Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Статистика Украины (с 1991 г.)

 • Без фильтрации типов файлов
Статистичний бюлетень/ Відповідальний за випуск І. Калачова. — Київ: Державний комітет статистики України, 2011. — 203 c. Представлена інформація щодо адмінстративних правопорушень, зареєстрованих в Україні у 2010 році.
 • №1
 • 2,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень/ Відповідальний за випуск І. Калачова. — Київ: Державна служба статистики України, 2012. — 205 c. Представлена інформація щодо адмінстративних правопорушень, зареєстрованих в Україні у 2011 році.
 • №2
 • 1,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень/ Відповідальний за випуск І.Калачова — Київ: Державна служба статистики України, 2014. — 203 c. Представлена інформація щодо адмінстративних правопорушень, зареєстрованих в Україні у 2013 році.
 • №3
 • 926,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень/ Відповідальний за випуск О.Кармазіна — Київ: Державна служба статистики України, 2015. — 205 c. Представлена інформація щодо адмінстративних правопорушень, зареєстрованих в Україні у 2014 році.
 • №4
 • 1,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень/ Відповідальний за випуск О.Кармазіна — Київ: Державна служба статистики України, 2016. — 204 c. Представлена інформація щодо адмінстративних правопорушень, зареєстрованих в Україні у 2015 році.
 • №5
 • 985,46 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень/ Відповідальний за випуск О.Кармазіна — Київ: Державна служба статистики України, 2016. — 204 c. Представлена інформація в таблицях щодо адмінстративних правопорушень, зареєстрованих в Україні у 2015 році.
 • №6
 • 592,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник 2008 Державний комітет статистики України За редакцією Ю. М. Остапчука У статистичному збірнику Баланси та споживання основних продуктів харчуван- ня населенням України за 2008 рік вміщено інформацію про споживання продуктів харчування та наведені баланси продовольчих ресурсів.
 • №7
 • 630,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник 2009. Державний комітет статистики України За редакцією Ю. М. Остапчука У статистичному збірнику "Баланси та споживання основних продуктів харчуван- ня населенням України" за 2009 рік вміщено інформацію про споживання продуктів харчування та наведені баланси продовольчих ресурсів в Україні та регіонах за 2009 рік.
 • №8
 • 622,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник "Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України" підготовлений за підсумками балансових розрахунків фондів споживання основних сільськогосподарських продук- тів в Україні та регіонах за 2010 рік. У збірнику вміщені дані про споживання продуктів харчування за рік та середньодобове споживання основних макро- та мікроелементів у...
 • №9
 • 2,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник "Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України" підготовлений за підсумками балансових розрахунків фондів споживання основних сільськогосподарських продук-тів в Україні та регіонах за 2011 рік. У збірнику вміщені дані про споживання продуктів харчування за рік та середньодобове споживання основних макро- та мікроелементів у...
 • №10
 • 922,22 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичний посібник. - Кам'янець подільський: Абетка-НОВА, 2004. - 128 с. Зміст Вступ Місце використання плакатів на уроках економіки Динаміка реального ВВП економіки України Динаміка безробіття в Україні Динаміка інфляції та курсу долара США в Україні Динаміка темпів інфляції в Україні Структура грошової маси в Україні Ілюстрація дії формули Фішера в економіці України...
 • №11
 • 1,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики. Статистичний бюлетень "Валова продукція сільського господарства Украї-ни" містить остаточні підсумки регіональних розрахунків обсягів валової продук-ції сільського господарства у порівнянних цінах 2005 року за 2010 рік та їх динамі-ку з 1990 року. У бюлетені відображено показники, що характеризують обсяги валової про-дукції сільського господарства за...
 • №12
 • 1,13 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Державна служба статистики України, Київ, 2012. - 18с. Статистичний бюлетень "Валова продукція сільського господарства України" містить остаточні підсумки регіональних розрахунків обсягів валової продукції сільського господарства у постійних цінах 2010 року за 2011 рік. У бюлетені відображено показники, що характеризують обсяги валової продукції сільського господарства за...
 • №13
 • 214,96 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України. Київ, 2012. - 48 с. Статистичний збірник "Валова продукція сільського госпо-дарства України" містить результати перерахунків обсягів валової продукції сільського господарства з 1990 року по 2010 рік у постійних цінах 2010 року, які затверджені наказом Держкомстату України від 22.12.2011р. №362 "Про затвердження Постійних цін 2010 року на...
 • №14
 • 769,33 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України, Київ 2012. стор 40 Наведено дані щодо обсягів створеного у кожному регіоні валового регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності. Вміщено інформацію щодо структури та динаміки випуску товарів і послуг та валової доданої вартості економіки регіонів, інші аналітичні матеріали та методологічні пояснення....
 • №15
 • 127,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ, 2011 У статистичному збірнику "Валовий регіональний продукт за 2001-2009 роки" наведено інформацію про результати річних розрахунків основних макроекономічних показників економічної діяльності регіонів за 2001-2009 роки. Статистичний збірник Валовий регіональний продукт за 2001-2009 роки містить результати річних рохрахунків основних макроекономічних показників...
 • №16
 • 3,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Містить основні макроекономічні показники діяльності − випуск то-варів і послуг, валову додану вартість та валовий регіональний продукт. Показники валового регіонального продукту за 2009 рік. Показані на регіональному рівні узагальнюючі показники, які характеризують рівень розвитку економіки регіону, це валовий регіональний продукт (ВРП).
 • №17
 • 19,28 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Доповідь. — Київ: Державна служба статистики України, 2019. — 78 с. У статистичному виданні вміщено основні показники соціально-економічного розвитку України без урахування АРК, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Короткі підсумки соціально-економічного розвитку України. Основні показники соціально-економічного розвитку...
 • №18
 • 1,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень. — Київ: Держстат України, 2015 Статистичний бюлетень містить інформацію щодо окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій в Україні та за регіонами за 2014 рік.
 • №19
 • 849,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень. — К.: Державна служба статистики України, 2013 Статистичний бюлетень складений на підставі даних державних статистичних спостережень за формою № 6-тп (ес) (річна) "Звіт про роботу електростанції" та другого розділу форми № 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції". У бюлетені наводяться дані щодо потужності електростанцій,...
 • №20
 • 656,15 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики України. Київ, 2011. - 25 с. Статистичний бюлетень складений на підставі даних державних статистичних спостережень за формами №№ 23-Н "Баланс виробництва та розподілу електричної енергії", 24-енергетика "Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок)", 6-тп "Звіт про роботу...
 • №21
 • 605,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
Експрес-випуск Державного комітету статистики України. Обсяги випуску найважливіших видів промислової продукції у помісячному розрізі в натуральних одиницях наведені для добувної та переробної промисловості, а також для виробництва та розподілення електроенергії, газу та води.
 • №22
 • 172,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України. Проаналізовано показники виробництва найважливіших видів промислової продукції по місяцях 2009, 2010 і 2011 років, а саме: -Добувна промисловість, -Переробна промисловість, -Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.
 • №23
 • 68,47 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Державна служба статистики України. 2012 р Проаналізовано показники виробництва найважливіших видів промислової продукції по місяцях 2010, 2011 і 2012 років, а саме: -Добувна промисловість, -Переробна промисловість, -Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.
 • №24
 • 199,93 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України, 2012 Статистичний бюлетень містить інформацію щодо виробництва окремих видів промислової продукції в Україні та за регіонами за січень 2012 року. Проаналізовано показники виробництва найважливіших видів промислової продукції а саме: -Добувна промисловість, -Переробна промисловість, -Виробництво та розподілення електроенергії, газу та...
 • №25
 • 650,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України, 2012 Статистичний бюлетень містить інформацію щодо виробництва окремих видів промислової продукції в Україні та за регіонами за січень –березень 2012 року. Проаналізовано показники виробництва найважливіших видів промислової продукції а саме: -Добувна промисловість, -Переробна промисловість, -Виробництво та розподілення електроенергії,...
 • №26
 • 567,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень. — К.: Державна служба статистики, 2014 Наведені підсумки вибіркового обстеження умов домогосподарств у 2013 році. Бюлетень містить інформацію щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості...
 • №27
 • 8,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень. - Київ: Державна служба статистики України, 2011. - 75с. У цьому бюлетені наведено узагальнені дані вибіркового обстеження витрат на робочу силу за 2010р., а також матеріали щодо особливостей організації обстеження, основних методологічних понять, що вживаються, принципів формування вибірки та оцінювання показників. Основні організаційно-методологічні...
 • №28
 • 1,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень «Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур у 2010 році» містить дані щодо внесення мінеральних та органічних добрив, проведення вапнування і гіпсування ґрунтів, використання засобів захисту рослин сільськогосподарськими підприємствами України. У бюлетені представлено дані за 2010 рік у порівнянні з 2009 роком....
 • №29
 • 292,08 КБ
 • добавлен
 • изменен
Головне управління статистики у Київській області Зовнішня торгівля товарами з найбільшими країнами-партнерами за січень−травень 2011 року Містить інформацію про обсяги експорту-імпорту товарів як в цілому по області так і з окремими країнами світу – основними партнерами області.
 • №30
 • 30,16 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник. У статистичний збірнику "Готелі та інші місця для тимчасового проживання" вміщено дані про роботу готелів та інших місць для тимчасового проживання в Україні у 2006-2010 роках.
 • №31
 • 1,15 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Державна служба статистики, 2012. - 18с. Основні демографічні показники України у січні–лютому Чисельність наявного населення . Чисельність постійного населення Загальний приріст (скорочення) чисельності населення у січні–лютому Природний рух населення у січні–лютому Загальні коефіцієнти природного руху населення у січні–лютому Кількість померлих у перинатальному...
 • №32
 • 103,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
Інвестиційний атлас України 2014. - м. Київ. - 2014. - 70 с.pdf. Україна на мапі світу. Цікаві факти про Україну. Транспортна інфраструктура України. Населення України. Інвестиційна карта України. Інвестиційні профілі регіонів України (всього 27 регіонів - АРК, 24 області, м Київ, м. Севастополь).
 • №33
 • 36,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень Державна служба статистики України, 2016. — 100 с. У бюлетені наведені показники,що відображаютьз абір води, використання та втрати, потужність очисних споруд, загальне водовідведення та скидання стічних вод за адміністративними даними Державного агентства водних ресурсів України.
 • №34
 • 411,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. К.: Держкомстат України, 2009. - 182с. У статистичному збірнику наведені дані про стан та тенденції розвитку малих підприємств України у 2008р. у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники щодо зайнятості та оплати праці, обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг), фінансового стану, інвестиційної діяльності. Розрахований на широке...
 • №35
 • 1,04 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К. , 2009. - 313 с. У статистичному збірнику наведені дані про стан та тенденції розвитку підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності, з урахуванням великих, середніх та малих підприємств, за 2008 р. у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники щодо зайнятості та плати праці, обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг), інвестиційної діяльності та...
