Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Совершенствование знаний и умений

Применение знаний, умений и навыков - важнейшее условие подготовки учащихся к жизни, путь установления связи теории с практикой в учебно-воспитательной работе. Их применение стимулирует учебную деятельность, вызывает уверенность учащихся в своих силах.
В данном разделе можно разместить рабочие тетради, тренажеры, сборники с дидактическим материалом, предназначенным для формирования и совершенствования знаний, умений и навыков по предмету.

Ищем доверенных пользователей для раздела Педагогика

Вы компетентны в тематике этого раздела и имеете профессиональный опыт в данном направлении?
Вы хотите упорядочить имеющиеся здесь материалы и поддерживать порядок в будущем?
Вы готовы консультировать других пользователей?
Тогда вас, возможно, заинтересует возможность стать доверенным в этом разделе.

Справочные материалы

Учебно-методические материалы

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Харків: Ранок, 2012. — 130 с. Даний посібник містить правила українського правопису, які вивчаються у 2-4 класах початкової школи, алгоритми опрацювання помилок і тренувальні вправи різної складності до кожної з орфограм.
 • №1
 • 41,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Торсінг плюс, 2012. — 99 с. Навчальний посібник призначений для самостійних робіт з української мови учнів 2-го класу в кількох варіантах. Він допоможе вчителям урізноманітнити уроки рідної мови та зекономити час при перевірці знань.
 • №2
 • 35,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2012. — 48 с. У посібнику розроблено зразки конкурсних завдань з української мови, спрямовані на розвиток розумової діяльності, зв’язного мовлення і творчого мислення учнів початкових класів. Для вчителів початкових класів, учнів та батьків.
 • №3
 • 27,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Торсінг плюс, 2015. — 20 с. У цьому посібнику у вигляді таблиць наведені тренувальні вправи на основні правила, що входять у програму початкової школи. За допомогою цього посібника ви завжди зможете перевірити рівень знань дитини у межах зазначеного обсягу.
 • №4
 • 3,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Торсінг плюс, 2015. — 16 с. У цьому посібнику у вигляді таблиць наведені тренувальні вправи на основні правила, що входять у програму початкової школи. За допомогою цього посібника ви завжди зможете перевірити рівень знань дитини у межах зазначеного обсягу.
 • №5
 • 5,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 16 с. Посібники серії «Тренажер» містять вправи, які допоможуть учням: закріпити знання, здобуті на уроках, удосконалити навички грамотного письма, поповнити словниковий запас, розвивати усне й писемне мовлення.
 • №6
 • 2,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. — 47 с. Посібник містить тексти, завдання і вправи, що сприяють засвоєнню та закріпленню знань з української мови. Його використання полегшує роботу вчителя при перевірці знань учнів. Матеріал посібника сприяє розвитку у молодших школярів уміння аналізувати, порівнювати, робити висновки, забезпечус практичне засвоєння учнями...
 • №7
 • 27,92 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Х. : Вид-во «Ранок», 2010. — 48 с. ISBN 978–966–672–963–0 Зошит-шаблон призначений для формування каліграфічних навичок першокласників. Матеріали зошита відповідають новому «Букварю» К. С. Прищепи та В. І. Колесниченко (К.: Генеза, 2007). Посібник доповнює прописи, але не замінює їх. Виконання різноманітних вправ зошита-шаблона сприятиме розробці руки, розвитку моторики кисті, а...
 • №8
 • 20,60 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Х.: Вид-во «Ранок», 2010. — 48 с., іл. Зошит-шаблон призначений для формування каліграфічних навичок першокласників. Матеріали зошита відповідають новому «Букварю» К. С. Прищепи та В. І. Колесниченко (К.: Генеза, 2007). Посібник доповнює прописи, але не замінює їх. Виконання різноманітних вправ зошитаСшаблона сприятиме розробці руки, розвитку моторики кисті, а також формуванню...
