Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Технология строительных процессов

Методичні вказівки. – Х.: ХНУМГ, 2014 – 37 с. Для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» варіативної компонен-ти«Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу». Метою розрахунково-графічного завдання є закріплення знань з навчальної дисципліни«Технічна експлуатація готелів і туристських комплексів», набуття досвіду з...
 • №1
 • 373,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. — Омск: СибАДИ, 2018. — 122 с. Содержит методику и практические указания к выполнению практических работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Может использоваться при выполнении организационно-технологического раздела в выпускной квалификационной работе и курсовом проектировании. Рекомендован для выполнения практических работ по курсу...
 • №2
 • 3,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. - Кривий Ріг: КТУ, 2005. –23с. Для студентів спеціальності 7.090303 «Шахтне та підземне будівництво». Загальні положення Лабораторні роботи: Розрахунок потокової організації будівництва і техніко-економічних показників будівельно-монтажних робіт Будівельний транспорт і складське господарство Готування і транспортування бетонної суміші Розрахунок водо-,...
 • №3
 • 701,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания к курсовому проектированию и выполнению ВКР для студентов специальностей 270102.65 - ПГС и 270105.65 - ГСХ всех форм обучения и бакалавриата направления 270800.62 "Строительство" / Сост. В.Н. Антонец, Н.В. Васина. - Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. - 44 с. Методические указания разработаны на кафедре строительного производства. Включают цели...
 • №4
 • 483,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания к практическим занятиям. — Хабаровск: ТОГУ, 2012. — 32 с. Методические указания разработаны на кафедре «Строительное производство». Даны определения основных понятий, без понимания которых невозможно усвоение курса «Технология строительных процессов». Кроме того, на практических занятиях следует научиться решать типовые задачи по тематике курса. В указаниях...
 • №5
 • 475,93 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания для студентов строительных специальностей и бакалавриата направления 270800.62 "Строительство". - Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. - 37 с. Методические указания разработаны на кафедре строительного производства ТОГУ. В них даны определения основных понятий курса "Технология строительных процессов". Приведены примеры решения задач по данной...
 • №6
 • 402,33 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. - Харків: ХНАДУ, 2012. –54с. Курсове проектування з дисципліни «Сучасні технології будівництва і реконструкції мостів» виконується з метою всебічної підготовка магістрантів до професійної діяльності керівника в галузі сучасного будівництва та реконструкції мостових споруд, а також для використання отриманих знань та практичних навичок в науковій діяльності....
 • №7
 • 2,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Безбабічева О.І., Лозицький А.С., Краснов С.М. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Організація будівництва мостів». Методичні вказівки. - Харків: ХНАДУ, 2012. –51с. В даній курсовій роботі студенти розглядають питання органiзацiї будівництва мосту або шляхопроводу та виконання робіт на всіх етапах будівництва. Проекти органiзацiї будiвництва (ПОБ) є...
 • №8
 • 1,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зміст: - Вступ - Склад розрахунково-графічної роботи - Вибір залежно від діаметра трубопроводів типу каналу при прокладці теплових мереж - Визначення на повздовжньому профілі траси інженерних мереж позначки дна й глибини траншей - Вибір раціонального обрису траншей для прокладки мереж теплопостачання - Підрахунок обсягів робіт при прокладці зовнішніх інженерних мереж -...
 • №9
 • 1,12 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Методичні вказівки до розробки технологічної карти з оздоблення стін фасадів будівель декоративними розчинами і фарбувальними сумішами (до виконання розділу в курсовому та дипломному проектуванні) для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Березюк А.М., Ганник...
 • №10
 • 82,01 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине Технология строительного производства для студентов заочной формы обучения специальностей 270102 (ПГС, ПГСсп), 270115 (ЭУН), 080502 (ЭУС). – Омск: СибАДИ, 2011. – 16 с. В работе излагается методика выполнения контрольной работы по определению количества транспортных средств и технико-экономическому сравнению...
 • №11
 • 66,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. — 53 с. Методические указания к практическим занятиям по курсу "Технология строительных процессов". Методические указания сотавлены на основании типовых программ по курсу "ТСП".
 • №12
 • 593,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Учебно-методическое пособие к курсовому проекту по дисциплине "Технология строительных процессов". — Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. — 101 c. Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для студентов специальности 270102 - Промышленное и гражданское строительство всех форм обучения, слушающих курс "Технология строительных процессов."
 • №13
 • 3,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, Новосибирск, 2010. - 69 с. Содержание. Введение. Подготовка данных для вариантного проектировании. Разработка, сравнение и выбор вариантов монтажа. Технологическое проектирование по принятому варианту. Список литературы. Приложения.
 • №14
 • 852,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. – Новополоцк: УО НГУ, 2013. – 18с. № 2 Выбор грузозахватных приспособлений и строповка конструкций по дисциплине Технология строительного производства. Для студентов специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство». Приведены рекомендации по выбору грузозахватных приспособлений для монтажа строительных конструкций, технические...
