Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинская музыкальная культура

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2015. — 304 с. У колективній монографії викладачів кафедри музикознавства та методики музичного виховання ПНУ ім. В. Стефаника висвітлено євроінтеграційні тенденції розвитку української музичної культури, мистецтва і освіти. Проблематика праць відображає актуальні питання історії національного культуротворення, теоретичні та практичні аспекти...
 • №1
 • 6,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Київ: НАКККіМ, 2017. — 256 с. У монографії комплексно висвітлено регіональні особливості бандурного мистецтва Дніпропетровщини, процесу професіоналізації й академізації його вагомих складових: виконавства та освіти. Значну увагу приділено аматорському й професійному виконавству на бандурі в сольному й ансамблевому жанрах, освіті, доробку майстрів музичних...
 • №2
 • 7,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2011. — 736 с. : іл. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / До 100-річчя Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Учебник для студентов высших учебных заведений / К 100-летию Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского
 • №3
 • 33,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : Музична Україна, 1982. — 86 с. Игорь Наумович Шамо́ — украинский советский композитор, Народный артист Украинской ССР, лауреат Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко, автор музыки гимна города Киев.
 • №4
 • 22,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ : Музична Україна, 1987. — 35 с. Григорій Никифорович Цицалюк, композитор родом з с. Поділля (тепер Хмельницька область). Закінчив Львівську Консерваторію (у С. Людкевича); 1953 — 57 мист. керівник Вінницької обласної філармонії, пізніше викладач музичних дисциплін у різних закладах Харкова — з 1961 — викладач Харківського інституту культури, з 1962 — Харківського інституту...
 • №5
 • 10,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1987. — 55 с. Я́ків Самі́йлович Цегля́р (справжнє прізвище — Ціґлер) — український композитор. За походженням єврей. Народився і помер у Києві. Закінчив Київське музичне училище (1939), навчався у Київській, а закінчив Тбіліську консерваторію (1946). Був учнем П. Козицького і Г. Верьовки. Народний артист України (27.01.1993), Заслужений діяч мистецтв УРСР...
 • №6
 • 15,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Луніна, А. Є. Нова форматність музики Євгена Станковича / Луніна А. Є. // Часопис Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : наук. журн. — Київ, 2012. — № 4 (17). — 43-54. автори яких досліджують творчість композитора в різних аспектах, зокрема – харак- теристика життєвого і творчого шляху митця (С. Лісецький1), його творчий портрет (В. Москаленко2), цілісний аналіз музичних...
 • №7
 • 195,09 КБ
 • добавлен
 • изменен
Луніна А. Камерний формат творчості Євгена Станковича: На перехресті "картинно-пейзажної візуальності", "кінозображальності" й "нової простоти" / А. Луніна // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. - 2013. - Вип. 5. - С. 141-147. Починаючи з 1970‑х, українська камерна музика підіграє провідну роль серед інших жанрів. Їй відведено значне місце у творчості...
 • №8
 • 99,47 КБ
 • добавлен
 • изменен
Івахова К. П. Жанрово-стильові пріоритети фортепіанної музики Мирослава Скорика: художньо-дидактичний аспект / К. П. Івахова // Актуальні питання мистецької педагогіки. - 2015. - Вип. 4. - С. 29-34. В статті розглядаються жанрово-стильові особливості фортепіанної музики видатного українського композитора Мирослава Скорика в художньо-дидактичному аспекті. Автором визначається, що...
 • №9
 • 220,54 КБ
 • добавлен
 • изменен
Фещак Н. Питання виконавської інтерпретації Квартету № 1 В. Сильвестрова / Н. Фещак // Українське музикознавство. - 2013. - Вип. 39. - С. 257-271. У статті розглядаються деякі інтерпретаційні можливості основних виконавських засобів виразності – тембру, штрихів, динаміки, вібрато, аплікатури. На матеріалі Квартету № 1 українського композитора В. Сильвестрова авторка досліджує...
 • №10
 • 652,43 КБ
 • добавлен
 • изменен
Павлишин С. С. Валентин Сильвестров. Київ: Муз. Україна, 1989, - 87 с. Валентин Васильович Сильвестров — український композитор, народний артист України, лауреат Шевченківської премії.
