Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Охрана труда в образовании

ЗДесь собраны все наработки по охране труда в детском саду. Все, что может пригодиться руководителю: материалы в помощь руководителям образовательных учреждений по вопросам охраны труда, законодательная база по охране труда, охрана жизни и здоровья детей, программа инструктажа по охране труда, карты контроля за состоянием работы по охране труда и др.
 • №1
 • 4,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — К.: Основа, 2011. — 551 с. Викладено основні положення міжнародних і державних норм щодо ефективного управління охороною праці відповідно до типової навчальної програми однойменної нормативної дисципліни. Навчальний посібник містить загальні вимоги з усіх питань охорони праці підприємства в різних видах промислової та економічної діяльності. Для...
 • №2
 • 2,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Готовые инструкции по охране труда для ДОУ: При уборке помещений При перевозке детей автотранспортом Для работников пищеблока При работе за персональным компьютером При работе за копировальным аппаратом При работе с картофелечисткой При работе с электротитаном При кулинарных работах При мытье посуды Предупреждение дорожно-транспортного травматизма При рабоче с...
 • №3
 • 134,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Шпаргалки по охране труда в сфере образования. 32 вопроса: виды инструктажей, правила электробезопасности, пожары и правила противопожарной безопасности, виды огнетушителей, профессиональные заболевания, виды коллективных и индивидуальных средств защиты на производстве, СУОП.
 • №4
 • 73,47 КБ
 • добавлен
 • изменен
Сургут: Сургутский государственный университет, 2010. - 104 с. Химико-технологический факультет Специальность "Безопасность жизнедеятельности в техносфере" Введение Организация систем управления охраной труда Термины и определения Национальная структура системы управления охраной труда Система управления охраной труда в организации Анализ системы управления охраной труда...
 • №5
 • 471,05 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ответы на экзамен по охране труда для педагогических Вузов Украины Охорона праці в Україні. Законодавчі акти України, в яких закріплена турбота держави про охорону праці. Безпека праці. Організаційні та технічні заходи. Охорона праці жінок та підлітків. Закон України «Про охорону праці» про відшкодування потерпілому на виробництві. Закон «Про охорону праці» про...
 • №6
 • 137,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
Расчет искусственного освещения лаборатории; Расчет заземления стенда; Пожарная безопасность
 • №7
 • 41,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
Профсоюз работников народного образования и науки РФ, Москва, 2007. В настоящем сборнике представлены методические материалы по наиболее актуальным вопросам охраны труда и здоровья, с которыми сталкиваются уполномоченные по охране труда, внештатные и штатные технические инспекторы труда Профсоюза, председатели профсоюзных организаций образовательных учреждений в своей...
 • №8
 • 178,14 КБ
 • добавлен
 • изменен
Выходные данные неизвестны, 22 с. Оглавление: Введение. Система комплексной безопасности общеобразовательных учреждений. Цели мероприятий по обеспечению безопасности школы. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности школы. Основные направления комплексной системы безопасности школы. Элементы основных направлений комплексной системы безопасности школы....
 • №9
 • 29,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2013. - 30 с. В рефераті проаналізована основна законодавча база та органи державного керування охороною праці в Україні, розглінута система управління охороною праці в освітній галузі, дослідженні основні принципи політики та санітарно-гігієнічні вимоги в галузі охорони праці, вивчені планування та фінансування...
 • №10
 • 56,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: МИЭМП им.С.Ю.Витте, 2012. - 19 с. Содержание. Введение. Сущность и задачи аттестации рабочих мест. Этапы аттестации рабочих мест и работы при проведении АРМ. Заключение. Список использованной литературы.
 • №11
 • 28,46 КБ
 • добавлен
 • изменен
Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 2011 - 16 с. Дисципліна «Основи охорони праці» Зміст Вступ Опис приміщення, його геометрія, розташування у просторі, властивості інтер’єру Перевірочний розрахунок природного освітлення для робочого місця студента Висновок Список використаної літератури
 • №12
 • 16,53 КБ
 • добавлен
 • изменен
ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеса, Україна, 2013, 8с. Реферат містить загальну інформацію щодо прав та зобов’язань вчителя та перелік вимог безпеки перед початком, під час виконання та після закінчення роботи, а також у аварійних ситуаціях.
 • №13
 • 16,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації. Кіровоград: Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2013. – 126 с. У посібнику подано рекомендовані зразки інструкцій з охорони праці під час занять фізичною культурою та при проведенні спортивно-масових заходів, форми журналів, види інструктажів та порядок їх проведення, граничні...
 • №14
 • 464,79 КБ
 • добавлен
 • изменен
Загальні вимоги безпеки Вимоги безпеки перед початком роботи Вимоги безпеки під час проведення роботи Вимоги безпеки після закінчення роботи Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях Інструкція є корисною для керівників закладів в яких є різноробочі, особливо корисна для тих, хто цінує життя та безпеку колег!
 • №15
 • 5,29 КБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: МИЭМП им.С.Ю.Витте, 2012. - 8 с. Содержание: Введение Ситуационная задача. Действия при оказании первой помощи Документы, необходимые пострадавшему для получения страховых выплат Литература
 • №16
 • 28,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник містить матеріали щодо створення здорових та безпечних умов праці в дошкільному навчальному закладі, навчання та перевірки знань усіх категорій працівників, інструкції, зразки документів про розслідування нещасних випадків, організацію роботи з пожежної безпеки та адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці, заходи з охорони праці, актуальні на 2012 рік....
 • №17
 • 967,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
Анализ работы по профилактике правонарушений и преступлений школы-интерната №3 за 2004-2005 учебный год.
 • №18
 • 13,74 КБ
 • добавлен
 • изменен
Індивідуальна робота з охорони праці, Україна, ЗНУ, 2014, 15 с. Вступ Правове регулювання охорони праці в Україні Пільги та компенсації працівникам за важкі шкідливі умови праці Висновки Список використаної літератури
 • №19
 • 18,44 КБ
 • добавлен
 • изменен
18 стр. 2013р. Україна Метогляд у школі. Медичні огляди працівників: підстави та порядок проведення. Види медичних оглядів. Документи про результати медоглядів.Організація процедури проведення медогляду. Порядок проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками навчально-виховних закладів
 • №20
 • 57,06 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Охрана труда в образовании #
Зря скачал книгу! Использована старая законодательная база! Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти DJVU
Навч. посібник. - 2-е вид., доп. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. - 304 с. Зміст: Законодавча та нормативна база України про охорону праці Організація роботи з охорони праці в системі Міністерства освіти і науки України Контроль та нагляд за станом охорони праці Навчання з питань охорони праці Виробничий травматизм та професійні захворювання Примірний перелік...
В этом разделе нет комментариев.