 • №15
 • 497,04 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. – Новополоцк: УО НГУ, 2013. – 13с. № 3 Монтажные краны и механизмы по дисциплине Технология строительного производства. Для студентов специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство». Приведены рекомендации по выбору монтажных кранов по техническим, технико-экономическим параметрам, решение задач по индивидуальным заданиям,...
 • №16
 • 585,02 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. – Новополоцк: УО НГУ, 2013. – 42с. № 3 Выбор комплектов машин и механизмов для производства земляных работ и практическому занятию. № 4 Выбор комплектов машин и механизмов для устройства фундаментов по дисциплине Технология строительного. Для студентов специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство». Приведены указания по...
 • №17
 • 1,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. – Новополоцк: УО НГУ, 2013. – 28с. № 4 Разработка технологических решений на монтаж различных видов строительных конструкций по дисциплине Технология строительного производства. Для студентов специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство». Приведены указания по разработке технологических решений на монтаж различных видов...
 • №18
 • 578,11 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. – Новополоцк: УО НГУ, 2013. – 12с. № 5 Составление линейных графиков выполнения монтажных работ по дисциплине Технология строительного производства. Для студентов специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство». Приведены примеры составления калькуляции производства работ, календарных графиков монтажа одноэтажных, многоэтажных...
 • №19
 • 426,33 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. – Новополоцк: УО НГУ, 2013. – 58с. № 7 Организация и технология выполнения земляных работ и устройства фундаментов в зимнее время по дисциплине Технология строительного производства. Для студентов специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство». Приведены указания по выполнению земляных работ и устройству фундаментов в зимнее...
 • №20
 • 1,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. – Новополоцк: УО НГУ, 2013. – 21с. № 8 Определение трудоёмкости работ. Составление линейных графиков выполнения работ и практическому занятию. № 9 Определение потребности в материально-технических ресурсах для производства работ. Для студентов специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство». Приведены указания по определению...
 • №21
 • 580,30 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. – Новополоцк: УО НГУ, 2013. – 14с. № 10 Документация на скрытые работы. Контроль качества работ и к практическому занятию № 11 Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды в проектной документации по дисциплине Технология строител. Для студентов специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство». Приведены указания по...
 • №22
 • 270,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. – Новополоцк: УО НГУ, 2013. – 44с. № 1 Ведение. Состав, порядок разработки технологических карт. Определение объемов работ при вертикальной планировке площадки и к практическому занятию. № 2 Определение объемов земляных работ при разработке. Для студентов специальности 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство". Приведены указания по...
 • №23
 • 1,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. – Новополоцк: УО НГУ, 2013. – 58с. № 5 Расчёт параметров понижения уровня грунтовых вод. Выбор комплекта оборудования водопонизительной установки и к практическому занятию. № 6 Организация и технология производства работ на площадке. Для студентов специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство». Приведены указания по расчету...
 • №24
 • 4,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет (ЧНТУ), 2017. – 57с. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. Даний лабораторний практикум складений у відповідності до навчальної програми курсу «Технологія будівельного виробництва», має за мету підготовку...
 • №25
 • 1,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. — Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2011. — 24 с. Методические указания составлены на кафедре "Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле". Включают тематический план курса, контрольные вопросы по курсу, задания к контрольной работе, методику её выполнения, рекомендуемую литературу. Предназначены для студентов заочного...
 • №26
 • 466,25 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. - Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2011. - 28 с. Методические указания к самостоятельной работе и выполнению контрольной работы по дисциплине «Комплексная механизация строительства» для студентов специальности 190205.65 «Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» очной и заочной форм обучения. В методических указаниях...
 • №27
 • 2,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Санкт-Петербург, ПГУПС, 2003. — 80 с. В данных методических указания рассмотрены вопросы проектирования технологических карт по производству земляных работ при строительстве железнодорожного земляного полотна. Введение. Состав технологической карты. Проектирование технологических карт на разработку выемок. Технологическая карта на разработку выемки экскаватором прямая...
 • №28
 • 3,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Омск: ФГОУ ВПО ОмГАУ, Кафедра механики и технологии строительства, 2008. - 37 с. Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи студентам, выполняющим курсовой проект на тему «Проект производства работ по строительству водохранилищного гидроузла» В методических указаниях приведены цели и задачи курсового проекта, исходные параметры и структура курсового...
 • №29
 • 74,65 КБ
 • добавлен
 • изменен
Омск: Омский Строительный Техникум, 2008. - 31 с. Квалификационный состав звеньев при производстве строительных работ. Обоснование ЕНиР, Название работ, Состав работ, Исполнители.
 • №30
 • 34,77 КБ
 • добавлен
 • изменен
АСА ДГТУ, Ростов-на-Дону, 2017. Дисциплина - Вяжущие вещества. Теоретическая часть Воздушные вяжущие вещества. Гипс Применение гипса Водопотребность гипсовых вяжущих Технические требования Правила приемки и отбора пробы Практическая часть основы получения гипса Определение содержание гипса (CaSO4 2H2O) Построение температурной кривой варки гипса Определение основных свойств...