 • №11
 • 27,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Корчак, В. Художньо-стилістичні особливості кантати-поеми "Хустина" Л. Ревуцького в рамках її жанрової та стильової приналежності / Володимир Корчак // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації. – 2013. – С. 238–241. – Бібліогр. в кінці ст. Український народ багатий талантами. Це твердження для всіх вже, напевно, стало аксіомою, адже в світовій історії є дуже мало таких...
 • №12
 • 302,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
Кіц І. В.,Єфремова І. М. Стильові особливості фортепіанних творів Л. Ревуцького. / Кіц І. В.,Єфремова І. М // Луцький педагогічний коледж. Соціум. Наука. Культура 28-30.01.2014 р. - с. 43-46. Формування стилю – одне з найскладніших питань у сучасному музичному світі. Стиль є вираженням еволюційного процесу індивідуальності майстра. Втілюючись у системі техніко-формотворчих...
 • №13
 • 15,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
Терещенко А. Становлення в українській музиці першої третини ХХ століття нових векторів стилеутворення (на матеріалі творчості Левка Ревуцького) / А. Терещенко // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. - 2015. - Вип. 15. - С. 37-48 У статті виокремлено історичний період 1920-х років, коли в Україні відбувалися кардинальні зміни політичної ситуації. Вони...
 • №14
 • 870,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Чернігів, 2005. — 44 с.: іл. Колекцію музею-кімнати Л.М. Ревуцького, відкритого у 2004 році, складають видання музичних творів і літературної спадщини композитора, спогади рідних, друзів, колег, публікації дослідників. Путівник розрахований на викладачів та студентів музичних навчальних закладів, дослідників української музики, а також всіх шанувальників вітчизняної культури.
 • №15
 • 1,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Путівник. — Київ. : Мистецтво, 1963. — 27 с. з нот. — (Любителям музики). Структура Другої симфонії Левка Ревуцького нетрадиційна; вона складається з трьох частин. Перша і третя частини написані в сонатній формі, друга – у три-п’ятичастинній. Принцип драматичного розвитку – контраст.
 • №16
 • 2,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Мистецтво, 1965. — 79 с. Левко Миколайович Ревуцькиіі є основоположником української радянської музиічної школи. Разом з Лятошинським він став родоначальником українського радянського симфонізму. Це покоління композиторів зазнало його творчого впливу. Симфонізм Ревуцького таїться в характері музичного мислення композитора, що зумів прогресивні тенденції радянського мистецтва...
 • №17
 • 6,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1980. — 60 с. Олександр Захарович Мінькíвський — український хоровий диригент, педагог. Народний артист СРСР (1960).
 • №18
 • 20,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Мистецтво, 1964. — 32 с. Борис Миколайович Лятошинський є одним з най-талаиовитіших представників української радянської музичної культури. Кожний його новий твір привертає до себе велику увагу як любителів музики, так і професіоналів, і це свідчить про співзвучність його музики думам і сподіванням народу, про високу майстерність композитора. Творчість Лятошинського обіймає...
 • №19
 • 6,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тітова Г.І. «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка на сцені Національної опери України (режисерська інтерпретація Дмитра Смолича). / Г.І.Тітова // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – 2013. – № 2. – С. 70-78. На основі архівних матеріалів, рецензій, спогадів виконавців, відгуків у пресі про роботу Київського театру опери та балету імені Т. Г....
 • №20
 • 209,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
К. : Мистецтво, 1964. — 35 с. — (Любителям музики). «Тарас Бульба» — опера Миколи Лисенка за сюжетом однойменної повісті М. Гоголя, лібрето М. Старицького. Робота над твором тривала десятиліття (1880–1890), і вперше він був поставлений в авторському інструментуванні Левом Штейнбергом 1924 року в Харкові, а у 1927 — у Києві. Перші постановки не мали значного успіху, що врешті...
 • №21
 • 3,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Лисенко М. В. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень у виконанні кобзаря Вересая / М. В. Лисенко. — К. : Музична Україна, 1978. — 95 с. Кобзарство своїм корінням сягає часів Київської Русі. Глибокий слід в історії культури України залишили кобзарі, бандуристи, лірники. Унікальним витвором народної творчості, своєрідним символічним кодом національної історії...
 • №22
 • 18,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Андрієвська Н. Дитячі опери М. В. Лисенка. — К., 1962. Ім'я славетного українського композитора Миколи Віталійовича Лисенка користується великою любов'ю у радянських людей. Його натхненна творчість здобула визнання в найширших колах слухачів. Глибоко вивчаючи життя народу, його пісенну творчість, здобутки музичної культури братнього російського народу, М. В. Лисенко став першим на...
