Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Историческая география Украины

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Активные пользователи раздела

К.: НАН України, Ін-т історії України, 2009. — 350 с. У збірці наукових праць розглядаються проблеми історичної географії, картографії, топографії, нумізматики, етнічної історії України. Видання розраховане на фахівців спеціальних галузей історичних знань, проблем регіоналістики, пам’яткознавства, історії міст і сіл України, дослідників символіки, територіальної атрибутики,...
 • №1
 • 13,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Географічно-археологічна студія. — Вінніпег, 1966. — 40 с. — (Праці Інституту дослідів Волині. Волиніяна XV). "Географічна зона Полісся розташована в крайній півн. західній і північній частинах України. Південна границя Полісся з заходу на схід проходить приблизно по лінії Володимир Вол., Рівне, Шепетівка, Житомир, на Киів-Глухів. Простір, що його займає Полісся є коло 1,250.000...
 • №2
 • 1001,65 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: НАН України, Ін-т історії України, 2007. — 422 с. Верменич Я. Географія, хорографія і хорологія: етапи становлення й концептуалізації. Огуй О. Географія ринку цінних паперів (облігацій) на Буковині в австрійські часи: періоди формування та розгортання (1790/1870-1914/18). Вирський Д. Опис Українських земель у "Polonia" Шимона Стравольського (1632). Хведченя С. Варязька печера...
 • №3
 • 11,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: НАН України, Ін-т історії України, 2006. — 478 с. Статті. Верменич Я. Роль історико-географічних досліджень у становленні регіоналістики. Дмитрієнко М., Іщенко Я. Таємниці Замкової гори у Києві: до проблем збереження пам'яток столиці. Попельницька О. Київський замок XIV-XVII ст. у світлі писених та археологічних джерел. Маркитан Л. Из глубины веков: Алушта XVIII - начала XX...
 • №4
 • 10,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: НПУ ім. Драгоманова, 2001. - 38 с. Програма курсу. Джерела і література. Атласи і карти. Тематика лекцій. Теми для самостійного опрацювання. Тематика семінарських та практичних занять. Методичні рекомендації щодо використання та складання історичних карт. Робота з контурними картами. Зміст вмінь, якими повинні володіти студенти, опанувавши курс історичної географії....
 • №5
 • 741,30 КБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Типография М.П. Фрица, 1876. — 108 с. Приводится подробное описание и история трактов юга Российской империи, много текстовых опусов, таблицы и карты. От Царьграда до Киева. От Киева к Царьграду через Волосскую землю. От Воронежа до Царьграда водным путем. От Киева в Царство Польское. Муравский шлях.
 • №6
 • 10,04 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Переклад за виданням: Charles King, The Black Sea: a History, Історія Чорного моря. - Київ: Ніка-Центр, 2011. - 320c. В книжці Причорномор'я показано як ареал співіснування та змагання кількох цивілізацій. За періодами панування деяких з них тут виділено п'ять епох, кожній з яких присвячено окремий розділ. Також Ч. Кінг розглядає такі питання, як вплив на розвиток регіону...
 • №7
 • 10,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.