 • №31
 • 569,72 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. — Кемерово: Издательство Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2019. — 54 с. Методические материалы для обучающихся направления подготовки 08.03.01 "Строительство" всех форм обучения. В методических материалах приводится перечень тем и их содержание для изучения теоретических вопросов со ссылкой на источники информации, а...
 • №32
 • 595,34 КБ
 • добавлен
 • изменен
Учебно-методическое пособие к выполнению дипломного проекта для студентов специальности «Промышленное и гражданское строительство». — Минск: БНТУ, 2005. — 103 с. Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с учебным планом подготовки студентов по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и требованиями стандарта МИ БНТУ 3.001-2003 «Дипломное...
 • №33
 • 3,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методическое пособие по выполнению курсового проекта по дисциплине «Технология строительного производства» для студентов специальности «Промышленное и гражданское строительство». — Минск: БНТУ, 2004. — 73 с. Методическое пособие разработано в соответствии с учебным планом подготовки студентов специальности «Промышленное и гражданское строительство», программой дисциплины...
 • №34
 • 2,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта по дисциплине «Технология строительного производства» для студентов специальностей «Промышленное и гражданское строительство» и «Экспертиза и управление недвижимостью». — Издание 2-е, переработанное и дополненное. — Минск: БНТУ, 2009. — 78 с. Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с учебным планом...
 • №35
 • 2,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебно-методическое пособие. — Минск: БНТУ, 2009. — 78 с. Рецензенты: А.В. Юрковец, Ф.П. Босовец. Приведены задание на проектирование и рекомендации по выполнению основных разделов курсового проекта "Монтаж строительных конструкциий" с изложением последовательности выполнения проекта, методики выбора средств механизации монтажных работ и разработки эффективной технологии...
 • №36
 • 2,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта по дисциплине «Технология строительного производства» для студентов специальности «Экономика и организация производства» дневной и заочной формы обучения. — Минск: БНТУ, 2009. — 52 с. Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с учебным планом подготовки студентов специальности «Экономика и организация...
 • №37
 • 1,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дворкин Л.И., докт. техн. наук, проф., Дворкин О.Л., докт. техн. наук, проф., Житковский В.В., к.т.н. (Украинский государственный университет водного хозяйства и природопользования).
 • №38
 • 63,69 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна, 2004. — 58 с. Розроблені: Національним університетом водного господарства та природокористування (Дворкін О.Л. – канд. техн. наук, доц.) Державним дорожнім науково-дослідним інститутом імені М.П. Шульгіна (Коваль П.М., Мартиненко Л.С. – кандидати техн. наук) Схвалені: Схвалені науково-технічною радою...
 • №39
 • 763,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ярославль: Ярославский градостроительный колледж, 2010. — 35 с. Методическое пособие по организации самостоятельного проектирования студентами строительных генеральных планов по дисциплине «Технология и организация строительного производства» для специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В пособии подробно освещаются теоретические вопросы с приведением...
 • №40
 • 1,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ярославль: Ярославский градостроительный колледж, 2010. — 30 с. Методическое пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Оно необходимо для самостоятельного выполнения студентами практических занятий и технологических карт по дисциплинам: «Технология и организация строительного...
 • №41
 • 2,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. – Кемерово: КузГТУ, 2015. -151с. Методические указания к практическим занятиям для студентов специальности 21.05.04 (130400.65) «Горное дело», специализация «Шахтное и подземное строительство», очной формы обучения. Подготовлено по дисциплине «Процессы и технология строительного производства». Приведена методика решения задач с подробным описанием и...
 • №42
 • 3,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки до розробки технологічної карти з проектування. виробництва земляних робіт (до виконання розділу в курсовому та дипломному проектуванні) для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» денної та заочної форм...
 • №43
 • 1,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 59 с. Для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». У методичних вказівках наведено вихідні дані та приклади проектування процесів улаштування покрівлі з рулонних матеріалів, бетонної підлоги та підсилення залізобетонних і металевих...
 • №44
 • 1,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: МАДИ, 2015. – 48 с. Методические указания предназначены для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» (профиль «Автомобильные дороги») для выполнения практические занятий по дисциплине «Технологические процессы в строительстве». В настоящих указаниях приведена информация, необходимая для выполнения студентами практических занятий и получения базовых знаний по...
 • №45
 • 945,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания к выполнению курсового проекта для студентов специальности 23021 Информационные системы и технологии. - Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, 2005. - 26 с. Выполнение курсового проекта имеет цель углубить и пополнить знания студентов в вопросах технологии монтажа сборных железобетонных конструкций многоэтажного...
 • №46
 • 220,43 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания, СГУ, Южно-Сахалинск, 2015. - 62 с. Назначение курсового, дипломного проекта. Организация курсового, дипломного проектирования. Структура и содержание курсового, дипломного проекта. Оформление курсового, дипломного проекта. Нормоконтроль. Допуск студента- дипломника к защите дипломного проекта. Защита дипломного проекта. Порядок хранения курсовых,...