 • №23
 • 8,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кузик В. В. "Щедрик" : аналіз – stretta / В. В. Кузик // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2013. - Вип. 14. - С. 277-279. У статті йдеться про визначення п'яти векторів аналізу «Щедрика» М. Леонтовича — історичного, музичного, вербального, нумерологічного, графічного. Ключові слова: «Щедрик», М. Леонтович, щедрівка, колядка, обробка народної пісні.
 • №24
 • 278,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Микола Леонтович. Хорові твори // Упорядкування, загальна редакція, вступна стаття та примітки В.Кузик. Пам’яті Я. Юрмаса та М.Гордійчука. – К. – „Музична Україна”. – 2005. – 376 С. Українська хорова музика минулого багата на яскраві творчі особистості – М.Ділецький, М.Березовський, Д.Бортнянський, А.Ведель, М.Лисенко, К.Стеценко, О.Кошиць... Особливе місце у цьому ряду посідає...
 • №25
 • 29,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
Опера "На русалчин Великдень" Миколи Леонтовича:авторський текст в аспекті вияву жанрових координат твору / Валентина Кулик // Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. На скрижалях музичної історії: українська музика та культурний процесс: На пошану Маріанни Давидівни Копиці: Зб. ст. / Копиця М.Д.,, про неї; Ред.-упоряд. Городецька О.В. — К., 2013. — С.266-280. Вперше в...
 • №26
 • 313,24 КБ
 • добавлен
 • изменен
Хоменко А. Національне виховання особистості у педагогічній спадщині Леонтовича М. Д. / А. Хоменко // Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 60. - С. 58-65. Проаналізовано проблему національного виховання особистості у педагогічній спадщині М. Д. Леонтовича, обґрунтовано необхідність відродження ціннісно-змістовного духовного потенціалу національного музичного мистецтва у сучасній...
 • №27
 • 201,78 КБ
 • добавлен
 • изменен
Тульчинська ЦРБ. Бібліографічний рекомендаційний список. — Тульчин. — 2010. 90-річна історія Тульчинської народної хорової капели ім. М.Д.Леонтовича тісно пов’язана з історією Поділля та іменем видатного українського композитора Миколи Дмитровича Леонтовича. Творча спадщина композитора – надзвичайно яскраве і самобутнє явище в українській музичній культурі. Композитор вийшов з...
 • №28
 • 40,40 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Атлант ЮЕмСі, 2007. — 63 c.: іл. — (Стозір'я. Б-ка укр. родини: Творці музики). — ISBN 978-966-8968-16-7. Цей нарис - про короткі стежки життя і творчости геніяльного композитора Миколи Леонтовича, якому відкрилася душа співочої України, а його музика зачарувала світ. Текст оснащен ії й диском, що містить 17 композицій митця, виконаних кращими хорами України. Розрахований на...
 • №29
 • 13,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бібліографічний покажчик. — Уклад.: Т.Марчук, О.Ніколаєць; Вступ. ст. А.Завальнюка; Ред. М.Спиця; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. — Вінниця, 2007. — 24 с. — (Наші видатні земляки). Покажчик підготовлено до 130-річчя від дня народження геніального українського композитора Миколи Дмитровича Леонтовича, уродженця землі Подільської, яку...
 • №30
 • 8,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вереіцагіна О.Є., Холодкова Л.П. Історія української музики XX ст. Навчальний посібник для студентів музичних спеціальностей вищих навчальних закладів. — К.: Освіта України, 2010. Найбільшу частку в творчому доробку В. Косенка складають твори для фортепіано. Першим їх виконавцем найчастіше був сам композитор. Почавши створювати фортепіанні п'єси ще у дев'ятилітньому віці, хлопець...
 • №31
 • 4,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1967. — 181 с. Віктор Степанович Косенко — український композитор, піаніст, педагог. Віктор Степанович був непересічною людиною з надзвичайним музичним обдаруванням. Так, у дев’ять років він на слух грав Патетичну сонату Бетховена. Отримавши музичну освіту в Варшавській та Петербурзькій консерваторіях, у 1918 р. він поїхав до рідні в Житомир, де й провів...
