Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

История белорусской литературы

Ищем доверенных пользователей для раздела Литературоведение

Вы компетентны в тематике этого раздела и имеете профессиональный опыт в данном направлении?
Вы хотите упорядочить имеющиеся здесь материалы и поддерживать порядок в будущем?
Вы готовы консультировать других пользователей?
Тогда вас, возможно, заинтересует возможность стать доверенным в этом разделе.

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Манаграфія. — Баранавічы: БарДУ, 2012. — 517 с. У дадзенай манаграфіі на матэрыяле беларускай прозы першай трэці ХХ стагоддзя асэнсоўваецца мастацкая канцэпцыя асобы як сістэма эстэтыка—філасофскіх поглядаў на чалавека; прэзентуецца панарама створаных у гэты перыяд літаратурных характараў і тыпаў. Адметнасць мастацкага паказу чалавека беларускімі аўтарамі выяўляецца праз...
 • №1
 • 18,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў / А.І. Бельскі.— Мн.: Нар. асвета, 1997.— 254 с. ISBN 985-03-0721-8. У дапаможніку асвятляюцца асноўныя кірункі i тэндэнцыі развіцця маладой беларускай паэзіі, прозы i драматургіі 80-90-х гг., аналізуецца творчасць найбольш яркіх прадстаўнікоў кожнага літаратурнага жанру. Адрасуецца настаўнікам, вучням старэйшых класаў. Можа быць....
 • №2
 • 1,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: АВЕРСЭВ, 2000. — 127 с. Кніга доктара філалагічных навук, прафесара кафедры беларускай літаратуры XX стагоддзя Белдзяржуніверсітэта А. I. Бельскага знаёміць маладых чытачоў з сучаснай літаратурай Беларусі, яе асноўнымі кірункамі i тэндэнцыямі развіцця. Даецца характарыстыка літаратурнай сітуацыі ў рэспубліцы, разглядаюцца найбольш важныя мастацкія набыткі беларускай...
 • №3
 • 543,83 КБ
 • добавлен
 • изменен
Мн.: Навука і тэхніка, 1983. — 175 с. У кнізе разглядаюцца два значныя, але мала даследаваныя помнікі беларускай мемуарнай літаратуры XVII ст. — дзённікі Фёдара Еўлашоўскага і Яна Цадроўскага. Іх тэксты суправаджаюцца прадметна—біяграфічнымі каментарыямі. Выданне разлічана на літаратуразнаўцаў, гісторыкаў, усіх тых, хто цікавіцца мінулым Беларусі. Лепшыя здабыткі...
 • №4
 • 68,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вучэбны дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта. — Мiнск: Беларуская літаратура, 2002. — 175 с. Тэмы: «Ад сугучча да сугучча…» : Сімвалізм у літаратурна-крытычнай рэцэпцыі Максіма Багдановіча «І няма нічога вышэйшага…» : Творчасць Максіма Гарэцкага ў кантэксце заходнееўрапейскай літаратуры пра Першую сусветную вайну «За рубеж чалавечага слова…» : Вытокі эстэтычнага...
 • №5
 • 1,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вучэбны дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта. — Мiнск: Беларуская літаратура, 2002. — 175 с. Тэмы: «Ад сугучча да сугучча…» : Сімвалізм у літаратурна-крытычнай рэцэпцыі Максіма Багдановіча «І няма нічога вышэйшага…» : Творчасць Максіма Гарэцкага ў кантэксце заходнееўрапейскай літаратуры пра Першую сусветную вайну «За рубеж чалавечага слова…» : Вытокі эстэтычнага...
 • №6
 • 178,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Навука і тэхніка, 1980. — 352 с. Манаграфія з’яўляецца першым абагульняючым даслсдаваннем шматмоўнай літаратуры Беларусі, асабліва беларускай літаратуры другой палавіны XVII—XVIII стагоддзя, калі адбываўся складаны працэс пераходу ад старажытнага пісьменства да літаратуры Новага часу. Упершыню ставіцца пытанне аб лраявах барока і класіцызму ў тагачаснай беларускай...
 • №7
 • 10,26 МБ
 • добавлен
 • изменен
