Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Беларусь в составе ВКЛ, Речи Посполитой (сер. XIII в. - кон. XVIII в.)

Смотри также

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Södertörns högskola, 2006. — 361 p. Introduction Foreword On practical matters Theoretical Framework, Choice of Method and Aims of the Thesis Previous research Presentation of sources Separatism and policy of Poland The Grand Duchy of Lithuania(GDL) after the union of Lublin The Radziwill faction: Protestant Unity and Counter-Reformation Commercial aspects of Lithuanian-Swedish...
 • №1
 • 6,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Monografia. — Warszawa: Drukiem J. Filipowicza, 1895. — 724 s. Zadaniem obecnej pracy jest, rys dziejów wszystkich kniaziów osiedlonych bądż odwiecznie, bądż chwilowo na obszarach ziem wielkiego księstwa Litewskiego w połączeniu z Polską. Praca ta nie byłaby zupełną, gdyby po kniaziach rzeczywistych nie wspomnieć о tych, którzy tego tytułu używali w innem znaczeniu, jak również i...
 • №2
 • 60,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мн.: Юніпак, 2002. — 128 с. Калі паглядзець на гісторыю Беларусі, між іншых пэрыядаў выразна выдзяляецца час, які многія называюць Залатым Векам нашае краіны. Гэта XVI стагодзьдзе, эпоха Адраджэньня, час найбольшага культурнага, інтэлектуальнага, эканамічнага росквіту Беларусі, час вялікіх людзей, дзяржаўных і культурных дзеячоў сусьветнага маштабу. На XVI стагодзьдзе прыпадае...
 • №3
 • 9,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мн.: Юніпак, 2002. — 128 с. Калі паглядзець на гісторыю Беларусі, між іншых пэрыядаў выразна выдзяляецца час, які многія называюць Залатым Векам нашае краіны. Гэта XVI стагодзьдзе, эпоха Адраджэньня, час найбольшага культурнага, інтэлектуальнага, эканамічнага росквіту Беларусі, час вялікіх людзей, дзяржаўных і культурных дзеячоў сусьветнага маштабу. На XVI стагодзьдзе прыпадае...
 • №4
 • 10,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Хурсік, 2003. — 470 с. — ISBN 985-6718-03-1. Кніга распавядае пра падзеі, што адбываліся на тэрыторыі беларускай дзяржавы – Вялікага Княства Літоўскага – падчас падрыхтоўкі падзелу Рэчы Паспалітай і далучэння беларускіх зямель да Расіі ў канцы XVIII стагоддзя. Яна абапіраецца на ўнікальныя дакументы, знойдзеныя ў расійскіх і беларускіх архівах. Кніга ўпершыню ракрывае...
 • №5
 • 33,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Оттиск из Университетских Известий 1878 г. — Киев: В Университетской типографии, 1878. — 156, II с. Эта книга является художественным произведением на историческую тему. В произведении автор пытается выполнить государственный заказ по обоснованию причин/следствий и претензий Российской Империи (России) на территорию ВКЛ (Белоруссии, см. карта 1623 - Lithuania - Mercator G. -...
 • №6
 • 8,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Браціслава: Kalligram, 2012. — 402 с. — ISBN: 978-985-6919-82-7. Кніга ў пэўным сэнсе з’яўляецца працягам папулярнага ілюстраванага выдання "Краіна Беларусь". Займальная і даступная для чытача любога ўзросту, яна прысвечаная найцікавейшай эпосе нашай мінуўшчыны – часам Вялікага Княства Літоўскага. У гэтай магутнай еўрапейскай дзяржаве, дзе скансалідаваўся беларускі народ,...
 • №7
 • 154,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Типография Н.Н. Скороходова, 1891. — 349 с. Настоящее исследование охватывает последние 20 лет княжения литовско-русского великого князя Витовта, с 1410 по 1430 г. Главные явления этого периода: борьба с Прусско-ливонским Орденом, прерванная Торуньским миром 1411 г. и законченная, на время княжения Витовта, миром у озера Мельно, в 1422 г.; подтверждение соединения Литвы с...
 • №8
 • 5,54 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Пер. з польскай Раманоўскага М. і Істоміна А.— Мінск: Часопис "Беларускій гістарычный агляд", 2002. — 459 с. — ISBN 5-9206-0045-4. У кнігу выбраных штудыяў вядомага польскага навукоўца Юліуша Бардаха ўвайшлі артыкулы по дзяржаўна-прававой гісторыі Вялікага княства Літоўскага і нацыянальных праблемах Цэнтральна-Ўсходняй Еўропы. Выданне змяшчае поўную бібліяграфію навуковых...
 • №9
 • 2,99 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Гродно: Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 2002. -426 с. В монографии отражены основные этапы педагогической деятельности "Общества Иисуса" в Беларуси в конце XVI - 1820 гг., определены характерные черты каждого из них. Раскрывается деятельность музыкальных бурс и конвиктов, предназначенных для детей шляхты, анализируется состав библиотечных фондов и...
 • №10
 • 2,43 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Мінск: Беларусь, 2003. — 88 с. Выданне ставіць перад сабой мэту прадставіць у максімальна даступнай форме матэрыял, які б дапамог разуменню спецыфікі развіцця ваенна-тэхнічнай думкі на землях, якія некалі ўваходзілі ў склад шматэтнічнай дзяржавы — Вялікага княства Літоўскага.
 • №11
 • 39,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Беларуская навука, 2008. — 450 с., [8 с.] іл. — ISBN 978-985-08-0956-8. Кніга прысвечана шырокаму колу праблем развіцця вайсковай справы Вялікага княства Літоўскага ў перыяд другой паловы XIV - канца XVI ст. У ёй разглядаюцца пытанні эвалюцыі баявых сродкаў і іх уздзеяння на вылучэнне родаў войск. Асобна аналізуецца асартымент засцерагальнага ўзбраення, зброі блізкага і...
