Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

История архитектуры Украины

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Запоріжжя, 2017. — 46 с. “Bauhaus - Zaporizhzhia” - проект, покликаний привернути увагу громадськості, українських і міжнародних експертів, а також органів державної влади і місцевого самоврядування до проблем збереження об’єктів модернізму в Україні. Реалізовується у рамках “Тижнів Німеччини в Україні-2017”. У рамках проекту реалізується міжнародна науково-практична конференція,...
 • №1
 • 31,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мариинский дворец в Киеве Мукачевский замок - Паланок. Дворец Г. Потёмкина в Днепропетровске Дворец баронов Перени Невицкий замок. Замок Другетов. Графский двор, г. Берегово и др.
 • №2
 • 2,54 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харьков: Типография Печатное Дело, 1899. — 62 с. Описываются памятники архитектуры Киева - Софиевский собор, Златоверхний Михайловский и Кирилловские монастыри с их мозаиками и фресками.
 • №3
 • 10,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Прага: Державна Друкарня у Празі, 1931. — 7 с. Противники західно-європейської системи мали тенденцію негувати памятки готицького і особливе романського мистецтва на Україні, а хотіли бачити в добі перед ренесансом виключно византійські впливи. Романізацію византійського стилю на Україні, в процесі подібному як на заході вважалося фактами не доведеною. Нові розсліди як раз ці...
 • №4
 • 3,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Будивельник, 1982. — 160 с. Книга повествует об истоках киевского зодчества, этапах его развития, стилистических особенностях и месте в историко-архитектурном процессе.
 • №5
 • 84,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Из-во Академии архитектуры СССР, 1946. — 52 с., 28 илл. Феодальная Русь XI — XIII веков. Литовско-русское государство XIII — XVI веков. Галиция XV — XVIII веков. Литература. Иллюстрации.
 • №6
 • 2,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Галич: Національний заповідник "Давній Галич", 2011. — 451 с. До збірника включені матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Замки України: дослідження, збереження, використання". Статті присвячені актуальним проблемам дослідження, збереження, використання замків в Україні та спрямовані на відновлення Програми "Замки України" при Президенту України.
 • №7
 • 31,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Балтія-Друк, 2009. — 64 с. У багатій та різноманітній історико-архїтектурній спадщині України пам'яткам оборонної архітектури — фортецям, замкам, оборонним храмам, міським укріпленням — належить визначне місце. Упродовж багатюх століть вони були головними у забудові міст і містечок. Замки першими відбивали ворожі напади й останніми підкорялися завойовникам. Без перебільшення можна...
 • №8
 • 1,84 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
БАЛТІЯ-ДРУК, 2006. — 64 c. Язык: украинский, русский, английский. Видання знайомить читачів із шедеврами української дерев'яної архітектури. Дерево було найпоширенішим матеріалом, з якого предки сучасних українців не тільки зводили різноманітні будівлі, а й виготовляли все необхідне для життя. У них було особливе, дуже шанобливе ставлення до дерева як до матеріалу живого й...
 • №9
 • 3,04 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Головкиївархітектура—НДІТІАМ, 2001. — 350 с. — ISBN 966-7452-33-6. Монографію присвячено дослідженню формування, розвитку, а також охорони та реставрації архітектурної й містобудівної спадщини доби Гетьманщини (1648—1781 рр.) у географічних межах сучасної території України. При вивченні джерельної бази акцентовано важливість картографічних матеріалів з історії містобудування...
 • №10
 • 86,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
/ Вечерский В.В. Утраченные объекты архитектурного наследия Украины. — Київ: Головкиївархитектура, НДІТІАМ, 2002. — 592 с. Монография посвящена утраченным объектам архитектурного наследия Украины. Большой иллюстративный справочник, систематизация и анализ материалов, историко-архитектурная справка. Монографію присвячено втраченим об'єктам архітектурної спадщини України....
 • №11
 • 31,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури й містобудування, 2003. — 560 с. — ISBN 966-745243-3. Монографію присвячено питанням дослідження містобудівного укладу старовинних населених місць України, їх культурної спадщини, методів і форм збереження пам’яток та традиційного характеру середовища. Розглянуто стан проблеми та історію питания, проаналізовано...
 • №12
 • 36,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури й містобудування, 2003. — 560 с. — ISBN 966-745243-3. Монографію присвячено питанням дослідження містобудівного укладу старовинних населених місць України, їх культурної спадщини, методів і форм збереження пам’яток та традиційного характеру середовища. Розглянуто стан проблеми та історію питания, проаналізовано...
