Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

История Литвы

Vilnius: Vilniaus universitetas, 2008. — 368 p. Orient in the social tradition of the Grand Duchy of Lithuania: Tatars and Karaims. Orient w tradycji społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego: tatarzy i karaimi. Ориент в общественной традиции Великого княжества Литовского: татары и караимы. Straipsnių rinkinys, parengtas pranešimų, skaitytų tarptautinėje mokslo konferencijoje...
 • №1
 • 5,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Panevėžys: Panevėžio spaustuvė, 2012. - 319 p. - ISBN: 978-609-8072-04-4 На литовском языке. Lietuvos laisvės armijos susikūrimo ir veiklos teisinės prielaidos Atmintis gyva Už laisvą Lietuvą, už tėviškės žemę ir dangų. Vytauto Urbikio prisiminimai. Viltys ir praradimai Jono Petkevičiaus prisiminimai. Broniaus Rimeikio prisiminimai. Justino Jankausko...
 • №2
 • 27,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Vilnius: Baltos lankos, 2010. — 335 psl. — ISBN 9789955234234. Nedažnai pasitaiko knygų, kurios nusistovėjusias tiesas sudrumsčia, jau žinomą istoriją imdamos pasakoti visai neatpažįstamu balsu. Lietuviškasis Vilniaus pasakojimas žinomas kiekvienam skaitytojui, tačiau knyga Vilnius - savas ir svetimas miesto istoriją nukreipia visai kita, dar neregėta linkme. Ši knyga - tai miesto...
 • №3
 • 79,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Klaipeda, 1929. — 43 p. Senovė. Gyventojai. Tikyba. Kultūra. Krikščionių tikybos platintojai. Livonijos arba Kardininkų ordenas Mažojoj Lietuvoje. Kryziuočių Ordenas Prūsuose. Kryziuočių Ordenas Maž. Lietuvoj. Kryziuočių galas. Mažoji Lietuva visiškai nuo Lietuvos valstybės atskirta. Mažosios Lietuvos ribos. Mažoji Lietuva po Hohenzolleriais. Gyventojų sukilimas....
 • №4
 • 22,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Wilno: Eugrimas, 2013. — 316 str. — ISBN 9786094372056 Niniejsza książka ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, które dla mieszkańców Litwy jest jednym z najważniejszych: jak narodziła się Litwa i dlaczego państwo litewskie jest wyrazem nie przypadku czy skutków ubocznych, ale owocem dojrzewającym przez stulecia, drogą samodzielności opartą na prawnej decyzji narodu i...
 • №5
 • 9,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Revised second edition, translated and edited by Skirma Kondratas and Ramūnas Kondratas. — Vilnius: Eugrimas, 2015. — 328 p. — ISBN 9786094371639. We salute the reader, as he turns the pages of our nation’s extraordinary (there is no other kind) history. This small book presents a clear answer to a question which is one of the most significant, treasured and inspiring to the...
 • №6
 • 9,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Vilnius: Publishing House "Eugrimas", 2013. — 142 p. — ISBN 9786094372049. We salute the reader, as he turns the pages of our nation’s extraordinary (there is no other kind) history. This small book presents a clear answer to a question which is one of the most significant, treasured and inspiring to the people of Lithuania : how did Lithuania come into being, and why is our...
 • №7
 • 9,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Cornell University Press, 2013. In the mid-seventeenth century, Wilno (Vilnius), the second capital of the Polish-Lithuanian Commonwealth, was home to Poles, Lithuanians, Germans, Ruthenians, Jews, and Tatars, who worshiped in Catholic, Uniate, Orthodox, Calvinist, and Lutheran churches, one synagogue, and one mosque. Visitors regularly commented on the relatively peaceful...
 • №8
 • 4,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
London: T. Fisher Unwin Ltd., The Gresham Press, 1922. — 229 p. In the following pages I have not attempted to do more than scratch the surface of a subject which, for adequate treatment, would require several large volumes. My main purpose is to arouse interest among English readers in a country and people whose glorious past and present renascence, under peculiarly moving...
