Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Украинская музыкальная культура

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Dissertation of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Ukrainian Folklore and Ethnomusicology. — Department of Modern Languages and Cultural Studies and Department of Music, University of Alberta. — Edmonton, Alberta, 1999. — 217 p. Мета роботи . This study looks at the activity of Ukrainian polka bands...
 • №1
 • 14,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Dissertation of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences. — Columbia University. — New York, 2012. — 314 p. [ Самобутня музика: ідеології екзотики на двох українських прикордонних землях ] [ У дисертації здійснено аналіз музичної культури двох окремих українських прикордонних груп: кримських татар (Крим) та гуцулів (Карпати) – двох етносів, які сьогодні, як...
 • №2
 • 44,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Edmonton, Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1995. — 155 p. This monograph is the first comprehensive account of the influence of Ukrainian motifs on the classical music of Europe and Russia from the eighteenth century through the first half of the twentieth.
 • №3
 • 6,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Edmonton, Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1995. — 155 p. This monograph is the first comprehensive account of the influence of Ukrainian motifs on the classical music of Europe and Russia from the eighteenth century through the first half of the twentieth.
 • №4
 • 15,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Андрієвська Н. Дитячі опери М. В. Лисенка. — К., 1962. Ім'я славетного українського композитора Миколи Віталійовича Лисенка користується великою любов'ю у радянських людей. Його натхненна творчість здобула визнання в найширших колах слухачів. Глибоко вивчаючи життя народу, його пісенну творчість, здобутки музичної культури братнього російського народу, М. В. Лисенко став першим на...
 • №5
 • 8,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1985. — 72 с. Монографія присвячена кращим сторінкам української радянської музичної Шевченкіани, пов’язаним з вокально-хоровою творчістю видатних композиторів — К. Стеценка, Л. Ревуцького, С. Людкевича, А. Штогаренка. Особливості музичного втілення поезії великого Кобзаря розглядаються в їх історичному розвитку, у взаємозв’язку з традиціями української...
 • №6
 • 2,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1985. — 72 с. Монографія присвячена кращим сторінкам української радянської музичної Шевченкіани, пов’язаним з вокально-хоровою творчістю видатних композиторів — К. Стеценка, Л. Ревуцького, С. Людкевича, А. Штогаренка. Особливості музичного втілення поезії великого Кобзаря розглядаються в їх історичному розвитку, у взаємозв’язку з традиціями української...
 • №7
 • 4,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2014. — Вип. 112. — С. 96-123. Дослідницька увага до постаті відомого науковця, музиканта і громадського діяча Болеслава Леопольдовича Яворського знаходиться у колі сучасних пріоритетів мистецтвознавчої практики. Цілком природно, що науково-теоретичні, художньо-практичні та освітньо-виховні...
 • №8
 • 442,68 КБ
 • добавлен
 • изменен
Науковий вісник. Виконавське музикознавство / М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2009. — 111-119. У статті аналізується проблема виконавського прочитання Сонати для віолончелі та фортепіано В. Косенка з позицій традиційних та інноваційних рішень, зумовлених динамікою стильового розвитку української камерно-інструментальної...
 • №9
 • 358,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
Архімович Л. Микола Віталійович Лисенко: Життя і творчість / Л. Архімович, М. Гордійчук. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Мистецтво, 1963 . – 354 с. Творчість Миколи Віталійовича Лисенка становить цілу епоху в історії української музичної культури. Подібно до того, як М. І. Гліика є основоположником класичної російської музики, так і Лисенко є родоначальником української музичної...
 • №10
 • 48,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Культура і сучасність : альманах / редкол.: В. А. Бітаєв (гол. редкол.) та ін. — К. : Міленіум, 2009. — С.165-168. В статті досліджено проблему виразових можливостей фортепіанних партій в камерно - інструментальних ансамблях В. Косенка; зазначені чинники, які вплинули на формування компози­торського стилю. На основі аналізу Сонати для фортепіано і віолончелі (твір 10 d-moll)...
 • №11
 • 19,40 КБ
 • добавлен
 • изменен
Тульчинська ЦРБ. Бібліографічний рекомендаційний список. — Тульчин. — 2010. 90-річна історія Тульчинської народної хорової капели ім. М.Д.Леонтовича тісно пов’язана з історією Поділля та іменем видатного українського композитора Миколи Дмитровича Леонтовича. Творча спадщина композитора – надзвичайно яскраве і самобутнє явище в українській музичній культурі. Композитор вийшов з...
 • №12
 • 40,40 КБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття. Опублікована: Історія української культури. Зшиток 15, — Видання Івана Тиктора, 1937. — С. 691– 718. (21 с. у файлі). Стаття В.Барвінського, де описано розвиток української культури від початку (народна та церковна) до сьогодення.
 • №13
 • 59,71 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — К.: Інститут культурології НАМ України, 2013. — 232 с. У контексті наукового осмислення інтегративних процесів у новітній музичній культурі України розглянуто декілька визначальних проблемних ракурсів обраної теми, як-от: проблеми творчої особистості й музичної комунікації, європейської інтеграції України та впливу глобалізації на сферу культури і мистецтва....
 • №14
 • 3,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Харків : ХДАК, 2012. — с. 263-272. Аналізуються музично-теоретичні аспекти вокально-хорових концертів Д. С. Бортнянського.
 • №15
 • 64,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Булат Т. Микола Лисенко. К., 1973 Микола Віталійович Лисенко — український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч. До найвідоміших творів Лисенка належать музика гімнів «Молитва за Україну» та «Вічний революціонер», котрі зокрема виконував хор К. Стеценка під час Свята Злуки, опери «Тарас Бульба», «Наталка Полтавка» та інші. Лисенко...
 • №16
 • 27,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2012. — № 3. — С. 140-146 У статті розкривається значення жанру українського солоспіву кінця XIX - початку XX століття. Проводиться комплексний музично-теоретичний аналіз вибраних солоспівів В. Косенка з метою виявлення характерних сецесійних засобів...
 • №17
 • 223,85 КБ
 • добавлен
 • изменен
Мир музыковедения: стратегии, дискурсы, сюжеты. Елене Сергеевне Зинькевич посвящается. Научный вестник Национальной музыкальной академии Украины имени П.И.Чайковского. Вып. 98. — Киев, 2011. Анализируется третья симфония Р. М. Глиэра «Илья Муромец» как уникальный образец симфонического воплощения эпического сюжета в русской музыке начала ХХ века. Устанавливаются связи произведения...
 • №18
 • 350,65 КБ
 • добавлен
 • изменен
Зб.ст. / Київський ін-т музики ім. Р.М. Глієра. — К., 2012. — С.177-186. Стаття розкриває особливості жанру камерна кантата у панорамі творчості українських композиторів другої половини ХХ – початку ХХІ ст., аналізує генезис та історичну глибину жанру, виявляє основу творчого синтезу архаїчних пластів національного фольклору з сучасними засобами виразності. Здійснено огляд...
 • №19
 • 178,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Запорізьке музичне училище ім. П.І. Майбороди, Запоріжжя, Україна, 2012. — 16 с. Курсова робота. Відділ: "Теорія музыки". Композитор : Етапи життя та творчості. Особливості стиля. Періоди творчості . Досягнення. Основні твори для фортепіано. Аналіз засобів виразності фортепіанного циклу: Короткий опис. Таблиця. Висновок. Список літератури. Нотне застосування.
 • №20
 • 51,85 КБ
 • добавлен
 • изменен
Вереіцагіна О.Є., Холодкова Л.П. Історія української музики XX ст. Навчальний посібник для студентів музичних спеціальностей вищих навчальних закладів. — К.: Освіта України, 2010. Найбільшу частку в творчому доробку В. Косенка складають твори для фортепіано. Першим їх виконавцем найчастіше був сам композитор. Почавши створювати фортепіанні п'єси ще у дев'ятилітньому віці, хлопець...
 • №21
 • 4,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стаття / пер. з рос. Ю. Ясіновського. — Українська музика. — 2013. — № 3(9). — С. 17—18. Стаття Аристида Вирсти (1922, Україна — 2000, Франція) — музикознавця й скрипаля, автора статей з питань музики, культурного діяча. Друкується за: Византийские истоки средневековой духовной музыки в Киевской Руси // Тысячелетие введения христианства на Руси: 988–1988 / ред. Е. Громова, Н....
 • №22
 • 314,94 КБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Просвіта; Чумацький шлях, 1992. — 48 с. Короткий словник діячів української музичної культури - є першою спробою зібрати в одному виданні найвизначніші постаті в історії української музики від давньоруських співців Бояна і Митуси до наших сучасників О. Білаша, В. Івасюка, М. Скорика. В словнику можна знайти інформацію про заборонених в СРСР українських діячів музичної...