 • №13
 • 43,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харьков: Клуб семейного досуга, 2012. — 191 с. Мариинский дворец, Воронцовский дворец, дворец «Ласточкино гнездо», Генуэзская крепость, Хотинская крепость, Чигиринская крепость, Острожский замок, Збаражский замок, Хустский замок. Украина славится своими замками, будь то величественные руины, крепости - немые свидетели многих кровопролитных сражений и изнурительных осад, или...
 • №14
 • 42,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Наукова Думка, 1982. — 127 с. Золотые ворота в Киеве — выдающийся архитектурно-исторический памятник оборонительного зодчества Древней Руси XI в. С Золотыми воротами, служившими более 700 лет главным въездом в город, тесно связаны многие исторические события, о которых повествуют летописи, предания и легенды. Книга доктора исторических наук С. А. Высоцкого, одного из...
 • №15
 • 3,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львов: АРТ-Медиа, 2012. — 40 с. Знакомство со Львовом обычно начинается с площади Рынок, от здания ратуши. Это — сердце Львова. Отсюда дороги расходятся во все концы города. В непосредственной близости от площади расположен Армянский квартал, жемчужиной которого является архитектурный ансамбль Армянского Кафедрального Собора.
 • №16
 • 21,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк, 1982. — 64 с. У книзі підготовленій Українським музеєм у Нью-Йорку представлена інформація про втрачені історичні перлини архітектури Києва. Книга містить рідкісні світлини та мапи, а також опис втрачених пам’яток столиці України
 • №17
 • 22,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Пульсари, 2009. — 124 с. — ISBN 978-966-2171-48-8. Це видання — духовна пам’ятка археологові, невтомному дослідникові українських старожитностей (передусім фортечної справи XV—XVII ст.), молодому талановитому вченому Олексію Глушку (1985—2008). На жаль, його життя трагічно обірвалося тоді, коли він тільки починав свій шлях у науці. Але його наукові розвідки, зібрані друзями...
 • №18
 • 28,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. — 144 с. Навчальний посібник висвітлює комплексний підхід до вивчення формоутворювальних аспектів у гармонійному поєднанні простору, конструкції та форми як чинників формування просторової баневої структури в архітектурі української церкви, які сприяють якнайширшому вивченню та аналізу цієї архітектури,...
 • №19
 • 31,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: 2004. - 176 с. Для істориків, архітекторів. Книжка змістовно і дуже широко описує монастирі і храми Волині від найдавніших літописних городищ до храмів поч. XX ст. Наводяться результати археологічних розкопок та архівних досліджень. Статті ілюстровано сучасними фото.
 • №20
 • 45,62 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Дніпропетровськ: ДО УНБ, 2008. – 48 с.: ил. (Сер.: «Архітектура Дніпропетровська»). Видання «Український дім» добродія Хрінникова» продовжує серію «Архітектура Дніпропетровська» і надає інформацію про одну з найцікавіших архітектурних споруд міста, яка давно вже стала його візитною карткою. «Український дім» – готель «Україна» завжди викликав неоднозначне ставлення з боку...
 • №21
 • 27,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Техніка, 2004. — 128 с. У книжці висвітлюється історія виникнення в осередку православного міста католицьких побудов протягом IX - XX сталіть. Прослідковувться зміна рушійних сил католицтва> які в різні періоди опікувались розбудовою костьолів. Аналізуються особливості католицьких храмобудівник традицій Гіпотетично реконструюється романсько-готична архітектура костьолу...
 • №22
 • 5,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Культурныя сокровища Россіи. — Москва: Изд. Т-ва «Образованіе», 1914. — Вып. 8. — 95 [27] с.: ил. Югъ Россіи представляетъ большое поприще для изученія искусства и быта во всѣхъ ихъ проявленіяхъ. Онъ хранитъ памятники глубокой древности еще временъ начала христіанства на Руси, — временъ отдаленной великокняжеской эпохи съ ея особымъ, донынѣ загадочнымъ, культурнымъ бытомъ. Время...
 • №23
 • 19,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Вече, 2004. — 240 с.: ил. (16 с.) — (Памятники всемирного наследия) — ISBN 5-9533-0586-9. Очередная книга из серии «Памятники всемирного наследия» знакомит читателя с историей Киева, его архитектурой и художественными ценностями. Формат издания не позволяет раскрыть все аспекты жизни города, существующего более 1500 лет. Поэтому автор ограничился краткой историей и...
 • №24
 • 4,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Вече, 2005. - 240 с. Содержание: Введение. Старый Киев (Город Кия, Город Владимира, Десятинная церковь, Город Ярослава, Золотые ворота, Софийский собор, Выдубицкий монастырь, Церковь Спаса на Берестове, Михайловский Златоверхий собор, Кирилловская церковь), Киево-Печерская лавра (Печерские катакомбы, Успенский собор, Монастырская крепость, Троицкая надвратная церковь,...