 • №9
 • 26,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2000. — 499 стр. — ISBN-9986-577-35-7. Apybraižomis, dokumentais, prisiminimais, liudijimais autorius atskleidžia 1944-1947 m. įvykius Suvalkijos krašte, Geležinio Vilko rinktinės bei kitų Tauro apygardos partizanų kovos ir pasiaukojimo istoriją.
 • №10
 • 5,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Translated from the Lithuanian. — The Lithuanian Catholic Truth Society, 1918. — x, 156 p. The Lithuanians are among the smaller nations of Europe. In the latter part of the nineteenth century this nation was so humiliated by the Polonization of its higher classes and by suppression of its nationality by the Russian Government that even its name has been denied a place among the...
 • №11
 • 5,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Vilnius.: Baltos Lankos Publishing House, 2005, 360 p. From the twilight of the world of the Balts into the realm of European nations and states. From Vytautas to the Jagiellonian dynasty, and unifications. The Lithuanian State within the commonwealth of the two nations. The birth of a new Lithuania under occupation. Lithuania in the twentieth century. March 11 1990, a prologue...
 • №12
 • 4,95 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Stockholm University, 2007. — ISBN 978-91-85445-79-0. Constructing Lithuania, Vytautas Petronis’dissertation published by Stockholm University in 2007, attempts to contextualize a treasure trove of archived maps and other cartographic literature housed mainly at the Russian Geographical Society in St. Petersburg and the University of Vilnius Library. While he remains close to his...
 • №13
 • 36,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Puńsk: Aušra, 2010. — 167 psl. — ISBN 9788360625385. Vadovėlis pagrindinei mokyklai su regioninės istorijos elementais. Baltai. Baltų gentys ir jų gyvenamoji teritorija. Baltų buitis ir tikėjimas. Prūsų ir jotvingių likimas. Lietuvos valstybės susidarymas. Lietuvos vardo paminėjimas. Mindaugas – lietuvių žemių vienytojas. Lietuvos valstybės stiprėjimas. Gediminaičių dinastijos...
 • №14
 • 11,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Krakow: Nakladem centralnego biura wydawnictw N.K.N., 1915. — 56 s. Krajoznawstwo. Rydel Lucjan (1870-1918).
 • №15
 • 4,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Durham: Duke University Press, 1990. — 208 p. — ISBN 9780822310150. Lithuanian Social Democracy in Perspective is the first book in any Western language on Lithuanian Social Democracy. In this work Leonas Sabaliunas studies the conflict between and convergence of socialism and nationalism in pre-1914 Lithuania. He analyzes the interplay of ideological priorities by observing the...
 • №16
 • 7,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Vadovėlis pagrindinei mokyklai su regioninės istorijos elementais. Šaltiniai, žemėlapiai, užduotys. — Puńsk: Aušra, 2011. — 111 psl. — ISBN 9788360625033. Turinys: Baltai. Baltų gentys ir jų gyvenamoji teritorija. Baltų buitis ir tikėjimas. Prūsų ir jotvingių likimas. LietuvoS valstybės susidarymas. Lietuvos vardo paminėjimas. Mindaugas – lietuvių žemių vienytojas....
 • №17
 • 7,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. — 167 p. — 1SBN-9986-577-31-4. Skaitytojui pristatoma buvusio Lietuvos Laisvės Armi­jos kario, partizano, politinio kalinio Vytauto Slapšinsko knyga pasakoja apie laisvės kovas Vakarų Lietuvoje - buvu­sioje Tauragės apskrityje, kurioje veikė vieni stipriausią Kęs­tučio apygardos junginių.
 • №18
 • 4,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
London: Soviet Booket, 1960. — 36 p. Lithuania is situated on the shores of the Baltic Sea. Its territory is not large, covering an area of 25,350 square miles. Geographically it is situated between latitudes 53° 54' and 56° 27' N. and longitudes 20° 56' and 26° 51' E. The parallel which crosses our republic passes through Labrador, the Island of Sakhalin, and slightly to the...
