Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Региональная и национальная экономика Украины

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. - Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - Харків: ХНАМГ, 2011 У роботі розкрито теоретичні складові функціонування ринку житлової нерухомості шляхом визначення історичних та економічних передумов виникнення ринку нерухомості як категорії ринку, узагальнення...
  • №1
  • 631,20 КБ
  • добавлен
  • изменен
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». — Національний університет «Львівська політехніка». — Львів, 2019. — 539 с. Науковий консультант: д.е.н., професор Крикавський Є. В. Метою дисертаційної роботи є розроблення концептуальних, теоретико-методологічних і методико-прикладних...
  • №2
  • 9,16 МБ
  • добавлен
  • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.