 • №12
 • 52,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Беларусь, 2010. — 222 с.: іл. — ISBN 978-985-01-0881-4. Кніга прсвечана важнейшай падзеі двухсотгадовага супрацьстаяння беларускіх зямель крыжацкай агрэсіі - Грунвальдскай бітве, якая адбылася 15 ліпеня 1410 года. Разглядаюцца перадгісторыя бітвы ад з'яўлення немцаў ва Усходняй Прыбалтыцы да пачатку Вялікай вайны 1409—1411 гадоў, ход баявых дзеянняў, растаноўка сіл,...
 • №13
 • 40,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Інстытут гіторыі НАН Беларусі, 2004. — 92 с. (В файле - 69 с.). — ISBN 985-6769-01-9. Кніга прысвечана пытанню выкарыстання замежных наймітаў у рэгулярных узброеных сілах ВКЛ XV — XVI стст. У працы разглядаюцца розныя аспекты выкарыстання наёмнага войска ў Вялікім княстве Літоўскім перыяду панавання дынастыі Ягелонаў — станаўленне інстытута наёмніцтва, арганізацыя,...
 • №14
 • 712,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Менск: І.П. Логвінаў, 2008. — 56 с. Развіццё турнірных традыцый у Еўропе. Парадак правядзення турніраў. Турнірнае ўзбраенне і рыштунак.
 • №15
 • 603,07 КБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Экаперспектыва, 2002. — 336 c. Кніга прысвечана даследаванню комплексу баявых сродкаў на землях ВКЛ другой паловы ХIV – канца XVI ст., яго дынамікі і ўплыву на выдзяленне родаў войск. Асобна аналізуецца асартымент засцерагальнага ўзбраення, зброі блізкага і далёкага бою, рыштунку вершніка і верхавога каня. Звяртаецца ўвага на ўзровень забяспечанасці зброяй розных...
 • №16
 • 7,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вильна, типография А. Г. Сыркина, Большая улица, собств. дом, № 88, 1889, 659 стр. Брянцев Павел Димитриевич - педагог и историк, родился в 1845 г. Окончил курс в Киевском университете на историко-филологическом факультете. Состоял директором народных училищ Курляндской губернии. Главные труды: "История Литовского государства с древнейших времен" (Вильна, 1889); "Очерк древней...
 • №17
 • 16,95 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
У прадстаўленым артыкуле разглядаецца становішча арміі Вялікага княства Літоўскага ў сярэдзіне ХVIII ст. Разглядаюцца асноўныя напрамкі ваеннай рэформы ў Рэчы Паспалітай 1764-1766 гадоў, якая стала сур’ёзнай спробай у справе мадэрнізацыі арміі Вялікага княства Літоўскага.
 • №18
 • 205,34 КБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Беларуская навука, 2008. — 407 с. — ISBN 978-985-08-0970-4. Дадзеная манаграфія — гэта першае даследаванне становішча сялянскай абшчыны ва ўсіх відах феадальнага землеўладання на тэрыторыі Беларусі ў XVI—XVIII стст. Паказана становішча абшчыны ў розных рэгіёнах Беларусі, вызначаны агульныя тэндэнцыі і асаблівасці развіцця ў дзяржаўных, прыватных і царкоўных уладаннях....
 • №19
 • 4,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України, 1998. — 100 с. У праці досліджуються маловідомі сторінки історії Української Національної революції середини XVII ст. відлуння визвольних змагань українського народу в суспільно-політичних процесах в Білорусі, з’ясовуються характер і зміст політики гетьманських урядів Б. Хмельницького, І. Виговського та Ю. Хмельницького щодо вирішення «білоруської...
 • №20
 • 4,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України, 1998. — 100 с. У праці досліджуються маловідомі сторінки історії Української Національної революції середини XVII ст. відлуння визвольних змагань українського народу в суспільно-політичних процесах в Білорусі, з’ясовуються характер і зміст політики гетьманських урядів Б. Хмельницького, І. Виговського та Ю. Хмельницького щодо вирішення «білоруської...
 • №21
 • 3,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Реферат по курсу "Общественно-политическая мысль в Беларуси" (на белорусском языке). Выполнена и сдана в 2015 г. (3 курс исторического факультета).
 • №22
 • 24,66 КБ
 • добавлен
 • изменен
Минск: Наука и техника, 1979. — 152 с. В монографии освещается социальная борьба жителей частновладельческих городов в Белоруссии против гнета магнатов и господствующей городской верхушки в XVI—XVIII вв. Основой монографии явился большой документальный материал, собранный автором в архивах ряда городов СССР, а также Варшавы и Кракова. Значительная часть этого материала впервые...
 • №23
 • 27,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Беларуская навука, 2006. — 215 с. Манаграфія Аляксандра Іванавіча Грушы прысвечана канцылярыі Вялікага княства Літоўскага. На падставе шырокага кола крыніц разгледжаны функцыі, структура, персанал, асаблівасці працы і кампетэнцыя канцылярыі Вялікага княства Літоўскага — установы, у нетрах якой узніклі кнігі Метрыкі ВКЛ і мноства актаў, што з’яўляюцца сёння аднымі з...
 • №24
 • 26,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Магілёў, 1996. - 69 с. Дапаможнік абагульняе матэрыялы аб развіцці беларускіх зямель у той час, асвятляе пытанні, якія тычацца ўтварэння Вялікага княства Літоўскага, фарміравання яго тэрыторыі, дзяржаўнага палітычнага ладу, эканамічнага развіцця і сацыяльных адносін.
 • №25
 • 100,43 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Магілёў, 1997. — 118 с. Дапаможнік асвятляе асноўныя праблемы развіцця беларускіх зямель у той перыяд, калі ВКЛ апынулася ў Рэчы Паспалітай. Першая з такіх праблем ахоплівае пытанні ўтварэння гэтай дзяржавы, умоў уніі, што звязала Княства з Каралеўствам Польскім. Прызначаецца студэнтам ВНУ, настаўнікам, а таксама ўсім, хто цікавіцца мінулым Беларусі.
 • №26
 • 230,59 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Вуч. дап. — Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2003. — 312 с.: іл. ISBN 985-480-011-3. Абагульнены і прааналізаваны матэрыялы аб становішчы беларускіх зямель у складзе Вялікага Княства Літоўскага ў адзін з важнейшых перыядаў іх гісторыі. Разгледжаны, у прыватнасці, пытанні, якія тычацца ўтварэння гэтай дзяржавы, яе ўнутрыпалітычнага і міжнароднага жыцця, сацыяльна-эканамічнага...