 • №25
 • 3,44 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Навч. посібник. — Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка", 2005 — 108 с. — ISBN 966-553-476-9. У навчальному посібнику висвітлено історію вивчення українських храмів-ротонд X — першої половини XIV століть та наведено відомі приклади їх графічного відтворення. В контексті аналізу професійної логіки середньовічних будівничих виявлено складові...
 • №26
 • 7,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків, Червоний шлях, 1924. У монографії архітектора Д. Дяченка розглянуті питання позбудови українського села 20-х років ХХ століття, поєднання технологічних і архітектурних традицій та інновацій. Вступ Сучасне село Нове село
 • №27
 • 32,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: А.С.С., НДИТИАМ, 2000. — 192 с., 55 ил. Книга посвящена известным архитекторам Киева до советских времен. Планомерное развитие современного города, в особенности Киева, имеющего многовековую историю и укорененность в культуре, невозможно без внимательного отношения к его прошлым эпохам и архитектурным событиям. Вниманию каждого неравнодушного к судьбе Киева предлагается...
 • №28
 • 52,44 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Киев: Издательский дом А+С, 2010. — 640 + LII с.: ил. — ISBN 978-966-8613-53-1. Феерическая панорама архитектурных событий XX века в отдельно взятом городе. Главный герой повествования — тысячелетний Киев, с особой пространственной конструкцией, своеобычным ландшафтом и большим архитектурным стилем. Специальное внимание уделено знаменитым конкурсам и мега-проекгам. Картину...
 • №29
 • 78,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Иллюстрированный справочник-каталог. В 4-х т. — К.: Будівельник, 1983. — 160 с. В справочнике-каталоге даны систематизированные сведения о всех охраняемых государством памятниках градостроительства и архитектуры Киева и Киевской области. Краткий текст дополнен фотографиями и чертежами.
 • №30
 • 23,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Будівельник, 1983. — 337 с. В справочнике-каталоге даны систематизированные сведения о всех охраняемых государством памятниках градостроительства и архитектуры Винницкой, Волынской, Ворошиловградской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кмровоградской, Крымской областей. Краткий текст дополнен фотографиями и чертежами.
 • №31
 • 98,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернівці: Друк-Арт, 2009. — 192 с. В монографії здійснено спробу комплексного аналізу особливостей архітектури православних духовних навчальних закладів, досліджено їх поетапний розвиток.
 • №32
 • 29,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк: Бойківщина, 1987. — 224 с. Ця праця Камазина-Каковського є наче продовженням і доповненням невеликої книжки автора "Українська народна архітектура - хати і дерев'яні церкви XVIII сторіччя" та другої книжки "Мистецтво лемківської церкви".
 • №33
 • 5,71 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Издательство академии архитектуры Украинской ССР, 1955. — 110 с. В архитектурно-историческом очерке о Харькове изложены краткие сведения по истории планировки и застройки второй столицы Советской Украины, рассматриваются особенности архитектуры города.
 • №34
 • 23,55 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: типография Давиденко А., 1869. — 58 с. В книге дается описание об истории Киево-Софиевского собора. Описывается внутренняя отделка собора, иконы и фрески собора.
 • №35
 • 15,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Торонто: Ми і світ, 1954. — 48 с. Видання вміщує малюнки й чорно-білі фотографії дерев'яних церков Західної України. У текстовій частині підкреслено самобутність дерев'яного будівництва, його народне коріння і вплив природних умов. Ілюстрації було взято переважно з львівських видань 20–30-х років XX ст. Альбом було видано за сприяння М. Колянківського (1912–1985),...
 • №36
 • 23,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Видання знайомить читачів з творінням думки і рук визначного професора Технічної академії (нині - Львівська політехніка) Івана Левинського - вченого, архітектора, успішного підприємця, педагога, громадського діяча, українського мецената. Видання проілюстроване світлинами будівель, споруджених за його проектами.
 • №37
 • 6,60 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Історико-етнографічне дослідження. — Київ: Наукова думка, 1980. — 192 с. У монографії робиться спроба порівняльного аналізу розвитку традиційного народного житла українців Поділля та житла інших народів, які живуть на досліджуваній території. Незважаючи на те що народне житло як суттєвий елемент матеріальної культури віддавна привертало увагу дослідників, в українській етнографії...