 • №47
 • 2,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
В.С. Изотов, Л.П. Камчатнов, А.Р. Мавлюбердинов, Т.С. Исмагилова. — Методические указания к выполнению курсового и дипломного проектов. – Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2009. – 15 с. Методические указания на проектирование технологических карт разработаны в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* и в соответствии с программой курса «Технология...
 • №48
 • 357,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания к выполнению курсового проекта по технологии строительных процессов. – Омск: СибАДИ, 2011. – 42 с. Излагается методика выполнения курсового проекта, даются рекомендации для разработки технологической карты на комплексный процесс работ нулевого цикла: земляных и устройству монолитных бетонных фундаментов. Приводится методика технико-экономического сравнения...
 • №49
 • 301,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
В методических указаниях изложена методика проектирования техноло- гии производства земляных, опалубочных и бетонных работ при возведении фундаментов из монолитного железобетона. ННГАСУ 2011
 • №50
 • 2,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. – Ростов-на-Дону: Донской Гос. техн. ун – т, 2017. - 22с. Практикум предназначен для студентов, обучающихся по специальности 21.05.01 «При-кладная геодезия». Содержит основные теоретические положения, нормативные требования, исходные данные, варианты заданий и рекомендации по выполнению лабораторных работ. Лабораторные работы : Определение расхода воды открытого...
 • №51
 • 340,74 КБ
 • добавлен
 • изменен
Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2003г. -80 с. Учебное пособие. В учебном пособии представлено типовое содержание строительного раздела дипломного проекта и рассмотрена последовательность проектирования предприятий и цехов по переработке полимерных материалов. Даны представления о генеральном и ситуационном планах, классификации производственных зданий и сооружений, их...
 • №52
 • 880,18 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Методические указания. - Тамбов: ТГТУ, 2011. - 32 с. Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины «Технология возведения зданий и сооружений». Задание предусматривает разработку учебного проекта производства работ (ППР) по возведению надземной части здания. В качестве объекта проектирования могут задаваться...
 • №53
 • 456,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания к выполнению курсового проекта по технологии и механизации строительного производства для студентов заочного контрактного обучения. Москва, 2008г. Целью выполнения курсового проекта является закрепление теоретических знаний и приобретение навыка проектирования рациональной технологии и организации работ по прокладке трубопроводов водоснабжения и...
 • №54
 • 591,09 КБ
 • добавлен
 • изменен
Пенза: ПГУАС, 2014. — 19 с Приведено описание процедуры прохождения первой производственной практики, рассмотрены вопросы ее организации, показаны требования к содержанию и оформлению отчета. Методические указания направлены на формирование навыков и умений студентов по использованию углубленных теоретических и практических знаний, часть которых находится на передовом рубеже...
 • №55
 • 237,85 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2013.-90 с. Методические указания содержат методику выполнения курсового проекта на монтаж строительных конструкций. Освещают вопросы методики определения объемов работ, выбора монтажных кранов, выбора методов производства работ, контроля качества и техники безопасности монтажных работ. Методические указания...
 • №56
 • 2,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное издание/- Петрозаводск: Издательство ПетрГУ. 2012. – 48с. Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов строительного факультета. В настоящих методических указаниях рассмотрены вопросы строительства и монтажа подземных сетей систем водоснабжения и канализации из различных видов труб, прокладываемых в открытых траншеях. Использование методических...
 • №57
 • 335,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
Лабораторный практикум. Учебное пособие. — Минск: БНТУ, 2005. — 124 с. Лабораторный практикум для студентов специальности «Промышленное и гражданское строительство» разработан в качестве учебного пособия для обеспечения теоретической и методической базы при подготовке и проведении лабораторных работ по дисциплине «Технология строительного производства». Тематика работ...
 • №58
 • 9,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания по выполнению самостоятельных работ. — Пенза: ПГУАС, 2013. — 24 с. Приведено описание процедуры анализа технологических процессов с помощью гистограмм. Методические указания направлены на усвоение знаний и формирование умений по использованию углубленных теоретических и практических знаний, часть которых находится на передовом рубеже науки; осознание...
 • №59
 • 316,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
Тамбов: ТГТУ, 2015. — 34 с. Представлены задания к курсовому проектированию для студентов 3 и 4 курсов дневного и заочного отделений, обучающихся по направлению «Строительство». Предназначены для выполнения курсовых работ «Монтаж полносборного здания», «Организация строительства объекта поточным методом».
 • №60
 • 547,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания к курсовому проекту для студентов специальности 27010265 "Промышленное и гражданское строительство". – Хабаровск: ДВГУПС, 2005. – 26 с. Методические указания содержат методику подсчета объемов работ при возведении производственных зданий из сборного железобетона и металлоконструкций, подбора монтажных механизмов по техническим параметрам, порядок подсчета...
 • №61
 • 222,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания к курсовой работе для студентов специальности 270102.65 " Промышленное и гражданское строительство" и бакалавриата направления 270800.62 "Строительство" (профиль "Промышленное и гражданское строительство") дневной формы обучения / сост. Н.Т. Мазаник. - Хабаровск : Изд-во. Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. - 33 с. Методические указания составлены на кафедре...