 • №36
 • 1,80 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний бюлетень. К. : Держкомстат України, 2011. - 157 с. Статистичний бюлетень Діяльність підприємств сфери послуг містить статистичну інформацію за 2009-2010рр. про основні показники роботи підприємств-юридичних осіб та їхніх відокремлених підрозділів, що ідентифікуються за основним видом діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) як...
 • №37
 • 1,14 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний бюлетень/ Відповідальний за випуск І.В. Калачова. — Київ: Державна служба статистики України, 2012. — 153 c. Статистичний бюлетень Діяльність підприємствсферипослуг містить статистичнуінформаціюза 2011-2012рр. про основніпоказники роботи підприємств-юридичних осіб та їхніх відокремлених підрозділів, що ідентифікуються за основним видом діяльності відповідно до...
 • №38
 • 1,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень/ Відповідальний за випуск І.В. Калачова. — Київ: Державна служба статистики України, 2013. — 153 c. Статистичний бюлетень Діяльність підприємствсферипослуг містить статистичнуінформаціюза 2011-2012рр. про основніпоказники роботи підприємств-юридичних осіб та їхніх відокремлених підрозділів, що ідентифікуються за основним видом діяльності відповідно до...
 • №39
 • 1,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. , 2010. - 424 с. У статистичному збірнику наведені дані про стан та тенденції розвитку суб’єктів господарювання за 2009р. у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники щодо зайнятості та обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктів господарювання, а також оплати праці, інвестиційної діяльності та фінансового стану підприємств.
 • №40
 • 2,41 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К. , 2010. - 185 с. У статистичному збірнику наведені дані про стан та тенденції розвитку суб’єктів малого підприємництва України за 2009р. у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники щодо зайнятості та обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктів малого підприємництва, а також оплати праці, інвестиційної діяльності та фінансового стану малих підприємств.
 • №41
 • 1,02 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник. - Київ: Держаналітінформ, 2011. - 204 с. Статистичний збірник містить інформацію про основні статистичні показники, що характеризують стан і тенденції розвитку суб’єктів малого підприємництва у 2010 році. Окремі показники подаються в ретроспективі за 2006-2009 роки.
 • №42
 • 1,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. - Киїів: Державна служба статистики України, 2011. - 201 с. У статистичному збірнику наведено дані про стан і тенденції розвитку суб’єктів малого підприємництва України за 2011р. порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники щодо зайнятості та обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктів малого підприємництва, а також оплати праці,...
 • №43
 • 1,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. - К: Держаналітінформ, 2011. - 454 с У статистичному збірнику наведені дані про стан і тенденції розвитку суб’єктів господарювання за 2010р. порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники щодо зайнятості та обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктів господарювання, а також оплати праці, інвестиційної діяльності та фінансового стану...
 • №44
 • 2,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики. Структура доходів та витрат населення за регіонами України. за 2010 рік. Фактичне індивідуальне кінцеве споживання за 2010 рік. (придбання товарів та послуг). Зміна обсягів доходів та витрат населення за регіонами України. за 2010 рік.
 • №45
 • 115,84 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Державна служба статистики України, 2012. - 86с. При підготовці статистичного бюлетеня було використано дані форм державних статистичних спостережень: №85-к «Звіт дошкільного навчального закладу за 2011 рік», №2-буд «Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт», а також адміністративної звітності №76-РВК «Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних...
 • №46
 • 424,78 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюллетень. При підготовці статистичного бюлетеня було використано дані форм державних статистичних спостережень: №85-к «Звіт дошкільного навчального закладу за 2010 рік», №2-буд «Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт», а також адміністративної звітності №76-РВК «Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів», «Звіт про виконання...
 • №47
 • 480,36 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Державна служба статистики України, 2014. У цьому збірнику наведено інформацію, що характеризує стан економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком 15–70 років на ринку праці України у 2013 році. Показники економічної активності, зайнятості та безробіття, отримані на підставі матеріалів вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань...
 • №48
 • 1,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
За даними Світового банку. Дата публікаційї - 16 грудня 2010. Містить поточні тенденції та такі показники як ВВП, індекс споживчих цін, валовий борг. Даються прогнози на майбутнє. Економічний огляд - це серія періодичних економічних видань Представництва Світового банку в Україні. Головна мета Економічного огляду - поширення середньострокових прогнозів Світового банку для...
 • №49
 • 490,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дата публікації - 22 грудня 2011 року. Містить поточні тенденції та такі показники як ВВП, індекс споживчих цін, валовий борг. Даються прогнози на майбутнє. Економічний огляд - це серія періодичних економічних видань Представництва Світового банку в Україні. Головна мета Економічного огляду - поширення середньострокових прогнозів Світового банку для України разом з останніми...
 • №50
 • 495,78 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дата публікації - 19 липня 2012 року. Містить поточні тенденції та такі показники як ВВП, індекс споживчих цін, валовий борг. Даються прогнози на майбутнє. Економічний огляд - це серія періодичних економічних видань Представництва Світового банку в Україні. Головна мета Економічного огляду - поширення середньострокових прогнозів Світового банку для України разом з останніми...
 • №51
 • 939,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Держстат України, 2014 Енергетичний баланс України за 2013 р.
 • №52
 • 16,05 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Держстат України, 2015 Статистична доповідь про ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів.
 • №53
 • 99,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. Державний комітет статистики України, Київ, 2010. - 91 с. У статистичному збірнику наведено дані державної статистики щодо інвестицій у житлове будівництво, введення в експлуатацію житла, незавершеного житлового будівництва та наявного житлового фонду, що характеризують динаміку розвитку житлового будівництва в державі. У збірнику вміщено інформацію...
 • №54
 • 663,12 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень. — К.: Державна служба статистики, 2014 Інформація наведена по Україні в цілому та по міських поселеннях і сільській місцевості.У публікації наведені дані про житловий фонд, забезпеченість населення житлом, обладнання житлового фонду різними видами зручностей; житлове будівництво, перебування сімей на квартирному обліку та поліпшення житлових умов.
 • №55
 • 557,59 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень/ Відповідальний за випуск І.В. Калачова. — Київ: Державна служба статистики України, 2012. — 352 c. При підготовці статистичного бюлетеня використовувались дані форми державного статистичного спостереження № 1-житлофонд «Житловий фонд».
 • №56
 • 1,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ. 2015. - 305 с. У збірнику публікуються статистичні дані про соціально-економічне становище регіонів України у 2014 році порівняно з попередніми роками. Основні характеристики регіонів. Природно-ресурсни потенціал. Населення і міграція. Ринок праці. Доходи та умови життя. Освіта. Охорона здоровя та соціальний захист. Культура, відпочинок, туризм. Правосуддя та...
 • №57
 • 1,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень. База показників охорони здоров'я та захворюванності населення України за 2009 р. Державний комітет статистики
 • №58
 • 193,71 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Державна служба статистики України, 2013 Статистичний бюлетень "Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за 2012 рік" підготовлений за даними форми державного статистичного спостереження № 4-мтп (річна) "Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти".
 • №59
 • 277,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України. Київ, 2012. - 61 с. Статистичний бюлетень "Залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за 2011 рік" підготовлений за даними форми державного статистичного спостереження № 4-мтп (річна) "Про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти".
 • №60
 • 344,98 КБ
 • добавлен
 • изменен
Заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за серпень 2011 року Середня заробітна плата штатних працівників за регіонами України за серпень 2011 року Індекси реальної заробітної плати за регіонами України за серпень 2011 року Оцінка надійності показників за даними обстеження Оцінки надійності показника Середня заробітна плата штатного працівника...
 • №61
 • 41,67 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень "Збирання врожаю сільськогосподарських культур та проведення інших польових робіт станом на 1 листопада 2011 року" характеризує хід збирання урожаю у розрізі категорій господарств та регіонів
 • №62
 • 300,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень. — Київ: Держстат України, 2015 У статистичному бюлетені вміщено дані щодо розмірів посівних і зібраних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур, плодоягідних та виноградних насаджень. Дані наведено за категоріями господарств у цілому по Україні та за регіонами.
 • №63
 • 1,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Звіт державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2009 рік. Київ 2010, - 83 с. Зміст: Вступ. Сучасний стан та тенденції розвитьку фондового ринку. Діяльність комісії з цінних паперів та фондового ринку. Саморегулівні організації на фондовому ринку. Додатки. Звіт державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2010 рік
 • №64
 • 1,44 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник Київ 2011, - 59 с. Зміст: Вступ. Сучасний стан та тенденції розвитьку фондового ринку. Діяльність комісії з цінних паперів та фондового ринку. Саморегулівні організації на фондовому ринку. Додатки. Дивіться також: Звіт державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2009 рік Звіт державної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом І...
 • №65
 • 43,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник Київ, 2011. - 37 с. Зміст: Вступ. Сучасний стан та тенденції розвитку фондового ринку. Діяльність комісії з цінних паперів та фондового ринку. Саморегульовані організації на фондовому ринку. Додатки.
 • №66
 • 590,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. К. : Держкомстат України, 2011. У збірнику вміщено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 2005–2010рр. Розрахований на широке коло читачів.
 • №67
 • 2,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
У збірнику вміщено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 2010–2014рр. Дані за 2010–2014 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної РеспублікиКрим і м.Севастополя. Дані по Донецькій та Луганській областях за 2014 рік наведено по підприємствах, установах та організаціях, які подали звітність до органів державної статистики у 2014...
 • №68
 • 1,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики. Зовнішня торгівля України послугами за 2010 рік. Таблиця 1 Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами за 2010 рік. Таблиця 2 Структура зовнішньої торгівлі послугами за 2010 рік. Таблиця 3 Обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами за 2010 рік. Діаграма 1 Динаміка обсягів експорту-імпорту послуг. Діаграма 2 Щоквартальні темпи зростання...
 • №69
 • 127,10 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Експрес-випуск Державного комітету статистики України від 14.02.2012, Київ, 13 с. Таблиця 1 Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами за 2011 рік. Таблиця 2 Структура зовнішньої торгівлі послугами за 2011 рік. Таблиця 3 Обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами за 2011 рік. Діаграма 1 Динаміка обсягів експорту-імпорту послуг. Діаграма 2 Щоквартальні темпи...
 • №70
 • 355,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України м. Київ, 2012. - 13 с. Містить дані про основні показники зовнішньої торгівлі. Обсяги зовнішньої торгівлі області товарами та послугами наведено у динаміці за І квартал 2012 року Статистична інформація у збірнику подається за країнами світу, за видами послуг, товарною структурою, у розрізі міст Наведено показники зовнішньої торгівлі за...
 • №71
 • 101,73 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України м. Київ 2012 р. стор.23 Містить дані про основні показники зовнішньої торгівлі. Обсяги зовнішньої торгівлі області товарами та послугами наведено у динаміці за 2000–2011р.р. Статистична інформація у збірнику подається за країнами світу, за видами послуг, товарною структурою, у розрізі міст Наведено показники зовнішньої торгівлі за регіонами...
