Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Архивоведение в Украине

/ Держкомархів України. УНДІЛСД; Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. - 2-е вид., доп. – К., 2005. – 692 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники) Перший том довідника включає відомості про державні, центральні, місцеві та галузеві архіви (станом на 2005 р. ). Описові статті містять інформацію адміністративного характеру, відомості про історію...
 • №1
 • 4,11 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Довідник. У 2 кн. Кн. 1 : Національна академія наук України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області; редкол. тому: І.Матяш (голова), О.Мельниченко, Ю.Прилепішева, Н.Христова. – К., 2010. – XXVIII, 604 с....
 • №2
 • 5,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
[В 37 т.]. - Киев, 1859-1914. - Заглавие части томов: Архив Юго-западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Ч. 3 : Т. 6. : Акты Шведского государственного архива, относящиеся к истории Малороссии (1649-1660 г.). - 1908. - 58, 419 с.
 • №3
 • 14,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
2 раза в мес. (1896-1913 3 раза в мес.; 1914 еженед.). Указ.: 1863-1867, 1870-1874, 1876, 1894, 1910 (неофиц.); Мазанов П.И. Указ. статей, помещенных в неофиц. ч. "ПЕВ" за 25 лет издания их с 1863 по 1888 г.- Полтава, 1888.- IV,199 с.; Пясецкий И. Указ. статей, напечатанных в неофиц. ч. "ПЕВ" за последние 25 лет издания, с 1888 1913 г.- Полтава, 1913.- 392 с.; Терлецкий В.Н. Речь...
 • №4
 • 123,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, 2004. – 812 с. – ISBN: 966-02-3364-7. У запропонованому виданні вперше представлені документи з історії бібліотек Києва періоду нацистської окупації 1941-1943 рр. Оперативного...
 • №5
 • 101,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: К.І.С., 2018. — 216 с. — ISBN 978-617-684-220-0. Розсекречені архіви радянських спецслужб допоможуть журналістам знаходити нові теми для своїх матеріалів, а також перевіряти інформацію, яка апелює до історії ХХ століття. Уміння читати архіви КҐБ стане в нагоді медійникам, які хочуть навчитись протидіяти пропаганді й дезінформації в інфопросторі. Автори посібника розповідають,...
 • №6
 • 5,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріали повідомлення на 7-й Європейській конференції архівів Варшава, 18—20 травня 2006 р. Укр. та англ. мовами. — Київ, 2006. — 60 с. ISBN 966-8225-07-4. Повідомлення, що готувалося до 7-ї Європейської конференції архівів (Варшава, 18—20 травня 2006 р.) і було виголошено англійською мовою під час проведення майстер-класу "План дій при катастрофах та надзвичайних ситуаціях"...
 • №7
 • 24,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 1995. – 348 с. ISBN 966-02-0003-Х. Монографія присвячена теоретико-методологічним проблемам актуалізації великих масивів архівних документів, пов'язаних з історією, наукою та культурою нашої держави. Архівні фонди – документальні системи первинного рівня – розглядаються як складова загальнонаціональних інформаційних ресурсів України, аналізується історія фондоутворення,...
 • №8
 • 92,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ніжин: Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2011. — 544 с. — ISBN 978-617-527-033-2. У монографії розглянуто теоретичні засади феномену української документальної спадщини, витвореної та акумульованої українською еміграцією на європейських теренах упродовж першої половини ХХ ст. включно з одним із її найбільших сегментів — т. зв. Празьким архівом. Поетапно простежено повоєнну “архівну...
 • №9
 • 55,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. - К.: НБУВ, 2011. – 388 c. : іл. ІSBN 978-966-02-5159-5 (серія) ІSBN 978-966-02-5160-1 Присвячена історико-архівознавчому та культурологічному дослідженню архівної спадщини Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича (МТЛ), що репрезентує джерельну унікальність даного архіву для наук гуманітарного профілю. У дослідженні представлено історію формування і склад...
 • №10
 • 15,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: НБУВ, 2006 – 334 с. ISBN: 966-02-4038-4. Монографія присвячена історії бібліотечного зібрання роду польських магнатів Яблоновських, що зберігається в фондах Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського. Висвітлюється походження, формування та розвиток зібрання протягом XVII-XX ст. у періоди приналежності його різним представникам роду Яблоновських, встановлені їхні...
 • №11
 • 75,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практичний порадник із доступу до архівів / Центр досліджень визвольного руху. — Львів: Часопис, 2012. — 152 с. Де знайти відомості про родичів, засуджених у часи СССР? З чого почати пошук і як правильно написати запит в архів? Якими є право і практика доступу до архівів комуністичних спецслужб в Україні та за кордоном? Які саме українські архіви зберігають відомості про...
