Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Регистрационные журналы по охране труда на предприятии

Доверенные пользователи и модераторы раздела

В данном архиве кроме пустой формы Н-1 акта о несчастном случае на производстве вложены следующие файлы: Заполненный акт о несчастном случае на производстве. Вид происшествия: травма. Описание обстоятельств несчастного случая: попадание инородного тела в глаз, травма головы. Объяснительная записка пострадавшего и свидетеля несчастного случая.
 • №1
 • 37,48 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Пример заполнения Акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1)
 • №2
 • 22,61 КБ
 • добавлен
 • изменен
2 с. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р. № 270 "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру". Форма НТ. Приклад оформлення.
 • №3
 • 8,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
(рукавичок, ботів, діелектричних калош та ізолювальних накладок) Форма журналу, згідно нормативних актів України. Додаток 3 до пункту 4.4.6 НПАОП 40.1-1.07-01 "Правил експлуатації електрозахисних засобів", затвержених Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 р. № 253. Поширюється: Правила експлуатації електрозахисних засобів (далі – Правила)...
 • №4
 • 7,77 КБ
 • добавлен
 • изменен
Форма журналу, згідно нормативних документів України. Додаток 11 до пункту 3.18 НПАОП 27.1-1.09-09 "Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії", затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 29.12.2009 № 218, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.01.2010 № 104/17399. Дія цих Правил поширюється на підприємства, установи та організації...
 • №5
 • 4,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
Форма журналу, згідно нормативних документів України. Додаток 10 до пункту 3.17 НПАОП 27.1-1.09-09 "Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії", затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 29.12.2009 № 218, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.01.2010 № 104/17399. Дія цих Правил поширюється на підприємства, установи та організації...
 • №6
 • 14,12 КБ
 • добавлен
 • изменен
Форми журналів згідно нормативних документів України. Додатки 2 і 3 НПАОП 0.00-1.27-09 "Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах", затверджені наказов Державного комітета України з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду від 05.10.2009 № 164, зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 27.10.2009 № 988/17004 Эти Правила...
 • №7
 • 10,05 КБ
 • добавлен
 • изменен
Форма, згідно НПАОП України. Додаток 7 до пункту 5.3 НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства парці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року №9, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р. за № 226/2666. Поширюється: Вимоги цього Положення є...
 • №8
 • 13,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Форма журналу згідно НПАОП України. Додаток 4 НАОП 1.4.10-2.09-85 (ОСТ 108.001.27-85) "Положення про порядок виконання робіт із підвищеною небезпекою". Затверджено міненергомаш СРСР 1985. На даний момент діючих нормативних актів, на які б ссилалася ця форма, не знайдено.
 • №9
 • 13,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Форма журналу згідно НПАОП України. Додаток 3 до пункту 2.1.4 НПАОП 40-1.21-98 "Правил безпечної експлуатації елекроустановок споживачів", затвердженого Наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533. Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою...
 • №10
 • 92,73 КБ
 • добавлен
 • изменен
Форма журналу згідно НПАОП України. Додаток 18 до "Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і...
 • №11
 • 17,05 КБ
 • добавлен
 • изменен
Форма журналу згідно НПАОП України. Додаток 4 до підпункту 4.1.17 НПАОП 0.00-1.15-07 "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті", затвердженого Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 р. за № 573/13840. Правила охорони праці під...
 • №12
 • 7,05 КБ
 • добавлен
 • изменен
Форма журналу згідно НПАОП України. Додаток 1 до "Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж", затвердженого Наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 р. за № 197/13464. Положення цих Правил поширюються на суб’єктів відносин у сфері теплопостачання (в тому числі, які мають...
 • №13
 • 13,84 КБ
 • добавлен
 • изменен
3 с. Рекомендована форма прийому та видачі балонів з газами. На вимогу посадової інструкції відповідального за безпечне зберігання посудин, що працюють під тиском.
 • №14
 • 5,48 КБ
 • добавлен
 • изменен
Форма 56-э "Правил технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации", утверждены Госгортехнадзором РСФСР 29.08.1991 г.
 • №15
 • 13,98 КБ
 • добавлен
 • изменен
Приложение 5 к "Правилам безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа", утвержденных Постановлением Госгортехнадзора РФ от 4 марта 2003 г. № 6.
 • №16
 • 13,85 КБ
 • добавлен
 • изменен
Форма журнала, согласно нормативных документов Украины. Приложение 6 к пункту 6.7.36 НПАОП 40-1.21-98 "Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Приказом Госнадзорохрантруда от 09.01.1998 №4, зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины от 10.02.1998 №93/2533.