 • №23
 • 14,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2014. — №1. — С. 34-39. Висвітлено діяльність українського композитора в галузі музичного і драматичного театрів, кіно. За архівними й епістолярними матеріалами, спогадами сучасників здійснено спробу відтворити індивідуальний художній метод митця, реконструювати втрачені твори, а також маловідомі творчі...
 • №24
 • 136,45 КБ
 • добавлен
 • изменен
Путівник. — Київ. : Мистецтво, 1963. — 27 с. з нот. — (Любителям музики). Структура Другої симфонії Левка Ревуцького нетрадиційна; вона складається з трьох частин. Перша і третя частини написані в сонатній формі, друга – у три-п’ятичастинній. Принцип драматичного розвитку – контраст.
 • №25
 • 2,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : Музична Україна, 1974. — 40 с. Володи́мир Олекса́ндрович Фемелі́ді - український композитор родом з Одеси. 1928 року закінчив Одеський музично-драматичний інститут.
 • №26
 • 12,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — Вип. 21. — С. 88-90. У статті аналізуються фортепіанні п’єси циклу "Колядки і щедрівки" В. Барвінського, досліджується музична мова митця, яка розкриває риси імпресіоністичної стилістики в контексті сецесійного напряму творчості В. Барвінського.
 • №27
 • 20,07 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ : Музична Україна, 1978. — 77 с. — (Творчі портрети українських композиторів) Леся Дичко належить до генерації тих українських радянських композиторів, що розпочали свій творчий шлях на переломі 50—60-х років. В. Губаренко й М. Скоріш, Л. Грабовський і В. Сильвестров, Ю. Іщенко й М. Полоз, Б. Буєвський і В. Золотухін — це далеко не повний перелік митців, діяльність яких...
 • №28
 • 24,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Мистецтво, 1963. — 33 с. — (Любителям музики). "Українська симфонія" М. Калачевського – яскраво національний і глибоконародний твір. Використавши народні мелодії, композитор зумів зберегти їх жанрові особливості і створити своєрідні народні образи. М'яка лірика, дотепний жарт, героїко-епічна пісня і сцена народних веселощів – ось стислі характеристики змісту твору....
 • №29
 • 6,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова Думка. 1989. — 448 с. — ISBN 5-12-009257-8 (т. 1), 5-12-009267-5. Первый том охватывает период от древнейших времен до середины XIX в. Большое внимание уделяется народному творчеству, в частности думам, обрядовым и историческим песням, инструментальной музыке и народному инструментарию. Исследуются музыкальная культура Киевской Руси, культовая и светская музыка. В...
 • №30
 • 20,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наук. думка, 1989. — 464 с. — ISBN 5-12-009267-5. Том присвячено музичному мистецтву другої половини XIX ст. Висвітлюється процес формування і розвитку української національної композиторської школи, основоположником якої був М. Лисенко. Аналізується оперна, вокально-симфонічна, хорова, камерно-вокальна, інструментальна творчість. Зміст: Вступ. Булат Т.П. Народна...
 • №31
 • 30,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наук, думка, 1989. — 424 с. — ISBN 5-12-009267-8. Третій том присвячений музичному мистецтву України кінця XIX — початку XX ст. Висвітлюються нові явища фольклору, побутування робітничих і революційних пісень. Характеризуються здобутки композиторів — М. Лисенка, М. Леонтовича, К. Стеценка, Я. Степового, С. Людкевича, Д. Січпнського, В. Барвінського та багатьох інших — в...
 • №32
 • 20,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Наукова думка, 1992. — 617 с. — ISBN 5-12-099267-5; 5-12-001557-3 (т. 4). Том присвячений музичній культурі України 1917—1941 pp. Простежується становлення окремих жанрів творчості композиторів — масової пісні, хорової, оперної, симфонічної, камерно-вокальної та інструментальної музики, висвітлюється розвиток фольклору, організація музичного життя та спеціальної освіти....
 • №33
 • 43,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Мистецтво, 1965. — 79 с. Левко Миколайович Ревуцькиіі є основоположником української радянської музиічної школи. Разом з Лятошинським він став родоначальником українського радянського симфонізму. Це покоління композиторів зазнало його творчого впливу. Симфонізм Ревуцького таїться в характері музичного мислення композитора, що зумів прогресивні тенденції радянського мистецтва...
 • №34
 • 6,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського Науковий вісник – випуск 87 Збірник наукових праць. — К., 2014. — с. 236-248. Стаття присвячена педагогічній діяльності Віктора Степановича Косенка, видатного українського композитора, професійного піаніста- виконавця, камерного ансамбліста, концертмейстера, музичного діяча. У статті висвітлені витоки становлення...
 • №35
 • 300,88 КБ
 • добавлен
 • изменен
Чернігів, 2005. — 44 с.: іл. Колекцію музею-кімнати Л.М. Ревуцького, відкритого у 2004 році, складають видання музичних творів і літературної спадщини композитора, спогади рідних, друзів, колег, публікації дослідників. Путівник розрахований на викладачів та студентів музичних навчальних закладів, дослідників української музики, а також всіх шанувальників вітчизняної культури.
 • №36
 • 1,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Видавництво "Спілка", 1922. — 278 + X с. Дана книга є працею українського музикознавця та фольклориста Миколи Грінченка. Вона присвячена історії української музики, її розвитку та становленню. За словами самого автора, він мав на меті "подати хоч в стислому виді більш-менш повну картину музичного життя українського народу, і тим самим допомогти громадянству свідомо...
 • №37
 • 32,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Статті із книги "Українська музична література" М. О. Грінченка. Інші дані невідомі. У статті дається найповніша характеристика творчості композитора Миколи Дмитровича Леонтовича.
 • №38
 • 14,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1988. — 40 с. 60-ті роки нашого століття для українського радянського мистецтва були періодом активних пошуків подальших шляхів його розвитку та вдосконалення. Певні зміни відбулися, зокрема, і в композиторській творчості. Нова образність, значні зміни загального інтонаційноггі строю української музики, зумовлені зверненням до не займаних досі фольклорних...
 • №39
 • 12,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Гусарчук Т. В. Літургійні цикли Артемія Веделя: особливості інтонаційного розвитку // Музичне мистецтво : зб. наук. ст. Вип. 10 / ред.-упоряд. Т. В. Тукова. Донецьк ; Львів : Юго-Восток, 2010. С. 128–138. Статтю присвячено дослідженню інтонаційних процесів у Всенічній та двох Літургіях А. Веделя. У цих творах яскраво проявилися витонченість та довершеність малих форм і водночас...
 • №40
 • 100,24 КБ
 • добавлен
 • изменен
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. — 2011. — Вип. 33. — с. 100-110. С позиции феномена личности композитора В. Бибика анализируется способ выражения его творческого метода в контексте развития украинской композиторской школы последней трети ХХ ст.
 • №41
 • 644,27 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. — 650 с.: іл. У монографії розглянуто основні тенденції фонографічного періоду в історії звукового документування музичного фольклору в Україні. Фонографічні народномузичні проекти українських рекордистів, їхня дослідницька методика, здобутки та внесок у європейське рекордування традиційної музичної культури проаналізовано в...
 • №42
 • 5,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Мистецтво, 1963. — 29 с. — (Любителям музики). Видатний український композитор, піаніст, педагог, музично-громадський діяч. Дитячі та юнацькі роки К. пройшли у Варшаві, де навчався гри на фортепіано у проф. Юдицького і О.Михаловського, відвідував оперні вистави, концерти Ф.Бузоні, Л.Годовського, Й.Гофмана, Е.Ізаї, П.Казальса, Ф.Крейслера, інших видатних музикантів. Закінчив...
 • №43
 • 5,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Краєзнавчий вісник Кіровоградщини. — Вип.2. — Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2008. — С.178 - 184. Стаття присвячена прем'єрній постановці музичної картини "Вечорниці" українського композитора П. І. Ніщинського, що відбулася 1875 року в Єлисаветграді (Кіровограді, від 2016 Кропивницький). Завдяки архівним матеіріалам визначені персоналії постановки, окреслено...
 • №44
 • 3,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: СПД Жадько В.О., 2008. — 624 с. — ISBN 978-966-8567-11-7. Роман-пошук “Микола Аркас” присвячено світлій пам’яті автора опери “Катерина” на слова Тараса Шевченка, популярної “Історії України Русі”, засновника Миколаївської “Просвіти” і фундатора першої на півдні школи з українською мовою викладу Миколи Миколайовича Аркаса. Літературні, науково публіцистичні матеріали...