 • №32
 • 31,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Мистецтво, 1963. — 29 с. — (Любителям музики). Видатний український композитор, піаніст, педагог, музично-громадський діяч. Дитячі та юнацькі роки К. пройшли у Варшаві, де навчався гри на фортепіано у проф. Юдицького і О.Михаловського, відвідував оперні вистави, концерти Ф.Бузоні, Л.Годовського, Й.Гофмана, Е.Ізаї, П.Казальса, Ф.Крейслера, інших видатних музикантів. Закінчив...
 • №33
 • 5,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Паламарчук О. Микола Колесса. К., 1989 У науково-популярному нарисі розповідається про життя і творчість визначного українського радянського композитора, культурно-громадського діяча, народного артиста УРСР, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка М. Ф. Колесси. Книга розрахована на широке коло читачів.
 • №34
 • 21,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Мистецтво, 1963. — 33 с. — (Любителям музики). "Українська симфонія" М. Калачевського – яскраво національний і глибоконародний твір. Використавши народні мелодії, композитор зумів зберегти їх жанрові особливості і створити своєрідні народні образи. М'яка лірика, дотепний жарт, героїко-епічна пісня і сцена народних веселощів – ось стислі характеристики змісту твору....
 • №35
 • 6,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Конькова Г. В. Юрій Іщенко. К., 1975 У жовтні 1967 року в Колонному залі Київської філармонії відбулась прем'єра: струнний квартет ім. М. В. Лисенка виконав перший квартет молодого композитора Юрія Іщенка. Цей твір став до певної міри відкриттям не тільки для широких кіл слухачів, а й для друзів автора. Драматургічна завершеність, своєрідність тематичного матеріалу першого...
 • №36
 • 15,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Николай Дилецкий. Идеа грамматики мусикийской // Публикация, перевод, исследование и комментарии В.В. Протопопова. Москва, 1979 / Памятники русского музыкального искусства. Вып. 7. Грамматика Мусикийская - сборник теоретических правил партесного пения. Название это было в ходу у певцов XVII — XVIII вв.
 • №37
 • 60,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кутасевич, Андрій. Степан Дегтярьов. Концерт "Ти моя кріпость, Господи". Питання авторства [Текст] / Андрій Кутасевич // Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. Духовна культура України: традиції та сучасність / НМАУ ім.П.І.Чайковського. — К., 2010. — С.163-189. Статтю присвячено з’ясуванню авторства музики в духовному концерті «Ти моя кріпость, Господи» (мі-бемоль мажор) для...
 • №38
 • 437,06 КБ
 • добавлен
 • изменен
Михайлов М. М. Костянтин Данькевич. — К., 1974. Костянтин Федорович Данькевич — людина багатогранно обдарована. Він не тільки композитор, а й диригент, піаніст, музичний критик, пропагандист музичних знань, вихователь молодих композиторів, невтомний громадський діяч. Творчість К. Данькевича широко відома в СРСР. Пройнята гуманізмом, життєстверджуючою силою, вона давно вже...
 • №39
 • 16,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Михайлов М. Костянтин Данькевич. К., 1959 Костянтин Федорович Данькевич — український радянський композитор, піаніст, педагог. Народний артист СРСР (з 1954 року).
 • №40
 • 14,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
К., 2001. — 140 с. Черговий випуск "Наукового вісника" Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського, що виходить у знаменний час 2000-ліття Християнської ери, присвячено одному з найвидатніших композиторів української духовної музики за всю історію її існування - Артему Лук'яновичу Веделю (1767-1808). Відродження національної духовної спадщини, звернення до...
 • №41
 • 29,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Українське мистецтво у полікультурному просторі : навч. посіб. / за ред. О.П. Рудницької ; Мін-во освіти України, Академія педагогічних наук України. Київ : ЕксОб, 2000, - 200 с. Зміст: Світова культурна цінність українського мистецтва в історичному вимірі ; Феномен культурного православ’я ; Національні пам’ятки архітектури ; Образотворче мистецтво ; Український театр ; Музичне...
 • №42
 • 57,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сікорська, Ірина "Українська музична енциклопедія": концепція висвітлення персоналій полікультурної належності (феномен родини Нейгаузів) / Ірина Сікорська // Студії мистецтвознавчі. Театр. Музика. Кіно. — К. : ІМФЕ, 2015. — С.49-55. Ключові слова: "Українська музична енциклопедія" ; концепція висвітлення ; феномен Нейгауза У статті розкрито концепцію висвітлення в «Українській...
