Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Государственное управление и местное самоуправление в Украине

Center for Army, Conversion and Disarmament Studies. — Kyiv, 2016. — 208 p. This book presents an analytical report on anticorruption activities and provides a collection of new laws and regulations dealing with key aspects of anticorruption measures in Ukraine after the Revolution of Dignity adopted during 2014-2015 period. For a wide range of readers.
 • №1
 • 1,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Policy Paper. — Washington; The Atlantic Council of the United States, 2007. — 40 p. The Paper is aimed to present an outside perspective on the corrosive nature of corruption in Ukraine, a country critical to Europe’s future due both to its size and geographical position. The report does not seek to single out Ukraine for criticism, but instead examines the frequent problem of...
 • №2
 • 620,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
London; the Taylor & Francis Group, 2004. — 222 p. — (Routledge Series on Russian and East European Studies). Ukrainian independence thrust the challenges of state-building onto a parliament ill-equipped to deal with them. This book takes the institutional development of parliament as an essential component of the state-building process. Focusing on the institutionalisation of...
 • №3
 • 1,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. 1999. - 238с. Поняття державного управління у методологічному арсеналі суспільних наук. Сутність державного управління. Державно-управлінські відносини та їх правове регулювання як складові предмету теорії державного управління. Формування сучасної організаційної науки. Управлінський зміст виконавчої влади та місце інституту президента в її реалізації. Механізм...
 • №4
 • 167,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
Нумерация страниц сохранена. К.: Юрінком Інтер, 1998 — 432 с. У книзі розглядаються науково-теоретичні основи державного управління, конституційні та адміністративно-правові засади організації виконавчої влади, проблеми їх практичного запровадження. Особлива увага приділяється обгрунтуванню висновків, положень і пропозицій, спрямованих на наукове забезпечення удосконалення...
 • №5
 • 2,51 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Моногр. – Київ: Центр учбової літератури, 2014. – 176 с. У монографії розкрито поняття психологічної готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах інтеграції, з’ясовано джерела, передумови й чинники її виникнення. Автором обгрунтовано передумови й проблеми формування психологічної готовності персоналу органів державної влади до роботи в євроінтеграційних...
 • №6
 • 1,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український незалежний центр політичних досліджень, – К.: Агентство «Україна», 2012– 64с. ISBN 978–966–2157–80–2 У книзі запропоновано фахові роз’яснення для вирішення типових проблемних питань у сфері доступу до публічної інформації, з якими стикаються службовці розпорядників публічної інформації. Видання буде корисним для працівників державних органів, органів місцевого...
 • №7
 • 1,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Брошура висвітлює теоретико-методологічні та методичні питання з практичного використання інструментів демократії й особливо з підготовки і проведення громадських слухань – однієї з найпотужніших форм прямої демократії, що активно утверджується в Україні після «Помаранчевої революції». Для слухачів системи підвищення кваліфікації державних службовців, викладачів і методистів, а...
 • №8
 • 1,30 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К. , 2005. — 250 с. Брошура висвітлює теоретико-методологічні та методичні питання з практичного використання інструментів демократії й особливо з підготовки і проведення громадських слухань – однієї з найпотужніших форм прямої демократії, що активно утверджується в Україні після «Помаранчевої революції».
 • №9
 • 1,81 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів. - К.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2010. - 48 с. Для слухачів і викладачів системи перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів державної служби та місцевого самоврядування. Зміст Переднє слово Транспарентність як...
 • №10
 • 113,74 КБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів. - К.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2010. - 48 с. Для слухачів і викладачів системи перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів державної служби та місцевого самоврядування. Зміст Переднє слово Транспарентність як...
 • №11
 • 459,66 КБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів. - К.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2010. - 48 с. Для слухачів і викладачів системи перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів державної служби та місцевого самоврядування. Зміст Переднє слово Транспарентність як...
 • №12
 • 14,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 307 с. – ISBN 978-966-695-193-2 У монографії розглянуто теоретичні і практичні аспекти управління сучасним великим містом. Досліджено етапи становлення теорії муніципального самоврядування, витоки та розвиток муніципальної системи управління. Проаналізовано типологію і моделі муніципального менеджменту, методи управління міським господарством. У...
 • №13
 • 2,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 20 с. У навчальному посібнику запропоновано методологічний аналіз частини суспільних змін, що суттєво впливають на чинні процеси розробки та прийняття управлінських рішень у системі державного управління, зокрема висвітлено шляхи трансформації національної моделі державного управління, очікування переходу до постіндустріального...
 • №14
 • 799,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 20 с. У навчальному посібнику, написаному у формі опорного конспекту увагу зосереджено на технології прийняття управлінських рішень, зокрема за моделлю раціонального прийняття рішень. Для кращого розуміння матеріалу наведено загальне проблемне поле українського суспільства, виділено найбільш актуальні проблеми, викладено елементи...
 • №15
 • 676,09 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія, Киїів, Вид-во УАДУ, 2000 р., 328с. У монографії запропоновані теоретичні та методологічні підходи до формування державно-управлінських рішень як одного з основних напрямів державного управління. Автор - досвідчений управлінець і науковець - наводить приклади застосування запропонованих підходів у практиці державного управління.
 • №16
 • 3,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні: Монографія - За заг. ред. В.Д.Бакуменка, В.М.Князєва; Кол. авт.: В.Д.Бакуменко (кер. автор. кол.), Л.М.Гогіна, І.В.Козюра, С.О.Кравченко, Ю.Г.Кальниш, Л.Г.Штика. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 172 с. У монографії досліджено актуальні питання адміністративного реформування в Україні на основі аналізу сучасного стану цього...
 • №17
 • 5,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — К: КНТЕУ, 2012. — 334 с. Зміст: Вступ Концептуальні основи адміністративного менеджменту Системні аспекти державного управління Функції державного управління Підходи та принципи адміністративного менеджменту Методи адміністративного менеджменту Прийняття управлінських рішень Організація діяльності апарату державних органів влади та управління...
 • №18
 • 5,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
навч. посіб. - К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 148 с. У навчальному посібнику відображено сучасні уявлення про адміністративний менеджмент, що ґрунтується на аналізі вітчизняних і зарубіжних видань, а також власному досвіді авторів щодо вирішення різних завдань публічного управління. Розраховано на студентів системи підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
 • №19
 • 1,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: НАДУ, 2008. У науковій розробці особливу увагу приділено соціально-трудовим відносинам Південного регіону України з урахуванням психологічного стану його мешканців. Розділи: Теоретичні засади вивчення сучасного соціально-політичного розвитку регіону. Актуальні проблеми сучасного соціально-політичного і гуманітарного розвитку регіону. Стратегічні напрями поліпшення...
 • №20
 • 457,34 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Центр політичних студій та аналітики, 2012. - 88 с. - ISBN 978-966-8684-97-5 В "Абетці" роз`яснено норми Закону, пояснено, як правильно застосовувати його під час захисту своїх прав; описано ситуації, які громадяни можуть вирішити, застосовуючи норми Закону. У ній читачі знайдуть відповіді на важливі для себе запитання: навіщо був прийнятий Закон, як правильно його...
 • №21
 • 4,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
У виданні проводиться оцінка системи врядування в Україні за програмою ОЕСР та ЄС СІГМА: оцінюються урядові системи адміністративного управління; система формування політики, правова основа державного управління (в тому числі Конституція); управління кадрами (державна служба); системи управління державними видатками; державний внутрішній фінансовий контроль; та ін.
 • №22
 • 2,54 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Киів, 2003. У монографії подаються матеріали, в яких аналізується взаємодія органів влади та засобів масової інформації. Паблік рилейшнз розглядається як складова державного управління, а також міжнародного і міждержавного спілкування.
 • №23
 • 760,58 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія. – К.: НІСД, 2011. – 352 с. ISBN 978-966-554-161-5 Монографія присвячена проблемам формування та оцінки офсетної політики держав на міжнародних ринках при торгівлі озброєннями в умовах глобалізації. Проаналізовано основні по- няття сфери офсету, показано взаємозв’язки цих понять, у тому числі роль офсетних механізмів на ринку державних закупівель для розвитку...
 • №24
 • 2,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сокільники, 2010. — 66 с. У публікації подаються: загальна характеристика села Сокільники Пустомитівського району Львівщини, природно-кліматичні умови його розташування, сильні та слабкі сторони, загрози та можливості розвитку громади; бачення майбутнього, пріоритетні стратегічні напрямки сталого розвитку села, операційний план реалізації стратегії сталого розвитку. Проект...
 • №25
 • 1,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
2008 г. Видання спирається на документи програми Sigma та присвячене важливим питанням формування державної політики. Зокрема, розглянуто підходи, що використовують різні країни Організації економічного співробітництва і розвитку з метою реалізації кожного з кроків циклу аналізу державної політики. Збірка містить також огляд ролі та функцій політичних радників як представників...
 • №26
 • 313,26 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 96 с. У навчальному посібнику розглянуто теоретичні й практичні питання стратегічного планування, актуальність його запровадження на сучасному етапі розвитку регіонів України, сутність та переваги цього процесу, охарактеризовано нову систему планування розвитку територій, основні інструменти реалізації державної регіональної політики,...
 • №27
 • 796,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, Міністерство оборони України, 2009. - 100 с. Щорічник Біла книга видається відповідно до Закону України Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави з метою систематичного інформування громадськості про діяльність Збройних Сил України, а також про оборонну політику держави, проблеми, що виникають у цій сфері, та шляхи їх...
 • №28
 • 4,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
навч. посіб. — К. : К.І.С., 2014. — 200 с. У навчальному посібнику висвітлено загальні засади бюджетного прогнозування на місцевому рівні, структуру моделі бюджетного прогнозування, джерела інформації для її формування; описано базу даних та кроки щодо її оновлення. Основну увагу приділено процесу бюджетного прогнозування, зокрема підходам до прогнозування доходів і видатків...
 • №29
 • 6,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
/ М. Біль, Г. Третяк, О. Край - ник. К.: НАДУ, 2009. Визначено зміст механізму державного управління туристичною галуззю, який формують об’єкт, суб’єкт, методи та форми управління, організаційне, інформаційне, кадрове, науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення. Проаналізовано особливості реалізації складових такого механізму на регіональному рівні, зокрема у...
 • №30
 • 618,43 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія ; НАН України ; Ін-т економ.-правових дослідж. – Харків : Видавництво «НТМТ», 2015. – 247 с. Розглянуто теоретико-методичні та прикладні проблеми розвитку великих міст та агломерацій в Україні, включаючи правове та ресурсне забезпечення, планування та фінансування, розподіл повноважень та реалізацію компетенції органів місцевого самоврядування, формування...