 • №27
 • 40,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 1908. — 54 с. В этой работе автор обобщил свои итоги изучения летописи. По сравнению с изданием П. А. Кулиша в ней более полно приведен текст летописи и дано небольшое, но содержательное исследование о ней. Кроме этого, Довнар-Запольский в качестве дополнения напечатал «Описание собора в Берестии, который, очевидно, относится к 1590 г. и составляет часть летописи». Это...
 • №28
 • 9,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Типография Императорского Университета св. Владимира Акционерного общества печатного и издательского дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1901. — 932 с. Книга посвящена рассмотрению вопросов хозяйства и финансов Великого Княжества Литовского при Ягеллонах.
 • №29
 • 59,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Киевская 1-я артель Печатного Дела, 1905. — 476 с. Целью настоящего исследования является изучение западно-русской общины и её распадения. Такая специальная тема может вызвать интерес лишь в среде небольшого круга специалистов и, вероятно, только тех, кто интересуется вопросами западно-русской старины. Это соображение побудило автора придать своей работе форму очерков,...
 • №30
 • 8,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: А.М.Янушкевіч, 2014. — 214 с. У кнізе польскага гісторыка Пётра Дружджа распавядаецца пра знакамітую бітву пад Оршай, якая адбылася 8 верасня 1514 года. Аб'яднанае войска Вялікага княства Літоўскага і Польскага каралеўства на чале з гетманам Канстанцінам Астрожскім ушчэнт разбіла велізарную армію Маскоўскай дзяржавы. Аршанская бітва стала адной з найбольш гучных ваенных...
 • №31
 • 8,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Беларусь, 1994. — 160 с. У кнізе ўпершыню разглядаецца маладаследаваная старонка гісторыі Беларусі канца XVIII ст., звязаная з паўстаннем 1794 г. Паказваецца роля Тадэвуша Касцюшкі ў кіраўніцтве паўстаннем, вайсковымі фарміраваннямі, вядзецца расповяд і аб партызанска-дыверсійных рэйдах паўстанцаў на чале з М. Агінскім і С. Грабоўскім і інш. Для ўсіх, хто цікавіцца...
 • №32
 • 56,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навуковае выданне. — Мінск: Беллітфонд, 2003. — 448 с.: іл. — ISBN 985-6576-08-3. Николай Иванович Ермолович (белор. Ермаловіч Мікола Іванавіч; 29 апреля 1921, д. Малые Новосёлки Дзержинский район Минской области — 5 марта 2000, г. Молодечно, Минская обл.) — белорусский писатель, историк. Мікола Ермаловіч (29 красавіка 1921, в. Малыя Навасёлкі на Койданаўшчыне (цяпер...
 • №33
 • 36,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Беллітфонд, 2003. — 448 с. : илл. — ISBN 985-6576-08-3 Мікола Ермаловіч (29 красавіка 1921, в. Малыя Навасёлкі на Койданаўшчыне (цяпер Дзяржынскі р-н Мінскай вобл.) — 5 сакавіка 2000, Мінск). Псеўданімы: Сымон Беларус, М. Ермолов, Я. Мікалаеў, Мікола Наваселец, М. Ярмолаў. Вядомы беларускі публіцыст, крытык і літаратуразнаўца, заснавальнік новай беларускай рамантычнай...
 • №34
 • 14,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Раздзел НОВАГАРОДСКІ ПЕРЫЯД (1246-1316) 100 стар. з кнігі: Мінск: Беллітфонд, 2003. — 448 с. : илл. — ISBN 985-6576-08-3 Мікола Ермаловіч вярнуў нам нашу сапраўдную гісторыю, знявечаную, абылганую, адабраную ад нас лжэвучонымі і палітыканамі. Аўтар працаваў над ёй да апошніх сваіх дзён, паспеўшы ўнесці ў яе ўсе неабходныя праўкі і дапаўненні. Мікола Ермаловіч (29 красавіка...
 • №35
 • 969,45 КБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Навука і тэхніка, 1989. — 94 с. — ISBN 5-343-00016-9. У гістарычнай навуцы ўмацавалася думка, што ўтварэнне Вялікага Княства Літоўскага ў сярэдзіне XIII ст. бярэ пачатак ад заваёвы літоўскім князем Міндоўгам шэрагу беларускіх земляў, і ў першую чаргу так званай Чорнай Русі з гарадамі Новагародкам, Ваўкавыскам, Слонімам, Горадняй ды інш. У гэтай невялікай кнізе Мікалай...
 • №36
 • 69,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Бацькаўшчына: Бесядзь, 1994. — 91 с. — ISBN 985-6026-01-6. Гістарычны нарыс Міколы Ермаловіча з'яўляецца працягам кнігі «Старажытная Беларусь. Полацкі і Новагародскі перыяды», якая была адзначана Дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь і Літаратурнай прэміяй імя Кастуся Каліноўскага і заваявала трывалую папулярнасць у чытачоў. У новай кнізе аўтар вядзе гаворку пра...
 • №37
 • 1,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Бацькаўшчына: Бесядзь, 1994. — 91 с. — ISBN 985-6026-01-6. Гістарычны нарыс Міколы Ермаловіча з'яўляецца працягам кнігі «Старажытная Беларусь. Полацкі і Новагародскі перыяды», якая была адзначана Дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь і Літаратурнай прэміяй імя Кастуся Каліноўскага і заваявала трывалую папулярнасць у чытачоў. У новай кнізе аўтар вядзе гаворку пра Віленскі...
 • №38
 • 4,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Старажытная Беларусь: Полацкі і новагародскі перыяды.— Мн.: Маст. літ., 1990.—366 с: іл. IBSB 5-340-00614-Х. Кніга папулярнага беларускага гісторыка Міколы Ермаловіча ўяўляе сабой плён яго шматгадовых навуковых пошукаў і прысвечана аднаўленню па драбніцах гісторыі Беларусі полацкага і новагародскага перыядаў. Выкарыстоўваючы дадзеныя летапісаў, тапанімікі, археалогіі, аўтар...