 • №62
 • 1,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания к выполнению курсового проекта. - Одесса. - 2006 г. Министерство образования и науки Украины Одесская государственная академия строительства и архитектуры кафедра технологии и механизации строительства.
 • №63
 • 1,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические рекомендации, Санкт-Петербург: ЗАО Кодекс и сверен по: Общероссийский общественный фонд Центр качества строительства , 2010. - 20 с. методические рекомендации включают: общие сведения об арматурных работах на строительстве при возведении монолитных железобетонных конструкций, при возведении сборно-монолитных конструкций, при монтаже сборных конструкций стыкование...
 • №64
 • 174,08 КБ
 • добавлен
 • изменен
Автор неизвестен. Саратов : СГТУ, - 48 с. Методические указания разработаны для студентов строительных специальностей при выполнении ими курсовых проектов по дисциплинам «Технология строительных процессов», «Технология возведения зданий», «Технология строительного производства», а также при дипломном проектировании. В методических указаниях приведены основные положения по выбору...
 • №65
 • 5,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автор Айгумов М.М., Снарский В.И. Саратов: СГТУ, 2005. - 125 с. Вспомогательный материал по изучению курса "Технология строительного производства", включает: основные положения, роль и значение, структуру технологии строительства; возведение земляных сооружений (технологии рыхления, разработки грунта, возведение бурением, взрывом, механической деформацией грунта, резанием,...
 • №66
 • 23,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автор Айгумов М.М., Снарский В.И. Саратов: СГТУ, 2007. - 142 с. Вспомогательный материал по изучению курса "Технология строительного производства", включает: возведение монолитных ж/б конструкций (технологии установки опалубки, армирования конструкций, бетонирования, контроль качества), производство сборных ж/б конструкций на заводах и полигонах, монтаж строительных конструкций;
 • №67
 • 27,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автора нет. Саратов: Саратовск. Гос. Техн. Унив-т, 2000. - 27 с. Методические указания и задания к курсовому проектированию по ТСП для студентов специальности ПГС: назначение проекта, состав и объём, порядок работы над проектом, указания по разработке, приложения по подбору технологических комплектов механизмов и приспособлений, варианты для задания.
 • №68
 • 34,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Саратов: СГТУ, 2003. - 30 с. Методические указания к практическим занятиям с примерами по курсу ТСП для студентов строительных специальностей 3-4 курсов: техническое нормирование и нормы времени, изучение структуры нормы, определение трудоёмкости, определение продолжительности, определение трудоёмкости и продолжительности для КТП, выявление структуры КТП и оснащение техникой.
 • №69
 • 33,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
2-ге видання, виправлене і доповнене. — Київ: Вікторія, 2014. — 52 с. Навчальний практикум стане незамінним помічником під час вивчення курсу та виконання лабораторних робіт із влаштування похилого утепленого даху, утеплення фасаду будинку скріпленою та вентильованою теплоізоляцією, влаштування гіпсокартонних систем, влаштування тонкошарових декоративних штукатурок, облицювання...
 • №70
 • 8,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методичні вказівки. – Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ), 2018. – 61 с. Методичні вказівки до опрацювання змістовних модулей, самостійної та контрольної роботи, практичних занять з курсу “Виробнича база будівництва” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія). Загальні положення...
 • №71
 • 481,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания к лабораторной работе. – Казань: Изд-во КГАСУ, 2012. – 18 с. В работе даны методические указания по выполнению лабораторной работы по дозированию сыпучих компонентов с применением контроллера Logo. В работе приводятся краткие сведения о программируемых логических контроллерах и тензодатчиках.
 • №72
 • 885,32 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов специальности «Промышленное и гражданское строительство» заочной формы обучения. — Могилев: БРУ, 2018. — 22 с. В методических рекомендациях представлены содержание изучаемого курса, контрольные вопросы, рекомендации по выполнению аудиторной контрольной работы и самостоятельной подготовке к ней. Наименование тем...
 • №73
 • 492,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
/ Сост. Г.Н. Груздов, М.А. Тибилов, И.С. Портнов, И.Г. Климок – Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт. Изд-во «Терек», 2013. – 56 с. ISBN/ISSN: Методические указания являются вспомогательным пособием для определения стоимости машино-часа работы строительных машин и механизмов при выполнении курсовых проектов по организации строительного производства и...
 • №74
 • 134,72 КБ
 • добавлен
 • изменен
/ Сост. Г. Н. Груздов, М. А. Тибилов, И. С. Портнов, И. Г. Климок – Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт. Изд-во «Терек», 2013. – 239 с. ISBN/ISSN: Методические указания являются вспомогательным пособием для определения стоимости машино-часа работы строительных машин и механизмов при выполнении курсовых проектов по организации строительного производства...
 • №75
 • 836,74 КБ
 • добавлен
 • изменен
Учебно-методическое пособие. – Гомель: БелГУТ, 2016. – 103 с. ISBN ISBN 978-985-554-403-7 (часть I) Учебно-методическое пособие по курсовому и дипломному проектированию. Изложено решение основных вопросов в области технологии возведения зданий: определение видов и объёмов монтажных и вспомогательных работ; теоретические положения и методика выбора средств механизации для монтажа...