 • №31
 • 2,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
/ В. Г. Бодров, В. О. Гусєв, В. Ф. Мартиненко. К.: НАДУ, 2009 На базі концепції сталого розвитку і парадигми інноваційного розвитку розкрито зміст інноваційно-інвестиційної моделі сталого розвитку національної економіки, проаналізовано імперативи та передумови її запровадження. Сформульовані пріоритети державної інноваційної політики як засобу утвердження...
 • №32
 • 770,80 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К. : НАДУ, 2008. У результаті наукового аналізу системи державного управління інвестицій- ним процесом в Україні з'ясовані базові елементи інвестиційної програми со- ціально-економічного розвитку регіонів України. Методичні рекомендації підготовлено на виконання розпорядження віце- президента Національної академії від 4 лютого 2008 року № 14 - р "Про наукові продукти за...
 • №33
 • 430,71 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Практичний посібник. - Видання 2-ге / Бригілевич І.І., Ванько С.І., Загайний В.А., Коліушко І.Б. За заг. ред. Тимощука В.П. – Київ: СПД Москаленко О.М., 2011. – 432 с. ISBN 978-966-2214-03-2 Видання присвячене висвітленню питань, пов’язаних зі створенням та організацією діяльності центрів надання адміністративних послуг як кращої організаційної форми їх надання усім категоріям...
 • №34
 • 3,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
У цьому посібнику подано матеріали навчального курсу „Інформаційний та PR супровід лобістської кампанії, розробленого для Школи громадського лобіювання в рамках проекту Фонду „Європа XXI (м. Київ) та Товариства Лева (м. Львів). Описано теоретичні та практичні основи роботи з інформацією та Паблік рілейшенз для громадських організацій, механізм планування та реалізації...
 • №35
 • 437,88 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
2006г. В навчальному посібнику розглянуто актуальні питання соціальної політики української держави на сучасному етапі. Значна увага приділяється пошуку шляхів створення ефективної моделі соціального захисту населення, розробки національної соціальної програми в умовах реформування українського суспільства, втілення деяких прогресивних підходів у вирішенні цих проблем з...
 • №36
 • 225,10 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчально-методичні матеріали для слухачів денної та заочної форми навчання за спеціальністю Державне управління Зміст Науково-теоретичні засади здійснення політики з питань підтримки молодих сімей Сучасний стан сімейної політики в Україні Розвиток та вдосконалення державної та регіональної сімейної політики Висновки та пропозиції Видавництво Харківського регіонального...
 • №37
 • 60,43 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчально-методичні матеріали для слухачів денної та вечірньої форм навчання за спеціальністю Державне управління Зміст: Сутність соціальної політики і моделі соціальних держав Основні напрямки соціальної політики в Україні Соціальні наслідки економічних реформ в Україні Політика продуктивної зайнятості в Україні Реформування системи пенсійного забезпечення населення...
 • №38
 • 45,51 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Моногр. / А.І. Бутенко, М.П. Войнаренко, В.І. Ляшенко та ін.; НАН Укра-їни, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2011. – 326 с. У монографії, сформованій на матеріалах учасників регіонального форуму «Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу Донецького регіону», розглянуто сучасні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу і його роль у післякризовому...
 • №39
 • 3,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 484 с. ISBN 966-619-219-5 . У монографії розглянуто теоретичні та методологічні підходи до державного будівництва як до процесу становлення держави; показано, що дослідження державного будівництва перш за все передбачає комплексне вивчення сутності держави; проаналізовано сучасні теоретичні уявлення про державу та наслідки даних уявлень...
 • №40
 • 3,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб./ О. В. Берданова та ін. ; за ред. В. М. Вакуленка, О. В. Берданової. — К. : НАДУ, 2013. — 286 с. Державна політика регіонального розвитку в Україні . Державна регіональна політика та регіональний розвиток. Регулювання політики регіонального розвитку відповідно до принципів Європейської регіональної політики: досвід країн ЄС. Інституційне забезпечення реалізації...
 • №41
 • 2,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ 2007. — 64 с. У навчальному посібнику розглядаються питання державної регіональної політики та механізмів її реалізації. Навчальний посібник розроблений на замовлення Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів та розрахований на слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, студентів вищих...
 • №42
 • 2,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 217 с. (Електронна версія). — ISBN 966-619-225-X. У монографії досліджуються концептуальні засади аналізу та творення державної політики, аналізуються механізми її впровадження. Здійснюється реконструкція державної політики у виборчому процесі на прикладах схвалення різних моделей виборчих систем, проведення парламентських виборів...
 • №43
 • 4,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монография. – Луганск :, 2009. – 176 с. В монографии на основании проведеннго исследования излагаются основы теоретического развития териториалыных социально-экономических систем. Анализируется опыт организации на территории данных систем. Рассматриваются направления повышения эффективности развития социально-экономических систем в регионах Украины.
 • №44
 • 3,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. з англ.: В. Шульга. - К. : Всеувито, 2003. — 350 с. - Бібліогр.: с. 333-350. ISBN 966-520-049-6 ББК Х301.02 З точки зору політології «Оцінювання державної політики і програм» є навчальним посібником з аналізу можливостей та об­межень оцінки діяльності в державному секторі. Еверт Ведунґ розглядає оцінювання як механізм кваліфікованого моніторингу, систематизації та...
 • №45
 • 16,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Основи, 1998. — 654 с. — ISBN 966-500-086-1 Ця книжка є першим підручником для підготовки профе­сіоналів, що виробляють поради для прийняття рішень на різних рівнях, передусім на державному при розробці законопроектів. У підручнику викладено теоретичні засади, методику та практику аналізу політики з урахуванням суспільних цінностей. Завдяки останньому стає можливим...
 • №46
 • 29,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
2008 г. Підручник складається з 2-х частин. Зміст першої частини стосується теоретичних питань державного управління. У ній розкриваються принципи, методи та функції державного управління, аналізується еволюція, становлення та основні напрями розвитку державного управління як науки та практичної діяльності. Зміст другої частини стосується питань історичного досвіду державного...
 • №47
 • 152,37 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Конспект лекцій. У двох частинах. Частина І. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. - 52 с. Зміст першої частини стосується теоретичних питань державного управління. У ній розкриваються принципи, методи та функції державного управління, аналізується еволюція, становлення та основні напрями розвитку державного управління як науки та практичної діяльності.
 • №48
 • 82,78 КБ
 • добавлен
 • изменен
Моногр. / В.П. Вишневский, А.И. Амоша, Л.А. Збаразская, А.А. Охтень, Д.Ю. Череватский; под общ. ред. В.П. Вишневского и Л.А. Збаразской / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2013. – 180 с. В монографии выполнен анализ положений неоклассической, институциональной и эволюционной экономических теорий в сфере промышленной политики, обоснованы стратегические...
 • №49
 • 1,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія / За заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.М.Князєва. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 680 с. . У монографії проаналізовано основні теоретико-методологічні аспекти впливу глобалізації на систему державного управління, відповідно до чого розкрито сутність, основні передумови тафактори виникнення глобалізації, досліджено особливості розвитку суспільства та держави в умовах...
 • №50
 • 4,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — К.: Вид-во ПАДУ, 2007. — 72 с. У навчальному посібнику проаналізовано основні теоретико-методологічні та практико-прикладні аспекти реалізації механізмів зв’язків з громадськістю у державному управлінні, відповідно до чого розкрито місце та роль зв’язків з громадськістю у діяльності органів державної влади, визначено сутність, структуру та функції зв’язків з...
 • №51
 • 3,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: ХарРІ НАДУ "Магістр", 2005. — 80 с. — (Бібліотечка магістра). — ISBN 966-7798-32-1. Наведено теоретико-концептуальні засади індивідуального і громадського здоров’я, основи глобальної та національної політики у сфері охорони здоров’я, висвітлено екологічні проблеми здоров’я людини та основи нової охороноздоровчої стратегії. Для слухачів денної, заочної та вечірньої форми...
 • №52
 • 91,57 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія розрахована на аспірантів, студентів, магістрантів, викладачів вишів, працівників державних органів влади, всіх зацікавлених у формуванні інноваційного управлінського мислення. В монографії розроблено проект синергетично-рефлексивної моделі самоуправлінського суспільства як інноваційної ідеї, що базується на самоорганізації і саморегуляції, яка розглядається з...
 • №53
 • 2,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія / за заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 288 с. - ISBN 978–966–554–103–5 Досліджено теоретичні, методологічні та практичні питання управління регіональним соціально–економічним та суспільно–політичним розвитком в Україні на основі оптимального поєднання державної влади та місцевого самоврядування. Розроблено шляхи удосконалення механізмів...
 • №54
 • 4,79 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Ін-т громадян. сусп-ва; упоряд. О.С.Врублевський. – К., 2009. – 16 с. ISBN 978-966-8312-53-3 Видання містить методичні рекомендації щодо моделювання територіальних громад у вигляді роз'яснень щодо збору інформації та попереднього аналізу можливості формування дієздатних громад у регіонах. Розраховане на широке коло читачів. Методика моделювання територіальних громад є...
 • №55
 • 127,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія / Н.Л. Гавкалова, Л.Й. Аведян, Л.Ю. Гордієнко та ін. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. — 328 с. Подано комплексні науково-методичні та практичні дослідження з проблем забезпечення дієвості державного управління, поглиблено теоретичні засади та наведено організаційні механізми реформування державної служби. Проведено аналіз сутності державного управління та обґрунтовано...
 • №56
 • 2,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
– К.: Фонд Європа XXI, 2007. – 84 с. У цьому посібнику подано матеріали навчального курсу «Дослідження громадської думки як компонент лобістської кампанії», розробленого для Школи громадського лобіювання в межах проекту Фонду «Європа XXI» (м. Київ) та Товариства Лева (м. Львів). У посібнику вперше представлено систему та проаналізовано дорадчі органи на всіх рівнях влади, що в...
 • №57
 • 1,47 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
За заг. ред. Д.М. Котляра. — К.: Центр політичних студій та аналітики, 2014. — 152 с. — ISBN 978-617-7031-27-6. У посібнику роз'яснюються поняття та порядок застосування так званого «трискладового тесту» – умов, яким повинне відповідати будь- яке обмеження доступу до інформації згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації». Видання має практичний характер, воно...
 • №58
 • 3,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
монографія / за наук. ред. д-ра політ. наук Л. Є. Шкляра. - К. : НАДУ, 2009. - 392 с. У монографії аналізуються концептуальні засади функціонування політичних партій як інституту державної політики та управління; висвітлюється роль впливу середовища на перевтілення політичних партій у державний інститут. Аналізуються партійні механізми формування державної політики;...
 • №59
 • 2,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Науково-методологічний посібник. /О.С. Власюк, Я. А. Жаліло, А.І. Семенченко, Л.Д. Яценко, та ін. За заг. ред. академіка НАН України, д.т.н. В.П. Горбуліна. — К.: ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. — 116 с. (Формування і реалізація державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України). До посібника увійшли матеріали наукових досліджень, присвячених...