 • №43
 • 313,82 КБ
 • добавлен
 • изменен
Український музичний архів: Документи і матеріали з історії української музичної культури / Упорядк. та загальна редакція Степаненка М, Вип. 1. Київ : Центрмузінформ, 1995, - 236 с. Зміст: Л. Корній. Соната для скрипки і чембало Максима Березовського Н. Герасимова-Персидська. Музичні знахідки з «Матице Српскс» (Мотети кінця XVII - початку XVIII ст.) Л. Корній. Київські латиномовні...
 • №44
 • 44,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Філіпчук, Н.О. Розвиток особистісних якостей майбутніх музикантів-педагогів у вищих навчальних закладах Західної України (перша половина ХХ століття) "Зелена Буковина", м. Чернівці, Україна. 2011, - 192 с. У навчальному посібнику проаналізовані найважливіші тенденції проблеми розвитку особистості педагога-музиканта у історичній ретроспективі, що свідчить про необхідність...
 • №45
 • 1,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Свірідовська Л. М. Музична мова української фортепіанної мініатюри як фактор формування естетичних смаків / Л. М. Свірідовська // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. - 2010. - Вип. 1.31. - С. 165-172. У статті мова йде про сутнісні особливості музичної мови української фортепіанної мініатюри, завдяки яким...
 • №46
 • 169,00 КБ
 • добавлен
 • изменен
Лігус О. М. Проблема жанрово-стильової еволюції в українській фортепіанній творчості ХІХ-ХХ ст / Лігус О. М. // Національна музична академія України імені П. Чайковського "Часопис" - випуск 4, 2009. - с. 199-128. Досліджуються фортепіанні жанри європейського музичного романтизму, найбільш поширені у творчості українських композиторів ХІХ – першої чверті ХХ ст. О. Лизогуба, Л....
 • №47
 • 280,83 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: СПД Жадько В.О., 2008. — 624 с. — ISBN 978-966-8567-11-7. Роман-пошук “Микола Аркас” присвячено світлій пам’яті автора опери “Катерина” на слова Тараса Шевченка, популярної “Історії України Русі”, засновника Миколаївської “Просвіти” і фундатора першої на півдні школи з українською мовою викладу Миколи Миколайовича Аркаса. Літературні, науково публіцистичні матеріали...
 • №48
 • 62,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Лісецький, С. Й. Українська музична література [Текст] : Для 5 класу ДМШ: Навчальний посібник / С. Й. Лісецький. - К. : Музична Україна, 1983. - 173 с.
 • №49
 • 16,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Лісецький, С. Й. Українська музична література [Текст] : Для 4 класу ДМШ: Навчальний посібник / С. Й. Лісецький. - К. : Музична Україна, 1980. - 79 с.
 • №50
 • 16,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк: Наша батьківщина, 1970. — 43 с. Олександр Антонович Кошиць (1875-1944), український хоровий диригент, композитор, етнограф та письменник-мемуарист: "Отже, українська музика до цього часу мала завжди у своєму підкладі творчість нашого народу, як ґрунт національний та дороговказ національного напрямку (щоб бути музикою українською по суті, а не територіяльно). Без огляду...
 • №51
 • 1,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Програма наукової конференції, присвяченої 130-річчю з дня народження І.Ф.Стравінського. — Луцьк, 2012. — 56 с. Основні напрями роботи конференції: сучасна українська музична культура в світовому контексті; історія української музики - концепції розвитку, шляхи осмислення; актуальні проблеми сучасної композиторської творчості та виконавства; сучасні дослідження творчої спадщини І....
 • №52
 • 25,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Просвіта; Чумацький шлях, 1992. — 48 с. Короткий словник діячів української музичної культури - є першою спробою зібрати в одному виданні найвизначніші постаті в історії української музики від давньоруських співців Бояна і Митуси до наших сучасників О. Білаша, В. Івасюка, М. Скорика. В словнику можна знайти інформацію про заборонених в СРСР українських діячів музичної...
 • №53
 • 14,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, редкол.: Г.А. Скрипник (голова) та ін. — О. В. Богданова, С. Й. Грица, Р. Д. Гусак, Є. В. Єфремов та ін.; Редкол. тому: О. Ю. Шевчук (відп. ред.), Б. М. Фільц (відп. ред.), О. П. Прилепа (відп. секретар), О. М. Летичевська (відп. секретар). — 2016. — 440 с. Першу книгу першого тому, у якій висвітлено історію української музики від витоків до...