 • №45
 • 62,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дивосвіт. — 2011. — № 3. — С. 28–29. Артемій Ведель (1767—1808) — видатний український композитор, диригент, співак і скрипаль. Він навчався в Києво-Могилянській академії до 1787 р., пройшов навчальний курс до класу філософії, здобув ґрунтовну гуманітарну й музичну освіту. Саме навчаючись у Могилянці, Ведель почав компонувати свої перші музичні твори. Він диригував студентським...
 • №46
 • 4,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. Видання друге, доопрацьоване і доповнене — Вінниця: Нова книга, 2007. — 272 с., ноти, іл. Перше видання вийшло у 2002 році, ВМГО "Поділля-2000" у м. Вінниці. Із ґрунтовного дослідження професора А. Завальнюка, знаної і шанованої у музичній культурі людини, читач дізнається багато подробиць про життя і творчість відомого композитора. Окремим блоком вміщено...
 • №47
 • 18,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1973. — 60 с. Сучасна українська радянська музика багата талантами. її розлогі творчі обрії визначають композитори різних поколінь, наділені самобутніми індивідуальностями та стильовими почерками. Серед імен, які в останні роки з'являються на концертних і театральних афішах, все частіше можна зустріти ім'я Левка Миколаиовича Колодуба. Він належить до тієї...
 • №48
 • 18,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Муз. Україна, 2006. — 56 с. Популярний історичний нарис про авторів, народження і редагування пісні "Ще не вмерла Україна" (муз. М.Вербицького, сл. П.Чубинського), що є національним гімном України. Книжка містить унікальні фото, ноти, а також клавір твору, затверджений як Державний символ України в ред. М.Скорика і Є.Станковича.
 • №49
 • 6,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Місіонер, 1998. – 144 с. Монографія Марії Загайкевич присвячена авторові національного гімну, композиторові о. Михайлу Вербицькому (1815 - 1870) - одному з піонерів музичної творчості Галичини. Проаналізована його творчість, що включає театральную музику, солоспіви, оркестрові твори, світські хори, а також церковну музику.
 • №50
 • 47,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Музична Украина, 1983. — 71 с. Георгий Илларионович Майборода — советский украинский композитор, дирижёр, педагог. Народный артист СССР (1960).
 • №51
 • 17,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Музична Україна, 1973. — 52 с. Георгій Іларіонович Майборода — український радянський композитор, брат композитора Платона Майбороди, батько співака Романа Майбороди. Депутат Верховної Ради УРСР 7-9-го скликань.
 • №52
 • 15,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Мистецтво, 1951. — 49 с. Андрей Яковлевич Штогаре́нко — украинский советский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель. Народный артист СССР (1972). Герой Социалистического Труда (1982). Лауреат двух Сталинских премий второй степени (1946, 1952).
 • №53
 • 7,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Золотовицька (Фруміна) І. Л. Дмитро Клебанов. К., 1980 Дмитро Львович Клебанов належить до того покоління радянських митців, на долю яких випала нелегка, але почесна місія створення й утвердження основ нової соціалістичної культури Радянської України. Прийшовши в музику у 20-і роки, вони вже в наступному десятиріччі заявили про себе на повний голос. На загальному фоні розквіту...
 • №54
 • 13,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Івахова К. П. Жанрово-стильові пріоритети фортепіанної музики Мирослава Скорика: художньо-дидактичний аспект / К. П. Івахова // Актуальні питання мистецької педагогіки. - 2015. - Вип. 4. - С. 29-34. В статті розглядаються жанрово-стильові особливості фортепіанної музики видатного українського композитора Мирослава Скорика в художньо-дидактичному аспекті. Автором визначається, що...
 • №55
 • 220,54 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Музична Україна, 2000. — 47 с.: портр. — (Творчі портрети українських композиторів).
 • №56
 • 13,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Проблеми підготовки сучасного вчителя. — 2013. — № 8 (1). — С. 267-271. Акцентується увага на особливостях романтизму в музиці, зокрема у виконавській майстерності. Розкриваються питання становлення української фортепіанної професійної школи завдяки композиторському, педагогічному та виконавському таланту М. Лисенка. Автор статті висвітлює окремі етапи життя та творчості М....
 • №57
 • 254,49 КБ
 • добавлен
 • изменен
ТНПУ, Тернопіль/Україна, 2012, 18 с. Історичні передумови розвитку музичного мистецтва у XIV – XVI століття в Україні Український музичний фольклор Навчальні заклади України у XIV – XVI століттях Висновки Список використаної літератури
 • №58
 • 3,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
НПУ ім. М. Драгоманова, Інститут мистецтв, 2007, 6 с. Контрольна робота з курсу історії української музики. Зміст: кантата-симфонія Кавказ С. Людкевича – одна з вершин української музики XX століття. Тема, ідейний зміст, жанр, особливості музичної драматургії; образний та ідейний зміст хорової поеми Льодолом М. Леонтовича. Риси стилю.
 • №59
 • 12,96 КБ
 • добавлен
 • изменен
К. : Музична Україна, 1981. — 44 с. : фот. — (Творчі портрети українських композиторів) Марк Веніамінович Кармінський палежить до плеяди музикантів, творче формування яких відбувалось у п'ятдесяті роки. Розпочавши свій мистецьки» шлях під наглядом досвідчених музикантів, вони невдовзі стали соратниками своїх наставників. Представників середнього покоління українських радянських...
 • №60
 • 13,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
М. : Музыка, 1973. — 168 с. Гулак-Артемовский Семен Степанович- украинский композитор, выдающийся оперный певец и драматический актер, племянник писателя П. П. Гулака-Артемовского - он принадлежал к шевченковского поколения общественных и культурных деятелей. Владел многими талантами, имел, в частности, литературный талант и был прекрасным композитором - его опера "Запорожец за...
 • №61
 • 26,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-II рівня акредитації. — К.: ДМЦНЗКМ, 2002. — 160 с. Посібник розраховано на студентів музичних училищ,гуманітарних факультетів університетів, всіх, хто цікавиться музичною культурою нашого народу. Матеріал подано таким чином, що він природньо включається у весь комплекс гуманітарних дисциплін, особлива...
 • №62
 • 247,68 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-II рівня акредитації. — К.: ДМЦНЗКМ, 2002. — 160 с. Посібник розраховано на студентів музичних училищ, гуманітарних факультетів університетів, всіх, хто цікавиться музичною культурою нашого народу. Матеріал подано таким чином, що він природньо включається у весь комплекс гуманітарних дисциплін, особлива...
 • №63
 • 29,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кіц І. В.,Єфремова І. М. Стильові особливості фортепіанних творів Л. Ревуцького. / Кіц І. В.,Єфремова І. М // Луцький педагогічний коледж. Соціум. Наука. Культура 28-30.01.2014 р. - с. 43-46. Формування стилю – одне з найскладніших питань у сучасному музичному світі. Стиль є вираженням еволюційного процесу індивідуальності майстра. Втілюючись у системі техніко-формотворчих...
 • №64
 • 15,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. — 2017. — Вип. 120: Історія музики: проблеми, процеси, персони. — С. 225-252. Розглянуто постать видатного українського композитора, диригента та педагога Миколи Леонтовича як універсальну творчу особистість. Проаналізовано стан дослідження феномену універсальної творчої особистості в музикознавстві....
 • №65
 • 4,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — 2-ге вид., допов. — Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. — 208 с. У посібнику розглядаються творчі здобутки одного із лідерів музичного модернізму 1920-х років, талановитого композитора, автора оригінальної ладо-гармонічної системи синтетакорду Миколи Рославця, творчість якого, починаючи з середини 1930-х років і аж до кінця 80-х,...
 • №66
 • 3,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Конькова Г. В. Юрій Іщенко. К., 1975 У жовтні 1967 року в Колонному залі Київської філармонії відбулась прем'єра: струнний квартет ім. М. В. Лисенка виконав перший квартет молодого композитора Юрія Іщенка. Цей твір став до певної міри відкриттям не тільки для широких кіл слухачів, а й для друзів автора. Драматургічна завершеність, своєрідність тематичного матеріалу першого...
 • №67
 • 15,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія (до 100-річчя Національної музичної академії України). — Київ: Автограф, 2008. — 530 с.: іл. Порушуються питання про вивчення епістологічних матеріалів в історії музики України та актуалізацію самої науки — епістології, яка і сьогодні усе ще залишається падчеркою в системі історико-джерелознавчих та мистецтвознавчих наук. Через листування відтворені досі невідомі факти...
 • №68
 • 2,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ-Харків-Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1996. — 314 с. У книзі висвітлено історичні умови розвитку української музики від найдавніших часів до XVIII ст., особливості музичної культури, еволюції жанрів, творчість М. Дилецького.