 • №38
 • 27,90 МБ
 • добавлен
 • изменен
Історико-етнографічне дослідження. — Київ: Наукова думка, 1980. — 192 с. У монографії робиться спроба порівняльного аналізу розвитку традиційного народного житла українців Поділля та житла інших народів, які живуть на досліджуваній території. Незважаючи на те що народне житло як суттєвий елемент матеріальної культури віддавна привертало увагу дослідників, в українській етнографії...
 • №39
 • 31,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Гос. изд-во лит. по стр-ву и архитектуре, 1955. — 132, [2] c. : ил. Альбом знакомит с жилищно-гражданским строительством Украины: жилыми, общественными и административными зданиями, архитектурными ансамблями кварталов, улиц и площадей. Сооружения, включенные в альбом, были представлены на конкурсе в 1951–1952 годах.
 • №40
 • 216,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Техніка, 2011. — 96 с. Книжку присвячено історичному минулому однієї з найдавніших архітектурних пам'яток України - храму Святого Василія в Овручі. Автори здійснили спробу прослідкувати унікальну долю цієї давньоруської святині, заснованої наприкінці X cт., на тлі суспільного розвитку та формування архітектурно-містобудівного середовища міста. На основі аналізу значного...
 • №41
 • 8,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одесса: Одесская типоофсетная фабрика, 1967. — 98 с. В книге освещаются основные этапы развития и формирования архитектуры Одессы. Рассказывается о памятниках архитектуры, охраняемых государством. Книга рассчитана на архитекторов, историков, искусствоведов, может быть интересна широкому кругу читателей.
 • №42
 • 50,70 КБ
 • добавлен
 • изменен
Кишинев: Stratum Plus, 2012. — 412 с. — ISBN 978-9975-4079-9-1. Белгород-Днестровская крепость — один из самых известных и в то же время загадочных памятников средневековой фортификации. В монографии рассматривается весь накопленный к данному времени комплекс документальных источников по истории крепости, а также привлекаются результаты авторских многолетних полевых...
 • №43
 • 36,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие. — Запорожье: ПРИВОЗ ПРИНТ, 2009. — 40 с. : ил. — ISBN 978-966-1679-03-9. Учебное пособие «Екатеринослав-Днепропетровск. Архитектура и архитекторы» представляет обзор по застройке Екатеринослава-Днепропетровска от возникновения до наших дней, систематизирует обширный материал из различных источников, характеризует архитектурные памятники, ансамбли и стили,...
 • №44
 • 3,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев, 1905. — 181 с. Полное иллюстрированное описание храма-памятника святого равноапостольного князя Владимира в Киеве.
 • №45
 • 8,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Мистецво, 1967. — 28 с. Русский/испанский. Краткое описание маршрута осмотра памятников древней архитектуры Чернигова с фотографиями оных.
 • №46
 • 1,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Очерки по истории архитектуры XII- XVIII вв. и рисунки Г.К. Лукомского/изд. т-ва Р. Голике и А. Вильборгъ/Петроград, 1915. — 150 с. Описание Г. Лукомским своих путешествий по Галиции.
 • №47
 • 68,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Торонто: Ми і світ, рік не вказано. — 48 с. Розповідається переважно про дерев'яні церкви Галичини 16-19 ст.
 • №48
 • 22,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львов-Краков: Типография Ягелонского Университета в Кракове, 1923. – 50 с. Влияние австрийско-немецкой архитектуры. Польское рококо и немецкий классицизм. Цех сторительный. История Оссолинеума. Хелленизм. Примеры греческой архитектуры в научной литературе. Ренесанс. Влияниея венские. Романтизм. Влияния французские. Эмпир. Зоф. Упадок форм архитектурных и стиль...
 • №49
 • 6,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Науково-популярне видання. – Черкаси: Брама–Україна, 2012. – 190 с.: іл. Науково-популярне етнографічне видання Українська хата висвітлює народне житло як самобутнє явище в історії архітектури в естетичному й побутовому аспектах, які тісно пов’язані з українськими традиціями, символами, звичаями й обрядами. У дослідженні розповідається про виникнення, становлення та складний...
 • №50
 • 3,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Історичні мандрівки. Видання 2-е, виправлене та доповнене. Львів, "Центр Європи", 2005 р. Українською мовою, 219 стор. Зміст: Замки і фортеці Західної України. Золота підкова. Короткий опис інших маршрутів: По Жовківщині. До наскельної фортеці Тустань. Місцями князя Льва Даниловича. Шляхами Волині. До скиту Манявського. По Західному Поділлю. Дорогою до Перемишля. Оборонні...