 • №60
 • 109,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2006. — 192 с. У посібнику узагальнено і систематизовано теоретичні напрацювання та практичний досвід земельного менеджменту. Значна увага приділена висвітленню теоретичних засад земельного менеджменту: його сутності та значенню, етапам розвитку, методам, принципам, функціям. Розглянуто питання прийняття управлінських рішень в сфері...
 • №61
 • 6,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. / Н.В. Грицяк, Л.В. Литвинова. – За заг. ред. д.держ.упр., професора Н.В. Грицяк. – К. : Вид-во К.І.С., 2015. – 108 с. Викладені основні теоретико-методологічні засади дисципліни «Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства». Описані ключові положення інформаційної політики в умовах інформаційного суспільства, висвітлені основні засади...
 • №62
 • 665,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практичний посібник для органів місцевої влади та бізнесу. - К., ФОП Москаленко О. М., 2011. - 140 с. Цей посібник було підготовлено Фондом Східна Європа за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність (ЛІНК).
 • №63
 • 1,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія / Анатолій Маркович Гуменюк. – К. : НІСД, 2014. – 468 с. У монографії висвітлено теоретико-методологічні та прикладні аспекти системи економічної безпеки регіону та держави. Систематизовано й узагальнено теоретичні положення еволюції економічної безпеки, конкретизовано її системні характеристики, досліджено регіональні детермінанти зміцнення економічної безпеки...
 • №64
 • 2,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 60 с. У навчальному посібниу на основі розкритих тенденцій світового розвиту , парадигм концепцій) сталого та інноваційного розвиту , що загальновизнані у світі, сформульовано та аргументовано імперативи інноваційного розвитку національної економіи. Висвітлено ключові поняття інноваційної економіи: інновації та наведена їх...
 • №65
 • 939,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Донецьк: Юго Восток, 2011. — 624 с. У монографії досліджуються теоретико!методологічні засади формування державної інноваційної політики й управлінських механізмів її впровадження. З позицій інституціонально-системного підходу розкрито зміст державної інноваційної політики в контексті парадигми сталого інноваційного розвитку. Визначено основні інституціональні...
 • №66
 • 10,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Тюмень: издательство Тюменского государственного университета, 2009. — 294 с. Пособие предназначено для изучения данной дисциплины в системе подготовки бакалавров во всех формах обучения. Оно предусматривает основные механизмы управления муниципальным хозяйством в свете реализации федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации...
 • №67
 • 311,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дементьєв В.В., Гордон М.В., Оленцевич Н.В., Толкованов В.В., Коваленко Р.О., Шумаєва О.О. Навч. посібник. — Донецьк: ТОВ «ДРУК-ІНФО», 2012. — 311 с. Навчальний посібник розроблено на основі нормативних вимог Галузевого стандарту вищої освіти України. Він містить навчальні матеріали до змістовного модуля «Основи теорії державного управління» дисципліни «Державне управління». В...
 • №68
 • 1,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Черкаси, Черкаська ОДА, 2006 - 56 с. Серія: "Організаційно-кадрові питання". Посібник розрахований, у першу чергу, на працівників кадрових служб державних установ, його матеріали також будуть корисними для кожного державного службовця з питань визначення стажу державної служби, підготовки необхідних матеріалів для подання кадровим службам державних органів у разі зарахування на...
 • №69
 • 73,63 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Тези XI Міжнародного наукового конгресу, 24 березня 2011 р. Х.: Вид-во ХарРІНАДУ "Магістр", 2011. - 442с. ISBN 978-966-390-092-8. Збірник містить тези наукових доповідей, представлених на XI Міжнародному науковому конгресі "Державне управління та місцеве самоврядування". Висвітлено проблемні питання щодо функціонування та розвитку системи державного управління,...
 • №70
 • 4,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Науковий вісник АМУ, Державне управління та місцеве самоврядування, серія "Управління" вик.1(7)/2009, Збірник наукових праць/ за заг.ред.В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка - К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2009 - 339 с.
 • №71
 • 2,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тези 5 Міжнар. наук. конгресу, 23 лютого 2005 р.- Х.: ХарРІ НАДУ"Магістр" , 2005.-180 с. Збірник містить тези наукових статей, які було представлено на V Міжнародному науковому конгресі "Державне управління та місцеве самоврядування". Висвітлено проблемні питання щодо розвитку суспільних процесів, адміністративно-організаційних чинників державотворення, державної та муніципальної...
 • №72
 • 124,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. − Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. − 306 с. У посібнику подано навчальний матеріал, який висвітлює сучасне трактування основних понять, що використовуються в публічному адмініструванні, історію розвитку цього явища, питання реалізації публічної влади (функції, принципи, форми, методи, стиль, механізми та технології), побудову органів публічного...
 • №73
 • 317,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практ. посіб. / авт. кол. : В. М. Дрешпак, Н. К. Рашитова, С. І. Соколовський та ін. ; за заг. ред. В. М. Дрешпака. - К. : НАДУ, 2009. - 36 с. Представлено підходи щодо застосування соціально-психологічних методів державного управління під час розробки, впровадження й оцінювання регіональних цільових програм. Визначено основні фактори та умови, що дозволяють розширити масштаби...
 • №74
 • 363,29 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Местная повестка-21 — Новополоцк, 2011. — 89 с. Преамбула Новополоцк сегодня Общие сведения. Знакомьтесь: «Нефтеград»! Географическое положение. Мы на карте Европы. Экологический обзор и биоразнообразие. Все связано со всем… Река Западная Двина. Путь «Из варяг в греки». Население. Устойчивое развитие начинается с нас! Производственный комплекс. «Нафтан» – крупнейший...
 • №75
 • 1,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Теоретичні засади державної служби в Україні. Посади державної служби. Поняття державного службовця та його правовий статус. Проходження державної служби. Контроль у системі державної служби. Державна кадрова політика України. Зарубіжний досвід організації та функціонування державної служби.
 • №76
 • 122,46 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Переклад Андрій Баканов, Юрій Дуркот, Віталій Климченко, Володимир Швед. — К.: Видавництво К.І.С., 2010. — 240 с. Ця книжка — вибірка статей, які публікувалися в часописі Osteuropa № 2–4/2010 (Manfred Sapper, Volker Weichsel (Hg.). Schichtwechsel. Politische Metamorphosen in der Ukraine. Berlin, 2010). У відібраних для публікації матеріалах міститься аналіз різних галузей —...
 • №77
 • 11,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харьков: Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н. Бекетова (ХНУГХ), 2014. — 158 с. — ISBN 978-966-695-334-9. В монографии на основе исследования процессов развития жилищно-коммунального хозяйства рассматриваются новые подходы к системе планирования жилищно-коммунальной отрасли. Разработан и предлагается системный подход, включающий стратегическое...
 • №78
 • 2,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Укртехінформ, 2013. — 263 с. Мета: надання практичних рекомендації щодо формування та розвитку лідерства на місцевому рівні Стислий зміст: розглянуто сутність поняття «лідерство», основні теорії та стилі лідерства; розкрито основні складові розвитку персонального лідерства та особливості розвитку лідерства в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;...
 • №79
 • 1,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник у трьох частинах. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. — 268 с. — ISBN 978-966-336-278-6. Навчальний посібник «Державне управління» (Основи теорії державного управління) зорієнтований на освітньо-професійні програми підготовки магістрів державної служби та магістрів за спеціальністю «Місцеве самоврядування». В даному навчальному посібнику...
 • №80
 • 3,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник у трьох частинах. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. — 248 с. Навчальний посібник «Державне управління» (Система органів державної влади та місцевого самоврядування України) зорієнтований на освітньо-кваліфікаційні програми підготовки магістрів державної служби. У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні проблеми державного управління як...
 • №81
 • 3,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник у трьох частинах. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. — 248 с. Навчальний посібник «Державне управління. Часть 3- Основи внутрішньої організації державного органу та менеджменту» зорієнтовано на освітньо-професійні програми підготовки магістрів державної служби. У запропонованому навчальному посібнику розглядаються основи менеджменту в державному...
 • №82
 • 2,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
В.М. Ємельянов, О.Н. Євтушенко, В.М. Ємельянов, В.І. Андріяш. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. — 336 с. Навчальний посібник «Державне управління: у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях» містить основні терміни з державного управління, які допоможуть як при підготовці до заліку або іспиту, так і для підвищення особистого рівня знань в області державного...
 • №83
 • 2,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. - К.: НІСД, 2009. - 336 с., іл. ISBN 978-966-554-097-7 У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти формування та реалізації економічної стратегії держави з точки зору забезпечення її максимальної ефективності. Автор досліджує особливості співвідношення економічної стратегії держави з дією об’єктивних макроекономічних законів і мотивацією головних...
 • №84
 • 3,01 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Колективна монографія. — Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. — 363 с. Колективна монографія виконана в межах теми Держбюджетної теми дослідження кафедри економіки та моделювання ринкових відносин Інституту інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова «Дослідження пріоритетних напрямів регіональної політики в економічній сфері» ДР...
 • №85
 • 2,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Колективна монографія. — Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. — 370 с. Колективна монографія виконана в межах теми Держбюджетної теми дослідження кафедри економіки та моделювання ринкових відносин Інституту інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова «Дослідження пріоритетних напрямів регіональної політики в економічній сфері» ДР...
 • №86
 • 3,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібн. — Х. : Харків. держ. ун-т харчув. та торгівлі, 2017. — 142 с. Посібник розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент». Призначено для самостійної роботи студентів з метою засвоєння теоретичних знань з основ адміністративного менеджменту, системного та комплексного розуміння функцій адміністративного...
 • №87
 • 1006,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
2007. У навчальному посібнику розглянуто феномен управлінської команди в системі державної служби, показано її роль і місце в налагодженні діяльності персоналу державних органів. Висвітлено фактори розвитку команди управлінців-керівників, визначено умови, підходи і складові процесу їі формування. Цінними для управлінців-практиків державних органів з позицій налагодження...
 • №88
 • 138,46 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ 2007. — 48 с. У навчальному посібнику розглянуто феномен управлінської команди в системі державної служби, показано її роль і місце в налагодженні діяльності персоналу державних органів. Висвітлено фактори розвитку команди управлінців-керівників, визначено умови, підходи і складові процесу її формування. Цінними для управлінців-практиків державних...
 • №89
 • 2,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Матер. наук. практ. конф. за міжнар. уч. (8 квітня 2011 р.): у 2 ч. Ч. 1 / за наук. ред. чл.кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 424 с. Зміст Концептуальні засади підвищення керованості суспільства в межах демократичної парадигми врядування Буник М. З. Людвіг фон Мізес про бюрократію та ринок Дзяна Г. О., Дзяний Р. Б....