 • №19
 • 7,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
London: Soviet Booket, 1960. — 36 p. Lithuania is situated on the shores of the Baltic Sea. Its territory is not large, covering an area of 25,350 square miles. Geographically it is situated between latitudes 53° 54' and 56° 27' N. and longitudes 20° 56' and 26° 51' E. The parallel which crosses our republic passes through Labrador, the Island of Sakhalin, and slightly to the...
 • №20
 • 3,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
W Drukarni Uprzywil. J. W. Arcy-Biscupa Mohilew, 1783. — 454 str. Сборник юридических указаний по практике судопроизводства в Великом княжестве Литовском, с приложением извлечений из Novellae императора Константина и законоуложений правителей Польши от Стефана Батория до сейма 1780 года. Также в книге имеется словарь юридических и судебных терминов. Первая часть посвящена разбору...
 • №21
 • 33,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Перевод с лит. проф. габ. д-ра Тамары Байрашаускайте. — Вильнюс: Государственное предприятие Центр регистров, 2008. — 36 с. — ISBN 978-9955-30-038-0 Vilnius: VĮ Registrų centras, 2008 — 36 p. Darius Antanavičius - Humanitarinių mokslų daktaras, vyresnysis mokslo darbuotojas Lietuvos Istorijos Institutas В данной книге-фотоальбоме проиллюстрирована статья доктора гуманитарных наук,...
 • №22
 • 49,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. с лит. Марии Чепайтите. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012. — 264 с.: ил. В книге известного поэта и филолога, профессора Йельского университета Томаса Венцловы столица Литвы предстает многослойной, как ее 700-летняя история. Фантастический сплав языков, традиций и религий, существовавших на территории к востоку от Эльбы независимо от политических границ, породил совершенно...
 • №23
 • 3,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012. — ISBN 978-5-89059-167-8. В книге известного поэта и филолога, профессора Йельского университета Томаса Венцловы столица Литвы предстает многослойной, как ее 700-летняя история. Фантастический сплав языков, традиций и религий, существовавших на территории к востоку от Эльбы независимо от политических границ, породил совершенно особый ореол города....
 • №24
 • 33,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вильно: Изд-во газеты "Литва", 1921. — 49 с. Книга посвящена истории, этнографии и культуре литовского народа.
 • №25
 • 22,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вильня: Рунь, 1998. — 160 с. Прапанаваныя аўтарам гэтай кніжкі вандроўкі па Вільні зьяўляюцца спробай зірнуць на гэты горад вачыма беларуса. Ён не аспрэчвае, што тут прасочваецца выразная тэндэцыя падкрэсьліць тое, што на працягу доўгага часу замоўчвалася аўтарамі зь іншымі падыходамі. Пры гэтым ён імкнецца не адступіць ад гістарычнай аб’ектыўнасьці. Аўтар не прэтэндуе, каб...
 • №26
 • 7,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Перевод с польского Анатолия Нехая. — СПб.: Европейский дом, 2011. — 232 с. Книгу эту я составлял с желанием быть полезным. Входящие в ее состав очерки, за одним исключением, написаны в последнее время, уже после падения коммунизма. Я занимаюсь в них географией и историей земель, откуда я родом, некогда называвшихся Великим княжеством Литовским...
 • №27
 • 2,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вильнюс: Eugrimas, 2013. — 318 с. — ISBN 978-609-437-207-0 Эта книга дает ответ на один из наиболее важных вопросов для всего литовского народа: как родилась Литва и почему литовское государство является не плодом случайных или побочных обстоятельств, а результатом многовекового развития, итогом нелегкого пути к самостоятельности, основанного на праве нации на самоопределение,...
 • №28
 • 9,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вильнюс: Eugrimas, 2013. — 318 с.: ил. — ISBN 9786094372070. Эта книга даёт ответ на один из наиболее важных вопросов для всего литовского народа: как родилась Литва и почему литовское государство является не плодом случайных или побочных обстоятельств, а результатом многовекового развития, итогом нелегкого пути к самостоятельности, основанного на праве нации на самоопределение, и...
 • №29
 • 5,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.