 • №69
 • 5,87 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Підруник для вищих музичних навчальних закладів. — Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К.; Х. : Вид-во М.П.Коць; Нью-Йорк, 2001. — 477 c. Фрагменти: Музична культура другої половини 18 століття Максим Березовський Дмитро Бортнянський Артем Ведель Друга частина підручника «Історія української музики (друга половина XVIII ст.)» присвячена одному з...
 • №70
 • 174,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Підручник. — Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — Київ - Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 2001. — 480 с. Третя частина підручника "Історія української музики" доктора мистецтвознавства, професора Національної музичної академії України ім. П. Чайковського Лідії Корній є продовженням двох попередніх частин. У ній показана музично-стильова еволюція романтизму в...
 • №71
 • 89,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2011. — 736 с. : іл. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / До 100-річчя Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Учебник для студентов высших учебных заведений / К 100-летию Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского
 • №72
 • 33,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Корчак, В. Художньо-стилістичні особливості кантати-поеми "Хустина" Л. Ревуцького в рамках її жанрової та стильової приналежності / Володимир Корчак // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації. – 2013. – С. 238–241. – Бібліогр. в кінці ст. Український народ багатий талантами. Це твердження для всіх вже, напевно, стало аксіомою, адже в світовій історії є дуже мало таких...
 • №73
 • 302,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1967. — 181 с. Віктор Степанович Косенко — український композитор, піаніст, педагог. Віктор Степанович був непересічною людиною з надзвичайним музичним обдаруванням. Так, у дев’ять років він на слух грав Патетичну сонату Бетховена. Отримавши музичну освіту в Варшавській та Петербурзькій консерваторіях, у 1918 р. він поїхав до рідні в Житомир, де й провів...
 • №74
 • 31,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк: Наша батьківщина, 1970. — 43 с. Олександр Антонович Кошиць (1875-1944), український хоровий диригент, композитор, етнограф та письменник-мемуарист: "Отже, українська музика до цього часу мала завжди у своєму підкладі творчість нашого народу, як ґрунт національний та дороговказ національного напрямку (щоб бути музикою українською по суті, а не територіяльно). Без огляду...
 • №75
 • 1,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. — Луцьк: Надстир’я, 1997. — 82 с. Навчально-методичний посібник з історії української музики є першою спробою видання такого типу. У ньому відображені найважливіші здобутки вітчизняного музичного мистецтва періоду з початку XX століття до кінця 80-х років. Структуру посібника складають лекційний курс, а також тести, контрольні питання, теми...
 • №76
 • 641,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчально-методичний посібник. — Луцьк: Надстир’я, 1999. — 138 с.; іл. Навчально-методичний посібник охоплює період історії української музики з найдавніших часів до середини XIX ст. Значну увагу приділено народній творчості, зокрема думам, обрядовим, історичним, ліричним і чумацьким пісням, інструментальній музиці та народному інструментарію. Досліджується культова, світська...
 • №77
 • 6,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2014. – 225 с.: іл. – ISBN 978-966-327-267-2. Навчальний посібник охоплює період історії української музики другої половини XIX ст. Висвітлюється становлення й розвиток української композиторської школи, очолюваної М.Лисенком. Розглядається творчість М.Аркаса, А.Вахнянина, М.Вербицького, С.Воробкевича, С.Гулака-Артемовського,...
 • №78
 • 4,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1978. — 52 с. Майборода Платон Іларіонович – композитор, нар. арт. СРСР (1979). Н. на х. Пелехівщина (нині село Глобинського р-ну Полтав. обл.). Брат Г.Майбороди. 1939–41 навч. в Київ. консерваторії (клас композиції Л.Ревуцького), яку закінчив 1947. 1947–50 – викладач Київ. консерваторії (нині Національна музична академія України). Тв.: для симфонічного...
 • №79
 • 14,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Микола Леонтович. Хорові твори // Упорядкування, загальна редакція, вступна стаття та примітки В.Кузик. Пам’яті Я. Юрмаса та М.Гордійчука. – К. – „Музична Україна”. – 2005. – 376 С. Українська хорова музика минулого багата на яскраві творчі особистості – М.Ділецький, М.Березовський, Д.Бортнянський, А.Ведель, М.Лисенко, К.Стеценко, О.Кошиць... Особливе місце у цьому ряду посідає...
 • №80
 • 29,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ніжин: Лисенко М.М., 2009. — 79 с. Ревуцький Левко Миколайович — український композитор, педагог, музичний і громадський діяч. Доктор мистецтвознавства (1941), академік АН УРСР (1957), заслужений діяч мистецтв УРСР (1941), народний артист СРСР (1944), Герой Соціалістичної Праці (1969), лауреат Державної премії СРСР (1941), Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1966). Депутат...
 • №81
 • 20,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кузик В. В. "Щедрик" : аналіз – stretta / В. В. Кузик // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2013. - Вип. 14. - С. 277-279. У статті йдеться про визначення п'яти векторів аналізу «Щедрика» М. Леонтовича — історичного, музичного, вербального, нумерологічного, графічного. Ключові слова: «Щедрик», М. Леонтович, щедрівка, колядка, обробка народної пісні.
 • №82
 • 278,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Опера "На русалчин Великдень" Миколи Леонтовича:авторський текст в аспекті вияву жанрових координат твору / Валентина Кулик // Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. На скрижалях музичної історії: українська музика та культурний процесс: На пошану Маріанни Давидівни Копиці: Зб. ст. / Копиця М.Д.,, про неї; Ред.-упоряд. Городецька О.В. — К., 2013. — С.266-280. Вперше в...
 • №83
 • 313,24 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ : Музична Україна, 1982. — 52 с. : ил. — (Творчі портрети українських композиторів).
 • №84
 • 17,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. Мистецькі обрії' 2009 / Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. — Київ : Муз. Україна, 2009. — 234-237. Одним із першорядних на сьогодні завдань дослідження творчої спадщини Артема Веделя (Ведельського, 1767-1808) є з'ясування належності композитору деяких творів, які фігурують в одних нотних джерелах...
 • №85
 • 915,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Часопис Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : наук. журн. — Київ, 2009. — № 2. — 125-145. Статтю присвячено з’ясуванню авторства музики в духовному концерті «Боже, Боже мой, вонми мі» (фа мінор) для чотириголосного мішаного хору a cappella, який в одному джерелі фігурує як твір А. Веделя (1767–1808), а в іншому – як твір С. Дегтярьова (1766–1813). Досліджуючи партитуру...
 • №86
 • 548,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Кутасевич, Андрій. Степан Дегтярьов. Концерт "Ти моя кріпость, Господи". Питання авторства [Текст] / Андрій Кутасевич // Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. Духовна культура України: традиції та сучасність / НМАУ ім.П.І.Чайковського. — К., 2010. — С.163-189. Статтю присвячено з’ясуванню авторства музики в духовному концерті «Ти моя кріпость, Господи» (мі-бемоль мажор) для...
 • №87
 • 437,06 КБ
 • добавлен
 • изменен
Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. / редкол.: В. Г. Чернець, В. А. Бітаєв, Ю. Л. Афанасьєв та ін. ; М-во культури і туризму України, НАКККіМ. — К. : Міленіум, 2011. — С. 27-35. У статті розглянуто церковно-музичну діяльність о. П. Бажанського (1836–1920) – представника старшої генерації священиків-композиторів Галичини. Висвітлено багатовекторність діяльних пошуків о. П....
 • №88
 • 355,66 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1980. — 60 с. Олександр Захарович Мінькíвський — український хоровий диригент, педагог. Народний артист СРСР (1960).
 • №89
 • 20,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Мистецтво, 1980. — 254 с. Кобзарство – самобутнє явище світової культури, предмет нашої гордості. Вивчення його допоможе глибше збагнути духовну спадщину наших предків.
 • №90
 • 3,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
ХМУ ім. В.І.Заремби, Хмельницький, Україна, 2014, 12 слайдів. Балет «Вій» (за М.Гоголем). Кантата для соліста, хору та оркестру «Нам посміхається сонце». Увертюра «Подвиг» (1975). «Буковинський квартет» (для ансамблю духових інструментів). Соната для двох кларнетів та фортепіано.
 • №91
 • 25,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. – [Текст]: материалы. — Т. 2: XVI. — М.: ПСТГУ, 2006. — 363 с. — С. 353–355. Чем характеризуется этот период в отечественной культуре? Прежде всего, отметим, что в отечественной духовной музыке период классицизма продолжается с 1765 года по 1825 год, с момента появления первого хорового...
 • №92
 • 83,36 КБ
 • добавлен
 • изменен
Лисенко М. В. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень у виконанні кобзаря Вересая / М. В. Лисенко. — К. : Музична Україна, 1978. — 95 с. Кобзарство своїм корінням сягає часів Київської Русі. Глибокий слід в історії культури України залишили кобзарі, бандуристи, лірники. Унікальним витвором народної творчості, своєрідним символічним кодом національної історії...