 • №39
 • 186,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Типография Ф.Г. Елионского и К о , 1882. — 542 с. Платон Жукович в своей книге «Кардинал Гозий и Польская церковь его времени» описывает период истории Речи Посполитой (земель современной Польши и Беларуси), когда там остро стоял вопрос независимости от Рима, и очень широкое распространение получило реформаторское движение.
 • №40
 • 35,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мн.: БГУ им. В.И. Ленина, 1974. — 192 с. В монографии на большом фактическом материале освещается положение белорусского народа во второй половине XVII-XVIII в., история его антифеодального и освободительного движения, борьба народных масс Белоруссии за воссоединение с Россией. Книга рассчитана на преподавателей и студентов вузов, учителей истории средних школ, краеведов и...
 • №41
 • 9,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мн.: БГУ им. В.И. Ленина, 1974. — 192 с. В монографии на большом фактическом материале освещается положение белорусского народа во второй половине XVII-XVIII в., история его антифеодального и освободительного движения, борьба народных масс Белоруссии за воссоединение с Россией. Книга рассчитана на преподавателей и студентов вузов, учителей истории средних школ, краеведов и...
 • №42
 • 2,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Минск: Издательство Министерства высшего, средне-специального и профессионального образования БССР, 1963. — 87 с. Настоящая работа является попыткой выяснить число ремесленных профессий и количество ремесленников в XVII - XVIII вв. в наиболее крупных городах Белоруссии - Бресте, Гродно, Слуцке, Минске, Полоцке, Пинске, Витебске, Могилеве, проследить изменения, произошедшие в...
 • №43
 • 29,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Иловайский Д. Гродненский сейм 1793 г. последний сейм Речи Посполитой. М, 1870, 274 с. Иловайский Дмитрий Иванович (11/23.02.1832-15.02.1920), русский историк, общественный деятель и публицист патриотического направления. Книга посвящена последней в истории сессии сейма Речи Посполитой, прошедшей осенью 1793 года в гродненском Новом замке. Посланник Екатерины II, Я. Е....
 • №44
 • 12,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск : Беларуская навука, 2011. -225 с. -ISBN: 978-985-08-1269-8 Да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы. Матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Гродна, 8-9 ліп. 2010 г.) Сборник посвящён знаменательному событию в истории Беларуси – Грюнвальдской битве 1410 г. и содержит расширенные варианты докладов, которые были зачитаны на Международной научной конференции «Великое княжество Литовское и...
 • №45
 • 28,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мн.: Полымя, 1992. — 112 с: іл. ISBN 5-345-00567-2. Набыўшы гэтую кніжку, чытач зможа зрабіць цікавае падарожжа ў мінуўшчыну, дзе яго нецярпліва чакаюць вядомыя і невядомыя гістарычныя асобы, што існавалі на самой справе, але з якімі здараліся малаверагодныя ці неверагодныя падзеі. Гэта значыць, што вам у рукі трапіла першае выданне беларускіх гістарычных анекдотаў. Змест ....
 • №46
 • 1,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск, 2010. — 305 с. — ISSN 1392-9682. Тэрытарыяльныя спрэчкі за Літву і Беларусь былі галоўнай прычынай швэдзка-расейскіх, польска-расейскіх і ўкраінска-расейскіх сутыкненьняў. Відавочная роля літоўскай, казацкай ці трансыльванскай эліты ва ўсходнеэўрапейскім крызісе. У той час кожная зь іх мела ўласныя геапалітычныя мэты, дзеля дасягненьня якіх супрацоўнічала з магутнымі...
 • №47
 • 63,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Минск: Наука и техника, 1974. — 184 с. В монографии впервые в комплексе исследованы производительные силы вотчинного хозяйства Белоруссии во второй половине XVIII в.: земледелие, животноводство, огородничество, садоводство, рыбоводство, промышленное предпринимательство, промыслы, строительство. Изучены также организация магнатского барщинного поместья на западе и в центре...
 • №48
 • 8,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Газ. «Рус. инвалид», 1863. - 87 с. Исторический очерк русского профессора истории о главном событии в жизни Польского королевства Люблинской унии 1569 года, которая передала польской короне восточные земли, все Княжество Литовское. После этого события Польское королевство стало по праву одним из самых влиятельных государств Европы. Увеличились вооруженные силы Польши и ее...
 • №49
 • 5,05 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Hiedymin (1316—1341). Kingdom of Lithuania and Ruthenia: нарыс / Пераклад на англійскую мову Андрэя Бурсава; пад агульнай рэдакцыяй Міхася Скоблы; мастак Ігар Гардзіёнак. — Мінск: Татарнікава С. Ю., 2012. — 152 с.: іл. — (Жыццяпіс вялікіх князёў літоўскіх = The Lives of the Great Dukes of Lithuania). — ISBN 978-985-90263-1-7. Нарыс з серыі “Жыццяпіс вялікіх князёў літоўскіх”,...
 • №50
 • 64,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Гародня-Уроцлау, 2015. — 314 с. Змест Уступ Перыядызацыя гісторыі ВКЛ эпохі самастойнасці (1248 - 1569 г.) Тэрміналагічныя заўвагі Ад пачатку гаспадарсгва да каралеўства Літвы і Русі (1248 -1341 г.) Еўрапейскі кантэкст Панямонне напярэдадні новай дзяржавы Этнічная сітуацыя Палітычны стан Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага Славяна-балцкі саюз Наваградак і Міндаўг Змаганне з...
 • №51
 • 10,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Гародня—Уроцлаў: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, 2013. — 184 с. — ISBN 978-83-7893-132-4. У чарговай кнізе Аляксандра Канстанцінавіча Краўцэвіча знайшлі адлюстраванне першыя этапы гісторыі Вялікага Княства Літоўскага. 1248—1341 гады — гэта перыяд стварэння дзяржавы, яе змагання за выжыванне, пачатку тэрытарыяльнага росту. Падзеі гісторыі...