 • №90
 • 2,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник/ О.В. Захарова, О.О. Шумаєва, В.І. Мозговий, Л.Г. Вергазова, О.П. Соловцова, Л.М. Василишина. — Донецьк, 2013. — 342с. Навчальний посібник з організації праці державного службовця побудований на основі нормативних вимог Галузевого стандарту вищої освіти України і містить три змістовні модулі: „Створення сприятливих умов для ефективної діяльності державного...
 • №91
 • 2,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
монографія. – К. : НАДУ, 2016. – 296 с. У монографії розглянуті питання теоретичних основ і методологічного забезпечення комплексного оцінювання державних службовців. Розроблено алгоритми оцінювання, які формують кількісні оцінки кваліфікаційно-освітнього рівня, особистістно-компетентностних якостей та ключових показників діяльності державних службовців. Представлена...
 • №92
 • 3,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2012. – 180 с. Навчальний посібник охоплює три змістові модулі: створення сприят-ливих умов для ефективної діяльності державного службовця; формування навичок ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків; ділова українська мова. Навчальний посібник призначено студентам спеціальності 8.150101 «Державна служба», а також...
 • №93
 • 1,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Запропонований Вашій увазі бюлетень інформує про останні події що відбулися в сфері державної служби України. Надає детальну аналітичну інформацію щодо кооперації, документообігу, новин та ін. стосовно державної служби України.
 • №94
 • 279,19 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 44 с. У навчальному посібнику визначаються цілі та завдання побудови системи управління якістю, розглядається їх організаційне забезпечення, розподіл відповідальності та інші актуальні питання. Розрахований на використання в навчальному процесі у системі підвищення кваліфікації керівних кадрів. Зміст Вступ Загальні положення...
 • №95
 • 1,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практичний посібник для керівників служб управління персоналом / М. Канавець, Ю. Лихач, А. Кукуля, І. Рощин, О. Романюк, А. Астапов. — Київ: Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС, 2016. — 176 с. Практичний посібник розроблено за підтримки проекту Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні «Розвиток спроможності Нацдержслужби щодо замовлення та розроблення програм...
 • №96
 • 1,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія / Т.О. Карабін, Я.В. Лазур, М.В. Менджул, Трачук П.А. та ін. — Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2015. — 320 с. Монографія «Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграції» є колективним дослідженням європейських рамок демократичного функціонування публічної адміністрації у контексті забезпечення прав людини. В монографії визначено...
 • №97
 • 2,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. – К.: НІСД, 2013. – 104 с. Досліджено аналітичну процедуру моніторингу результативності державної політики, що базується на показниках (індикаторах) стану національної безпеки, та викладено основні її функції. Розглянуто три рівні граничних значень: порогові умови безпеки життєдіяльності людини, суспільства та держави; система індикаторів і граничних значень...
 • №98
 • 460,75 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2000. – 671 с. ISBN 966-500-515-4 Ця книжка є навчальним посібником з оцінювання соціальних програм. У ній подано історію розвитку методів оцінювання, теорію планування програм, практичні поради з проведення аналітичних досліджень з моменту оцінювання програми через етапи планування, збирання даних до застосування одержаних результатів....
 • №99
 • 16,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб . - К.: Ви д -во УАДУ, 2001. - 244 с. У посібнику висвітлено основні етапи еволюції органів державного управління в Україні (від VIII ст. до н.е. до XXI ст. н.е.), розглядаються специфічні особливості функціонування центрального й місцевого державного апарату в різні періоди вітчизняної історії. Посібник розроблений для студентів, викладачів, науковців, депутатів усіх...
 • №100
 • 385,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 244 с. Укр.мов. Пропоноване видання свого часу було першим навчальним посібником із цієї дисципліни в практиці вищої школи , в якому висвітлюються основні етапи еволюції органів державного управління в Україні протягом майже трьох тисячоліть (від VIII ст. д о н .е. по XXI ст. н .е.). У посібнику розглядаються специфічні особливості...
 • №101
 • 1,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практичний посібник. — Пер з англ. С. Соколик; Секретаріат Ради скарбниці Канади. — К. : Основи, 1999. — 175 с. Ця книжка є одним з перших видань в Україні щодо практичного застосування аналізу вигід і витрат для оцінки доцільності державних проектів різного спрямування — законодавчих, інституційних, інвестиційних. Викладено методологічні підходи щодо визначення пов'язаних із...
 • №102
 • 4,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. – К.: НАДУ, 2011. – 78 с. Висвітлюється загальне уявлення про економічний аналіз державної політики, підгрунтя державної політики - концепції ефективності рішень окремих учасників системи і соціально-економічної системи в цілому: підходи до оцінювання ефективності і результативності державної політики з використанням методів аналізу вигід і витрат та аналізу...
 • №103
 • 636,72 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія / Ю.В. Кіндзерський ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2013. – 536 с. Проаналізовано зміст категорії «модернізація», виділено її соціальну, інституційну і технологічну складові, показано їхню діалектичну єдність. Висвітлено напрацьовані у світі підходи до формування промислової політики як засобу технологічної модернізації....
 • №104
 • 6,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Київ: Центр учбової літератури, 2016. — 176 с. В монографії викладені основні поняття моделей зрілості та компетенцій державних службовців в сфері аналізу та управління інформацією для прийняття управлінських рішень в розрізі посад та виконуваних функцій, центральних та регіональних органів державної влади; розглянуті методики, інструментарій та сценарії...
 • №105
 • 3,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : НАДУ, 2008. 44 с. У науково-методичній розробці визначені основні вимоги до знань, умінь і навичок державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з інфор- маційних технологій та технологій електронного урядування. В основу науково-методичної розробки покладено результати науково-дос- лідної роботи "Розроблення і впровадження стандарту сертифікації та...
 • №106
 • 402,43 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. – Київ: Вид-во ДУС, 2006. – 225 с Розглядаються особливості використання технологій електронного урядування при виробленні та прийнятті державних управлінських рішень. Значну увагу приділено основним складовим електронного урядування, інформаційно- технологічним аспектам побудови інформаційної системи "Електронний уряд", наведені приклади моделей та...
 • №107
 • 2,68 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К. : Алерта, 2010. — 335 с. — Джерело. Запропоновано концептуальну модель аналізу, програмування та впровадження публічної політики (ПП) на всіх рівнях управління. Обгрунтовано конкретні інструменти, механізми забезпечення реалізації публічних заходів в різних національних, політичних і соціальних контекстах. Проаналізовано роль і місце всіх дійових осіб ПП, визначено види...
 • №108
 • 1,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник нормативних актів — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 352 с. У пропонованому виданні зібрано і систематизовано найсуттєвіші нормативно-правові акти, що врегульовують державну службу, яка значною мірою уособлює функції держави і є одним з визначальних її атрибутів. Наводяться законодавчі засади організації та управління державною службою, детально висвітлено процес її...
 • №109
 • 507,97 КБ
 • добавлен
 • изменен
Наук.-ред. колегія: В. М. Князєв (співголова), І.В. Розпутенко (співголова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. – 748 с. У першому томі розкривається термінологічна система теорії державного управління як цілісного міждисциплінарного наукового знання про сутність, становлення і розвиток феномену державного управління. З’ясовуються специфіка об’єкта теорії державного управління, функції...
 • №110
 • 9,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наук.-ред. колегія: Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та ін. – 2011. – 692 с. До другого тому увійшло 437 термінів. Архітектоніка термінологічної системи тому містить три групи термінів. Перша група об’єднує статті, що розкривають зміст поняття «методологія державного управління», її теоретико-філософську основу, принципи державного управління. Друга...
 • №111
 • 8,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наук.-ред. колегія: А.М. Михненко (співголова), М.М. Білинська (співголова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. – 788 с. У третьому томі розглядаються питання історії українського державотворення, функціонування та розвитку державно-управлінських систем на теренах України. Комплексно висвітлюються основні явища, процеси та події у галузі державного управління в усі періоди вітчизняної...
 • №112
 • 17,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наук.-ред. колегія: М.М. Іжа (співголова), В.Г. Бодров (співголова) та ін. – Одеса, 2011. – 648 с. Том 4 «Галузеве управління» є складовою восьмитомного теоретичного напрацювання вітчизняних науковців «Енциклопедія з державного управління». Ця Енциклопедія видається вперше в Україні та у часі співпадає з процесом оптимізації системи центральних органів виконавчої влади,...
 • №113
 • 7,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наук.-ред. колегія: О.Ю. Амосов (співголова), О.С. Ігнатенко (співголова) та ін.; за ред. О.Ю. Амосова, О.С. Ігнатенка, А.О. Кузнецова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ Магістр, 2011. – 408 с. У п’ятому томі енциклопедії зібрано понад 300 термінів, в яких розкриваються фундаментальні поняття теорії та практики регіонального управління та місцевого самоврядування, моделей їх...
 • №114
 • 4,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наук.-ред. колегія: С.М. Серьогін (співголова), В.М. Сороко (співголова) та ін. – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. – 524 с. У шостому томі – близько 333 статей, які розкривають зміст основних понять і термінологічних словосполучень теорії і практики державної служби як...
 • №115
 • 4,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наук.-ред. колегія: І.А. Грицяк (співголова), Ю.П. Сурмін (співголова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. – 764 с. У сьомому томі розглядаються основи сучасного державного управління в умовах глобальної та європейської інтеграції. Акцентується увага на економічних, правових, інституційних та соціальних системах як основі державного управління, що поєднує елементи структурних та...
 • №116
 • 9,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наук. ред. кол.: В.С. Загорський (голова), С.О. Телешун (співголова) та ін.; Львівський регіональний інститут державного управління Національна академія державного управління при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 630 с. Восьмий том Енциклопедії державного управління є першим в Україні фундаментальним виданням, у якому ґрунтовно представлена...
 • №117
 • 5,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп./авт . кол.: Ю. В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін.; за заг. ред. д-ра наук з держ. у пр., проф. Ю.В. Ковбасюка, д-ра політ. наук, проф. К.О. Ващенка, д-ра соц. наук, проф. Ю.П. Сурміна (кер. проекту). - К.: НАДУ, 2012. - 72 с. У науковій доповіді на основі Указу Президента України №...
 • №118
 • 1,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2012. - Т. 1. - 372 с. . Академічний підручник підготовлений провідними вченими країни в освітній та науковій галузі "Державне управління" відповідно до новітніх стандартів...
 • №119
 • 4,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2013. - Т. 2. - 348 с. Академічний підручник підготовлений провідними вченими країни в освітній та науковій галузі "Державне управління" відповідно до новітніх стандартів вищої...
 • №120
 • 2,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с. . У підручнику розкриваються актуальні питання державного управління, його теорії, історії та методології. Осмислюється системна природа державного...
 • №121
 • 4,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – 324 с. . Другий том підручника поєднує дискурс стосовно сучасних теорій публічного управління, державно-управлінської практики провідних країн сучасного...