 • №12
 • 1,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Наук. ред. О. С. Онищенко. – К., 2009. – 476 с. ISBN: 978-966-02-4975-2. Монографія презентує приватну універсальну бібліотеку та архів старшого діловода Державного контролю Державної Ради Росії, історика селянського питання, українського бібліофіла, мешканця Нової Праги Олександрійського району Кіровоградської області О....
 • №13
 • 115,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харківська правозахисна група. - Харків: Права людини, 2010. - 416 с. Збірник статей зарубіжних та українських науковців (Є.Захарова, С. Шевчукка, О. Матвійчук, Г. Буль та ін.), а також підбірка європейських і вітчизняних нормативних актів, що стосуються доступу громадян до архівної нформації.
 • №14
 • 2,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Для тих хто вивчає архівознавство. Цей Закон регулює відносини, пов'язані із формуванням, обліком, зберіганням і використанням Національного архівного фонду, та інші основні питання архівної справи. Прийнятий 24 грудня 1993 р.
 • №15
 • 48,43 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
2007: . № 1 (17). № 2-3 (18-19). № 4 (20). 2008: . № 1 (21). № 2 (22). № 3 (23). № 4 (24). 2009 . № 1-2 (25-26. Редакційна колегія: М.М. Старовойтов (голова), Т.А. Лисенко (заступник голови), Г.М. Кравченко, В.В.Якуніна, Л.А. Буранова (секретар). Редактор: В.В. Якуніна. Технічний редактор: Л.А. Буранова.
 • №16
 • 7,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. Київ, 2002. Розглядаються предмет, об'єкт і методи архівознавства, його історіографія і джерельна база. Детально представлена історія архівної справи в Україні. Призначений для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів. Передмова (Я. С. Калакура, І. Б. Матяш) Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна ( Я. С. Калакура ) Предмет,...
 • №17
 • 12,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник для студентів вищих навчальних закладів України. - К.: Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 1998. - 316 с. У підручнику висвітлено сучасні проблеми архівознавства як наукової системи і навчальної дисципліни. Головну увагу зосереджено на вузлових питаннях історії архівної справи, на формуванні системи її установ,...
 • №18
 • 2,67 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник для студентів вищих навчальних закладів України. - Редкол.: Я. С. Калакура (гол. ред. ) та ін. – К., 1998. – 316 с. У підручнику висвітлено сучасні проблеми архівознавства як наукової системи і навчальної дисципліни. Головну увагу зосереджено на вузлових питаннях історії архівної справи, на формуванні системи її установ, організації Національного архівного фонду...
 • №19
 • 302,24 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник для студентів вищих навчальних закладів України/ Редкол.: Я. С. Калакура (гол. ред. ) та ін. – К., 1998. – 316 с. У підручнику висвітлено сучасні проблеми архівознавства як наукової системи і навчальної дисципліни. Головну увагу зосереджено на вузлових питаннях історії архівної справи, на формуванні системи її установ, організації Національного архівного фонду...
 • №20
 • 2,65 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: НБУВ, 2004. – 644 с. ISBN: 966-02-3344-2. У монографії розглядаються основні питання формування, складу і змісту, специфіки наукового опрацювання (бібліотечного, бібліографічного та книгознавчого), збереження фондів стародруків, рідкісних і цінних видань XIX-XX ст., принцип діяльності відповідних підрозділів наукових бібліотек. Значна увага приділена визначенню основних...
 • №21
 • 162,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Інститут історії України НАН України, 2000. — 214 с. — ISBN 966-02-1636-Х. У брошурі анотуються документи з історії ОУН і УПА, що містяться у фонді друкованих видань Державного архіву Служби безпеки України. Абсолютна більшість документів, що представлені, — відомчого походження, тобто документи радянських органів держбезпеки, які певним чином характеризують організаційну...
 • №22
 • 20,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 1998. — 98 с. — (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика; Вип. 33). ISBN 5-7702-0844-9 Дослідник подає відомості про хронологічні, територіальні рамки діяльності гродських і земських судів, їх обсяг, компетенцію, урядовців; про основні форми ділової документації. Нарис містить загальний огляд змісту земських і гродських книг та фасцикул,...