 • №76
 • 1,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебно-методическое пособие. – Гомель: БелГУТ, 2016. – 59 с. ISBN 978-985-554-544-7 (часть II) Учебно-методическое пособие по курсовому и дипломному проектированию. Пособие издается в двух частях. В первой части (Гомель, 2016) приведена методика выбора грузподъемных машин и механизмов для производства строительных работ. Во второй части изложены теоретические и практические...
 • №77
 • 1,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебно-методическое пособие по курсовому и дипломному проектированию. — Гомель: БелГУТ, 2016. — 59 с. Пособие издается в двух частях. В первой части приведена методика выбора грузоподъемных машин и механизмов для производства строительных работ. Во второй части изложены теоретические и практические указания для проектирования строительного генерального плана в соответствии с...
 • №78
 • 1,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
В двух частях. — Учебно-методическое пособие по курсовому и дипломному проектированию. — Гомель: БелГУТ, 2016. — 103 с. Изложено решение основных вопросов в области технологии возведения зданий: определение видов и объёмов монтажных и вспомогательных работ; теоретические положения и методика выбора средств механизации для монтажа конструкций; расчёт потребности в трудовых и...
 • №79
 • 1,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. – Кемерово: КузГТУ, 2015. – 69с. Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе [Электронный ресурс] по дисциплине «Организация производства» для студентов направления подготовки 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент», образовательная программа «Производственный менеджмент (строительство)», очной формы обучения. Приведены темы для...
 • №80
 • 2,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. -Ижевск: Издательство ИжГТУ, 2003-164 с. Составители: Г.Н. Первушин, Н.Л. Тарануха, Е.Ю. Смышляева, В.Л. Нуриахметов. Рассмотрены вопросы составления технологических карт. Пособие предназначено для студентов специальности 2903 "Промышленное и гражданское строительство" и призвано оказать помощь при изучении дисциплин "Технология строительных процессов",...
 • №81
 • 8,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания к курсовому и дипломному проектированию, для специальности "Промышленное и гражданское строительство", "Строительство железных дорог", "Экономика строительства". – М.: МИИТ, 2003. – 25 с. Методические указания имеют целью ознакомить студентов с выбором полов для жилых зданий с различными типами перекрытий, обеспечивающих нормативные требования с точки...
 • №82
 • 1,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания / сост. С.В. Прохоров; Владим. гос. унт. Владимир: Изд-во ВлГУ,2013.- 32с. Даны методические рекомендации к разработке технологических карт и расчету параметров для составления технологических карт на такие процессы, как вертикальная планировка площадки, разработка траншей и котлованов, каменная кладка, монтаж несущих и ограждающих конструкций одноэтажных...
 • №83
 • 661,02 КБ
 • добавлен
 • изменен
Метод. пособие. Задачи + Решения / Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. ‒ Владимир: Изд-во ВлГУ, 2017. ‒ 87 с. Решение задач по темам: определение объемов выполняемых работ, подбор машин и механизмов, трудоемкости и продолжительности работ, а также выбор комплексной и специализированной бригады, распределение заработной платы между членами бригады, методы повышения...
 • №84
 • 919,73 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. - М.: МГСУ, 2006. - 53 с. Оглавление: Цель курсового проектирования Состав курсового проекта Содержание курсового проекта Исходные данные Методические указания к выполнению разделов курсового проекта Подсчет объёмов работ Земляные работы Железобетонные работы Монтажные работы Гидроизоляционные работы Составление календарного плана...
 • №85
 • 74,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания к выполнению курсового и дипломного проектов, — 15 с. Методические указания на проектирование технологических карт разработаны в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* и в соответствии с программой курса «Технология строительных процессов» для студентов строительных специальностей. Методические указания предназначены для использования при выполнении...
 • №86
 • 267,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Практикум. – Рівне : НУВГП, 2011. – 287 с. У посібнику викладені основні інженерні задачі, які доводиться вирішувати при обстеженні більшості будівель і споруд та відновленні їх експлуатаційної придатності. Він покликаний допомогти у розв’язуванні практичних задач, пов’язаних з дослідженням реального стану конкретних будівельних об’єктів на стадії їх проектування, зведення і...
 • №87
 • 6,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
/ Сост. С. Э. Ростованов – Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт. Изд-во «Терек , 2012. – 10 с. ISBN/ISSN: Допущено редакционно-издательским советом Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета). Методические указания к практическим занятиям студентов направления 270800 Строительство
 • №88
 • 103,73 КБ
 • добавлен
 • изменен
/ Сост. С. Э. Ростованов – Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт. Изд-во «Терек , 2012. – 10 с. ISBN/ISSN: Требуемая степень защиты зданий, сооружений и открытых установок от воздействия атмосферного электричества зависит от взрывопожароопасности названных объектов и обеспечивается правильным выбором категории устройства молниезащиты и типа зоны защиты...