 • №122
 • 4,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Регіональне управління : підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 512 с. ISBN 978-966-619-283-0. У підручнику викладено найважливіші теоретичні, методологічні та практичні питання регіонального управління: основи теорії, суть, принципи і правове поле. Визначено найбільш суттєві характеристики змісту і природи регіонального...
 • №123
 • 5,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
підручник. – К. : НАДУ, 2014. – 448 с. У підручнику висвітлюються актуальні питання державної політики, її теорії, змісту та методології, осмислюються суспільно-політичні основи і розкриваються шляхи вдосконалення практики державної політики. При цьому розгляд її сутності супроводжується всебічним аналізом державної політики у різних сферах суспільного життя, проблем...
 • №124
 • 4,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 284 с. У монографії відображено основні результати дисертаційного дослідження автора, зокрема особливу увагу приділено таким аспектам, як: еволюція соціально-ціннісних поглядів у теорії і практиці управління державою та їх вплив на процеси формування сучасних соціально-ціннісних концепцій державного управління; основний зміст і напрями...
 • №125
 • 1,83 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Практичний посібник. - К.: Інститут місцевого розвитку, 2011. - 180 с. У посібнику узагальнено досвід сільських громад щодо вдосконалення системи постачання протягом 2007-2009 р. У АРК та Вінницькій області. Описано принципи роботи споруд, вміщено рекомендації щодо їх проектування та експлуатації.
 • №126
 • 5,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків : ХНУВС, 2018. – 124 с. Методичні рекомендації присвячено проблемі використання соціальної технології діалогу у процесі взаємодії поліції та громади з метою впровадження принципів community policing на прикладі проекту «Діалог між поліцією та громадою», реалізованого Фондом Місцевої Демократії та Лабораторією мирних рішень в об’єднаній територіальній громаді Нової Водолаги...
 • №127
 • 5,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації містять результати науково-дослідної роботи науковців Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за темою "Теоретико-методологічні засади державного управління: формування понятійного апарату" (ДР № 0108U000989), виконаної в рамках Наукового комплексного проекту НАДУ при...
 • №128
 • 563,12 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посіб. для слухачів, асп., докторантів спец. "Державне управління освітою" - К. : НАДУ, 2009. - 220 с. Навчальний посібник "Державне управління освітою" призначений для забезпечення курсу "Державна політика і управління в галузі освіти", що викладається за магістерською програмою спеціальності 8.150106 "Державне управління освітою". Системно аналізується сфера освіти як...
 • №129
 • 1,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник / Ю. Крот, С. Замазій, Л. Федченко, Я. Брусенцова. — Харків: Фактор, 2017. — 96 с. Цей посібник розроблено для фахівців новоутворених рад ОТГ, щоб допомогти їм правильно організувати інвентаризацію та передачу майна і зобов’язань ОМС, що припиняються, а також прийняття у комунальну власність безхазяйного майна. У першій частині посібника висвітлено загальні засади...
 • №130
 • 778,05 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2006 г., 220 с. У навчальному посібнику висвітлені політичні, правові і економічні аспекти створення і функціонування системи місцевого самоврядування в Україні. Розглянуті і проаналізовані законотворчі процеси в сфері місцевого самоврядування. Визначена сутність органів місцевого самоврядування, принципи їх формування, роботи і взаємодії з...
 • №131
 • 12,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. - Львів, 2006. - 108 c. Досліджено політичні, соціальні, економічні та моральні проблеми керування державою та її територіями в сучасних умовах глибокої реформації українського суспільства. Запропоновано шляхи, методи та засоби еволюції виконавчної влади, місцевої економіки й самоврядування. Для політиків, державних службовців, працівників місцевого самоврядування,...
 • №132
 • 843,40 КБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник науково-аналітичних та навчально-методичних матеріалів, нормативно-правових актів з питань впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні. — Київ: ТОВ Поліграфічний Центр Крамар, 2010. - 258 с. Збірник було підготовлено Міністерством регіонального розвитку та будівництва України у співпраці з експертами Ради Європи, Центру досліджень питань регіонального...
 • №133
 • 698,88 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. / Уклад. М.О.Кушнір. - К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 112 с. У навчальному посібнику увагу зосереджено на правових засадах організації і здійснення державного управління. Для кращого розуміння матеріалу наведено широке коло законодавчих актів, виділено найбільш актуальні питання організаційно-правового забезпечення державного управління. Навчальний посібник розрахований на...
 • №134
 • 157,82 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ДПА України, 2006. – 390 с. У посібнику розглядаються питання реалізації державної політики Ук раїни до Європейського Союзу. Вступ до Євросоюзу розглянуто як процес виконання державою кандидатом системи заходів щодо членства. Досягнен ня правових, соціальних, політичних та економічних критеріїв вступу до ЄС є питанням не тільки зовнішньої, але й внутрішньої політики України....
 • №135
 • 1,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч.-метод. посіб. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 44 с. У матеріалах визначено зміст поняття організаційної культури державних органів влади та вплив організаційної культури на процеси реформування державного управління. Визначено сучасні підходи до діагностики організаційної культури, основні напрями розвитку організаційної культури державної установи. Посібник допоможе...
 • №136
 • 391,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Полтава: ПДАА, 2012. — 204 с. Навчальний посібник «Регіонально-адміністративний менеджмент» розрахований для підготовки фахівців напряму підготовки «специфічні категорії» спеціальності 8.000007 «Адміністративний менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Може бути корисним для слухачів навчальних закладів післядипломної освіти, керівників і...
 • №137
 • 429,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
Аналітична доповідь. К.: НІСД, 2018. - 110 с. Проблема національної ідентифікації в контексті політики історичної пам’яті. Національна історія як об’єкт гуманітарної експансії РФ. Дискус минулого як інструмент формування антиукраїнських настроїв на Донбасі. Історико-релігійна тематика як складова антиукраїнської політики: загрози московського патріархату для національної безпеки...
 • №138
 • 820,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монография / В.И. Ляшенко, Л.Г. Червова, Л.М. Кузьменко и др. / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. - Донецк, 2013. – 412 с. Монография посвящена научно-практическим вопросам развития старопромышленных регионов на основе их структурных трансформаций в постиндустриальной экономике. Исследованы проблемы регионального развития на основе кластерного подхода. Рассмотрены...
 • №139
 • 7,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
О.М. Алимов, О.І. Амоша та ін. ; за заг. ред. В.І. Ляшенка ; ІЕП НАН України, КПУ. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 798 с. У монографії на основі світового досвіду модернізації та структурної перебудови економіки акцентовано увагу на диверсифікації та напрямах трансформації економіки країни й регіонів; здійснено оцінку перспектив та практики їх здійснення в Україні; розроблено...
 • №140
 • 19,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. - Луцьк: Вежа, Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000 Передмова Вступ до державного управління та його теоретико-методологічні основи Історичний досвід державного управління в Україні Функції державного управління Методи державного управління Державне управління та виконавча влада Апарат державного управління Державна служба Акти та процедури...
 • №141
 • 848,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - К.: Атіка, 2003. - 576 с Посібник подає у формі навчального матеріалу основні теоретичні засади науки державного управління. Основи управлінської науки - історія та теорія державного управління - розглядаються в контексті сучасних досягнень і базуються на практичній управлінській діяльності. Для слухачів, студентів,...
 • №142
 • 741,37 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - К.: Атіка, 2003. - 576 с. Посібник подає у формі навчального матеріалу основні теоретичні засади науки державного управління. Основи управлінської науки - історія та теорія державного управління - розглядаються в контексті сучасних досягнень і базуються на практичній управлінській діяльності. Для слухачів, студентів,...
 • №143
 • 29,15 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Маліков С.В., Гарнець О.М., Тертишна О.А., Бурий О.В., Куля М.В., Авоян А.А., Сак Ю.А. — К.: Ніка Прінт, 2012. — 400 с. — ISBN 978-966-8578-27-4. Збірник містить короткий зміст проектів та програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2011 року. Призначається для органів місцевого самоврядування – учасників Всеукраїнського...
 • №144
 • 1,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Опорний конспект лекцій. Видання третє Видавництво Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України Зміст Регіональне управління Місцеве самоврядування
 • №145
 • 48,03 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник. - Національна академія державного управління при Президентові України. - К., 2007. - 300 с. В навчальному посібнику досліджується природа інвестиційного процесу , характеризуються властивості інвестиційного середовища, розкриваються відмінності між інвестиційними ресурсами та інвестиційним потенціалом. Досліджуються особливості змін інвестиційного процесу...
 • №146
 • 2,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2002. — 135 с. Оглавление Введение Общий обзор Политическая история Харьковской области (1989 - 2001 гг.) Деятельность средств массовой информации в регионе Субрегиональная политика в харьковской области: г. Чугуев и Чугуевский район, Дергачевский район Биография руководителей области Движение руководящего состава...
 • №147
 • 807,73 КБ
 • добавлен
 • изменен
монографія. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – 220 с. Запропоновано теоретико-методологічне обґрунтування латентних смислів європейської ідеї університету в контексті державного управління розвитком сучасної університетської освіти та розбудови незалежної, правової, демократичної, соціальної держави. Визначено специфічні особливості формування інституціональних...
 • №148
 • 1,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мельник А.Ф., Смоленський О.Ю., Васіна А.Ю., Гордієнко Л.Ю. - Дніпропетровськ: Знання-Прес, 2003. - 336 с. Навчальний посібник «Державне управління» зорієнтований на освітньо-професійні програми підготовки магістрів державної служби та магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». У посібнику розглядаються основи теорії державного управління, система органів...
 • №149
 • 326,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
У посібнику у вигляді схем подано матеріали лекцій за модулем Організаційно-правові засади державного управління з дисципліни Державне управління і менеджмент відповідно до програми підготовки на кваліфікаційний рівень Магістр державного управління в Харківському регіональному інституті Національної академії державного управління при Президентові України. Увага зосереджується на...
 • №150
 • 153,47 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
А. М. Михненко, О. В. Руснак, А. М. Мудров та ін. ; за ред. А. М. Михненка. – 4-те вид., переробл. й доповн. — К. : Акад. фін. управління, 2013. — 666 с. — ISBN 978-966-2380-71-2. У навчальному посібнику розкриваються історико-теоретичні та практичні аспекти боротьби з корупцією, визначаються основні напрями формування й реалізації антикорупційної політики, досліджуються...
 • №151
 • 3,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Інновації в управлінні суспільним розвитком : навч. посіб. / А. М. Михненко, В. Д. Бакуменко, С. О. Кравченко. – К. : НАДУ, 2009. – 116 с. У навчальному посібнику запропоновано широке розуміння інновацій як нововведень у різноманітних галузях суспільної діяльності, що засновані на використанні новітніх досягнень науки і передового досвіду. Увагу зосереджено на управлінських...