 • №9
 • 1,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. — 96 с. — ISBN 978-966-07-0956-0. Посібник містить систему вправ з української мови до кожної теми, яка вивчається у другому класі Він призначений для роботи з граматики, правопису і розвитку мовлення Завдання об’єднані у розділи: вправи для повторення вивченого — «Пригадай!»; вивчення нового матеріалу — «Запам’ятай!»; закріплення...
 • №10
 • 973,55 КБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Підручники і посібники, 2015. — 39 с. Зошит із друкованою основою до підручника Вашуленка М. С., Дубовик С. Г. «Українська мова. 2 клас» містить усі види перевірки знань, умінь і навичок учнів з української мови у 2 класі, а саме: аудіювання, діалогічне мовлення, перевірка мовних знань і вмінь, усний переказ , диктант і списування. Методичні вказівки щодо роботи з цим...
 • №11
 • 10,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Підручники і посібники, 2015. — 112 с. Посібник містить теоретичний матеріал з граматичних тем та систему вправ з української мови до кожної теми, поділених на розділи — «Запам’ятай!», «Потренуйся!», «Перевір себе!». Для вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня, учнів 3 класу та батьків.
 • №12
 • 8,83 МБ
 • добавлен
 • изменен
Без выходных данных. — 38 с. Дидактичний матеріал з розвитку мовлення молодших школярів являє собою набір вправ, мовленнєвих ігор, лінгвістичних казок. Він має доповнити матеріал, вміщений в підручниках. Його можна використати як для індивідуальної, так і фронтальної роботи.
 • №13
 • 87,38 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
К.: Грамота, 2012. — 99 с. + 55 с. Прописи до букваря М.Д.Захарійчук у двох частинах. Зошит навчить дітей правильно писати рукописні рядки й великі букви українського алфавіту, поєднувати їх у буквосполучення й слова, записувати речення, чітко орієнтуватися в межах сторінок і рядків зошита, створюючи тим самим базу для подальшого успішного оволодіння правописом.
 • №14
 • 78,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автор неизвестен. — Х.: Основа. — 48 с. — (Кроки до успіху). Усі батьки й учителі мріють про те, щоб дитина грамотно писала. Один з ключиків до грамотного письма прихований у такій вправі, як списування тексту за алгоритмом (правилами) списування. Працюючи за алгоритмом, дитина навчається планувати свої дії, контролювати їх та оцінювати результати. Казкові герої Професор і...
 • №15
 • 14,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харьків, Ранок, 2009. 64с. Зошит призначений для шкіл з російською мовою навчання. Містить різноманітні завдання, загадки, вірші, прислів я, приказки, багато ілюстрацій.
 • №16
 • 28,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
У 2-х частинах. — Х.: Веста, 2010. — 56 с. — ISBN 978-966-08-1866-8. Зошит призначений для організації роботи учнів 1-го класу загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання. Посібник допоможе ефективно засвоїти початковий усний курс української мови, оскільки містить різноманітні завдання, мовні розминки, лічилки, читомовки, скоромовки, завдання для розфарбовування та...
 • №17
 • 1,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Робочий зошит.— Харьків: Веста, 2012. — 64 с. Посібник допоможе ефективно засвоїти курс української мови, оскільки містить різноманітні завдання, схеми, каліграфічнвправи, лічилки, скоромовки, корисні пам ятки, загадки, вірші, кросворди, ребуси, багато іллюстрацій.
 • №18
 • 140,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Робочий зошит.— Харьків: Веста, 2011. — 64 с. Зошит призначений для шкіл з російською мовою навчання. Містить різноманітні завдання, схеми, каліграфічні вправи, лічилки, скоромовки, корисні пам ятки, загадки, вірші, кросворди, ребуси, багато ілюстрацій.
 • №19
 • 135,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
У 2-х частинах. — Х.: Веста, 2011. — 64 с.: іл.— ISBN 978-966-08-0411-1. Зошит призначений для організації роботи учнів 2 класу загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання. Цветная скан-копия, разрешение 300dpi, сверстано в файл pdf.