 • №72
 • 182,00 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики України. Зовнішня торгівля України товарами за січень-квітень 2011 року. Таблиця 1 Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січень-квітень 2011 року. Таблиця 2 Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень-квітень 2011 року. Таблиця 3 Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за квітень 2011 року. Таблиця 4 Товарна...
 • №73
 • 170,19 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Експрес-випуск. - Державна служба статистики України. - 13.01.2012р. № 2. - 3с. Показники продемонстровано в таблицях і діаграмах: Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січень-листопад 2011 року Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень-листопад 2011 року. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за листопад 2011 року. Товарна структура...
 • №74
 • 200,46 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України, 2012. - 23с. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січень-лютий 2012 року Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень-лютий 2012 року Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за лютий 2011 року Товарна структура зовнішньої торгівлі за лютий 2011 року Обсяги експорту–імпорту товарів за регіонами України за...
 • №75
 • 429,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України. Зовнішня торгівля України товарами за січень-травень 2011 року Таблиця 1 Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січень-травень 2011 року Таблиця 2 Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень-травень 2011 року Таблиця 3 Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за травень 2011 року Таблиця 4 Товарна...
 • №76
 • 183,30 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник у двох томах. — К.: Державна служба статистики, 2013 У першому томі наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 2007 2012 роки та дані за 2012 рік в порівнянні з 2011 роком. Статистична інформація з зовнішньої торгівлі товарами і послугами подається за країнами світу, структурою, регіонами України. Матеріали наведені у табличному...
 • №77
 • 1,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник у двох томах. — К.: Державна служба статистики, 2013. — 139 с. У першому томі наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 2007 2012 роки та дані за 2012 рік в порівнянні з 2011 роком. Статистична інформація з зовнішньої торгівлі товарами і послугами подається за країнами світу, структурою, регіонами України. Матеріали наведені у...
 • №78
 • 897,03 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики Київ, 2012. Стор 102. У збірнику вміщено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 2006–2011рр. Розрахований на широке коло читачів.
 • №79
 • 832,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
У рамках проекту Обстеження трудової міграції в Україні Державним комітетом статистики України та Українським центром соціальних реформ у червні 2008 р. було проведено перше загальнонаціональне вибіркове обстеження населення (домогосподарств) з питань трудової міграції (далі – обстеження трудової міграції).
 • №80
 • 2,47 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Державна служба статистики України, 2012 рік Статистичний збірник "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності" містить інформацію про обсяги прямих інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку України та внесені підприємствами-резидентами в економіку інших країн світу, на початок 1996 та 2004–2012 років у розрізі країн світу, регіонів та видів економічної діяльності....
 • №81
 • 1016,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. — К.: Державна служба статистики України, 2013 Статистичний збірник "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності" складається з аналітичної довідки "Прямі інвестиції України", трьох розділів, які містять табличний та графічний матеріали, та коротких методологічних пояснень. Він містить інформацію про обсяги прямих інвестицій, які надійшли від нерезидентів в...
 • №82
 • 524,74 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Львівської області містить інформацію про обсяги прямих інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку Львівщини та внесені підприємствами- резидентами в економіку країн світу, у 2000–2009 роках за країнами, регіонами та видами економічної діяльності. Дані подаються у розрізі районів та міст обласного...
 • №83
 • 893,34 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Держкомстат України. Прямі іноземні інвестиції в Україну Розподіл прямих інвестицій в Україну за основними країнами-інвесторами Прямі інвестиції з України Розподіл прямих інвестицій з України за основними країнами інвестування Загальний обсяг прямих інвестицій в економіку країн світу, враховуючи позичковий капітал Прямі інвестиції з України в економіку країн світу у 2010...
 • №84
 • 246,19 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Державна служба статистики. Структура капітальних інвестицій. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності.
 • №85
 • 109,03 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. К. : Держкомстат України, 2010. - 58 с. Статистичний збірник "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності" містить інформацію про обсяги прямих інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку України та внесені підприємствами-резидентами в економіку інших країн світу, на початок 1996 та 2002–2010 років у розрізі країн світу, регіонів. Дані про загальний...
 • №86
 • 590,23 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник. К.: Держкомстат України, 2011. Збірник містить інформацію щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності України на початок 1996 та 2003–2011 років.
 • №87
 • 845,08 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України Збірник містить інформацію про обсяги прямих інвестицій, які унесені в економіку України та здійснені з України в економіку інших країн світу, станом на 1 січня 2010–2014 років та на 31 грудня 2014 року.
 • №88
 • 1,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник для користувачів. — К.: Держкомстат України, 2006. — 56 с. Публікація цього посібника викликана важливістю показника індексу споживчих цін, враховуючи його соціальний і політичний аспекти та дискусії в суспільстві навколо його величини. Видання пропонує Вашій увазі основні методологічні засади розрахунку індексу споживчих цін в Україні, кращому розумінню яких...
 • №89
 • 321,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
К. : Держкомстат України, 2009. - 180 с. Статистичний збірник "Індекси споживчих цін" містить інформацію щодо індексів споживчих цін по Україні та за регіонами у 2008р. порівняно з попередніми роками. Розрахований на широке коло користувачів.
 • №90
 • 1,15 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К. : Держкомстат України, 2012. - 207 с. Статистичний збірник "Індекси споживчих цін" містить інформацію щодо індексів споживчих цін по Україні та за регіонами у 2011 р. порівняно з попередніми роками. Розрахований на широке коло користувачів. Індекси споживчих цін - Україна та регіони Середні споживчі ціни Довідкова інформація Графіки та діаграми
 • №91
 • 1,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. — К.: Державна служба статистики України, 2013. — 175 с. Consumer price indices in 2012 Statistical publication. — State Statistics Service of Ukraine, 2013, рр.175 Статистичний збірник "Індекси споживчих цін" містить інформацію щодо індексів споживчих цін по Україні та за регіонами у 2012р. порівняно з попередніми роками. Розрахований на широке коло...
 • №92
 • 986,19 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики Статистичний бюлетень "Капітальні інвестиції в Україні" підготовлено на основі зведених звітних даних державного статистичного спостереження за формою № 2-інвестиції "Капітальні інвестиції". У бюлетені наведено інформацію про освоєні обсяги та структуру інвестицій за регіонами та джерелами фінансування, капітальних інвестицій в матеріальні активи...
 • №93
 • 2,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України, 2012 Наведено такі показники: Капітальні інвестиції за регіонами Структура капітальних інвестицій Капітальні інвестиції за джерелами фінансування Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності
 • №94
 • 27,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики України. Статистичний бюлетень "Капітальні інвестиції в Україні" підготовлено на основі зведених звітних даних державного статистичного спостереження за формою № 2-інвестиції "Капітальні інвестиції". У бюлетені наведено інформацію про освоєні обсяги та структуру інвестицій за регіонами і джерелами фінансування, капітальних інвестицій у матеріальні...
 • №95
 • 2,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики. Статистичний бюлетень "Капітальні інвестиції в Україні" підготовлено на основі даних державного статистичного спостереження за капітальними інвестиціями. У бюлетені наведено інформацію про освоєні обсяги та структуру капітальних інвестицій за регіонами і джерелами фінансування, щодо капітальних інвестицій у матеріальні активи за видами основних...
 • №96
 • 273,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень "Капітальні інвестиції в Україні" підготовлено на основі зведених звітних даних державного статистичного спостереження капітальних інвестицій. У бюлетені наведено інформацію про освоєні обсяги та структуру інвестицій за регіонами і джерелами фінансування, щодо капітальних інвестицій, капітальних інвестицій у матеріальні активи за видами основних засобів,...
 • №97
 • 309,96 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики України. Структура капітальних інвестицій. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності.
 • №98
 • 35,91 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Catalogue of Official Stat istical Publications, 2012 Київ. У каталозі представлено перелік статистичних публікацій, які містять інформацію про соціально-економічний стан держави за видами економічної діяльності та регіонами. Видання Держстату можуть зацікавити не тільки фахівців, але й широке коло читачів. The Catalogue provides a list of statistical publications which...
 • №99
 • 742,59 КБ
 • добавлен
 • изменен
У каталозі вміщено перелік статистичних збірників, бюлетенів, економічних доповідей, які містять інформацію про соціально-економічний стан Київської області за видами економічної діяльності та по районах і містах обласного підпорядкування. Видання можуть зацікавити не тільки фахівців органів влади, банківських установ, підприємницьких структур, але й широке коло читачів, будуть...
 • №100
 • 902,54 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Державна служба статистики. У статистичному збірнику "Квартальні розрахунки валового внутрішнього продукту України за 2001-2010 роки" публікуються основні квартальні економічні показники. Одним із найголовніших показників є зміна реального обсягу квартального валового внутрішнього продукту (ВВП) – інтегрованого макроекономічного показника економічного розвитку країни. Крім...
 • №101
 • 2,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Державна служба статистики України, 2013. — 168 с. У статистичному збірнику "Квартальні розрахунки валовоговнутрішнього продукту України за 2001-2012 роки" публікуються основні квартальні економічні показники. Одним із найголовніших показників є зміна реального обсягу квартального валового внутрішнього продукту (ВВП) – інтегрованого макроекономічного показника економічного...
 • №102
 • 1,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Держстат України.2015 У цьому бюлетені розміщено результати державного статистичного спостереження „Кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Це спостереження є суцільним, ним охоплюються всі установи та організації, на працівників яких поширюється дія законів України „Про державну службу та „Про службу в органах місцевого...
 • №103
 • 311,82 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики. У виданні продемонстровано показники кількості найманих працівників за видами економічної діяльності. Багато табличного матеріалу, показники занесені в таблиці, а саме: Кількість найманих працівників за видами економічної діяльності Таблиця 2 Кількість найманих працівників за регіонами Таблиця 3 Кількість найманих працівників за видами...
 • №104
 • 273,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
Аналітична доповідь/ Клименко І.В., Федірко О.А., Ус І.В. - К.: ШСД, 2011. - 72 с. У доповіді проаналізовано зовнішньоторговельну динаміку України протягом періоду після набуття нею членства у COT. Визначено та систематизовано чинники впливу на зовнішню торгівлю та зовнішньоекономічне позиціонування України. Узагальнено ризики інтеграції України у глобальну економіку, зокрема,...
 • №105
 • 1,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. — За ред. Осауленка О.Г. — К.: ТОВ «Видавництво «Консультант». 2014. – 124 с. Наявність підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями. Мережа роздрібної торгівлі. Мережа ресторанного господарства за видами економічної діяльності
 • №106
 • 738,23 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стат. зб. / підгот. О. І. Білоконь та ін. ; Державний комітет статистики України. - К. : Держкомстат України, 2005. - 360 с. Наукові організації України Підготовка наукових кадрів Наукові кадри Фінансування Матеріально-технічна база Результативність Зовнішньоекономічна діяльність наукових організацій Міжнародне зіставлення науково-технічної діяльності Інноваційна...
 • №107
 • 2,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стат. зб. / підгот. І.В. Калачова та ін. - К. : ДП Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2008. – 361 с. Наукові організації України Підготовка наукових кадрів Наукові кадри Фінансування Матеріально-технічна база Результативність Міжнародна діяльність наукових організацій Міжнародне зіставлення науково-технічної діяльності Інноваційна діяльність...