У 2—х тамах. — Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. — 424 с. Двухтомнае выданне «Гісторыя беларускай кнігі» ахоплівае перыяд ад з’яўлення першых рукапісных кніг да канца XX стагоддзя. Першы том прысвечаны кніжнай культуры Вялікага Княства Літоўскага за ўвесь перыяд існавання гэтай дзяржавы. Шматлікія ілюстрацыі паказваюць эвалюцыю мастацкай аздобы беларускай кнігі....
 • №8
 • 184,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Мастацкая літаратура, 1993. — 239 с. Кніга ўводзіць чытача ў багаты і амаль невядомы нам свет беларускай рукапіснай кнігі Х - XVIII стст. У кнізе, напісанай на матэрыялах даследавання раскіданай па свеце спадчыны нашай культуры, разглядаюцца абставіны узнікнення, рэпертуар, мастацкае афармленне рукапіснай кнігі Беларусі. Книга вводит читателя в богатый и почти неизвестный...
 • №9
 • 45,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мн.: Мастацкая літаратура, 1982.—206 с. У кнізе шмат увагі надаецца пытанням развіцця беларускай літаратуры і культуры пачатку XX стагоддзя. У артыкулах «Купала і Эпімах—Шыпіла», «Купала і «Наша ніва» на основе невядомых дагэтуль архіўных матэрыялаў устаноўлены новыя альбо ўдакладнены вядомыя факты з жыцця народнага паэта, паказана яго сувязь з літаратурна—грамадскім рухам,...
 • №10
 • 71,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нью—Йорк: Мюнхэн: Ьеларускі інстытут навукі й мастацтва, 1967. — 170 с. У кнізе даюцца больш—менш завершаныя літаратурныя профілі паасобных пісьменьнікаў. Пры чым галоўная ўвага зьвяртаецца на новыя ў іхнай творчасьці ідэйныя й мастацкія плыні й ськіраванасьці, што маглі прыйсьці да голасу ў выніку паступовага вызваленьня літаратуры ад накінутай ёй за сталіншчынай службовае...
 • №11
 • 80,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Метадычны дапаможнік для студэнтаў першага курса завочнай формы навучання факультэта беларускай філалогіі і культуры. – Віцебск: УА "ВДУ імя П.М. Машэрава". – 20 с. У метадычным дапаможніку, разлічаным для студэнтаў 1 курса АЗН па гісторыі беларускай літаратуры XI – XVIII стагоддзяў, змешчаны матэрыялы для паглыбленага вывучэння курса, тэмы лекцыйных: практычных заняткаў,...
 • №12
 • 30,58 КБ
 • добавлен
 • изменен
Вучэбна–метадычны дапаможнік для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей універсітэта. – Віцебск: УА "ВДУ імя П.М. Машэрава", 2006. – 54 с. Вучэбны дапаможнік асвятляе шляхі станаўлення нарацыі ў беларускай літаратуры ад агульнадзяржаўнага летапісання XII ст. да гісторыка–мемуарных твораў канца XVI – пачатку XVII ст. Вучэбны дапаможнік адрасаваны студэнтам філалагічных...
 • №13
 • 97,21 КБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск: Тэхналогія, 2009. — 425 с. Кніга ўводзіць у навуковы ўжытак зборнік польскамоўных мусульманскіх рэлігійна—палемічных твораў канца XVI — пачатку XVII стст. "Адкуль пайшлі ідалы" з рукапісу татараў былога Вялікага Княства Літоўскага. Яна змяшчае транслітарацыю і пераклад даследаваных тэкстаў на беларускую мову, а таксама лінгвістычны, тэксталагічны,...
 • №14
 • 35,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мінск.: БДУ, 2001. — 171 с. Дапаможнік для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў. У кнізе даецца характарыстыка літаратурнага працэсу на Беларусі ў 30–40-я гг. XIX ст. Аналізуецца творчасць беларуска- і польскамоўных літаратараў Беларусі сярэдзіны XIX ст., асвятляюцца пытанні, прадугледжаныя праграмай для ВНУ. Прызначаецца для студэнтаў...
 • №15
 • 1,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.