 • №54
 • 4,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Варшава : Типография Земкевича и Ноавковского, 1883 . – 268 с. Отдѣльный оттиск Русскаго Филологическаго Вѣстника. В первом томе книги «Объяснения малорусских и сродных народных песен» Потебня обращается к украинским весенним обрядовым играм и сопровождающим их песням («Сеянье проса», «Ворота», «Воротарь», «Мосты», «Гореть, горюдуб» и др.); Хотя очевидное содержание этих игр...
 • №55
 • 10,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — 2-ге вид., допов. — Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. — 208 с. У посібнику розглядаються творчі здобутки одного із лідерів музичного модернізму 1920-х років, талановитого композитора, автора оригінальної ладо-гармонічної системи синтетакорду Миколи Рославця, творчість якого, починаючи з середини 1930-х років і аж до кінця 80-х,...
 • №56
 • 3,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. — 650 с.: іл. У монографії розглянуто основні тенденції фонографічного періоду в історії звукового документування музичного фольклору в Україні. Фонографічні народномузичні проекти українських рекордистів, їхня дослідницька методика, здобутки та внесок у європейське рекордування традиційної музичної культури проаналізовано в...
 • №57
 • 5,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — К.: Інститут культурології НАМ України, 2013. — 232 с. У контексті наукового осмислення інтегративних процесів у новітній музичній культурі України розглянуто декілька визначальних проблемних ракурсів обраної теми, як-от: проблеми творчої особистості й музичної комунікації, європейської інтеграції України та впливу глобалізації на сферу культури і мистецтва....
 • №58
 • 3,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник матеріалів Міжн. наук.-творч. конф. (Одеса, Київ, Варшава, 12-13 травня 2016 р.). — К.: НАКККіМ, 2016. — 288 с. Збірник містить матеріали Міжнародної науково-творчої конференції, проведеної Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв, Одеською національною музичною академією імені А. В. Нежданової, Варшавським музичним університетом Фридерика Шопена,...
 • №59
 • 2,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія / Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки. — Дніпропетровськ: ПП Юрій Сердюк, 2009. — 119 с. У книзі розкрито творчий шлях фундатора професійної школи гри на бандурі на Дніпропетровщині, непересічної особистості, талановитої бандуристки, заслуженого працівника культури України Лідії Степанівни Воріної, яка виховала не одне покоління професійних бандуристів....
 • №60
 • 16,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — К.: Автограф, 2011. — 184 с.: іл. На основі джерельної бази висвітлено історію розвитку музичної культури Полтавщини періоду національно-культурного відродження – ХІХ – початку ХХ століття. З позицій сучасної регіоналістики охарактеризовано етапи професійного становлення основних мистецьких сфер регіону: музичного виконавства, музичної освіти та...
 • №61
 • 11,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія (до 100-річчя Національної музичної академії України). — Київ: Автограф, 2008. — 530 с.: іл. Порушуються питання про вивчення епістологічних матеріалів в історії музики України та актуалізацію самої науки — епістології, яка і сьогодні усе ще залишається падчеркою в системі історико-джерелознавчих та мистецтвознавчих наук. Через листування відтворені досі невідомі факти...
 • №62
 • 2,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. – Київ: Автограф, 2005. – 352 с. У монографії вперше розглянуто тридцятирічний період в історії вітчизняної музики як цілісність. Досліджуються характер та особливості музично-культурного процесу на Наддніпрянщині перших десятиліть ХХ століття, визначаються головні соціокультурні тенденції цього періоду, роль і місце в них українських музичних діячів. Зміст Переднє...
 • №63
 • 2,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1985. — 72 с. Монографія присвячена кращим сторінкам української радянської музичної Шевченкіани, пов’язаним з вокально-хоровою творчістю видатних композиторів — К. Стеценка, Л. Ревуцького, С. Людкевича, А. Штогаренка. Особливості музичного втілення поезії великого Кобзаря розглядаються в їх історичному розвитку, у взаємозв’язку з традиціями української...