 • №108
 • 2,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стат. зб. / підгот. І.В. Калачова та ін. - К. : Держстат України, 2011. - 282 с. Наукові організації України Підготовка наукових кадрів Наукові кадри Фінансування Матеріально-технічна база Результативність Міжнародна діяльність наукових організацій Міжнародне зіставлення науково-технічної діяльності Інноваційна діяльність промислових підприємств Створення та...
 • №109
 • 4,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стат. зб. / підгот. І.В. Калачова та ін. - К. : Держстат України, 2012. - 305 с. Наукові організації України Підготовка наукових кадрів Наукові кадри Фінансування Матеріально-технічна база Результативність Міжнародна діяльність наукових організацій Міжнародне зіставлення науково-технічної діяльності Інноваційна діяльність промислових підприємств Обстеження...
 • №110
 • 2,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. — К.: Державна служба статистики України, 2013. — 287 с. Збірник містить основні показники, що характеризують сучасний стан наукової, інноваційної діяльності, створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності в Україні. Видання пропонується широкому колу користувачів: економістам, статистикам, працівникам наукових...
 • №111
 • 2,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України, 2016. — 257 с. Збірник містить основні показники, що характеризують сучасний стан наукової та інноваційної діяльності в Україні. Видання пропонується широкому колу користувачів: економістам, статистикам, працівникам наукових та інших організацій і установ, журналістам, студентам, які цікавляться станом розвитку науки та інновацій в Україні.
 • №112
 • 7,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України, 2012. - 152с. Статистичний збірник Національні рахунки України за 2010 рік містить показники системи національних рахунків за 2010 рік, зокрема, оцінку обсягів валового внутрішнього продукту. До збірника включені також основні макроекономічні показники, які характеризують розвиток національної економіки та зовнішньоекономічні зв’язки України...
 • №113
 • 1,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України, 2012. - 47с. У статистичному збірнику "Таблиця витрати-випуск України за 2010 рік в цінах споживачів" наведено таблицю "витрати–випуск", показники якої характеризують процеси відтворення за видами економічної діяльності, вартісний склад валового внутрішнього продукту та його використання на кінцеве споживання, валове нагромадження й експорт....
 • №114
 • 916,24 КБ
 • добавлен
 • изменен
Держкомстат, 7 стор. Обстеження інновацій за європейською методологією CIS було запроваджено з метою моніторингу інноваційної діяльності в Європі, а також для кращого розуміння інноваційних процесів і аналізу впливу інновацій на економіку, включаючи конкурентоспроможність, зайнятість, економічне зростання та структуру торгівлі.
 • №115
 • 208,65 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики. У виданні розміщені дані про: -Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності; -Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами; -Розподіл обсягу реалізованої продукції добувної та переробної промисловості по групах за регіонами; -Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за...
 • №116
 • 36,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
У статистичному бюлетені наведено статистичні дані, які різнобічно характеризують становище парку обчислювальної техніки в Україні станом на 1 січня 2010 року за регіонами, видами економічної діяльності та організаційно-правовими формами господарювання підприємств (організацій), які звітували перед органами державної статистики. Статистичний бюлетень містить інформацію про...
 • №117
 • 793,24 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний бюлетень. Для підготовки статистичного бюлетеня були використані дані форми державного статистичного спостереження з питань оздоровлення та відпочинку дітей влітку № 1-от "Звіт дитячого закладу оздоровленні та відпочинку", показники якої були актуалізовані відповідно до вимог Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", починаючи зі звіту за літо 2010 року....
 • №118
 • 635,54 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник / Під загальним керівництвом В. О. Піщейка. —- К.: 2014. — 64 c. Оптова торгівля Основні показники Оптовий товарообіг. Запаси товарів. Складська площа. Біржова торгівля.
 • №119
 • 641,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
У бюлетені подана інформація про кількісні та якісні показники з ефек-тивності сільськогосподарського виробництва в цілому і за видами сільсь-когосподарської продукції – результат від реалізації продукції, її повна со-бівартість, рентабельність, витрати на виробництво, у тому числі за елеме-нтами як в цілому для галузей рослинництва і тваринництва, так і за окре-мими видами...
 • №120
 • 2,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень. При підготовці статистичного бюлетеня використані дані форми державного статистичного спостереження № 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", а також Звіту про виконання Зведеного бюджету України по видатках та матеріали переписів населення. У бюлетені наводяться дані про прийом на початковий цикл навчання (тобто про...
 • №121
 • 3,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень/ Відповідальний за випуск І.В. Калачова — Київ: Державна служба статистики України, 2012. — 219 c. При підготовці статистичного бюлетеня використані дані форми державного статистичного спостереження № 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", а також Звіту про виконання Зведеного бюджету України по видатках та матеріали...
 • №122
 • 1,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень/ Відповідальний за випуск І.В. Калачова. — Київ: Державна служба статистики України, 2013. — 188 c. При підготовці статистичного бюлетеня використані дані форми державного статистичного спостереження № 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", а також Звіту про виконання Зведеного бюджету України по видатках та матеріали...
 • №123
 • 1,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень/ Відповідальний за випуск О.М. Прокопенко. - Київ: Державний комітет статистики України, 2010. - 81с. Статистичний бюлетень вміщує підсумки розробки даних вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств сільської місцевості за програмою базового інтерв'ю, яке було проведено в травні 2010 року. Зокрема, в даному виданні наведені...
 • №124
 • 8,21 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник. Київ: Державний комітет статистики України, 2009. - стор. 443. У статистичному збірнику вміщено дані про результати діяльності підприємств і організацій усіх видів економічної діяльності щодо видобутку, виробництва, перетворення та кінцевого споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні. Розрахований на широке коло читачів.
 • №125
 • 18,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України. Київ, 2011. - 316 с. У статистичному збірнику вміщено дані про результати діяльності підприємств і організацій усіх видів економічної діяльності щодо видобутку, виробництва, перетворення та кінцевого споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні. Розрахований на широке коло читачів.
 • №126
 • 1,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України. Київ, 2018. - 194 с. У статистичному збірнику вміщено дані про результати діяльності підприємств і організацій усіх видів економічної діяльності щодо видобутку, виробництва, перетворення та кінцевого споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні. Розрахований на широке коло читачів.
 • №127
 • 2,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень/ Відповідальний за випуск І.В. Калачова. — Київ: Державний комітет статистики України, 2011.— 33 c. При підготовці статистичного бюлетеня використані дані форми державного статистичного спостереження № 1 - нк "Звіт про роботу аспірантури та докторантури".
 • №128
 • 203,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень/ Відповідальний за випуск І.В. Калачова. — Київ: Державна служба статистики України, 2012. — 33 c. При підготовці статистичного бюлетеня використані дані форми державного статистичного спостереження № 1 - нк "Звіт про роботу аспірантури та докторантури".
 • №129
 • 227,93 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень/ Відповідальний за випуск І.В. Калачова. — Київ: Державна служба статистики України, 2013. — 32 c. При підготовці статистичного бюлетеня використані дані форми державного статистичного спостереження № 1 - нк "Звіт про роботу аспірантури та докторантури".
 • №130
 • 229,45 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики. Індекси промислової продукції за основними. видами діяльності. Індекси промислової продукції за регіонами. Виробництво найважливіших видів промислової. продукції.
 • №131
 • 68,95 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Державна служба статистики України. 2012 р Індекси промислової продукції за основними видами діяльності Індекси промислової продукції за регіонами Виробництво найважливіших видів промислової продукції
 • №132
 • 62,43 КБ
 • добавлен
 • изменен
Експрес - випуск Державного комітету статистики України_№5_2008р. Зміст. Темпи приросту (зниження) обсягів продукції за основними видами промислової діяльності. Темпи приросту (зниження) обсягів промислової продукції за регіонами. Виробництво найважливіших видів промислової продукції.
 • №133
 • 66,49 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Експрес-випуск. - Державна служба статистики України. - 17.01.2012. - № 11. - 9с. Проаналізовано статистичні показники, а саме: Індекси промислової продукції за основними видами діяльності Індекси промислової продукції за регіонами Виробництво найважливіших видів промислової продукції
 • №134
 • 62,54 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики. Проаналізовано темпи приросту (зниження) обсягів продукції за основними видами промислової діяльності.Темпи приросту (зниження) обсягів промислової продукції за регіонами Виробництво найважливіших видів промислової продукції. Містить основні показники та динаміку промислового виробництва. Наведені дані про випуск найважливіших видів продукції,...
 • №135
 • 280,71 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Містить зведені дані щодо індексів промислової продукції, обсягів виробництва основних видів промислової продукції, а також зіставлення індексів продукції у розрізі регіонів України.
 • №136
 • 209,46 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Державний комітет статистики України. Індекси промислової продукції за основними. видами діяльності. Індекси промислової продукції за регіонами. Виробництво найважливіших видів промислової. продукції.
 • №137
 • 60,41 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Державна служба статистики. Індекси промислової продукції за основними. видами діяльності. Індекси промислової продукції за регіонами. Виробництво найважливіших видів промислової. продукції.
 • №138
 • 55,64 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Платіжний баланс і зовнішній борг України. Щоквартальне аналітично-статистичне видання Національного банку України с 2002 по 2013 рік. Платіжний баланс України. Сезонно скориговані показники поточного рахунку платіжного балансу. Торговельно-економічні взаємовідносини України з країнами Європейського Союзу. Торговельно-економічні взаємовідносини України з Російською...
 • №139
 • 48,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Платіжний баланс України. Торговельно-економічні взаємовідносини України з країнами Європейського Союзу. Експорт та імпорт послуг за статтею Подорожі. Зовнішній борг України. Міжнародна інвестиційна позиція України. Методологічні основи розробки платіжного балансу та зовнішнього боргу України.
 • №140
 • 1,05 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Державна служба статистики, 2012 Наведено показники: Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за правовим статусом та регіонами Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання
 • №141
 • 25,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України. У даному статистичному виданні вказані такі показники: Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за правовим статусом та регіонами на 1 липня 2011 року Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за регіонами у І півріччі 2011 року Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за правовим статусом та видами економічної діяльності на 1 липня 2011 року Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за видами...
 • №142
 • 73,01 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Державна служба статистики, м. Київ 2012. Статистичний бюлетень містить дані щодо розмірів посівних площ основних сільськогосподарських культур під урожай звітного року за категоріями господарств. Дані наведено у цілому по Україні та за регіонами.
 • №143
 • 303,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень містить дані про розміри посівних площ основних сільськогосподарських культур у цілому по Україні та за регіонами у розрізі категорій господарств. Категорія сільськогосподарські підприємства включає підприємства всіх організаційно-правових форм господарювання, діяльність яких направлена на виробництво товарної сільськогосподарської продукції. До цієї...
 • №144
 • 730,54 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень. — К.: Державна служба статистики України, 2013 Статистичний бюлетень містить дані щодо розмірів посівних площ основних сільськогосподарських культур під урожай звітного року за категоріями господарств. Дані наведено у цілому по Україні та за регіонами.