 • №152
 • 859,33 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч.-метод, матеріали для слухачів дистанційного курсу "Запобігання та протидія корупції. - К.: НАДУ, 2011. - 56 с. У навчально-методичних матеріалах наведено програму і тематичний план дистанційного курсу "Запобігання та протидія корупції", форми контролю слухачів, графік навчального процесу, рекомендації та додаткові матеріали для підготовки до практичних і семінарських...
 • №153
 • 404,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — К. : НАДУ, 2009. — 192 с. У навчальному посібнику визначено основні категорії та поняття щодо управління якістю суспільних реформ. Окреслено методологічні засади здійснення суспільних перетворень, висвітлено підходи цивілізованого реформування. Розглянуто типові стратегії інституційних реформ, їх переваги, недоліки та можливості реалізації. Викладено...
 • №154
 • 1,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наук.-практ. посіб. - К.: Центр адаптації держ. служби до стандартів ЄС, 2010. - 396 с. Аналізуються завдання щодо реалізації ідеї сервісної держави в Україні та пропонуються механізми реформування ключових сфер державного управління та державної служби з метою їх приведення у відповідність із принципами і практиками демократичного урядування. Розрахована для вищих посадових...
 • №155
 • 5,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практ. посібник // Т. Мотренко, А. Вишневський, В. Баєв, А. Бондаренко; За заг. редакцією Т. Мотренка. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 352 с Практичний посібник дозволяє новопризначеним міністрам та їх заступникам звернути увагу на першочергові проблеми у сфері їх управління та пропонує набір інструментів для їх вирішення. Видання також...
 • №156
 • 3,70 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчально-методичний посібник. Чернігів: ЦППК, 2012. – 26 с. В посібнику зроблені викладки чинного законодавства щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", даються рекомендації щодо її заповнення та відповіді на питання, що почали...
 • №157
 • 58,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Електрон. навч. посіб. — Х.: ХНАУ, 2018. — 278 с. У посібнику висвітлено теоретичні, методичні та практичні основи публічного адміністрування, історію розвитку державного управління, питання реалізації публічної влади (законодавча та нормативно-правова база, функції, принципи, форми, механізми, методи та технології), побудову органів публічного адміністрування в Україні в...
 • №158
 • 2,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
2007. У навчальному посібнику висвітлюються різні аспекти і характер публічної політики, розглядаються сучасна ситуація, зміст та проблеми суспільної рансформації в посттоталітарних державах, особливості підготовки аналітичних документів, аналітичних досліджень у публічній політиці, підготовка та провеження консультацій з зацікавленими сторонами публічної політіки та ін.
 • №159
 • 1,99 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посіб. / авт. кол. : Ю.П. Сурмін, Т.В. Мотренко, Р.А. Науменко та ін. ; за заг. ред. Р.А. Науменко, Л. М. Гогіної. - К. : НАДУ, 2011. - 204 с. ISBN 978-966-619-301-1. . У навчальному посібнику здійснено аналіз стану та актуальних проблем державної служби України, їх розгляд у взаємозв'язку з комплексним баченням значимостідержавної служби як суспільного інституту в...
 • №160
 • 1,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: Кафедра державного управління та місцевого самоврядування АМУ, 2015. — 200 c. Навчальний посібник з дисципліни ”Територіальне управління та місцеве самоврядування” призначений для студентів напрямів підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Правознавство», «Облік і аудит», «Менеджмент»,...
 • №161
 • 346,38 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — К.: Вид-во УАДУ, 1997. — 487 с. У монографії розглядаються теоретичні засади, практичні аспекти та проблеми державного управління в Україні на етапі становлення її як незалежної, демократичної та правової держави. Державне управління досліджено крізь призму методологічних підходів та концептуальних основ централізації та децентралізації в цій сфері. Розкрито...
 • №162
 • 26,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
36. наук. пр. / Кол. авт.; Наук. кер. — К.: Вид-во УАДУ, 2000. — 224 с. У збірнику наукових праць розглядаються теоретичні й практичні проблеми формування та функціонування виконавчої влади в Україні, розкриваються проблеми її становлення, розвитку та ресурсного забезпечення, теоретико-правові засади виконавчої влади з використанням нових методологічних підходів. Особливу увагу...
 • №163
 • 1,27 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посіб. - К. Центр навчальної літератури", 2004. - 560 с. Подано матеріал з основ управлінської діяльності і, зокрема, про особливості адміністративно-державного управління. Розглянуто основні функції управління, питання прийняття стратегічних рішень. Висвітлено систему та сучасний досвід адміністративно-державного управління у країнах з федеральною (Німеччина, США) та...
 • №164
 • 752,98 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посіб. - К.:Центр навчальної літератури, 2004. - 560 с. Подано матеріал з основ управлінської діяльності і, зокрема, про особливості адміністративно-державного управління. Розглянуто основні функції управління, питання прийняття стратегічних рішень. Висвітлено систему та сучасний досвід адміністративно-державного управління у країнах з федеральною (Німеччина, США) та...
 • №165
 • 28,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Моногр. / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2012. – 534 с. У монографії визначено засади забезпечення сталого розвитку України та її промислових регіонів у контексті соціального та людського розвитку. Розроблено систему оцінки ризиків ресурсного забезпечення сталого розвитку. Розкрито вплив соціального капіталу на...
 • №166
 • 4,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автор невідомий. — К.: Інститут розвитку територіальних громад, 2005. — 11 с. У цьому виданні Ви знайдете опис практики заснування об`єднання співвласників багатоквартирних будинків й територіальних комітетів, відгуки їхніх безпосередніх членів, а також зразки документів, необхідних для реєстрації відповідних органів самоорганізації Зміст: Вступ Об`єднання співвласників...
 • №167
 • 911,46 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практичний посібник / за ред. Д. М. Слизьконіс. — Київ: Центр політичних студій та аналітики, 2014. — 76 с. У посібнику викладено основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині обмеження доступу до інформації. Особлива увага приділяється службовій інформації, зокрема питанню створення переліків відомостей, що становлять службову інформацію, які...
 • №168
 • 5,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Київ: Професіонал, 2008. — 282 с. У посібнику подано навчальний матеріал, який висвітлює сучасне трактування понятійного апарату теорії управління, еволюційний розвиток світової управлінської думки, історичні етапи практичного досвіду побудови управління в Україні та відповідає тематичному плану дисципліни «Теорія та історія державного управління»...
 • №169
 • 3,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Курс лекцій / Уклад.: О.Ю.Оржель, О.М.Палій, І.В.Кравчук та ін. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. —- 76 с. Висвітлено світовий та європейський досвід реформування та модернізації державної служби; створення національних та наднаціональних (європейських) систем стандартизації; сучасні напрями забезпечення ефективності державного управління шляхом запровадження стандартів якості на...
 • №170
 • 668,88 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — К.: КНТЕУ, 2010. — 268 с. Навчальний посібник є спробою системного викладу історії державного управління в Україні упродовж понад тисячоліття (з IX до XXI ст.). У ньому дано найважливіші фундаментальні характеристики розвитку управлінських структур України, висвітлено специфічні особливості їх функціонування як за часів існування української державності, так і в...
 • №171
 • 332,85 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: ПРООН/МПВСР, 2008. — 48 с. Це видання підготовлене в межах виконання «Муніципальної програми врядування та сталого розвитку», яку впроваджує Програма розвитку ООН в Україні. Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково відображають погляди ПРООН. Дана публікація підготовлена на основі результатів аналітичного...
 • №172
 • 447,09 КБ
 • добавлен
 • изменен
монографія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 392 с. У монографії досліджено механізми формування та реалізації державної політики України у сфері європейської інтеграції. Здійснено узагальнення та наведено нове вирішення наукової проблеми обґрунтування теоретичних і методологічних засад державної євроінтеграційної політики. Розроблено практичні рекомендації...
 • №173
 • 4,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
– К.: Фонд „Європа XXI, 2007. – 568 с. У цьому посібнику подано матеріали навчального курсу „Систе- ма органів влади та місцевого самоврядування в стратегії громадсько- го лобіювання, розробленого для Школи громадського лобіювання в межах проекту Фонду „Європа XXI (м. Київ) та Товариства Лева (м. Львів). У посібнику вперше представлено систему та проаналізовано дорадчі...
 • №174
 • 2,19 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія. — К.: НТУУ "КПІ" ВПІ ВПК "Політехніка", 2007. — 188 с. У монографії розглянуто концепцію інфодинаміки. Якщо уявити собі інфораційний простір управління як середовище існування інформаційних об'єктів (артефактів) та суб'єктів, які їх продукують та споживають, дуже швидко можна упевнитись у тому, що процеси, які протікають у такому просторі, виявляються дуже...
 • №175
 • 173,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Даний навчальний посібник створювався на основі багаторічної практичної та викладацької діяльності авторів. Він містить лекційний матеріал та спеціально підібрані завдання, вправи, що ставлять на меті оволодіння теорією та практикою управління інвестиційною діяльністю. Автори щиро сподіваються, що дане видання стане корисним для працівників органів місцевого самоврядування....
 • №176
 • 487,54 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Монографія у 2 т. — Суми : Університетська книга, 2013-2014. — 722 с. У монографії викладено інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду, приділено увагу економічним та фінансовим складовим соціально-економічного розвитку територіальних громад. Рекомендована для фахівців з управління соціально-економічним розвитком, державних...
 • №177
 • 15,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — К.: КНТ, 2012. — 312 с. У навчальному посібнику системно висвітлено основні положення курсу «Менеджмент у державному управлінні»: питання теорії наукового менеджменту, сучасні підходи до професіоналізації праці менеджерів в органах державного управління, шляхи вдосконалення менеджменту персоналу державних органів, напрями використання технологій наукового...
 • №178
 • 1,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — К. : КНТ, 2012. — 216 с. У навчальному посібнику системно висвітлено основні положення курсу «Менеджмент у державному управлінні»: питання іміджу державного службовця, моделі поведінки у суспільстві, мотивації державного службовця, засоби впливу на персонал державної служби, службовий етикет державного службовця, прийоми ведення переговорів, шляхи попередження...
 • №179
 • 1,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Контролінг в органах державної влади і органах місцевого самоврядування: навч. посіб. - К. : НАДУ, 2008. - 72 с. У навчальному посібнику розкрито основні аспекти й можливості застосування механізмів контролінгу при організації діяльності органів державної влади й органах місцевого самоврядування. Послідовно викладено теоретико-методологічні та практичні аспекти контролінгу та...
 • №180
 • 632,24 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Автор не вказаний. – Посібник з формулювання стратегії місцевого сталого розвитку. – Київ: Програма розвитку ООН, Муніципальна програма сталого розвитку, 2005. – 68 с. Практичні рекомендації по плануванню,реалізації та оцінюванню місцевих стратегій сталого розвитку для країн з перехідною економікою. Посібник розрахований на широку аудиторію користувачів: представників місцевих...
