Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Интродукция растений

Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 06.03.01 Лісові культури і фітомеліорація. — Національний лісотехнічний університет України. — Львів, 2015. — 17 с. Мета роботи – встановити закономірності поширення спонтанних рослинних угруповань на території м. Мелітополя та його околиць і на їхній основі провести зонування міста для обґрунтування напрямків...
 • №1
 • 989,24 КБ
 • добавлен
 • изменен
Дисертація на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : Лісові культури і фітомеліорація. — Національний лісотехнічний університет України. — Львів, 2015. — 281 с. Мета роботи – встановити закономірності поширення спонтанних рослинних угруповань на території м. Мелітополя та його околиць і на їхній основі провести зонування міста для обґрунтування напрямків оптимізації рослинності...
 • №2
 • 7,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Улан-Удэ, 2012 г., 23 с. Специальность: 03.02.01 Ботаника Работа выполнена в Забайкальском государственном гуманитарно-педагогическом университете им. Н. Г. Чернышевского Научный руководитель: доктор биологических наук Попова О.А. Цель исследования : изучение эколого-биологических особенностей и...
 • №3
 • 1,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук : 03.00.05 - Ботаника. — Всесоюзный НИИ лекарственных растений. — Москва, 1985. — 183 с. Научный руководитель: д.фарм.н. Рабинович А.М. Цель и задачи исследований. Цель настоящей работы: разработать рациональные предложения для введения иван-чая узколистного в культуру. В задачи исследований входило: - изучить...
 • №4
 • 45,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук : 06.03.01 Лісові культури та фітомеліорація. —Національний університет біоресурсів і природокористування України. — Київ: 2017. — 170 с. Перелік умовних позначень Вступ Систематичне положення, ареали та особливості культивування рослин роду Clematis L. Систематичне положення та морфологічні особливості...
 • №5
 • 8,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук : 06.03.01 Лісові культури та фітомеліорація. — Національний університет біоресурсів і природокористування України. — Київ: 2017. — 23 c. Метою дисертаційної роботи було оцінювання біологічних та екологічних особливостей дрібноквіткових ломиносів і визначення їхньої перспективності для...
 • №6
 • 1,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.