 • №89
 • 173,55 КБ
 • добавлен
 • изменен
/ Сост. С. Э. Ростованов – Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт. Изд-во «Терек , 2012. – 27 с. ISBN/ISSN: Требования настоящего методического пособия должны соблюдаться при проектировании электрического освещения строительных площадок, а также мест производства строительных и монтажных работ внутри зданий. Методические указания к практическим занятиям...
 • №90
 • 107,07 КБ
 • добавлен
 • изменен
Учебно-методическое пособие. – Горки : БГСХА, 2015. – 352 с.: ил. ISBN 978-985-467-552-7. Изложены основы технологии строительного производства в процессе строительства новых зданий и сооружений и в условиях реконструкции. Освещены вопросы технологии строительства систем сельскохозяйственного водоснабжения, водоотведения и отопления, технология работ при обустройстве...
 • №91
 • 3,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания по выполнению курсового проекта. – Горки: БГСХА, 2012. – 64 с. Приведены указания по выполнению курсового проекта. Для студентов специальности 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий. Исходные данные Содержание курсового проекта Содержание расчетно-пояснительной записки Перечень графического материала Требования к оформлению...
 • №92
 • 491,02 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания к курсовой работе. — Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та (ТГАСУ), 2009. — 28 с. Методические указания к курсовой работе по дисциплине СД.Ф.10 «Экономика отрасли» для студентов всех форм обучения специальности 270113 «Механизация и автоматизация строительства». Содержание: Введение Экономическая эффективность применения строительных и...
 • №93
 • 213,35 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания к выполнению контрольной работы для студентов специальности "Водоснабжение и водоотведение" заочной формы обучения, обучающихся по системе дистанционных отраслевых технологий. Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2011. - 15 с. Методические указания разработаны на кафедре строительного производства ТОГУ. Приведена методика подсчета объемов работ при...
 • №94
 • 370,14 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания к разработке курсового проекта, МГСУ, Москва, 2010. - 32 с. Цель, задачи и состав курсового проекта. Определение положения линии нулевых работ. Определение объемов грунта в планировочных выемке и насыпи, в откосах площадки, котловане, траншеях и отдельных выемках. Составление баланса и плана распределения земляных масс. Определение средней...
 • №95
 • 1,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Псков : Псковский государственный политехнический институт, 2009. — 60 с. — ISBN 978-5-91116-088-9 В учебном пособии изложены методические указания по курсовому и дипломному проектированию. Пособие предназначено для студентов специальности 270102 «Промышленное и гражданское строительство».
 • №96
 • 6,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Возведение каркаса многоэтажных промышленных зданий: Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине "Технология возведения зданий и сооружений" студентам специальности "промышленное и гражданское строительство". - Н.Новгород: Нижегород. гос. архит. - строит. ун-т, 2007. - 48 с. Работа содержит методику проектирования передовой технологии монтажных работ при...
 • №97
 • 25,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы для студентов специальностей 240406.65 "Технология химической переработки древесины", 250403.65 "Технология деревообработки" всех форм обучения. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2009. - 24 с. Методические указания разработаны на кафедре строительного производства ТОГУ. В указаниях приведены основные...
 • №98
 • 388,83 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания к выполнению курсового проекта по технологии строительных процессов. Приведены состав проекта, методика расчета объемов работ, выбор метода производства работ. Дана методика календарного планирования, рассмотрены вопросы производства работ в зимних условиях, водоотлив. Изд. АГТУ, 2007. 65 стр.
 • №99
 • 49,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. –20с. Содержат общие рекомендации по организации рабочего места бригады каменщиков, необходимых инструментах и приспособлениях, а также их конструкции, средствах малой механизации и технике безопасности. Содержание методических указаний направлено на формирование у студентов компетенций, позволяющих осуществлять...
 • №100
 • 2,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Рецензенты: кафедра технологии и организации строительного производства Воронежского инженерно-строительного института (зав. кафедрой канд. техн. наук, доц. А. С. Арзуманов) В. А. Бондарик, канд. техн.наук, доц. (зав. кафедрой «Технология строительного производства» Белорусского политехнического института) Хамзин С. К., | Карасев А. К. XI8 Технология строительного производства....
 • №101
 • 7,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пермь: Прокростъ, 2016. — 19 с. Методические указания к практическим занятиям студентов «Безопасность строительства сельскохозяйственных зданий и сооружений» предназначены для магистров по направлению подготовки "Строительство", магистерская программа «Инновационное развитие инфраструктуры сельских территорий» очной и заочной форм обучения.
 • №102
 • 421,82 КБ
 • добавлен
 • изменен
Пермь: Прокростъ, 2017. — 25 с. Методические указания для самостоятельной работы студентов «Безопасность строительства сельскохозяйственных зданий и сооружений» предназначены для магистров по направлению подготовки "Строительство", магистерская программа «Инновационное развитие инфраструктуры сельских территорий» очной и заочной форм обучения.
 • №103
 • 442,26 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. – Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет). Изд-во «Терек», 2014.-12 с. Методические указания к выполнению практических работ для студентов направления подготовки 270800.62 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство». Методические указания составлены в...
