Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археология Американского континента

თბილისი: მწიგნობარი, 2017. — 232 გვ. — (Archaeology of Pre-Columbian America). — ISBN 978-9941-465-89-5. წინამდებარე წიგნი მოგვითხრობს ამერიკის უძველესი ცივილიზაციების შესახებ, მათ აღმოჩენასა და მკვლევარებზე. ზოგადადაა მოთხრობილი მეზოამერიკის და ანდების ცივილიზაციების ისტორია უძველესი დროიდან ესპანელების მიერ ამერიკის დაპყრობამდე. წიგნში მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა არქეოლოგიურ...
 • №1
 • 11,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
University Press of Colorado, 2012. — 468 p. In Ancient Households of the Americas archaeologists investigate the fundamental role of household production in ancient, colonial, and contemporary households. Several different cultures - Iroquois, Coosa, Anasazi, Hohokam, San Agustín, Wankarani, Formative Gulf Coast Mexico, and Formative, Classic, Colonial, and contemporary Maya-are...
 • №2
 • 5,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Texas A&M University Press, 2014. — 573 p. — ISBN 978-1-62349-192-5. As research continues on the earliest migration of modern humans into North and South America, the current state of knowledge about these first Americans is continually evolving. Especially with recent advances in human genomic studies, both of living populations and ancient skeletal remains, new light is being...
 • №3
 • 98,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collections, Trustees for Harvard University, 1972. — 166 p. Robert Woods Bliss began collecting Pre-Columbian art because he was lured by the beauty of the materials, the fineness of the craftsmanship, and the fascination of the iconography of the first Pre-Columbian objects he saw. The Bliss Collection has been, since its beginning...
 • №4
 • 1,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Thames and Hudson, 1991. — 240 p. — ISBN 0-500-05062-7. In this compelling account of pre-Columbian America, the author weaves together history and mythology, archaeology and ethnography to create a magnificent chronological narrative of the rise and fall of America's ancient civilizations. With 180 illustrations, 16 in color. Introduction: the Enchanted Vision. The Civilizations...
 • №5
 • 46,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Thames and Hudson, 1987. — 288 p. — ISBN 0-500-05045-7. Familiar as we are with air travel and instant communications, we may find it hard to imagine what it would be like to encounter a wholly new continent peopled by an unknown race. But that was the experience of the Spanish conquistadors in the New World nearly 500 years ago. Who, they wondered, were the mysterious "Indians?"...
 • №6
 • 62,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
University Press of Florida, 2007. — 288 p. Since the 1997 report of investigations into the Monte Verde site in Chile, there has been a surge of interest in early habitation sites and a polarization of opinion about the antiquity of humans in the Americas. While Clovis remains the earliest undisputed cultural complex in the New World and one of the fastest and most successful...
 • №7
 • 3,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1966. — 525 p. — (Prentice-Hall Anthropology Series). This book has been written to introduce both the lay reader and the student to the broad field of American archaeology. The work is projected in two volumes: the present one, on North and Middle America, and a second, now in preparation, on South America. Introduction. The Early...
 • №8
 • 107,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Cambridge University Press, 1987. — x+386 p. — ISBN 0-521-32773-3. When and now did people first colonize the Americas? How did village life and agriculture arise? Why did complex societies develop in certain regions? These are some of the questions discussed in this wide-ranging book, which explores the development of the prehistoric cultures of North, Central, and South America...
 • №9
 • 42,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Facts on File, 1986. — 240 p. — (Cultural atlas series). — ISBN 0-8160-1199-0. In the 15th and 16th centuries European explorers "discovered" the native populations of the Americas. The encounter provoked inquiry and debate. Who were these peoples? Did they have souls? Where had they come from? In succeeding centuries an astounding range of cultures came to light—some extinct,...
 • №10
 • 59,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Routledge, 2017. — 324 p. This exciting collection explores the interplay of religion and politics in the precolumbian Americas. Each thought-provoking contribution positions religion as a primary factor influencing political innovations in this period, reinterpreting major changes through an examination of how religion both facilitated and constrained transformations in political...
 • №11
 • 20,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
University Alabama Press, 2005. — 240 p. This work answers the hypothetical question: What would the Americas be like today - politically, economically, culturally - if Columbus and the Europeans had never found them, and how would American peoples interact with the world's other societies? It assumes that Columbus did not embark from Spain in 1492 and that no Europeans found or...