 • №145
 • 337,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
Держстат України, 2015 Статистичний бюлетень містить дані щодо розмірів посівних площ основних сільськогосподарських культур під урожай звітного року за категоріями господарств. Дані наведено у цілому по Україні та за регіонами (без урахування даних по тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції).
 • №146
 • 956,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики України. Містить показники обліку посівних площ у розрізі категорій землекористувачів по області та в розрізі районів. За розрахунками, господарствами всіх категорій ярі культури, з урахуванням пересіву по загиблих озимих і багаторічних травах. Хід сівби ярих культур у розрізі категорій господарств.
 • №147
 • 32,74 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Державний комітиет статистики України. - К.: Державний комітет статистики, 2007. - 340с. До збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні характеристики найманих працівників та основні тенденції, які відбулись у сфері соціально-трудових відносин у 2006 році порівняно з минулими роками. Збірник розрахований на фахівців, які займаються розробкою та моніторингом...
 • №148
 • 1,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. К. : Держкомстат України, 2009. - 306 с. До збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні характеристики найманих працівників та основні тенденції, які відбулися у сфері соціально-трудових відносин у 2008 році порівняно з минулими роками. Публікація містить короткий аналітичний огляд інформації щодо основних напрямків статистики праці та...
 • №149
 • 2,80 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник. К. : Держкомстат України, 2010. До збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні характеристики найманих працівників та основні тенденції, які відбулися у сфері соціально-трудових від- носин у 2009 році порівняно з минулими роками. Збірник розрахований на фахівців, які займаються розробкою та моніторингом соці- альної політики,...
 • №150
 • 11,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. К. : Держкомстат України, 2011. - 324 с. До збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні характеристики найманих працівників та основні тенденції, які спостерігалися у сфері соціально-трудових відносин у 2010 році. Наведена у збірнику інформація базується на системі показників державних статистичних спостережень підприємств, установ,...
 • №151
 • 1,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. — К. : Державна служба статистики України, 2013. — 322 с. До збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні характеристики найманих працівників та основні тенденції, які відбулись у сфері соціально-трудових відносин у 2012 році порівняно з минулими роками. Збірник розрахований на фахівців, які займаються розробкою та моніторингом...
 • №152
 • 1,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. — К. : Державна служба статистики України, 2016. — 312 с. До збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні характеристики найманих працівників та основні тенденції, які відбулись у сфері соціально-трудових відносин у 2015 році порівняно з минулими роками. Збірник розрахований на фахівців, які займаються розробкою та моніторингом соціальної...
 • №153
 • 2,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень Державна служба статистики України, 2016. — 18 с. У бюлетені наведені показники,що відображаютьз абір води, використання та втрати,потужність очисних споруд,загальне водовідведення та скидання стічних вод за адміністративними даними Державного агентства водних ресурсів України.
 • №154
 • 721,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики України. Київ, 2010. - 31 с. Статистичний бюлетень складений на підставі даних державного статистичного спостереження за формою №1-водопровід Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) за 2009 рік. Зазначеним спостереженням охоплені підприємства-юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають водопроводи та...
 • №155
 • 288,42 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики України. Київ, 2011. - 31 с. Статистичний бюлетень складений на підставі даних державного статистичного спостереження за формою №1-водопровід Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) за 2010 рік. Зазначеним спостереженням охоплені підприємства-юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають водопроводи та...
 • №156
 • 395,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України. Київ, 2012. - 31 с. Статистичний бюлетень складений на підставі даних державного статистичного спостереження за формою №1-водопровід Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) за 2011 рік. Зазначеним спостереженням охоплені підприємства-юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають водопроводи та...
 • №157
 • 528,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Держстат України, 2015 Статистичний бюлетень складений на підставі даних державного статистичного спостереження за формою № 1-газ "Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу за 2014 рік". Зазначеним спостереженням охоплені підприємства, які відпускають природний і зріджений газ населенню та на комунально-побутові потреби (опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання),...
 • №158
 • 191,97 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики України. Київ, 2010. - 22 с. Статистичний бюлетень складений на підставі даних державного статистичного спостереження за формою №1-газ Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу за 2009 рік. Зазначеним спостереженням охоплені підприємства, які відпускають природний і зріджений газ населенню та на комунально-побутові потреби (опалення,...
 • №159
 • 244,56 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики України. Київ, 2011. - 22 с. Статистичний бюлетень складений на підставі даних державного статистичного спостереження за формою №1-газ Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу за 2010 рік. Зазначеним спостереженням охоплені підприємства, які відпускають природний і зріджений газ населенню та на комунально-побутові потреби (опалення,...
 • №160
 • 362,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України. Київ, 2012. - 21 с. Статистичний бюлетень складений на підставі даних державного статистичного спостереження за формою №1-газ Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу за 2011 рік. Зазначеним спостереженням охоплені підприємства, які відпускають природний і зріджений газ населенню та на комунально-побутові потреби (опалення,...
 • №161
 • 267,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень. — К.: Державна служба статистики України, 2013 Статистичний бюлетень складений на підставі даних державного статистичного спостереження за формою №1-теп "Звіт про постачання теплоенергії за 2012 рік". Зазначеним спостереженням охоплені підприємства (самостійні котельні, ТЕС, ТЕЦ, АЕС, підприємства теплових мереж, інші підприємства, організації, установи,...
 • №162
 • 242,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень. — Київ: Держстат України, 2015 Статистичний бюлетень містить інформацію щодо окремих техніко-економічних показників роботи опалювальних котелень і теплових мереж, які відпускають теплову енергію населенню та на комунально-побутові потреби, в Україні та за регіонами за 2014 рік.
 • №163
 • 279,85 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики України. - Київ, 2010. - 20 с. Статистичний бюлетень складений на підставі даних державного статистичного спостереження за формою №1-теп "Звіт про постачання теплоенергії за 2009 рік". Зазначеним спостереженням охоплені підприємства*, які виробляють і відпускають тепло та гарячу воду населенню та на комунально-побутові потреби, крім підприємств,...
 • №164
 • 229,77 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики України. Київ, 2011. - 20 с. Статистичний бюлетень складений на підставі даних державного статистичного спостереження за формою №1-теп "Звіт про постачання теплоенергії за 2010 рік". Зазначеним спостереженням охоплені підприємства, які виробляють і відпускають тепло та гарячу воду населенню та на комунально-побутові потреби, крім підприємств, що...
 • №165
 • 565,55 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України. Київ, 2012. - 20 с. Статистичний бюлетень складений на підставі даних державного статистичного спостереження за формою №1-теп "Звіт про постачання теплоенергії за 2011 рік". Зазначеним спостереженням охоплені підприємства*, які виробляють і відпускають тепло та гарячу воду населенню та на комунально-побутові потреби, крім підприємств, що...
 • №166
 • 230,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Про результати аудиту стану державного та гарантованого боргу за 2009 рік, та аналізу тенденцій у 2010 році Бюлетень підготовлено за матеріалами Звіту про результати аудиту стану державного та гарантованого державою боргу за 2009 рік та аналізу тенденцій у 2010 році. – Київ: Рахункова палата України, 2010. Відповідальні за випуск: головний контролер – директор департаменту...
 • №167
 • 527,51 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ. Державний комітет статистики України. - 71 с. Короткі підсумки соціально-економічного становища України Промисловість Сільське господарство Будівництво Транспорт Зовнішня торгівля Оптова торгівля Роздрібна торгівля Ціни Заробітна плата Ринок праці Населення Основні показники соціально-економічного розвитку України Промисловість Сільське господарство...
 • №168
 • 619,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
Доповідь Державної служби статистики України. 76 с. Доповідь містить аналіз актуальних показників соціально-економічного розвитку області за основними видами економічної та промислової діяльності, соціального розвитку, праці. Крім того, в доповіді розміщена інформація про зовнішньоекономічні відносини, послуги, зв’язок, житлове господарство, ринок праці, заборгованість із...
 • №169
 • 790,29 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики. Містить дані оперативної звітності за основними видами економічної та промислової діяльності, соціального розвитку, матеріально-технічного забезпечення та праці. Показники наведено по видах економічної і промислової діяльності
 • №170
 • 1,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики. Містить дані оперативної звітності за основними видами економічної та промислової діяльності, соціального розвитку, матеріально-технічного забезпечення та праці. Показники наведено по видах економічної і промислової діяльності
 • №171
 • 638,93 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
В доповіді продемонстровано підсумки соціально-економічного становища України. та основні показники соціально-економічного розвитку україни.
 • №172
 • 808,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень. - К, 2012. - 23 с. Статистичний бюлетень "Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за 2011 рік" підготовлено департаментом статистики торгівлі за результатами розробки державного статистичного спостереження "Про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі" за ф.№ 1-опт (річна).
 • №173
 • 1,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України, 2012. - 25с. Статистичний бюлетень «Стан тваринництва в Україні» характеризує виробництво основних видів продукції тваринництва та чисельність поголів’я худоби та птиці у розрізі категорій господарств та регіонів і складається з двохрозділів. Розділ І бюлетеня містить розрахункові дані щодо виробництва основних видів продукції тваринництва...
 • №174
 • 1,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., 2011 - 12 стор. У бюлетені представлена система показників, яка відображає режим ведення мисливського господарства з визначенням заходів щодо збереження та раціонального використання угідь, охорони, відтворення і обліку видового складу мисливських тварин.
 • №175
 • 216,48 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет України. Київ .2011.- 88 с. Статистичний бюлетень "Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2010 рік" вміщує підсумки розробки даних статистичного спостережен-ня за формою № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогос-подарських підприємств за 2010 рік", частково – підсумки...
 • №176
 • 1,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
За редакцією Овденко Л. М. Державна служба статистики України. Київ, 2011. - 307 с. Статистичний збірник містить основні дані, що характеризують стан та розвиток промисловості України у 2007-2010 роках. У збірнику наведена інформація про динаміку промислового виробництва та цін,структурні зміни та інвестиції в промисловості, фінансовий стан та інноваційну діяльність...
 • №177
 • 3,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Держстат України, м Київ,2015 р. До розрахунку регіонального індексу людського розвитку включено 33 показники, об’єднані у 6 блоків відповідно до основних аспектів людського розвитку:  Відтворення населення;  Соціальне становище;  Комфортне життя;  Добробут;  Гідна праця;  Освіта. Розрахунки індексу людського розвитку дозволяють побудувати єдину шкалу,на якій у...
 • №178
 • 822,62 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень. - Державна служба статистики України, Київ, 2011 Нині Україна дуже відстає від більшості європейських країн по рівню багатьох показників економічного розвитку. Водночас слід визнати, що економічний розвиток сам по собі не вирішить усіх соціальних проблем України. Глобальний досвід, включно з українським, свідчить, що економічне зростання супроводжується...