 • №104
 • 196,91 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания – Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет). Изд-во «Терек», 2014. -15 с. Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины «Технологические процессы в строительстве» и предназначены для преподавателей, обучающих студентов по этой дисциплине, а также для...
 • №105
 • 494,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. – Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет). Изд-во «Терек», 2015. -18 с. Методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по направлению подготовки 270800.62 – «Строительство». Лабораторная работа подготовлена с целью ознакомления студентов с навыками и...
 • №106
 • 706,61 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. – Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет). Изд-во «Терек», 2015. 12 с. Методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по направлению подготовки 270800.62 – «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство». Целью лабораторной работы...
 • №107
 • 367,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. – Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет). Изд-во «Терек», 2014. -28 с. Методические указания к практическому занятию по дисциплине «Технологические процессы в строительстве». Для подготовки студентов, обучающихся по направлению 270800.62 – «Строительство». Методические указания...
 • №108
 • 2,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. – Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет). Изд-во «Терек», 2015. -15 с. Методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по направлению подготовки 270800.62 – «Строительство». Целью лабораторной работы является изучение методов определения основных...
 • №109
 • 783,31 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методический пример проекта организации строительства промышленного объекта. – Н. Новгород: Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т, 2011. – 44 с. В методических указаниях приведен пример разработки проекта организации строительства промышленного объекта. Выполнены расчеты продолжительности строительства и показателей готовности объекта, составлен комплексный укрупненный сетевой...
 • №110
 • 1,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебно-методическое пособие к курсовому проектированию для студентов специальности «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов» специализации «Машины и оборудование предприятий строительных материалов». — Минск: БГТУ, 2014. — 69 с. В учебно-методическом пособии представлены общие указания к выполнению курсового проекта, рекомендации к расчету...
 • №111
 • 3,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Минск: БГТУ, 2013. - 36 с. Методические указания к курсовому проектированию для студентов специальности 1-36 07 01 «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов» специализации 1-36 07 01 02 «Машины и оборудование предприятий строительных материалов» заочной формы обучения. Структура курсового проекта Расчет и подбор вспомогательного...
 • №112
 • 1,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Под редакцией к.т.н., доцента Соболева Г.М. -Кострома: Изд-во КГСХА, 2000 г. - 49 с. Методические указания помогут студенту в выполнении курсового проекта и сдаче зачёта или экзамена по дисциплине "Технология строительных процессов". Содержание учебно-методических указаний полностью соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта.
 • №113
 • 127,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. Примеры. — Омск: СибАДИ, 2018. — 43 с. Рекомендации для разработки технологической карты на комплексный процесс работ нулевого цикла: земляных и устройству монолитных бетонных фундаментов. Методика технико-экономического сравнения вариантов комплекта строительных машин, справочные материалы и ряд сведений, необходимых для выполнения курсового проекта....
 • №114
 • 1,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. Примеры. — Омск: СибАДИ, 2018. — 32 с. Решение практических задач по технологическим процессам в строительстве, разработке грунта под фундаменты зданий и сооружений, технико-экономическое сравнение вариантов комплекта машин, составление калькуляции трудовых затрат и заработной платы, разработка графика производства работ, выбор монтажных кранов. Включают в...
 • №115
 • 863,59 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. — Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та (ТГАСУ), 2008. — 19 с. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине СД.Ф.14 «Технология и организация строительных и монтажно-заготовительных процессов» для студентов, обучающихся по специальности 270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция» всех форм обучения. Содержание: Введение Виды и...
 • №116
 • 160,06 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания и задания. — Горки: БГСХА, 2009. — 68 с. Приведены методические указания и задания для контрольной работы. Для студентов-заочников специальности 1-74 04 01 – Сельское строительство и обустройство территорий. Выполнение контрольной работы Оформление контрольной работы Вопросы для контрольной работы Задачи для контрольной работы Литература Приложения 1-44
 • №117
 • 477,38 КБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. — Оренбург: Изд-во ГОУ ОГУ, 2005. — 36 с.: ил. Работа включает теоретическое изложение материала основ строительного производства, технологии строительных процессов, разработку схемы организации и производства работ по возведению надземной части здания в зависимости от применяемых материалов, конструкций и вариантов отделочных работ. Методические указания...
 • №118
 • 1,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Методические указания. — Оренбург: Изд-во ГОУ ОГУ, 2003. — 43 с.: ил. Методические указания к курсовому проектированию (раздел "Земляные работы") включают в себя теоретическое изложение материала по земляным работам в условиях городской застройки, назначение размеров, вычисление объёмов земляных работ при разработке земляных сооружений (котлованы, траншеи) и обратной засыпке....
 • №119
 • 575,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Технология строительных процессов #
Есть предложение создать вкладку по Проектам Производства Работ.
в разделе Технология строительных процессов #
Тогда уж Строительная документация, т.к. кроме ППР есть ещё ППРк, ПОС, ПОД, ПОР, ПОКР
В этом разделе нет комментариев.