 • №52
 • 16,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мн.: Беларуская навука, 1998. — 208 с. Праблема ўтварэння Вялікага Княства Літоўскага - адна з самых важных у гісторыі Беларусі. Аўтар прыйшоў да высновы, што ўтварэнне названай дзяржавы было праявай і арганічнай часткай працэсу балта-славянскага ўзаемадзеяння і ацэньвае ВКЛ як біэтнічнае дзяржаўнае ўтварэнне з дамінаваннем усходнеславянскага элемента. Прызначаецца для...
 • №53
 • 1,76 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Санкт-Петербург: Типография И. Н. Скороходова, 1901. — 780 с. Изучение истории Великого княжества Литовского, заключает автор этой книги, чрезвычайно важный вопрос. В Великом княжестве Литовском была создана особая общественная культура и мировоззрение. Это был форпост европейской цивилизации. Статут Великого княжества Литовского даровал определенные свободы и права всем...
 • №54
 • 46,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Варшава: типография Варшавского учебного корпуса, 1896. - 90 с. - «Въ настоящее изданье входятъ акты, извлеченные изъ Литовской Метрики, по Варшавской копiи (последней четверти прошлаго въка), хранящейся нынъ въ главномъ архивъ Царства Польскаго.»
 • №55
 • 29,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Варшава: типография Варшавского учебного корпуса, 1897. - 259 с. - «Въ настоящее изданье входятъ акты, извлеченные изъ Литовской Метрики, по Варшавской копiи (последней четверти прошлаго въка), хранящейся нынъ въ главномъ архивъ Царства Польскаго.»
 • №56
 • 50,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2011. — 251 с., илл., табл. Работа А.Н. Лобина — первое военно-историческое исследование, посвящённое битве под Оршей 8 сентября (по старому стилю) 1514 г. На основании большого количества источников автор реконструирует ход сражения и разбирает основные историографические мифы. Для подсчёта численности противоборствующих сторон используется...
 • №57
 • 2,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2011. — 251 с., илл., табл. Работа А.Н. Лобина — первое военно-историческое исследование, посвящённое битве под Оршей 8 сентября (по старому стилю) 1514 г. На основании большого количества источников автор реконструирует ход сражения и разбирает основные историографические мифы. Для подсчёта численности противоборствующих сторон используется...
 • №58
 • 1,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2011. — 251 с., илл., табл. Работа А.Н. Лобина — первое военно-историческое исследование, посвящённое битве под Оршей 8 сентября (по старому стилю) 1514 г. На основании большого количества источников автор реконструирует ход сражения и разбирает основные историографические мифы. Для подсчёта численности противоборствующих сторон используется...
 • №59
 • 2,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2011. — 251 с., илл., табл. Работа А.Н. Лобина — первое военно-историческое исследование, посвящённое битве под Оршей 8 сентября (по старому стилю) 1514 г. На основании большого количества источников автор реконструирует ход сражения и разбирает основные историографические мифы. Для подсчёта численности противоборствующих сторон...
 • №60
 • 6,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2011. — 251 с., илл., табл. Работа А.Н. Лобина — первое военно-историческое исследование, посвящённое битве под Оршей 8 сентября (по старому стилю) 1514 г. На основании большого количества источников автор реконструирует ход сражения и разбирает основные историографические мифы. Для подсчёта численности противоборствующих сторон...
 • №61
 • 32,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Санкт-Петербург: Типография В. С. Балашева и Ко, 1894. — 49 с. — (Извлечено из "Журнала Министерства Народного Просвещения", август 1894 г.). В монографии исследуется интересная историческая проблема — как управлялись на местном уровне области Великого княжества Литовского. Известно, что методы правления в Литовском княжестве отличались от автократии московских властителей....
 • №62
 • 48,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Университетская типография, 1900. — 1160 с. Объемный труд виднейшего русского специалиста по истории Великого княжества Литовского, открывшего по мнению современников «новую эпоху в развитии научного изучения прошлого Литовско-Русского государства» (Исторический вестник. Том 85 . — СПб., 1901 г. 360—361 с.). Благодаря своим фундаментальным исследованиям М.К. Любавский...
 • №63
 • 62,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Университетская тип., 1900. — 1160 с. Объемный труд виднейшего русского специалиста по истории Великого княжества Литовского, открывшего по мнению современников «новую эпоху в развитии научного изучения прошлого Литовско-Русского государства» (Исторический вестник. Том 85 - СПб., 1901 г. 360-361 с.) Благодаря своим фундаментальным исследованиям М.К. Любавский был...
 • №64
 • 55,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Университетская типография, 1892. — 1006 с. Предлагаемые очерки представляют попытку дать детальное изображение деления Литовско-Русского государства на области и устройства местного управления в нем ко времени издания первого Статута. Ближайшая цель их — способствовать уяснению государственного типа Литовской Руси, как он сложился вместе с окончанием удельной эпохи и в...
 • №65
 • 54,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Очерк истории Литовско-русского государства (до Люблинской унии включительно). Издание 2-ое. С приложением текста привилегий, выданных ВКЛ и его областям. Московская художественная печатня 1915. 409 с. Научное значение истории Литовско-русского государства. Общественный быт литовцев по древнейшим известиям. Образование ВКЛ. Присоединение к Литве Полоцких княжеств, Полесья и...
 • №66
 • 39,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Издание 2-ое. С приложением текста привилегий, выданных ВКЛ и его областям. М.: Московская художественная печатня, 1915. — 409 с. Научное значение истории Литовско-русского государства. Общественный быт литовцев по древнейшим известиям. Образование ВКЛ. Присоединение к Литве Полоцких княжеств, Полесья и Подъляшья. Расспространение Литовского владычества в южно-русских...
 • №67
 • 6,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Минск: Белорусская наука, 2012. — 397 с. — ISBN 978-985-08-1502-6. Данная книга является переизданием фундаментального, обобщающего труда по истории Великого Княжества Литовского выдающегося историка Матвея Кузьмича Любавского «Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно». В работе в масштабах восточноевропейского социально-исторического контекста...