 • №93
 • 18,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Лисенко М. В. Наталка Полтавка. Київ, Музична Україна 1980, - 105 с. Особливе місце в творчості композитора посідає «Наталка Полтавка» (1899) – малоросійська опера І. Котляревського, музику до якої оркестрував і упорядкував М. Лисенко. Багато композиторів і до М. Лисенка, і після нього обробляли музику до цієї п’єси, але його редакція виявилася неперевершеною. Дослідниця історії...
 • №94
 • 18,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Навч. посібник. — К.: Автограф, 2011. — 184 с.: іл. На основі джерельної бази висвітлено історію розвитку музичної культури Полтавщини періоду національно-культурного відродження – ХІХ – початку ХХ століття. З позицій сучасної регіоналістики охарактеризовано етапи професійного становлення основних мистецьких сфер регіону: музичного виконавства, музичної освіти та...
 • №95
 • 11,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Лігус О. М. Проблема жанрово-стильової еволюції в українській фортепіанній творчості ХІХ-ХХ ст / Лігус О. М. // Національна музична академія України імені П. Чайковського "Часопис" - випуск 4, 2009. - с. 199-128. Досліджуються фортепіанні жанри європейського музичного романтизму, найбільш поширені у творчості українських композиторів ХІХ – першої чверті ХХ ст. О. Лизогуба, Л....
 • №96
 • 280,83 КБ
 • добавлен
 • изменен
Лісецький С. Євген Станкович. – Київ: Музична Україна, 1987.— 64 с. Євген Федорович Станкович— український композитор, заслужений діяч мистецтв УРСР (1980), народний артист УРСР (1986), Герой України (2008)[1]. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання, голова Національної спілки композиторів України 2005-2010 у роках.
 • №97
 • 20,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Лісецький С.Ю. Кирило Стеценко. К., 1974, - 48 с. Кири́ло Григо́рович Стеце́нко — композитор, хоровий диригент і громадський діяч, протоієрей УАПЦ. Засновник Республіканської капели УНР. Батько композитора і скрипаля Вадима Стеценка. Дід скрипаля Кирила Вадимовича Стеценка.
 • №98
 • 15,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Лісецький, С. Й. Українська музична література [Текст] : Для 4 класу ДМШ: Навчальний посібник / С. Й. Лісецький. - К. : Музична Україна, 1980. - 79 с.
 • №99
 • 16,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Лісецький, С. Й. Українська музична література [Текст] : Для 5 класу ДМШ: Навчальний посібник / С. Й. Лісецький. - К. : Музична Україна, 1983. - 173 с.
 • №100
 • 16,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1987. — 55 с. Я́ків Самі́йлович Цегля́р (справжнє прізвище — Ціґлер) — український композитор. За походженням єврей. Народився і помер у Києві. Закінчив Київське музичне училище (1939), навчався у Київській, а закінчив Тбіліську консерваторію (1946). Був учнем П. Козицького і Г. Верьовки. Народний артист України (27.01.1993), Заслужений діяч мистецтв УРСР...
 • №101
 • 15,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Полтава: ПОІППО (Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського), 2009. — 360 с. Збірка вміщує програму факультативного курсу для 7 класу «Музичне краєзнавство», рекомендовану МОН України; методичний супровід та підбірку статей учнів, студентів, вчителів та спеціальної дослідницької групи вчителів музичного мистецтва згідно...
 • №102
 • 7,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Луніна А. Камерний формат творчості Євгена Станковича: На перехресті "картинно-пейзажної візуальності", "кінозображальності" й "нової простоти" / А. Луніна // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. - 2013. - Вип. 5. - С. 141-147. Починаючи з 1970‑х, українська камерна музика підіграє провідну роль серед інших жанрів. Їй відведено значне місце у творчості...
 • №103
 • 99,47 КБ
 • добавлен
 • изменен
Луніна, А. Є. Нова форматність музики Євгена Станковича / Луніна А. Є. // Часопис Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : наук. журн. — Київ, 2012. — № 4 (17). — 43-54. автори яких досліджують творчість композитора в різних аспектах, зокрема – харак- теристика життєвого і творчого шляху митця (С. Лісецький1), його творчий портрет (В. Москаленко2), цілісний аналіз музичних...
 • №104
 • 195,09 КБ
 • добавлен
 • изменен
Любарська Л.В. Творець незабутніх шедеврів (до 85-річчя від дня народження українського композитора О. І. Білаша) / Любарська Л.В. // "Архіви України" науково-практичний журнал: - К. № 1 (300), січень - лютий 2016, - с. 146-156. Публікується фотодобірка документів із фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, що висвітлює життя і творчість...
 • №105
 • 4,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, спец.: 17.00.03 - музичне мистецтво. — К. : Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, 2012. — 20 с. Ступінь дослідження та актуальність теми. Лев Миколайович Колодуб (1930 р. н) – провідний український композитор, педагог, музично-громадський діяч, народний артист...
 • №106
 • 848,46 КБ
 • добавлен
 • изменен
Навчальний посібник. — Вінниця: Нова Книга, 2015. — 220 с. У посібнику запропоновано для вивчення специфічні прийоми та засоби фольклорної трансформації в оркестровій творчості видатного українського композитора і педагога Лева Миколайовича Колодуба. Даний матеріал подано у вигляді конспектів до лекцій, сформовано питання до практичних занять та самостійної роботи студентів....
 • №107
 • 9,23 МБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріали наукової конференції. Композитор Максим Березовський Вихідні дані невідомі Чим пильніше ми вдивляємося в постать Максима Березовського, тим сильніше відчуваємо, як змінюються співвідношення величин у панорамі мистецтва XVIII ст., як Березовський все більше висувається вперед, набуваючи домінуючого значення. Він перший змінив орієнтацію зв'язків з європейською культурою:...
 • №108
 • 1,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріал підготувала бібліограф І. О. Меднова. Житомирська обласна бібліотека для дітей, 2014. Творча спадщина музиканта розмаїта за образами й жанрами: від витончених вокальних і фортепіаннихакварелей – до симфонічних полотен. І все ж в історіюукраїнської радянської музики композитор увійшов якглибокий ніжний лірик.
 • №109
 • 183,89 КБ
 • добавлен
 • изменен
Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. — 2015. — 3 (43). — с. 90-94. Творчество известного украинского композитора Марка Карминского, плодотворно работавшего в различных жанрах – оперном, симфоническом, вокально-симфоническом, камерном, песенном, знакомо многим профессионалам и любителям музыкального искусства. Привлекает глубина содержания произведений...
 • №110
 • 5,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Збірник матеріалів Міжн. наук.-творч. конф. (Одеса, Київ, Варшава, 12-13 травня 2016 р.). — К.: НАКККіМ, 2016. — 288 с. Збірник містить матеріали Міжнародної науково-творчої конференції, проведеної Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв, Одеською національною музичною академією імені А. В. Нежданової, Варшавським музичним університетом Фридерика Шопена,...
 • №111
 • 2,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Видавництво УДПУ ім. Павла Тичини. Студентський вісник 2012 рік, частина 2. Далеко не кожному діячеві культури судилося стати виразником настроїв свого часу, його «візитною карткою». Поряд із видатними українцями Дмитром Бортнянським і Артемієм Веделем, Максим Созонтович Березовський увійшов у історію української музики як яскравий представник переломної для всієї світової...
 • №112
 • 83,33 КБ
 • добавлен
 • изменен
Михайлов М. Костянтин Данькевич. К., 1959 Костянтин Федорович Данькевич — український радянський композитор, піаніст, педагог. Народний артист СРСР (з 1954 року).
 • №113
 • 14,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Михайлов М. М. Костянтин Данькевич. — К., 1974. Костянтин Федорович Данькевич — людина багатогранно обдарована. Він не тільки композитор, а й диригент, піаніст, музичний критик, пропагандист музичних знань, вихователь молодих композиторів, невтомний громадський діяч. Творчість К. Данькевича широко відома в СРСР. Пройнята гуманізмом, життєстверджуючою силою, вона давно вже...
 • №114
 • 16,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Міні-реферат, інформація українською мовою. Дані взяті з простору інтернету Український народ має славу народу дуже музичного. Українська пісня, здобула собі визнання в цілому світі. Подорож української капели, з хоровим співом у 1919 та наступних роках по Європі та Америці була загальним триумфом слов'янських хорів звичайно за українцями визнавалася першість. Українські...
 • №115
 • 13,83 КБ
 • добавлен
 • изменен
Без выходных данных. Натынчик Т.А. 18 стайдов. Дисциплина "Музыка". У каждого народа - свои обычаи, традиции, песенное творчество. Данная презентация знакомит с украинским песенным творчеством.
