Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Флора на НР България

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Активные пользователи раздела

 • Без фильтрации типов файлов
София: Издателство на БАН, 1963. — 509 с. Първи том от многотомната поредица "Флора на НР България" издание на Българска академия на науките (БАН) с главен редактор акад. Даки Йорданов и автори Д. Йорданов, Н. Стоянов, Б. Ахтаров, Б. Китанов, Ст. Вълев, Ив. Ганчев, Ив. Пенев, Т. Георгиев, Цв. Хинкова, В. Велчев, Ив. Бондев, Хр. Кочев, Ст. Кожухаров, Б. Кузманов.
 • №1
 • 8,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на БАН, 1964. — 427 с. В настоящия том II се включват досега установените в България видове от 9 семейства: Cyperaceae, Araceae, Lemnaceae, Jnncaceae, Liliaceae, Amaryllidaceae, Dioscoreaceae, Iridaceae и Orchidaceae — всичко 330 вида, групирани в 83 рода. Два от тези видове са новооткрити у нас през пролетта на 1964 г., при тона Colchicum diampolisi Delip. et...
 • №2
 • 6,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на БАН, 1966. — 641 с. Трети том от „Флора на НР България" обхваща таксоните от сем. Salicaceae до сем. Amaranthaceae.
 • №3
 • 11,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на БАН, 1970. — 751. Четвърти том на "Флора на НР България" обхваща таксоните от сем. Cactaceae до сем. Saxifragaceae, в това число и сем. Hypericaceae, Aristolochiaeceae и Platanaceae. В тома се разглеждат съответно 18 семейства, 122 рода и 396 вида.
 • №4
 • 10,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на БАН, 1973. — 447 с. Първоначалният план за разпределение на флората по томове предвиждаше настоящия пети том да обхване семействата Rosaceae и Leguminosae. Допълнителните проучвания през последните години и големия брой таксони, които бяха установени вполиморфните родове на сем. Rosaceae, както и детайлната разработка на видовете от сем. Leguminosae, доведоха...
 • №5
 • 7,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на БАН, 1976. — 595 с. Шести том на „Флора на НР България" обхваща таксоните от сем. Бобови — Leguminosae (Fabaceae). То включва найважните източници на белтъчини хранителни и фуражни видове и едни от основните едификатори на тревните фитоценози в нашата страна.
 • №6
 • 10,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на БАН, 1979. — 533 с. Седмият том на „Флора на НР България" обхваща таксоните от сем. Киселичеви — Oxalidaceae, до Бръшлянови — Araliaceae.
 • №7
 • 11,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на БАН, 1982. — 524 с. Осмият том на „Флора на НР България" обхваща таксоните от сем. Сенникоцветни — Umbel liferae (Apiaceae) до Кукувичопреждови (Cuscutaceae). Включването в тома на семейство от Archichlamydeae, запланувано първоначално за том VII, се наложи по съображения, целещи сравнително подобра изравненост на обема на отделните томове.
 • №8
 • 11,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Издателство на БАН, 1989. — 547 с. Деветият том на „Флора на НР България" обхваща таксоните от сем. Брошови — Rubiaceae до Картофови — Solanaceae.
 • №9
 • 12,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Проф. Марин Дринов, 1995. – 451 с. Томът включва таксоните от 10 семейства на диворастящата флора на България — Живеничеви (Scrophulariaceae), Гологлавчеви (Globulariaceae), Страшникови (Acanthaceae), Силиврякови (Gesneriaceae), Воловодецови (Orobanchaceae), Петлугови (Lentibulariaceae), Живовлекови (Plantaginaceae), Бъзови (Caprifoliaceae), Мошкови (Adoxaceae) и Дилянкови...
 • №10
 • 8,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
София: Проф. Марин Дринов, 2012. — 527 с. Единадесетият том на „Флора на Република България", поредният от едноименната многотомна поредица, включва таксоните от 4 семейства — Лугачкови (Dipsacaceae), Моринови (Morinaceae), Камбанкови (Campanulасеае) и Сложноцветни (Asteraceae с подсем. Звезделови, Asteroideae, от род Eupatorium L. до род Calendula L.)
 • №11
 • 8,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.