 • №20
 • 61,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
У 2-х частинах. — Х.: Веста, 2011. — 64 с.: іл. — ISBN 978-966-08-0606-1. Зошит призначений для організації роботи учнів 2 класу загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання. Цветная скан-копия, разрешение 300dpi, сверстано в файл pdf.
 • №21
 • 34,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Вид-во "Ранок", 2010. - 64с.: іл., ISBN 978-966-672-612-1, Зошит призначений для організації роботи учнів 3 класу загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання. Цветная скан-копия, разрешение 300dpi, сверстано в файл pdf.
 • №22
 • 56,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Дидактичні матеріали. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2008. — 128 с. — ISBN 978-966-408-385-7. Навчально-методичні матеріали адресовано учням 1-4 класів, учителям, методистам, студентам факультетів підготовки учителів початкових класів. Запропоновані лексичні вправи можуть бути використані на уроках української мови у будь-якому з початкових класів, оскільки вони різної...
 • №23
 • 34,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Основа, 2012. — 352 с.: іл. — (Серія «Початкова школа. Українська мова»). — ISBN 978-617-00-1203-6. Посібник містить різні види вправ для вивчення словникових слів, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти за період навчання в початковій школі. У посібнику запропоновано тлумачення, етимологію, звуковий запис, словозміни слів, асоціативні кущі, дібрано...
 • №24
 • 2,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Основа, 2011. — 351 с. Посібник містить дидактичні матеріали з української мови для учнів 1–4 класів, укладені відповідно до програми початкової школи, згруповані за темами та подані в різних за ступенем складності варіантах. Запропоновані завдання дають змогу вчителю удосконалювати мовні навички учнів: орфографічні, зв’язного мовлення, мовного аналізу.
 • №25
 • 26,22 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Харків: Ранок, 2011. - 64 с. Зошит-помічник включає різні види орфограм з української мови, які вивчаються у 2 класі. Видання допоможе дитині навчитися робити орфографічні розбори, закріпити отримані навички правопису. Зошит можна використовувати на уроках і в позаурочний час. Для вчителів, учнів початкової школи та їхніх батьків.
 • №26
 • 56,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Ранок, 2011. - 64 с. Зошит-помічник включає різні види орфограм з української мови, які вивчаються у 3 класі. Видання допоможе дитині навчитися робити орфографічні розбори, закріпити отримані навички правопису. Зошит можна використовувати на уроках і в позаурочний час. Для вчителів, учнів початкової школи та їхніх батьків.
 • №27
 • 55,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Харків: Ранок, 2011. - 64 с. Зошит-помічник включає різні види орфограм з української мови, які вивчаються у 4 класі. Видання допоможе дитині навчитися робити орфографічні розбори, закріпити отримані навички правопису. Зошит можна використовувати на уроках і в позаурочний час. Для вчителів, учнів початкової школи та їхніх батьків.
 • №28
 • 57,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Підручник і посібники, 1997. — 96 с. В збірнику подані слова, словосполучення, окремі речення, а також художні й публіцистичні тексти для диктантів та граматичні завдання. Контрольні диктанти різні за складністю. Речення, тексти дібрані так, щоб своїм змістом розширювали кругозір школярів, сприяли збагаченню словника. Матеріал розміщений відповідно до програми з...
 • №29
 • 4,55 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Соприкіна О. М. Розвиток мовлення. 2 клас / — Х.: Вид-во «Ранок», 2013.—16 с. — (Серія «Тренажер»). «Тренажер» призначений для розвитку мовлення молодших школярів, щоб навчити їх грамотно говорити і писати. Завдання зошита можна використовувати як додатковий матеріал на уроках, а також для занять удома. Посібник призначений для учнів 2-х класів.
 • №30
 • 16,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Автор невідомий. Без вихідних даних, 2010. — 32 с. До набору входить 43 картки, серед яких 16 — із завданнями з теми "Іменник" (назва предметів), 10 - з теми "Дієслово"(дія предметів), 17 - з теми "Прикметник" (ознака предмета). Комплект карток призначений для роботи на уроках української мови в початковій школі та для занять з дітьми вдома.