 • №23
 • 2,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 1998. — 98 с. — (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика; Вип. 33). ISBN 5-7702-0844-9 Дослідник подає відомості про хронологічні, територіальні рамки діяльності гродських і земських судів, їх обсяг, компетенцію, урядовців; про основні форми ділової документації. Нарис містить загальний огляд змісту земських і гродських книг та фасцикул,...
 • №24
 • 4,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. для студ. іст. спец, вищ. навч. закл. / Упоряд.: Г.В. Боряк та ін. — К.: Академія, 2003. — 408 с. — ISBN 966-518-215-3. Хрестоматія доповнює й ілюструє основні положення підручника «Архівознавство» (К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002). Видання містить текст Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», нормативні акти, методичні рекомендації з...
 • №25
 • 39,46 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ-Прага, 1996. — 296 с. ISBN 5-7702-0824-4 Опис фонду Український музей в Празі, який зберігається в Державному центральному архіві в Празі, представляє документи і матеріали української еміграції, що перебувала в різних країнах Європи, Америки, Азії у міжвоєнний період. Фонд містить у собі архівалії, що висвітлюють різні сторони життя українців за кордоном і охоплює 8...
 • №26
 • 3,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ-Прага, 1996. — 296 с. ISBN 5-7702-0824-4 Опис фонду Український музей в Празі, який зберігається в Державному центральному архіві в Празі, представляє документи і матеріали української еміграції, що перебувала в різних країнах Європи, Америки, Азії у міжвоєнний період. Фонд містить у собі архівалії, що висвітлюють різні сторони життя українців за кордоном і охоплює 8...
 • №27
 • 8,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2005. – 184 с. ISBN: 966-02-3506-2. Монографія присвячена питанням історії та комплектування бібліотеки Імператорського університету св. Володимира. Визначені основні етапи розвитку бібліотеки у взаємозв′язку з історією Університету. На основі комплексного дослідження архівних джерел вивчено історію, особливості...
 • №28
 • 39,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Особові архивні фонди Інституту рукопису. Путівник / Под ред.О.С.Оніщенка, - Київ, 2002. - 758 с. У Путівнику містяться дані про склад і зміст 264-х особових архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. Вернадського. Також подано список фондів, які перебувают в процесі опрацювання.
 • №29
 • 2,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Темпора, 2008. — 688 с. — ISBN 978-966-8201-48-1. У монографії викладено результати комплексного дослідження історії створення та функціонування архівних осередків української політичної еміграції в країнах Європи у міжвоєнний період, відтворено процес комплектування та організацію зберігання їхніх документальних фондів, досліджено обставини та шляхи переміщення українських...
 • №30
 • 16,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державна архівна служба України. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД); укладачі: Ковтанюк Ю. С., Марченко П. М. – Київ, 2011. – 10 с. Перелік форматів даних електронних документів (ЕД) постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання розроблено відповідно до методичних рекомендацій «Конвертування електронних документів для...
 • №31
 • 161,06 КБ
 • добавлен
 • изменен
Хнпу імені Г.С. Сковороди. Кафедра історії. Україна, м. Харків. 2012 рік, 42 ст. Володимир Кузьмич Міхеєв – видатний харківський науковець та історик, археолог та хозарознавець, музеєвіст, який працював не тільки на теренах нашої держави, а й на території Росії, Болгарії, Польщі. Досліджуючи його особу не важко зрозуміти що він знайшов свій життєвий шлях ще у відносно ранньому...
 • №32
 • 90,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Дух і література, 2006. – 544 с. ISBN:978-966-02-4265-4. Уперше запроваджується до наукового і культурного обігу великий комплекс документів особового архівного фонду видатного єврейського письменника. етнографа, політичного діяча Семена Акимовича Ан-ського (Шлойме-Зайнвіла Раппопорта). Перша частина видання є дослідженням життєвого, творчого і наукового шляху та ролі...
 • №33
 • 96,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., 2008. – 464 с. Пропонований путівник входить до серії архівних довідників, які видаються за галузевою програмою Архівні зібрання України. У ньому подано інформацію про склад і зміст документів Державного архіву Івано-Франківської області. До першого тому увійшли джерела з історії західноукраїнських земель у складі Речі Посполитої (1752–1772), Австрійської (з 1867 р. –...
 • №34
 • 5,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.:, 2006. – 396 с. ISBN: 966-02-4016-3. Монографію присвячено історії трьох родових шляхетських бібліотек, які постали в Україні у XVIII ст. – князів Вишневецьких – графів Мнішеків із Вишневецького замку, магнатів Потоцьких із Тульчинського маєтку та шляхтичів Мікошевських із Трусилівки на Волині, – і формувалися під...
 • №35
 • 90,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.