 • №116
 • 2,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Довідник. — Київ: Музична культура, 2004. — 352 с. В алфавітному порядку наведено композиторів, в стислій формі викладено характеристику їхньої творчості. Довідник про всіх українських композиторів від давнини до сьогодення (понад 1000 імен). Кожна стаття містить стислі біографічні відомості, список творів (вказані рік написанні і виконавський склад) і основну літературу про...
 • №117
 • 120,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Украина, Одесса, ООШ №8, Ярова О.С., 2011, 26 стр. План Український фольклор у творчості професійних та аматорських колективів. Початок звукозапису. Музична культура Української Держави. Українська музика радянської доби: 1930-ті — 1950-ті роки; 1960-ті — 1980-ті роки. Сучасна музика: освітні та концертні установи; видавнича справа; лейбли. Висновок. Список...
 • №118
 • 484,66 КБ
 • добавлен
 • изменен
К. : Музична Україна, 1982. — 86 с. Игорь Наумович Шамо́ — украинский советский композитор, Народный артист Украинской ССР, лауреат Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко, автор музыки гимна города Киев.
 • №119
 • 22,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Николай Дилецкий. Идеа грамматики мусикийской // Публикация, перевод, исследование и комментарии В.В. Протопопова. Москва, 1979 / Памятники русского музыкального искусства. Вып. 7. Грамматика Мусикийская - сборник теоретических правил партесного пения. Название это было в ходу у певцов XVII — XVIII вв.
 • №120
 • 60,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зб. наук. статей. — Дніпропетровськ: Ліра, 2014. — 224 с. — ISBN 978-966-383-546-4. Дев’ятий випуск збірника наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщини” продовжує серію публікацій, що є результатом наукових розробок викладачів Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки. До збірки також увійшли статті учасників ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Музичне...
 • №121
 • 1,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
О тех, кто пишет музыку для детей : очерки об укр. композиторах / [сост.: Т. Карышева, Е. Майбурова]. — Киев : Муз. Україна, 1987— Вып. 1. — С. 14-25. Вот уже более 70 лет звучит в исполнении юных пианистов цикл «24 детских пьесы» В. Косенко. Созданный в 1936 году, он переиздавался много раз, оставаясь и сегодня наиболее репертуарным в украинской фортепианной литературе для детей....
 • №122
 • 29,97 КБ
 • добавлен
 • изменен
Полтава: ПНПУ им. В.Г.Короленка, 2010. - 13 с. Психолого-педагогический факультет Специальность: музыкальное искусство и социальная педагогика Предмет: история музыки Преподаватель: Жмайло В.Н. Введение Походження О.Кошиця Навчання й учителювання Диригенство З піснею у світ Успіх та життя за кордоном Смерть Олександра Кошиця Музична спадщина
 • №123
 • 72,39 КБ
 • добавлен
 • изменен
Київ : Музична Україна, 1987. — 35 с. Григорій Никифорович Цицалюк, композитор родом з с. Поділля (тепер Хмельницька область). Закінчив Львівську Консерваторію (у С. Людкевича); 1953 — 57 мист. керівник Вінницької обласної філармонії, пізніше викладач музичних дисциплін у різних закладах Харкова — з 1961 — викладач Харківського інституту культури, з 1962 — Харківського інституту...
 • №124
 • 10,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Павлишин С. С. Валентин Сильвестров. Київ: Муз. Україна, 1989, - 87 с. Валентин Васильович Сильвестров — український композитор, народний артист України, лауреат Шевченківської премії.
 • №125
 • 27,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Паламарчук О. Микола Колесса. К., 1989 У науково-популярному нарисі розповідається про життя і творчість визначного українського радянського композитора, культурно-громадського діяча, народного артиста УРСР, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка М. Ф. Колесси. Книга розрахована на широке коло читачів.
 • №126
 • 21,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Атлант ЮЕмСі, 2007. — 63 c.: іл. — (Стозір'я. Б-ка укр. родини: Творці музики). — ISBN 978-966-8968-16-7. Цей нарис - про короткі стежки життя і творчости геніяльного композитора Миколи Леонтовича, якому відкрилася душа співочої України, а його музика зачарувала світ. Текст оснащен ії й диском, що містить 17 композицій митця, виконаних кращими хорами України. Розрахований на...
 • №127
 • 13,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1989. — 64 с. Петро Іванович Ніщинський (псевдонім Петро Байда) — український композитор і поет-перекладач. Дід актора Вадима Левицького. Народився у селі Неменка (тепер Іллінецького району Вінницької області). Навчався у Київській духовній семінарії. В 1856 закінчив Афінський університет (філософський і богословський факультети), пізніше — здобув ступені...
 • №128
 • 13,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пархоменко Л. О. Кирило Стеценко. / Л. О. Пархоменко. – К. : Музична. Україна, 2009. – 392 с. Кири́ло Григо́рович Стеце́нко — композитор, хоровий диригент і громадський діяч, протоієрей УАПЦ. Засновник Республіканської капели УНР. Батько композитора і скрипаля Вадима Стеценка. Дід скрипаля Кирила Вадимовича Стеценка.
 • №129
 • 13,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Варшава : Типография Земкевича и Ноавковского, 1883 . – 268 с. Отдѣльный оттиск Русскаго Филологическаго Вѣстника. В первом томе книги «Объяснения малорусских и сродных народных песен» Потебня обращается к украинским весенним обрядовым играм и сопровождающим их песням («Сеянье проса», «Ворота», «Воротарь», «Мосты», «Гореть, горюдуб» и др.); Хотя очевидное содержание этих игр...
 • №130
 • 10,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Часопис Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : наук. журн. — Київ, 2012. — № 2. — 45-53. Акцентовано на найтісніших моностилістичних зв’язках народнопісенної поліфонічної техніки Лисенкових обробок з європейською поліфонією в аспекті варіантних принципів мотивного комбінування. Принципи поліфонічної обробки народних пісень, закладені М. Лисенком, стали засадничими для...
 • №131
 • 389,22 КБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. – Київ: Автограф, 2005. – 352 с. У монографії вперше розглянуто тридцятирічний період в історії вітчизняної музики як цілісність. Досліджуються характер та особливості музично-культурного процесу на Наддніпрянщині перших десятиліть ХХ століття, визначаються головні соціокультурні тенденції цього періоду, роль і місце в них українських музичних діячів. Зміст Переднє...
 • №132
 • 2,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1984. — 48 c. Влітку 1972 року радіо Німецької Демократичної Республіки оголосило міжнародний конкурс на кращу пісню солідарності. У піснях сповинен бути переданий дух солідарності з народами світу, які борються проти колоніального гноблення, з борцями за мир і соціальну справедливість»,— так визначено головну умову конкурсу. Жюрі, іцо складалося з видатних...
 • №133
 • 14,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Українське мистецтво у полікультурному просторі : навч. посіб. / за ред. О.П. Рудницької ; Мін-во освіти України, Академія педагогічних наук України. Київ : ЕксОб, 2000, - 200 с. Зміст: Світова культурна цінність українського мистецтва в історичному вимірі ; Феномен культурного православ’я ; Національні пам’ятки архітектури ; Образотворче мистецтво ; Український театр ; Музичне...
 • №134
 • 57,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Л.: Музыка, 1983. — 144 с. Одне з найбільш повноцінних монографічних видань про життя і творчість українського композитора Максима Созонтовича Березовського. Засноване на великому масиві архівної літератури Москви і Санкт-Петербурга. Незважаючи на публікацію 30 років тому, не втратило своєї актуальності.
 • №135
 • 68,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Мистецтво, 1964. — 32 с. Борис Миколайович Лятошинський є одним з най-талаиовитіших представників української радянської музичної культури. Кожний його новий твір привертає до себе велику увагу як любителів музики, так і професіоналів, і це свідчить про співзвучність його музики думам і сподіванням народу, про високу майстерність композитора. Творчість Лятошинського обіймає...
 • №136
 • 6,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Свірідовська Л. М. Музична мова української фортепіанної мініатюри як фактор формування естетичних смаків / Л. М. Свірідовська // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. - 2010. - Вип. 1.31. - С. 165-172. У статті мова йде про сутнісні особливості музичної мови української фортепіанної мініатюри, завдяки яким...
 • №137
 • 169,00 КБ
 • добавлен
 • изменен
Сікорська, Ірина "Українська музична енциклопедія": концепція висвітлення персоналій полікультурної належності (феномен родини Нейгаузів) / Ірина Сікорська // Студії мистецтвознавчі. Театр. Музика. Кіно. — К. : ІМФЕ, 2015. — С.49-55. Ключові слова: "Українська музична енциклопедія" ; концепція висвітлення ; феномен Нейгауза У статті розкрито концепцію висвітлення в «Українській...
