Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археология cредневековой Болгарии

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Активные пользователи раздела

Велико Търново: Фабер, 2013. — 416 с. В сборника са представени статии свързани с археологически находки открити в Преслав, една от средновековните столици на България.
 • №1
 • 5,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Раднево, 2002. — 287 с. В книгата подробно се разглежда типологията и украсата на керамиката от днешна Югоизточна България в периода XI - XII век.
 • №2
 • 12,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките, 1976. — 448 с. Монографията е посветена на археологическите находки от некрополите открити на територията на България, свързани с древните славяни и прабългарите за периода на VI - XI век.
 • №3
 • 14,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Велико Търново: Фабер, 2007. — 415 с. Сборник със статии свързани с находки от Средновековието открити в българските земи.
 • №4
 • 6,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
София, 2007. — 254 с. В монографията се представят металните накити от Първото българско царство открити на територията на България - обеци, пръстени, гривни, диадеми, торкви и огърлици.
 • №5
 • 20,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Антос, 2003. — 154 с. Книгата е посветена на архитектурата на базиликите в Първата българска държава.
 • №6
 • 45,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките, 1985. — 290 с. В книгата се представят резултатите от разкопките на средновековния български град Червен.
 • №7
 • 26,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Държавна печатница, 1932 - 281 с. В книгата се представя историята на разкопките и откритите находки от т. нар. Кръгла църква в Преслав, една от столиците на Първата българска държава.
 • №8
 • 63,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Варна: Зограф, 1999. — 359 с. Въведение. Ранновизантийската пътна и селищна система. Пътната и селищна система през Първото българско царство VII-X век. Пътната и селищната система през XI-XIV век. Ранно християнство и църковно развитие. Заключение. Каталог. Съкращения. Извори. Литература.
 • №9
 • 44,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
София ; Пловдив ; Сопот: Българска академия на науките - Археологически институт с музей, Окръжна дирекция Културно историческо наследство, Вазовски машиностроителни заводи, 1985. — 99 с. В настоящия сборник са представени статии свързани със замъците на територията на България от Второто българско царство.
 • №10
 • 2,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на българската академия на науките, 1982. — 171 с. Предисловие. Византийски крепости (V-VII в.) . Изграждане и оформяне на ранновизантийската отбранителна система. Елементи на ранновизантийската крепостна стена. Техника на градеж и строителни материали. Български укрепителни съоръжения . Изграждане и характерни черти на раннобългарската укрепителна система....
 • №11
 • 22,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на Българската академия на науките, 1982. — 165 с. В книгата се разглеждат крепостите и укрепителните съоръжения в Крънската област, днес в Централна България в периода XIII - XIV век.
 • №12
 • 96,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
София, 2011. — 307 с. В книгата се прави анализ на археологическите разкопки свързани с провинциалните крепости на Първата българска държава.
 • №13
 • 18,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Велико Търново: Фабер, 2011. — 282 с. В книгата са представени резултатите от археологическите проучвания на квартала на средновековната столица на България Търново, Трапезица.
 • №14
 • 82,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.