 • №51
 • 83,53 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Історичні мандрівки. Видання 2-е, виправлене та доповнене. Львів: Центр Європи, 2005. — 219 с. — ISBN 966-7022-45-5 Українською мовою Эта книга - путешествие в историю, рассказ о туристических маршрутах до памятников оборонного строительства Западной Украины. Львов и Каменец-Подольский, Жовква и Лавров, Острог и Крылос, Тернополь и Бучач, Дубно и Болехов, Олесь и Кременец, -...
 • №52
 • 22,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Фотоальбом. — Киев: Будiвельник, 1981. — 144 с. Альбом рассказывает о величественных сооружениях и выдающихся памятниках архитектуры, истории и культуры Киева.
 • №53
 • 99,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Мистецтво, 1991. — 144 с. — (Пам’ятки історії та культури України). — ISBN 5-7715-0257-X. В альбомі представлено перлину української народної архітектури — церкву Святого Духа в Рогатині Івано-Франківської обл., зокрема чудовий живопис та різьблення іконостаса, створені невідомими майстрами XVII ст.
 • №54
 • 29,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Мистецтво, 1991. — 144 с. — (Пам’ятки історії та культури України). — ISBN 5-7715-0257-X. В альбомі представлено перлину української народної архітектури — церкву Святого Духа в Рогатині Івано-Франківської обл., зокрема чудовий живопис та різьблення іконостаса, створені невідомими майстрами XVII ст.
 • №55
 • 21,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Будівельник, 1973. — 72 c. Софийский собор в Киеве — величайший памятник художественной культуры человечества. Недавно отмечалось 930-летие его сооружения. В книге подведены некоторые итоги исследования памятника, освещено его влияние на последующее развитие культуры древнерусского государства и возникшей на ее основе художественной культуры русского, украинского и...
 • №56
 • 12,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Будівельник, 1973. — 72 c. Софийский собор в Киеве — величайший памятник художественной культуры человечества. Недавно отмечалось 930-летие его сооружения. В книге подведены некоторые итоги исследования памятника, освещено его влияние на последующее развитие культуры древнерусского государства и возникшей на ее основе художественной культуры русского, украинского и...
 • №57
 • 14,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Горобец, 2010. — 32 с. Кем и когда основана София Киевская? В школьных учебниках написано: «Ярославом Мудрым в 1037 году». Но наука опровергла эту, казалось бы, азбучную истину. Оказывается, Ярослав лишь завершил в 1018 г. прославленный храм, основанный в 1011 году его отцом — крестителем Руси Владимиром Великим. Таким образом, в 2011 г. София отметит свое 1000-летие. В книге...
 • №58
 • 17,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Горобець, 2010 — 128 с.: іл. — ISBN 978-966-2377-04-0. У 2011 р. на міжнародному та державному рівнях має відзначатися 1000-річчя заснування Софії Київської. Матеріали видання відображають гостру наукову дискусію довкола цього ювілею. Представлено розроблену у Національному заповіднику «Софія Київська» наукову концепцію щодо заснування Софійського собору в 1011 р. Наведено...
 • №59
 • 2,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Техніка, 2000. — 232 с. — (Національні святині України). — ISBN 966-575-102-6. Книжка знайомить читача з національною святинею України — Софією Київською. Пропонується нова концепція бачення собору, побудована на багаторічних дослідженнях автора. Цікаво й нетрадиційно розповідається про історію св. Софії, її архітектуру живопис, про усипальню князів і духовенства в соборі....
 • №60
 • 9,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Техніка, 2000. — 232 с. — (Національні святині України). — ISBN 966-575-102-6. Книжка знайомить читача з національною святинею України — Софією Київською. Пропонується нова концепція бачення собору, побудована на багаторічних дослідженнях автора. Цікаво й нетрадиційно розповідається про історію св. Софії, її архітектуру живопис, про усипальню князів і духовенства в соборі....
 • №61
 • 8,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Набір листівок графічних робіт художника, члена Національної спілки художників України Ярослава Омеляна / дизайн та оформлення Жак О. / Друк "PrintShop".Тернопіль. - 13 арк.
 • №62
 • 1,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Изд. второе, доп. с 10 рис. в тексте / тип. Кульженко С.В., Ново-Елисавет. ул., соб. домъ № 4. Киевъ, 1901. - 74 с. Краткая история найвеличайшего храма православной Руси - Софии Киевской.
 • №63
 • 26,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Деревянные и каменные храмы. Профессора Университета Св. Владимира Г. Г. Павлуцкого. – Древности Украины, вып. I. – Киев : Издание Императорского Московского Археологического общества. Тип. С. В. Кульженко. Пушкинская ул., соб. дом, N° 4-й, 1905 г. – 124 с. Представлена публікація присвячена християнським пам'яткам України. Розглядається їх характер, походження, рівень...