 • №181
 • 1,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. — 546 с. У монографії вперше здійснено теоретичне обґрунтування практичної необхідності розробки Теорії детінізації економіки як нового наукового напряму та самостійної навчальної дисципліни для викладання у юридичних та економічних навчальних закладах з метою підвищення рівня підготовки і перепідготовки...
 • №182
 • 701,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Донецьк: Норд-Прес, 2011. — 350 с. Монографія присвячена дослідженню теоретичних і практичних проблем державного управління людським розвитком в умовах трансформації українського суспільства. Розглянуті ключові елементи в системі державного управління людським розвитком: людський потенціал, соціальний характер, самоактуалізація особистості, державна політика та...
 • №183
 • 2,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник – К.: Фонд Європа XXI, 2007. – 107 с. У цьому посібнику подано матеріали навчального курсу «Участь громадськості», розробленого для Школи громадського лобіювання в рамках проекту Фонду «Європа XXI» (м. Київ) та Товариства Лева (м. Львів). Описано теоретичні та правові засади громадської участі, механізми та форми участі громадян, окреслені українським...
 • №184
 • 4,22 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Кол. моногр. : у 2 ч. / [кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша]. – К. : НАДУ, 2013. — 396 с. У монографії висвітлюються теоретико-методологічнізасади державної політики України у сфері охорони здоров’я. Видання розраховане на викладачів і слухачів Національної академії державного управління при Президентові...
 • №185
 • 4,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша]. – К.: НАДУ, 2013. – Ч. 2. – 484 с. . У монографії висвітлюються теоретико-методологічнізасади державної політики України у сфері охорони здоров’я. Видання розраховане на викладачів і слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також...
 • №186
 • 4,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наук.-метод. посіб. - Вид. 8-е, доп. і перероб. - Х.: Вид-во ДокНаукДержУпр, 2010. – 328 с. Видання розраховане на молодих активістів політичних партій і молодіжних організацій, студентів політологічних та юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також на тих, хто цікавиться політикою та розпочинає активне політичне життя. Вступ до політики Місцеве самоврядування в...
 • №187
 • 3,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 380 с. У монографії Олександра Радченка розглядаються актуальні проблеми формування ціннісних засад і механізмів демократичного державотворення, висвітлюються теоретичні та практичні аспекти переходу України від тоталітаризму до демократії, розкриваються базові цінності сучасної демократії. Для викладачів, докторантів,...
 • №188
 • 4,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Основи, 1994. - 109с. У посібнику розглядається американський метод управління, цілком базований на економічній раціональності, поряд із заснованим на правовій традиції європейським. Узагальнюючи обидва підходи, автор всебічно розробляє схему державного управління за всіма законами менеджменту та з огляду на теорію мотивації, викладає принципи вироблення, ухвалення та...
 • №189
 • 87,54 КБ
 • добавлен
 • изменен
Науково-методичні рекомендації/ Ребкало В.А., Шахов В.А., Афонін Е.А. - К.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2008. - 72 с. Висвітлюються проблеми вдосконалення системи стримувань і противаг як найважливіший чинник розвитку процесів демократизації у сфері державно-управлінських відносин. В основу покладено результати науково-дослідної роботи...
 • №190
 • 194,62 КБ
 • добавлен
 • изменен
Науково-методичні рекомендації/Ребкало В.А., Шахов В.А., Афонін Е.А. - К.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2008. - 72 с. Висвітлюються проблеми вдосконалення системи стримувань і противаг як найважливіший чинник розвитку процесів демократизації у сфері державно-управлінських відносин.В основу покладено результати науково-дослідної роботи...
 • №191
 • 612,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Науково-методичні рекомендації/Ребкало В.А., Шахов В.А., Афонін Е.А. - К.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2008. - 72 с. Висвітлюються проблеми вдосконалення системи стримувань і противаг як найважливіший чинник розвитку процесів демократизації у сфері державно-управлінських відносин.В основу покладено результати науково-дослідної роботи...
 • №192
 • 14,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 60 с. У навчальному посібнику висвітлюються різні аспекти ціннісних засад державного управління в Україні. Зокрема, розкривається зміст поняття «цінностей», «професіоналізм» у сучасному державному управлінні, розглядаються суспільно-ціннісні фактори демократизації та гуманізації системи державного управління та інші питання. Розрахований...
 • №193
 • 2,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Досвід українських міст. — К.: ПРООН/МПВСР, 2010. — 88 с. Це видання підготовлене в межах виконання проекту Програми розвитку ООН Муніципальна програма врядування та сталого розвитку». Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково відображають погляди Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН. В...
 • №194
 • 3,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. - К.: Вид-во "К.І.С.", 2002. - 420 с. Монографія присвячена проблемам визначення і використання концепції ефективності в економічній теорії і практиці державного управління. Для державних службовців, студентів, аспірантів, викладачів і науковців, експертів у сфері державного управління, аналізу державної політики та державних фінансів. Зміст Концепція ефективності...
 • №195
 • 17,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч.-наук. вид. / [І. В. Розпутенко, Л. В. Ільченко-Сюйва, О. І. Кілієвич та ін.] ; за заг. ред. І. В. Розпутенка. – К. : НАДУ, 2013. – 172 с. ISBN 978-966-619-344-8. Проаналізовано сучасні тенденції багатовекторності та дано характеристику новій географії міжнародних економічних відносин. Виконано за результатами науково-дослідної роботи “Геоекономічна політика України” (ДР №...
 • №196
 • 1,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник для муніципальних посадовців/ Кирило Рубановський, Оксана Федорович, Андрій Дуда. – Івано-Франківськ: ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи», 2009 – 96 с. Цей посібник призначений допомогти посадовцям органів місцевого самоврядування забезпечити належне інформування про діяльність місцевої влади – а це показник, від якого у значній мірі залежить імідж самої...
 • №197
 • 3,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник/Садовенко А., Масловська Л., Середа В., Тимочко Т. — 2 вид. — К., 2011. — 392 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства від 04.08.2011 №1/11-7263). У посібнику розглянуто сутність, актуальність, причини та передумови сталого розвитку, роль ООН...
 • №198
 • 5,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Київ: Програма місцевого розвитку ПРООН, Академія муніципального управління, 2009. – 239 с. В посібнику розглянуто стуність, актуальність, причини та передумови сталого розвитку, роль ООН у вирішенні проблем людства та розробка Плану виконання рішень, значення сталого розвитку для економічного зростання, впровадження принципів сталого розвитку в Україні,...
 • №199
 • 2,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Одеса, 2011. - 225 с. У навчальному посібнику запропоновано курс управління регіональним розвитком туризму. Розкриваються теоретико-методологічні та прикладні питання управління регіональним розвитком сфери туризму, яка розглядається як складна регіональна система, подальший генезис якої базуватиметься на концепції регіонального розвитку. Пропонуються...
 • №200
 • 1,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник наук.-практ. праць. — Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2016. — 64 с. Видання «Практичні рекомендації з питань формування спроможних територіальних громад» підготовлено в рамках дистанційного курсу для посадових осіб місцевого самоврядування, державних службовців, депутатів місцевих рад та активних представників громадськості за темою «Староста: місцевий лідер, адміністратор,...
 • №201
 • 1,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Авторський склад: К. Синицький, Я. Олійник, М. Міхальова, Т. Лущан, В. Кузнєцов, А. Зелений, Т. Савостенко, В. Голік, О. Авраменко. - Київ. 2010. - 144 с. У виданні представлені науково-методичні розробки слухачів спеціальності 8.150110 Електронне урядування, які вони виконували в рамках вивчення навчальної дисципліни Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні основи...
 • №202
 • 4,07 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підручник. — К.: НАДУ, 2011. — 543, [1] с. У підручнику, побудованого на системо утворюючих елементах понятійно-категоріального апарату національної безпеки, розглядаються філософсько-методологічні, системні аспекти основ національної безпеки та методологічні основи державного управління національною безпекою. У ньому також розкриваються суть, форми, способи, методи й...
 • №203
 • 3,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. Навчальне видання підготовлене для слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, які навчаються за спеціальністю. "Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки". У ньому розкриваються суть, форми, способи, методи та принципові особливості забезпечення національної безпеки України, які вивчаються у межах...
 • №204
 • 449,46 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. інформ. політики та електрон. урядування. — Київ : К.І.С., 2015. — 320 с. Монографія містить результати наукових досліджень у межах виконання НДР «Інформаційна складова державної політики та управління». У монографії розкривається зміст ключових понять, висвітлюються особливості державного управління в умовах...
 • №205
 • 18,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Додатковий матеріал для використання в навчальному процесі в системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 24 с. Методичні матеріали покликані надати державному службовцю допомогу у застосуванні стандартів підготовки державно-політичних рішень, які спираються на сучасне розуміння технології...
 • №206
 • 698,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекцій для використання в навчальному процесі в системі підвищення кваліфікації кадрів. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 68 с. Методичні матеріали акумулюють в собі рекомендації до використання технології опрацювання політичної пропозиції та її документування через стандарти документів, які застосовуються в Кабінеті Міністрів України та призначені для презентації...
 • №207
 • 6,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичний посібник / [розроблено в рамках Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO]. – К. : ТОВ РПЦ «Золоті Ворота». – 2009. – 115 c. У посібнику розглянуто модель децентралізованого надання послуг на прикладі водопостачання. Проаналізовано можливі види організації на базі громади — орган самоорганізації населення, громадська організація,...
 • №208
 • 1,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Науково-методичний посібник / Соскін О. І., Матвійчук А. М., Матвійчук Н. О.; за загальною ред. О. І. Соскіна. – К.: Вид-во «Інститут суспільної трансформації», 2008. – 56 с. Україна обрала курс на європейську інтеграцію, ключовою складовою якої є місцеве самоврядування, сформоване за європейськими принципами. Відтак дедалі актуальнішою стає необхідність включення українських...
 • №209
 • 4,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Научная публикация 2018 год В статье раскрыты взаимосвязи молодежи, в первую очередь студенчества, с органами местного самоуправления в условиях децентрализации власти. Проведено собственное социально-географическое исследование, проанализированы данные, которые показывают позицию студенчества относительно эффективности работы органов местного самоуправления в региональном...
 • №210
 • 477,73 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія/ О. В. Суший ; Національна академія державного управління при Президентові України, — К. : Світогляд, 2012. — 344 с. + 1 вкл. У монографії в контексті соціокультурного підходу розглянуто проблеми державного управління і феномен державності. Зокрема, на перетині соціальної топології та психосоціальної культури розкрито специфіку інституційних практик державного...