 • №68
 • 7,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Минск: Белорусская наука, 2012. — 397 с. — ISBN 978-985-08-1502-6. Данная книга является переизданием фундаментального, обобщающего труда по истории Великого Княжества Литовского выдающегося историка Матвея Кузьмича Любавского «Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно». В работе в масштабах восточноевропейского социально-исторического контекста...
 • №69
 • 4,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Издательство Московского университета, 1974. — 256 с. В настоящей работе автор поставил перед собой задачу прежде всего осветить боевые операции в первый период войны между Россией и Речью Посполитой, т. е. в 1654—1655 гг., который завершился освобождением значительной части Белоруссии. Другой своей задачей автор считал дать общую характеристику политики русского...
 • №70
 • 15,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Изд-во МГУ, 1974. — 255 с. В настоящей работе автор поставил перед собой задачу прежде всего осветить боевые операции в первый период войны между Россией и Речью Посполитой, т. е. в 1654—1655 гг., который завершился освобождением значительной части Белоруссии. Другой своей задачей автор считал дать общую характеристику политики русского правительства по отношению к...
 • №71
 • 6,75 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Минск: Вышэйшая школа, 1971. — 270 с. Аннотация из книги: В монографии на большом документальном архивном материале, впервые введенном в научный оборот, разоблачается экспансионистская политика Ватикана и католической церкви на территории Белоруссии, направленная на порабощение народных масс и создание плацдарма для проникновения в Русское государство. Книга рассчитана на...
 • №72
 • 6,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Минск: P. М. Цимберов, 2018. — 624 с. — (Серия «Такая история»). — ISBN 978-985-90473-1-2. В книге подробно исследуется возникновение, становление и развитие Великого Княжества Литовского, Русского и Жемайтского в масштабе восточноевропейского исторического контекста X—XVI веков. Раскрывается экономическое и социальное развитие Великого Княжества, начиная от рассмотрения...
 • №73
 • 14,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Минск: Наука и техника, 1982. — 254 с. На обширном фактическом материале показано тяжелое положение белорусского крестьянства и его борьба против феодального гнета, широко освещается восстание в Кричевском старостве. Рассчитана на историков, музейных работников, краеведов, тех, кто интересуется историей Белоруссии.
 • №74
 • 16,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Минск: Издательство БГУ, 1977. — 56 с. В брошюре даётся анализ социально-экономических предпосылок развития гуманизма и просвещения в Белоруссии. Основное внимание уделяется так называемым братским школам, их роли в развитии культуры белорусского народа. Характеризуется работа Виленской братской школы, которая сыграла заметную роль в истории культуры Белоруссии. Рассчитана на...
 • №75
 • 508,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасцей “Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)”, “Гісторыя. Дадатковая спецыяльнасць” гісторыка-філалагічнага факультэта. — У дзвюх частках. — Наваполацк: ПДУ, 2010. — 176 с. Змешчаны планы семінарскіх заняткаў, пытанні і заданні для самаправеркі і творчай працы, метадычныя рэкамендацыі па падрыхтоўцы да семінарскіх заняткаў і напісанні...
 • №76
 • 1,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Белкартаграфія, 2009. — 244 с.: іл. «Вялікі гістарычны атлас Беларусі» ў трох тамах — першае ў Рэспубліцы Беларусь арыгінальнае картаграфічнае выданне, якое прысвечана гістарычнаму мінуламу нашай краіны. Прадстаўленыя карты адлюстроўваюць гісторыю ня толькі Беларусі, але і ўсяго ўсходнееўрапейскага рэгіёна. Прысутнічаюць таксама буйнамаштабныя карты асобных тэрыторый, планы...
 • №77
 • 162,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Белкартаграфія, 2013. — 351 с.: іл. «Вялікі гістарычны атлас Беларусі» ў чатырох тамах — першае ў Рэспубліцы Беларусь арыгінальнае картаграфічнае выданне, якое прысвечана гістарычнаму мінуламу нашай краіны. Прадстаўленыя карты адлюстроўваюць гісторыю ня толькі Беларусі, але і ўсяго ўсходнееўрапейскага рэгіёна. Прысутнічаюць таксама буйнамаштабныя карты асобных тэрыторый,...
 • №78
 • 172,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Минск: Элайда, 2012. – 308 с. Бурный XIII век. Монголы покорили Азию и двинулись на завоевание Европы. Северо-Восточная Русь в огне: на юго-востоке - монголы, а с северо-запада нажимают германские феодалы - воины духовно-рыцарских орденов, которые спешат "урвать" свой кусок пирога. Литва и Русь во вражеском кольце. В трудное время на авансцену истории всегда выходят сильные...
 • №79
 • 33,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Минск: Элайда, 2012. – 218 с. Данная работа является частью объемного труда, посвященного истории Великого княжества Литовского и повествует о времени правления Гедимина, человека деятельного и мудрого. Гедимин являлся одним из ярчайших государственных и военных лидеров средневековой Европы первой половины XIV века. Он был из числа тех великих князей Литвы, кто с максимальной...
 • №80
 • 25,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-е выд. — Мінск: БелЭн, 2007. – 688 с. — ISBN: 978-985-11-0393-1 Энцыклапедыя адлюстроўвае гісторыю і культуру шматнацыянальнай дзяржавы – Вялікага княства Літоўскага — на працягу ўсяго перыяду яе існавання ў 13-18 стагоддзях. Энцыклапедыя ілюстраваная каляровымі і чорна-белымі здымкамі, малюнкамі і картамі.
 • №81
 • 95,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Менск: Беларуская Энцыклапедыя, 2007. – 688 с. Энцыклапедыя адлюстроўвае гісторыю і культуру шматнацыянальнай дзяржавы – Вялікага Княства Літоўскага — на працягу ўсяго перыяду яе існавання ў 13-18 стагоддзях. Энцыклапедыя ілюстраваная каляровымі і чорна-белымі здымкамі, малюнкамі і картамі.
 • №82
 • 25,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Менск: Беларуская Энцыклапедыя, 2007. – 792 с. Энцыклапедыя адлюстроўвае гісторыю і культуру шматнацыянальнай дзяржавы – Вялікага Княства Літоўскага — на працягу ўсяго перыяду яе існавання ў 13-18 стагоддзях. Энцыклапедыя ілюстраваная каляровымі і чорна-белымі здымкамі, малюнкамі і картамі.