 • №64
 • 6,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Иллюстрированный справочник-каталог. В 4-х т. — К.: Будівельник, 1983. — 160 с. В справочнике-каталоге даны систематизированные сведения о всех охраняемых государством памятниках градостроительства и архитектуры Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Ровенской областей. Краткий текст дополнен фотографиями и чертежами.
 • №65
 • 92,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Иллюстрированный справочник-каталог. В 4-х т. — К.: Будівельник, 1983. — 160 с. В справочнике-каталоге даны систематизированные сведения о всех охраняемых государством памятниках градостроительства и архитектуры Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областей. Краткий текст дополнен фотографиями и чертежами.
 • №66
 • 114,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Експрес-Поліграф, 2012. — 449 с. У книзі на широкому історичному тлі простежується розвиток оборонних споруд Києва від заснування міста до початку XX століття. Розглядається процес зміни топографічних акцентів у побудові фортифікаційних споруд, що зводилися в різні періоди існування міста, їхні конструктивні особливості й відмінності, що удосконалювалися із розвитком...
 • №67
 • 30,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012. — 672 с. : іл. Вступ Етапи історії: новий погляд Терени Пізньосарматська доба (ІІ–V ст. після Різдва Христового) Слов’янська доба (VІ–Х ст.) Літописні часи (ХІ – сер. ХІІІ ст.) Ординська доба (сер. ХІІІ – сер. ХІV ст.) Литовська доба. Ранньолитовський період (1340-і рр. – 1394 рр.) Пізньолитовський період. («Сорокалітня війна» 1394–1434...
 • №68
 • 96,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1980. — 152 с. Місто XVIII ст. на Лівобережжі... Його вулиці та площі, фортеці, житла заможних і знедолених городян, будівлі громадського призначення. Не випадає з поля зору автора й тогочасна людина. Введено в обіг цікаві архівні матеріали з історичної географії, етнографії, мистецтвознавства та історії. Книжка добре проілюстрована. Розрахована на широкий...
 • №69
 • 14,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1980. — 152 с. Місто XVIII ст. на Лівобережжі... Його вулиці та площі, фортеці, житла заможних і знедолених городян, будівлі громадського призначення. Не випадає з поля зору автора й тогочасна людина. Введено в обіг цікаві архівні матеріали з історичної географії, етнографії, мистецтвознавства та історії. Книжка добре проілюстрована. Розрахована на широкий...
 • №70
 • 14,11 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Техника, 2007. — 164 c. Подається комплексна характеристика народного храмового будівництва Українських Карпат. Розглядаються визначні пам'ятки дерев'яної храмової архітектури галицької, бойківської, лемківської, гуцульської та буковинської шкіл архітектурної творчості.
 • №71
 • 6,37 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Мистецтво, 2000. — 296 с. Ukrainian, English Издание рассказывает о тысячелетней истории храмового строительства в Украине, раскрывает архитектурно-художественные особенности храмовых сооружений разных исторических периодов.
 • №72
 • 32,00 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Абрис, 1999. — 279 с. Книга посвящена народной архитектуре Украины во всей её самобытности и разнообразии. Более 600 графических иллюстраций, выполненных автором, дают исчерпывающую картину народного жилья, хозяйственных построек и деревянных сооружений в разных регионах Украины. Может быть полезной архитекторам, искусствоведам, этнографам и людям интересующимся...
 • №73
 • 8,69 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1972. — 50 с. Не претендуючи на всебічне висвітлення питань, пов'язаних з українським народним житлом, автор ставив за мету показати лише особливості архітектури сільського житла на Україні. Поданий матеріал ілюструє лише найбільш характерні з етнографічного і в той же час найбільш цікаві з архітектурно-художнього погляду типи народного житла в різних...
 • №74
 • 1,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Л.: Издательство Ленинградского областного союза советских художников, 1935. — 80 с. Данное издание содержит копии рисунков городской архитектуры Одессы известного архитектора и художника М.М. Синявера, созданных во время его проживания и преподавания в Одессе. Книга уникальна и тем, что знакомит читателя с исчезнувшими архитектурными памятниками Одессы конца XVIII — начала XIX в.
 • №75
 • 54,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Довіра, 2005. — 196 с.: іл. ISBN 966-507-184-Х У представленій праці (яка є першою частиною загального дослідження) визначено основні особливості та чинники формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври та його історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. Текстову частину видання проілюстровано кресленнями, реконструкціями, натурними фотознімками....
 • №76
 • 30,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Львів: Видання Національного музею, 1925. — 132 с. Надані рідкосні рисунки, нотатки та фотознімки галицьких церков архитектора Олександра Лупшинського.