 • №64
 • 4,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1985. — 72 с. Монографія присвячена кращим сторінкам української радянської музичної Шевченкіани, пов’язаним з вокально-хоровою творчістю видатних композиторів — К. Стеценка, Л. Ревуцького, С. Людкевича, А. Штогаренка. Особливості музичного втілення поезії великого Кобзаря розглядаються в їх історичному розвитку, у взаємозв’язку з традиціями української...
 • №65
 • 2,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — Київ - Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 2001. — 480 с. Третя частина підручника "Історія української музики" доктора мистецтвознавства, професора Національної музичної академії України ім. П. Чайковського Лідії Корній є продовженням двох попередніх частин. У ній показана музично-стильова еволюція романтизму в...
 • №66
 • 89,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Мистецтво, 1965. – 72 с. Незважаючи на те, що перед нами брошура з серії "Любителям музики", маємо грунтовну музикознавчу розвідку з глибоким музикознавчим розбором пера Богдани Михайлівни Фільц - знаного історика музики і композиторки. Книжка присвячена фортепіанній творчості українського романтика ХХ ст. Віктора Степановича Косенка.
 • №67
 • 21,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Муз. Україна, 2006. — 56 с. Популярний історичний нарис про авторів, народження і редагування пісні "Ще не вмерла Україна" (муз. М.Вербицького, сл. П.Чубинського), що є національним гімном України. Книжка містить унікальні фото, ноти, а також клавір твору, затверджений як Державний символ України в ред. М.Скорика і Є.Станковича.
 • №68
 • 6,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Вінниця: Нова Книга, 2015. — 220 с. У посібнику запропоновано для вивчення специфічні прийоми та засоби фольклорної трансформації в оркестровій творчості видатного українського композитора і педагога Лева Миколайовича Колодуба. Даний матеріал подано у вигляді конспектів до лекцій, сформовано питання до практичних занять та самостійної роботи студентів....
 • №69
 • 9,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підруник для вищих музичних навчальних закладів. — Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К.; Х. : Вид-во М.П.Коць; Нью-Йорк, 2001. — 477 c. Фрагменти: Музична культура другої половини 18 століття Максим Березовський Дмитро Бортнянський Артем Ведель Друга частина підручника «Історія української музики (друга половина XVIII ст.)» присвячена одному з...
 • №70
 • 174,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2014. – 225 с.: іл. – ISBN 978-966-327-267-2. Навчальний посібник охоплює період історії української музики другої половини XIX ст. Висвітлюється становлення й розвиток української композиторської школи, очолюваної М.Лисенком. Розглядається творчість М.Аркаса, А.Вахнянина, М.Вербицького, С.Воробкевича, С.Гулака-Артемовського,...
 • №71
 • 4,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. — Луцьк: Надстир’я, 1999. — 138 с.; іл. Навчально-методичний посібник охоплює період історії української музики з найдавніших часів до середини XIX ст. Значну увагу приділено народній творчості, зокрема думам, обрядовим, історичним, ліричним і чумацьким пісням, інструментальній музиці та народному інструментарію. Досліджується культова, світська...
 • №72
 • 6,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. — Луцьк: Надстир’я, 1997. — 82 с. Навчально-методичний посібник з історії української музики є першою спробою видання такого типу. У ньому відображені найважливіші здобутки вітчизняного музичного мистецтва періоду з початку XX століття до кінця 80-х років. Структуру посібника складають лекційний курс, а також тести, контрольні питання, теми...
 • №73
 • 641,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво "Спілка", 1922. — 278 + X с. Дана книга є працею українського музикознавця та фольклориста Миколи Грінченка. Вона присвячена історії української музики, її розвитку та становленню. За словами самого автора, він мав на меті "подати хоч в стислому виді більш-менш повну картину музичного життя українського народу, і тим самим допомогти громадянству свідомо...
 • №74
 • 32,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Edmonton, Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1995. — 155 p. This monograph is the first comprehensive account of the influence of Ukrainian motifs on the classical music of Europe and Russia from the eighteenth century through the first half of the twentieth.
 • №75
 • 15,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Edmonton, Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1995. — 155 p. This monograph is the first comprehensive account of the influence of Ukrainian motifs on the classical music of Europe and Russia from the eighteenth century through the first half of the twentieth.
 • №76
 • 6,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова думка, 1992. — 617 с. — ISBN 5-12-099267-5; 5-12-001557-3 (т. 4). Том присвячений музичній культурі України 1917—1941 pp. Простежується становлення окремих жанрів творчості композиторів — масової пісні, хорової, оперної, симфонічної, камерно-вокальної та інструментальної музики, висвітлюється розвиток фольклору, організація музичного життя та спеціальної освіти....