 • №83
 • 95,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Менск: Беларуская Энцыклапедыя, 2007. – 792 с. Энцыклапедыя адлюстроўвае гісторыю і культуру шматнацыянальнай дзяржавы – Вялікага Княства Літоўскага — на працягу ўсяго перыяду яе існавання ў 13-18 стагоддзях. Энцыклапедыя ілюстраваная каляровымі і чорна-белымі здымкамі, малюнкамі і картамі.
 • №84
 • 95,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Издательство Академии наук СССР, 1959. – 536 с. Несмотря на встречающуюся местами некоторую политизированность, которая была неизбежной данью времени публикации данного исследования, это серьёзный классический труд. Издание содержит две хорошие подробные карты. Содержание: Предисловие Источники Русские и литовские источники Источники, относящиеся к истории пруссов...
 • №85
 • 13,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Даведнiк. — Мiнск: Беларуская навука, 2003. — 446 с. Метрыка Вялiкага княства Лiтоўскага. Кнiга 523. Кнiга публiчных спраў 1. Падрыхтоўка: Груша А.I., Стрыдонаў М.Ф., Вайтовiч М.А. Пра кнігу. Перапіс войска 1528, 1565, 1567 рр. Скарачэнні. Карта згадваных населеных пунктаў. Змест метрыкі: (падзел на часткі ўмоўны). Частка 1. Частка 2. Частка 3.
 • №86
 • 158,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Издательство Академии наук СССР, 1958. — 548 с. В монографии исследуются экономическая, хозяйственная, внешняя политика, финансы и торговля Великого княжества Литовского до проведения аграрных мероприятий Сигизмунда-Августа. Показаны события, связанные с аграрной реформой в Великом княжестве Литовском (середина XVI в.), а также отношение к этой реформе шляхты,...
 • №87
 • 24,29 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
М.,1961. - 818 с. Сборник трудов Владимира Ивановича Пичеты охватывает работы, написанные им более чем за тридцать лет. Наряду с работами, опубликованными еще до революции, в сборник вошли статьи и заметки, написанные автором буквально в последние месяцы жизни. Среди публикуемых ниже материалов есть работы, извлеченные из архива автора и впервые попадающие в печать, а частично...
 • №88
 • 13,37 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
М.: Академия наук СССР, 1961. - 818 с. Сборник трудов Владимира Ивановича Пичеты охватывает работы, написанные им более чем за тридцать лет. Наряду с работами, опубликованными еще до революции, в сборник вошли статьи и заметки, написанные автором буквально в последние месяцы жизни. Среди публикуемых ниже материалов есть работы, извлеченные из архива автора и впервые попадающие...
 • №89
 • 26,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мн.: Наука и техника, 1970. — 228 с. В книге исследуются неизученные или недостаточно изученные проблемы общей истории и истории философии Белоруссии и Литвы в XVI— XVII веках. Реформация была одним из самых массовых движений позднего средневековья. Являясь прежде всего результатом развития городов, тесно связанная с Возрождением и гуманизмом, она сыграла важную роль в...
 • №90
 • 3,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мн.: Наука и техника, 1970. — 228 с. В книге исследуются неизученные или недостаточно изученные проблемы общей истории и истории философии Белоруссии и Литвы в XVI— XVII веках. Реформация была одним из самых массовых движений позднего средневековья. Являясь прежде всего результатом развития городов, тесно связанная с Возрождением и гуманизмом, она сыграла важную роль в...
 • №91
 • 10,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Помнікі старажытнай беларускай пісьменасці. Мн., "Навука і тэхніка", 1975, 250 с. В книге представлены письма известного военного и политического деятеля Великого княжесвта Литовского Ф.С. Кмиты-Чернобыльского и текст местной хроники села Баркалабава (Могилевская обл.). Книга дает яркое представление о жизни, быте и политической борьбе в Беларуси XVI - начала XVII в..
 • №92
 • 89,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Текст лекций, читанных А. Е. Пресняковым в Петербургском университете в 1908/09, 1909/10 гг. Воспроизведено по собственным записям автора. М. , 1939. Книга посвящена истории Беларуси в средние века, до Люблинской унии и создания Речи Посполитой в 1569 г. Особоая заслуга автора - выделение вопроса о "русских землях", а фактически о белорусских землях в составе Великого княжества...
 • №93
 • 5,35 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Мінск: Полымя, 1991. — 71 с. У кнізе расказваецца пра некаторыя факты гісторыі, культурнага жыцця Случчыны з часоў Кіеўскай Русі да канца XVIII ст. Чытач пазнаёміцца з лёсам і творчай дзейнасцю пісьменнікаў, паэтаў, царкоўных асветнікаў, якія нарадзіліся на Случчыне ці працавалі тут, — Саламона Рысінскага, Дзімітрыя Тупталы, Яна Андрэя Белабоцкага, Эмануіла Казачынскага і інш.,...
 • №94
 • 21,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мн.: Навука і тэхніка, 1994. — 79 с. На падставе дакументальных крыніц і малавядомых даследаванняў асвятляюцца гісторыя ўзброеных сіл Вялікага Княства Літоўскага XVI—XVII стст., сістэма мабілізацыі і арганізацыя войска, віды вайсковых сіл і іх узбраенне. Асаблівая ўвага звяртаецца на вайсковыя фармаванні з тэрыторыі Беларусі. Разлічана на шырокае кола чытачоў. Арганізацыя...
 • №95
 • 25,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сборник историко-юридических материалов. — Витебск: Типография губернского правления, 1871. — 376 с. Приходно-расходные книги Могилева 1679 — 1681 годов и акты из книг Витебского Земского Суда.
 • №96
 • 20,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харьков: Фолио, 2010. — 120 с.: ил. — (Знаменитые события истории Украины). Наряду с битвами, географическими открытиями и иными знаковыми свершениями, неоднократно описанными историками, краеведами и публицистами, наша история помнит и другие события. Не такие известные в силу определенных обстоятельств, но не менее важные для процесса становления украинской государственности,...