 • №211
 • 1,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посіб. - К. : НАДУ, 2012. - 228 с. ISBN 978-966-619-314-1. У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні засади політичної аналітики в державному управлінні, показано роль і місце політичної аналітики в системі політичних і державно-управлінських наук, запропоновано універсальні технології здійснення політичного аналізу, моніторингу та прогнозування в практичній...
 • №212
 • 1,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Вид-во НАДУ, 2007 У методичних рекомендаціях розглянуто основні методики і форми політичної аналітики та консультування. Розкрито зміст політичного аналізу, основних методів політичної аналітики, спрямованої на підвищення ефективності підготовки державних службовців, представників органів місцевого самоврядування, громадських і політичних діячів. Крім...
 • №213
 • 1,07 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Моніторинг джерел інформації в системі державного управління: навч. посіб. / С. О. Телешун, І. В. Рейтерович; за заг. ред. проф. С. О. Телешуна. - К. : НАДУ, 2009. - 36 с. Розглянуто основні методики і форми роботи з джерелами інформації в системі публічного управління, розкрито зміст політичного моніторингу як інструмента управління державною політикою. Наукову розробку...
 • №214
 • 346,54 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. — 750 с. У цій книзі систематизовано наукову парадигму державної політики, розкрито зміст, принципи й методологію її аналізу. Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті визначення умов і динаміки державно-політичних процесів, оцінювальних підходів та демократичних перспектив...
 • №215
 • 15,06 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Збірка документів і матеріалів. 437 с. Розглядаються питання державного планування та прогнозування в Україні. Детально аналізуються проблеми запровадження процесів стратегічного планування і прогнозування в практику роботи органів виконавчої влади. Розглядається зарубіжний досвід з зазначених проблем і питань. Про впровадження системи стратегічного планування і прогнозування....
 • №216
 • 8,03 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Інститут сільського розвитку. – Київ, 2004 – 60 с. У цій публікації описані кращі практики управління об’єктами соціальної інфраструктури, які можуть бути корисними для сільських голів та спеціалістів органів місцевого самоврядування. Розділ I. Моделі управління об’єктами соціальної сфери, розроблені в рамках Програми підвищення рівня життя сільського населення в Україні...
 • №217
 • 86,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Факт, 2002. - 100 с. В цьому виданні дається погляд експертів Центру політико-правових реформ на історію адміністративної реформи в Україні, її сучасний стан, а також викладаються пропозиції щодо подальшого проведення адміністративної реформи. Крім того, читачам пропонується ознайомитися з матеріалами Круглого столу присвяченого адміністративній реформі в Україні, який...
 • №218
 • 265,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Факт, 2005. — 88 с. У виданні подається погляд експертів Центру політико-правових реформ на проблему оцінки якості адміністративних послуг. З урахуванням міжнародного досвіду пропонується перелік критеріїв для оцінки якості надання адміністративних послуг, розкривається зміст кожного критерію та надаються пропозиції щодо встановлення стандартів спрямованих на підвищення...
 • №219
 • 554,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
Опорний конспект лекцій. - К. : КНТЕУ. - 130 с. Навчально-методичне видання, яке розраховане на викладачів і студентів, містить матеріали для вивчення у вузах дисципліни "Адміністративний менеджмент". Зміст Концептуальні основи адміністративного менеджменту Системні аспекти державного управління Функції державного управління Методи адміністративного менеджменту Організація...
 • №220
 • 1,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Видання друге, виправлене та доповнене. Інститут громадянського суспільства, 2003.-72ст. У цій роботі здійснено спробу досить просто показати на основі українського законодавства, що таке територіальна громада, як діє система місцевого самоврядування в Україні, яка роль у територіальної громади у формуванні органів місцевого самоврядування в конкретному населеному пункті, а...
 • №221
 • 292,64 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Крамар, 2011. - 199 с. Анотація: Посібник з питань партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому рівні було підготовлено у співробітництві з Академією муніципального управління, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, Центром досліджень...
 • №222
 • 2,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Львів: Лріду наду, 2011. — 128 с. — ISBN 978­966­8687­94­5. Висвітлено найактуальніші проблеми державного регулювання економіки, розглянуто основні напрями та інструменти державної економічної політики, подано ключові терміни та поняття, запитання для самоконтролю, запропоновано рекомендовану літературу. Для слухачів спеціальності “Публічне адміністрування”...
 • №223
 • 850,59 КБ
 • добавлен
 • изменен
Конспект лекцій і семінарів. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 64 с. Конспект лекцій і семінарів знайомить читача з основами стратегії управління, дає можливість вникнути в сучасні вимоги до адміністративного менеджменту в державних управлінських установах. Для цього різні теми подані методом формалізації – у вигляді схем, таблиць, перелічення чинників і критеріїв. До...
 • №224
 • 501,95 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посіб. / В.П. Трощинський, П.К. Ситнік, В.А. Скуратівський та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 76 с. У навчальному посібнику здійснюється аналіз стану та тенденцій гуманітарної ситуації в Україні за результатами щорічного моніторингового дослідження українського суспільства; розкриваються цілі і завдання державного управління у сфері духовного розвитку суспільства;...
 • №225
 • 939,81 КБ
 • добавлен
 • изменен
Метод. вказівки для слухачів заочної форми навчання за спеціальністю Державне управління/ Укл. О. О. Труш, В. М. Шамраєва – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ«Магістр», 2005. – 24 с. Стратегічним напрямом зовнішньої політики України на сучасному етапі є курс на інтегрування держави в Європейський Союз та його інституції. Метою модуля з дисципліни «Політика європейської інтеграції»...
 • №226
 • 41,32 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посіб. — 2-е вид. — К.: НВП «Інтерсервіс», 2013. — 292 с. — ISBN 978-617-696-083-6. У посібнику, який є 2-м виданням переробленим і доповненим, розкриваються основні етапи еволюції органів державного управління в Україні (з VII ст. до н.е. до XXI ст. н. е.). У виданні розглядаються специфічні особливості функціонування державного апарату в різні періоди історії України...
 • №227
 • 2,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Персонал, 2011. — 140 с. Висвітлено сутність муніципальної соціально-економічної політики, взаємодія органів державної влади і управління та місцевого самоврядування в реалізації муніципальної соціально-економічної політики. Приділено увагу проблемам сталого розвитку соціальної сфери міст, соціальної політики, яка проводиться органами державного управління та місцевого...
 • №228
 • 522,93 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Персонал, 2011. — 116 с. Висвітлено основні поняття, цілі і завдання регіонального маркетингу. Розглянуто на прикладі вітчизняного та зарубіжного досвіду теоретичні і практичні механізми реалізації соціально-економічного розвитку, створення позитивного іміджу регіонів і міст України, сприяння залученню вітчизняних та зарубіжних інвестицій, просування регіональних товарів і...
 • №229
 • 452,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Логос, 2011. — 276 с. Раскрыты теоретические основы управления развитием муниципальных образований. Рассмотрена их социальная и экономическая база: местное сообщество и местное хозяйство. Дается современное представление о положении местного хозяйства в системе национальной экономики и о роли местных органов в управлении...
 • №230
 • 1,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ФОП Москаленко О. М., 2013. – 256 с. У посібнику пропонується удосконалена та адаптована авторами до умов України версія методики вирішення проблем (англ. Problem-Solving Method), яка широко використовується в багатьох державах при розробці та експертизі проектів нормативно-правових актів. Застосування цієї методики дозволяє врахувати не лише структурний аналіз проблеми та...
 • №231
 • 2,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учеб.-метод. пособие. - Одесса: [б. и.], 2013. - 318 с. Учебно-методическое пособие, разработанное в рамках выполнения плана действий Республики Молдова и Украины по облегчению визового режима при поддержке Миссии Евросоюза по приграничной помощи Молдове и Украине и ОБСЕ, предназначено для помощи тренерам в процессе проведения ими обучающих занятий с целью подготовки кадров...
 • №232
 • 1,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практичний посібник / Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». — Київ: Софія-А, 2012. — 80 с. Пропоноване видання є практичним посібником з розроблення та управління проектами у публічній сфері. У ньому системно наведено інструментарій розроблення проектів відповідно до вимог, встановлених Європейською Комісією у Керівництві з управління...
 • №233
 • 6,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практичний посібник / Уклад. А.О. Чемерис. – К. : ТОВ «Софія». – 2011. – 128 с. Книга є практичним посібником з розроблення публічної політики на центральному і місцевому рівнях; в ній розкривається суть публічної політики, її складові елементи, описуються дійові особи публічної політики та їхній вплив на публічну проблему, стисло подано цикл публічної політики та огляд її...
 • №234
 • 1,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: ХНУМГ, 2014. — 138 с. Теоретико-методологічні засади державного і регіонального управління . Основи теорії державного управління. Предмет та завдання навчальної дисципліни. Державна влада та державне управління. Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку. Роль різних гілок влади у процесі державного управління. Державне управління на регіональному рівні....
 • №235
 • 1,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наук.-практ. довід. / Уклад. С.А. Чукут, І.В. Клименко, К.О. Линьов; За заг. ред. С.А. Чукут. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 76 с. У науково-практичному довіднику розкриваються сутність, основні принципи і підходи щодо впровадження електронного уряду в Україні, а також такі основні його аспекти, як надання послуг аналізуються відповідний зарубіжний досвід, архітектурні моделі...
 • №236
 • 5,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., Агентство "Україна", 2001-336 с. /Фонд підтримки молодіж. демокр. ініціатив, Молоді консерватори акції виборчої "Солідарність" (Польща); Упоряд.: Т.Шамайда, О.Дмитренко.— К.—[Агентство "Україна"], 2001.- 336 с. До збірника ввійшли статті польських та українських фахівців з місцевого самоврядування, законодавчі акти Польщі та України. У збірнику також містяться розроблені...
 • №237
 • 427,40 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Інститут ім. Альберта Ейнштейна, 1993. Книга «Від диктатури до демократії» вперше опублікована у Бангкоці 1993 р. Комітетом з відновлення демократії у Бірмі спільно з Хітом П’яінгом (Khit Pyaing, The New Era Journal). З того часу книгу було перекладено принаймні вісьмома мовами та видано, зокрема, в Сербії, Індонезії і Таїланді. У Сполучених Штатах Америки книгу видано двічі. Для...
 • №238
 • 238,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. - К. : МАУП, 2005. — 336 с. У роботі досліджено сутність і класифікацію видів регуляторної політики, сформульовано вимоги щодо її якості, моральності, справедливості, розглянуто технологію підготовки та прийняття регуляторних актів. Розрахована на працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих...
 • №239
 • 1012,43 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник.— Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. — 296 с. У посібнику міститься інформація про депутатську діяльність на місцевому рівні. Проаналізовано статус, основні гарантії і повноваження депутатів місцевих рад. Розглянута діяльність депутатів місцевої ради як представників інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу, а також особливості їх...
 • №240
 • 351,64 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.