото владетелство при втемелувањето и афирмацијата на македонската словенска цивилизација и култура Стефан Влахов Мицов. Самоиловата држава од цивилизациски аспект Тодор Чепреганов. Македонското средновековие во...
 • №156
 • 4,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Печатница Росица, 1927. — 544 с. В книгата се представя историята на Комитопулите и цар Самуил. В края на книгата е представена и цялостна хронология на българската история от основаването на България до 1927 година.
 • №157
 • 25,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
София, 2010. — 341 с. Книгата подробно се занимава с титлите използвани в Първата българска държава.
 • №158
 • 2,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Академично издателство Марин Дринов, 1995. — 349 с. В том първи се представя историята на Охридската архиепископия от възникването и през XI век до края на XIV век. След покоряването на България, император Василий II закрива българската патриаршия и създава Охридската архиепископия на нейно място. След възстановяването на Българската държава и възстановяването на...
 • №159
 • 9,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Държавна печатница, 1927 - 45 с. Книгата представлява кратък очерк за живота и дейността на големия средновековен български книжовник и ученик на Св. св. Кирил и Методий, Св. Климент Охридски.
 • №160
 • 64,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Ибис, 2005. — 174 с. В книгата се представят някои аспекти от културната история на Второто българско царство от XIV век.
 • №161
 • 8,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Шумен: Издателство на ВПИ Константин Преславски, 1995. — 369 с. В сборника се съдържат статии свързани със развитието на старобългарската култура.
 • №162
 • 7,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Печатница на П. М. Бозайтовъ, 1907. — 63 с. В книгата се представя царуването на българския владетел Борис Михаил, покръстил българския народ и положил основите на старобългарската култура.
 • №163
 • 1,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Велико Търново: Издателство Елпис, 1992 - 255 с. В книгата е представен текста на Българската анонимна хроника от XV век с подробен коментар.
 • №164
 • 5,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одесса, 1879. — 256 с. В книгата много подробно се представя историята на основаването и развитието на Второто българско царство при първите представители на династията на Асеневци.
 • №165
 • 7,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Народна просвета, 1978. - 191 с. Язык: Болгарский. В труде исследуются события и проблемы, связанные с созданием и укреплением Второго болгарского государства на фоне сложной политической обстановки Балканского юго-востока в последние десятилетия XII и в первую половину XIII веков. Увод Извори Борба за освобождаване и утвърждаване Укрепване на държавата при Калоян България...
 • №166
 • 6,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
София, 2012. - 384 с. Съдържание на ръкописа. Увод. Кодикологично и археографско въведение . Външно описание. Количествена характеристика. Система и тип на линиране. Писмо и орнамент. Записи и бележки. Графическа система . Буквени знаци. Лигатури. Съкращения. Знаци за числа. Препинателни и завършителни знаци. Надредни знаци. Правописна система . Графеми за носови гласни. Графеми...
 • №167
 • 2,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Печатница Св. София, 1910. — 1153 с. В книгата много подробно се разглежда развитието на църковната организация на Балканския полуостров преди покръстването на българите, като основното внимание е съсредоточено върху организацията и историята на Българската църква създадена при княз Борис - Михаил. В заключение се представя и църковната организация в българските земи по...
 • №168
 • 146,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
1275-1299. — 202 л. (404 с.), без 39, 46 и 46 л. Это Евангелие из Баницы на церковнославянском языке, написанное на пергаменте в конце XIII века, входит в число рукописей, свидетельствующих о том, что примерно в это время произошло завершение периода, когда болгарские писатели не подписывали свои работы. В колофоне рукописи сообщается, что она была создана священником Иоанном из...
 • №169
 • 97,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
София, 1921. — 131 с. В книгата в превод на български е представена кореспонденцията между българският цар Калоян и папа Инокентий III. В края на книгата е представен и латинският текст на писмата.
 • №170
 • 44,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2007 - 231 с. Книгата представлява сборник статии на известният британски византинист Джонатан Шепард, свързани с отношенията между византийци и българи през Средните векове.
 • №171
 • 4,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.