 • №97
 • 5,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Научно-популярное издание. — Изд. 2-е, испр. — Минск: Харвест, 2010. — 160 с. — (Неизвестная история). — ISBN 978-985-16-9164-3. Книга посвящена войне Великого Княжества Литовского и Польского королевства в 1409-1411 гг. против Тевтонского ордена и решающему сражению этой войны - Грюнвальдской битве. Проанализированы планы и силы сторон, ход битвы, ее последствия. Показано, что...
 • №98
 • 7,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Навука і тэхніка, 1991. — 184 с.: іл. — ISBN 5-343-00880-1. У сярэднія вякі Беларусь называлі «краінай замкаў». Праз кожныя 20—30 км стаялі ўмацаваныя гарады і мястэчкі, пад абарону якіх у гадзіну трывогі збіралася навакольнае насельніцтва. У кожным феадальным горадзе і мястэчку існавалі тады арсеналы, былі воінскія апалчэнні. Гісторыі ваеннай справы...
 • №99
 • 17,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Навука і тэхніка, 1991. — 184 с.; іл. ISBN 5-343-00880-1. У сярэднія вякі Беларусь называлі «краінай замкаў». Праз кожныя 20—30 км стаялі ўмацаваныя гарады і мястэчкі, пад абарону якіх у гадзіну трывогі збіралася навакольнае насельніцтва. У кожным феадальным горадзе і мястэчку існавалі тады арсеналы, былі воінскія апалчэнні. Гісторыі ваеннай справы прыватнаўладальніцкіх...
 • №100
 • 4,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Імя Антонія Тызенгаўза знаёма не толькі кожнаму жыхару Гародні – гораду, дзеля якога ён зрабіў вельмі шмат, але і ўвогуле таму беларусу, што нейкім чынам цікавіцца гісторыяй роднага краю. Сёння ў Гародні ёсці плошча і вуліца, што носіць яго імя. Захаваліся тэатр і музычная школа, будынак Медыцынскай акадэміі, домік Майстра –створаныя два с паловай стагоддзя таму. Шмат яшчэ якія...
 • №101
 • 72,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: БДУ, 2016. — 187 с. Даследуецца характар адлюстравання антычнай гісторыі ва ўсходнеславянскіх сярэднявечных гістарычных творах. Асаблівая ўвага надаецца праблемам адаптацыі антычных рэалій да феадальных сувязей сярэднявечнага соцыуму, успрымання грэчаскай і рымскай міфалогіі праз хрысціянскія каштоўнасці, выкарыстання антычнай гісторыі для абгрунтавання палітычных канцэпцый...
 • №102
 • 2,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Смаленск: Інбелкульт, 2014. — 464 с. — ISBN 978-5-9904531-2-8. Дадзеная кніга ўяўляе з сябе тэматычны збор прац вядомага беларускага гісторыка, спецыяліста па гістарычнай геаграфіі, картографа Віктара Цемушава. Асобныя раздзелы кнігі ўпершыню ў айчыннай гістарыяграфіі дазваляюць прасачыць трансфармацыю ўсходняй мяжы Вялікага Княства Літоўскага на працягу XIV — першай паловы XVI...
 • №103
 • 20,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Смаленск: Інбелкульт, 2014. — 464 с. — ISBN 978-5-9904531-2-8. Дадзеная кніга ўяўляе з сябе тэматычны збор прац вядомага беларускага гісторыка, спецыяліста па гістарычнай геаграфіі, картографа Віктара Цемушава. Асобныя раздзелы кнігі ўпершыню ў айчыннай гістарыяграфіі дазваляюць прасачыць трансфармацыю ўсходняй мяжы Вялікага Княства Літоўскага на працягу XIV — першай паловы XVI...
 • №104
 • 75,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Олдеран, 2007. — 224 с. У першы выпуск даведніка ўвайшлі біяграфічныя звесткі пра асобаў, якія на працягу XVI - XVIII стагоддзяў атрымалі ўрады стольнікаў, падстоліяў, лоўчых і струкцасаў або толькі менаваліся ўраднікамі Менскага ваяводства, не маючы на гэта ніякага права. Зроблена спроба апісаць жыццё людзей, якія складалі эліту ваяводскай шляхты і аказвалі вялікі...
 • №105
 • 837,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
2-е изд., испр. — Минск: Беларусь, 2013. — 264 с.: ил. — ISBN 978-985-01-1020-6. Автор повествует о годах правления великих князей — Миндовга, Войшелка, Тройденя, Витеня, Гедимина, Ольгерда, Ягайлы, Кейстута, Витовта и других, чья жизнь неразрывно связана с историей Великого Княжества Литовского вплоть до заключения в 1569 году Люблинской унии. Для широкого круга читателей.
 • №106
 • 8,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-е изд., испр. — Минск: Беларусь, 2013. — 268 с. — ISBN 978-985-01-1020-6. Автор повествует о годах правления великих князей – Миндовга, Войшелка, Тройденя, Витеня, Гедимина, Ольгерда, Ягайлы, Кейстута, Витовта и других, чья жизнь неразрывно связана с историей Великого Княжества Литовского вплоть до заключения в 1569 году Люблинской унии. Для широкого круга читателей....
 • №107
 • 66,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-е изд., испр. — Минск: Беларусь, 2013. — 268 с. — ISBN 978-985-01-1020-6. Автор повествует о годах правления великих князей – Миндовга, Войшелка, Тройденя, Витеня, Гедимина, Ольгерда, Ягайлы, Кейстута, Витовта и других, чья жизнь неразрывно связана с историей Великого Княжества Литовского вплоть до заключения в 1569 году Люблинской унии. Для широкого круга читателей....
 • №108
 • 65,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

Предлагаю сделать перелинковку с подразделом История Польши (/files/historic/europe_america/poland/)
Т.к. Вами было решено не переносить сюда подраздел "Издания Виленской археографической комиссии", который касается периода Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, то предлагаю добавить в этот подраздел ССЫЛКУ ("Смотри также" вверху страницы) на подраздел Исторические дисциплины \ История Беларуси \ Издания Виленской археографической комиссии.
В этом разделе нет комментариев.