 • №138
 • 313,82 КБ
 • добавлен
 • изменен
НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, редкол.: Г.А. Скрипник (голова) та ін. — О. В. Богданова, С. Й. Грица, Р. Д. Гусак, Є. В. Єфремов та ін.; Редкол. тому: О. Ю. Шевчук (відп. ред.), Б. М. Фільц (відп. ред.), О. П. Прилепа (відп. секретар), О. М. Летичевська (відп. секретар). — 2016. — 440 с. Першу книгу першого тому, у якій висвітлено історію української музики від витоків до...
 • №139
 • 4,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Полтава, ПНПУ им. В.Г. Короленка; преподаватель Жмайло В.Н.; факультет психолого-педагогический; специальность музыкальное искусство и социальная педагогика; предмет - история музыки, 2010, 48 с. Введение Життя та творчість Г.Г. Верьовки. Перші радощі та надіі. Напровесні вічної дружби. Елеонора Скрипчинська – кохання на все життя. Невтомний всі дні і всі...
 • №140
 • 13,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Уклад.: Т.Марчук, О.Ніколаєць; Вступ. ст. А.Завальнюка; Ред. М.Спиця; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. — Вінниця, 2007. — 24 с. — (Наші видатні земляки). Покажчик підготовлено до 130-річчя від дня народження геніального українського композитора Миколи Дмитровича Леонтовича, уродженця землі Подільської, яку прославив її талановитий син...
 • №141
 • 8,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ,"Музична Україна" 1988 - 289 с. Книжка розповідає про славний історичний шлях,самобутні творчі пошуки й досягнення українського радянського оперного театру,народженного Великим Жовтнем. У центрі уваги автора-кращі оперні спектаклі, диригенти, кращі співаки, режисери, хормейстери, балетмейстери, художники-декоратори. Видання розраховане на спеціалістів та широкі кола...
 • №142
 • 35,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1986. — 48 с. Мясков Костянтин Олександрович — український композитор, баяніст. Автор кількох десятків популярних пісень на слова Дмитра Луценка, Юрія Рибчинського, музики для кіно, пісень для дітей, інструментальних творів. Автор романсів на слова Тараса Шевченка, Лесі Українки, Максима Рильського. Заслужений діяч мистецтв України (1979), Народний артист...
 • №143
 • 15,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Український музичний архів: Документи і матеріали з історії української музичної культури / Упорядк. та загальна редакція Степаненка М, Вип. 1. Київ : Центрмузінформ, 1995, - 236 с. Зміст: Л. Корній. Соната для скрипки і чембало Максима Березовського Н. Герасимова-Персидська. Музичні знахідки з «Матице Српскс» (Мотети кінця XVII - початку XVIII ст.) Л. Корній. Київські латиномовні...
 • №144
 • 44,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Степанченко, Г. В. Я. Степовий [Текст] / Г. В. Степанченко. – К. : Музична Україна, 1987. – 48 с. – 0,15. Яків Степанович Степовий (справжнє прізвище Якименко/Акименко) — український композитор, педагог і музичний критик. Молодший брат композитора Федора Якименка.
 • №145
 • 6,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упор. М.Д. Копиця, Б.М. Шабетнік. Українське музикознавство. Науково-методичний збірник — Вип. 41. — Київ: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2015. — 389 с. — С. 362-368. В статье представлен творческий портрет композитора, педагога, музыкального деятеля И. Щербакова. Раскрыты разные грани его творчества и деятельности. Автор также осмысливает значение его творчества для современной...
 • №146
 • 277,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
Луцьк: Терен, 2004. — 104 с. Збірник “Життя в полоні музики й пісень” – своєрідний підcумок творчості відомого композитора і диригента, музикознавця й громадського діяча Мирослава Стефанишина. До книги увійшла частина публіцистичного доробку маестро, а також архівні матеріали і фотоілюстрації, статті, рецензії та відгуки про його творчий і життєвий шлях. Для широкого загалу...
 • №147
 • 2,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Музична Україна, 1974. — 56 с. Одному з небагатьох українських композиторів того часу — Косенкові пощастило отримати європейську музичну освіту. Його дитинство пройшло у Варшаві. Він був справді вундеркіндом: ще у віці шести років, не знаючи нот, з голосу грав «Патетичну сонату» Бетховена. Унікальні здібності хлопчика розвивали професори Варшавської консерваторії. Музичну...
 • №148
 • 17,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1978. — 52 с. — (Творчі портрети українських композиторів). Михайло Михайлович Жербін — відомий український радянський композитор. Реалістична творчість митця, тісно пов'язана з життям трудового народу, з долею рідної Вітчизни, оспівує натхненну працю, багатий духовний світ нашого сучасника і сповнена життєлюбних настроїв, оптимізму. М. Жербін мріяв стати...
 • №149
 • 15,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Укр. АН, Іст. секція-комісія іст. пісеності, 1927. — 29 с. Книга присвячена століттю виходу з друку збірника «Малороссійських пъсен» першого ректора Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, етнографа і поета М.О. Максимовича. Поява в друку не окремих поодиноких зразків української пісні, а добре продуманого та систематизованого збірника в 130 пісень, мало величезне...
 • №150
 • 6,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
НПУ ім. М. Драгоманова, Інститут мистецтв, 14 с. Контрольна робота з курсу історії української музики. Зміст: Творчість видатного українського композитора Б. Лятошинського 20-40 років. Огляд жанрів – симфонічного, камерно-інструментального і оперного. Увертюра на чотири народні теми – яскравий зразок українського епічного симфонізму; Симфонічна творчість Є. Станковича –...
 • №151
 • 20,52 КБ
 • добавлен
 • изменен
Лекція для середніх та вищих навчальних закладів з української музичної літератури
 • №152
 • 15,06 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Музична Україна, 1986. — 80 с. У книжці розповідається про життя і творчість відомого українського радянського композитора А. Кос-Анатольського, автора опери «Заграва», балетів «Хустка Довбуша», «Сойчине крило», «Орися», оперети «Весняні грози», симфонічних, вокально-симфонічних. хорових і камерно-вокальних творів. Для музикознавців, композиторів, широкого кола читачів та...
 • №153
 • 25,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Терещенко А. Роман Сімович. - К.: Музична Україна, 1973. - 34 с. Роман Аполлонович Сімович — український композитор, громадський діяч, викладач. Заслужений діяч мистецтв України (1954), професор Львівської державної консерваторії (1963).
 • №154
 • 9,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Терещенко А. Становлення в українській музиці першої третини ХХ століття нових векторів стилеутворення (на матеріалі творчості Левка Ревуцького) / А. Терещенко // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. - 2015. - Вип. 15. - С. 37-48 У статті виокремлено історичний період 1920-х років, коли в Україні відбувалися кардинальні зміни політичної ситуації. Вони...
 • №155
 • 870,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського: збірник наукових статей. — Вип. 85 : Духовна культура України: традиції та сучасність / редактор-упорядник М. М. Скорик. — К., 2010. — С. 190–209. Статтю присвячено дослідженню асоціативно-смислової та образної спорідненості, яка простежується між світоглядними аспектами хорової творчості геніального українського композитора Артемія...
 • №156
 • 300,16 КБ
 • добавлен
 • изменен
К., 2001. — 140 с. Черговий випуск "Наукового вісника" Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського, що виходить у знаменний час 2000-ліття Християнської ери, присвячено одному з найвидатніших композиторів української духовної музики за всю історію її існування - Артему Лук'яновичу Веделю (1767-1808). Відродження національної духовної спадщини, звернення до...
 • №157
 • 29,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ : Музична Україна, 1980. — 51 с. : іл. — (Творчі портрети українських композиторів). По-різному складаються творчі долі композиторів. Одні розпочинають писати ще на шкільній лаві, інші — лпіпе набувши великого і часом нелегкого життєвого досвіду. Ігорю Ковачу довелося пройти важкий шлях до здійснення своєї мрії, хоча в сім'ї Ковачів музика була покликанням кількох поколінь.
 • №158
 • 15,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : Музична Україна, 1972. — 43 с. — (Творчі портрети українських композиторів). Валентин Тихонович Борисов — український композитор, педагог, заслужений діяч мистецтв УРСР (1971). 1927 року закінчив Харківський музично-драматичний інститут (клас Семена Богатирьова). Від 1944 року викладав у Харківській консерваторії (від 1963 року — інститут мистецтв): у 1944—1949 роках був її...
 • №159
 • 12,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тітова Г.І. «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка на сцені Національної опери України (режисерська інтерпретація Дмитра Смолича). / Г.І.Тітова // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – 2013. – № 2. – С. 70-78. На основі архівних матеріалів, рецензій, спогадів виконавців, відгуків у пресі про роботу Київського театру опери та балету імені Т. Г....