 • №77
 • 4,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк: Наукове т-во ім. Шевченка в Америці, 1956. - 74 с. Альбом - 64 таблиці, 300 рисунків автора. Розділи: Грецька і старохристиянська доба. Старокняжа доба. Переходова доба (готики і ренесансу). Деревляне будівництво. Українське чи козацьке бароко. Новітня доба (клясицизм і еклектизм). Сучасна архітектура.
 • №78
 • 3,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью-Йорк: Наукове т-во ім. Шевченка в Америці, 1956. — 74 с. Альбом - 64 таблиці, 300 рисунків автора. Розділи: Грецька і старохристиянська доба. Старокняжа доба. Переходова доба (готики і ренесансу). Деревляне будівництво. Українське чи козацьке бароко. Новітня доба (клясицизм і еклектизм). Сучасна архітектура.
 • №79
 • 6,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одесса: Оптимум, 2007. — 27 с. В этом сборнике запечатлено архитектурное прошлое Одессы, которое и создало её своеобразный облик. Одесса растёт и перестраивается - это непреложное условие существования живого организма. Не все всё удовлетворяет, но о вкусах не спорят. Общее же направление общественной мысли - сохранность исторического центра, как заповедника-памятника. Книга...
 • №80
 • 216,18 КБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Харківський приватний музей міської садиби, 2012. — 652 с.: іл. Пропоноване видання містить найґрунтовніше з-поміж існуючих дослідження сформульованої у його назві теми та є результатом неохватної скрупульозної праці пам’яткознавця, ім’я якого тільки починає повертатися до фахового та аматорського вжитку, де має врешті-решт посісти належне йому за правом місце. Книжка...
 • №81
 • 30,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Будівельник, 1976. — 336 с. Це видання про традиційні українські храми – для науковців, архітекторів, мистецтвознавців, реставраторів; для тих, хто хоче сьогодні будувати церкву; для всіх охочих і зацікавлених українською народною архітектурою.
 • №82
 • 181,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Будівельник, 1984. — 160 с. В книге освещаются основные этапы развития и формирования архитектуры и застройки Одессы. Раскрываются планировочная структура, застройка жилыми, общественными и производственными зданиями, благоустройство. Рассказывается о памятниках архитектуры, охраняемых государством. Особое внимание уделяется прогрессивным тенденциям в современной застройке,...
 • №83
 • 358,37 КБ
 • добавлен
 • изменен
К.: АртЕк, 1996. — 224 с. — ISBN 966-505-000-1. Ювілейне видання присвячене 1000-літтю освячення першого кам'яного храму Русі — церкви Богородиці Десятинної у Києві. Автори визначають місце Десятинної церкви в історико-культурному контексті східнослов'янської цивілізації, знайомлять з колом писемних джерел, шо пов'язані з пам'яткою. Вперше в історіографії зроблено спробу...
 • №84
 • 44,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Мыстэцтво, 1975. — 75 с.: ил. В альбоме - 52 иллюстрации, предшествуемые обстоятельной вступительной статьей; на русском, украинском и английском языках Собор Святой Софии (Софийский собор) — храм, построенный в первой половине XI века в центре Киева, согласно летописи, князем Ярославом Мудрым на месте победы в 1037 году над печенегами. На рубеже XVII-XVIII век был...
 • №85
 • 77,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Луцьк: Діксон, 2003. — 198 с. — ISBN 966-958-30-3-9. У монографії на основі аналізу результатів досліджень останніх років та використання широкої бази документальних джерел по-новому висвітлюється історія Замку в місті Луцьку. Досліджуються періоди будівництва, реконструкцій, добудов та реставрації, в результаті яких він набув сучасного вигляду. Поряд з цим основна увага...
 • №86
 • 64,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Луцьк: Діксон, 2003. — 198 с. — ISBN 966-958-30-3-9. У монографії на основі аналізу результатів досліджень останніх років та використання широкої бази документальних джерел по-новому висвітлюється історія Замку в місті Луцьку. Досліджуються періоди будівництва, реконструкцій, добудов та реставрації, в результаті яких він набув сучасного вигляду. Поряд з цим основна увага...
 • №87
 • 28,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
ОГАСА. Кафедра украиноведения. Троупянский Федор Абрамович (14.5.1874 – 12.5.1949) родился в Одессе в небогатой еврейской семье мещанина. Учился в Петербурге, в Академии Искусств, которую закончил в 1892 году, получив звание художника-архитектора. Во время учебы работал помощником в мастерской архитектора Ю. М. Дмитренко, с которым впоследствии сотрудничал. После окончания...