 • №17
 • 13,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
Форма журнала, згідно нормативних документів України. Додаток 20 до "Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних...
 • №18
 • 12,98 КБ
 • добавлен
 • изменен
Форма журналу, згідно нормативних документів України. Набрано в текстовому редакторі згідно Додатоку 5 до пункту 6.3 НПАОП 0.00-4.12-05 "Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15,...
 • №19
 • 6,33 КБ
 • добавлен
 • изменен
Форма журналу, згідно нормативних документів України. Додаток 6 до пункту 6.10 НПАОП 0.00-4.12-05 "Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстровано в Міністерстві юстиції...
 • №20
 • 6,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Форма журналу, згідно з нормативними документами України. Додаток 6 до пункту 5.1 НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства парці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року №9, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р. за № 226/2666. Поширюється:...
 • №21
 • 13,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
Форма журналу, згідно нормативних документів України. Додаток 7 до "Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних...
 • №22
 • 92,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
Раздел II "Правила по технике безопасности и производственной санитарии для школьных учебных и учебно-производственных мастерских, а также для учебных комбинатов, цехов и предприятий, в которых проводится трудовая подготовка учащихся", утверждены письмом зам министра просвещения РСФСР от 21 июня 1972 г. № 322-М.
 • №23
 • 16,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
Приложение Е (рекомендуемое) ТКП 387-2012 "Расследования и учета нарушений в работе объектов энергетического хозяйства потребителей электрической и (или) тепловой энергии", утвержденного приказом Министерства энергетики Республики Беларусь от 30 мая 2012 г. № 106.
 • №24
 • 7,42 КБ
 • добавлен
 • изменен
Приложение 3 НПАОП 0.00-5.11-85 "Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт", затвердженої Держгіртехнаглядом СРСР 20 лютого 1985 року.
 • №25
 • 4,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Приложение 3 (рекомендуемое) "Требований безопасности при работе на высоте", утвержденных Заместителем министра гражданской авиации Б.В. Горловым 30 мая 1987 г. № 26/И.
 • №26
 • 15,59 КБ
 • добавлен
 • изменен
Приложение №1 СО 153-34.03.603-2003 "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках", утвержденных приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261.
 • №27
 • 6,19 КБ
 • добавлен
 • изменен
Форма журнала, согласно нормативных документов Украины.
 • №28
 • 7,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Приложение № 5 к Межотраслевым правилам по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г. № 3 и Приказом Минэнерго РФ от 27 января 2001 г. № 163.
 • №29
 • 5,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
Журнал учета грузоподъемных механизмов и такелажных средств. Журнал учета и содержания средств защиты. Журнал регистрации нарядов-допусков, регистрации осмотров, контрольных проверок и испытаний аппаратуры для электросварочных (газосварочных и резательных, на жидком горючем и т. д. ) работ и пр.
 • №30
 • 20,97 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Иллюстрированная инструкция, как следует оформлять и вести регистрационные журналы по охране труда Украины на примере журнала регистрации инструктажей.
 • №31
 • 910,55 КБ
 • добавлен
 • изменен
Без выходных данных. — 52 с. Содержит комплект форм журналов и программы инструктажей по охране труда, электро- и пожарной безопасности для малых предприятий Содержание: Документация по охране труда Журнал регистрации вводного инструктажа. Программа проведения вводного инструктажа по охране труда . Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. Журнал учета...
 • №32
 • 106,85 КБ
 • добавлен
 • изменен
Наряд-допуск на пристрелку стальных пластин
 • №33
 • 570,87 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Приклад виконання робіт на висоті роботи з підвищеною небезпекою.
 • №34
 • 12,05 КБ
 • добавлен
 • изменен
Приклад виконання робіт в електроустановках роботи з підвищеною небезпекою.
 • №35
 • 11,38 КБ
 • добавлен
 • изменен
Приклад виконання робіт вантажопідіймальним краном поблизу повітряних ліній електропередач роботи з підвищеною небезпекою.
 • №36
 • 6,64 КБ
 • добавлен
 • изменен
Бланк виконання робіт підвищеної небезпеки роботи з підвищеною небезпекою.
 • №37
 • 8,54 КБ
 • добавлен
 • изменен
Приклад виконання тимчасових вогневих робіт роботи з підвищеною небезпекою.
 • №38
 • 3,97 КБ
 • добавлен
 • изменен
Додаток 3 до пункту 3.2 (НПАОП 45.2-4.01-98) Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд , затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України від 27 листопада 1997 р. № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 липня 1998 р. за № 424/2864 Поширюється: на...
 • №39
 • 7,38 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.