 • №179
 • 717,15 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень. Київ – 2010. Державний комітет статистики України. Характеристика регіонального людського розвитку. Порівняльна оцінка демографічного розвитку регіонів. Порівняльна оцінка розвитку регіональних ринків праці. Порівняльна оцінка матеріального добробуту населення регіонів. України. Порівняльна оцінка умов проживання населення регіонів України....
 • №180
 • 4,98 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний бюлетень. – Київ: Державна служба статистики, 2012 Характеристика регіонального людського розвитку. Порівняльна оцінка демографічного розвитку регіонів. Порівняльна оцінка розвитку регіональних ринків праці. Порівняльна оцінка матеріального добробуту населення регіонів України. Порівняльна оцінка умов проживання населення регіонів України. Порівняльна оцінка...
 • №181
 • 541,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України, 2016. — 57 с. В даній публікації наведено скорочену версію нової Методики, де представлено склад показників індексу регіонального людського розвитку, розрахунок індексу регіонального людського розвитку, схему показників, що характеризують регіональний людський розвиток, методику розрахунку інтегрального показника стану навколишнього...
 • №182
 • 1,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. К. : Держкомстат, 2009. - 758 с. Статистичний збірник Регіони України містить інформацію про соціально-економічний стан регіонів України у 2008 році у порівнянні з попередніми роками. У збірнику наведено показники в розрізі регіонів за основними видами економічної діяльності. Збірник складається з 2 частин. II частина включає розділи: національні рахунки,...
 • №183
 • 9,28 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник. К. : Держкомстат, 2009. - 369 с. Статистичний збірник Регіони України містить інформацію про соціально-економічний стан регіонів України у 2008 році у порівнянні з попередніми роками. У збірнику наведено показники в розрізі регіонів за основними видами економічної діяльності. Збірник складається з 2 частин. І частина сформована за такими розділами: основні...
 • №184
 • 3,96 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник. К. , 2010. - Ч. 1. - 368 с. Статистичний збірник Регіони України містить інформацію про соціально-економічний стан регіонів України у 2009 році у порівнянні з попередніми роками. У збірнику наведено показники в розрізі регіонів за основними видами економічної діяльності. Збірник складається з 2 частин. І частина сформована за такими розділами: основні...
 • №185
 • 5,52 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник. К. , 2010. - Ч. 2. - 805 с. Статистичний збірник Регіони України містить інформацію про соціально-економічний стан регіонів України у 2009 році у порівнянні з попередніми роками. У збірнику наведено показники в розрізі регіонів за основними видами економічної діяльності. Збірник складається з 2 частин. II частина включає розділи: національні рахунки,...
 • №186
 • 4,36 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К., 2011. - 358 с. У збірнику публікуються статистичні дані про соціально-економічне становище регіонів України, надається інформація про розвиток економіки регіонів за видами економічної діяльності у 2010 році порівняно з попередніми роками. І частина сформована за такими розділами: основні характеристики регіонів, природно-ресурсний та виробничий потенціал, населення,...
 • №187
 • 12,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., 2011. - 783 с. У збірнику публікуються статистичні дані про соціально-економічне становище регіонів України, надається інформація про розвиток економіки регіонів за видами економічної діяльності у 2010 році порівняно з попередніми роками. II частина включає розділи: національні рахунки, загальна характеристика підприємств та організацій, розвиток підприємництва,...
 • №188
 • 14,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., 2012. - Т .1 - 310 с. Статистичний збірник Регіони України містить інформацію про соціально-економічний стан регіонів України у 2011 році порівняно з попередніми роками. У збірнику наведено показники в розрізі регіонів за основними видами економічної діяльності. Збірник складається з 2 частин. І частина сформована за такими розділами: основні характеристики регіонів,...
 • №189
 • 5,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., 2012. - Т.2 - 801 с. Статистичний збірник Регіони України містить інформацію про соціально-економічний стан регіонів України у 2011 році порівняно з попередніми роками. У збірнику наведено показники в розрізі регіонів за основними видами економічної діяльності. Збірник складається з 2 частин. Друга частина включає розділи: національні рахунки, загальна характеристика...
 • №190
 • 15,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Державна служба статистики України, 2013. — 78 с. Бюлетень Результати використання палива, теплоенергії та електроенергії за 2012 рік підготовлений за даними форм річних державних статистичних спостережень № 11-мтп Про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії, № 11-мтп (паливо) Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт, №...
 • №191
 • 355,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Бюлетень. — Київ: Держстат України, 2015 Бюлетень "Результати використання палива, теплоенергії та електроенергії" підготовлений за даними форм річних державних статистичних спостережень № 11-мтп "Про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії", № 11-мтп (паливо) "Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт", № 11-мтп (вер)...
 • №192
 • 557,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України 2011, стор 79 Бюлетень Результати використання палива, теплоенергії та електроенергії за 2011 рік підготовлений за даними форм річних державних статистичних спостережень № 11-мтп Про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії, № 11-мтп (паливо) Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт, №...
 • №193
 • 420,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України. Доповідь підготовлено за даними вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності, обстежень підприємств, установ та організацій, адміністративною інформацією державної служби зайнятості.
 • №194
 • 494,06 КБ
 • добавлен
 • изменен
Редакційна колегія: Шаповалов А. В., Галь В. М., Гальчинська Т. А., Гребеник Н. І., Петрик О. І., Ричаківська В. І., Щербакова О. А. Річний звіт підготовлено депертаментом статистики та звітності Національного банку України. Зміст: Економічний розвиток України Діяльність Національного банку України Консолідована фінансова звітність на 31 грудня 2006 року Табличні...
 • №195
 • 32,20 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Річний звіт Національного банку України за 2007 рік Редакційна колегія: Шаповалов А. В., Галь В. М., Гальчинська Т. А., Гребеник Н. І., Петрик О. І., Ричаківська В. І., Щербакова О. А. Річний звіт підготовлено депертаментом статистики та звітності Національного банку України. Зміст: Розділ 1. Економічний розвиток України Розділ 2. Діяльність Національного банку...
 • №196
 • 3,92 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Річний звіт Національного банку України за 2008 рік Редакційна колегія: Шаповалов А. В., Галь В. М., Гальчинська Т. А., Гребеник Н. І., Петрик О. І., Ричаківська В. І., Щербакова О. А. Річний звіт підготовлено депертаментом статистики та звітності Національного банку України. Зміст: Розділ 1. Економічний розвиток України Розділ 2. Діяльність Національного банку...
 • №197
 • 5,24 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Річний звіт Національного банку України за 2009 рік Редакційна колегія: Шаповалов А. В., Галь В. М., Гальчинська Т. А., Гребеник Н. І., Петрик О. І., Ричаківська В. І., Щербакова О. А. Річний звіт підготовлено депертаментом статистики та звітності Національного банку України. Зміст: Розділ 1. Економічний розвиток України Розділ 2. Діяльність Національного банку...
 • №198
 • 4,95 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Річний звіт Національного банку України за 2010 рік Редакційна колегія: Колобов Ю.В., Шумило Ю.А., Гальчинська Т. А., Головко В.А., Лукасевич Б.В., Петрик О. І., Щербакова О. А. Річний звіт підготовлено депертаментом статистики та звітності Національного банку України. Зміст: Економічний розвиток України Діяльність Національного банку України Календар основних подій, що...
 • №199
 • 2,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., 2011. - 191 с. У статистичному збірнику наведено дані про стан та тенденції розвитку роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств в Україні у 2000-2010 роках.
 • №200
 • 3,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. , 2010. - 173 с. У статистичному збірнику наведено дані про стан та тенденції розвитку роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств в Україні у 2009р. у порівнянні з попередніми роками.
 • №201
 • 12,27 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Державний комітет статистики України. – Київ, 2010. – 124 с. Статистичний збірник "Рослинництво України" містить дані за 1990 - 2009 роки щодо розмірів посівних та зібраних площ, виробництва та урожайності основних сільськогосподарських культур, плодоягідних та виноградних насаджень по Україні у розрізі категорій господарств. Дані за регіонами наведено за всіма категоріями...
 • №202
 • 1,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Державний комітет статистики України, 2011 - 99 с. Статистичний збірник Рослинництво України містить дані за 1990 - 2010 роки щодо розмірів посівних та зібраних площ, виробництва та урожайності основних сільськогосподарських культур, плодоягідних та виноградних насаджень по Україні у розрізі категорій господарств. Дані за регіонами наведено за всіма категоріями...
 • №203
 • 553,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. - Державна служба статистики України, 2012. - 108с. Статистичний збірник Рослинництво України містить дані за 1990 - 2011 роки щодо розмірів посівних та зібраних площ, виробництва та урожайності основних сільськогосподарських культур, плодоягідних та виноградних насаджень по Україні у розрізі категорій господарств. Дані за регіонами наведено за всіма...
 • №204
 • 619,09 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. — Київ: Державна служба статистики України, 2013. — 180 с. У статистичному збірнику вміщено дані за 1990−2012 роки щодо розмірів посівних та зібраних площ, виробництва й урожайності основних сільськогосподарських культур, плодоягідних та виноградних насаджень на всіх та меліорованих землях у цілому по Україні та за регіонами. Також у збірнику наведено...
 • №205
 • 1,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. — Київ: Державна служба статистики України, 2015. — 180 с. У статистичному збірнику вміщено дані за 1990−2014 роки щодо розмірів посівних та зібраних площ, виробництва й урожайності основних сільськогосподарських культур, плодоягідних та виноградних насаджень на всіх та меліорованих землях у цілому по Україні та за регіонами. Також у збірнику наведено...
 • №206
 • 3,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. — Київ: Державна служба статистики України, 2016. — 180 с. У статистичному збірнику вміщено дані за 1990−2015 роки щодо розмірів посівних та зібраних площ, виробництва й урожайності основних сільськогосподарських культур, плодоягідних та виноградних насаджень на всіх та меліорованих землях у цілому по Україні та за регіонами. Також у збірнику наведено...
 • №207
 • 4,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень. Для підготовки статистичного бюлетеня були використані дані форм державних статистичних спостережень №1-курорт Звіт санаторно–курортного (оздоровчого) закладу та №1-от Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, а також адміністративної звітності №1-ТУР і №1-ТУР(к) Звіт про діяльність туристичної організації, №2-ДПСУ Зведений звіт про виїзд громадян...
 • №208
 • 549,40 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний бюлетень. Київ, 2011. - 91 с. Для підготовки статистичного бюлетеня були використані дані форм державних статистичних спостережень №1-курорт Звіт санаторно–курортного (оздоровчого) закладу та №1-от Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, а також адміністративної звітності №1-ТУР і №1-ТУР(к) Звіт про діяльність туристичної організації, №2-ДПСУ Зведений звіт...
 • №209
 • 562,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
К, 2009. - 370 с. Статистичний збірник "Сільське господарство України" містить основні показники, що характеризують соціально-економічний стан сільського господарства в Україні та її регіонах за 1990-2008 роки. У ньому наведено дані про місце сільського господарства в структурі видів економіч- ної діяльності, чисельності працюючих, вартості основних засобів, обсягів...