 • №160
 • 209,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. Духовна культура України: традиції та сучасність / НМАУ ім.П.І.Чайковського. — К., 2010. — С.357-377. Розглядаються пи-тання стилю та стильності, з’ясовується їх залежність від художньо-го та музичного контекстів, визначаються особливості індивідуального сприйняття хорового твору та його механізми. На прикладі жанру псалма – Псалма 50...
 • №161
 • 327,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
Програма наукової конференції, присвяченої 130-річчю з дня народження І.Ф.Стравінського. — Луцьк, 2012. — 56 с. Основні напрями роботи конференції: сучасна українська музична культура в світовому контексті; історія української музики - концепції розвитку, шляхи осмислення; актуальні проблеми сучасної композиторської творчості та виконавства; сучасні дослідження творчої спадщини І....
 • №162
 • 25,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Донецький національний університет, Донецьк, Україна, 2011. — 20 с. Вступ Розвиток музики на Східній Україні Музика у ХІХ ст. на Східній Україні Микола Віталійович Лисенко (1842-1912) Розвиток музики на Західній Україні Розвиток музики на Західній Україні Композитори Галичини і Буковини Висновки Список використаної літератури Додатки
 • №163
 • 150,40 КБ
 • добавлен
 • изменен
Ін-т змісту і методів навчання. — Київ : [б. в.], 1999. — 60 с. Творчість Михайла Миколайовича Колачевського (1851–1907) посідає в українській культурі місце нарівні з музикою найбільших українських композиторів XIX століття Семена Гулака-Артемовського та Миколи Лисенка. Проте, на відміну від останніх, музикантів-професіоналів, Колачевський після закінчення Лейпцизької...
 • №164
 • 11,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Фещак Н. Питання виконавської інтерпретації Квартету № 1 В. Сильвестрова / Н. Фещак // Українське музикознавство. - 2013. - Вип. 39. - С. 257-271. У статті розглядаються деякі інтерпретаційні можливості основних виконавських засобів виразності – тембру, штрихів, динаміки, вібрато, аплікатури. На матеріалі Квартету № 1 українського композитора В. Сильвестрова авторка досліджує...
 • №165
 • 652,43 КБ
 • добавлен
 • изменен
Філіпчук, Н.О. Розвиток особистісних якостей майбутніх музикантів-педагогів у вищих навчальних закладах Західної України (перша половина ХХ століття) "Зелена Буковина", м. Чернівці, Україна. 2011, - 192 с. У навчальному посібнику проаналізовані найважливіші тенденції проблеми розвитку особистості педагога-музиканта у історичній ретроспективі, що свідчить про необхідність...
 • №166
 • 1,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Мистецтво, 1965. – 72 с. Незважаючи на те, що перед нами брошура з серії "Любителям музики", маємо грунтовну музикознавчу розвідку з глибоким музикознавчим розбором пера Богдани Михайлівни Фільц - знаного історика музики і композиторки. Книжка присвячена фортепіанній творчості українського романтика ХХ ст. Віктора Степановича Косенка.
 • №167
 • 21,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Хоменко А. Національне виховання особистості у педагогічній спадщині Леонтовича М. Д. / А. Хоменко // Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 60. - С. 58-65. Проаналізовано проблему національного виховання особистості у педагогічній спадщині М. Д. Леонтовича, обґрунтовано необхідність відродження ціннісно-змістовного духовного потенціалу національного музичного мистецтва у сучасній...
 • №168
 • 201,78 КБ
 • добавлен
 • изменен
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18–19 червня 2016 р.; НМНК «Музей Івана Гончара»). — Харків: Видавець Савчук О.О., 2016. — 232 с.: 16 іл. Конференція присвячена актуальним питанням дослідження і сучасного розвитку традиційної (діатонічної, народної) бандури. Зважаючи на особливе місце і роль традиційної бандури в житті світової української спільноти, до...
 • №169
 • 4,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія. — Київ: НАКККіМ, 2017. — 256 с. У монографії комплексно висвітлено регіональні особливості бандурного мистецтва Дніпропетровщини, процесу професіоналізації й академізації його вагомих складових: виконавства та освіти. Значну увагу приділено аматорському й професійному виконавству на бандурі в сольному й ансамблевому жанрах, освіті, доробку майстрів музичних...
 • №170
 • 7,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Монографія / Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки. — Дніпропетровськ: ПП Юрій Сердюк, 2009. — 119 с. У книзі розкрито творчий шлях фундатора професійної школи гри на бандурі на Дніпропетровщині, непересічної особистості, талановитої бандуристки, заслуженого працівника культури України Лідії Степанівни Воріної, яка виховала не одне покоління професійних бандуристів....
 • №171
 • 16,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упоряд., передне слово та прим. К. Черпухова. — К. : Музична Україна, 1970. — 136 с. Борис Володимирович Підгорецький — український етнограф, композитор, музичний критик, педагог.
 • №172
 • 20,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка, 2016. Композитори, сприймаючи бандуру як важливу складову української культури та відчуваючи силу характерності її звучання, втілюючи мистецький задум, різними засобами імітували бандурну гру. Це стимулювало пошуки стосовно винайдення різних ілюстративних прийомів і засобів музичної виразності, завдяки чому у композиціях...
 • №173
 • 15,22 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Музична Україна, 1973. — 44 с. Пропоноване видання - нарис про життя і творчість видатного українського радянського композитора, Героя Соціалістичної Праці, народного артиста СРСР, лауреата Державної премії СРСР і Державної премії Української РСР ім. Т. Г. Шевченка, академіка Академії наук УРСР, автора широковідомих симфонічних, вокально-симфонічних, інструментальних,...
 • №174
 • 13,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Львівська національна музична академія ім. Миколи Лисенка, 2011. Стаття розкриває особливості втілення канонічних слів Господньої молитви в композиторських інтерпретаціях митців першої третини XX-го століття. Ключові слова: молитва, ,"Отче Наш", композитор.
 • №175
 • 154,53 КБ
 • добавлен
 • изменен
Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського: збірник наукових статей. – Вип. 85 : Духовна культура України: традиції та сучасність / редактор-упорядник М. М. Скорик. — К., 2010. — С. 210–226. У цій статті розглядаються особливості тлумачення те-кстів Книги псалмів в українській духовній музиці ХVIII сто-ліття. У центрі уваги – два концерти «Спаси мя, Боже», написані на текст 68-го...
 • №176
 • 762,47 КБ
 • добавлен
 • изменен
Рассказы о музыке: сб. — Киев : Музична Украiна, 1975. — 1987. Вып. 7 / сост. С. П. Алексеева. — 1987. — с .88. В Киеве, в доме № 9 по улице М. Коцюбинского, находится музей украинского советского композитора Виктора Степановича Косенко. В стенах этого музея оживают страницы жизни класика украинской советской музыки. …Вот маленький мальчик с серьезным видом стоит возле игрушечной...
 • №177
 • 27,15 КБ
 • добавлен
 • изменен
К. : Музична Україна, 1982. — 48 с. Вадим Борисович Гомоляка — український, радянський композитор. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1958), лауреат Сталінської премії (1951). Написав музику до кінофільму «За двома зайцями». Народився 17 (30 жовтня) 1914 року в Києві. З 1939 по 1941 вчився на історико-теоретичному факультеті Київської консерваторії, а з 1941 по 1942 на...
 • №178
 • 14,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Щириця Ю. Мирослав Скорик. - Київ: Музична Україна, 1979. - 56 с. Мирослав Михайлович Скорик — композитор і музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат премії ім. Т. Г. Шевченка, кандидат мистецтвознавства, співголова Спілки композиторів України в 2006—2010 роках, художній керівник Київської опери (2011-2016). Внучатий небіж Соломії Крушельницької.
 • №179
 • 16,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : Мистецтво, 1964. — 35 с. — (Любителям музики). «Тарас Бульба» — опера Миколи Лисенка за сюжетом однойменної повісті М. Гоголя, лібрето М. Старицького. Робота над твором тривала десятиліття (1880–1890), і вперше він був поставлений в авторському інструментуванні Левом Штейнбергом 1924 року в Харкові, а у 1927 — у Києві. Перші постановки не мали значного успіху, що врешті...
 • №180
 • 3,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури, 1957. — 47 с.: іл. Порфирій Данилович Демуцький [1860–1927] увійшов в історію української культури як видатний фольклорист. Він не був професіоналом-музикантом і не мав спеціальної музичної освіти. Однак, палко люблячи свій народ, він ще з юнацьких років захопився вивченням його музичної творчості і віддав...
 • №181
 • 6,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.