 • №88
 • 2,79 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харків: Державне видавництво України, 1929. — 123 с. У книзі розказано про насадження Брестської церковної унії 1596 року на українських землях, що входили до складу Речі Посполитої, про боротьбу народних мас України з уніатством і релігією в ході народно-визвольної війни під керівництвом Богдана Хмельницького.
 • №89
 • 5,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харьков: Прапор, 1967. — 123 с. В книге рассказывается о жилищном, культурно-бытовом и транспортном строительстве в Харькове.
 • №90
 • 12,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Стройиздат, 1967. — 236 с. Книга посвящена архитектуре Левобережной Украины XVII—XVIII веков, а именно архитектуре украинского барокко. В книге представлены уникальные материалы, которые почти нигде больше не встречаются. Очень подробно описано культовое зодчество Левобережной Украины и Поднепровья, представлены различные графические материалы, такие как разрезы,...
 • №91
 • 89,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Стройиздат, 1967. — 236 с. Книга посвящена архитектуре Левобережной Украины XVII—XVIII веков, а именно архитектуре украинского барокко. В книге представлены уникальные материалы, которые почти нигде больше не встречаются. Очень подробно описано культовое зодчество Левобережной Украины и Поднепровья, представлены различные графические материалы, такие как разрезы,...
 • №92
 • 101,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Стройиздат, 1967. — 236 с. Книга посвящена архитектуре Левобережной Украины XVII—XVIII веков, а именно архитектуре украинского барокко. В книге представлены уникальные материалы, которые почти нигде больше не встречаются. Очень подробно описано культовое зодчество Левобережной Украины и Поднепровья, представлены различные графические материалы, такие как разрезы,...
 • №93
 • 25,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
/ Товариство "Волинь" / Торонто (Канада), 1975. - 125 с. Докладний опис церков, монастирів, маєтків землі Волинської.
 • №94
 • 30,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
За заг. ред. А.О. Пучкова. — Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. — К.: Фенікс, 2013. — 224 с.: 155 іл.: бібліогр. 75 поз. — ISBN 978-966-136-037-1. Видання містить цикл бесід академіка Української академії архітектури, лауреата Державної премії України в галузі архітектури, почесного доктора НДІТІАМ, кандидата архітектури, професора Віктора Васильовича Чепелика...
 • №95
 • 7,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Товарищество "Образование", 1912. — 85 с. — (Культурные сокровища России. Выпуск 2) Издание посвящено одному из наиболее выдающихся городских архитектурных ансамблей Российской империи - Киеву, древнейшему городу на территории Восточной Европы. Представлены практически все выдающиеся и многие малоизвестные памятники зодчества, среди которых: Софийский собор с площадью,...
 • №96
 • 11,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Грані-Т, 2006 — 152 с. — ISBN 966-2923-01-2. Ідея спорідненості дерев'яної архітектури України та Японії здається на перший погляд дивною. Але мені пощастило близько познайомитися як з українською, так і з японською дерев'яною архітектурою, і чим уважніше я вдивлялася в покриті мохом дахи, поточені часом руді перехрестя стовпів, у дивної форми віконниці, тендітні огорожі...
 • №97
 • 41,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
К.: Грані-Т, 2006 — 152 с. Ідея спорідненості дерев'яної архітектури України та Японії здається на перший погляд дивною. Але мені пощастило близько познайомитися як з українською, так і з японською дерев'яною архітектурою, і чим уважніше я вдивлялася в покриті мохом дахи, поточені ча- сом руді перехрестя стовпів, у дивної форми віконниці, тендітні огорожі веранд та галерей, що...
 • №98
 • 29,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Книгоиздательство Союз, 1919. — 110 с. В книге рассматривается развитие искусства Руси, Украины. Исследуются вопросы происхождения искусства на Руси, влияние христианства на искусство, рассматриваются различные аспекты зодчества, а также храмовое строительство в Тмутаракани, Чернигове, Киеве. Оглавление: Зачем нам изучать старинное искусство, и что сделано в деле...
 • №99
 • 56,90 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Львів, 2010. — 260 с. Підручник з архітектури української, а також різних країн, таких як Єгипет, Месопотамія (Вавилон, Асирія), Рим, етруська архітектура тощо.
 • №100
 • 8,06 МБ
 • добавлен
 • изменен
Юрченко, П. Г. Народное жилище Украины (1 файл : 100 ст.). — М. : Гос. архитектур. изд-во Акад. архитектуры СССР, 1941 . Дана праця є спробою систематизації матеріалів на тему народного житла України. Автор поставив перед собою мету подати в стислій формі загальну характеристику житла і викласти прийоми організації плану, конструктивні прийоми і прийоми художньої обробки...
 • №101
 • 33,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.