Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Охрана труда в образовании

Иркутск: Иркутский ГАУ им. А.А. Ежевского, 2018. — 45 с. Основной задачей практического курса БЖД (Охрана труда) при прохождении практики является формирование у студентов осознанного отношения к работе по обеспечению безопасных и здоровых условий труда. Методические рекомендации разработаны на основе требований государственного образовательного стандарта и программы дисциплины...
 • №1
 • 760,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні рекомендації. Кіровоград: Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2013. – 126 с. У посібнику подано рекомендовані зразки інструкцій з охорони праці під час занять фізичною культурою та при проведенні спортивно-масових заходів, форми журналів, види інструктажів та порядок їх проведення, граничні...
 • №2
 • 464,79 КБ
 • добавлен
 • изменен
Посібник містить матеріали щодо створення здорових та безпечних умов праці в дошкільному навчальному закладі, навчання та перевірки знань усіх категорій працівників, інструкції, зразки документів про розслідування нещасних випадків, організацію роботи з пожежної безпеки та адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці, заходи з охорони праці, актуальні на 2012 рік....
 • №3
 • 967,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Охрана труда в образовании #
Зря скачал книгу! Использована старая законодательная база! Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти DJVU
Навч. посібник. - 2-е вид., доп. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. - 304 с. Зміст: Законодавча та нормативна база України про охорону праці Організація роботи з охорони праці в системі Міністерства освіти і науки України Контроль та нагляд за станом охорони праці Навчання з питань охорони праці Виробничий травматизм та професійні захворювання Примірний перелік...
В этом разделе нет комментариев.