 • №210
 • 36,77 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
У статистичному збірнику "Сільське господарство України" за 2009 рік вміщено інформацію про соціально-економічний стан сільського господарства в Україні та її регіонах за 1990-2009 роки. The Statistical Yearbook "Agriculture of Ukraine" for 2009 contains information about social and economic state of agriculture in Ukraine and its regions for 1990-2009.
 • №211
 • 6,48 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Динаміка обсягу сільськогосподарського виробництва. Виробництво основних видів продукції тваринництва. Реалізація основних видів продукції аграрними підприємствами
 • №212
 • 28,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. — Київ: Державна служба статистики України, 2012. — 386 с. Статистичний збірник "Сільське господарство України" містить основні показники, що характеризують соціально-економічний стан сільського господарства в Україні та її регіонах за 1990-2011 роки. У ньому наведено дані про місце сільського господарства в структурі видів економічної діяльності,...
 • №213
 • 3,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. — К.: Державна служба статистики України, 2013. — 392 с. State Statistics Service of Ukraine, 2013. — рр. 392 Статистичний збірник "Сільське господарство України" містить основні показники, що характеризують соціально-економічний стан сільського господарства в Україні та її регіонах за 1990-2012 роки. У ньому наведено дані про місце сільського...
 • №214
 • 7,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Держстат України, 2015 Статистична доповідь "Сільське господарство України" містить основні показники, що характеризують соціально-економічний стан сільського господарства в Україні та її регіонах за 2014 р. Наведено дані про місце сільського господарства в структурі видів економічної діяльності, чисельності працюючих, вартості основних засобів, обсягів капітальних...
 • №215
 • 88,46 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України, 2012 рік. Динаміка обсягу сільськогосподарського виробництва. Виробництво основних видів продукції тваринництва. Реалізація основних видів продукції аграрними підприємствами
 • №216
 • 312,32 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. Державний комітет статистики України - Київ - 2010. Збірник підготовлено фахівцями Департаменту статистики послуг за участю департаментів макроекономічної статистики, статистики праці, статистики цін, статистики населення та адміністративно-територіального устрою. При підготовці збірника використано дані державних статистичних спостережень,...
 • №217
 • 614,99 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник. Державний комітет статистики України. Київ, 2011. Збірник підготовлено фахівцями Департаменту статистики послуг за участю департаментів макроекономічної статистики, статистики праці, статистики цін, статистики населення та адміністративно-територіального устрою. При підготовці збірника використано дані державних статистичних спостережень, адміністративні...
 • №218
 • 584,24 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України. - Київ, 2011. - 203с. Чергове моніторингове видання містить структуровану систему показників– індикаторів, що характеризують рівень життя населення країни та окремих його верств Збірник підготовлено на основі даних переписів населення, державних статистичних спостережень, матеріалів базових вибіркових обстежень домогосподарств з питань умов...
 • №219
 • 874,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. Київ - 2010. Державний комітет статистики України. Чергове моніторингове видання містить структуровану систему показників – індикаторів, що характеризують рівень життя населення країни та окремих його верств. Збірник підготовлено на основі даних переписів населення, державних статистичних спостережень, матеріалів базових вибіркових обстежень...
 • №220
 • 1,83 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Держстат України, 2014 Чергове моніторингове видання містить структуровану систему показниківіндикаторів, що характеризують рівень життя населення країни та окремих його верств. При використанні даних та матеріалів, що вміщені у статистичному збірнику "Соціальні індикатори рівня життя населення".
 • №221
 • 2,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. - К.: Державний комітет статистики України, 2011. У публікації наведені підсумки опитування домогосподарств, які беруть участь в обстеженні умов життя домогосподарств, за програмою основного (базового) інтерв’ю, проведеного в листопаді 2010 року. Програма цього інтерв’ю включає питання щодо характеристики домогосподарства в цілому: склад, житлові умови,...
 • №222
 • 1,18 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний бюлетень. — Київ: Держстат України, 2014 Для підготовки статистичного збірника були використані дані п'ятого суцільного обстеження соціально-економічного становища сільських населених пунктів за формою державного статистичного спостереження № 1-село Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту станом на 1 січня 2014 року, що складалася...
 • №223
 • 1,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики України. Соціально-економічний розвиток регіонів України Валовий регіональний продукт Сфера реального сектору Сфера інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності Сфера державних фінансів та фінансових результатів діяльності Сфера соціального сектору Сфера споживчого ринку
 • №224
 • 511,85 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник. Зміст : Валовий регіональний продукт Індекси промислового виробництва Темпи зростання (зменшення) валової продукції сільського господарства Обсяги інвестицій в основний капітал на одну особу Приріст, зменшення прямих іноземних інвестицій
 • №225
 • 608,50 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Державна служба статистики України м.Київ 2012 р. Містить дані оперативної звітності за основними видами економічної та промислової діяльності, соціального розвитку, матеріально-технічного забезпечення та праці. Показники наведено як по області в цілому, так і в розрізі міст, а також по видах економічної і промислової діяльності.
 • №226
 • 679,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст. Основні макроекономічні показники Валовий внутрішній продукт Зміни споживчих цін та цін виробників Промислове виробництво Виробництво продукції сільського господарства Інвестиції в основний капітал Прямі іноземні інвестиції Зовнішня торгівля Ринок праці Доходи населення Субсидії Забезпеченість житлом Введення в експлуатацію житла Населення
 • №227
 • 4,46 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Державна служба статистики України. Містить аналіз актуальних показників: основні макроекономічні показники, валовий внутрішній продукт, зміни споживчих цін та цін виробників, промислове виробництво, виробництво продукції сільського господарства, інвестиції в основний капітал, прямі іноземні інвестиції, зовнішня торгівля, ринок праці , доходи населення, субсидії . забезпеченість...
 • №228
 • 6,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України. Містить аналіз актуальних показників соціально-економічного розвитку області за основними видами економічної та промислової діяльності, соціального розвитку, праці. Крім того, в доповіді розміщена інформація про зовнішньоекономічні відносини, послуги, зв’язок, житлове господарство, ринок праці, заборгованість із виплати заробітної плати,...
 • №229
 • 10,91 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Співробітництво між Україною та ЄС у 2012 році. Статистичний збірник. – К.: Держкомстат України, 2013. – 229 с. У статистичному збірнику Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2012 році наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами, послугами за 2007–2012 роки та дані по зовнішній торгівлі товарами, послугами та прямих іноземних інвестицій за країнами ЄС за 2012...
 • №230
 • 1,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. — К.: Державна служба статистики України, 2013 State Statistics Service of Ukraine, 2013 Cooperation between Ukraine and EU countries in 2012 У статистичному збірнику Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2012 році наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами, послугами за 2007–2012 роки та дані по зовнішній торгівлітоварами,...
 • №231
 • 1,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України, 2015 У статистичному збірнику Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2014 році наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами, послугами за 2010–2014 роки та дані по зовнішній торгівлі товарами, послугами та прямих іноземних інвестицій за країнами ЄС за 2014 рік у порівнянні з 2013 роком. Статистична інформація з зовнішньої...
 • №232
 • 1,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень. Наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами, послугами та дані щодо зовнішньої торгівлі товарами, послугами та прямих іноземних інвестицій за країнами ЄС Статистична інформація з зовнішньої торгівлі товарами і послугами подається у розрізі країн світу та за структурою, по прямих інвестиціях – за країнами світу та за видами економічної...
 • №233
 • 960,72 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України, 2011. стор 124 У бюлетені вміщено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами, послугами та прямих іноземних інвестицій за країнами ЄС за І півріччя 2011р. в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Розрахований на широке коло читачів.
 • №234
 • 962,87 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. У статистичному збірнику Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2008 році наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами, послугами за 2003–2008 роки та дані по зовнішній торгівлі товарами, послугами та прямих іноземних інвестицій за країнами ЄС за 2008 рік у порівнянні з 2007 роком. Статистична інформація з зовнішньої торгівлі товарами і...
 • №235
 • 1,84 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник. К.: Держкомстат України, 2011. У статистичному збірнику Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2010 році наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами, послугами за 2005–2010 роки та дані щодо зовнішньої торгівлі товарами, послугами та прямих іноземних інвестицій за країнами ЄС за 2010 рік у порівнянні з 2009 роком. Статистична інформація з...
 • №236
 • 1,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : Держкомстат України, 2010. - 31 с. У бюлетені опубліковано статистичні матеріали, які характеризують стан і розвиток зв’язку України за 2009 рік. Статистичний бюлетень містить інформацію про продукцію зв’язку, засоби телефонного та мобільного зв’язку, іноземні інвестиції. Наведено дані про надання послуг міжнародного зв’язку, індекси фізичного обсягу продукції, міжнародний...
 • №237
 • 406,02 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний бюлетень. У бюлетені опубліковано статистичні матеріали, які характеризують стан і розвиток зв’язку України за І квартал 2011 року. Статистичний бюлетень містить інформацію про продукцію пошти та зв’язку, засоби телефонного та мобільного зв’язку, іноземні інвестиції. Наведено дані про надання послуг міжнародного зв’язку, індекси фізичного обсягу продукції, міжнародний...
 • №238
 • 2,72 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник. Державний комітет статистики України. Головне управління статистики у Миколаївській області, 2010. Управління статистики сільського господарства та навколишнього середовища. 61 стр. Зміст. Розвиток форм господарювання в аграрному секторі. Рослинництво. Застосування добрив сільськогосподарськими підприємствами. Тваринництво. Реалізація...
 • №239
 • 407,67 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Державний комітет статистики. Містить широке коло показників, що комплексно характеризують місце і роль сільського господарства в економіці країни, області та її районах. Динаміка обсягу сільськогосподарського виробництва.
 • №240
 • 46,01 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Динаміка обсягу сільськогосподарського виробництва. Виробництво основних видів продукції тваринництва. Реалізація основних видів продукції аграрними підприємствами 1 у січні-червні 2011р. Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства. . Наявність зерна та насіння соняшнику.
 • №241
 • 42,60 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник, К.: Державний комітет статистики України, 2009, 24 с У збірнику представлені дані щодо кількості працівників, умов праці, надання пільг та компенсацій працівикам. Інформація представлена у вигляді таблиць та графіків.
 • №242
 • 544,74 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний бюлетень підготовлений за даними форми державного статистичного спостереження № 4-мтп (річна) "Про використання та запаси палива". Звіт за ф. № 4-мтп складають і подають органу державної статистики за своїм місцезнаходженням усі суб'єкти господарювання - юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо. Обсяги...
 • №243
 • 1,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Відповідальний за випуск О. А. Вишневська. — Київ: Державна служба статистики України, 2016. — 101 с. Статистичний бюлетень вміщує основні показники соціально-економічного розвитку країни без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
 • №244
 • 1,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України, 2016. — 116 с. У статистичному збірнику "Капітальні інвестиції в Україні у 2010-2015 роках" наведено інформацію про освоєні обсяги капітальних інвестицій та їх структуру за видами активів, у тому числі в житлове будівництво, джерелами фінансування, видами економічної діяльності та регіонами. Окремо представлено дані за видами промислової...