 • №77
 • 43,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наук, думка, 1989. — 424 с. — ISBN 5-12-009267-8. Третій том присвячений музичному мистецтву України кінця XIX — початку XX ст. Висвітлюються нові явища фольклору, побутування робітничих і революційних пісень. Характеризуються здобутки композиторів — М. Лисенка, М. Леонтовича, К. Стеценка, Я. Степового, С. Людкевича, Д. Січпнського, В. Барвінського та багатьох інших — в...
 • №78
 • 20,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наук. думка, 1989. — 464 с. — ISBN 5-12-009267-5. Том присвячено музичному мистецтву другої половини XIX ст. Висвітлюється процес формування і розвитку української національної композиторської школи, основоположником якої був М. Лисенко. Аналізується оперна, вокально-симфонічна, хорова, камерно-вокальна, інструментальна творчість. Зміст: Вступ. Булат Т.П. Народна...
 • №79
 • 30,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ,"Музична Україна" 1988 - 289 с. Книжка розповідає про славний історичний шлях,самобутні творчі пошуки й досягнення українського радянського оперного театру,народженного Великим Жовтнем. У центрі уваги автора-кращі оперні спектаклі, диригенти, кращі співаки, режисери, хормейстери, балетмейстери, художники-декоратори. Видання розраховане на спеціалістів та широкі кола...
 • №80
 • 35,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Мистецтво, 1980. — 254 с. Кобзарство – самобутнє явище світової культури, предмет нашої гордості. Вивчення його допоможе глибше збагнути духовну спадщину наших предків.
 • №81
 • 3,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Полтава: ПОІППО (Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського), 2009. — 360 с. Збірка вміщує програму факультативного курсу для 7 класу «Музичне краєзнавство», рекомендовану МОН України; методичний супровід та підбірку статей учнів, студентів, вчителів та спеціальної дослідницької групи вчителів музичного мистецтва згідно...
 • №82
 • 7,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-II рівня акредитації. — К.: ДМЦНЗКМ, 2002. — 160 с. Посібник розраховано на студентів музичних училищ, гуманітарних факультетів університетів, всіх, хто цікавиться музичною культурою нашого народу. Матеріал подано таким чином, що він природньо включається у весь комплекс гуманітарних дисциплін, особлива...
 • №83
 • 29,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова Думка. 1989. — 448 с. — ISBN 5-12-009257-8 (т. 1), 5-12-009267-5. Первый том охватывает период от древнейших времен до середины XIX в. Большое внимание уделяется народному творчеству, в частности думам, обрядовым и историческим песням, инструментальной музыке и народному инструментарию. Исследуются музыкальная культура Киевской Руси, культовая и светская музыка. В...
 • №84
 • 20,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. Видання друге, доопрацьоване і доповнене — Вінниця: Нова книга, 2007. — 272 с., ноти, іл. Перше видання вийшло у 2002 році, ВМГО "Поділля-2000" у м. Вінниці. Із ґрунтовного дослідження професора А. Завальнюка, знаної і шанованої у музичній культурі людини, читач дізнається багато подробиць про життя і творчість відомого композитора. Окремим блоком вміщено...
 • №85
 • 18,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Укр. АН, Іст. секція-комісія іст. пісеності, 1927. — 29 с. Книга присвячена століттю виходу з друку збірника «Малороссійських пъсен» першого ректора Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, етнографа і поета М.О. Максимовича. Поява в друку не окремих поодиноких зразків української пісні, а добре продуманого та систематизованого збірника в 130 пісень, мало величезне...
 • №86
 • 6,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ-Харків-Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1996. — 314 с. У книзі висвітлено історичні умови розвитку української музики від найдавніших часів до XVIII ст., особливості музичної культури, еволюції жанрів, творчість М. Дилецького.
 • №87
 • 5,87 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-II рівня акредитації. — К.: ДМЦНЗКМ, 2002. — 160 с. Посібник розраховано на студентів музичних училищ,гуманітарних факультетів університетів, всіх, хто цікавиться музичною культурою нашого народу. Матеріал подано таким чином, що він природньо включається у весь комплекс гуманітарних дисциплін, особлива...
 • №88
 • 247,68 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.