 • №31
 • 18,52 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Серія "Тренажер". Харків, Ранок, 2011. 16с. Користуючись зошитом, школярі зможуть закріпити набуті орфографічні уміння й навички, поповнити свій словниковий запас, розвити увагу, пам ять, мислення. В кожній темі 5 завдань. Завдання розраховані на 10 хвилин роботи.
 • №32
 • 51,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Х.: Світ дитинства, 2004. — 263 с. Цей збірник диктантів з української мови призначений для вивчення і повторення основних правил української орфографії та пунктуації на матеріалі художніх, науково-популярних текстів, що дають дитині уявлення про красу і милозвучність української мови. У посібнику використано яскраві уривки з творів Олеся Гончара, Ліни Костенко, Олександра...
 • №33
 • 122,38 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Камянець-Подільський: ФОП Сисин О.В. , 2008. — 68 с. Посібник призначений для формування знань, умінь і навичок та їх контролю. Складено його відповідно до чинної Програми для 3 класу 4-річної початкової школи. Для вчителів, учнів початкових класів та їх батьків як додатковий матеріал для занять
 • №34
 • 5,64 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Х.: Основа, 2012. — 48 с. — (Кроки до успіху). Усі батьки й учителі мріють про те, щоб дитина грамотно писала. Один з ключикі в до грамотного письма прихований у такій вправі, як списування тексту за алгоритмом (правилами) списування. Працюючи за алгоритмом, дитина навчається планувати свої дії, контролювати їх та оцінювати результати. Казкові герої Професор і Майстер,...
 • №35
 • 14,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Без вихідних даних. Електронний посібник до теми "Прикметник як частина мови" містить стислий виклад теоретичного матеріалу, інтерактивні вправи з теми, тестові завдання, довідничок. Призначено для молодших школярів, вчителів початкових класів, батьків. "Привіт!" "Поміркуй!" "Склади текст" "Твої помічники" "Перевір себе!"
 • №36
 • 4,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зошит з української мови для шкіл з російською мовою навчання. — У 2-х ч. — Х.: Ранок, 2012. — 40 с. — ISBN 978–617–090–107–1. Посібник допоможе засвоїти курс української мови в 1 класі. Подані в зошиті ілюстрації дають змогу розширити словниковий запас та організувати мовленнєву діяльність учнів. Віршики, загадки, скоромовки, лічилки сприятимуть розвитку аудіативних та...
 • №37
 • 3,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Авторська робота, надрукована в журналі "Відкритий урок: розробки, технології, досвід". — № 11. — 2011 р. — 41 с. Запропоновані в збірнику завдання допоможуть налагодити оперативний зв'язок між учителем і учнем, своєчасно виявити і ліквідувати прогалини в знаннях, активізувати пізнавальну діяльність, індивідуалізувати розвиток творчих можливостей учнів. Завдання у збірнику...
 • №38
 • 12,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2011. — 24 с. — Хочу вчитися краще. Запропонований зошит-тренажер з української мови для 2-го класу містить матеріал, який відповідає чинній програмі МОН України та Державному стандартові початкової загальної освіти, а також підручнику “Українська мова. 2 клас” (автори Вашуленко М.С., Мельничайко О.І.). У посібнику представлено завдання та...
 • №39
 • 12,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2011. — 24 с. — Хочу вчитися краще. Запропонований зошит-тренажер з української мови для 2-го класу містить матеріал, який відповідає чинній програмі МОН України та Державному стандартові початкової загальної освіти, а також підручнику “Українська мова. 2 клас” (автори Вашуленко М.С., Мельничайко О.І.). У посібнику представлено завдання та...
 • №40
 • 27,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Час майстрів, 2015. — 48 с. — (1000 вправ та завдань). — ISBN 978-966-915-100-1. У цьому посібнику подано вправи з української мови на вміння застосувати основні орфографічні правила, що вивчаються в 2 класі. Робота над мовним матеріалом посібника дає можливість довести практичні навички дітей із правопису до автоматизму.
 • №41
 • 42,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.