Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Корми і кормовиробництво

Теги, соответствующие этому тематическому разделу

Файлы, которые ищут в этом разделе

Доверенные пользователи и модераторы раздела

Активные пользователи раздела

 • Без фильтрации типов файлов
Міжвідомчий тематичний збірник Інституту кормів УААН "Корми і кормовиробництво", номери 53- 63. У виданні розглядаються актуальні проблеми кормовиробництва і збільшення білкових резервів як в Україні, так і за її межами. Також висвітлюються питання годівлі сільськогосподарських тварин та технології вирощування основних кормових і зернобобових культур. Дане видання затверджене...
 • №1
 • 28,83 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Міжвідомчий тематичний науковий збірник. — Інститут кормів УААН. — Вінниця: Діло, 2007. — 218 с. Запропоновано агроекологічні підходи до підвищення продуктивності сої та кукурудзи в коротко ротаційних сівозмінах Лісостепу. Представлені результати вивчення міцності бокової стінки стебла кукурудзи та порівняльної оцінки зі стандартами морфологічних ознак і урожайності самозапильних...
 • №2
 • 8,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Міжвідомчий тематичний науковий збірник. — Вінниця: Інститут кормів УААН, 2009. — 119 с. Коваленко Н. П., Юркевич Є. О. Урожайність і продуктивність олійних та кормових культур у різноротаційних сівозмінах південного Степу України Гусєв М. Г., Войташенко Д. П., Кифорук В. В. Особливості розвитку та формування надземної маси амаранту залежно від строку сівби в умовах південного...
 • №3
 • 2,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Показано мінімальні норми висіву люцерни при широкорядних та рядкових способах сівби, встановлено ріст, розвиток та формування продуктивності рослин бобів кормових залежно від впливу системи удобрення. Розроблена нова система оцінки кормів у молочних, протеїнових, вуглеводних і енергетичних одиницях для корів різного рівня продуктивності. Показані результати досліджень...
 • №4
 • 1,87 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Розглядаються питання з генетики, селекції і насінництва зернофу- ражних, зернобобових і кормових культур; світові і національні ресурси рослинного білка і джерела їх на- дходження; прогресивні системи виробництва кормів і кормового білка та шляхи їх вирішення; стратегії використання лучних агроекосистем у вирішенні про- блеми рослинного білка; енергозберігаючі...
 • №5
 • 4,19 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Розглядаються питання з генетики, селекції і насінництва зернофу- ражних, зернобобових і кормових культур; світові і національні ресурси рослинного білка і джерела їх на- дходження; прогресивні системи виробництва кормів і кормового білка та шляхи їх вирішення; стратегії використання лучних агроекосистем у вирішенні про- блеми рослинного білка; енергозберігаючі...
 • №6
 • 4,48 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Вінниця: Інститут кормів НААНУ, 2011. - 192 с. Розглядаються питання з генетики, селекції і насінництва зернофуражних, зернобобових і кормових культур; світові і національні ресурси рослинного білка і джерела їх надходження; прогресивні системи виробництва кормів і кормового білка та шляхи їх вирішення; стратегії використання...
 • №7
 • 3,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Міжвідомчий тематичний науковий збірник. — Вінниця: Інститут кормів НААНУ, 2011. — 248 с. Розглядаються питання з селекції, виробництва і використання сої для розв’язання глобальної продовольчої проблеми, а також: соя у світових і національних ресурсах білка і олії; біотехнологія, генетика, селекція і насінництво сої; адаптивна технологія вирощування сої; біологічна фіксація азоту...
 • №8
 • 3,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Вінниця: Інститут кормів НААНУ, 2011. - 247 с. Представлені результати досліджень з питань селекції, насінництва і технології вирощування кормових культур, луківництва, заготівлі, оцінки якості кормів, комбікормів та кормових добавок і їх використання в годівлі. Висвітлені питання інноваційного підходу до управління...
 • №9
 • 3,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Вінниця: Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, 2012. - 108 с. Висвітлюються результати наукових досліджень з питань: тенденції виробництва та використання сої у тваринництві і птахівництві в Україні та світі; формування сортових ресурсів відповідно до агро кліматичного потенціалу регіону соєсіяння;...
 • №10
 • 1,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Вінниця: Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, 2012. - 208 с. Представлені результати досліджень з питань селекції, насінництва і технології вирощування кормових культур, луківництва, заготівлі, оцінки якості кормів, комбікормів та кормових добавок і їх використання в годівлі. Зроблено узагальнення результатів...
 • №11
 • 2,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Вінниця: Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, 2012. - 264 с. Представлені результати досліджень з питань: - генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур; - сучасних технологій вирощування зернових, зернобобових та білково-олійних культур; - прогресивних технологій вирощування кормових...
 • №12
 • 2,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Вінниця: Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, 2012. - 300 с. Представлені результати досліджень з питань: - генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур; - сучасних технологій вирощування зернових, зернобобових та білково-олійних культур; - прогресивних технологій вирощування кормових культур;...
 • №13
 • 2,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Міжвідомчий тематичний науковий збірник. — Вінниця: Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, 2013. — 252 с. ISBN 978-617-662-045-7. Представлені результати досліджень з питань: - генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур; - сучасних технологій вирощування зернових, зернобобових та білково-олійних культур; - прогресивних технологій...
 • №14
 • 3,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

В этом разделе нет комментариев.