 • №12
 • 1,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Routledge, 1999. — 300 pp. — ISBN 0-203-98481-1. The archaeology of Latin America contains many unique features, both in focus and approach. This pioneering and comprehensive survey is the first overview of current themes in Latin American archaeology written solely by scholars native to the region, and it makes their collective expertise available to an Englishspeaking audience...
 • №13
 • 6,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: ОГИ, 2007. — 360 с.: карты. — (Нация и культура / Новые исследования: Фольклор). — ISBN 978-5-94282-285-9. В книге дан обзор истории заселения Америки от появления человека до эпохи европейских контактов. Использованы материалы археологии, этнографии, лингвистики, физической антропологии. Основное внимание уделено вопросам преемственности культурного развития в отдельных...
 • №14
 • 6,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Springer, 2007. — 694 p. — (Interdisciplinary Contributions to Archaeology). The Amerindian (American Indian or Native American - reference to both North and South America) practice of taking and displaying various body parts as trophies has long intrigued both the research community as well as the public. As a subject that is both controversial and politically charged, it has...
 • №15
 • 15,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Springer, 2016. - 267 p. - (Interdisciplinary Contributions to Archaeology) This volume presents the most recent archaeological, historical, and ethnographic research that challenges simplistic perceptions of Native smoking and explores a wide variety of questions regarding smoking plants and pipe forms from throughout North America and parts of South America. By broadening...
 • №16
 • 9,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Getty Conservation Institute, 1994. - 437 p. Archaeometry is the application of scientific methods and analyses to the study of culture in its archaeological context. Garnered from a conference called to study the material culture from North and South America, the book's twenty essays on a broad range of subjects represent the full scope of study in this field. They include...
 • №17
 • 10,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2004. - 246 p. Among the most sumptuous buildings of antiquity were royal palaces. As in the Old World, kings and nobles of ancient Mexico and Peru had luxurious administrative quarters in cities, and exquisite pleasure palaces in the countryside. This volume explores the great houses of the ancient New World, from palaces of the...
 • №18
 • 6,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
University of Texas Press, 2011. - 244 p. Shamanism--the practice of entering a trance state to experience visions of a reality beyond the ordinary and to gain esoteric knowledge--has been an important part of life for indigenous societies throughout the Americas from prehistoric times until the present. Much has been written about shamanism in both scholarly and popular...
 • №19
 • 42,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Oxford University Press, 2013. - 278 p. Lightning has evoked a numinous response as well as powerful timeless references and symbols among ancient religions throughout the world. Thunder and lightning have also taken on various symbolic manifestations, some representing primary deities, as in the case of Zeus and Jupiter in the Greco/Roman tradition, and Thor in Norse myth....
 • №20
 • 6,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Новосибирск: Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, 2013. — 145 с. В книге в популярной форме рассказывается об истории открытия и ранних этапах исследования наиболее значимых археологических памятников и комплексов на территории Северных Анд (Колумбия, Эквадор) и Центральной Америки (Панама, Никарагуа, Коста-Рика). В основу легли многочисленные книги и статьи...
 • №21
 • 13,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Научное издание. — 2-е изд. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2011. — 176 с., ил. — (Archaeologica Varia). — ISBN 978-5-8465-1117-0. Книга посвящена одной из основных проблем мировой истории ― заселению человеком Нового Света, древнейшим археологическим памятникам Америки, связям культур Сибири и Америки. Отечественному читателю впервые представлена полная сводка...
 • №22
 • 2,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Научно-популярное издание. — Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН, 2014. — 124 с. — ISBN 978-5-7803-0241-4. В книге рассматриваются ключевые проблемы происхождения первых американцев в контексте восприятия европейцами неевропейцев. В научно-популярной форме освещаются основные этапы изучения заселения Американского континента отечественными, североамериканскими и...
 • №23
 • 2,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Springer, 2008. — 389 р. Pre-Columbian Andean and Mesoamerican cultures have inspired a special fascination among historians, anthropologists, archaeologists, as well as the general public. As two of the earliest known and studied civilizations, their origin and creation mythologies hold a special interest. The existing and Pre-Columbian cultures from these regions are...
 • №24
 • 11,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.