 • №245
 • 22,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ. — 2015. — 681 с. У збірнику публікуються статистичні дані про соціально-економічне становище регіонів України у 2014 році порівняно з попередніми роками. Розрахований на широке коло користувачів. Валовий регіональний продукт. Єдиний державний реєстр підприємств України. Діяльність підприємств. Капітальні інвестиції. Промисловість. Сільське господарство. Будівництво....
 • №246
 • 6,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики України, 2013. — 123 с. Збірник підготовлено фахівцями Департаменту статистики послуг за участю департаментів макроекономічної статистики, статистики праці, статистики цін, департаменту статистики населення та регіональної статистики. При підготовці збірника використано дані державних статистичних спостережень, адміністративні дані міністерств та...
 • №247
 • 627,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
Державна служба статистики, стор.242, м.Київ, 2012 р У статистичному збірнику Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2011 році наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами, послугами за 2006–2011 роки та дані по зовнішній торгівлі товарами, послугами та прямих іноземних інвестицій за країнами ЄС за 2011 рік у порівнянні з 2010 роком. Статистична інформація з...
 • №248
 • 1,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2000 р. у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники країн СНД та деяких країн світу.
 • №249
 • 551,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний щорічник України 2005 / За редакцією О. Г. Осауленка. Видання Державного комітету статистики України 2006р. У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2005р. у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні...
 • №250
 • 57,76 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2006 р. у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники країн СНД та деяких країн світу.
 • №251
 • 4,32 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2007 р. у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники країн СНД та деяких країн світу.
 • №252
 • 35,56 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Держкомстат, 2009. - 567 с. У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2008 році у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники країн СНД та деяких країн світу.
 • №253
 • 46,87 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К. , 2010. - 567 с. У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2009 році у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники країн СНД та деяких країн світу.
 • №254
 • 23,42 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К. : Август Трейд, 2011. - 560 с. У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2010 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники країн СНД та деяких країн світу.
 • №255
 • 13,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: ТОВ "Август-трейд", 2012 - 559 с. У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2011 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники деяких країн світу. Розрахований на широке коло читачів.
 • №256
 • 5,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., 2013. — 552 с. У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2012 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники деяких країн світу. Розрахований на широке коло читачів.
 • №257
 • 19,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., 2014. - 534 с. У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2013 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники деяких країн світу.
 • №258
 • 3,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., 2015 - 586 с. У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2014 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники деяких країн світу.
 • №259
 • 15,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Відповідальний за випуск О. А. Вишневська. За редакцією І. М. Жук. — Київ: Державна служба статистики України, 2016. — 575 с. У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2015 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення,...
 • №260
 • 17,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Відповідальний за випуск О. А. Вишневська. За редакцією І. Є. Вернера. — Київ: Державна служба статистики України, 2017. — 611 с. У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2016 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення,...
 • №261
 • 4,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Відповідальний за випуск О. А. Вишневська. За ред. І. Є. Вернера. — Київ: Державна служба статистики України, 2018. — 541 с. У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2017 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення,...
 • №262
 • 13,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Державний комітет статистики. Статистичний збірник Тваринництво України містить зведені дані про чисельність поголів'я основних видів худоби та птиці, виробництво основних видів продукції тваринництва, продуктивність худоби та птиці, витрати кормів худобі та птиці в динаміці за ряд років. Дані наведено по Україні в цілому (за 1960-2010рр. ), у розрізі регіонів (за 1990-2010рр....
 • №263
 • 1,50 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник/ Відповідальний за випуск О.Е. Остапчук. — Київ: Держстат України, 2013 Збірник Україна–2012 містить дані про соціально-економічне становище України у 2012 році порівнянo з 2011 та 2010 роками.
 • №264
 • 1,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. — К. : Держкомстат України, 2015. — 28 с. Збірник Україна–2014 містить дані про соціально-економічне становище України у 2014 році порівнянo з 2013 та 2012 роками. Макроекономічні та окремі галузеві показники за 2010 рік є попередніми та розрахунковими і, можливо, будуть уточнені у наступних виданнях.
 • №265
 • 1020,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. Відповідальний за випуск О. А. Вишневська. — Київ: Державна служба статистики України, 2016. — 27 с. Збірник "Україна–2015" містить інформацію про соціально‐економічне становище України у 2015 році порівнянo з 2014 та 2013 роками (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя, за 2014 та 2015 рік – також без...
 • №266
 • 1,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. Відповідальний за випуск О. А. Вишневська. — Київ: Державна служба статистики України, 2017. — 28 с. Збірник "Україна–2016" містить інформацію про соціально-економічне становище України у 2016 році порівнянo з 2015 та 2014 роками без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення...
 • №267
 • 1,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. К. , 2009. - 28 с. Збірник Україна–2008 містить дані про соціально-економічне становище України у 2008 році порівнянo з 2007 та 2006 роками. Макроекономічні та окремі галузеві показники за 2008 рік є попередніми та розрахунковими і, можливо, будуть уточнені у наступних виданнях.
 • №268
 • 469,30 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник. К. : Держкомстат, 2010. - 28 с. Збірник Україна–2009 містить дані про соціально-економічне становище України у 2009 році порівнянo з 2008 та 2007 роками. Макроекономічні та окремі галузеві показники за 2009 рік є попередніми та розрахунковими і, можливо, будуть уточнені у наступних виданнях.
 • №269
 • 1,34 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник. К. : Держкомстат України, 2011. - 27 с. Збірник Україна–2010 містить дані про соціально-економічне становище України у 2010 році порівнянo з 2009 та 2008 роками. Макроекономічні та окремі галузеві показники за 2010 рік є попередніми та розрахунковими і, можливо, будуть уточнені у наступних виданнях.
 • №270
 • 651,79 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник. - К., 2012. - 27 с. Збірник Україна–2011 містить дані про соціально-економічне становище України у 2011 році порівнянo з 2010 та 2009 роками. Макроекономічні та окремі галузеві показники за 2011 рік є попередніми та розрахунковими і, можливо, будуть уточнені у наступних виданнях.
 • №271
 • 615,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник / Відповідальний за випуск О. Бегма — К.: 2011. — 106 c. Соціально-економічне становище країн СНД. Зовнішньоекономічні зв’язки України.
 • №272
 • 701,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник / Відповідальний за випуск О.А. Вишневська. — К.: 2012. — 98 c. Статистичний збірник "Україна та країни СНД, 2011" містить статистичні показники про соціально-економічне становище країн Співдружності незалежних держав (СНД), а також висвітлює економічні зв’язки України з країнами СНД. Соціально-економічне становище країн СНД. Зовнішньоекономічні зв’язки...
 • №273
 • 1,91 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник / За ред. Осауленка О.Г. — К.: 2014. — 91 с. Соціально-економічне становище країн СНД. Зовнішньоекономічні зв’язки України.
 • №274
 • 592,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. У збірнику вміщено дані про соціально–економічне становище України у 2008 році у порівнянні з попередніми роками.
 • №275
 • 20,72 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник. У збірнику вміщено дані про соціально–економічне становище України у 2009 році у порівнянні з попередніми роками.
 • №276
 • 16,33 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Статистичний збірник. К.: Держкомстат України, 2011. У збірнику вміщено дані про соціально–економічне становище України у 2010 році порівняно з попередніми роками. Розрахований на широке коло читачів., Основні геополітичні та економічні характеристики Національні рахунки Ціни і тарифи ЄДРПОУ Промисловість Сільське господарство, мисливство, лісове господарство....
 • №277
 • 4,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Державна служба статистики, 2012. – 251 с. У збірнику вміщено дані про соціально–економічне становище України у 2011 році порівняно з попередніми роками. Розрахований на широке коло читачів.
 • №278
 • 2,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. К.: Державна служба статистики України, 2013. — 249 с. Статистичний збірник містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища держави у 2012 році порівняно з 2000, 2005, 2008−2011 роками. Збірник сформовано за такими розділами: національні рахунки, ціни і тарифи, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України...
 • №279
 • 17,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. — К.: Державна служба статистики України, 2014. Статистичний збірник містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища держави у 2013 році порівняно з 2000, 2005, 2008−2013 роками. Збірник сформовано за такими розділами: національні рахунки, ціни і тарифи, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ),...
 • №280
 • 9,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2014 р. у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники країн СНД та деяких країн світу.
 • №281
 • 1,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. Відповідальний за випуск О. А. Вишневська. За редакцією І. М. Жук. — Київ: Державна служба статистики України, 2016. — 239 с. У збірнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2015 році порівняно з попередніми роками. Розрахований на широке коло читачів.
 • №282
 • 7,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. Відповідальний за випуск О. А. Вишневська. За редакцією І. Є. Вернера. — Київ: Державна служба статистики України, 2017. — 240 с. У збірнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2016 році порівняно з попередніми роками. Розрахований на широке коло читачів.
 • №283
 • 8,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. Відповідальний за випуск О. А. Вишневська. За редакцією І. Є. Вернера. — Київ: Державна служба статистики України, 2018. — 241 с. У збірнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2017 році порівняно з попередніми роками. Розрахований на широке коло читачів.
 • №284
 • 1,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. — Державна служба статистики, 2014. — 28 с. У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2013 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники деяких країн світу. Розрахований на широке...
 • №285
 • 1,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статистичний збірник. Відповідальний за випуск О. А. Вишневська. — Київ: Державна служба статистики України, 2018. — 32 с. Збірник "Україна–2017" містить інформацію про соціально-економічне становище України у 2017 році порівнянo з 2016 та 2015 роками без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у...
 • №286
 • 3,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Промисловість Добувна промисловість добування паливно-енергетичних корисних копалин добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних Переробна промисловість у тому числі виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів легка промисловість текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших...
 • №287
 • 38,01 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Експрес-випуск. - Державна служба статистики України. - 16.01.2012 р. № 4. - 3с. Наведені дані про: Фінансові результати діяльності підприємств України за січень–листопад 2011 року Фінансові результати за видами промислової діяльності за січень–листопад 2011 року
 • №288
 • 22,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
Аналітичний статистичний огляд / І.О. Школьник, С.В. Лєонов; І.М. Боярко та ін. Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». — Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. — 69 с. Видання містить результати аналізу фінансового стану підприємств України, здійсненого на основі даних статистичних щорічників Державної служби статистики...
 • №289
 • 1,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
ІБСЕД, Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи", USAID/ Щербина І.Ф., Рудик А.Ю., Зубенко В.В., Самчинський І.В. - К. : ДГВПП "Зовнішторгвидав України", 2010. - 12 с. У цьому виданні окресено основні тенденції виконання зведеного, державного та місцевих бюджетів за 2010 рік.
 • №290
 • 527,66 КБ
 • добавлен
 • изменен
ІБСЕД, - 2011. - 61 с. Зміст: Тенденції виконання Зведеного, Державного і місцевих бюджетів України доходи Державного бюджету доходи місцевих бюджетів дефіцит державного бюджету видатки державного бюджету видатки місцевих бюджетів Тенденції розвитку банківської системи України банківська система
 • №291
 • 763,30 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.