Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Prahistoria ziem polskich

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Активные пользователи раздела

 • Без фильтрации типов файлов
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. — 438 s. Od Redaktora. Waldemar Chmielewski. Paleolit środkowy i górny. Najstarsza epoka pradziejów - zagadnienia ogólne. Zarys pradziejów powszechnych do pojawienia się gromad ludzkich na terenie Polski i najstarsze ślady osadnictwa na tym obszarze. Przemiany środowiska i chronologia górnego plejstocenu. Kultury myśliwskie interglacjału...
 • №1
 • 15,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. — 348 s. Wstep. Charakterystyka zrodel. Źródła archeologiczne (J. Dąbrowski). Przekazy pisane i źródła językoznawcze (A. Gardawski). Źródła antropologiczne (J. Dąbrowski). Źródła paleobotaniczne i paleozoologiczne (Z. Bukowski). Problematyka ogolna. Środowisko naturalne i jego zmiany (Z. Bukowski). Podstawy chronologii (A....
 • №2
 • 13,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. — 452 s. — ISBN 83-04-00228-0. Wstep - Tadeusz Wislanski. Pierwsze spoleczenstwa rolnicze na zemiach polskich kultury kregu naddunajskiego - Anna Kulczycka-Leciejewiczowa. Ksztaltowanie sie miejscowych kultur rolniczo-hodowlanych. Plemiona kultury pucharow lejkowatych - Tadeusz Wislanski. Dalszy rozwoj ludow neolitycznych. Plemiona kultury...
 • №3
 • 48,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1978. — 212 s. Przedmowa. Wczesny okres epoki brązu - Jan Machnik. Geneza i rozwój cywilizacji wczesnobrązowej w Europie środkowej. Stosunki kulturowe na przełomie eneolitu i epoki brązu na południe od Dunaju. Ogólna charakterystyka środkowoeuropejskiej cywilizacji wczesnobrążowej. Poszczególne strefy i centra osadnicze. Problem...
 • №4
 • 30,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1981. — 466 s. Od Redakcji — Jerzy Wielowieyski. Źródła. Źródła pisane — Jerzy Kolendo. Źródła archeologiczne — Kazimierz Godlowski. Źródła numizmatyczne — Jerzy Wielowiejski. Źródła przyrodnicze — Jerzy Pyrgała. Tło historyczne — Jerzy Wielowiejski. Kultury archeologiczne. Chronologia — Kazimierz Godlowski, Zenon Wożniak. Kultura...
 • №5
 • 18,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.